Preguntes i respostes sobre el nostre cos. (http://www.edu365.

cat/aulanet/coshuma/)

1. Respon tres de les preguntes suggerides a la figura

1

2. Mira el model de cos humà que tens a continuació i omple la taula següent: Sistema/Aparell al que pertany

Òrgan Pell 7 A Arteria pulmonar 16 Vena pulmonar Estómac Intestí

Funció

2

3. El nostre cos és fet de diferents cèl·lules. Identifica les cèl·lules de les imatges de sota digues la seva funció i de quin teixit i òrgan en formen part. Respon en forma de taula.

3

4. Les nostres cèl·lules com qualsevol altre objecte que existeix necessiten de certs materials per a poder desenvolupar-se. a) Quins aliments hem de consumir cada dia per tal de poder mantenir-nos sans? b) Amb una quantitat adequada dels següent elements químics podríem mantenir saludable el nostre cos. C, H, O, N, P, K S, Ca, Fe Na, Mg Digues quins d’aquests elements necessitem per formar una molècula de: Hemoglobina (proteïna): Colesterol (greix): Midó (sucre): c) H2O i CO3Ca són dos components molt importants en el cos humà, Podries dir de que compostos es tracta? d) Sabent que Element Pes atòmic O 16 H 1 Ca 40 C 12 Calcula el pes molecular de l’Aigua: i del Carbonat de Calci: 4

5. En un dia normal una persona necessita 2.140 kcal, part d’aquestes calories s’utilitzen com a energia per pensar o moure’s. a) Com es diu el procés d’obtenció d’energia al nostre cos? b) Per aconseguir l’energia necessària per viure el nostre cos utilitza _______________ i ______________________ 6. gram. Quan es crema la glucosa amb l’oxigen s’obtenen aproximadament 4 kcal per a) Un sobre de sucre té uns 10g Quantes calories proporciona? b) Escriu la reacció química que es produeix: c) Sabries dir quanta aigua i quant diòxid de carboni emetem a l’atmosfera quan consumim aquest sobre de sucre?

d) Aquestes reaccions tenen lloc a l’interior de les nostres cèl·lules concretament a un orgànul anomenat ............................................... e) Pots explicar com arriba l’oxigen a una cèl·lula del bíceps? f) I la glucosa?

5