You are on page 1of 1

37 KRANSKIH PRAVILA KAKO POBIJEDITI STRES

by admin / 14. listopada 2014


Jednom je neki aneo rekao: Nikada nemoj pozajmljivati od budunosti. Ako se brine to e se sutra
dogoditi i to se ne dogodi, uzalud si se brinuo. ak i ako se dogodi, brinut e se dva puta.
1. Moli se.
2. Idi na vrijeme na spavanje.
3. Ustani na vrijeme, tako da pone dan bez urbe.
4. Reci: Ne! pothvatima koji se ne uklapaju u tvoj raspored, ili koji bi mogli dovesti tvoje mentalno
zdravlje u pitanje.
5. Povjeri zadatke sposobnim ljudima.
6. Pojednostavi i razmrsi svoj ivot.
7. Manje je vie. (Mada je jedna stvar esto nedovoljna, dvije su esto previe).
8. Daj sebi vie vremena kako bi neto napravio ili negdje stigao.
9. Uspostavi ritam. Rasporedi krupne promjene i komplicirane pothvate na due vremenske staze; ne
nagomilavaj ono to treba uiniti.
10. Ne uri (strpi se malo).
11. Razdvoj brige od staranja. Ako situacija zahtjeva da se za nju postara, pronai to bi Bog elio da
ti uini i predaj brigu Njemu. Ako nita ne moe uiniti, zaboravi je.
12. ivi u okvirima svog prorauna; ne pozajmljuj da bi kupio osnovne stvari.
13. Imaj rezervu; duplikat klju automobila u depu, ekstra klju od stana, ekstra potanske marke,
itd..
14. D.J.Z.Z. (Dri jezik za zubima). Sam ovaj savjet te moe sauvati od strahovito mnogo problema.
15. Svakodnevno udovolji djetetu u sebi.
16. Nosi sa sobom Bibliju, tako da moe itati dok eka u redu.
17. Odmaraj se.
18. Hrani se pravilno.
19. Organiziraj se, tako da sve ima svoje mjesto.
20. Sluaj dabar CD dok vozi, kako bi poboljao kvalitetu svog ivota .
21. Zapisuj misli i iznenadna nadahnua.
22. Nai svakodnevno trenutak da bude nasamo sa sobom.
23. Ima problem? Razgovaraj s Bogom na licu mjesta. Tei sasijei male probleme u zaetku. Nemoj
ekati bogosluje kako bi se pomolio.
24. Sprijatelji se s pobonim ljudima.
25. Imaj biljenicu s omiljenim stihovima pri ruci.
26. Zapamti da je najkrai most izmeu oaja i nade jedno dobro Hvala ti Isuse!
27. Smij se.
28. Jo vie se smij!
29. Budi ozbiljan prema svom poslu, ali sebe ne uzimaj ozbiljno.
30. Pothranjuj stav pratanja (veina ljudi daje od sebe najbolje to moe).
31. Budi ljubazan prema neljubaznim ljudima (njima je to vjerojatno najpotrebnije).
32. Zgazi svoj egoizam.
33. Govori malo; sluaj mnogo vie.
34. Uspori!
35. Podsjeti sebe da ti nisi generalni i odgovorni direktor cijelog Svemira.
36. Svaku veer pred spavanje razmiljaj o neemu za to si zahvalan, a da za to nisi bio ikada
prije. Bog ima naine da situaciju oko tebe potpuno preokrene. Ako je Bog s nama , tko e protiv
nas? (Rimljanima 8,31)
37. I zapamti, Filipljanima 4,13: Sve mogu u Isusu Kristu koji mi mo daje.Izvor: www.samopismo.net/