‫ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم‬

Antara Semalam & Hari Ini
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Zul Alwi Adam Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kepentingan Mengenal Sejarah
• Mengetahui jatuh bangun umat Islam
• “siapa yg tidak mengambil tahu keadaan umat muslimin, muslimin dia bukan di kalangan kami kami”

• Mengetahui cara untuk mengembalikan k b lk kegemilangan Islam l l • Sebahagian besar uslub penyampaian Al-quran juga berdasarkan sejarah
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

“Antara f k “A faktor k l kelemahan h umat Islam adalah tiada perancangan, malas dan tidak mempelajari sejarah” sejarah
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Moshe Dayan (1915-1981) General Perang & Negarawan Israel

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan Abbasiyyah

ZAMAN JAHIL LIYYAH

Kerajaan Umayyah

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Kerajaan Uthmaniyyah U h i h Makkah Madinah

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Zaman Jahiliyyah
ZAM MAN JA AHILIYYA AH

• Apa? • Bila? • Di mana?

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

571 M Kelahiran Nabi

610 M Wahyu Pertama W h P t

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

• Penyelewengan Kaum Nasrani

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Makkah
• Makkah – populasi & g g p p geografi • Kesungguhan da’wah Nabi SAW • Penekanan da’wah da wah
– Aqidah www.ismaweb.net ismashahalam.net – S ari’at (solat puasa zakat haji) ?? Syari at (solat, puasa,zakat,haji) ameersyuhada.wordpress.com
Da’wah Sulit 571 M Kelahiran Nabi Da’wah terang - terangan

610 M Wahyu Pertama

613 M Peristiwa Bukit Safa

623 M Hujrah ke Madinah

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

• Geografi dan populasi Mekah

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Madinah
ALI (4) UTHMAN AFFAN (12) Membuka Mesir, Algeria, Khurasan &Armenia Banyak menyelesaikan masalah dalaman umat Islam UMAR ALKHATTAB (10) -Membuka Palestin dan Parsi -Pemerintahan Sistematik ABU BAKAR (2) - Perangi nabi paslu & murtad Khutbah Wida’

PERMULAAN PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

623 M Hijrah ke Madinah

633 M 635 M Nabi wafat

645 M

657M

661M

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan Umayyah l n K – j yy • P Peluasan Kuasa
Marwan b. Muhammad Umar b. Abdul Aziz

Abd Malik b. Marwan


www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Muawiyah b. Yazid Yazid b. Muawiyah Muawiyah b. Abu Sufian ra

Andalus, Turkministan, Uzbekistan, Afghanista, sempadan Kerajaan China Pendidikan – P didik khalifah menekankan pendidikan (Abd Malik Marwan & Umar Abd Aziz p merupakan ulama’) Ekonomi – pertanian, perdagangan, jizyah, ghanimah, zakat

PEMERIN NTAHAN KHUL LAFAH ARRA ASYIDIN 41H / 661M

685M

717M

6 Zulhijjah132H / 750M

92 (tahun Hijrah) 90 (tahun Masihi)

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

• Pusat pentadbiran Bani Umayyah di Damsyik

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan Abbasiyyah (I)
Mempelopori usaha penterjemahan buku dari tamadun lain Al-Biruni (973-1048M) Ibnu Sina (980-1037M) Ar Razi (864 930M) (864-930M) Imam Abu Daud (824-8978M) Imam Muslim (821-8758M) Imam Bukhari (816-878M)

PEMERIN NTAHAN BANI UMAYYAH I

Al-Ma’mum

Harun Ar Rasyid
www.ismaweb.net Penaklukan ismashahalam.net banyak kawasan ameersyuhada.wordpress.com Imam Ahmad (781-856M) Empayar Rumawi Imam Shafi’i (767-820M)

• • •

Abu Al-Abas As-Saffah
Imam Malik (713-797M) Imam Abu Hanifah (700-767M)

Perluasan emapayar kepada pemantapan t tamadun Sistem Pendidikan Islam Penterjemahan Pusat Tamadun Dunia

750M Pusat pentadbiran berpindah ke Baghdad – pusat ketamadunan dunia

1095M Tentera Kristian memulakan Perang Salib 1 - dipelopori oleh Pope Urbanus II

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Tentera Kristian memulakan Perang Salib 1 - di l dipelopori oleh Pope i l hP Urbanus II

Kerajaan Abasiyyah (2)
Baitulmaqdis ditawan semula oleh Solahuddin Al Ayubi Serangan Tartar terhadap Baghdad Pemerintahan Abasiyyah berpindah ke Mesir Sabda Rasulullah s.a.w. ketika menggali Parit Khandaq; “..Constantinople akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik baik tentera…… sebaik-baik tentera……”

Tentera Salib menawan Baitulmaqdis

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Muhammad AlFateh menawan Constantinople

Pemerintahan umat Islam beralih ke tangan Kerajaan Uthmaniyyah

1095M 1099M

1187M

1258M

1453M 1498M – Vasco da Gama menjumpai Tanjung Pengharapan

1517M 1511M – Melaka ditawan tentera Portugis

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

• “S “Sesungguhnya C h Costantinople i pasti i l itu i akan dibuka. Sebaik-baik ketua adalah ketuanya, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya” tenteranya
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

• Napoleon Bonaparte berkata, l b k “…kalaulah dunia ini sebuah negara, g maka Costantinople inilah yang paling layak menjadi ibu negaranya!

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Watan Islam – Othmaniyah 1500 AD

Uthmaniyah (1326-1924M) (1326 1924M)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan Uthmaniyyah
Pemerintahan umat Islam beralih ke tangan Kerajaan Uthmaniyyah

Sulaiman II (Sulaiman Al-Qanuni
@ Sulaiman The Magnificent)

Menyebarkan Islam ke Balkan di Eropah meliputi Hungry, Austria, benua Afrika dan Teluk Persi Barat mengambil alih tampuk kepimpinan Tamadun duni

Khalifah Salim I
Menakluk Mesir

Penyusunan semula undang-undang pemerintahan – masyarakat berbilang bangsa www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Abdul Hamid II (1876-1909M) Muhammad V (1909-1918M)
Khilafah dikuasai oleh golongan Nasionalis Turki 1517M 19141918M Perang Dunia I Pemansuhan sistem khalifah oleh Kamal Atartuk 1924M 2007M ??

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Satu A li S t Analisa……
Makkah Madinah Umayyah Abasiyyah 1 Abasiyyah 2 Usmaniyyah Sekarang

Da’wah

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Kekuatan/ kerajaan Tamadun

‫ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم‬

Sinopsis Sejarah Umat Islam

TRAGEDI BERDARAH
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

TRAGEDI BERDARAH

632

661

749

1258

1924

2008

Fasa Kejatuhan Umat Islam
• SEBELUM KEJATUHAN KHILAFAH – Orientalis – Kristianisasi – Memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat

• SEMASA KEJATUHAN KHILAFAH www.ismaweb.net ismashahalam.net – Penyebaran Nasionalisme ameersyuhada.wordpress.com – Sekularisme • SELEPAS KEJATUHAN KHILAFAH – Al Quran tidak dijadikan perlembagaan dan rujukan mutlak Lahir generasi munafiq yang berstatus Muslim namun pemikiran dan akhlaknya tidak mencerminkan keIslaman bahkan hati mereka mengingkari Allah

Apa Y A Yang B l k S k Berlaku Sekarang? ?
• • • • • • • • Black Metal Budaya lepak Hiburan melampau Dadah www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com Seks Bebas Pembantaian umat Islam Kejahilan umat Khurafat (nabi palsu)

Formula Kebangkitan
Perbezaan antara Dua Kejatuhan

A
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

B
1924 2008

632

1258

Sinopsis Sejarah Umat Islam
Apakah Formulanya?

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

632

1258

1924

2008

MANHAJ NUBUWWAH
Dakwah dan tarbiyah merupakan agenda utama baginda SAW t tk l memulakan t b i d tatkala l k dakwahnya di Mekah. Negara Islam Madinah tidak akan tertegak kukuh kalau www.ismaweb.net bukan kerana tarbiyah. Kegemilangan di Badar tidak akan ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com datang bergolek kalau bukan kerana tarbiyah. Keutuhan daulah selepas kewafatan Nabi SAW tidak akan berlaku kalaulah bukan kerana adanya golongan al awa`iel yang ditarbiyah. Malah kelangsungan daulah di kala khilafah Islam lemah juga adalah kerana wujudnya RIJAL yang ditarbiyah oleh para ulama Amilin sehingga mereka sedia ulama` mempertahankan Islam.

Formula Kebangkitan
Banyak surat sampai kepadaku sama ada dari Morocco, Jawa, Mesir, Syria, Iraq dan negara kamu (palestin). P PenulisPenulis-penulisnya mencadangkan satu M kt li li d k t Muktamar I l Islam, atau melantik seorang khalifah atau perkara-perkara perkarayang seumpa dengannya Namun seperti biasa aku akan dengannya. menjawab:

WAJIB memulakan usaha Islam ini dari bawah; iaitu i it melalui TARBIYAH INDIVIDU. A l h gunanya l l i Apalah
“Kita mengadakan muktamar yang menghimpunkan orangorangorang yang lemah, tidak mempunyai keinginan sendiri lemah dan tidak mampu melaksanakan satu keputusan atau resolusi. Apa faedahnya berbuat demikian? Adakah kamu p y mahu mengumpulkan angka-angka kosong?” [Syakib angkaArsalan]

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Islam

Era Abasi Era Umawi H
G I

Era Khulafa
E D A B C

F*

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Era Uthmani
J

Era Kini
K
2007

610M 632M

634M

661M

132H/749M

656H/1258M

756H/1517M

1924M

Era Nabawi

Apakah Cabaran Terbesar Ummat?
Cabaran Politik
Pecah dan jajah
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Cabaran Usaha Pemikiran Pembaratan

Empat Cabaran
Kemun duran

Beban hutang

Cabaran Ekonomi

Cabaran Ilmu

Kekuatan Kita
• Janji Allah ll h •P t Potensi P i Pengalaman l •S Sumber tid k terhad b tidak t h d • Bakat semulajadi
www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

Kelemahan Kita
• • • • • Lemah h Tidak bersemangat Jahil Mengharap Mindset

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

www.ismaweb.net ismashahalam.net ameersyuhada.wordpress.com

-END-