You are on page 1of 13

care are o cultură generală vastă”. vestit. celebru”. care cuprinde tot ce există și este comun tuturor”. • „Care posedă cunoștințe din toate domeniile.UNIVERSAL (DEX 2009) „Care se extinde asupra întregii lumi. ilustru. • UNIVERSAL „Care se bucură de o mare faimă. .

” George Călinescu El este cel mai mare poet naţional. care exprimă cel mai bine şi cel mai complet spiritualitatea românească.NAȚIONAL UNIVERSAL „Mihai Eminescu este în literatura română poetul nepereche a cărui operă învinge timpul. .

NAȚIONAL UNIVERSAL „Fiind foarte român.” Tudor Arghezi Prin creațiile sale. . Eminescu ne înalță în universalitate. Eminescu e universal.

Noica .FORMAREA POETULUI Studiile Vieneze şi Berlineze sunt definitorii pentru formarea personalităţii eminesciene şi a dimensiunii universale a creaţiilor sale. „Eminescu nu ar fi ajuns ceea ce a devenit fără perioada Vieneză şi Berlineză.” C.

-fizică. geografie. -economie politică. De asemenea. drept roman. -istoria filosofiei. -botanică. istorie modernă -filosofia dreptului. -fiziologie. zoologie. -ştiinţe financiare şi administrative. astronomie. -filologia romanică.În timpul studiilor la Viena și Berlin poetul este preocupat de: -anatomie descriptivă. . frecventează câteva cursuri de medicină legală şi asistă la disecţii.

...ASTFEL. MAREA SETE DE CUNOAȘTERE și PREOCUPĂRILE MULTILATERALE îl situează pe primul loc în cultura română şi-i conferă un loc de frunte în cea universală.

.sonetul.. -oglinda.glossa. . -mitologia indică. de motive și de forme poetice neobișnuite la noi: -floarea albastră. . .poemul sociogonic Îmbogățirea literaturii universale cu elemente originale: -poemul filosofic cu rădăcini folclorice.. Efortul de a înalța literatura româna la nivelul marilor literaturi prin asimilarea de teme.STUDIUL ASIDUU S-A CONCRETIZAT ÎN. -visul. Istoria națională este integrată în istoria marilor civilizații.

Dante. Edgar Poe. Holderlin. Schopenhauer. Hoffmann. Lamartime şi Victor Hugo. Calidassa. Leopardi. Schiller. Shakespeare. Vigny.ori „construieşte în spiritul lui Schopenhauer”. George Călinescu .INFLUENȚE • Se simte în opera eminesciană ecoul tuturor lecturilor sale adâncite din Kant. Lessing. Schelley. Eminescu „porneşte de la Kant”. Rig-Veda. Spinoza. Marx şi Engels. Hovalis. Goethe.

Prieten blând al sufletului meu.” . . ...Mihai Eminescu recunoaşte în Shakespeare pe supremul şi ilustrul său învăţător: „Shakespeare! adesea te gândesc cu jale.. Izvorul plin al cânturilor tale Îmi sare-n gând şi le repet mereu. Te-aș fi iubit atât cât te iubesc? Căci tot ce simt. tot ție-ți mulțumesc: Tu mi-ai deschis a ochilor lumină.. M-ai învățat ca lumea s-o citesc. De-aș fi trăit când tu trăiai pe lume.

străduindu-se să-şi însuşească tot ceea ce produsese gândirea omenească până la el în cele mai variate domenii de manifestare a spiritului. care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă. memorie. cultură de nivel european şi farmecul limbajului. „Scrisul era viaţa lui: omul cel mai silitor. veşnic citind. . curiozitate intelectuală. scriind… poet în toata puterea cuvântului” după cum afirmă Titu Maiorescu • Eminescu a manifestat o nepotolită sete de cunoaştere.• Eminescu a fost o personalitate copleşitoare. meditând.

FĂRĂ EMINESCU AM FI CU TOȚII MAI ALTFEL ȘI MAI SĂRACI TUDOR VIANU .