You are on page 1of 4

punca dan contoh konflik dan cara mengatasinya.. (1.

alexander ariff – punca konfik
di tempat kerja kampus unimas sarawak ( 2009 )Online scribd)

Dalam sesebuah organisasi, konflik merupakan perkara lumrah dan sesuatu yang perlu di
atasi, sekiranya fenomena ini dapat dikurangkan, kemantapan sesebuah organisasi akan
bertambah dan seterusnya boleh mencapai matlamat kearah kegemilangan yang dingini.
Konflik boleh berupa pergeseran dan pertentangan di antara dua pihak akibat perbezaan nilai,
kehendak, pendirian dan perasaan dalam usaha memenuhi keperluan dan matlamat. Ia
merupakan fenomena biasa apabila wujud interaksi di antara dua pihak atau lebih manusia
dan sentiasa berlaku dari masa kesemasa. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk menangani
kesan negatif akibat konflik dan salah satu pendekatan yang popular adalah pendekatan
kaunseling .

Punca-Punca Konflik.

(1. alexander ariff – punca konfik di tempat kerja kampus unimas
sarawak ( 2009 )Online scribd)

Dalam sesebuah organisasi pekerjaan, konflik bukan sahaja berlaku di antara pekerja dengan
majikan atau di antara satu jabatan dengan jabatan lain malah sering juga berlaku konflik
interpersonal dan konflik dalaman. Di antara punca-punca berlakunya konflik adalah :

1. Halangan untuk mencapai sesuatu matlamat oleh satu atau lebih pihak lain merupakan
punca utama berlakunya konflik dalam sesebuah organisasi atau antara individu. Contohnya,
keinginan seorang atau sebuah jabatan untuk mengajurkan seminar atau majlis untuk
kepentingan diri atau organisasi dihalang oleh pihak lain kerana sebab-sebab tertentu boleh
menimbulkan konflik.

2. Kekurangan sumber seperti kewangan, tenaga kerja dan fizikal yang terhad untuk
diagihkan dengan adil kepada semua pihak. Merujuk kepada contoh di atas, halangan untuk
mengadakan seminar atau majlis tertentu mungkin disebabkan oleh peruntukan kewangan
atau tenaga kerja yang terhad.

3. Tiadanya koordinasi di antara dua atau beberapa pihak seperti pergantungan maklumat
kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Contohnya matlamat bahagian personel
sesebuah organisasi untuk membuat pengambilan tenaga kerja baru telah terhalang kerana
tiada maklumat lengkap mengenai keperluan tenaga kerja daripada ketua jabatan daripada
bahagian-bahagian lain. Bagi konflik interpersonal ia bolah disebabkan oleh perasaan iri hati
atau cmburu dengan kejayaan orang lain.

4. Dasar dan struktur perkhidmatan yang diamalkan oleh sesebuah organisasi. Konflik
mungkin berlaku dalam soal struktur gaji. Contohnya perbezaan gaji yang terlalu jauh di
antara struktur perjawatan atau gaji sama dalam struktur perjawatan tetapi beban tugas yang
berlainan. Begitu juga dengan dasar sesebuah organisasi yang terlalu mementingkan
keuntungan tanpa mempertimbangkan keselesaan tempat bekerja dan kebajikan pekerja.

Bagi kesan positif. Tanda-tanda lain yang menunjukkan wujudnya konflik dalam sesebuah organisasi adalah pekerja saling menyalahkan antara satu sama lain. Oleh itu pihak tertentu seperti kaunselor dalam organisasi tersebut perlu memainkan peranannya untuk mencegah konflik daripada berlaku dan memulihkan keadaan sekiranya terdapat konflik yang mendatangkan kesan negatif. wujudnya sabotaj antara individu atau jabatan. sering berlaku pertukaran pekerja atau pekerja itu ditukarkan dan prestasi pencapaian organisasi yang rendah. saling tidak percaya. tiadanya kerjasama. Seterusnya ia menggalakkan berlakunya perubahan yang membina. Selain itu konflik juga dapat menyedarkan individu atau pihak organisasi mengenai kelemahan yang terdapat dan sekirannya mereka berfikiran positif. ia akan membantutkan usaha mencapai matlamat organisasi keseluruhannya. Yang pastinya semua ini akan dapat menganggu keharmonian hubungan interpersonal dan jika ia berlaku dalam sesebuah organisasi. kemurungan. konflik yang berlaku boleh menyebabkan sikap berlumba-lumba untuk mencapai sesuatu matlamat. Kesan Konflik Konflik yang berlaku diantara dua atau lebih individu serta pihak boleh memberi kesan kepada pihak-pihak terbabit. Selain itu. perasaan benci kepada individu atau jabatan. meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan masalah dan memahami emosi serta tingkah laku diri sendiridan orang lain dalam usaha mewujudkan satu penyesuaian atau perseimbangan. Penyelesaian Konflik . usaha untuk memperbaikinya akan dilakukan dan ini dapat meningkatkan kerjasama dan keharmonian ditempat kerja. Tanda-tanda yang paling mudah untuk menentukan wujudnya konflik di antara dua atau lebih pihak adalah dengan terdapatnya rungutan-rungutan oleh sesuatu pihak. Konflik yang berlaku juga boleh menghasilkan kesan negatif. Boleh menimbulkan sikap benci membenci. Dengan adanya sikap ini hasil atau prestasi sesuatu kerja akan meningkat.Tanda-Tanda Wujudnya Konflik. Kesan ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu kesan positif (konstruktif) dan kesan negatif (distruktif). permusuhan. sabotaj dan sebagainya. tuduh menuduh. konflik juga menggalakkan seseorang itu memikirkan punca sesuatu masalah dengan lebih mendalam.

. Diantara strategi atau teknik yang perlu dikuasai oleh kaunselor atau orang atasan tertentu adalah : 1. Melalui teknik ini kaunselor akan menyelesaikan perkara-perkara kecil yang menyebabkan konflik dan membiarkan perkara-perkara besar. Melalui strategi ini pihak-pihak yang berkonflik akan bertolak ansur dan sedia melakukan pengorbanan melalui rundingan. Ini bererti andainya pihak yang meminta atau sebaliknya tidak mempunyai kuasa. Langkah ini mempunyai lebih banyak keburukan dari kebaikannya. Langkah ini adalah yang terbaik kerana melalui rundingan dan kerjasama. 3. Melalui teknik ini pihak-pihak yang berkonflik akan menghantar wakil masing-masing ke meja rundingan. Mengasingkan pihak yang berkonflik secara fizikal. Ini akan meningkatkan interksi dan komunikasi serta sering berlakunya konfrantasi. Contohnya majikan akan menaikkan gaji yang dituntut oleh pekerja dan pekerja pula memberi jaminan meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran. Strategi ini hanya sesuai sekiranya pihak yang meminta dan memberi kuasa atau pengaruh yang seimbang. Langkah ini akan mengurangkan pergaulan dan ini akan mengurangkan ketegangan di antara mereka. Strategi perbincangan melalui perwakilan. penyelesaian sukar dicapai. Biasanya strategi ini digunakan oleh kesatuan sekerja untuk menuntut sesuatu dari majikan seperti kenaikan gaji dan keselesaan tempat kerja. 5. Ia bertujuan meredakan konflik yang berlaku atau mencuri masa untuk membolehkan kedua-dua pihak sedar mengenai kesilapan masing-masing dan berusaha memperbaiki punca konflik yang lebih besar. kedua-dua pihak boleh melihat pendirian masing-masing mengenai perkara yang menimbulkan konflik dan mengenalpasti pilihan yang paling sesuai untuk menyelesaikannya. Melalui perundingan ini perbincangan mengenai punca yang menyebabkan konflik serta tawar menawar akan berlaku. 2. Penyelesaian melalui tolak ansur. Ia bukan sahaja boleh menyebabkan kurangnya interaksi dan pergaulan yang menyebabkan tiada kerjasama tetapi juga menampilkan sikap negatif pihak pengurusan yang tidak mahu membaiki keadaan. 4. Keburukan strategi ini adalah punca konflik yang besar jika dibiarkan akan menyebabkan ia menjadi fokus dan menyebabkan keadaan yang lebih buruk. Namun begitu langkah ini merupakan langkah yang baik jika ianya untuk sementara dan bentuk konflik yang serius seperti tiada peluang untuk memenuhi keperluan kedua-dua pihak. Kaedah difusi atau penyatuan untuk menerapkan kesedaran kepada pihak-pihak yang berkonflik.Kaunselor atau orang atasan tertentu yang terdapat dalam sesebuah organisasi perlu mengetahui dan menguasai strategi atau kaedah tertentu untuk menyelesaikan sesuatu konflik terutamanya yang menghasilkan kesan negatif. Membawa pihak-pihak yang berkonflik ke arah berkerjasama melaui perundingan. Strategi ini walaupun yang terbaik namun adalah sukar untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik ke meja rundingan sekiranya nilai dan pendirian yang jauh berbeza atau punca konflik yang terlalu besar.

mementingkan keharmonian atau penyelesaian segera dan mempunyai matlamat untuk menuntut sesuatu yang lebih besar pada masa depan. Melalui kaedah ini satu pihak membiarkan pihak lawannya melakukan penyelesaian mengikut kehendaknya. Butiran-butiran yang diprolehi akan dibandingkan dengan masalah sebenar yang menimbulkan konflik dan diserahkan kepada subjek atau pihak yang berkenaan untuk menentukan jalan penyelesaiannya. 10. Idea-idea yang dikumpulkan dan diperbincangkan sehingga cuma idea yang bernas sahaja dipilih.6. Tujuan teknik ini adalah untuk mendapat cuma idea yang bernas sahaja untuk menyelesaikan konflik. Teknik pemerasan otak (diperkenalkan oleh Dr. alexander ariff – punca konfik di tempat kerja kampus unimas sarawak ( 2009 ) Online scribd 2. Melalui teknik ini perbincangan diadakan dalam satu kumpulan dan dipengerusikan oleh seseorang. Kaedah penyesuaian. . Melalui strategi ini konfrantasi. Biasanya kaedah ini dilakukan kerana pihak tersebut menyedari kesalahan dan kesilapannya. 8. Melalui teknik ini pihak-pihak yang terbabit akan berkumpul dan setiap ahli akan bersama-sama memikirkan dan memberi idea ke arah penyelesaian sesuatu konflik. Alex Osborn). Kelemahan teknik ini adalah banyak masa terbuang kerana memikirkan butiran yang tiada berkaitan dengan masalah sebenar yang menimbulkan konflik. Pengerusi tersebut sengaja tidak memahami masalah yang membawa kepada konflik dan membawa perbincangan tersebut ke arah pemerahan otak. 7. Teknik Gordon. Pengerusi akan memulakan perbincangan dengan perkara-perkara yang menimbulkan konflik. sedar bahawa pengaruh atau kuasa lawannya terlalu besar. Biasanya kaedah ini sesuai untuk memperbaiki sesuatu dasar organisasi. Melalui kaedah ini salah satu pihak yang berkonflik akan cuba memenuhi matlamatnya dan tidak memperdulikan kehendak pihak lawannya. Biasanya teknik ini digunakan oleh pihak majikan sesuatu organisasi dan dalam situasi di mana pengaruh atau kuasa di antara kedua-dua pihak seimbang. Artikel dan rencana akhbar dan Internet. Setiap ahli bebas mengemukakan idea masing masing dan cuma dikritik kemudian. bertegang urat. tekanan akan dilakukan sehinggalah satu pihak lainmenyerah kalah. RISALAH KESIHATAN DARI UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN JULAI 2009 Disediakan oleh: Rusnani Omar Penolng Pendaftar Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (UKKP). Kaedah persaingan. 9. Bibiografi 1. Melalui teknik ini pihak yang berkenaan akan menyenaraikan perkara-perkara dan keperluan kepada seuatu masalah. Teknik senarai semakan.