You are on page 1of 2

S E K O L A H K E B A N G S A A N P E R PA D U A N

TAMAN PERPADUAN,
31150 ULU KINTA,
PERAK DARUL RIDZUAN
TEL/FAKS
- 5333859
KOD SEK
ABA 2053

: 05
:

LABEL KERTAS SOALAN
UJIAN BULANAN 1
2016
KELAS : ____________________________
___________

BILANGAN MURID :

MATA PELAJARAN : _______________________________________________________
HARI DAN TARIKH PEPERIKSAAN
:___________________________________________
MASA DAN TEMPOH PEPERIKSAAN :
________________________________________
BILANGAN MURID HADIR : __________________
BILANGAN MURID TIDAK HADIR : ____________
NAMA GURU PENGGUBAL SOALAN : ___________________________________
NAMA GURU PEMERIKSA SOALAN : _____________________________________
NAMA GURU YANG MENGEDARKAN KERTAS SOALAN :
_____________________________
NAMA GURU YANG MENGUMPULKAN KERTAS SOALAN :
_____________________________
CATATAN :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ .