You are on page 1of 3

CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINAR 8 Rezolvări

4. Contabilitatea trezoreriei
4.1 Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt
1. O societate achiziţionează în scopuri speculative un pachet de 1.000 acţiuni emise de o filială a sa la costul de achiziţie
de 4,3 lei/acţiune, pe care le achită ulterior prin bancă. Ulterior sunt vândute 400 acţiuni la preţul de 5 lei/acţiune şi 300
acţiuni la preţul de 4 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă.
R1.
Achiziţie acţiuni la societăţi afiliate
501
=
5091
4.300
Achitare contravaloare acţiuni
5091 =
5121
4.300
Vânzare acţiuni deţinute la societăţi afiliate
5121 =
%
2.000
501
1.720
7642
280
Vânzare acţiuni deţinute la societăţi afiliate
%
=
501
1.290
5121
1.200
6642
90
2. O societate achiziţionează la 20 septembrie 200N în scop speculativ 2.000 acţiuni cotate la BVB la cursul de 3 lei/acţiune.
Comisionul datorat societăţii de intermediere de 1% se achită de asemenea prin virament bancar. Cursul acţiunilor
respective la sfârşitul anului este de 3,4 lei/acţiune. În 10 mai 200N+1 sunt vândute 1.000 acţiuni la preţul de 4 lei/acţiune.
La 15 august 200N+1 societatea mai vinde 800 acţiuni la preţul de 2,5 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă.
R2.
Achiziţie acţiuni
5081 =
5121
6.000
Achitare comision intermediere
622
=
5121
60
Actualizare valoare acţiuni cotate la sfârşitul exerciţiului
5081 =
768
800
Vânzare 1.000 acţiuni
5121 =
%
4.000
5081
3.400
600
7642
Vânzare 800 acţiuni
%
=
5081
2.720
5121
2.000
6642
720
3. Se achiziţionează 800 de obligaţiuni cu preţul de 10 lei/bucată, din care 300 de obligaţiuni se achită imediat cu
numerar, restul se achită ulterior prin virament bancar. Pentru obligaţiunile deţinute, societăţii i se cuvine o dobândă de
200 lei, care se încasează prin bancă. Ulterior societatea vând cu numerar 400 de obligaţiuni cu preţul de 12 lei/bucată şi
200 de obligaţiuni cu preţul de 9 lei/bucată.
R3.
Achiziţionarea obligaţiunilor
506
=
%
8.000
5311
3.000
5092
5.000
Achitarea celor 400 de obligaţiuni
5092
=
5121
5.000
Înregistrarea dobânzii cuvenite
5088
=
766
200
Încasarea dobânzii
5311
=
5088
200
Vânzarea cu câştig a obligaţiunilor
5311 =
%
4.800
506
4.000
7642
800
Vânzarea cu pierdere a obligaţiunilor
%
=
506
2.000
5311
1.800
6642
200
4.2 Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci şi casierie şi a viramentelor interne
1. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de 10.000 lei plus TVA 19%. Costul de achiziţie al mărfurilor
vândute este de 6.000 lei. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Să se înregistreze operaţiile
în contabilitatea celor doi parteneri.

900 6.900 11. Suma rămasă se transferă în contul disponibil în lei.000 11. R4. Achiziţionarea bonurilor de combustibil % = 5311 952 5328 800 4426 152 Utilizarea bonurilor pentru cumpărare de combustibil 3022 = 5328 800 Consumul combustibilului 6022 = 3022 800 4. când se înregistrează diferenţele de curs valutar.760 Intrarea sumei în contul bancar 5121 = 5125 4. Ulterior suma este consemnată în extrasul de cont.3 Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de trezorerie 1.000 lei plus TVA 19%. Livrarea mărfurilor 411 = % 4.900 10.900 10.500 Achitarea comisionului 627 = 5125 40 Virarea în contul de disponibil în lei a sumei rămase 5121 = 5125 460 Înregistrarea diferenţelor de curs valutar pentru disponibilităţile în 665 = 5124 500 devize la sfârşitul anului 8.000 1. a) În contabilitatea societăţii A Livrarea mărfurilor Descărcarea gestiunii Primirea cecului şi depunerea lui la bancă Încasarea cecului a) În contabilitatea societăţii B Primirea mărfurilor Achitarea datoriei prin bancă pe baza cecului 411 = = = = % 707 4427 371 411 5112 11. R1.000 lei într-un cont distinct în vederea cumpărării de euro (licitaţie valutară). O societate expediază prin poştă mărfuri în valoare de 4. Deschiderea acreditivului 581 = 5411 = Achitarea datoriei faţă de furnizor din acreditivul deschis 401 = Retragerea acreditivului neutilizat 581 = 5121 = un furnizori cu suma de 9. Se cumpără 10.500 2.000 1.500 lei. din care se plăteşte Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil. La sfârşitul anului cursul este de 3.3 lei/euro.900 2.500 2.500 .000 lei. 5121 581 5411 5411 581 12.500 lei. O societate deschide un acreditiv în sumă de 12.000 12.760 3. însă suma nu a intrat în contul bancar. R8.760 707 4.000 Cumpărarea valutei 5124 = 5125 33.000 4427 760 Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute 607 = 371 2.CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINAR 8 Rezolvări R1. comisionul achitat băncii fiind de 40 lei. Bonurile sunt utilizate pentru cumpărarea combustibilului (motorină) care se dă ulterior în consum. R5.35 lei/euro. Se primeşte mandatul poştal care atestă decontarea creanţei. Virarea sumei într-un cont distinct 5125 = 5121 34. costul de achiziţie al acestora fiind de 2. O societate achiziţionează bonuri de combustibil în valoare de 800 lei plus TVA 19%.900 607 5112 5121 % 371 4426 401 = 401 = 5121 11.500 Primirea mandatului poştal 5125 = 411 4. Se virează suma de 34.000 9. achitate în numerar.000 euro la cursul de 3.900 11.

Diurna acordată salariatului este în sumă de 100 lei.000 Vânzarea în numerar a 300 de acţiuni % = 5081 1. . Se acordă un avans de trezorerie unui salariat în sumă de 500 lei. La întoarcerea din delegaţie angajatul justifică cheltuielile efectuate şi restituie casieriei avansul neutilizat. La sfârşitul anului 200N valoare lor estimată este de 3. O societate deţine (în scopuri speculative) 1.000 Importul de mărfuri 371 = 401 34.1 4. Constituirea ajustării pentru pierderea de valoare a acţiunilor la 6864 = 598 500 sfârşitul exerciţiului (4 – 3. având costul de achiziţie 4 lei/bucata. La sfârşitul anului 200Nplus1 valoarea lor estimată este de 5 lei/bucata.4 625 60 4426 11.materiale consumabile în sumă de 100 lei plus TVA 19%.4 Cheltuieli cu diurna 625 = 542 100 Restituirea avansului neutilizat 5311 = 542 46.4 Achitare transport 401 = 542 71. Acordarea avansului 542 = 5311 500 Achiziţie materialelor consumabile % = 401 119 302 100 19 4426 Achitare materiale 401 = 542 119 Cazare % = 401 163.000 de acţiuni (netranzacţionate la bursă).000 2.000 devize Plata furnizorului extern % = 5412 36. TVA – inclus.000 Achitarea TVA (19% x 10. Plata datoriei faţă de furnizorul extern se efectuează la cursul de 3.6 lei/euro.8 lei/bucata.5 4426 Achitare cazare 401 = 542 163.5 Biletelor de transport % = 401 71.5 lei/bucata.4 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie 1.cheltuieli cu cazarea: 150 plus TVA 9%.140 6642 60 Anularea unei părţi din ajustarea aferentă acţiunilor vândute 0.000 euro. Deschiderea acreditivului în devize 581 = 5124 35. O societate (plătitoare de TVA) încheie un contract pentru un import de mărfuri în valoare de 10. Mărfurile se importă la cursul de 3.460 Înregistrarea diferenţelor de curs valutar pentru acreditivul în 5412 = 765 1.CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINAR 8 Rezolvări 2.4 lei/euro. R2.4) 4426 = 5121 6.5) x 1.000 5412 = 581 35.200 5311 1. . Pentru achitarea datoriei se deschide în prealabil un acreditiv în valoare de 10. În perioada următoare se vând în numerar 300 de acţiuni cu preţul de 3.000 665 3. R3.5 lei/euro.5 x 598 = 7864 150 300 Anularea ajustării la sfârşitul exerciţiului financiar 598 = 7864 350 . R1.bilete CFR: 71.000 401 34.5 625 150 13. din care se achită următoarele: .4 lei.000 euro la cursul de 3.000 x 3. TVA (19%) se achită cu ordin de plată în lei.