You are on page 1of 10

NAMA PYD : SINDHU MATHI A/P SELVAN (910801-02-5666)

1.KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI


Senarai kegiatan / aktiviti/ sumbangan
1. SAI BABA AHRAMAM SUNGAI
PETANI

Peringkat /aktiviti/sumbangan
(nyatakan jawatan atau pencapaian)
Ahli Persatuan Sai Ram Daerah Kuala Muda
Dermawan

2. PERSATUAN RAKAN MUDA

Ahli Rakan Muda

3.

Ahli jawatan kuasa

KUIL SITTI VINAYAGAR TAMAN


KELADI

4. GOTONG-ROYONG TAMAN KELADI Telah mengambil bahagian


2014 DISEMBER
5. MEMBERI SUMBANGAN BBM DI
SEKOLAH (SJKT) KAWASAN
SEREMBAN 2011-2014 .

Pengerusi Persatuan Pemulihan Ambilan 2011

6. PERSATUAN BAHASA TAMIL


IPGKRM

Ahli Jawatan kuasa Unit Pemulihan

7. PENANG BRIDGE INTERNATIONAL


MARATHON

Mengambil bahagian 26 September 2014

8. MEMBERI SUMBANGAN SEBUAH


TIN CAT

Sumbangan untuk sekolah

2. LATIHAN
(i) Senaraikan program latihan (seminar,kursus,bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam
tahun yang dinilai.
Muat turun bukti senarai program latihan dari laman web SPLG. Disertakan pada lampiran
seterusnya.

(ii) Senarai latihan yang diperlukan.

Nama / Bidang Latihan

Sebab Diperlukan

1. Bimbingan dan Kaunseling

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling menjadi peneraju


utama dalam mewujudkan suasana yang teraputik dan
kondusif di sekolah. Melahirkan murid yang mempunyai
kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia. Saya
yakin boleh membimbing murid ke arah mencapai prestasi
yang tinggi dalam akademik dan mewujudkan suasana
pembelajaran yang memberangsangkan melalui program
bimbingan dan kaunseling.

2. Pengurusan Fail

Sistem fail merupakan satu proses menyimpan rekod &


dokumen untuk simpanan selamat atau satu rantaian aktiviti
yang bermula & berakhir pada titik yang sama.Prosesnya
seperti mengklasifikasikan, menyusun, menyimpan fail-fail
bagi memudahkan pengurusannya apabila diperlukan. Latihan
amat diperlukan untuk saya untuk memudahkan tugasan
harian yang berkaitan agar penambahbaikan dapat dilakukan
dengan sebaiknya.

3. Kemahiran ICT

Mengembangkan pengetahuan dalam bidang ICT dan


memudahkan kerja yang melibatkan penggunaan ICT.
Kemahiran ini penting untuk melatih murid-murid di dalam
bidang komunikasi dalam
matapelajaran TMK dengan
penguasan murid bersesuain dengan PDP dalam kelas.
Mengaplikasi penggunaan teknologi bagi mengembangkan
potensi murid dan mengurangkan jurang pengetahuan asas
antara pendidikan luar bandar dengan bandar.

4. Program Profesional
Up Skilling of English

Bengkel yang mensasarkan guru sekolah untuk meliputi


pelbagai aspek kaedah pengajaran, seperti mewujudkan kelas
bahasa Inggeris, kemahiran berfikir, kecerdasan pelbagai,
gugup pentas dan penyertaan audiens, kisah peribadi dalam
percakapan dan penulisan serta tatabahasa. Matlamat latihan
adalah untuk menanamkan teknik dan strategi baru, serta
menyediakan contoh praktikal yang boleh digunakan oleh
guru di dalam kelas mereka.

NAMA PYD : SINDHU MATHI SELVAN (910801-02-5666)


SENARAI JAWATAN DAN BIDANG TUGAS
PADA TAHUN YANG DINILAI
KURIKULUM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

GURU PEMULIHAN
KETUA PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
KETUA PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SETIAUSAHA MMI
GURU MATAPELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5
GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 3
GURU MATAPELAJARAN BAHASA INGGERIS TAHUN 4
GURU MATAPELAJARAN SAINS TAHUN 5
GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN SENI TAHUN 1, TAHUN 2 DAN

TAHUN 3
10)GURU MATAPELAJARAN TMK TAHUN 4 DAN 5
11) GURU MATAPELAJARAN RBT TAHUN 4 DAN 5
12)GURU MENTOR MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHUN 6
13)GURU MENTOR MATAPELAJARAN SAINS TAHUN 6
14)GURU KELAS TAMBAHAN MATAPELAJARAN SAINS TAHUN 4 DAN 5.
15)GURU LINUS BAHASA INGGERIS TAHUN 3
16)PENGURUSAN BILIK KHAS BILIK PEMULIHAN
HAL EHWAL MURID
1) GURU BERTUGAS MINGGUAN
2) GURU PENYAYANG
3) KECERIAN BILIK KHAS - BILIK PEMULIHAN
SUDUT ASEAN CORNER
SUDUT ANTI DADAH
4) BENDAHARI LAWATAN SEKOLAH 2015

KO-KURIKULUM
1) GURU PENASIHAT PERSATUAN OLAHRAGA
2) GURU PENASIHAT PERSATUAN BAHASA INGGERIS
3) BENDAHARI HARI GURU
4) PENOLONG PENYELARAS HARI GURU
5) AJK SUKANEKA TAHUNAN SEKOLAH
6) PENOLONG PENYELARAS SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN
7) BENDAHARI PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM
8) AJK BADAN BERUNIFORM KOKURIKULUM
9) PENOLONG PENYELARAS HARI SUKAN NEGARA
10)AJK BUKU PROGRAM HARI SUKAN NEGARA

NAMA PYD : SINDHU MATHI A/P SELVAN (910801-02-5666)


BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan.
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan penunjuk
pretasinya)
Bil
1.

2.

Ringkasan Aktiviti/Projek
(Senarai aktiviti/Projek)
Guru Pemulihan

Menyediakan
Rancangan
Tahunan/ Harian

Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
Masa
Januari November

Kuatiti
5 orang pelajar
Pelajaran Masa
i. Rancangan Pelajaran Tahunan 1 kali setahun.
ii. Rancangan Pelajaran Harian Setiap hari
Kualiti

3.

Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah


ditetapkan.
Melaksanakan tugas mengajar Bahasa Masa
Malaysia.
8 waktu seminggu mengikut Rancangan
(Tahun 5)
Pelajaran Harian
Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah
ditetapkan.

4.

Melaksanakan tugas mengajar Bahasa Masa


Inggeris
11 waktu seminggu
( Tahun 3 dan 4 )
Pelajaran Harian

mengikut

Rancangan

Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah
ditetapkan
5.

Melaksanakan tugas mengajar Sains


(Tahun 5)

Masa
4 waktu seminggu
Pelajaran Harian

mengikut

Rancangan

Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah
ditetapkan.
6.

Melaksanakan
tugas
Pendidikan Dunia Seni Visual
( Tahun 1, tahun 2, tahun 3)

mengajar Masa
2 waktu seminggu
Pelajaran Harian

mengikut

Rancangan

Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah
ditetapkan
7.

Melaksanakan tugas mengajar rbt


(Tahun 4 dan tahun 5)

Masa
4 waktu seminggu
Pelajaran Harian

mengikut

Rancangan

Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah
ditetapkan.
8.

Melaksanakan tugas mengajar TMK


( Tahun 4 dan tahun 5 )

Masa
4 waktu seminggu
Pelajaran Harian

mengikut

Rancangan

Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang telah
ditetapkan
9.
10.

Mengendalikan penilaian
pelajaran Bahasa Malaysia

PBS

mata Masa
Januari November

Mengadakan Kelas Tambahan Tahun 4 Kuantiti

dan Tahun 5 untuk subjek SAINS

11.

1 kali seminggu sehingga peperiksaan akhir


tahun.
Kualiti
Membekalkan latihan dan lembaran kerja.
Masa
7/2/2015

Melatih atlet olahraga untuk 2015

Kuantiti
8am-10.30am
Kuantiti
1 kali setahun

12.

Membuat papan TOV

13.

Mengendalikan sukan tahunan untuk Kuantiti


kejohanan balapan dan padang.
1 kali setahun
(AJK
dan
mengendalikan
borang
markah)
Mengendalikan urusan Kelab Olahraga
Kuantiti
2 kali sebulan

14.
15.

Menjalankan tugas setiausaha fotografi Masa


sekolah Program Membaca 1 Malaysia.
Mei

16.

Menjalankan tanggungjawab sebagai


guru KSSR dan AJK KSSR tahun 1B dan
3B
Menjalankan tanggungjawab sebagai
guru LINUS dan AJK LINUS tahun 1B
dan tahun 3B
Guru Pemulihan khas Bahasa Malaysia
tahun 2,4, 5 dan Matematik 3,4,5

Masa
Januari - November

19.

Ketua panitia TMK/RBT

Masa
Januari - November

20.

Guru penasihat bagi persatuan Bahasa Masa


Inggeris
Januari November

21.

Guru penasihat dan jurulatih bagi kelab


olahraga

22.

Menentukan penerapan
nilai-nilai murni

17.
18.

amalan

Masa
Januari - November
Masa
Januari - November

Masa
Januari November

dan Masa
Menepati tempoh yang telah ditetapkan.

23.

Menghadiri mesyuarat, kursus, taklimat, Kuantiti


bengkel dan sebagainya.
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

24.

Melaksanakan
arahan-arahan
dan Masa
tugasan-tugas lain yang diberikan oleh Menepati tempoh masa yang telah ditetapkan
Guru Besar dari semasa ke semasa.

25.

Membina sudut Hasil Kerja Murid

Masa
Januari - November

26.
27.
28.

Membina sudut laluan PPDa.

Masa
Januari - November
Menyemak buku latihan murid Tahun Masa
1,2,3,4,dan 5.
Januari - November
Melukis mural di sekitar sekolah.
Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

30.

Mengecat kawasan sekolah.

31.

Memberi sumbangan membuat majalah Kuantiti


sekolah.
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

32.

Mengendalikan senamrobik pada hari Kuantiti


Rabu setiap minggu.
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

33.

Membina kertas
Bulanan Feb.
Membina kertas
Bulanan Mac .
Membina kertas
Bulanan April.
Membina kertas
Bulanan Mei.

34.
35.
36
37.

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

Ujian

Peperiksaan

Ujian

Peperiksaan

Ujian

Peperiksaan

Ujian

Peperiksaan

Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November

44.

Membina kertas Ujian Peperiksaan


Bulanan Jun.
Menyemak kertas Ujian dan mendapat
prestasi murid bagi bulan Februari.
Menyemak kertas Ujian dan mendapat
prestasi murid bagi bulan Mei.
Menyemak kertas Ujian dan mendapat
prestasi murid bagi bulan April.
Menyemak kertas Ujian dan mendapat
prestasi murid bagi bulan Mei.
Menyemak kertas Ujian dan mendapat
prestasi murid bagi bulan Jun.
Key in Markah Prestasi Pelajar di dalam
SAPS.
Menghasilkan Fail PBS.

45.

Menghasilkan fail MMI.

46.

Menghasilkan fail Panitia TMK.

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

47.

Menghasilkan fail Panitia RBT.

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

48.

Menghasilkan fail Pendidikan Pemulihan.


(4 jenis)

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Masa
Januari - November
Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

49.

Menyemak buku latihan murid-murid.

50.

Menjalankan Persatuan Inggeris semasa Kuantiti


waktu kokurikulum.
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

51.

Menjalankan
Persatuan
semasa waktu kokurikulum.

52.

Menjadi bendahari bagi perkhemahan Kuantiti


pengakap sekolah 2015
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

53.

Menjadi bendahari bagi lawatan sekolah Kuantiti


2015
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

54.

Menjadi bendahari bagi sambutan Hari Kuantiti


Guru 2015
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

55.

Menjadi penolong penyelaras sambutan Kuantiti


Hari Guru 2015
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

56.

Menjadi penolong penyelaras sambutan Kuantiti


Hari Malaysia 2015
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

57.

Guru kwamp mengikut arahan Guru


Besar untuk memberi duit bantuan
kwamp kepada murid yang layak.
Melatih murid untuk persembahan
RIMUP 2015
Tahun 3-tahun5
Penolong penyelaras Hari Sukan Negara
2015

58.
59.

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

Pengakap Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN
Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN
Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

60.

Menyediakan
buku
program
program Hari Sukan Negara 2015

61.

Memberi sumbangan ABM bagi pondok Kuantiti


bacaan LINUS.
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

62.

AJK fotografi sambutan Hari Sukan


Sekolah 2015

63.

Pengerusi
Majlis
untuk
program Kuantiti
MOTIVASI UPSR MURID TAHUN 6 2015 Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

63.

AJK Persembahan Hari Penyampaian


Hadiah 2015

64.

Pengerusi Majlis
Hadiah 2015

Hari

bagi Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN

Penyampaian Kuantiti
Mengikut arahan dari Guru Besar/PPD/JPN