You are on page 1of 21

Cercul

Pătratul
Pătratul este dreptunghiul care are laturile alăturate congruente, sau rombul
cu un unghi drept.
Proprietăţi:
— pătratul are toate laturile egale;
— într-un pătrat toate unghiurile sunt drepte (au măsura de 90o);
— diagonalele pătratului sunt: perpendiculare, congruente, bisectoare, se
înjumătăţesc şi axa de simetrie;
— pătratul are patru axe de simetrie (două sunt mediatoarele laturilor şi două
sunt diagonalele).

Dreptunghiul
Dreptunghiul este paralelogramul care are un unghi drept.
Proprietăţi:
— dreptunghiul are laturile opuse congreunete;
— dreptunghiul are toate unghiurile drepte;
— într-un dreptunghi diagonalele sunt congruente;
— dreptunghiul are două axe de simetrie (mediatoarele laturilor).

Paralelogramul este patrulaterul convex care are laturile opuse paralale.

Rombul este paralelogramul care are laturile alăturate congruente (egale).
Proprietăţi:
— rombul are toate laturile congruente;
— într-un romb unghiurile opuse sunt congruente;
— diagonalele rombului sunt: perpendiculare, bisectoare, se înjumătăţesc şi
axe de simetrie;
— rombul are doua axe de simetrie (diagonalele rombului).

Triunghiul

Volumul

Trapezul este patrulaterul convex, care are două laturi paralele şi două
neparalele.

Trapezul isoscel are laturile neparalele congruente.
Proprietăţi:
— trapezul isoscel are diagonalele congruente şi formează cu bazele
triunghiuri isoscele asemenea;
— trapezul isoscel are unghiurile alaturate aceleiaşi baze congruente;
— trapezul isoscel are o singură axa de simetrie (mediatoarea bazelor).

Trapezul dreptunghic este trapezul care are un unghi drept.
Proprietate:
— trapezul dreptunghic are două unghiuri drepte, deci una dintre laturile
neparalele este înălţimea trapezului.

Aria conului

Piramida

Prisma dreapta

Sfera

Trunchiul de con

Bisectoarea in

Teorema bisectoarei

Într-un triunghi ABC,
bisectoarea unghiului A
determină pe latura
opusă (BC) segmente
proporționale cu laturile
triunghiului:

Centrul de
greutate

Congruenta
triunghiurilor

Linia mijlocie intr-un
triunghi

MN=1/2 X BC

Sinus-cosinus

Teorema catetei
In orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică
între lungimea ipotenuzei şi lungimea proiecţiei acesteia pe ipotenuză.

Teorema
inaltimii

În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din vârful unghiului
drept este medie geometrică între lungimile proiecţiilor catetelor pe
ipotenuză.

Teorema
medianei
În orice triunghi dreptunghic lungimea medianei dusă din vârful
unghiului drept este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Teorema unghiului de 30
grade

Dacă un
triunghi
o
dreptunghic are un unghi de 30 atunci lungimea catetei opuse acestuia este
egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Teorema sinusurilor