You are on page 1of 41

‫ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم‬

Antara Semalam & Hari Ini


www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

Zul Alwi Adam


Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kepentingan Mengenal Sejarah


• Mengetahui jatuh bangun umat Islam
• “siapa yg tidak mengambil tahu keadaan umat
muslimin dia bukan di kalangan kami
muslimin, kami”
• Mengetahui cara untuk www.ismaweb.net
ismashahalam.net
mengembalikan
b lk k
kegemilangan
l Islam
l
ameersyuhada.wordpress.com

• Sebahagian besar uslub penyampaian


Al-quran juga berdasarkan sejarah
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

“Antara ffaktor
“A k k
kelemahan
l h
umat Islam adalah tiada
perancangan, malas dan
tidak mempelajari sejarah
sejarah” www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

Moshe Dayan (1915-1981)


General Perang & Negarawan Israel
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan
Abbasiyyah
ZAMAN JAHILLIYYAH

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Kerajaan
Umayyah
Kerajaan
U h
Uthmaniyyah
i h

Makkah

Madinah
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Zaman Jahiliyyah

• Apa?
• Bila?
MAN JAAHILIYYAAH

• Di mana? www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
ZAM

571 M
Kelahiran Nabi

610 M
W h P
Wahyu Pertama
t
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

• Penyelewengan Kaum Nasrani


Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Makkah
• Makkah – p
populasi
p &ggeografi
g
• Kesungguhan da’wah Nabi SAW
• Penekanan da
da’wah
wah
– Aqidah www.ismaweb.net
– Syari
S ari’at
at (solat
(solat, puasa
puasa,zakat,haji)
zakat haji) ??
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

Da’wah Sulit Da’wah terang - terangan


571 M
Kelahiran Nabi

613 M 623 M
610 M Hujrah ke Madinah
Wahyu Pertama Peristiwa
Bukit Safa
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

• Geografi
dan
populasi
www.ismaweb.net
Mekah
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) PERMULAAN
PEMERINTAHAN

Madinah
BANI UMAYYAH

ALI (4)

UTHMAN AFFAN (12)


Membuka Mesir, Algeria, Khurasan &Armenia
Banyak menyelesaikan masalah dalaman umat Islam

UMAR ALKHATTAB (10)


-Membuka Palestin dan Parsi
-Pemerintahan Sistematik www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
ABU BAKAR (2)
- Perangi nabi paslu & murtad

Khutbah
Wida’

623 M 633 M 635 M 645 M 657M 661M


Hijrah ke Nabi wafat
Madinah
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan
j Umayyah
yy • Peluasan
P l nKKuasa –
Marwan b. Muhammad Andalus,
ASYIDIN

Turkministan,
Uzbekistan,
LAFAH ARRA

Afghanista,
sempadan Kerajaan
Umar b. Abdul Aziz
Abd Malik b. Marwan China
NTAHAN KHUL

• P didik
Pendidikan –
khalifah
www.ismaweb.net menekankan
ismashahalam.net pendidikan (Abd
PEMERIN

ameersyuhada.wordpress.com Malik Marwan &


Muawiyah b. Yazid
Umar Abd Aziz
Yazid b. Muawiyah p
merupakan ulama’)
Muawiyah b. Abu Sufian ra • Ekonomi – pertanian,
perdagangan, jizyah,
ghanimah, zakat

41H / 685M 717M 6 Zulhijjah132H /


661M 750M

92 (tahun Hijrah)
90 (tahun Masihi)
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

• Pusat pentadbiran Bani Umayyah di Damsyik


Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan Abbasiyyah (I)


Mempelopori usaha Al-Biruni (973-1048M)
penterjemahan buku Ibnu Sina (980-1037M)
dari tamadun lain Ar Razi (864
(864-930M)
930M)
I UMAYYAH

Imam Abu Daud (824-8978M)


Imam Muslim (821-8758M)
• Perluasan
Al-Ma’mum Imam Bukhari (816-878M) emapayar kepada
NTAHAN BANI

pemantapan
t
tamadun
Harun Ar Rasyid
www.ismaweb.net
Penaklukan • Sistem Pendidikan
ismashahalam.net
PEMERIN

banyak kawasan
ameersyuhada.wordpress.com
Imam Ahmad (781-856M)
Islam
Empayar Rumawi
Imam Shafi’i (767-820M) • Penterjemahan
Abu Al-Abas As-Saffah • Pusat Tamadun
Imam Malik (713-797M)
Dunia

Imam Abu Hanifah (700-767M)

750M 1095M

Pusat pentadbiran berpindah ke Tentera Kristian memulakan


Baghdad – pusat ketamadunan dunia Perang Salib 1 - dipelopori oleh
Pope Urbanus II
www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Tentera Kristian Kerajaan Abasiyyah (2)
memulakan Perang Salib 1 Sabda Rasulullah s.a.w. ketika
- dipelopori
di l i oleh
l h Pope
P menggali Parit Khandaq;
Urbanus II Baitulmaqdis ditawan “..Constantinople akan jatuh ke
semula oleh tangan tentera Islam. Rajanya
Solahuddin Al Ayubi adalah sebaik-baik raja, tenteranya
adalah sebaik
sebaik-baik
baik tentera……
tentera……”
Serangan Pemerintahan
Tartar Abasiyyah
Tentera Salib terhadap berpindah ke
Pemerintahan
menawan Baghdad Mesir
umat Islam
Baitulmaqdis
beralih ke tangan
Kerajaan
Muhammad Al- Uthmaniyyah
Fateh menawan
www.ismaweb.net Constantinople
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

1095M 1099M 1187M 1258M 1453M 1517M

1498M – Vasco da 1511M – Melaka


Gama menjumpai ditawan tentera
Tanjung Pengharapan Portugis
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

• “S
“Sesungguhnya
h C
Costantinople
i l iitu pastii
akan dibuka. Sebaik-baik ketua adalah
ketuanya, dan sebaik-baik tentera
adalah tenteranya
tenteranya” www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

• Napoleon
l Bonaparte berkata,
b k
“…kalaulah dunia ini sebuah negara,
g
maka Costantinople inilah yang paling
layak menjadi ibu negaranya!
www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

Watan Islam – Othmaniyah 1500 AD


Uthmaniyah (1326
(1326-1924M)
1924M)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Kerajaan Uthmaniyyah
Pemerintahan
umat Islam
beralih ke
tangan Sulaiman II (Sulaiman Al-Qanuni Menyebarkan Islam ke Balkan di Eropah
Kerajaan @ Sulaiman The Magnificent) meliputi Hungry, Austria, benua Afrika dan
Uthmaniyyah Teluk Persi

Khalifah Salim I Penyusunan semula undang-undang Barat mengambil


Menakluk Mesir pemerintahan – masyarakat berbilang alih tampuk
bangsa kepimpinan
www.ismaweb.net Tamadun duni
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

Abdul Hamid II (1876-1909M)


Muhammad V (1909-1918M)
Pemansuhan
Khilafah dikuasai oleh
sistem khalifah
golongan Nasionalis Turki
oleh Kamal Atartuk

1517M 1914- 1924M 2007M ??


1918M
Perang Dunia I
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

S t Analisa……
Satu A li

Makkah Madinah Umayyah Abasiyyah 1 Abasiyyah 2 Usmaniyyah Sekarang

www.ismaweb.net
Da’wah
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

Kekuatan/
kerajaan

Tamadun

‫ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم‬


Sinopsis Sejarah Umat Islam

TRAGEDI
BERDARAH
www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

TRAGEDI
BERDARAH

632 661 749 1258 1924 2008


Fasa Kejatuhan Umat Islam
• SEBELUM KEJATUHAN KHILAFAH
– Orientalis
– Kristianisasi
– Memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat

• SEMASA KEJATUHAN KHILAFAH


www.ismaweb.net
– Penyebaran Nasionalisme
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
– Sekularisme

• SELEPAS KEJATUHAN KHILAFAH


– Al Quran tidak dijadikan perlembagaan dan rujukan mutlak

Lahir generasi munafiq yang berstatus Muslim namun pemikiran


dan akhlaknya tidak mencerminkan keIslaman bahkan hati
mereka mengingkari Allah
A Yang
Apa Y B
Berlaku
l k SSekarang?
k ?
• Black Metal
• Budaya lepak
• Hiburan melampau
• Dadah www.ismaweb.net
ismashahalam.net
• Seks Bebas ameersyuhada.wordpress.com

• Pembantaian umat Islam


• Kejahilan umat
• Khurafat (nabi palsu)
Formula Kebangkitan

Perbezaan antara Dua Kejatuhan

A
www.ismaweb.net

B
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

632 1258 1924 2008


Sinopsis Sejarah Umat Islam

Apakah Formulanya?

www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

632 1258 1924 2008


MANHAJ NUBUWWAH
Dakwah dan tarbiyah merupakan agenda
utama
t baginda
b i d SAW ttatkala
tk l memulakan
l k
dakwahnya di Mekah.
Negara Islam Madinah tidak akan tertegak kukuh kalau
bukan kerana tarbiyah. Kegemilangan di Badar tidak akan
www.ismaweb.net
ismashahalam.net

datang bergolek kalau bukan kerana tarbiyah. Keutuhan


ameersyuhada.wordpress.com

daulah selepas kewafatan Nabi SAW tidak akan berlaku


kalaulah bukan kerana adanya golongan al awa`iel yang
ditarbiyah. Malah kelangsungan daulah di kala khilafah
Islam lemah juga adalah kerana wujudnya RIJAL yang
ditarbiyah oleh para ulama
ulama` Amilin sehingga mereka sedia
mempertahankan Islam.
Formula Kebangkitan
Banyak surat sampai kepadaku sama ada dari Morocco,
Jawa, Mesir, Syria, Iraq dan negara kamu (palestin).
P
Penulis-
Penulis
li -penulisnya
li mencadangkan
d k satut M
Muktamar
kt IIslam,
l
atau melantik seorang khalifah atau perkara
perkara--perkara
yang seumpa dengannya
dengannya. Namun seperti biasa aku akan
menjawab:
www.ismaweb.net
ismashahalam.net

“KitaWAJIB memulakan usaha Islam ini dari bawah;


ameersyuhada.wordpress.com

iaitu l l i TARBIYAH INDIVIDU. A


i it melalui Apalah
l h gunanya
mengadakan muktamar yang menghimpunkan orang-
orang-
orang yang lemah,
lemah tidak mempunyai keinginan sendiri
dan tidak mampu melaksanakan satu keputusan atau
resolusi. Apa
p faedahnya
y berbuat demikian? Adakah kamu
mahu mengumpulkan angka-
angka-angka kosong?” [Syakib
Arsalan]
Islam
Era Abasi
Era Umawi H
I
G
Era Khulafa F*
E
www.ismaweb.net
ismashahalam.net Era Uthmani
D ameersyuhada.wordpress.com

J
C
A
Era Kini
B
2007
K

610M 632M 634M 661M 132H/749M 656H/1258M 756H/1517M 1924M

Era Nabawi
Apakah Cabaran Terbesar
Ummat?
Cabaran Politik

Pecah
dan
jajah
www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com
Cabaran Usaha Empat Beban Cabaran
Pemikiran Pembaratan hutang Ekonomi
Cabaran

Kemun
duran

Cabaran Ilmu
Kekuatan Kita
• Janji Allah
ll h
• Potensi
P t iPPengalaman
l
www.ismaweb.net

• Sumber
S b tid
tidak
k terhad
t h d
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

• Bakat semulajadi
Kelemahan Kita
• Lemah h
• Tidak bersemangat
• Jahil www.ismaweb.net
ismashahalam.net
• Mengharap ameersyuhada.wordpress.com

• Mindset
www.ismaweb.net
ismashahalam.net
ameersyuhada.wordpress.com

-END-

You might also like