You are on page 1of 5

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din

Republica Moldova Colegiul Tehnic Agricol din or. Soroca

Dare de
seamă
Lucrare practică
Disciplina: Actionari electrice
Tema: Calculul unui cercuit electric in regim
sinusoidal

pentru curentul este defazajul (întârzierea) curentului faţă Mărimile caracteristice ale tensiunii sau curentului alternativ (sinusoidal) sunt: a) perioada care se notează cu T şi reprezintă intervalul de timp (exprimat în secunde). i  I max sin( t  ) . Este max(e) sau max (i) şi fireşte este valoarea maximă pe care o poate atinge în variaţia sa mărimea sinusoidală considerată. adică: T R   I2 0 sin( 2t  )dt  R  T  I 2 max (1) Sau T R  I2 0 1  cos 2(t  )  dt  R  T  I 2 2 max (2) Adică I 2 max 2 I deci T  dt  I T 2 0 I2  sau I 2 max 2 (3) I max 2 . dar constantă. f 1 T b) frecvenţa. În SUA şi parţial în Japonia frecvenţa este de 60 Hz. e) valoarea medie a unei mărimi sinusoidale pe un interval t de timp se calculează cu integrala: I med  1 t t0 t i t0 (t) dt (4) . care în decurs de o perioadă dezvoltă aceeaşi căldură pe un rezistor de rezistenţă R. adică timpul după care tensiunea alternativă capătă aceeaşi valoare şi acelaşi sens de creştere. în care spira efectuează o rotaţie completă.Diagrama tensiunii şi a curentului alternativ sinusoidal. c) valoarea efectivă (eficace) are în vedere înlocuirea mărimii (tensiune sau curent) de variaţie reală cu una fictivă. adică emax sau imax. Frecvenţa curentului alternativ industrial în toate ţările din Europa este de 50 Hz. unde  e  e max sin t . d) valoarea maximă sau de vârf a mărimii sinusoidale. Dacă pentru tensiunea indusă se poate scrie relaţia corespunzător va rezulta de tensiune. adică valoarea efectivă este aceea maximă împărţită la 2 . Mărimea se numeşte frecvenţă şi reprezintă numărul de perioade cuprinse într-o secundă.

4.Pentru o perioadă T. adică de exemplu. Imed=0. Dacă i2 (fig. adică faza curentului pentru t=0. o mărime sinusoidală este complet determinată dacă i se cunosc valoarea efectivă I. dacă 1   2  0 1   2  0 . expresia curentului se scrie sub forma: i  I 2 sin( t  ) unde  este faza iniţială. pulsaţia  şi faza iniţială  . acest defazaj poate fi pozitiv sau negativ (fig. i1 este defazat în urma lui i2 (fig.11 2  I max 2 2  (6) De remarcat că în electrotehnică se operează cu valorile efective ale mărimilor sinusoidale. 2b). adică: I max kf  I I med  2    1. de aceea pentru mărimile sinusoidale intervalul luat în considerare este T 2 . Diferenţa dintre fazele iniţiale ale două mărimi sinusoidale se numeşte defazaj (fig. Deci.4 a). adică: T 2 I med T 2 T 2 2 2   i( t )dt   I max sin( t  )dt   I max cos(t  ) 2 T0 T0 T 0 (5) Dacă pentru simplificare se consideră I med   o . 4). 2a). se obţine: 2I max 2I  2  max 2  f) factorul de formă se defineşte ca fiind raportul dintre valoarea efectivă şi valoarea medie. i1 este defazat înaintea lui . .

în care asupra mărimilor sinusoidale se efectuează operaţiile de adunare. Variaţia unor curenţi sinusoidali cu faze iniţiale φ1 ≠ φ2: a) φ1 > φ2.3.ωt i2 i1 φ1 φ2 i 0 a) b) Fig.2. b)φ1 < φ2. Pot să apară următoarele cazuri particulare: – dacă – dacă – dacă 1   2  0 mărimile sunt în fază 1   2    1   2    2 mărimile sunt în cuadratură mărimile sunt în opoziţie de fază. Prin aceste operaţii se obţin mărimi sinusoidale ca aceeaşi frecvenţă. înmulţire cu un scalar. derivare sau integrare. astfel: .diferenţiale liniare. Operaţii cu mărimi sinusoidale Circuitele liniare de curent alternativ sunt descrise de ecuaţii integro. 4.

adică: di1 dt = I1 2 cos( t  1 + )= I1 2 sin( t 1 + +  2  2 şi având valoarea efectivă de )  (10) d) integrarea în timp a unei mărimi sinusoidale.a) adunarea a două mărimi sinusoidale. de forma i=I I  I  I  2I1I 2 cos(1   2 ) 2 1   a tan 2 2 .4. dar defazată în urmă cu adică: t i 0 1 dt=- I1 2  cos( t  1 )=  2 şi având valoarea efectivă de I1 2  sin( t  1  )  2  mai mică. dar cu valoarea efectivă amplificată de λ ori. conduce tot la o mărime sinusoidală de aceeaşi frecvenţă şi aceeaşi fază iniţială. . complică foarte mult scrierea relaţiilor şi îngreunează calculele. c) derivarea unei mărimi sinusoidale în raport cu timpul conduce la o mărime sinusoidală de aceeaşi frecvenţă. unde: (7) I1 sin 1  I 2 sin  2 I1 cos 1  I 2 cos  2 (8) b) amplificarea unei mărimi sinusoidale cu un scalar λ. Reprezentarea simbolică a mărimilor sinusoidale În soluţionarea circuitelor (reţelelor) de curent alternativ folosirea scrierii tensiunilor şi curenţilor în valori momentane. dar defazată înainte cu ori mai mare. Din acest motiv de cele mai multe ori se apelează la o scriere simbolică. În cazul circuitelor de curent alternativ care funcţionează în regim permanent sinusoidal se utilizează două tipuri de reprezentări simbolice: - una geometrică (fazorială) una analitică (în complex) De remarcat că ambele reprezentări sunt în plan. Concluzie: In aceasta lucrare am reprezentat operatii cu marimi sinusoidale care se calculeaza prin aceste formule . (11) 4. de exemplu curenţi i1 2 sin( t  1 ) şi i 2 2 sin( t   2 ) 2 sin( t   ) conduce la o mărime sinusoidală de aceeaşi frecvenţă. conduce la o mărime sinusoidală de aceeaşi frecvenţă. . adică: i1  I1 2 sin( t  1 ) (9) Deci I=λI1.