You are on page 1of 30

N

U )
N
D 5
A
D
H
D
5
N
A
9
LA
G
1
R
N
T
A 0
IE .
J
A
D 7
E
L
0
K
:
S 15 1 RA EUDA16 & 1
( AB YA KAT F D KEB AS SYARAA ABA
M .1.MA N PAD
1

U
P
JE

HAZWAN CHAN
FINLEY BIN JAMES
NUR ATIQAH AL – ZAHRI
ABIGAIL GILLIAN
MICHAEL

PENDAHULUAN
 Dalam sistem feudal , kedudukan seorang individu
adalah mengikut sistem kelas bersusun lapis
mengikut hierarki.
 Negara Jepun dan England mengamalkan sistem
feudal pada abad ke 16 – 17.
 Pemerintahan Jepun pada abad ke-17 berada di
bawah kekusaan Keshogunan Tokugan .
 Di England pula berada di bawah pemerintahan
monarki baru.

MASYARAKAT
 Kumpulan manusia yang hidup bersama-sama
dari suatu tempat dengan aturan dan cara
tertentu atau pergaulan hidup .
 Komuniti manusia yang tinggal bersama
dengan cara dan ukuran tertentu .
 Jaringan perhubungan antara pelbagai individu
yang merujuk kepada pergaulan hidup dan
keseluruhan hidup sosial .

 Satu fenomena politik ketenteraan dengan menekankan kepada kewujudan unsur-unsur pembahagian kuasa .DEFINISI FEUDAL  Sebuah kerajaan politik tempatan yang ditadbir oleh individuindividu tertentu dan bukan wakil oleh kerajaan pusat .  “ Seluruh kelakuan dan adat yang sekian lama diterima dan wujud pada ketika itu serta organisasi kelas atasan mesyarakat itu yang meliputi perjanjian secara bertulis yang didominasi kekuasaan golongan atasan ” March Bloch-Fedual Society . . sistem undang-undang dan kelas-kelas ketenteraan persendirian yang diasaskan hubungan vassalage-fief .

FAKTOR KEMUNCULAN SISTEM FEUDAL DI EROPAH a.Pengaruh Rom . b.  Rakyat miskin akan bekerja untuk golongan bangsawan yang berpengaruh bagi menyara kehidupan .  Loard akan pajakkan semula tanah kepada petani .  Golongan rakyat memberi tanah kepada wakil raja ( lord ) untuk mendapatkan perlindungan . .  Petani terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk mendapatkan perlindungan .  Golongan bangsawan mengenakan kawalan dan mengutip cukai menyebabkan petani gagal membayar cukai .Keperluan mendapatkan perlindungan .

.c. Tentera-tentera Jerman ini memberi naungan kepada patron-patron Rom . Hubungan ini dipanggil feudal .Pengaruh Jerman Puak Jerman di Eropah amalan sistem Lord atau Vassal yang dipanggil Comitatus .

ENGLAN D .

MASYARAKAT FEUDAL ENGLAND Menjelaskan ciri-ciri masyarakat fedual di England : Perang 100 tahun ENGLAND dan PERANCIS Perang THE WARS of THE ROSES Pemerintahan berkuasa mutlak/lahir sistem masyarakat feudal .

 Tugas rakyat adalah untuk membantu raja tanpa soal.  Mendapat sokongan institusi gereja dan raja. .“ THE WARS OF THE ROSES ” Penubuhan sistem Monarki di England pada abad ke.16 telah membawa kepada sistem Feudal selepas perang Bunga Ros ‘‘The war of The Roses’’1450-1485 (35 tahun) iaitu:  Raja adalah dilantik oleh Tuhan untuk memerintah rakyatnya .

BISHOP.RAJA GOLONGAN PEMERINTAHAN GOLONGAN DIPERINTAH BANGSAWAN/PEMBESA R (BARONS.KNIG HT) SERF RAKYAT/PETANI STRUKTUR MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND .

 Raja diiktiraf sebagai penguasa ke atas semua tuan rumah ( lord ) dan pemilik semua tanah .RAJA  Raja mempunyai kuasa mutlak . .  Raja menjadi pusat segala kekuasaan .  Raja hanya bertanggungjawab kepada Tuhan .  Rakyat tidak mempunyai hak membantah perintah raja .  Rakyat perlu memberi taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja .

2)Raja dibantu oleh jentera pentadbirannya . 3)Raja mempunyai kuasa untuk melantik pentadbir yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Raja . 4)Jentera pentadbiran negara lazimnya dimonopoli oleh golongan Bangsawan .CIRI-CIRI SISTEM BERAJA BERKUASA MUTLAK MASYARAKAT FEUDAL DI ENGLAND 1)Raja tidak berkuasa sepenuhnya melakukan semua perkara yang berkaitan dengan soal pemerintahan . .

 Menghadirkan diri sekiranya terdapat sebarang lawatan atas arahan pemerintah.  Memainkan peranan untuk mentadbir hal-hal yang berkaitan dengan gereja . . tempat tinggal dan hiburan kepada Raja . sebagai penegak keadilan serta melibatkan diri dalam Dewan Majlis .PERANAN BANGSAWAN/PEMBESAR  Menyediakan makanan .  Memberi nasihat kepada golongan pemerintah dalam membuat sesuatu keputusan .  Golongan ini berkhidmat dengan pemerintah melalui pelbagai kaedah seperti terlibat dalam peperangan .

 Memberi kesetiaan kepada raja . . mengawal undangundang sendiri dalam mengawal petani/serf yang mengusahakan tanah dan mengenakan cukai yang ditentukan oleh golongan bangsawan . baron ( lord ) dan vassal .PERANAN BANGSAWAN “ BARON ”  Raja mengurniakan gelaran kepada bangsawan seperti count .  Dikenakan cukai ke atas tanah oleh raja . duke .  Mengawal penggunaan tanah .  Memperuntukkan Knight sebagai tentera kepada raja .

harta dan barang rampasan.CIRI-CIRI GOLONGAN “ KNIGHT ”  Diberikan tanah sebagai balasan terhadap perkhidmat dalam tentera raja – mengagihkan tanah kepada serf untuk diusahakan dan knight akan serf dan melindungi keluarga serf. lord atau baron dan mendapat ganjaran tanah . .  Boleh dipanggil untuk berperang pada bila – bila masa.  Berkhidmat kepada raja.  Terikat dengan sumpah mereka berkhidmat untuk raja dan baron.

 Hak petani berubah selepas berlaku perubahan ekonomi di England pada abad ke-16 dimana serf mula bebas daripada tuan tanah . makanan . mendirikan gereja. membayar cukai dan menjadi buruh .  Petani akan berhutang kepada lord . bekerja untuk tuan tanah .  Dikawal oleh tuan-tuan tanah/lord manor yang memberi perlindungan .PERANAN RAKYAT/PETANI  Berada dilapisan paling bawah . berkongsi hasill tuan . mendirikan kilang .  Keperluan petani seperti pakaian . mahkamah . . peralatan dan keagamaan disediakan institusi manor.

akan memberi khidmat dengan mengerjakan tanah dan keperluan lain .CIRI-CIRI GOLONGAN SERF :  Kehidupan tidak bebas sepenuhnya dan tidak bebas sepenuhnya dan tidak boleh dipindah .  Berada dibawah pengawasan Raja dan baron . .  Sebagai balasan .  Bercucuk tanam dan menternak binatang di atas tanah untuk keperluan harian .

TUDOR DINASTY Permulaan Sistem Feudal di England Era Dinasti Tudor berakhir apabila Ratu Elizabeth I meniggal dunia tanpa meniggalkan waris . Raja James I merupakan pemerintah England yang memulakan Pemerintahan Dinasti Stuarts 1603-1625 .

DINASTI STUARTS .

JEPUN .

MASYARAKAT FEUDAL DI JEPUN MAHARAJA DAIMYO GOLONGAN PEMERINTAHAN SAMURAI PETANI ( NOMIN ) ARTISAN PEDAGANG ( CHONIN ) SISTEM FEUDAL DI JEPUN GOLONGAN DIPERINTAH .

 Tiada kuasa pemerintahan di bawah Shogun Tokugawa .MAHARAJA ATAU SHOGUN TOKOUGAWA  Ketua Negara .  Dianggap sebagai pemerintahan keduniaan dan kerohanian .  Ketua agama .  Maharaja tinggal terpencil di Kyoto dan ini bermakna . . sistem ekonomi juga dipegang oleh Shogun Tokugawa dan para pembesar yang akan mengutip cukai .  Dikaitkan dengan unsur ketuhanan yang bertujuan meningkatkan dan menguatkan kedudukan Maharaja serta mananam kesetiaan rakyat kepada maharaja .

Daimyo Tozama • Dikenali sebagai daimyo luar kerana mereka merupakan musuh Shogun Tokugawa yang terdiri daripada suku-suku barat seperti kato . Kii dan Mito . asano dan shimazu . • Mereka dilarang mengumpul kekayaan demi mengelakkan mereka menjadi terlalu kuat dan mengancam kedudukan Shogun . . ikedo .GOLONGAN PEMBESAR DAIMYO DAIMYO FUDAI • Merupakan ahli keluarga Tokugawa dan sekutunya .\ • Mereka membantu Tokugawa menguasai pemerintahan dan memberikan tanah di bahagian tengah dan utara Honshu . • Keluarga Tokugawa yang utama dikenali sebagai Go-sanke milik anak Leyasu yang terletak di daerah Owari . DAIMYO SHIMPAN • Dikenali sebagai rumah persaudaraan yang terdiri daripada saudara mara keluarga Tokugawa .

 Mereka berfungsi sebagai menjaga keamanan negara dan Daimyo .  Mempunyai kedudukan istimewa dalam sistem susun lapis masyarakat Jepun .  Mereka tidak diberikan tanah dan tidak diberikan kerja yang lain . .GOLONGAN SAMURAI  Merupakan kelas panglima .

 Mereka hanya diberikan makanan secukupnya sebagai balasan kerana hasil yang dikeluarkan untuk negara .  Petani mengeluarkan beras untuk rakyat Jepun dan membayar sebahagian besar cukai . .GOLONGAN PETANI ( NOMIN )  Mendapat kedudukan istimewa diantara kalangan rakyat biasa .  Dasar tutup pintu yang dilakukan oleh Jepun menyebabkan mereka tidak mempunyai hubungan dengan negara luar .

 Tukang kayu turut diberi layanan yang sama serta diberi gaji sebanyak 500 koku dan dibenarkan memakai sebilah pedang .GOLONGAN ARTISAN/TUKANG MAHIR  Dibawah golongan petani . .  Mereka diberi penghormatan dan sumbangan masyarakat dan diberi gaji serta rumah yang baik .  Membuat pedang serta perlatan yang berguna .

GOLONGAN PEDAGANG ( CHONIN )  Kedudukan yang paling bawah dalam lapisan strukutur masyarakat feudal di Jepun . . menjadikan ekonomi semakin berkembang dan para pedagang berjaya mengumpul wang serta harta yang banyak .  Dipandang rendah oleh masyarakat feudal kerana mempunyai pekerjaan yang hina dan tidak menguntungkan .  Keadaan yang aman .  Mereka telah memperkenalkan cara pengurusan baru yang akhirnya diwarisi oleh syarikat moden Jepun .

PERSAMAAN SISTEM FEUDAL ENGLAND DAN JEPUN . • Kurangnya perubahan status atau kurangnya mobiliti sosial . PERSAMAAN KONSEP PEMBINAAN MASYARAKA T MOBILTI SOSIAL • Satu gabungan yang istimewa antara konsep pemusatan undang-undang diraja . • Tradisi semulajadi sebuah organisasi dengan sebuah ikatan peribadi kesetiaaan . • Dasar keturunan atau sistem kelas . .

untuk melindungi raja dan vassal daripada serangan . Menekankan hak .PERBEZAAN SISTEM FEUDAL ENGLAND DAN JEPUN ASPEK Pembina istana Konsep undangundang ENGLA ND Batu . JEPUN Kayu Menekankan aspek moral . undangundang dan kebajikan .

EK IA N & TE R IM A K .