You are on page 1of 41

TEEKOND VAIMSEL MAASTIKUL

B e n j a m i n Va s s e r m a n i l o o m i n g
L ands c a p es o f t h e M ind
Wo r k o f B e n j a m i n Va s s e r m a n

Tallinn 2009 

Koostaja / Compiled by: BENJAMIN VASSERMAN
Kujundaja / Designed by: INGA HEAMÄGI
Eesti- ja ingliskeelne tekst / Text on Estonian and English by: VAPPU THURLOW
Ingliskeelse tõlke toimetaja / Translation of English edited by: JAMES THURLOW
Portreefotod / Portrait photos by: Gennadi baranov, JÜRI J. DUBOV
Kaanefotod / Photos of the cover by: GENNADI BARANOV
Fotod töödest ja makettidest / Photos of the works and models by: BENJAMIN VASSERMAN
Trükk / Printed by:

Sponsorid / Sponsors:
JUHANI KOMULAINEN
RIIVO ANTON
JAAN TULVISTE
www.artprint.ee

ISBN 978-9949-18-486-6
© 2009 Benjamin Vasserman 

TEEKOND VAIMSEL MAASTIKUL
Benjamin Vassermani looming

LANDSCAPES OF THE MIND
Work of Benjamin Vasserman

Vappu Thurlow

By Vappu Thurlow

Benjamin Vasserman on ainulaadne kunstnik, kes ei rahuldu materiaalse ega
sotsiaalse reaalsusega, millest võib leida iga teise kunstniku loomingu lähtekoha,
vaid ta loob selle reaalsuse. Üheksakümnendatel aastatel jõudis ta omapärase
töömeetodini: tegi graafilised lehed makettide järgi, mille oli ise eelnevalt kokku
pannud geomeetrilistest vormidest nagu kera, kuup, koonus; toestades neid vajadustmööda papi ja teiste sobivate materjalidega; kasutades ka niidirulle, tuhatoose, filmilinti, sobiva kujuga pudelikorke ja teisi käepärast olevaid detaile.
Mudeli koostamisel otsis ta maksimaalset tasakaalu selle erinevate osade vahel.
Maketid ei olnud tehtud eksponeerimiseks, ainult algmaterjaliks. Viimase kahe
aasta jooksul on ta sisse elamas arvutiprogrammi võimalustesse, liikudes sammsammult uue loomingumeetodi poole.

Maketti ehitavas kunstnikus elab vaimselt edasi konstruktor: kuni 1973.
aastani, kui Benjamin Kunstiinstituuti astus, töötas ta vabrikus „Tegur” treiali,
hiljem insener-konstruktorina. Lõpetanud selle 1979, astus ta Kunstnike Liitu
alles 1989, aga Vabagraafikute Ühendusse veel kolm aastat hiljem. Visalt ja üksildaselt oma teed otsinud kunstnik on loonud oma kätega terve väikese abstraktse
maailma millesse meie, vaatajad, võime piiluda vaid läbi akna, mida nimetatakse
graafikatõmmiseks. Haruharva on ta näitustel neid makette ka eksponeerinud, aga
isegi kui on võimalik vaadates üks neist valmis töö kõrvale asetada, jääb meile
siiski tunnetamatuks see virtuaalne, katsetuste ja mõtete ateljeekeskkond, milles
Benjamin neid arhitekti visadusega konstrueerinud on.

1986. aastal oli Tallinna VII Graafikatriennaalil väljas Benjamin Vassermani veel üsna traditsiooniliselt mõeldud ofort „Viiuliklassi õpilane” (1984), mis
jäi meelde tänu hoolikalt läbimõeldud kompositsioonile. Täna võime selle teose
reproduktsiooni näha Benjamini enda poolt kujundatud kataloogis. Ruumiliselt
kolmele plaanile ehitatud teos on jaotatud ka vertikaalselt kaheks. Parempoolsel
osal on esiplaanile toodud portree häbeliku naeratusega poisist, kellel viiulikast
süles. Ta on väljaminekuks valmis, peas suusamüts, mis kannab Eestis tookord
populaarset brandimärki „Karhu”. Teksti- või selle katkete lülitamine oma tööde
kompositsiooni on Benjamini lemmikvõtteid, mis lisab teostele kontseptuaalse
aspekti. Portreteeritava seljatagant viib korteriuks koridori; kahe ruumi vahelist distantsi markeerib aknalaud, millele on asetatud lüüriline detail, lillevaas
kuivatatud oranžide lilledega, mida talvel vaasides hoiti; neid nimetati „hiina
laternaiks”. Vaasi kõrval on veel kaks portselankujukest, nende poos ülestõstetud vasaku käega sarnaneb väga sellele kehahoiule, mis viiulimängu juures va-

Benjamin Vasserman has a quite original approach in creating his artworks. He
does not rely directly on motifs taken from the world around him. Instead, since
the 1990s, he has constructed models of geometrical shapes, like of spheres,
cubes, cones made of plaster or marble, and using cardboard for support, as well
as reels for thread, film strips, ashtrays, bottle corks and other items. Having
created a carefully balanced and illuminated composition, he subsequently made
pictures of it. The models were not made for exhibiting, only for observation in
order to draw and engrave the print, which for him has always been a lengthy
process, working on the composition and on the complicated technique, which
is mostly a combination of etching and aquatint. In the 21st century Benjamin
has started using computerized images, where making the model and the
picture are simultaneous in virtual space.
Until 1973 Benjamin worked as a turner at the toy-factory „Tegur”
and later as an engineer. After that he entered the Estonian Art Institute. He
graduated in 1979, but became a member of the Estonian Artists’ Union only
in 1989, and of the Printmakers’ Union in 1992. He has been a lone searcher in
this abstract world of his works, and it is not easy for an outsider to understand
their logic, even when one can have a look at the prototypes for the works, that
have rarely been exhibited.
In 1986, an early etching of a traditional kind, „Violin Student”, was
exhibited at the Seventh Tallinn Print Triennial by Benjamin Vasserman. The
work is reproduced in the catalogue of the Triennial (its graphic design was
made by Benjamin himself ). This print is memorable for its logically planned
composition: in the foreground, a boy holding a violin stands in front of a closed
door. He is ready to go out, wearing sports coat and a knitcap that bears the brand
name „Karhu” of a popular Finnish company. Benjamin uses text fragments in
many works. On the left side, the middle ground opens up with a corridor,
which is distanced from the viewer by a solid window-sill with a vase of flowers
and two small china figures on it. The figures are holding up their left arms as
if about to play the violin. The figures are symbolic of home life, which is being
left behind by the child who is going to school. We can see the school building
in the background, either through a window in the back of the wall, or else on
another picture inside this picture. The façade of this house has been rendered
carefully with its decorations in the historicist style. Among the windows, there
is one of the violin class which the boy is about to enter. The contrasted home 

jalik on. Figuurikesed sümboliseerivad ka kodusoojust, mille kaugenev õppur
juba seljataha on jätnud, lähenedes hoonele, mis on edasi antud kas vaatena
läbi järgmise akna, ehk lihtsalt graafilise kujutisena, mis keskplaani läbiva koridori seinale kinnitatud. Narva maanteel asuva Laste Muusikakooli tornidega
maja fasaad on nähtud inseneri silmaga, edasi antud üksikasjaliku täpsusega.
Ühe taga neist historitsistlike sillustega akendest peaks olema viiuliklass, millesse poiss kohe astub, instrumendi kastist välja võtab ja õpetaja nõudliku silma
all musitseerima hakkab. Vaatajapilguga ühelt plaanilt läbi ukse- või aknaava
järgmisele liikudes on lihtne jälgida seda nappidesse sümboleisse kokkusurutud
lugu. Koduse miljöö vastandamine sotsiaalsele pildi erinevail plaanidel tuletab
meelde lapsevanemate mõtteid, kui nad pesamuna kooliukseni saadavad, et too
selle taga karastust ja lihvi saaks, mis hilisemaks eluks vajaliku pagasi annab. Nii
laieneb ka mõttega haaratav ajamõõde pildis paarist tunnist kümne või enama
aastani: ühe Bachi või Händeli loo selgeksõppimine võib kesta mõne päeva või
nädala; musikaalselt haritud või vähemalt intelligentse isiksuse väljakujunemine
aga tunduvalt kauem.

Benjamin Vasserman armastab ka ise kaitsvate koduseinte vahel püsides kaua ja põhjalikult oma tööde ideestiku kallal töötada. 1980. aastate lõpul
on valminud seeria graafilisi lehti, millel teatav sarnasus nende natüürmortide
või seadeldistega, mis instituudis kunstiõpilaste ette pannakse selleks, et nad
silma ja kätt saaksid harjutada. Teatav, kuid mitte täielik sarnasus, sest lisaks
viimase kui millimeetrini tasakaalustatud kompositsioonile on neis mõnikord
ka vaevumärgatavat huumorit. „Viiuliklassi õpilase” ruumilist sügavust ja mitmeplaanilisust me siin enam ei näe, nüüd huvitavad Benjamini eelkõige pildisse
komponeeritud esemete vorm ja selle massist lähtuvad jõujooned. Need objektid on paigutatud ebatavalisel viisil, nii et esimesel hetkel ei tunnegi vaataja neis
ära lihtsat keeratava korgiga pudelikaela, petrooleumilambi alust; isegi mitte
arbuusi, mis näib pigem triibuline kui söödav.
1987. aastal valminud „Õhtuvalgus” II koosneb polsterdatud ümmargusest istmest, kastist selle peal ja sihvakast vihmavarjust – sellisest õlarihmaga,
millised 1980. aastatel peale kokkupandavate varjude pikaaegset valitsusaega
ootamatult jälle moodi läksid. Lichtensteinliku täpsusega edasiantud tekst
pappkastil „DREAM” ja veidi väiksem selle all: „Original” koos trükitud vinjettidega, samuti rastripunkte järeleaimav täpiline riie tumbaistmel viitab Eestis
populaarseile Pop-kunsti võtetele, samas teksti nihestatud kasutus – milline seos
on sõnal „unistus” või „unenägu” kasti sisuga (liköör, vein või lihtsalt taara?), või
on selles hoopis oluline sõnum vaatajale; ja kui on, siis kas irooniline või tõsine
(kunst kui illustreeritud „originaalne unenägu”) – kõneleb pigem kontseptualismi mõjust. On tõsi, et paljud eesti pop-kunstnikud sarnanesid pigem naiivselt
ameerikalikku tarbijakultuuri imetlenud inglise varase „Independent Group’i”

and social milieu on the different grounds of the picture indicate the author’s
meditation on the hard work involved in music studies. The period of time
embraced by these images depends on the scope of our interpretation: either 20
minutes for going to school, or a few days for learning a Bach piece, or perhaps
ten (or more) years for attaining a musical education.
Benjamin spends most of the time in his workshop, labouring on
the ideas of the compositions. At the end of the 1980s a number of graphic
works was made by him that resemble still lifes, which are placed in front of
art students for practicing their skills. But the resemblance is extrinsic: the
compositions are balanced to the slightest detail; sometimes a dose of humor
can be detected. These works do not evince the spatial depth of the „Violin
Student”, here the artist is more interested in the shape and mass of the chosen
objects. Although these things are traditionally used in still lifes -- bottles,
kerosene lamp, watermelon – one need not recognise them immediately because
of their unusual dispositions.

For example, there is a cushioned seat with a cardboard box and a long
umbrella on one of the etchings called „Evening Light”. Texts on the box read:
„DREAM” and below: „Original” with some decorative patterns. These texts
and the cloth with polka dots on the seat, recall Roy Lichtenstein’s meticulously
reproduced text-pictures, and Pop imagery. The use of text, of course, is also
characteristic of Conceptualist art as well, especially when it leads to multiple
interpretations. It is hard to tell here, whether the words on the box have
anything to do with its contents (a box of the bottles of a rare imported liquor
could be empty and re-used for some other purpose aside from its original
function), or they are addressed directly to the viewer. If they are supposed to
phrase some kind of comment, is it about art as an „original dream”, or is there
something else? The question arises, if this a serious or an ironic comment. The
early Estonian Pop-artists were closest to the British „Independent Group” in
their true fascination with urban popular culture, but in this work of Benjamin
Vasserman, which has been made much later, the challenging approach in text
seems to be more a Conceptualist tool.

Nevertheless, an artist must dream, and Benjamin goes further and
engraves a number of fantasy still lifes. „Bridge”, „Pressure”, „Ideal Diameter”,
„Level”, „Compromise”, „Shift”, „Period”, „Light Shadow”, „Dark Shadow” and
„Effort” were made between 1988 and 1991. In these works objects have been
placed in most unusual settings, and their original function has been forgotten.
They look enlarged and disguised, the backgrounds are empty as in surrealist
photos, where a desk can be like a landscape, a mirror can be like a lake, or the
face of a clock a menacing symbol of timelessness.

The „Bridge” (1988) does not really seem to have two bottle necks with 

esindajaile kui tarbimiskultuuris suplevaile, küüniliseks muutunud ameeriklastele, kuid Benjamin Vasserman mõjub hilinenult popi vormivõttestikku kasutades pigem kontseptualistina.

Samas on unistamine loomeinimese jaoks vältimatu ja Benjamini uitmõtted avaldusid veel mitmetes natüürmordi laadi töödes, mille kõige tähtsam
omadus on tasakaaluotsing väliselt suveräänsete esemete ootamatute vastanduste ja sellest tekkinud seoste kaudu. Illusoorselt suurendatud objektidest on
kokku seatud ofort-akvatintad „Sild”, „Surve”, „Ideaalne läbimõõt”, „Nivoo”,
„Kompromiss”, „Nihe”, „Periood”, „Hele vari”, „Tume vari” ja „Pingutus” I ja
II, kõik aastail 1988–1991. Tühjal taustal kujutatud objektid panevad vaadates
unustama oma esialgse funktsiooni: need pildid meenutavad sürrealistlikke fotosid, millel kirjutuslaud võib mõjuda ääretu maastikuna, peegel järvena, kella
sihverplaat ähvardava ajatuse sümbolina.

Enne, kui jõuame „Sillas” (1988) ära tunda üle kahe pudelikaela
asetatud kokteilikõrt koos sellele visatud koheva riidetükiga, näeme maastikku
pilvega, võib-olla kaht mäetippu, millele signatuur „Estonia” korgiosal kummalist eemalolevust lisab. Marjeüksislikud graafilised „kõrrekuhjakesed”, mis
sel perioodil Benjamini pilte ilmestasid, võimendavad samuti faasinihet: justkui
oleks pooleliolev mõte ennast läbi nähtamatu avause pildi sisse pressinud, kannatamata oma valmissaamist ära oodata, ja kunstnik selle sunnile nagu vastu
tahtmist järele andnud. Veelgi enam läbib see juhtuma-hakkamise-tunne „Survet” (1989): kruustangide vahele pigistatud haaknõela õbluke vedru paneb vastu
rauast pitskruvile; kogu kompositsioon on täis külma metalli sitkust ja pinget.
Loomulikult võib, kuigi ei tarvitse, näha ses kujundis võrdlust üksikisiku seisundiga repressiivses ühiskonnas.

Benjamini „natüürmortide” ajajärku kuuluvad veel meeleolukas „Periood”
I, millel rooma numbritega käekell on seotud lehtrile, mis omakorda ulatub välja
sakiliste äärtega klaaskausist. Lehtril on tähed: „eri”, kuid sõna konteksti kohta
– mis on just eriline? – selgitus puudub. Võib-olla ajahetk, mil stseen jäädvustati:
neli minutit üksteist läbi? Kellale on küll tähelepanu äratamiseks seotud tinapaberist lehv. Kui just kogu see kaussi uputatud asjandus pole mõeldud omapärane
naljana. „Nivool” on vastamisi kaks silindrikujulist läbipaistvat (lainelised reflektsioonid klaasil) kannu, millest ühes joonlauaga vee kõrgust mõõdetakse; teises
hulbib tennisepall – vastandatud sirg- ja ringjoon. Kas teie tegite kooli füüsikatunnis katseid kehade ujumisvõime ja vee väljasurve segitamiseks? „Nihkes”
on proovitud inspiratiivset mõttelendu ekraanile suruda, kuid asjata: see hajub
laiali nagu suvine pilveke. Mõõtmist tähistavad esemed, nagu kaalupommid,
mõõdulint ja arvukad kellad on Benjamini lemmikesemed, kuid nende kasutusväärtust me ei näe; pigem on nad esitatud metafooridena, külg külje kõrval
mõne mõõtmise seisukohalt võimatu eseme või detailiga.

a cocktail straw on it, with a fluffy piece of cloth on the straw. It is rather like a
landscape with cloud and two mountain peaks, defamiliarized by the signature
„Estonia” on one of the slopes. The abstract, loose drawing above the scene looks
like a half-finished thought that has jumped to the picture against the artist’s
will. The feeling that something is going to happen is even stronger in „Pressure”
(1989), with a safety pin squeezed between a vise, resisting with all its strength,
and the tension of the metal spring being felt all over the picture. One might
(or might not) see a metaphor here of an individual who lives in a repressed
society.

Another of these still lifes is „Period I” (1991) with a wrist watch on
a funnel, the latter being placed upside down in a glass dish with a decorative,
serrated rim. Letters on the funnel „eri” mean „special” in Estonian, but there
is no closer explanation concerning the text. Perhaps the picture was made at a
special time, marked by the bow on the watch, showing that it is four minutes
past eleven? Or, perhaps it is all just a joke. In „Level” (1990) two cylindrical glass
jugs, half filled with water, stand next to ech other. In one of them, the water
level is measured with a ruler, in the other floats a tennis ball. The contrast of a
straight line and a circle are presented, note their connection with Benjamin’s
later work. In „Shift” (1990) a portion of „inspiration” (in the shape of a cloud)
is being chased, to place it on a screen, but without success. Benjamin favors
objects that are used for measuring: weights, tapemeasures, clocks, but the artist
never seems to make any practical use of them. Furthermore, things that cannot
be measured are placed in close proximity.

One of the most memorable works is „Compromise” (1990) with a
cross section of a hundred year old tree. This is another work that discusses the
measuring of the unmeasurable (what is the real value of a tree – economical,
ecological...): a pole used in land surveying has been placed on the same kind of
loose sketchy drawing that signifies inspiration for Benjamin. In front of the
tree trunk are scissors with a bit of red in their blades, suggesting blood that has
run from the tree. „Compromise for who?” one could ask when reading the title,
and remember the nature-bound installations of Joseph Beuys.

Benjamin’s interest in objects is based on their solid forms and weight, on
their potential for being reduced to abstract forms. His search for the ideal and
for the abstract is, first of all, already expressed quite verbally in the early work
„Ideal Diameter” of 1989, with a roll of tape on a small anvil that is completed
by a ping-pong ball with the word „ideal” on it. The series „Effort” of 1991 does
the same, when a transparent electric bulb takes the place of a natural pear in
the composition. Benjamin expresses his ideas most successfully in a series of
works that show a certain process of lighting, e.g. in one of the pictures the
motif is brightly illuminated on a dim background, on the other – the motif is 

Üks meeldejäävamaid töid on saja-aastase läbilõigatud puutüvega
„Kompromiss”, milles on samuti piltlikult käsitletud mõõtmatu (mille tegelik väärtus, või mõõde, võib selguda alles peale inimpõlve möödumist) mõõtmist, meetrilatt on asetatud kapriissele värvilaigule. Kareda, läbisaetud puusüü
ette paigutatud kääridel on lõugade vahele jäänud tükike punast – puutüvest
voolanud veri – ja millelegi vihjatakse ka pealkirjas (kompromiss kelle jaoks?);
kokkuvõttes meenutab see teos Joseph Beuysi keerukaid, valuliselt loodust tunnetavaid installatsioone.

Benjamin Vassermani pilk kompab iga eset kui teatud raskuse ja
tihedusega vormi, otsides selle seest abstraktset alget, ja jõuab siis ringiga jälle
reaalse maailma esemete juurde. Seda otsingut väljendab verbaalselt juba 1989.
aasta leht „Ideaalne läbimõõt” I ja II, millel miniatuursele alasile paigutatud
teibirullile annab lisamõõtme lauatennisepall selle sees, varustatud sõnaga:
„ideal”. Abstraheerivat mõtteprotsessi väljendab ilmekalt ka kaheosaline seeria
„Pingutus” I ja II 1991. aastast, milles puu otsas küpsenud Jumala vilja asemele
astub järgmisel hetkel läbipaistev elektripirn. Seeriaprintsiip kujuneb sealtpeale
Benjamini jaoks väga oluliseks väljundiks, kus makette kujutatakse paaridena
kahes, üht ja sama motiivi portreteerivas tõmmises: ühel on see näidatud heledalt
valgustatuna tumedal taustal ja teisel vastupidi; või on makett kujutatud erinevais, ka otse vastupidistes rakurssides. Kuna valguse kasvamine ja kahanemine
on astronoomiline protsess, toovad selle erinevad faasid sisse ajamõõtme.
Üheksakümnendate algupoolel kokkuseatud maketid, mille põhjal
Benjamin seejärel graafilised lehed tegi, sarnanevad olemuselt arhitekti fantaasiatele. Need on kas ideaalsed ehitised või nende osad: püramiidid, tornid, trepid.
Detailid on mõistagi väga tasakaalus, kompositsioonide sisemine dünaamika
ülespoole pürgiv. Pildil on mudelid paigutatud kumisevalt tühja ruumi taustale,
nende kohal markeerib telgjoonte ristumispunkt ehitise keskkohta. Kunstnik
ise väidab, et tema jaoks on maketi ehitamine kõige huvitavam osa loomingust,
kõik ülejäänu on vaid „tavaline tegevus” (Vestlus Benjamin Vassermani ateljees
6. märtsil 2009). Rõhuasetus tööprotsessile väljendab sisuliselt kontseptualistlikku lähenemist, samuti maketi transformeerimine pildile koos telg- ja jõujoontega, viimased toetavad samuti dünaamikat: kitsad ribad näitavad mõttelist liikumist püramiidi tipu suunas („Tõus” I), treppi mööda üles („Tõus” II), sfäärilist
liikumist vm. Samas on akvatinta ja ofordi ühendatud, äärmiselt aeganõudev
tehnika ajalises mõttes nagu piduriks, mis esialgset kontseptuaalset hoogu maha
võtab ja tulemuses meie ette pigem ideaalse kui konstruktiivse kujundi toob.
Sama vastuolu sisaldavad Benjamini töödes ka võred ja redelid, mis Sol Lewitti
omaaegseid suuri, skelettidena ehitatud minimalistlikke skulptuure meelde tuletavad. Lewitt lõi avatud struktuuriga objekte, et näidata modernistliku vormi
laitmatut ülesehitust. Vormist loobumine struktuuri nimel tegi temast kontsep-

dark, but the background is lighted. The artist also chooses different viewpoints
for showing a motif which brings forth contrasts.
The models that Benjamin made in the early 1990s are closer to architect’s
fantasies. They look like ideal buildings or parts of them: pyramids, towers, or
staircases. All the details are balanced; the dynamics of these compositions
is directed upwards. On the prints, the models are presented as if they were
in an empty space. Above them, a slightly marked axial cut indicates out the
midpoint of the building. The artist has said that building these models is the
most interesting part of his creative work, all the rest (i e making the print) is
„just routine” (Conversation in his workshop on March 6th, 2009). Emphasis
on the working process shows a conceptualist approach and the introduction
of auxiliary tools into the picture is a characteristic conceptualist move as well:
the axis and outlines of force that express the dynamics are part of the picture
(„Ascent” I – 1993, II – 1994, „Regal Height” 1995). But the slow technique
used by the artist, the etching and aquatint, slows him down and weights his airy
architectual fantasies. Another detail in Benjamin’s models is reminiscent of Sol
Lewitt who, aside from being an outstanding theoretician, created sculptures of
grids showing the perfect structure of modernist forms. Grids are sometimes
used by Benjamin as well, to support or mark his models, but not to open up the
whole image („Regal Height”).
In about 1995 Benjamin’s works became more compact and it seems that
instead of an architect, a sculptor is working on his plans. The simpler image does
not call attention to the whole space of the picture, but focuses on the model,
and gives it a three-dimensional cast. „Piercing Light I”, has two pyramids on
it with a glass ball. The artist is most interested in the reflections on and inside
the glass. Light is the subject, in both senses, of this picture: Benjamin looks
for possibilities of illumination. When surrounded by abundantly illuminated
pyramids, the glass seems to be heavy and inert. When the pyramids are in
darkness, the glass looks almost fluffy. In „Variation II”, a vector and grid are
used for demonstrating an oscillating movement. Of the three balls, one is made
of white, and one of black marble. The central ball is of metal and reflects the
contents of the room on its surface, enlarged by the convex surface: windows,
grid, and a small pyramid. Reflections on the surfaces of the marble balls are
velvety: the window, pyramids and streams of light can be seen at different
angles. With the three balls, Benjamin has performed a magician’s trick and
changed the places of two realities. The abstract space that we usually have in
our minds, is in the picture now, while the real space with windows and furniture
is mediated in reflection. Both are connected with each other by a magic light
pouring from everywhere. The image has the quality of a puzzle.

„Connection”, „Emotion”, „Absorption” and „Culmination” are like 

tualisti. Benjamin ei ava kõiki vorme, ometi näitavad needki teisi detaile tellingusarnaselt toestavad, markeerivad või aheldavad võre-elemendid autori samalaadset konstruktorlikku mõtteprotsessi ja tugevat abstraktsioonitaju.
1995. aasta paiku muutuvad Benjamini maketid märgatavalt, justkui
oleks neid koostava arhitektimõtte asemele astunud skulptori oma. Vorm lihtsustub ja maketi põhjal teostatud graafilisel lehel liigub pilk mitte silmapiirini
või üles, vaid pigem ringi, nagu vaadatakse monumenti: igast küljest, proportsioone jälgides, mõttes vormide kaalukust hinnates. „Läbiv valgus” I koosneb kahest püramiidist ja klaaskerast. Viimase juures huvitavad kunstnikku enim selle
sisemusest kumavad refleksioonid. Et otsustav hääl on antud valgusele, keskendub Benjamin eri materjalide peegeldusomadustele: helevalgete püramiidide
naabruses tundub klaas raske, inertne; aga kui püramiidid seisavad hämaras,
mõjub klaas ise kerge ja kohevana. „Vahelduses” (II) kasutab Benjamin vektorit ja võret pendliefekti läbimängimiseks. Keskmisel metallkuulil peegelduvad
valge ja must kuul, kumeruse poolt suurendatud aknad, võre; samuti ettepoole,
ehk siis vaataja ja kuuli vahele asetatud väiksem püramiid, ning kogu ümbritsev
ruum oma avaruses. Marmorkuulidel reflekteeruvad mahedamalt aken, vektorit
moodustavad nooled, konstruktsiooni toed, ja murdub voogudena erinevaist
allikaist langev valgus. Kolmest materjalidest kuulidega on Benjaminil õnnestunud mustkunstniku trikk: reaalne ja peegeldunud ruum on omavahel kohad
ära vahetanud. Abstraktne maailm, mida me elus tavaliselt vaid kujutleda võime,
on pildil meie ees; reaalne tuba (ateljee, näitusesaal?) aga paistab kätte kumera
metalli kõverpeeglist. Kusagil peaks see justkui läbi objektiivi vaadatud tuba
eksisteerima, kuid meile on see antud mõistatusena.
„Valdus”, „Seos”, „Positsioon” ja „Emotsioon” mõjuvad nagu miniatuursed
kosmodroomid: liiga inimtühjad, et olla päris, kuid samas vormilt liiga täiuslikud, et olla naljaks tehtud koopiad. Nii jäädvustuvad nad mälusse nagu teatud
osa postmodernistlikust arhitektuurist, kus „ulmeliste” efektidega mõnikord liiale
minnakse: ons tegemist tuumaelektrijaama reaktori või seiklusfilmi lavaseadega,
või on see lihtsalt uue „kultuurikeskuse” üks korpusi? Kunstis on häirivalt vastuseta jäänud küsimused mõtet edasiviivaks jõuks, näiteks: kui see on tõsiselt
mõeldud, siis mis see on? miks? mis mõttes?
Benjamin mängib ka vaataja distantsitundega motiivi suhtes: arhitektuursed fantaasiad tunduvad seisvat justkui „kaugemal”, skulptuursed mõnevõrra „lähemal”. Veelgi rohkem, peaaegu ebaloomulikult lähedale toob Benjamin
vaataja mõtteliselt oma uutele natüürmortidele 20. sajandi paaril viimasel aastal.
Kaheksakümnendate lõpu pop-kunsti ja kontseptualistlikud tsitaadid on nüüd
kadunud (siiski, jääb sõna kui üks osa pildist); ainult kõnekas kujund, mis mõjub
skulpturaalselt, kuigi on orgaaniline. Nendes makettides on midagi barokiaja aedadest, kus puid ja põõsaid kindlakäeliselt töödeldi, andmaks neile geomeetrilist

small cosmodromes: too empty to be real, too perfect to be a parody. Like some
buildings in postmodern architecture, that have exaggerated „science fiction”
details that may fool the naif who asks: is this a reactor of a nuclear facility, or
is it a wing of the new shopping centre? Discomposing questions are central to
art, forcing one to move forward in search of answers.

The viewer’s feeling of distance is manipulated by the artist as well. If
the „architectural fantasies” looked like they were at a distance, the „sculptural”
ones seem to stand closer, and the new still lifes made by Benjamin in the
very last years of the 20th century look magnified. They do not have significant
Pop-art quotations (though they still make use of text) and the chosen images,
organic but monumental, have something of the Baroque, recalling the bushes
and trees in French parks, trimmed into geometric shapes. In „Attempt II”, a
lemon has been placed on a soft pillow and then is cut with a razor blade. Marks
in the air and on the peel indicate premeditation. Is that another metaphor of
the individual’s life in a capitalist society, where one is sweetly offered a bank
loan today, and evicted tomorrow?

In the 1960s, two artists in Germany, Bernd and Hilla Becher, took
photographs of industrial objects: water towers, storage silos, and warehouses.
They juxtaposed them for viewers to compare their form and design. In a similar
way, Benjamin Vasserman’s work uses juxtaposition and perspective in the novel
placement of found objects. He has found his own style in technical perfection
connected with the meanings that he finds in shapes and items that he picks as
material for his works.

At the beginning of this century, Benjamin started to make computer
graphics after an allergic reaction to the chemicals used in printmaking. Shapes
photographed from his earlier works, and afterwards independent images, have
been operated by the program and displayed in luminous color. These works
are called „Diagnosis” and the images no longer recall cosmodromes, instead
suggesting utensils from the laboratory – flasks and measuring beakers – or
perhaps eyeballs obsereved by an ophtalmologist through the magnifying glass.
An eyeball, of course, can look back at you looking, and the picture can take on
a surrealist dimension. Today, there are over ten works in this new style from the
artist, and again, he seems to be simply observing this new development from a
distance of time and space. 

vormi. Nii paneb kunstnikukäsi töös „Üritus” sidruni pehmele padjale, selleks et
temasse siis lõikuda vaheda žiletiteraga; lõike ulatus ja viljaliha vastupanuvõime
näivad olevat juba eelnevalt välja arvestatud, mida näitavad motiivi kohal markeeritud punktiirid (telgjooned) ja varjud sidruni koorel. Ons seegi allegooria
indiviidi saatusele varakapitalismis, kus täna pakutakse kodanikule lahke naeratusega pangalaenu, homme aga tõstetakse lepingu põhjal kodust välja?
Kuuekümnendatel aastatel pildistasid kaks kunstnikku Saksamaal,
Bernd ja Hilla Becher, industriaalse arhitektuuri objekte: veetorne, rauasulatusahje, tsisterne jms. Nad grupeerisid ja eksponeerisid neid seeriatena, mis
võisid mõjuda esteetiliselt, samas kandsid need näituseprojektid tööstuse poolt
saastatud maailmas ka kriitilist sõnumit. Kunsti ei saa vaadata üheplaaniliselt,
kõnekas või isegi ühiskonnakriitiline kujund võib olla esteetiline, ja vastupidi.
Reaalesemete ümberhindamine visuaalselt seisukohalt, mis huvitab ka Benjamini, ei pea samuti olema üheselt mõistetav. Kunstniku jaoks pole tähtis, kas
ta graveerib sidrunit või marmorkuuli, vaid missugustes vaimsetes plaanides
seda võib hinnata ja ümber hinnata. Kui üheltpoolt huvitab Benjamini üle kõige
konstrueerimine, siis teiseltpoolt eesti graafika traditsioonikohane tehniline
perfektsus näib teda millekski justkui kohustavat. Valgust ja peegeldusi on kõige
parem edasi anda ülitäpses tehnikas, milles Benjamin on meister.
21. sajandil tabasid Benjamini „Diagnoosid”, millel äratuntavad, kuid
siiski ootamatus suunas muutunud kujundid uudsete, tühjuses hulpivate ja
seest õõnsate, reflekteerivate vormidena mõjuma hakkasid. Mitte miniatuursed
kosmodroomid, vaid laboratooriumide klaasnõud – kolvid ja mensuurid – ehk
hoopis silmamunad, mida oftalmoloog läbi suurendusklaasi tähelepanelikult
vaatleb. Üleelusuurune silmamuna võib alustada pildil isiklikku elu ja vaadata
m e i d, kes me siitpoolt teda vaadata ja mõista püüame, ja pilt võib taas võtta
sürreaalse mõõtme.
2002. aastal tekkinud allergiast graafikas kasutatavate kemikaalide vastu arenes haigus ja sellele järgnev depressioon, millest lõpuks tasapisi kosudes
hakkas Benjamin tegelema arvutigraafikaga. Üksainus kujund, olgu siis muna,
prisma või kolb, multiplitseerub tema piltidel nüüd lõputuis valgusefektides,
peegeldub iseendal ja virutaalses keskkonnas, pakkudes vaatamiseks rõõmu
silmale ja kirjeldades sügavamalt analüüsijale kunstniku vaimset jõupingutust
leida taas oma koht muutunud maailmas. „Diagnoose” on tänaseks valminud
üle kümne, peegeldused ja vastupeegeldused rändavad neis illusoorselt lõpmatus, kontsentriliselt lainetavas keskkonnas, meenutades täiust janunevale kunstnikusilmale eksootilist õit, mille puhkemist see aednikuna jälgib. Usun, et see
otsing näitab veel väga huvitavaid tulemusi, andkem kunstnikule selleks vaid
aega, 21. sajandi väärtuslikke minuteid, tunde ja aastaid...

Benjamin Vasserman tütrega Triin ja pojaga Taavi Topul,
suvi 1977. Erakogu
With daughter Triin and son Taavi. Summer 1977
Private collection

Viiuliklassi õpilane. Ofot, akvatinta. 1984. 31 x 39 cm / Violin Student. Etching, aquatint. 1984. 31 x 39 cm  

Sild. Ofort, akvatinta. 1988. 22 x 23,5 cm
Bridge. Etching, aquatint. 1988. 22 x 23,5 cm

Surve. Ofort, akvatinta. 1989. 22 x 23,5 cm
Pressure. Etching, aquatint. 1989. 22 x 23,5 cm

Õhtuvalgus II. Ofort, akvatinta. 1987. 39 x 48 cm / Evening Light II. Etching, aquatint. 1987. 39 x 48 cm

10

11

Ideaalne läbimõõt I. Ofort, akvatinta. 1989. 41 x 48 cm / Ideal Diameter I. Etching, aquatint. 1989. 41 x 48 cm

12

Ideaalne läbimõõt II. Ofort, akvatinta. 1989. 41 x 48 cm / Ideal Diameter II, Etching, aquatint. 1989. 41 x 48 cm

13

Pingutus I. Ofort, akvatinta. 1991. 41 x 48 cm / Effort I. Etching, aquatint. 1991. 41 x 48 cm

14

Pingutus II. Ofort, akvatinta. 1991. 41 x 48 cm / Effort II. Etching, aquatint. 1991. 41 x 48 cm

15

Kompromiss. Ofort, akvatinta. 1990. 41 x 48 cm. EKM / Compromise. Etching, aquatint. 1990. 41 x 48 cm

16

Reform. Ofort, akvatinta. 1992. 41 x 48 cm / Reform. Etching, aquatint. 1992. 41 x 48 cm

17

Tume vari. Ofort, akvatinta. 1989. 22 x 23,5 cm
Dark Shadow. Etching, aquatint. 1989. 22 x 23,5 cm

Hele vari. Ofort, akvatinta. 1989. 22 x 23,5 cm
Light Shadow. Etching, aquatint. 1989. 22 x 23,5 cm

18

Läbiv valgus II. Ofort, akvatinta. 1995. 22 x 24 cm
Piercing Light II. Etching, aquatint. 1995. 22 x 24 cm

Läbiv valgus I. Ofort, akvatinta. 1995. 22 x 24 cm
Piercing Light I. Etching, aquatint. 1995. 22 x 24 cm

19

Üritus I. Ofort, akvatinta. 1995. 21,5 x 24 cm. EKM / Attempt I. Etching, aquatint. 1995. 21,5 x 24 cm

20

Üritus II. Ofort, akvatinta. 1995. 21,5 x 24 cm. EKM / Attempt II. Etching, aquatint. 1995. 21,5 x 24 cm

21

Piiristus I. Ofort, akvatinta. 1997. 22 x 23,5 cm
Demarcation I. Etching, aquatint. 1997. 22 x 23,5 cm

Piiristus II. Ofort, akvatinta. 1997. 22 x 23,5 cm
Demarcation II. Etching, aquatint. 1997. 22 x 23,5 cm

22

Seos I. Ofort, akvatinta. 1997. 22 x 24 cm
Connection I. Etching, aquatint. 1997. 22 x 24 cm

Seos II. Ofort, akvatinta. 1997. 22 x 24 cm
Connection II. Etching, aquatint. 1997. 22 x 24 cm

23

Positsioon II. Ofort, akvatinta. 1997. 22 x 24 cm
Position II. Etching, aquatint. 1997. 22 x 24 cm

Positsioon I. Ofort, akvatinta. 1997. 22 x 24 cm
Position I. Etching, aquatint. 1997. 22 x 24 cm

Kuninglik kõrgus. Ofort, akvatinta. 1995. 41 x 49 cm / Regal Hight. Etching, aquatint. 1995. 41 x 49 cm

24

25

Tõus. Ofort, akvatinta. 1993. 41 x 49 cm / Ascent. Etching, aquatint. 1993. 41 x 49 cm

26

Tõus II. Ofort, akvatinta. 1994. 41 x 49 cm (makett lk 71) / Ascent II. Etching, aquatint. 1994. 41 x 49 cm (model page 71)

27

Tasand I. Ofort, akvatinta. 1995. 41 x 49 cm / Level I. Etching, aquatint. 1995. 41 x 49 cm

28

Tasand II. Ofort, akvatinta. 1995. 41 x 49 cm / Level II. Etching, aquatint.1995. 41 x 49 cm

29

Emotsioon I. Ofort, akvatinta. 1998. 22 x 24 cm
Emotion I. Etching, aquatint. 1998. 22 x 24 cm

Emotsioon II. Ofort, akvatinta. 1998. 22 x 24 cm
Emotion II. Etching, aquatint. 1998. 22 x 24 cm

Eskalatsioon. Ofort, akvatinta. 1996. 41 x 49 cm (makett lk 68) / Escalation. Etching, aquatint. 1996. 41 x 49 cm (model page 68)

30

31

Kõrgendus. Ofort, akvatinta. 1997. 41 x 49 cm / Elevation. Etching, aquatint. 1997. 41 x 49 cm

32

Kaalutlus. Ofort, akvatinta. 1998. 41 x 49 cm / Consideration. Etching, aquatint. 1998. 41 x 49 cm

33

Vaheldus I. Ofort, akvatinta. 1998. 48 x 64 cm. EKM (makett lk 71) / Variation I. Etching, aquatint. 1998. 48 x 64 cm (model page 71)

34

Vaheldus II. Ofort, akvatinta. 1998. 48 x 64 cm. EKM / Variation II. Etching, aquatint. 1998. 48 x 64 cm.

35

Paindlik üleminek. Ofort, akvatinta. 1999. 48 x 64 cm / Flexible Transition. Etching, aquatint. 1999. 48 x 64 cm

36

Lepitus. Ofort, akvatinta. 1999. 48 x 64 cm / Conciliation. Etching, aquatint. 1999. 48 x 64 cm

37

Süvenemine. Ofort, akvatinta. 1999. 48 x 64 cm / Absoption. Etching, aquatint. 1999. 48 x 64 cm

38

Haripunkt. Ofort, akvatinta. 1999. 48 x 64 cm. EKM (makett lk 69) / Culmination. Etching, aquatint. 1999. 48 x 64 cm (model page 69)

39

Murdepunkt. Ofort, akvatinta. 2000. 48 x 64 cm (makett lk 69) / Break Point. Etching, aquatint. 2000. 48 x 64 cm (model page 69)

40

Stabilisatsioon. Ofort, akvatinta. 2001. 48 x 64 cm (makett lk 70) / Stabilization. Etching, aquatint. 2001. 48 x 64 cm (model page 70)

41

Koostoime. Ofort, akvatinta. 2001. 48 x 64 cm / Interaction. Etching, aquatint. 2001. 48 x 64 cm

42

Orientatsioon. Ofort, akvatinta. 2002. 48 x 64 cm (makett lk 70) / Orientation. Etching, aquatint. 2002. 48 x 64 cm (model page 70)

43

Triloogika I. Ofort, akvatinta. 1995. 11,5 x 15,5 cm
Trilogic I. Etching, aquatint. 1995. 11,5 x 15,5 cm

Triloogika II. Ofort, akvatinta. 1995. 11,5 x 15,5 cm
Trilogic II. Etching, aquatint. 1995. 11,5 x 15,5 cm

Ulatus I. Ofort, akvatinta. 2000. 11,5 x 14,5 cm
Reach I. Etching, aquatint. 2000. 11,5 x 14,5 cm

Ulatus II. Ofort, akvatinta. 2000. 11,5 x 14,5 cm
Reach II. Etching, aquatint. 2000. 11,5 x 14,5 cm

Peegeldus II. Ofort, akvatinta. 1995. 11,5 x 15,5 cm
Reflection II. Etching, aquatint. 1995. 11,5 x 15,5 cm

Kalduvus II. Ofort, akvatinta. 1998. 11,5 x 14,5 cm
Tendency II. Etching, aquatint. 1998. 11,5 x 14,5 cm

Tunnetus I. Ofort, akvatinta. 2000. 11,5 x 14,5 cm
Cignition I. Etching, aquatint. 2000. 11,5 x 14,5 cm

Tunnetus II. Ofort, akvatinta. 2000. 11,5 x 14,5 cm
Cignition II. Etching, aquatint. 2000. 11,5 x 14,5 cm

44

45

Intrigeeriv aeg. Ofort, akvatinta. 2002. 48 x 64 cm / Intriguing Time. Etching, aquatint. 2002. 48 x 64 cm

46

Diagnoos I. Digitrükk. 2006. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis I. Digital print. 2006. 59,4 x 79,2 cm

47

Diagnoos II. Digitrükk. 2006. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis II. Digital print. 2006. 59,4 x 79,2 cm

48

Diagnoos III. Digitrükk. 2006. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis III. Digital print. 2006. 59,4 x 79,2 cm

49

Diagnoos IV. Digitrükk. 2006. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis IV. Digital print. 2006. 59,4 x 79,2 cm

50

Diagnoos V. Digitrükk. 2006. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis V. Digital print. 2006. 59,4 x 79,2 cm

51

Diagnoos VI. Digitrükk. 2006. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis VI. Digital print. 2006. 59,4 x 79,2 cm

52

Diagnoos VII. Digitrükk. 2007. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis VII. Digital print. 2007. 59,4 x 79,2 cm

53

Diagnoos VIII. Digitrükk. 2007. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis VIII. Digital print. 2007. 59,4 x 79,2 cm

54

Diagnoos IX. Digitrükk. 2008. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis IX. Digital print. 2008. 59,4 x 79,2 cm

55

Diagnoos X. Digitrükk. 2008. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis X. Digital print. 2008. 59,4 x 79,2 cm

56

Diagnoos XI. Digitrükk. 2008. 59,4 x 79,2 cm / Diagnosis XI. Digital print. 2008. 59,4 x 79,2 cm

57

Diagnoos II peegeldus. Digitrükk
2007. 22,3 x 16 cm
Diagnosis II Reflection. Digital print
2007. 22,3 x 16 cm

Diagnoos III peegeldus. Digitrükk
2008. 22,3 x 16 cm
Diagnosis III Reflection. Digital print
2008. 22,3 x 16 cm

58

Diagnoos IV peegeldus. Digitrükk
2007. 22,3 x 16 cm
Diagnosis IV Reflection. Digital print
2007. 22,3 x 16 cm

Diagnoos V peegeldus. Digitrükk
2009. 22,3 x 16 cm
Diagnosis V Reflection. Digital print
2009. 22,3 x 16 cm

Diagnoos VI peegeldus. Digitrükk
2007. 22,3 x 16 cm
Diagnosis VI Reflection. Digital print
2007. 22,3 x 16 cm

59

Diagnoos VII peegeldus. Digitrükk
2008. 22,3 x 16 cm
Diagnosis VII Reflection. Digital print
2008. 22,3 x 16 cm

Diagnoos VIII peegeldus. Digitrükk
2009. 22,3 x 16 cm
Diagnosis VIII Reflection. Digital print
2009. 22,3 x 16 cm

Diagnoos IX peegeldus. Digitrükk
2009. 22,3 x 16 cm
Diagnosis IX Reflection. Digital print
2009. 22,3 x 16 cm

Diagnoos XI peegeldus. Digitrükk
2009. 22,3 x 16 cm
Diagnosis XI Reflection. Digital print
2009. 22,3 x 16 cm

Lucy teemanditega taevas. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / Lucy In The Sky With Diamonds. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

60

61

Eesti mets. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / Estonian Wood. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

62

Kivi veereb. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / Rock In Roll. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

63

Allveelaev. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / Submarine. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

64

Uued tuuled. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / New Winds. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

65

Kloonimine. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / Cloning. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

66

Konverteerimine. Digitrükk. 2009. 90 x 120 cm / Convert. Digital print. 2009. 90 x 120 cm

67

Maketid / Models

Paber, papp, foolio, valmis detailid / Paper, cardboard, folio, ready made details

Haripunkt (lk 39) / Culmination (page 39)

Eskalatsioon (lk 31) / Escalation (page 31)

68

Murdepunkt (lk 40) / Break Point (page 40)

69

Stabilisatsioon (lk 41) / Stabilization (page 41)

Orientatsioon (lk 43) / Orientation (page 43)

70

Vaheldus I (lk 34) / Variation I (page 34)

Tõus II (lk 27) / Ascent II (page 27)

71

Benjamin Vasserman
Sündinud 11. juunil 1949 Venemaal Kirovi obl-s Sovetskis Eestist küüditatud teenistuja perekonnas. Tuli 1956 Eestisse.
Õppis 1957–1964 Tootsi 8-kl. Koolis, seejärel Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumis, lõpetas selle 1968. Jätkas õpinguid
1973 ERKI-s (praegu Eesti Kunstiakadeemia) graafika erialal, lõpetas selle 1979. Töötanud Tallinnas 1979–1982
Rahvaloomingu ja Kultuuritöö Teaduslikus Metoodikakeskuses, 1982–1990 kirjastuses “Kunst” kunstilise toimetajana,
seejärel on olnud vabakunstnik. Aastast 1989 Eesti Kunstnike Liidu ja aastast 1992 Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige.
Näitustel esinemist alustas 1978.Viljeleb sügavtrükitehnikas (ofort, akvatinta) ja digitaaltrükis vabagraafikat. Loonud ka
akvarelle, plakateid, raamatukujundusi ning kujundanud katalooge ja heliplaadiümbriseid.
Born on 11 June 1949, in Sovetsk in Kirov province in Russia, in the family of an employee deported from Estonia. In 1956
arrived in Estonia. In the years 1957–1964 studied in Tootsi 8-year School, thereafter in Tallinn Technical School of Construction and Mechanics, graduaded from it in 1968. Continued studies in 1973 in Estonian Academy of Art in the faculty
graphic arts, graduaded from it in 1979. In 1979–1982 worked in Tallinn in the Scientific Metholdology Centre of Folk
Creation and Cultural Work. In 1982–1990 worked in the publishing house “Kunst” (“Art”) as art editor, thereafter was a
freelancer artist. Since 1989 was a member of the Estonian Artist´s Union and since 1992 a member of the Association of
Estonian Printmakers. Began to exhibit in 1978. Cultivates freegraphics in intaglio printing (etching, aquatint) and digital
print. Has also created water colours, placards, book illustrations and designed catalogues and covers of records.

Benjamin Vasserman. 1952. Erakogu
Private collection

Isiknäitused / Solo exhibitions

Benjamin Vasserman oma koduateljees, kevad 2009 / In own studio, spring 2009

Foto / Photography: Gennadi Baranov

72

1987
1989

1990
1992

1993

1994

Tallinn Art Salon, Estonia
Cafe Viru, Moscow, Russia
Gallery Sammlung Villany, Brandenburg, Germany
Gallery Sininen Talo, Hämeenlinna, Finland
Gallery G, Tallinn, Estonia
Sylvia-home, Lahti, Finland
Art Hall, Seinäjoki, Finland
Gallery Neuendorf, Memmingen, Germany
Gallery Munkinseudun, Helsinki, Finland
Gallery Katariina, Turku, Finland

Benjamin Vasserman oma koduateljees,
kevad 2009 / In own studio, spring 2009
Foto / Photography: Jüri J. Dubov

73

1995
1996
1998


1999
2001
2003
2009

Gallery Neuendorf, Memmingen, Germany
Gallery Wanhan Galleria, Tampere, Finland
House of Holy Spirit, Randers, Denmark
Gallery Neuendorf, Memmingen, Germany
La Galerie Passage, Tallinn, Estonia
Tallinn Art Hall Gallery, Estonia
Gallery of Embassy of Estonia, Riga, Latvia
Gallery Haus, Tallinn, Estonia
Toompea Castle Art Hall, Tallinn, Estonia
Tallinn Art Hall Gallery, Estonia

Rahvusvahelised näitused / International exhibitions
1994 3rd International Engraving Biennial, Ourense, Spain
Benjamin Vasserman oma koduateljees, kevad 2009
In own studio, spring 2009. Foto / Photography: Jüri J. Dubov
1995 8th International Print Biennial, Varna, Bulgaria
1995 Mini-Print Triennial, Lahti, Finland
10th Tallinn Print Triennial, Estonia
1st Tokyo International Mini-Print Triennial, Japan
1996 4th International Engraving Biennial, Ourense, Spain
2nd International Biennial of Small Graphic Forms, Vilnius, Lithuania
„Graphica Creativa”, 8th International Print Triennial, Jyväskylä, Finland
International Mini-Print Exhibition, Nagoya, Japan
9th International Triennial of Small Graphic Forms, Lodz, Poland
1997 International Print Exhibition, Portland, Oregon, U.S.A.
9th International Print Biennial, Varna, Bulgaria
22nd International Print Biennial, Ljubljana, Slovenia
S.N.A.P.’s International Printmaking Co-operative Exhibition, Edmonton, Alberta, Canada
Osaka Triennale 1997 – Print, 8th International Contemporary Art Competition, Japan
2nd Egyptian International Print Triennial, Cairo – Giza – Alexandria
2nd Malaysia Annual Exhibition of Contemporary Prints, Kuala Lumpur
1st International Mini-Print Biennial, Cluj, Romania
Triennale’ 97, International Print Triennial, Cracow, Poland
Intergrafia’ 97, Intergrafia 2000, World Award Winners Gallery, Katowice, Poland
1998 3rd International Biennial of Small Graphic Forms, Vilnius, Lithuania
5th International Engraving Biennial, Ourense, Spain
74

International Midi-Print Exhibition, Pärnu, Estonia
Agart World Print Festival, Ljubljana, Slovenia
Consumentart’ 98, Triennial Cracow-Nuremberg’98, Nuremberg, Germany
1999 10th International Print Biennial, Varna, Bulgaria
Premio Internationale Biella per l´Incisione, XIV edizione, Italy
10th International Triennial of Small Graphic Forms, Lodz, Poland
2nd International Mini-Print Biennial, Cluj, Romania
3rd Malaysia Annual Exhibition of Contemporary Prints, Kuala Lumpur
3rd Egyptian International Print Triennial, Cairo – Giza – Alexandria

12th Norwegian International Print Triennial, Fredrikstad

5th Kochi International Print Triennial, Ino, Japan
2000 2nd Mini-Graphic & Painting World-Wide Show „Pisa 2000”, Italy
Mostra – Premio „Artisti Finalisti”, Group Show at 4 Artists (Finalists), Pisa, Italy
1st Cheju International Print Arts Festival, Korea
Triennial 2000, International Print Triennial, Cracow, Poland
Intergrafia 2000, World Award Winners Gallery, Katowice, Poland
International Print Exhibition „East meets West”, Opole, Poland
International Print Triennial Cracow-Nuremberg, Nuremberg, Germany
International Print Exhibition „Graphic Constellation – Szczecin 2000”, Poland
3rd International Triennial of Graphic Art, Bitola, Republic of Macedonia
2001 11th International Print Biennial, Varna, Bulgaria
4th International Triennial of Small Graphic Forms, Vilnius, Lithuania
3rd International Mini-Print Biennial, Cluj, Romania
Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières, 2ème édition, Québec, Canada
Triennial of One Hundred Cities, Dzierzoniow, Poland
3rd Mini-Graphic & Painting World-Wide Show „ITART 2001”, Pisa, Italy
International Print Exhibition „Continents – 2001”, Walbrzych, Poland
Exhibition of Prize Winners of the 3rd Triennial of Small Graphic Forms, Vilnius, Lithuania
„ITART 2001”, Prize-Show for Finalists, Livorno, Italy
5th Bharat Bhavan International Biennial of Print Art – 2001, Bhopal, India
12th Tallinn Print Triennial, Estonia
International Print Exhibition „Selection of Works from IPT – Krakow 2000”, Graz, Austria
10th International Print & Drawing Biennial, Taipei, Taiwan R.O.C.
3rd International Triennial of Graphic Arts, Sofia, Bulgaria
2002 4th International Triennial of Graphic Arts, Sofia, Bulgaria

7th International Engraving Biennial, Ourense, Spain
75

5th Kochi International Print Triennial, Ino, Japan
11th International Triennial of Small Graphic Forms, Lodz, Poland
7th International Biennial of Graphics of the Baltic Sea Countries, Kaliningrad-Königsberg, Russia
Korea International Print Arts Festival, ChangWon, Busan
12th SPACE International Print Biennial, Seoul, Korea
2003 12th International Print Biennial, Varna, Bulgaria
10th International Biennale of Small Forms & Ex-Libris, Ostrow Wielkopolski, Poland
4th Egyptian International Print Triennial, Cairo – Giza – Alexandria
International Print and Drawing Exhibition „Interprint”, Bangkok, Thailand
4th International Triennial of Graphic Art, Bitola, Republic of Macedonia
International Print Biennial 2003, Beijing, China
Triennial 2003, International Print Triennial, Cracow, Poland
Intergrafia 2003, World Award Winners Gallery, Niepolomice, Poland
International Print Exhibition „Aquaforta Contra Cyfra”, Opole, Poland
International Print Exhibition „Asia Print Adventure 2003”, Sapporo, Japan
International Print Exhibition „Eurografik Kyiv 2003”, Ukraine
International Mini-Print Exhibition „Symbolical Communication”, Timisoara, Romania
2004 International Print Triennial Krakow-Oldenburg, Oldenburg, Germany
11th International Print & Drawing Biennial, Taichung, Taiwan R.O.C.
International Print Exhibition „Eurografik Moscow 2004”, Russia
International Print Exhibition „Eurographic Leipzig”, Germany
International Print Exhibition „Eurographic Krynica 2004”, Poland
Triennial of One Hundred Cities, Poznan, Poland
4th Ural Print Triennial, Ufa, Bashkortostan, Russia

4th International Triennial of Graphic Arts, Sofia, Bulgaria
2004, 2005 International Print Exhibition „MTG Krakow Pays a Visit to Hungary”, Györ, Budapest, Hungary
2005 4th International Small Engraving Exhibition – Cremona 2005, Italy
International Small Engraving Salon 2005, Baia Mare, Romania
4th Tokyo International Mini-Print Triennial, Japan
2006 7ème Mondial de l’Estampe et de la Gravure Originale – Triennale de Chamalieres, France
5th International Print Triennale Colour in Graphic Art: NOW! Torun 2006, Poland
2007 USM International Print Exhibition 2007, Penang, Malaysia
USM International Print Exhibition 2007, Hatyai, Thailand
European Masters of Modern Art 2007 (EMMA 2007), Burgau, Austria
Artperiscope.com Second Internet Artwork Competition, Czestochowa, Poland
Penang International Art Festival 2007, Malaysia
76

Artoteque.com Online Global Art Annual 2 ART NOW 2007, London, United Kingdom
International Print Triennial – Krakow BIS 2007, Katowice, Poland
Prize Winners Show of Artperiscope.com Second Internet Artwork Competition, Czestochowa, Poland
4th International Engraving Biennial – Douro 2007, Alijo, Portugal
9th International Biennial „The Masters of Drawing and Graphic Art”, Györ, Hungary
6th International Triennial of Small Graphic Forms, Vilnius, Lithuania
Seoul International Print, Photo & Edition Works Art Fair SIPA 2007, Korea
Curators Show of International Printmaking Conference IMPACT 5, Tallinn, Estonia
2008 Artoteque.com Online Annual of Contemporary Art 2 ART TIME 2008, London, United Kingdom
Artoteque.com Online Global Art Annual 3 ART NOW 2008, London, United Kingdom
The 5th Great Group Exhibition „Leone Verde 2008”, Acquasparta, Italy
Artperiscope.com Third Internet Artwork Competition, Czestochowa, Poland
7th Lessedra World Art Print Annual – Mini-Print 2008, Sofia, Bulgaria
Prize Winners Show of Artperiscope.com Third Internet Artwork Competition, Czestochowa, Poland
International Print Exhibition „Asia Print Adventure 2008”, Otoineppu, Japan
International Print Exhibition Yunnan 2008, Kunming, China
1st International Graphic Arts Triennial IMPRINT 2008, Warsaw, Poland
1st International Digital Graphic Arts Biennial, Gdynia, Poland
2009 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition, Thailand
15th International Print Biennial Varna, Bulgaria

Autasud /Awards
1994
1995
1997
1998

2000
20012003

Honourable Mention – 3rd International Engraving Biennial, Ourense, Spain
Special Prize – 10th Tallinn Print Triennial, Estonia
Special Prize – 9th International Print Biennial, Varna, Bulgaria
Diploma – 3rd International Biennial of Small Form Graphics, Vilnius, Lithuania
Honourable Mention – 5th International Engraving Biennial, Ourense, Spain
Diploma „Finalist” – 2nd Mini-Graphic & Painting World-Wide Show „Pisa 2000”, Italy
Diploma – 3rd International Triennial of Graphic Arts, Sofia, Bulgaria
Diploma „Finalist” – 3rd Mini-Graphic & Painting World-Wide Show „ITART 2001”, Pisa, Italy
Honorary Mention – 3rd International Mini-Print Biennial, Cluj, Romania
Printmaker of Year 2001 – Annual Prize of Estonian Printmaking
Second Prize – 10th International Biennale of Small Forms & Ex-Libris, Ostrow Wielkopolski, Poland
Gold Prize (Main Prize) – International Print Biennial in Beijing 2003, China
77

20072008


First Prize – Artperiscope.com Second Internet Artwork Competition, Czestochowa, Poland
Honorary Mention of the Jury – 9th International Biennial „The Masters of Drawing and Graphic Arts”, Györ, Hungary
Second Prize – 6th International Triennial of Small Graphic Forms, Vilnius, Lithuania
Honorable Award –ARTOTEQUE’s Online Global Art Annual 2 ART NOW 2007, London, United Kingdom
Premio ALBA 2008 – 2008 International Encyclopaedic Dictionary of Modern and Contemporary Art, Ferrara, Italy
First Prize – Artperiscope.com Third Internet Artwork Competition, Czestochowa, Poland
Corresponding Academician – Accademia Internazionale „Greci-Marino”, Accademia del Verbano, Vinzaglio, Italy
Third Prize – 1st International Digital Graphic Arts Biennial, Gdynia, Poland

Tööd kogudes / Works in Collections
Estonian Art Museum, Tallinn; International Print Triennial Society, Cracow, Poland; National Museum, Cracow, Poland; Centre of International Cultural Exchange,
Beijing, China; Institute of Art  Association of Academic Culture, Cracow, Poland; Contemporary Engraving Museum, Alijo, Portugal; Municipal Museum of Art, Györ,
Hungary; Association Mouvement Art Contemporain, Chamalieres, France; Amicidell’Arte - Famiglia Artistica, Cremona, Italy; International Centre of Fine Arts,
Cairo, Egypt; Collection of Silpakorn University, Bangkok, Thailand; Central Art Gallery, Kuala Lumpur, Malaysia; Tama Art University, Tokyo, Japan; Sakimi Art
Museum, Okinawa, Japan; Herman Hebler Graphic Art Collection, Fredrikstad, Norway; Art Museum of M.V.Nesterov, Ufa, Russia; City Art Gallery, Lodz, Poland;
Contemporary Graphic Fund, Cluj-Napoca, Romania; Graphic Centre Collection, Vilnius, Lithuania; Visual Arts and Technology Foundation, Sofia, Bulgaria; Florean
Museum, Baia Mare, Romania; Kaleva Collection, Oulu, Finland; University of Western Sydney, Australia; Caixa Ourense, Ourense, Spain; Camaver Kunsthaus
International, Lecco, Italy; Associazione Premio Internationale Biella per l’Incisione, Italy; Randers Kunstforening, Denmark; Arhus Amt, Denmark; Several Estonian
(State) Institutions; Private Collections in Estonia, Finland, Sweden, Germany, Italy, Russia, U.S.A., Australia etc.

Robert Steuer. Abstrakte Zeichen und detailfreudiger Realismus. – Memminger Zeitung, 1993
Radierungen par excellance. – Memminger Kurier, 1993, 30. juuni
Lisbeth Stryhn. Drøm og virkelighed. – Randers Amtsavis, 1998, 25. aprill
Im Spannungsfeld von Lyrik und abgezirkelter Rationalität. – Memminger Zeitung, 1998, 24. oktoober
Dunkle Räume und zarte Träume. – Memmiger Kurier, 1998, 28. oktoober
Annika Koppel. Kolm kiitust eesti graafikale. – Postimees, 1999, 9. veebruar
Reet Varblane. Kaks graafikastaari. Sirp, 2003, 1. august
Indrek Raudsepp. Läbi luubi. – Kunstiõpetuse tööraamat 4. klassile, Avita, 2003
Sebastian Dudzik. Colour and Multiplication Effect. Catalogue of the 5th International Print Triennial Colour in Graphic Art: NOW! Torun 2006, Poola/Poland

Trükised / Publications
Benjamin Vasserman. Tallinn, 1987
Gerd Fiedler. Benjamin Wasserman. Brandenburg, 1989
Benjamin Vasserman: Graafika. Tallinn, 1992
Benjamin Vasserman. Tallinn, 1998
Benjamin Vasserman. Reaalne väljamõeldis / Real Fiction. Tallinn, 1999
Teekond vaimsel maastikul. Benjamin Vassermani looming / Landscapes of the Mind. Work of Benjamin Vasserman. Tallinn, 2009

Interneti kodulehekülg / Website
Valikbibliograafia / Selected bibliography
Vappu Vabar. Kunstisalong. – Sirp ja Vasar, 1987, 20. november
Pirjo Koponen. Minon eestiläisvieraat tutustuvat Lohjaan. – Ykkös-Lohja, 1989, 9. veebruar
Graafikko Benjamin Wasserman. Viron kultuurielämä hidastuu murroksessa. – Hämeen Sanomat, 1989, 26. november
Taidegrafiikkaa Tallinnasta Hämeenlinnassa. – Hämeen Sanomat, 1990, 17. veebruar
Anne Kärkkäinen. Eestin grafiikan terävin kärki esittäytyy. – Länsi-Uusimaa, 1990, 23. veebruar
Liis Pajupuu. Malbe mõtleja. – Eesti Ekspress, 1992, 17. aprill
Sirje Helme. G-galeriis. – Kunst, 1992, nr. 3
Jouko Tallimäki. Sadunomaisia etsauksia, symboliikkaa. – Etelä-Suomen Sanomat, 1992, 13. oktoober
Arjen symboliikkaa. – Etelä-Pohjolainen, 1993, 16. aprill
Raimo Hautanen. Leikittelyä todellisuudella. – Pohjalainen, 1993, 18. aprill
S. J. Tanninen. Esineellisyyden Odysseia. – Ilkka, 1993, 30. aprill
78

http://benart.bravehot.com

79

Benjamin Vasserman oma koduateljees, kevad 2009 / In own studio, spring 2009

Foto / Photography: Gennadi Baranov

80