You are on page 1of 7

SUDUT

SERASI
Program Sekolah Rakan
Alam Sekitar

kokurikulum. . kurikulum dan penghijauan sekolah. arah kehidupan lestari.Melibatkan semua sekolah menengah dan rendah di Sabah dan menjadi program utama sempena sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia (MASM) di Sabah. Dilaksanakan menerusi pendekatan Pendidikan Alam Sekitar untuk membentuk masyarakat yang prihatin dan menghargai alam sekitar. Pendekatan APAKAH APAKAH ITU pengajaran yang dapat ITU PROGRA mempengaruhi warga PROGRA M M sekolah dan SERASI SERASI masyarakat ke Pusat pembelajaran dan menyeluruh dalam pengurusan.

. kerajaan. pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Pendekatan menyeluruh yang melibatkan warga sekolah bersama keluarga.Amalan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di sekolah pada sepanjang masa. komuniti setempat. SERASI SERASI ko. sekolah. Menyokong dan Pendekatan bersepadu KONSEP KONSEP dalam pengurusan.kurikulum dan penghijauan mengukuhkan program pendidikan alam sekitar merentas ko-kurikulum.

Untuk mengalakkan inovasi ke arah membentuk persekitaran sekolah yang menitikberatkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. OBJEK TIF sekitar di kalangan warga sekolah yang menitikberatkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Memupuk sikap positif dan cintakan alam Mengiktiraf usaha sekolah dalam program Pendidikan Alam Sekitar.Mempertingkatkan kesedaran terhadap kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar di sekolah. .

Maktab Sains MARA di negeri Sabah. Menengah Agama Negeri. .Kumpulan Sasaran SERASI Sekolah Sekolah Menengah dan Rendah Kerajaan serta Sekolah Bantuan Kerajaan. Sekolah Rendah dan Menengah Swasta (bermula pada 2006).

SISA MAKANAN (KERING) .

SISA MAKANAN (basah) .