You are on page 1of 16

Tlfis~XA

c:; ,,~ Lv':

1

~

(o.J > I+ouJ T(~ ,;\ T V 'l- ~ r! AN r (lilA r ;otJ ft t. JVU A4 8Q. ..

P(looF:

WE GA"" F(rl.QvE TiS 6 Y

t...,E'T v s ,.s'uPPo E rNA T :

CD AI rl2A DiC7i:Of'J ..

V 1-- 7::: ~ W fie',t. iF

-

~ 4'" Ii' PL N Vii' MO CPA't M Q IV F JtG.-r::Dt2 S .

;;:;f) W ~.c /t) 1.

"=D i- of" "
is A FA c.~1L ~ - ~~ ~
-
~, + iJ A fA,-roA. DF ~ (IY TfUED/i.(S.Nt. ) AJV D we #AV€, eRA T

wE' &,; T:

4-, pi. '; 1-1'" L

~ 7' i S f *c.. "'CD,,rt ,0 P .At.

~ ~_ =_ S t2,JOl,' _~ .... A ,0 r:: ~ AM 0 tf1 I a LJ r

, Hf.!' N ( T. r ('f'. "._,.... r:

oR. ,61; /1-1'1' l.. '7 we- . (J "a5€" D T 1110 Tn..."", J) t'I'I. o; p No"

A v:... COM,Ai\ OM FA-G 1':D,e S. ~ ~ T,H,- j ,i S J!1 t!2;iA.I ~ p~ C T~"(k,i •

"

TO (It.Dve- THe f'fk' ~r/l. Ty pOll..
WE beef)
..t ,., k
z: (2 i - ,) (~(A.tJ)- ,)
6 (2i-1) ...
-

i-=. (.. ~ (
ay I . H"
,h'H At. (l(.k+~)~')
~ (z~- I) - +
...
II
i. ':. I + ~ .k. ... 1 - I
....
.... ( b) U S ~ 4JIq; TN c "" rn::;lt L i IJ t!.l C. TivAJ ro PR.o fJle- Til A r 2

TI+G SUM o~ H€: FiR. f' 1'1 aDo M Tv L

/lJ1I/f1 p,G"1Z S l r A '1.

Pe.ooF :

WE M e e f} 1'".0 Ve-R; Fr TN P P P. 7 Y /=0 It ~ '::' I, RflT

&G't=DIl. e /)o'irJl; 5DI we wi L wit,' v« r» e SUM lUi TH Ju",.. MA T~·'o~ fj"IQ 7A t,t-O;J •

.......,..

z: (:z.i. -I) '" /h 1.

l;= (

.A\, :. I

\

Z (li, -J) : I

.. ":q

pow I wE CAN A ..t'5U ME rNIt T

"F f) (l. "" ~ k .

A. 1-

·-.ZJZi -I)"'_ k.

L. =- ~

I1J (J '" (,'ve (I~ H.J Hypo T(/c..r;S

3

.

c.~1

"" 1

6 ("2~-I) - A

L~ :'1

7": ' .... Ne. LV O,F, fJ 'wi Ttl ~ Dfl i tJC/ L'Jl·-=- of

I' 7te7l [ f,oP. (' I LN C ~ I ,j I r ~

AlvtTItEN\J'\ ricJtt. i"" Ptl crto"J I ru i TH~ pP.QP€" Ty

ltDL I)J ¥ '" E IN .

po T'Ej yo .... iWI Y ,'f,flJotz€" Ttl i J PAt! T, lzu TIT i s :;r(J s l"

T:o S /loW A L ~. TTl. ~ A' ~ P ;U tce J£Itt rH e /IAA' ,..rc.t L. TIf i""C /C' •

J: F yo LI PaN' T ~IUOW TM AT

,1+ :3 t _ "," +- (2 M - ,)

::: ?

PIf' _ /I (l AN!fi(i' Til C SuM f,f",,,,, "NO -ro fM ",,;AI"'; j IV tG. :

(2';'" _ I) 4- (2.,.,. -1) oJ , • -T .", $ .. !; T"~c.. ,50',

pu T vse»« c;o6e- rsm . ~

I + 3, + _ ~ __ + (2.'_'_, - I) :: S

(2A -I) f (z",,-~)J J. • ~ ~ + , ':. ~

/h. . 2.~ ::: Z ~'
"L ~ 2; ~ /. -
z ~ - 1-
1. ,~'
A -
- TfI,"5 i I jfiQ r

i ,.,1) r)'T '9~ ~I U 7"'

J -'.i

; T i J .AI i 'to-

t •

'J,N ~ T .' T ?

~

-::::fl 7,., ,. J "vA'S

f../- 3 + .. ., _ + (2'.1'-\ - I) = ~ "L e

~~

(0..) S NON 11 'I ~)( A,A1Pl c rliA T

iF A A/4) /3

-

i tJ 'i'~ rt a t t?

So ( . :

1

-

'To PtlDlJi De- AN 4F X Atl1 PI. e

AIZ e ,IV V'~ IL T.~ ,(1, (..,€ AA4 Til r CE >1 B u

If'J F;' P; Ttf {lJ rC-1l Pr I.J-7} €JfAtvtpa..s.

itJ w u tcu .d. A,J"

-

Le r us. ChuoS',," TI,fC .>; All rces r 21( 2~ LvE f(~ow THAT ,. f

Tit C Pe Te- l;fA.,i IV A;llI T DF A !fAA Tt2,!~

?5R.Q", TH/fT AIVI Tie. /x JIM

D~ -; e: /l.""'" ; tv.qJvl' r IJ CA.. 0,. r(JI tF

AAA T/2 ;/f rr (5 NO

{)() e S /1-10 1"" HA u e

T lJo.l (f',~-IZ 'T " ," t e- •

Cf .IT j~ E,;"ASy TO' SeE' THAT

f4, w 1. A ~ 11 (to W' :a .A-f.Z c

8 t...l/IJ~/ e L Y ee:« F IV f> E~N T) rse»

1,,1 T~e P/FTC'1l M " plt,N ,.... { S ~ ~/i!o.

J

,

NoW It.. rT U S

(l

.-

-

1 'I

- 1JC l

3

}A I := - "2

~

,. J }11 fI' I tJ "f"1f 7. 'II c E

~rtJl;

Ii _ , iI-

jU ,,., 1f67L TUJ, ~

tt/iA'T£ l )( .

T'U .. "t t

.;, Jf/ow,$

'l)cl

41 EKAMf(_~ TII~ S -04 r{f"fl1 eM T. I r ,WC'

w~" e ~.:q wi Il E" To Plto"£ Tit i > J We WOU," j) NA'I/8" tJ6-E oe tJ 70 $J.ff1!.J rHA T TIl (if SUM I A I + f B' (A;.I' Be"

~&., Hi e L41 Apt) 181 All£' I/o r #tf-C£.JJAfli~'1 "2eLO.

(~) WIHcH DF THe Fp ,Low, u & A~(ff lJA s e s: r'1J m,l r

t=t~.J T I W',"" AfE 6 D t» R.. e 'ALL TIJA r t1 (.fA J. i s

is ~ So T of IIe-C T~ J W HI C H SPAN S Til- e SPit ce,

~. III T~ t s CAfe I lR.J. IN A Ppi 7r ON I T JI s s: vee rQJt: s PluI r BE' lAO rJ E All Ly i'(oJ Pc P EN P e /'oJ T. tH ~Il rpD/I e, ,A' /J.A s, s

Fo(i. fR. 1 IiAJ To HllvE' rlf~eE' (fs-c l=DL s WHI.·CH ATtG'

L c' N £ A1<. L Y l ~ (J c r ftI »e tJ T

Do. ) (I, I, I) AIJO t ', I, I) .

rff ts ~,G T ,C4lJJptJ T Br A

QNt Y TW!o ~ c-z;.o;eJ·

~) (I, I, ~) ,; (til, I); (I, 01 I)

L~ r u~ ~ e-CK iIJP'e-'prpDGIVCY IfIt.r rWOP -

f4J (-J (+)

,

OfL A L SO Pt), 7't}.l,~

T'Ur S~e-.

, 2-
r D ,
1 l' -e '2.-1 =0

THAT

(o:t-) (-I (1'
, 3 ~
5 2. g' _, f . ,
4 r 1-
'lK] :: '" ( 1J..t - 8) -1 ( ] S'- ] z) +', ( S - g) -::. ,., - 3' 1 + , . - 1

-= ]'6- '-Zr ..: 36-'"jb=O,

IJ) (r~ II r).; ( r t 2', f); (Ii 0,")

'1".s: T too/r ~N& Tu, VE"C~j W5" "AM rLu r«

"""'" ~ "£ F ,." -r 711 (!'" Y

A1l e L. i ~ e: All (. 'I lp Ifl rPe N P'~fiJ' r,B v r l ,f' r u J VF~ { F Y j T.

(of- ) (-) rt.

~ l I

(1. I·'''' /.(0)-1·(-1) t ,.(-1)

I 0 0' -; 0..,..' - l ::: <! + 0

JrJ

TIlt" s« r r J A tA.I: .J ; N '" J.

e) (',', I); ( I, 2, I),' ( I, 0, 0) ........ D (°1 I, W€ /(NOW TIIA r A iMJ;J ltl IR)

fAJI'-' TA i IJ r:f1 ee E ve-c~.e s t. ~ :r.

0) '. hkf Tat' J

J.G'T

~~ TAi"'S ~P"1l. ve-c~ s, Tlte 10.1 i r t:AiV~7 e:«

11 e: vcc~ ,-S

A B H i'% I ' F ~ v f(j" A T (,. ~ Ar.J T oAJ -

r; 0 i '" 6, e'" orr II' e: '" I> '" P fl.1 <1"' 0 r: II~-;€. ..s-.

~

(",-) Foil {"hell of mE F"'l.U. IN ; tU 6. 5.</ IJ ~G' r $" sF fR l

s 'Z4 re Ws G TfUi'(I( i r j j 01',£"', t; L o S8 P (.,11. J'i(S' " rll(j;:'·'

I) A = [L«, 'J ,i!) I - I c ~ <: I I -I (' (t c I }

.6 i s AN gl'€to!. SIS T B~ dlVJ€ i T &oM iMc'jV!f oftl(. r

,',) r~"""'()(l f o ,pT> 1 «. e., ¥ c» D rse: ssc« B<£ (1 J" !poT., i! e A, i S ~'t.(! Tcey c.&>1" Tt+iN'I (N ~ ·

z) R =- {(K', d, r) I )( AND d Afl.,. Ipr~~f'fl J J

B_. i J Col." .It! h g ,,,11 v.r £' ( r co,/",.rA ; '" s A'l. IT!

--

1."'"'pll1Z y 1'0 I '" TIl i: «. -II C ';) 0 nul' &.At. L. RoE (p.J

w t 711 i: A a",,","" pAft..'Y P" L' M 7' ~. AI 8 B € cv» Wi/" T if ~,'IJ J

iii

r, E B AND ~l' B ·

G i I ClID.rGJ)~

, I~ n e FO(l[ I ti i J

ft1 c i Ts BOVAJ flMl..y

I'''''' fR'1 WN icll

/

'j) ~p .,..,..ll!.J S

poi,.J r rse«

rlH.r JC'T CDN' T,tl U', S,OP t-". GAle

t 5 i 1 sec F A- 80(,1' P D Ml Y PD i,w r I

At c ,7 .I 60 utJ fJ If1L 'Y po i rJ T ! .

-

s) £".... { tr, J" l- J I K:: 0 olf. J x: 0 .,It 2 '" D )'

fi: (p ~ TA i#lS A" I T5 6°"'''' - Y po itllT.r •

(bJ W'lI-t'eN Dr:

INE' K/./oIW

THe-' r l JlE se r S' Aile 7/114 r CDA1'IK r s e: T s

5G' r: S tJ

-) A

'":I

~) B t s A is ~) U

C?APAG-T.

II' b ,S

€ t s tV°""

~

(0...) VJU' ~(t.t DF rNa FDLLD tvl/J 6j UT,Li Y FUWCTio.,J> A'~

,.,.01"\0 ~G' /\IE 01.' S /1P l) W N l"e f~ ~e Horta rt" ~ h,'C .

::f ( "X) ~ A ..r (~) ~O& (iu€~r;J of ~~ Gil ~6 A.

HoMo TII£ Tl- C,OTY ; 1£ L A r J ':! A ok 4(( K") UoA OQ r!u6~J F()JVcr,:w

J.. (J..) .. ~~o rCJIAJ[C TI! AJV Ff)tf.~ 71,-0....J ~

.f (x J '" J.. ( 'It.. (J() ) f+o;"v" TlIIf" 7i z I'" ,,'" C T:tw .

D.,) 1{ (I(, d J,. X" d) -I- X rt a 'I.. t s K"2:t '

A~ () J r u; .... 0 L ~- ..ill.; Lt o "J ... It T ~J J€F:

C L E Iltfl L 't, ""It\, ~ _ ,. jV"'. i;v,-· QI "" ,_ ... "'" v

.f/{ (AK ,I.;;) ~ 0 tt:)l. (Ad)) f (fIK) " (~,,)l..f- sox)'L (AJ)

~ '" K' A 1:; I f /( K" A) "L "" ~ ,,1. X 1 A"

." A' K' ';; J I- )')(., :; 1. I- ,..j 3 S k" L)-

f Jk4((f/J)~

tv E:" a.v se e rv A T TlJ (!"' F"~ C T ;Q,", , ;,u f'I\C T, i S

1.f()M.(rrll!'TfC, (..O? r '-'1" peF ';..I e THe If.!:> ..... o tn~/V~o ... J' f:"[).v cr,"o,.j -v- (J(, J J: X 'l.. J 11# " rs« ,MiJJ"vo;.:vv .c

Til ..... s F DllfWj T'(}'" 1. (;,...) ": J-"3 + .} 1.. + 5 J- .

=fI .h (/Ir({, d J) .,,_ J. (J(1. J ) ." (Xl.;;' / .J. (K 1.) ) 1. +- sf )/'J)

""" h ("'Ir(K,J))" X& J:I + x'f.;;'_ f SK1..} ~ tco; r)

~ 1t oc, ;;) ,~ j A Ifr:;/'U' Til c r, rtlN C ~·OA.l.

b J 1( (t, J J;: Xl+- a 1. T;;'.

I+D M oil G.P Ei T!#' ~

{ _ l 'l l. 1

4Il AX,JiJJ ~ A J( +~I 4 + AJ

H O/4oTlICr.·c' ry ~'

1. T l NO'T poss •• a TO (I,e-Fililo A ~.NO To~" C Tit., JI'.I ~I ~ 7'.~m:M S U , R nr ~ T r r A c ~Of,M J U'1' To

'ltt~, ,J J .... K1 r:J 1. r,,' IE' (A'''JSe'' filet ~ /10'0' ~ .-c

TO 1Ifl!; F<1/Ut1147':~ o fR. _,. p., 04- '" e WI!' IIA IJG A Ttl. 1'1 .J:.

-

W H1~' tf I f NO T fllJ.J ,. a 'f":0 S tJ*fl, e 7£ Ii. ~.>.

c) M{X;d)~ CQS()(+-dJ~

l e r U s fl. E" c A , , S OPt G' rl, m ON 0 JVIC TAo y F{('o A l.J.t~ H ~()£..

) (i,Q re TflA'" 1 DiD" .... 71 Go , ( r.,.. a J ': U, r. (K) • ,60S(,) - 5 i tJ (;() S l ,.., (a- I! 1t" TJf ts pPtflfl. 0/. J

lfoM. () "e AI e~· 1')1 =

Co.J(K+J J

Evt"O€Nny/

G.os(tlJ:tJ3) t). t:O.fi"~aJ

~J ( Af f.~d ) u JiI~4n'vt" At tAl(iCtlJ) o P~J: "'If:. Foil. rllt'J /MJ~"'(.e,,,

THE tJ, ByE ('4fIt PtEI' WE lilt VG" SilO w I~ IJ Til A r to

1{ «, J)" (.oJ (Kr:J J IJ NoT /fa"'"' Q ~fNC'Nf -¥).

140/L1JJ Tile 7({ i ry ;

Ilr (X, J ).i. X -t d- i J A- lj ()kL.o 6:, e ~(i"O" 1 fUNf. T, -0....;.

t.. (If J ~ (;.oj (1)

2f> L (Ilr (K~ J-J) = CJ=;j (Kf':J J: 1.( (K, J)

1 !±_o VI e rtf'7l. ] J"{;})::: Co.J ( .J) l' ~ r A M..a .... GI "u'AJ" C-

TIL 4fJ..$ F(J Il fII'II Ti tliV I ac- C4 CJ J (S CO ~; N e: rs

r.J) 1t tc. d J '" X 112, if 1/3 + 100 K 5'/6 1+OJL.,..otf.elV~i TV .

7711 e j tI M D F Til c E" K' :ltvrf Ail' r s i ~ (!f' A C H 74ft 1"\ j 5 S-/I, tvesrr-e«, rw«: Fv/U C7:a.v ...-"1 o J 'T BE' w.o ..... 0 6JG ";CtflL' J of: PE 6J12€" E S/5. l$ r uJ J'~:

1fI.{ ).l(,JJJ"' OK)"" (,IJ/I) +- 1.00 (t/X) 5/1

~ ,liz..., 1/ "t J 1/ J. 1/ J . I j S/6 S /6

- 11 .... , II! +- 1°0 r X

FI,

~) Kill jill J. A s/~ 100 K $/6'

:: A SOl, [ )( 1/2. J II) + 100 xS/1' ]

e A t;/, ~/h )

"I( {X; J. ~ 4( (Kj J J ,. 5 11

1. +1 1.. 1

-:;.Jfl ::'1

- -

, ,

'fo~o 6; eN~OU) Fvu c rio",,", of Pe- fS1 fle" € Sit ..

~ol'1.o rlK Tf (i' TV ;

r T ,J AoOT H-Q/IItD Ttl r:- rt ,

To 'A1l T (b).

II

JiM fl. A IZ e: Ai" I"A,~ ~ 'IP\.J

(1:,) FOR. €' A CH O,F rll e: FOL {...O lAI'LN ~ Fu_w CT~· DP s t'P

Dtt "ell M~, NEw Ii!'" reea i T i J GoP C'A ve Co tv ve ~

" I

"I x-

T II e- IF v f4./~ T " (},A)

; wS- X~ oW riIJA T

; '~ fF

i r l s is

THAT

Gt::J,IV ve- K , Tit t: ,i\J TH'e CoN,V£R ss

~) J (IC) ~ )( 1 - X 1. t X

THiJ , .. .:.1' ""' .... i AL. DF bE ~If Ee TIM Fe HA.r t rs rlJfltr€

tDo7.! e cavA '" ~UAl'T".N I .s

r" d~ I n-liJ ME'~JV r, TUA T rHe

&. f) AI s i (.DN£.,4 ve- A;J D I!l UA s t ~ vc XJ

BU r l Til #" T

CPA/cA'vE" , Nt; i THtEtZ. 1 I r T Gopr/e-x.

;.

&\, tJ..,.~· lP ~cA' ve: 8

-~~-----:::~":::::"'-----i) ); Q vA-J.- (AjU lAS:" x .

c) 1... (or):: x" ¥" }, I ' 2.

1 (K) t SA:,., i tJ CiI.( Ii J i p '" FtJN cr; ON I Til €,tJ i TiS QUASi CQNtIe? ~

A AI P ~ lIi\ st CDIJ' tJA IJ& . t: E r liS PIlAW rfl~ FuIUC-r." Q/Y •

UJN VG" J( I dllJ~J e' (;,.?/U Ire;- )(

B.. ~J i (Av,(AIfF.

I 11

XI ~ I Xz,:.l

/'

1!DDJtL+LL.>; A fu/VcrtlW is f..I!UVr; K lPF-

1.. (Ar. f (I-A] X'J.) ~ ~ 1 (K,) + (I-J)1 o.)

A : 1ft

). ( III I- fl2 - s ) ... j,_ (I/l.-f lid "- ,1.(-1-) =- tf

~ ,{ ({l J .: -L . I ~ II~

z

fl.>' €KAtftl.fLE.

l!u!J 4( l-J U #:7 7'

.oP v« X I ~~i Ttl8'1l

_ ............ _.....".~-----r=l )' ~. r '-ON' (AV€ ..

~

GJ: Tile MEl- 'f

lH '" ~"'M" tll

13

'lr (- J i J t\ AJ {~' Cli.E'A?I·.,.J if r:v# CT:~ J 7,11 FIle-Fon. e, 1r(.J

{J LIlIlAc:.'l r c....vC'lIlE" A ~ !) &. 1I;t1 i (pN IAfi' Jr. ~Q r. c '1f.A· :

~ IIr (X) .- S A CDI"" (:" x F v'" a -r.-IM' , &_1.1 .... J I u>,;'V ~ X

..t III P en u ~ i rCaAJ CAVC '.

!2J

(0-) USc PiFF€RetJ TLAl. >

feX',;), l-) -= J( 'I ~ 2 )( .. it + K J If f I" (f t r q

J }(-= f.lis f d ::: 1.02 Ap.lO ~ ::; 2~~1:1

,5,,1.:

LeT USA fft. r "'('U(£' Me "Tt-H?f) :

X,Q -= 4 ...., Li}(:: o, ~' 5 j-o ... _, lJJ -= ,o.ol

2D '::! "2. .......,,, r::'. e, 0 1

We /Jtfr; b T,D CA Co C.U,,"~, TE Tt+,t!' iJM~:Ll. ~ ~ l r

, i"\L " "'" ~ 'c-;,;z ,. VA '7~. Vf" f,: r .,

~:f. -= 4:(1 + 4KJ'+J'" dk

~.f -= 4. xl.. d 4 ~ 1.;;-1 + to

J~

I"l.t _ 4-l1 ~.- .

81

.of) 9.f (If.,' .. ~)~ q. fl ... 9· f·' z +- {If

...,......_... ,J. ;/

~~ -= 2.; is J

Q!f +1- fl..t'I.+ f. r'lt/O,U·?'i -v J (¥o, d. # ~ ) = -,

=:! 6loS" fJ

~ f (f f c LO z a. cO ] ,)

_" ,. . .,;$ -- .I

= 15 =r-,. ~I 181

TH G /teO " I.. VAL vs i J 10, 0 I( 5. 4 5" •

r: (.. .1_ ,....,,' ,_. ~ iT: ) oK .

C 5 !tOo u T J •• ~ Lhl"Wc.,'" I ,III 1 ~ ". "

(~) Q>IV.s ,I PiYl. flH e CoIZ II - Do U' 0; l A 5 fflo 'bv {; To: 41'J FUN' T.: ON

s, ( ~, L) ':! t.( K )/r; L 'f" ~ j'"u PPO Sf! THAT THt: {Ai eo 'T .$

k. AM P L ""lit>' WiT'" ,,'141 E' ~ .4,\,'1') j/.rTFtt «r r

KCt, rJ =- (0 t'2 rCA", CUL.A re TI-I e

,q tV D L (t , r)"-:: 6 t 1. t Z SO r.

~ATE" To t:

fJ F c II-A,., iJE' IV It E,.J "C - ~fJ

~" I .:

W IE' Lv AN T TO KtVO iN

OF OJ r PUT Q w; rfJ te GIf.'e-c.,...

A'N D r=- 0 .. ,

J5

T'ltlS J)iHJR4'1 If Ve-IZY v se=«:

T'Q f6'"JlttEM D£7Z. /k;rP 7:D AI',,£. v

-r:H r ellA; N I!. U,- 15; •

-114 . '''If

B& = 3 k L

f

3 K. -114 L 11'1. 2.0 t + k )/, L :V'1. 12. t.

r

1\1"

t~ 10 A r::o.'.

« ((0. 0. I):: {OJ 000 /

fH~ tr.A T€ of CHAJJ 11£ of 6l lU 1; ... T t= (0 A r ~ o. I

w ir« 1l£.JFC'CT ; S 3, ,60.-

~

I Uo re T",. i .s AA4 TE-~ ,,"t'll- CAN B G- u..!eF o c; Fort.

Of/It- p/S(tJ.ljiON • .1:1= YOlJ F~·NP AtJY olFFC-lZtF,vc£

Off A.-1.J-r4 Ke I Pl€'AJG, wI!., T"e' A CoMI"!o\ cN T ON rile-

Bl.o 17' oil. ~G" 4J f1 »ve: AtJ ~-~,; z, , At THO U 6J11 r I I-IAvE"

went K 6'" Tf.k>R. () Vii H to Y' ( TU Elf? ......,_; 'H T 8G'"' 1'11" J ~ /'Fe f.

TN € A1iD -T€7l A; i 5 Cojt1 ~'IV IJ UP' _ t e T U] (f"k CHA AlqG

&. V€ >" TiiZAl'5 AI T T'f~ Sr"", P' y CE"~ ren: ,oR vt'.I\r €-~/~ oa Iri A n., e Ii t. a r;, .