You are on page 1of 8

Liham Paumanhin

Cupang,
Muntinlupa
Ika-4 ng Enero,
2009

Mahal kong Ate Stela,


Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagdalo
sa iuyong kaarawan noong Isang Linggo sa
kadahilanang sinamahan ko ang aking Lolo Pater na
kumunsulta sa doctor.
Sanay maunawaan mo ako at nanganagko akong
babawi sa susunod at kalakip ng liham na ito ang
munting regalo para sa iyong kaarawan.

Nagmamahal,
Nicole
Bojo

Liham Pasalamat

127
Masipag St.
CAA Las
Pias City
Ika-8 ng
Enero, 2009

Mahal kong Grecyl,


Labis mo akong pinasaya sa iyong munting
regalo sa aking kaarawan. Salamat sa iyong pagaabala na ako ay handugan na maaring munti subalit
higit ko itong ikinaligaya. Naging masaya ang salosalo sa aming tahanan na dinaluhan ng aking mga
kaibigan at kamag-anak. Labis siguro ang aking
kaligayahan kung ikaw ay nakarating.
Inaasahan kong muli nating pagkikita. Lagi mong
ingatan ang iyong sarili.

Nagmamahal,
Veronica

Liham Pakikiramay

537 Malunggay
St.
Phase 3, Las
Pias City
Marso 5, 2010
Mahal kong Arvie,
Nabasa ko sa obitwaryo ang pagkamatay ng
iyong kapatid noong Lunes. Ipinaabot ko sa inyong
pamilya ang taos kong pakikiramay, lubos ang aking
paniniwalang Masaya na si Lloyd sa piling ng
Panginoon.
Patuloy ko siyang ipagdarasal gayundin kayong
naiwan niya.

Ang iyong
kaibigan,
Anna C. Boneo

Liham Paanyaya

San Roque Bauan Batangas,


Bauan Batangas,
Oktubre 20, 2009
Mahal kong Raymond,
Sana makapunta ka sa aming lugar, dahil ipagdidiriwang namin
ang pasko sa aming lugar sa darating na Disyembre
25.Magkakaroon ng pagtitipon-tipon tayong mga
magkakaibigan sa dating tambayan natin noong tayo'y mga
bata pa lamang. Alam ko na ako lang malayo sa ating
magkakaibigan, sana magkaroon tau ng oras para sa ating
mga pagtitipon sa darating na araw,dahil isang beses sa isang
taon lang tau nagkikita inimbita ko na rin ang iba pa nating
mga kaibigan at ang mga natin sa ating lugar ay pakitawag na
rin upang tayo'y magsama-sama sa Pasko.

Nagmamahal,
Nicole

Liham Pagbabalita

145 Mangga
St
CAA 2, Las Pias City
Ika-1 ng
Pebrero, 2009

Mahal kong Jake,


Nais ko pong ibalita sa inyong nagwagi si Roan
sa laban nila sa Dance Rev noong nakaraang
Miyerkules at siya ang kampion. Ito ay ginanap sa
Perpetual Help College. Labis ang kasiyahan nila
Nanay at Tatay sa pagkapanalo ni Kuya. Nagkaroon
ng munting salo-salo sa aming tahanan.
Sana ay narito po kayo upang iyong masaksihan
ang saya at tagumpay ni Kuya. Hangad ko po ag ating
pagkikita.

Nagmamahal,
Christian

Liham Pangkaibigan

512 San Isidro


Paraaque City
Mahal kong Rose,
Kamusta ka na, Matagal na tayong hindi nagkikita. Matagal na rin na
panahon, nagtatrabaho na ako ngayon sa Dubai mga tatlong taon na.
Maraming salamat sa mga sulat mong pinadala. Bayaan mo at
papadalahan kita ng sapatos, mga damit at tsokolate.

Nagmamahal,
Sandra

PR
OY
EK
TO
SA
FIL
IPI
NO

Ccso.

Lyssa
Jane R.
Gomez
4-Mars

Gng.
Juliet
Balbontin