You are on page 1of 12

Pagsulat ng Komposisyon

Saporna | Bederico | Ranas | Almarizez

Ang wakas ay maaring. isang pangungusap o isa lamang “pakiramdam sa pagsapit Ibat ibang paraan: a. Sariwain ang suliraning binanggit sa simula. c. Magwakas sa angkop na sipi o kasabihan. h. f. e. Bumuo ng konklusyon. Gumawa ng prediksyon. Mag-iwan ng isang pahiwatig o simbolismo. ang haba mg wakas ay dapat ibigay sa haba ng buong katha. isang talataan. . b. g. Ibuod ang paksa.Writing Stage Pagwawakas Gaya rin namn ng simula. Mag-iwan ng isa o ilang tanong. Mag-iwan ng hamon. d.

.a. Ibuod ang paksa.

. Mag-iwan ng isa o ilang tanong.b.

c. . Mag-iwan ng hamon.

.d. Bumuo ng konklusyon.

. Gumawa ng prediksyon.e.

. Magwakas sa angkop na sipi o kasabihan.f.

Sariwain ang suliraning binanggit sa simula.g. .

h. Mag-iwan ng isang pahiwatig o simbolismo. .

pagbabawas. • Pag-eedit sa akda.Revising Stage Revising Techniques • Pag-eebalweyt sa nagawang draft at pagsulat nang panibago na maaring may pagdaragdag. pagbabago o pagpapalit. • Proofreading .

Teknik sa Pagrerebays • Pagrerebays ng sariling draft • Peer editing • Professional editing .