You are on page 1of 2

e topla, pravkar iz tiskarne, je izla knjiica Otroki epni vodnik okrog sveta, Knjiga za sanjae,

za katere je svet ocean prilonosti. Napisala jo je


Simona Paravani-Mellinghoff. V slovenino sta
jo prevedli in priredili Nives Cvikl in Natalie C.
Postrunik. Ilustrirali so jo slovenski otroci in
mladostniki.
Avtorica Simona Paravani Mellinghoff je ponosna
botra in svetovna popotnica. Po svetu potuje
zaradi dela in veselja do potovanj. Simona je
rojena Italijanka, poroena z Nemcem, po srcu
pa dravljanka sveta. Uspeno usklajuje svojo
slubo v finannem sektorju z razlinimi aktivnostmi, s katerimi podpira nevladne organizacije.
To knjigo so navdihnile tevilne velike deklice in
enske, ki jih je spoznala na svojih potovanjih.
So odlien kaipot, kako lahko strast in sanje
spremenijo ivljenja in svet okoli nas.
Knjiga je namenjena otrokom in mladostnikom,
odpira pa teme sprejetosti, raznolikosti, podjetnosti, iskanja reitev ... skozi pet zgodbic. V obliki kratkih zgodbic, na otrokom primeren nain,
govori o:
strpnosti do razlinosti,
zdrave prehrane,
odnosa do planeta Zemlja, do okolja,
pomenu sledenja svojim sanjam in eljam.

Foto: arhiv Simona Paravani-Mellinhoff

Knjiga je nastala ob pripovedovanju zgodb


mojim neakom in neakinjam. al se ne sreamo tako pogosto kot bi si elela, ampak ko se
sreamo, se veliko pogovarjamo o krajih, ki sem
jih obiskala in zanimivih ljudeh, ki sem jih sreala. In te moje zgodbe otroci z veseljem posluajo
in vskravajo. Po mojem mnenju je knjiga namenjena otrokom starim od 8 do 12 let. Mi je pa
veliko odraslih povedalo, da v knjigi najdejo tudi
kaj zase.

Knjiga nosi ve sporoil. S knjigo zanejo otroci


spoznavati svet, ki ga e ne poznajo, da jim vzbudi zanimanje za teme, ki bodo oblikovale njihovo
prihodnost kot dravljane sveta, predvsem pa,
da se bodo poutili kot doma, komorkoli bodo
li, da bodo videli svet in njegove udovite spremembe kot morje prilonosti in ne kot nevihto,
pred katero iejo zavetje.

IRDO MOZAIK, Prve slovenske drubeno odgovorne novice, t. 1/IX, januar 2016, str. 29

Knjigo so navdihnili ljudje, ki sem jih sreala tako


v poslovnem svetu in ob delu v nevladnih organizacijah. Vsaka oseba in dogodki slonijo na resninih dogodkih in osebah.

Upam, da je knjiga zgolj zaetek vejega projekta, ki bo vzpodbudil otroke in ole, da bodo tudi
sami napisali in dodajali svoje zgodbe. Zanimivo
je, da so otroci e izpostavili, da si nadaljevanja
elijo in ga tudi priakujejo.

Predstavitev je bila dobro sprejeta in obiskana


tako s strani novinarjev kot lanic organizacij
Zdruenih narodov, recimo UNICEF. Pokazali so
veliko zanimanja za projekt in izpostavili so uporabno vrednost knjige tako za otroke kot za odrasle.

Vse zgodbe so mi pri srcu. Le prva zgodba z naslovom Oblaki upanja je nekoliko bolj posebna, saj
se je s z njo zael ta udoviti projekt.

Stari berejo knjigo skupaj z otroki in se pogovarjajo o temah, ki se v zgodbah razkrivajo.

Ena od zgodbic nosi naslov Oblaki upanja - elimo si jih za vse nas. In da bomo imeli taken
pogum, kot deklica Mwangaza iz te zgodbice, ki
je sanjala - in sanje uresniila.

Za slovensko izdajo sem se odloila zaradi izjemne prijateljice in velike podpornice projekta od
samega zaetka Natalie C. Postrunik..

IRDO MOZAIK, Prve slovenske drubeno odgovorne novice, t. 1/IX, januar 2016, str. 30