You are on page 1of 96

,

FOLDI PAL

KONVOJ CSATA
AZ

E,SZ.AKT.TENGEREI{
A

II.

VILacHson HnBS TENGERI csart

Jt,O-("'c

F ldi Pl
KoI{VoJ CsATA AZ szaxr-rENGERE'N
en. vlrcHgon Hnns TENGERI cserer
Bortterv: Frigya Design

ISBN 9635752887
Anno Kiad
Felels kiad az Anno Bt. vezetje
Copyright: Foldi Pl o
Ksztilt a debreceni Kinizsi Nyomdban
Felels vezet: Btjrds Jnos

Grtjnland s a norvg partok kcjztjtt talljuk a vilg


egyik |egzurzav aros abb s legmozgalmasabb tengerszakaszt.
Soha vget nem r sorozatban krjvetik itt egymst
a viharok, magukkal hozva est, jgest, .nos est, havat s szakkeletnek szguldva fe]korbcsoljk erejiikkel a tengert. Hatalmas hullmokat vernek, melyek aztn nekivgdnak a szikls norvg partoknak. Megkertilik az szaki.fokot, aztn bezlidulnak a Barentstengerbe, ahol a sarkvidki jgtakar magas lgnyomsa knyszerti fol ket a magasabb lgkcirbe. A Golframlat meleg viznek keveredse a hideggel ezt a vidket hrhedtteszi a sirkcid miatt. A hajknak a 77.
foktl szakra, az vnek rr5 napjn szinte lland scittsgben kell haladniuk, ami szinte lidrcnyomss teszi
egy-egy hajkaravnnak az itjt, tjsszetartst s irnytst. A nyri hnapokban viszont a nap sohasem
nyugszik le, s z4 rn keresztiil lehetv teszi az ellensges tengeralattjrknak vagy repiilgpeknek rami
pontossgri tmadst.

A jgtakar is vltozik az idjrsnak megfelelen,


tlen a dli pereme 8o mrftildre k<jzelti meg a
Nordkappot, mg nyri idben visszahrizdik egszen a
Spitzbergkig, ktiltincisen a nyugati partjn, melyet a
Golf-ramlat fit.
Ezeken a vizeken - legyen tl vagy nyr _ minden
megfagy, ami a jeges vizbl a haj fedlzetrezridul, ott
tisszegylveolyan srilyu jg tmad, amely a kisebb hajkat felborulssal fenyegeti. Itt az lszaki-sarkvidken
mnusz 2o-3o fok van, de mg mindig nem fagy be a
vz. Ebben a hidegben a szl stivtve tcir be a sarki s a
gronlandi jgmezk fell, s gy hast t a legvastagabb
ruhzaton is, mint az les penge. Amikor 5oo tonna jg
bortja a fedlzetet, titpercnyi kinttartzkods a szabad
levegn mr fagyssal jr, vagy amikor a haj orra belefrrdik egy hullmvtilgybe s a felfr<jccsen permet
t<jmor jgkntkoppan az emberen, s ha beleesik avzbe, nincs remny, hogy kimenthessk. Itt tizedelte igazn a tengerszeket az Apokalipszis hrom lovasa: a hideg, a kimeriilts g s az ellensg. Ha nincs hborri, peszi ember nem merszkedik ezekre a vizekre.
Mgis itt folyt ez a tragdikkal s szenvedsekkel
teli hrom s fl vig tart harc, amelyet a brit Admiralits knyszertett tengerszeire, s amelyben sz sem
volt hsi hallrl s dicssgrl, nem csapott magasra a
harci szellem, nem szlltak szembe dicsfnytl civezve
az ellensggel; mindijssze elcsigzott, lmatlansgtl
kvlyg, hidegtl megdermedt, nyirkos viharkabtos
emberek tntorogtak sztirke, nyrzott arccal, legyengiil6

ve, hesen, kimeriilten, magukkal hurcolva emlkeiket,


a flelmet s a sok szz hasonl vget nem r jszaka
felgytilemlett fizikai fradsgt. smgis, rijra meg rijra
tengerre szlltak.
Ez a szornytengeri rt volt a kcjldcikzsinr, amelyen t ramlott az |tet er a harcban 1l oroszorszg anycska trilmretezett s kielgthetetlen testbe,
s ezeknek az elny tt, kimertilt, lmatlansgtl vtjr<is
szemi angol, amerikai s egyb sz<ivetsges tengerszeknek sikeriilt a nmet ksrleteket megakadlyozni
s keresztezni, hogy ne tudjk teljesen elzrni az Oroszorszgb a vezet csatornt.
Errl az epikus helytllsrl szl a ktivetkez tortnet.

Mikor Rooseveltet L94o. november 5-n rijra el-

I.

A LEGHEIETLANABB

HADMvELET
A nagy rjsszeeskiivs, hogy az Egyesiilt llamok s
Nagy-Britannia a Szovjetunit is bevonja a Nmetor-

szgot megsemmisteni szndkoz hborriba, azza| az


gretteljrt, hogy amint Sztlin htba tmadja a nmeteket, r<ividesen megnylik a szovetsgesek rigyneve.
zett msodik frontja. Miutn ennek gyakorlati megvalstsa egyre kslekedett, sztiksges volt ms mdon tmogatni ezt a knyszersziilte nagy sz<ivetsgest, gy
sziiletett me1 az anyagi tmogats gondolata.
Mit jelentett ez a gYakorlatban?
A gazdasgilag, iparilag elmaradott Szovjetuninak
hatalmas mennyisghadi. s egyb anyagra volt sziiksge, hogy sikeres hborrit vvhasson Nmetorszg e|.
len, hiszen hallra sznt emberek milliin kviil nem
rendelkezett semmivel.

nrjkk vlasztottk, programalkot beszdbenkijelentette: ,,Minden lehetsges anyagi segtsget megadunk azoknak az orszgoknak, amelyek tovbbra is
ellenllnak az agtesszinak az Atlanti- s a Csendescen trilpartjn.'' Amikor Roosevelt ezt a nyilatkozatot
tette, az Amerikai Egyesi.ilt Allamok de jure mg semleges volt.

Mg 1939. szeptember 3-n az amerikai kong-

resszus ugyan hozott egy hatrozatot, amely megtiltotta, hogy Amerika fegyvert szlltson a hadviseI orszgoknak, de Roosevelt s a mtigotte l1 nagytke hborrs hini ktinnyszerre| kijtszottk ezt a tcirvnyt.
Lg4L. mrcius rr-n megalkottk az aljas s ktszn
,,Fizess s vidd!'' elvet, amely rtelmben,Churchill cinikus s hazug megjegyzse szerint ,,az amerikaiak az rij
szab|y rtelmbennemcsak Anglinak s Franciaorszgnak, hanem Nmetorszgnak is szlltottak volna
fegyvereket.'' Kvncsi lettem volna, mit szl az amerikai vezets, ha Nmetorszg jelentkezik egy jelents
hadiipari megrendelssel?

helyzetet bonyoltotta, hogy sem Anglia, Sem


Franciaorszg t939-{o-ben nem tudott fizetni, azonban
a ,,szigorr i.izleti rdekeket', is flretve,ennek thidalsra Morgenthau pnziigyminiszter, Roosevelt elnok
kozeli bartja s tancsadja, kitallta a ,,kci]cstinbrleti

szetzds,' elvt.
Eszerint az Egyestilt Allamok nem eladja a hadi- s
egyb anyagot, pl. Anglinak, hanem csupn egy idre

kolcsonadja neki. Mg a forma kedvrt sem kellett fizetni, azza| adtk t, hogy majd Nagy-Britannia visszaszolgltatja a ,,kti1cs<jnt'', ha mr nem lesz r sztiksge.
Micsoda t|tsz hazugsg! Hiszen a ,,kcilcscinz tt''
trgyak elssorban, hadihajk, harckocsik, reptilgpek
voltak, amelyek, tekintve, hogy ppen hborr zajlott,
,,fogyeszk znek'' szmtottak. Hogyan lehet egy elsiillyesztett hajt vagy kiltt harckocsit visszaszolgltatni?
rdekes lenne tudni, hogy Anglia vagy a Szovjetuni hny reptilgpet vagy harckocsit, esetleg lszert,
iizemanyagot vagy hriskonzervet adott vissza a hborri
utn, amelyet ktjlcson- vagy brbevett az Egyesiilt tlamoktl? Ez a kiskapu ugyanazt a c|t szolglta, mint
Roosevelt tobbi nyakatekert tallmnya; a valsgos
szndk elkendzst, a kiszemelt ellensg (inkbb ldozat) megtvesztst.
A nyugati sz vetsgeseket megd<ibbentette egyrszt, hogy Nmetorszg mege|zte a tmadsban a
Szovjetunit, msrszt a V<jrtjs Hadsereg gyors s drmai tjsszeomlsa. A Wehrmacht szinte megllthatatlanul zrdult elre, egyms utn estek el olyan kulcsfontossgri orosz helysgek, mint Minszk, Szmolenszk, Kijev, dIen Szevasztopol, Harkov s Rosztov. A nmet
pncloserk Moszkva fel t<jrtek.
A kt angolszsz hatalom vezetit pni fIelem kertette hatalmba, mi lesz, ha az orosz ttimegek esetleg
vgleg osszeroppannak, vagy Sztlin kiilon trgyalsok-

10

ba kezd Nmetorszggal. Volt mr erre plda r9r8-ban,


amikor Lenin ktilrjnbkt k tott a nmet csszrral.
Az ijsszeomlst megelzend, a ,,semleges'' Amerika
r94r.november 7-n kiterjeszti a kolcsonbrleti szerzdst a Szovjetunira is.
Nem sejtettk, hogy ezzel mi|yen szellemet szabadtottak ki a palackbl. Sztlin, miutn belevittk a hborriba, meglls nlkiil, hol nyers gorombasggal, hol
sznalmasan krinyorgve, de llandan si'irgette a segtsget, amelybl soha nem lehetett ezt a feneketlen
,,Molochot'' kielgteni.
A hajk pedig elindultak, hogy a brit s amerikai
tengerszek vgrehajthassk azt a hosszri vekig tart
odiisszeit, amelyet Cunningham admirlis a vilgttirtnelem,,leghltlanabb hadmiveletnek,' nevezett.

11

egysgeket is. A konvojok ktilcjntjsen az rt utols szaka-

szn, amikor mr tlptek

II.

AZ OROSZ KONVOJ
A

Szovjetuniba irnyul szlltsokra hrom rit


volt nyitva; egyik az akkor mg ,,semleges'' Egyesiilt
llamokbl a Csendes.cenon keresztiil Vlagyivosztok
kiktitjbe s onnan vasriti szlltssal Szibrin t; a
msodik az t94t.ben megszllt Perzsin keresztiil a
Perzsa-ciblbl Hormuz s Basra kiktitjnek a felhasznlsval s onnan szrazfoldi riton; a harmadik t
kcjzvetlen Anglibl, majd ksbb lzlandbl is Mur.
manszkon keresztiil. Ez volt a legrovidebb s legkcizvetlenebb, de egyben a legveszlyesebb is, az ellensg
konnyen lokalizlhatta a megrakott hajkbl Il konvojokat. A nmeteknek hat repilteriik volt szakNorvgiban, amivel tmadhattk a nylt vzen haj6z
karavnokat, kett meg Murmanszk ktjzvetlen kozelben, amelyrl meg lehetett tmadni a hajkat mg a kikotkben is. A bergeni s trondheimi U-boot bzisok
rvna Kriegsmarine tengeralattjr jr rokkel ellenrizte az utat, vgtil pedig bevethette a nehz felszni

Spitzbergk-Medvesziget-Nordkapp vonalon, voltak ktiltjncisen sebezhetek, mert nehezen lehetett ket vdelmezni.
Az esemnyek ismertetse eltt fontos egy pillantst vetni.ink a szervezsi smra, mert a hajkaravnok
sorsa nagyrszt azon a kiilonbsgen mrlott, ame|y az
angol s a nmet haditengerszeti rendszer ktizcjtt fen.
nllt.
A brit miniszterelnok, Winston S. Churchill lland
kapcsolatban voit a hrom fegyvernem vezrkari fnokvel, ezen trilmenen tudatban vo]t a tengeri hatalom
jelentsgnek a hborri kimenetele szempontjbl'
sokkal inkbb, mint a nmet Fiihrer. Az Admiralits els lordja, Sir Dudley Pound egyben Churchill tengerszeti tancsadja is volt, kiemelked kpessgs nagy
tapasztalat ember, aki noha mr 6z ves volt, nem volt
ktsges,hogy fradhatatlanul s nagyszerien vgezte
munkjt. Hasonltott Churchillre szellemi s fizikai
szvssgban is, gy kialakult egy krjlcscjncjs szimptia is
kozcjttiik. Ha a miniszterelncik nha figyelmen kviil is
hagyta az e|s6lord tancsait, annak mindig magasabb
politikai s nem szakmai okai voltak.
Az Admiralits els lordja kozvetlen kapcsolatban
llt a Home Flotta fparancsnokval, gy brmikor
megbeszlhettek brmit, ami sztiksgesnek ltszott.
Hasonl Szoros kapcsolat fuzte t cjssze a Royal Air
Force parti parancsnoksgval is.

13

A Home Flotta vezetst a mr nyugdjba vonult Sir


Charles Forbes helyett, Sir John Tovey tengernagy vette
t. Az orosz hbor kitorsekor mr kikiildte megbzottjait, hogy vizsgljk meg a murmanszki orosz kik t
befogadkpessgt s lehetsgeit a tengeri szllts
szempontjbl. Jllehet a kikot ltestmnyeinyomorrisgos s elhanyagolt llapotban voltak, mgis ez volt
az egyetlen jgmentes kikot szak-oroszorszgban,
amely ezenkviil vasriti cisszekottetsben is volt Moszkvval. A dlebbre fekv Arhangelszknak a kirakodsi
koriilmnyei jobbak voltak, de itt tlen szakadatlanul
jgtorkot kellett hasznljanak, gy bizonyos mrtkig
az id jrstl fiiggott a kikot hasznlhatsga.
A nmeteknl nem volt vezrkari bizottsg, sem koziis tervez szervezet, Hitler egyediil hozta meg a dcintseket, ritkn tartott olyan rtekezletet, amelyen
mindhrom fegyvernem _ a Heer, a Luftwaffe s a
Kriegsmarine - rszt vett volna. A haditengerszeti fparancsnoksg ugyan Berlinben szkelt, de aztn ktfel oszlott; a dli fhadiszlls Prizsban, az szaki
Kielben rendezkedett be.
Az esemnyeket nmet rszrl a tortnet els felben Erich Raeder vezrtengernagy irnytotta, aki tehetsges stratga volt, teljesen megrtette a tengeri
hatalom jelentsgt a kiilpolitikban is. Az a tpusr
ember volt, aki szemlyisgvelnyert megbecsiilst' jzan tancsokat adott, de nem volt meg az a talpraesettsge, hogy ezt oly mdon tudja kpviselni, hogy magra

L4

vonja a csapong s kiszmthatatlan Ftihrere figyelmt.

Elre ltta, hogy sziiksges egy ers tengerszeti lgier ltrehozsa is, hogy ellensrilyozza Nmetorszg
htrnyt a nehz felszni csatahajk tern, ez azonban
osszeiitktjzsbe hozta t Goringgel, s az antagonizmus
a kt fegyvernem fparancsnoka koz<jtt messzemen
kovetkezmnyekkel jrt a hborri tovbbi menett illeten.

Raeder nem tudott kell tekintllyel rendelkez


tengernagyot ktildeni kpviselknt Hitler fhadiszl-

lsra, maga pedig ritkn jelent meg ott s tengedte


a terepet ellensgeinek, akik ezt minden alkalommal ki
is hasznltk'
Hitlert a hborri egsz folyamn gyotorte a flelem,
hogy az angolok partra fognak szllni Norvgiban s
szak fell kerilik meg Nmetorszg vdelmi vonalait,
s ezt a flelmet r94r msodik felben vgrehajtott kisebb-nagyobb brit kommands vllalkozsok is altmasztottk. Ezrt mr t94zjanurjban szaki vizekre
veznyelte a legnagyobb hajegysget, a ,,TIRPITZ,,-II
s utastotta Raedert, hogy ezen trlmenen mintegy zo
tengeralattjrt is alkalmazzon a norvg partok eltti
vizeken.
A Brestben lv nmet hajhadnak

,,SHARNHORST",,,GNEISENAU",,,PRINZ EUGEN"

bravriros ttorse a Csatornn Ig42 februrjban vgs


fokon szintn az szaki vizek uralmra irnyult, de a
..GNEISENAU" olvan srilyos sriilseketszenvedett,
15

hogy tobb nem vehetett rszt a hborrban, a ,,PRINZ


EUGEN'pedig a Trondheimbe vezet riton lett megtorpedzva s 8 hnapra esett ki az akcikbl. Isy u

,,SCHARNHORST', az ,,ADMIRAL SCHEER" majd az


keriiltek fel a n'ADMIRAL HIPPER'' nehzcirklk
met hajhadbl a norvg vizekre.

nmet Naval Gruppe Nord, a kieli csoport az


szaki vizek parancsnoksgra s a norvgiai parancsnoksgra oszlott, Narvik s oslo k zponttal. A norvg
parancsnoksg al tartozott a Sarkvidk, az szaki s
nyugati part irnytsa. A haditengerszet s a lgier
itt llomsoz egysgei azonban nem voltak egymssal
szinkronban' a norvgiai 5. lgiflotta teleptilsi helyei
nem fedtk pontosan azt a tertiletet, amelyet a haditengerszet ellenrzrjtt, radsul a lgiernek tinll joga
volt, hogy mikor, mirt s mennyi ert vet be.
Angol rszrl leginkbb a ,,TIRPITZ,,-tI tartottak,
ez a nv, amelyet egyetlen brit tengersz sem ejtett ki
valamifle borzong tisztelet s halvny rettegs nlktil,
a nv, amely majd rnyomja blyegtaz elkcivetkezend

vek sorn az szak-atlanti flotta stratgijra. A pnclos ris testvrhaj ja az egykori ,,BISMARCK,'-nak,
amely egyetlen iszonyr csapssal megsemmistette a
,,HooD''-ot, a Kirlyi Haditengerszet szemefnyt, a
vilg legersebb hadihaj j t.
Minden flelem ellenre a brit Admiralits, Churchill utastsra, Lg41. szeptember z8-n ritnak indtotta lzlandbl Arhangelszk irnyba az els orosz kon-

t6

vojt, amely ro hadianyaggal dugig megrakott kereskedelmi hajbl' egy cirklbl s kt rombolbl Ilt.
A konvojok ritvonala r5oo mrfdldtl zooo mrfdldig terjedt, attl ftiggen, hogy hol vo]t a jgperem hatra. Itt kell megjegyezn,hogy az utlagos s mr megszokott notrius szovjet-orosz hazudozstl ftiggetleniil, a szovjet ,,hs'' szaki Flotta nem adott a konvojoknak semmifle vdelmet, nem futottak ki egyetlen
egyszer sem' mondvn, hogy a szlltnak kell biztostani az rir teljes megrkezst.Ezzel az tltsz indoklssal prbltk leplezni azt a pni rettegst, amelyet a nmet hadihajknak csak a megemltse is keltett
benntik.
A murmanszki kiktjt _ mint minden a Szovjetuniban - rendkviil elhanyagolt llapotban volt, nem ren.
delkeztek olyan darukkal, amely rr tonnnl tcjbbet tudott volna emelni, gy pldul a harckocsik kiraksnl
ez akadlyokat okozott. Kiilon brit darus hajkat kellett
odakiildeni, hogy elvgezze ezt az egyszer munkt. Az
olajszllt tankerek a mly vz miatt nem tudtak lehorgonyozni, de az oroszok ,,titokvde1mi'' (???) okokbl
nem engedtk meg az obolbe val behaj 6zst, gy kiilon
orosz tartlyhajkba kellett a naftt tszivattyrizni. A
tankerek hosszri sorban vrakoztak, mg a lassri s kis
kapacitsri orosz tartlyhajk megteltek, s ezalatt ki
voltak tve a nmet lgier gyakori rajtatitseinek is.
Mondani sem kell, hogy orosz lgvdelema kikotben
nem volt, a ,,dicssges Balti Flotta'' reptilgpei pedig
inkbb a fcjld<jn laptottak, mintsem harcba bocstkozL7

Zanak. gy eshetett meg, hogy a nmetek minden vesztesg nlkiil porig bombzhattk Murmanszkot. A lg.
vdelmi ttizet, amit a nmetek kaptak, angol s amerikai hajkrl lttk ki.
Id kcjzben folytak a jeges tengeri viharokban s hviharokban az arktikus vizeken a hajkaravnok tjai.
Ezeket a hajkaravnokat PQ jelzssel lttk el (az Admiralits hadmiveleti tisztje, P.Q. Edwards nevnek
kezdbetii alapjn), a visszafel haladkat pedig fordtva, QP jelzssel.
Kozben megt<irtntek az els vesztesgek is, a nmetek felfedeztk az els konvojt s a tengeralattjrk
kt kereskedelmi hajt torpedztak meg a Kola-

flsziget bejratnl, tovbb a ksr ,,MATABELE''


rombolt' amely pillanatok alatt elsi.illyedt, zoo fs legnysgblmindossze kt ft sikertilt a jeges vizb l
kimenteni.
Ezeket a kezdeti szaki-tengeren vvott csatroz.
sokat a scittben tapogatzs jellemezte _ a radarok ekkor rng gyermekcipben jrtak _ a lgifeldertstgyakran kd s srifelhzet akadlyozta, gy nha egszen
kozel egymshoz haladtak el egymst keresglve a konvojok s a rjuk vadsz nmet hajegysgek.
Amint L942 tavaszn hosszabbodni kezdtek a napok, a sottsgvdieple visszahirzdott, a nmetek
egyre jelentsebb felszni hajkat, tengeralattjrkat s
repiilerket vontak ossze Norvgia szaki teriiletein,
eZ arra utalt, hogy egyre novekedni fog azoknak a t-

r8

madsoknak a sorozata, amelyeknek a hajkaravnok


ki lesznek tve.
A brit Admiralits romboli fedlzeti l veget mr
korbban eltvoltotta, hogy nagyobb mennyisgben
tudjanak mlysgibombkat trolni s felhasznlni a
tengeralattjrk ellen, ezrt rtktika felszni hajk elleni kiizdelemben rendkvil alacsony szintre redukldott, s lgvdelmiberendezseik is gyengk voltak.
Hitler, a ,,BISMARCK" tragdijt kcivet sokkhatstl vezrelve megtiltotta, hogy nmet nehzegysge.
ket kiildjenek ki az cenra, de az egyre novekv hajkaravnok vgtil is arra ksztettk,hogy hozzjruljon a
,'TIRPITZ', kifutshoz.
Az indulsi parancs Ig42. mrcius 5-n rkezett
meg, nhny rval azutn, hogy egy nmet feldert
reptilgp Jan-Mayen-sziget kcizelben nagy szovetsges konvojt figyelt meg' amely Murmanszk fel tartott.
A ,,TIRPITZ,' rombolk ksretbenelhagyta horgonyz
helyt, s kifutva a nylt tengerre z5 csoms sebessggel
folytatta tjt a Jan-Mayen-sziget fe|. Az idjrs nagyon rossz volt. A sirik<id hf<irgetegekkel vltakozott,
a viharos szlltiksekmteres hullmokat korbcsoltak
f t. A ,,TIRPITZ'' kcinnyen megbirkzott a zord idvel,
de a rombolk nem tudtk tartani a csatahaj sebessgt. Mrcius 7-n a ,,TIRPITZ'' Tromsci magassgba
rt, de a jelzett konvojt nem tallta. Csupn dlutn rkezett jelents az egyik rombolrl, hogy magnyos
szovjet hajra bukkant, s egyetlen ltivssel elsiillyesztette. Az ,,IZSORA'' nevcska orosz tehergzos volt ez,

amely vesztre nem tudta k vetni a konvoj sebessgt,


s lemaradt.
A ,,TIRPITZ', kapitnya, Karl Topp nem sejtette,
hogy nem is olyan messze' ahol a konvoj utn kutat, a

brit Home Flotta

fer

i hajznak

koztiik

,,VICTORIUS'' repiilgp-hordoz _ a,,TIRPITZ,, -et ke.


resve. Igy az a furcsa helyzet alakult ki, hogy egy kb. 9o
mrf<jldes korzetben ott volt a konvoj, ott voltak a brit
erk s nmet hadihajk is, de egytk sem tudott a msikrl. Csak amikor a szovjet ,,IZsoRA,' kozvetlentil elsiillyedse eltt leadta a vszjelet, hogy ellensges rom-

bol tmadta meg, akkor kapta Tovey angol tengernagy


az els jelentst. Felttelezte, hogy egy magnyos rombol nem tvolodhatott el ilyen messze tmaszpontjtl, teht nagyobb kotelk rsznekkell lennie. Amikor
egybevetette ezt a tnyt azza| a hrrel, hogy a ,,TIRPITZ''
kifutott, a kcivetkeztets csak az iehetett: a rombol a
nmet csatahajhoz tattozk, a ,'TIRPITZ" teht nem

lehet messze.

Tovey cjsszevonta flottjt, amely a

,,KING
_,
a
a
zszlshajja
ez
volt
GEORGE V." ,,DUKE oF
YORK' csatahajkbl, a ,,RENO1^^T" pnclos cirklbl, a ,,VICTORIUS'' anyahajbl s rz rombolbl llt.
Ezze| az ervel esllyel vehette fel a ktizdelmet a nmet
kolosszussal. Persze elbb meg kellett tallnia. Miutn
a konvojtl rijabb jelzs nem rkezett, Tovey rgy gondolta, hogy a ,,TIRPITZ'' elindult hazaf.el. Ezrt flott-

jval olyan manvert kezdett, amely elvghatja


,,TIRPITZ'' viSsZavonulsi

Csakhogy a nmet csatahaj fedlzetnlv Ciliax


tengernagy sy dtjntcitt, hogy tovbb keresik a konvojt.
Ezrt aztn a kt ellenfl eltvolodott egymstl. A
,,TIRPITZ'' rnykkntktizdcitt a toronymagas hullmokkal, az szaki-fok kozelben, a brit flotta meg csaldottan elindult hazae|.Mr-mr rigy tint, hogy a
tengeri iitk zet elmarad, amikor a ,,VICTORIUS" egyik
feldert repiilgpe felfedezte a hviharral s heves
szlrohamokka] ktizd nmet csatahajt. Tovey tudta,
hogy hajival nem rheti utol a ,,TIRPITZ,,-eI, ezrt

elpuszttsra egyetlen lehetsg maradt:

,,VICToRIUS''-r] felszll repiilgpek tmadsa.


Rtjvid id m lva feldiiborogtek az Albacore tpusr
bombzgpek motorjai, s hasuk alatt egy.egy torpedval levegbe emelkedtek. A ,,TIRPITZ'' rszemei
azonban szleltka tmadcsoportot, s Arad tpusri
kt vadszgpe felvette a harcot a brit bombzkkal.
Egy bombz t |e|ttek, a kotelket sztszrtk. Ekkor
lptek mkodsbea nmet haj lgvdelmi ltivegei, s a
tmad gpek thatolhatatlan tlizfalba titkcjztek. Az angolok gy csak vaktban tudtk ledobni torpedikat,
amelyek koziil nhny mgis a ,,TIRPITZ" fel tartott.
Topp kapitny azonban magabiztosan irnytotta hata]mas hajjt, s gyors manverekkel kikeriilte a veszlyt. A brit piltknak nem sikeriilt eltallniuk a
,,TIRPITZ''-eI, radsul B repiilgpet vesztettek. A
nmet csatahajr gy egyelre megmenektilt, s mrcius
tz-n ismt horgonyt vetett a Trondheim-tjordban.

ritj t.

21

Pound tengernagY, &Z Admiralits els lordja mr


prilisban figyelmeztetett arra, hogy az szak.tengeri
hajutak olyan vesztesgekkel jrhatnak, amely a hajkaravnok indtst gazdasgtalann teszik.
Mikozben prilis 8-n elindult a PQ-r+ keletre, a
QP-ro nyugatra, Hitler megbeszlsttartott Raeder vezrtengernaggyal. Az admirlis bejelentette, hogy felttleniil sztiksg van torpedvet repiilgpekre, gy
Goring vgiil is knytelen volt engedni. Heinkel-rrr-es
s Ju-B8-as repiilket alaktottak t, hogy torpedvetsre alkalmasak legyenek. Hitler utastst adott, hogy
az erket a Szovjetuniba irnyul sz<ivetsges konvojok ellen kell osszpontostani.
Ugyanakkor Sztlin rszrlhatalmas nyoms nehezedett a szrjvetsgesekre, ami a konvojok ltszmjrt. A
nak nijvekedsvels indtsaik srtsvel
Home Flotta fparancsnoknak azonban kifogsa volt
az id' jrssal kapcsolatban, hiszen az egyik konvojt a
vihar annyira sztszrta, hogy a ksretkptelen volt
brmifle vdelmet biztostani rsziikre, kiilcincisen a
lgitmadsok ellen, amikor ugyanis a hajk iisszetartsa rendkviil lnyeges a vdelem szempontjbl.
De Tovey tengernagynak a konvojok idleges sziineteltetsrevonatkoz javaslatait |eszavaztk, s az
_ rgy donAdmiralits - nyilvn Churchill nyomsta
tott, hogy az id jtstl ftiggetleniil a hajkaravnokat
indtani kell.

AHomeFlottaaltszmtkrizbencscikkentettea
Madagaszkr ellen vgrehajtott vllalkozs is, igy az

amerikai hajhad ugrott be helyre az rij csatahajval, a


,,WAsHINGToN''-na1, a,,WARSPITE' anyahajval s
kt cirklval.
A kvetkez QP.rr hajkaravnt ksr ,,EDIN.
BURGH'' cirklt egy nmet torpedrombol telibe tallta s elsiillyedt, mieltt sikeriilt volna visszavontatni
Murmanszkba. Az,,EDINBURGH'' fedlzetnjelents
mennyisgaranyszlltmny volt, amit a haj magval
vitt a mlybe. (t979-ben egy kciztis brit.szovjet expedci6 az aranytcimbok nagy rsztkiemelte.)
Tovbbi vesztesge volt a szovetsgeseknek a
,,TRINIDAD,' angol cirkl, s a kodben mjus r-jn a
,,KING GEORGE V.', csatahaj sszetitkcjzrjtt egy rombolijval, amelynek felrobbantak mlysgibombi s
annyira megrongltk a csatahajt, hogy haza kellett
trjen a dokkba, egy hosszri javtsra. A fenti rtkes
hajegysgek elvesztse annyira hatssal voltak Tovey
tengernagyra, hogy rijra javaslatot tett, amg az szaknorvgiai nmet repiiltereket nem semlegestik, a ha.
jkaravnokat az szi s ttsgbeIltig le kell lltani.
Amennyiben politikai okokbl mgis folytatni ke]l a
szlltst mondta az admirlis , nagyon srilyos
vesztesgekkel kell szmolni.
Az Admiralits els lordja is ellenezte a szlltmnyok tovbbi elindtst egszen szig. Politikai tren
azonban ezzel ellenttes vlemnyek uralkodtak, a
Moszkvban Lg4I. oktber r-jn alrt jegyzkonyv rtelmben, amelyet Beaverbrook s Harriman rtak al,
megllapodtak bizonyos mennyisgis rtkihadi- s

egyb anyag szlltsban, s az.oroszok szoksos merevsgiikkel ragaszkodtak hozz, hogy ezt a megllapodst az utols betiig teljesteni kell.
Az Ad'miralits mr r94r szeptemberben javasolta,
hogy fejlesszenek ki alternatv utnptlsi vonalat a
Perzsa.obiil trsgbl,de erre csak akkor keriilt sor,

amikortg4gvgneldltazatlanti-csatasaszovets-

gesek folnye a Foldkozi-tenger trsgbenegyrtelmv vlt.

Churchill_azAdmiralitselslordjnaktancsa

ellenre _ gy dontott, hogy kthavonta 25-30 hajbl


ll karavnt ind'tsanak ritba. Dontstnyilvn befolysolta Sztlin szinni nem akar rimnkodsainak
oztjne, annl is inkbb, mert a nmet seregek rijra elindultak a kaukzusi olajmezk fel. Igy aztn Churchill,
noha osztotta rossz e|rzettaz Admiralits vezets.
vel, rigy rezte, hogy kotelessgteljestsbl szrmazik,
hogy ezeket a szlltmnyokat tovbbra is ritba kell indtani. Amint aztn majd a tnyek bizonytjk, ez az
arktikus rit, amit a szijvetsges konvojoknak meg kellett
jrni, olyan vesztesgteljess vlt, mint ahogy azt az
Admiralits megjsolta.
Ezekben a tavasszalvvott harcokban a nmetek kt
rombolt vesztettek, s tobb megsriilt , ezrt egy idre
ezeknek a bevetsve}nem ke}lett szmo|ni, veszlyt
jelentett azonban a Narvikban horgonyz ,,ADMIRAL
SCHEER'' nehzcirkl s testvrhaj ja, ahozz rovidesen csatlakoz,,LTZOW" .

24

Tovey tengernagy gy szmolt, hogy kt cirkljnak, az,,EDINBURGH''-nek, s a ,,TRINIDAD,'-nak az


elvesztse azt jelentette, hogy a Medve-szigettl ke]etre
es teriilet olyan veszlyes, hogy feleslegesen kockztatja flottj a nehz egysgeit, ezrt megvltoztatta a ktivetkez kt konvoj, a PQ.r6-nak s QP-rz-nek a diszpozicijt, melyek mjus zt-n indultak el kikcitikbl
keletre, illetve nyugatra. A PQ-r6 35 hajbl llott, az
eddig legnagyobb cisszelltott hajkaravn volt. V.
delmre a ,,NIGRIA'' a ,,NORFOLK'', & ,,KENT', s a
,,LIVERPOoL', cirklk llottak rendelkezsre, egszen
a Medve-szigetekig. Ugyanakkor kifutott a Home Flotta
is, s Izlandtl keletre cirklt, hogy felvegye a harcot,
amennyiben a ,,TIRPITZ'' ,,agy ms nehzegysgek
megprblnnak kitorni a tengerre. A hajk lgvdelmt ktjtcitt ballonokkal prbltk hatkonyabb tenni,
de gyenge pontja volt az egsz elkpzelsnek, hogy hinyzott a vadszvdelem, mert a Foldkcizi-tengeri hadmveletekmiatt nagy hiny volt a repiilgpanyahajkban, s a vadszgpek tvollttsemmifle
lgvdelmi tiizrsgnem tudta ptolni.
Amikor a konvoj megkozeltette a vulkanikus JanMayen-szigetet, amely magnyosan' szomorrian s elhagyatottan didergett a fagyos hajnalban, meg is jelent
e1Y, d sztivetsgesek ltal ,,Charlie''-nak nevezett ,,baljs
madr'', vagyis egy ngymotoros nmet Focke-Wulf
Condor feldert repiilgp, s rdijn hajszlpontos
jelentseket tovbbtott tmaszpontjnak a konvoj pozici jrI.
25

Az szaki fny mr rgen kihunyt, mr borulni kezdett s a hajkon abban remnykedtek, azrt fohszkodtak, hogy a niivekv felhk eltakarjk a PQ-r6-ot,
fehr hleplet borwa r. De a stukk elbb rtek oda.
A stukk - a rettegett, megtiirt szrny Junkers 87es zuhanbombzk - dtrl rkeztek, nagy magassgban repiiltek a konvoj filt, majd hirtelen, a klasszikus
stukatmads smja szerint vijjogva alzuhantak a
magasbl s nylegyenesen clpontjaiknak tartottak.
Hrom, n1y, t, ht bomba frrdott a nehzkesen
bukdcsol, testes teherhajkba' s a terhiiktl megszabadult stukk pedig les kanyarral felhriztak jobbrabalra. A PQ.r6 konvoj megtpzott maradvnyai bukdcsolva s hnykoldva knldtak tovbb, egyenesen
szaknak. A stuka-tmads ktivetkeztben 7 haj veszett oda, mik<izben a jtkony hvihar betakarta ket.
A PQ-r6 tjutott. ttuszkoltk a hallon.

III.

A PQ-17 KoNVoJ TRAGotra


Churchill gretnekmegfelelen a kovetk ez hajkaravnnak, a PQ-r7-nek jrinius t7-n kellett .,olna indulnia, de Mlta szigetnek utnptlsra indtott tengeri hadmveletek annyira ignybe vettk a hazai flottt, hogy az otoszorszgi hajkaravn indulsa jrnius
27-re lett halasztva.
A brit Admiralits szakadatlanul tanuimnyozta
ezeknek a hajkaravnoknak az tjt, eddig a vesztesgek minden srilyossguk eilenre elfogadhatak voltak,
figyelembe vve a nehzsgeketis, de minl tovbb latolgattk a tovbbi lehetsgeket, annl inkbb ntivekedtek a rossz elrzetek. Az Admiralitsnak kt gondja
volt: a ,,TIRPITZ'' tvoltartsa s a vadszvdelern biz.
tostsa. Ez azonban azt jelentette, hogy ms hadsznterekrl kell hadihajkat elvonni. Mint Tovey tengernagy
jelentette, az ellensgnek nagyon kedvez a stratgiai
helyzete, nehzhaj egysgei ktizel tevkenykedhetnek a
sajt bzisokhoz, hasonlkppen jelents tmogatsra

26

szmthatnak a kijzeli partokon telepiilt reptilgpek


rszri., vgiil egy egsz tengeralattjr ''ftiggony'' vrakozhatott a konvojra a Spitzbergk s Norvgia krjzotti csatornban. Ugyanakkor a brit f,edez erk eze.
ken a vizeken nlkiilozik a parti igibzisokrl indthat
repiiloltalmat, a rombolknak ilyen hossz ttra pedig
kevs volt az tizemanyaguk, a szovjet szaki-Flotta segtsgrepedig egyltaln nem szmthattak. Jogosan
vetdott fel a krds,hogy egyltaln jzan politika
volt-e, kereskedelmi hajkat kiildeni ezekre a vizekre,
ahol olyan nehz koriilmnyek kozcjtt kellett hajzni, s
a skla mrlege annyira a nmetek javra billent? Politikai okokbl azonban nem volt ms lehetsg, mint a
kormnyzat utastsait vgrehajtani.
Lg42. jrinius z7-n Reykjavktl valamivel szakabbra es mly Hval-tjordban gyi.ilekezett a PQ-tz
hosszri ritjra: 37 kereskedelmi haj, tobb mint a fele
amerikai lobog alatt, a tobbi angol, kanadai s holland. A kozvetlen hadihaj ksretBroome kapitny vezetse alatt 6 rombolbl, 4 korvettbl, 3 aknaszedbl
s z \gvdelmicirklbt llott. A konvoj mogcitt lttvolsgon kvtil, minden eshetsgre kszen haladt Sir
Hamilton ellentengernagy z brit s z amerikai hadiha.
jja, parancsnoki lobogjt a ,,LoNDoN', cirkln tpte-ciblta a metszen jeges szaki szl.
A ,,TIRPITZ'' kitorsreszmtva Tovey tengernagy
Home Flottja is kifutott. Zszlshajja, a ,,DUKE oF
YORK" mellett az amerikai ,,WASHINGTON" csatahaj,
s a ,,VICTORIUS' reptilgp-hordoz gyirte gerince
z8

a| az szaki-tenger jeges vizt. Egszen a jgmez k pe-

remn siklott mg kt London-osztlyri cirkl is..A


mindenitt jelenlv torpednaszdok kutattak korben.
az ellensget szimatoltk. A pocakos korvettek mint ]ibk risztak fontoskodva, rbocukon kivl radarhl.
zattal. A brit ,,Asdic', s az amerikai ,,Sonar'' kszii]kek
fiileltk a nmet U-bootokat. sy tint, ez az er6, sztiksg szerint kiegsziilve Hamilton cirk]ival, meg tudja
lltani a,,TIRPITZ,,.et.
Azrt, hogy az ellensget megtvesszk, cjsszelltottak egy ltszat hajkaravnt is. Ez 5 aknarakbl s 4
sznszllt hajbl llt, amelyet nhny rombol s
felfegyverzettha|szhaj ksrt;dlre volt az igazi hajkaravnt| azzal a cllal, hogy magra vonja az ellensg
figyelmt. A nmetek fel is dertettk, de Carls tengernagy parancsra nem trjrdtek vele.

PQ-t7 zuhog hessben a f irnyon haladt,


azon a sz]es ven, amely kortilrileli Skandinvit, hogy

aztn az szjg csticsknlszakr] dlnek forduljon,


egyenesen aZ orosz kikotkbe. A konvoj ritkcizben olykor tallkozott felfordult mentcsnakokkal, flig elmeriilt hajhidakkal, amelyeken mg rajta vo]tak a holttestek, a sarki hidegtl osszel]t olajcsomk risztak veltik szemben _ korbbi katasztrfk nyomai, szomorr
emlkeztetk azokra a karavnokra, amelyek a PQ-r7
eltt hajztak erre.
A PQ-r7 csendben haladt s flelemmel elegyes bizakodssal, amikor jrilius r-jn, a hajnali derengsben a
hajk felett feltntegy hallgatag rnyk...
29

Egy nmet Heinkel 111.es' hasa alatt egy torpedval


hangtalanul, siklrepiilsben kcizeltette meg a konvojt,
s mr egszen kozel volt a vizhez, amikor felbg mo.
torjai hirtelen felrntottk. A kibocstott torped bucskzott nhnyat a vizen, aztn belecsapdott az amerikai ,,CHRISTOPHER NEWPORT'' nevi, Libertyosztlyba tartoz hajba. Kt perc mrilva fojtott dorrens rzta meg a hajt, folrobbantak a kaznjai. Aztn
lassan oldalra fordult, a kmnyme1 az rbocok rfekiidtek a viz szinre, majd blogatva eltnteka mlyben. Egy pillanatra mg f<ilvillant a tenger s az g
sztirkesgbI a hajfenk s a gerinc egyenes vonala,
aztn minden eltnt.Ennl is tragikusabb volt azorlban, hogy most mr az utols matrz is tudta, a nmetek felfedeztk ket.
A nmet repiil jelentse utn a ,,TIRPITZ'' hatalmas szalonj nak flhomlyban Schniewind tengernagy
elged.etten vette ki a parancsnoki szfbl azt a hadmve]eti tervet, amely a ,,Rrisselsprupg'' (Lugrs) fednevet viselte. A nmet tengernagy a repiilk s a tengeralattjrk bevetse mellett tervbe vette a felszni nehzhajk kifutst is. A nehz egysgekhez tartozott a
,,TIRPITZ'' csatahaj, s az ,,ADMIRAL HIPPER'' nehzcirkl 6 rombolval, ezek Trondheimben horgonyoztak, tovbb be kvnta vetni a Narvik-csoportot is,

amelybe a ,,LTZOW,,, az ,,ADMIRAL SCHEER'' ZSebcsatahajk s 6 rombol tartozott. Hrom tengeralattjr mr elfoglalta helyt Izland szakkeleti rsznjrinius ro-n, hogy lokalizlja s jelentse a kovetkez ha-

jkaravn tjt' s tovbbi 5 U-haj pedig a Medvesziget elttvgzett jrr szolglatot. A cl az vo|t, hogy

gyorsan elpuszttsk a kereskedelmi hajkat, azonban,


ha erre nincs lehetsg, meg kell ket ronglni, hogy
aztn ktinnyzskmnyai legyenek a Luftwaffnak. A
,,TIRPITZ'' s a ,,HIPPER'' a ksr egysgeket fogja lekritni, a ,,L[JTZ}W'' s a ,,SCHEER'' pedig a kereskedelmi hajkra koncentrlnak majd.
Raeder vezrtengernagy ezt a tervet mg jrnius 15n terjesztette Hitler el s gondosan elmagyarzta az
akci lefolyst trkpsegtsgvel,kiemelve valamennyi kedvez faktort; igy az idjrst, a jgmezk
helyzett s a narviki repiilterek hasznlhatsgt.
Kiilcjntisen arra mutatott r, hogy mivel a Luftwaffe
uralta a Barents-tengert, egyetlen nehz ellensges egysg sem merszkedik majd oda behatolni. Biztostotta a
Fi.ihrert, hogy a hadm veletre akkor kertil majd sor,
hogyha eihanyagolhat lesz az ellensg lgierejnek
hatsa, mivel a Luftwaffe uralja a lgteret.
Hitlernek f gondja az volt, hogy a nehz hajkat ne
rje semmi krosods, elssorban ezrt az ellensges
repiilgp.hordozkat kell megsemmisteni. Ezzel a
korltozssal gyakorlatilag megtorpedzta az egsz
hadmveletet, mivel nem volt semmi biztostka annak,
hogy az anyahajkat lokalizlni lehet.
A Luftwaffe Condor tpusrfeldert reptilgpei
ugyanez nap hajnalban megpillantottk Tovey Home
Flottjt is, a hozztartoz ,,VICTORIUS'' repiilgpanyahajval egyiitt, zoo tengeri mrfrildre szaknyu31

gatra a Medve-szgett|, amint dlnyugati irnyba haladtak, mintegy 8oo mrf<jldre attI, aho] a nmet hajknak meg kell a konvojt tmadni. Ebben a pillanatban
nyilvnvalan eljtitt az idpont, amikor dnteni kellett.
Carls tengernagy, az szaki-flotta parancsnoka felhvta
Raedert, aki utastotta Berlinben Iv osszek tjt,
Krancke ellentengernagyot, hogy jelentsen a
Fiihrernek. Hitler rblintott az akcira, s vgtil z-n
reggel Carls kiadta aZ indulsi parancsot Schnie.
_
wind.nek. Azonban mg akkor is megktittjtte a kezt.
,,Amint ellensges repiilgpek jelennek meg, nyomban
flbe kell szaktani az titktizetet.,, Ezt a megkotst nyilvn Hitler,,Bismarck-sokkj a'' motivlta.
Jrilius z-n ks dlutn hagyta el Schniewind tengernagy flottaparancsnok a ,,TIRPITZ,'-ce| s a
rombol ksretbenTrondheimet. j'HIPPER',.rel 4
szaka kifutott Kummer altengernagy a 2, harccsoporttal, a ,,LTzow''-val, a ,,SCHEER''.rel s tovbbi 6
rombolval Narvikbl, hogy talLkozzanak az AltentjordnI. De mr az elinduls baljs csillagzat alatt ttjrtnt, jszaka 3 ra tjt a Kummer-fle harccsoport el
kellett haladjon egy veszlyes, szktengerszoroson' a
ktld neheztette a ltst s az ers ramls is rendkviil
kedveztleniil hatott, igy a ,,L|JTZow'', a nmet flotta
egybkntis szerencstlensgrl hrhedt hajja, egy j,
fiatal kapitny veznyletvel ztonyra futott, s kiesett
a tovbbi mveletekbl. Mg rosszabb volt, hogy 3
rombol a trkpekennem jelcilt sziklkon fennakadt.

32

Jrilius 3-n egy brit feldert repiilgp lefnykpezte a nmet hajk trondheimi tmaszpontjt,
s azt
iiresnek tallta. Az Admiralits eltt nem volt tobb
ktsges,hogy rettegett ,,TIRPITZ'' kit r a nllt
tengerre, s itt az id, hogy megmrkzzenek vele.
Az Admiralits els lordja 4-n zo rra tjsszehvta
a haditengerszeti vezrkart. Mindaz a titokzatos
dolog,
ami akkoriban a brit Admiralits fparancsnoksgn
vgbement, ma mr ismeretes. Sir Dudley Pound tlngernagy' az admiralits els lordja, amint megkapta
a
hrt, hogy a ,,TIRPITZ,, horgonyzIl'e|ye iires, imlnt a
Whitehall pincjbe, a tgas e\emz terembe, ahol a
hatalmas terepasztalon minden haj pozcija rogztve
volt, s ahol a nap 24 rjban frfiak s not. m"g.fe,"itett figyelemmel igyekeztek megfejteni az elLnseg
szndkait. Denning korvettkapitny megmutatta a PQt7, a Home Flotta s a nmet nehzegysgek pillanatnyi
pozci jt. Az ellenfl rtjnak kiszmtsa, tize-anyagtarta]ka, a ,,TIRPITZ,, s az azt ksr hajk sebessignek krilcsrincis viszonya - mind az azt mutatta, hogy
a
nmet hajhad mg viharos idben is msnap
1vagyis
mr jrilius s-n) jjel kt rra utol tudja rni palira
et. Pound ltja a terepasztalon, hogy a Home Flotta
a
nagy tvolsg miatt ezt mr megakadlyozni nem
tudja,
de ha teljes ervel halad, az titkrizetbl visszatr
nemet egysgeket elkaphatja az Alten-tjord eltt. Megktiszcjnve a tjkoztatst megy fel tisztjeihez, akik
mi fesziilt figyelemmel vrnak r. Pound lassan s kimrten
ismertette a helyzetet s javaslatt. Eszerint, mivel
a

Po-t7 mr valszn menthetetlen, szt kell szrdnia,


s megprblni egyenknt elrni Murmanszkot vagy
Arhangelszket. Hamilton ksr cirklit azonnal vissza
kell rendelni, hogy csatlakozni tudjanak Tovey kozeled

flottjhoz, s igy rszt vehessenek a nmet flotta elleni


harcban. Miutn Pound befejezte fejtegetstmegadta
a szt vezrkari tisztjeinek.
Sir Henry Moore altengerna1Y, a tengerszeti hrszerzs fnoke azt javasolta, amennyiben a konvojnak
szt kell szrdnia, akkor ezt nyomban meg kell tenni,
mivel a ksedelem folytn sokkal nagyobb lesz a vesz|y, s kevesebb lehetsg a kitrsrea jghatr miatt. Ugyanakkor a vezrkar t bbi tagja nem javasolta a
sztszrdst. De a drjnts az els lord kezben volt.
Pound tengernagy lehunyta szemeit, annyi idre, hogy
nhnyan mr azt hittk elaludt. De errl sz sem volt.
(Tudni kell, hogy ekkor mr srilyos rkos beteg volt, s
egy v m lva meg is halt.) Amikor kinyitotta szemeit
vgignzett tisztjei fesziilt arcn, aztn rekedt hangon
kijelentette: ,,gy dtintrittem, a konvojnak szt kell szrdnia!''
Aztn a hradfnrjk fel fordult: ,,Koztilje a cirk.
lkkal, hogy teljes sebessggel induljanak nyugat fel, a
konvojjal pedig, hogy szrdjanak szt.,, Sir Dudley
Pound tengernagy hosszr s kiemelked plyafutsa
sorn sohasem hozott ennl vgzetesebb dontst.
Egy hajkaravn sztszrdsa elfogadott tengerszeti alapelv volt, amikor egy csapat kereskedelmi hajt
az ellensg felszni egysgei tmadnak meg, amelyek

folnyben vannak a ksr s vdelmez egysgekkel


szemben. Ilyen volt az ismert eset is, amikor Sf haj b l
ll konvojt csak egy felfegyverzett kereskedelmi haj
ksrts az,,ADMIRAL SCHEER'' csatahaj tmadott
meg az Atlanti-cenon, azonban a ktiriilmnyek lnyegesen ktiltjnbciztek ettl a Barents-tengeren, ahol nem
volt megfelel manverezsi trsg,mivel az szakr|
hatrol jgmez megakadLyozta a hajkat, hogy elmenekiiljenek a nmet tengeri s lgierk hatsugarbl.

Itt taln az lett volna a megfelel eljrs, ha a kon-

voj rangids tisztje megkapja a minden rendelkezsre


ll feldert adatokat s hozza meg a sziiksges taktikai dcintst, amelyet az adott helyzet megkovetel.
Jrilius 4.n zt ra ro-kor rkezik az e|s6 parancs

Londonbl, amely elveszi a ktizvetlen biztost cirklkat, s zt ra z3-kor megkapja a megdcibbent Commodore az utastst, hogy egyenknt kell az orosz kik tk.
be tovbb hajzni. Ugyanaznap este zz rakor kapja
meg Hamilton ellentengernagy az Admiralits siirgtinyt, ,,Azonnal!'' cmszval, s a cirkl er igy nyugat
fel fordulva nagy sebessggel hagyta magra a konvojt.
Szerencstlen mdon ezeknek az utastsoknak kiadsa
s siirgs volta a parancsnokokban azt az impresszit
keltette, hogy az ellensg - a ,,TIRPITZ'' _ mr szinte a
lthatr peremn van, s ezrt a konvojnak 6 ksr
rombolja is csatlakozott a visszafordul cirklk mell
erstsknt,arra az eljovend csatra, amelyet hittik
szerint rcividesen meg kell vvniuk a nmet rissal.

Jrlius 4. s 5.

jfltjtaz TJ-456-os tengeralattjr parancsnoka jelentette, hogy Hamilton cirkli


nagy sebessggel visszafordultak nyugatnak, s a PQL7-es konvoj pnikszerien megkezdte a sztszrdst.
A rend s a fegyelem azonnal felbomlott. Nhny haj
szaknak tartott a jghegyek fel, msok dlnek a norvg partok irnyba, nhnyan visszafordultak, mg
msok - a ttjbbsg - folytatta ritjt a rendeltetsi clllomsra.
Schniewind tengernagy, amint megkapta az Ll-haj
jelentst, haladktalanul kiadta a jelszt: ,,R sselsprung!'' F.zzel az PQ-t7-es konvoj vgzete beteljesekciz<jtt

dett.

Elsnek a trsgbenvrakoz tengeralattjrk

mozdultak rrreg.

tengeralattjr.raj kedvenc idpontjban trnadott: hajnalban, s kedvenc pozcijbl: szakkeletrl, szemben a felkel nappal. Kmletlentil, szakszeren, kiszmtott k nyortelensggel stijtott le. Nem vits, hogy letntmr a legends parancsnokok, Prien, Kretschmer s Schepke ideje, elmrilt mr
a nagy nmet tengeralattjr-kapitnyok diadalmas
korszaka, az egyni kivlsg s a szemlyes btorsg
kora. De hely{te - s mindenki elismerte, hogy ez mg
veszedelmesebb, mg vgzetesebb - a ,,farkasfalkk''
egyetlen parancsnoksg irnytsval vgrehajtott,
tisszehang olt, szz szzalkosa n egyeztetett, m dszeres'
gpies pontossg , szinte kplettegyszerstettt meges tmadsai lptek.

S6

Trondheimbl felemelkedtek a He-ttt-es bombazk, hasuk alatt a gyilkos sikltorpedkkal, hogy berepiiljk az lzland, Jan-Mayen-sziget, a Medve-sziget s
az Eszaki-fok ltal hatrolt teriiletet.
skifutott a ,,TIRPITZ,, is, A srilyos hajtest alatt
maguktl meghasadnak a Jeges-tenger hullmai. Mindenhat, s pontosan tisztban van serejvel - mint
egy icthyosaurus az sidkbl', az ozonviz eltti mocsa.
rakban, amelyben mindenfle ms vzi aprsg is hemzseg. Semmi sem tarthatja vissza ezt az acltitnt, a
nmet tudomny s a nmet mszakigondolkods
egyik legnagyobb eredmnyt.Sok ezer tonna Kruppfle pnclzat, flelmetes lovegek, amelyek tiiziikkel
akr a napot is elhomlyosthatjk, sznes- s feketefm
dinamk, amelyek brmely eurpai nagyvros megvilgtshoz elegendek lennnek, a legrijabb elektronika,
automatika s rdlokci, a Zeiss-mvek legfinomab.
ban megmunk]t optikja' nem is szlva az emberekrl,
akik nemcsak kimagasl profik a szakmjukban, hanem
elktjtelezett hazafiak is. Az l s holt anyag mindezen
lavinja most elretcir, flelmetes ttimegvel gyrve
maga al a viharos tengert.
De a ,,TIRPITZ" mg sehol sem volt, amikor a tengeralattjrk els torpedi becsapdtak. Kcizvetleniil a
vizfelszin alatt siklottak ezek a hallos nylvesszk. Kozpen prhuzamosan szguldottak, majd legyez alakban sztnylottak, hogy minl tobb hajt fogjanak be.
Kt teherhajt s egy tartlyhajt egyszerre rt tallat,
m csodval hatros mdon kett ktiziiliik csak megin37

gott a zsibbaszt i'its nyomn, de az angol ,,EMPIRE


BYRON", amelynek rakodterei telve voltak harckocsikkal, egy percen beliil elstillyedt. Nem i.it tt ki tz,
nem tcirtek el ftistfellegek, ltvnyos robbans sem
krivetkezett be: elmeriilt mint egy vasdarab, senkinek,
aki rajta tartzkodott mg csak eslye sem volt arra,
hogy megmenekiiljtin. Az angol haj utn az amerikai
,,CHARLToN'' gzrist a derekn rte a tallat. Egy rob.
bans hallatszott, aztn a haj rfektidt a tengerre, a
matrzoknak mg annyi idejiik sem volt, hogy a mentcsnakokhoz ugorjanak, s mris a jeges vzben talltk
magukat.
De ez mg csak a kezdet volt. jabb s rjabb torpe-.
dk csapdtak be, s a hajk egyms utn meriltek al
az aclkktengerbe.
A hajk - akrcsak az emberek - ktiltinbcizkppen
haltak meg. Nmelyek iinneplyes cstindben fogadtk a
hallt, csak ksbb hallatszott a vz all a hosszan tart
baljs z gs _ az izz kaznok robbantak fel, nem brtk elviselni a hideg <ilelst.Msoknak panaszosan
ny<igtek a szirni, konstrukcijuk recsegve-ropogva
t<irt darabokra. A kettt rtitt hajk az g fel nyrijtottk
rbocaikat, mint a hall eltt kinyril kezeket. Nha
egybl elstillyedtek, s az emberek nem tudtak kivergdni a rekeszekbl s a mitolgiai labirintusra hasonlt folyoskbl. Msok viszont szilrdan lltk az egyik
robbanst a msik utn, mintha tudtk volna, hogy ki
kell tartani, amg az emberek el nem menektilnek. Aztn voltak hajk, amelyek bomblve temetkeztek a

mlysgbe,di.ihtidten pislogtak bricsrt ablaknyisszemeikkel.


saz agninak ebben az infernjban megrkeztek a reptilgpek. Egyszere 24 torpedvet tmadt a
karavnra. Alacsonyrepiilsben' a szl felverte habz
tajtkban csaptak a hajkra. sa hasuk all elszabadult
torpedk is hallos pontossggal talltak. Ezen a szornyu jszakn a nmet repiilrajok mg hrom izben
szlltak fo| az alten-fjordi repiiltrrl, diibcirg motorokkal szak-szaknyugati irnyban tszeltk a fagyos
sarkvidki jszakt, elh ztak a viharos sarkvidki vizek
f<ilott, hogy felkutassk a PQ-r7 megtpzott maradv.
nyait. Nem mintha ez a kutats komolyabb nehzsgekbe itktiztjtt volna.
Az els z4 6rban a nmetek elsiillyesztettek rz
hajt, ezzeI a 3 elzleg elmeriilttel mr 15-re emelkedett vesztesg. A hajk parancsnokai siirgs s kilnycirg segtsgkrsselfordultak az orosz vadszrepiilbzisokhoz, de azok mg vlaszra sem mltattk ket.
tgy u megprbltatsok tovbb tartottak, noha a kt
lgvdelmi cirkl hsiesen vdelmezte a rbizott szlltmnyt.
A sztszrdott hajk sorsa a legkilonb<izbb volt;
egyesek a Novaja-Zemlja szigetekre vetdtek s az utolsk csak jrilius z8-n futottak be a clllomsra. A 35
hajbl s r tankerbl, ami rtnak indult, z visszafor.
dult, 14 hajt elsiillyesztettek a repilk, 10 esett a tengeralattjrk ldozatul, s tjsszesen ro tudott bevergdni aZ orosz kikcitkbe.

g8

39

Mindosszesen 3oo ember |ralt meg vagy tntel, kt


hajskapitny fogsgba esett (a nmetek halsztk ki
ket), kt msik -"fhult, de ezekhez a szmokhozhozz kel} venniink u *t.t.ut tobb srilyos sebestiltet, akik
szma 1ooo folott volt. A s6 4gz tonna rakomnybl
57 L76 rkezett meg, mg 43zllarckocsi, 21o repiilgp,
3350 jrm stillyedt a jeges vizbe, ami elegend lett
volna egy egsz hadsereg felszerelsre. Ez els osztlyir vesztesg s veresg volt.
A nmetek <jsszveszte sge 6 reptilgp.
A legrdekesebb, hogy a ,,TIRPITZ,'' a nagy fenyegets, amelytl olyan ktsgbeesettenmenektilni kellett, egsz id alatt meg Sern jelent a sznen s tulajd.onkppen csak elmleti vesz|ytjelentett. Mi tortnt?
Maga a kifuts csak egszen rvid ideig tart, mert
mikozben a tengeralattjrk s a reptilgpek vadsznak a vdtelen karavn hajira s egyms utn
si.illyesztik el ket, a Tirpitz-csoportot a norvg partok
eltt egy Catalina tpusri vizirepi|gp, majd egy brit
tengeralattjr is feliedezi, arnelyek jelentseit a nmet
,,B Dienst'', vagyis a tengerszeti hrszerzs lehallgatja.
Carls tengernagy, aki WilhelmshawenbI irnyitja az
egsz had'miveletet, s akinek rnknt kell jelentenie
Raedernek, jelenti, hogy a ,,TRPITZ"-eI felfedeztk, s
egyben azt is, hogy a clnaorok jrilius 4-n elvesztettk
szem ell a Home Flottot. Raedert ez a koz|s sokkolta
(pedig Tovey flottja mg mindig 3oo mrfoldre van a
Lofoten-szigetektl)' s mivel rigy ltta, hogy a sztsz6rdott karavnnal a tengeralattjrk s a repilk egy-

magukban is vgezni tudnak, Hitler parancsra gondolva nem meri kockztatni a ,,TIRPITZ,,.eI, s ksrhaj ival e gytitt vissz arend eli az Alten-tj ordba.

,,TIRPITZ'' vratlan visszatrse oknak van

azonban egy msik vltozata is.


A TASSZ szovjet hrtigyn ksg jrilius 8-n jelenti:
,A Barents-tengeren egyik tengeralattjrnk megtmadta a legrijabb nmet csatahajt, a ,,Tirpitzet,,, kt
torpedva] eltallta s srilyos sriilstokozott neki.''
Mi tcjrtnt valjban? A trsgben tltlag ott kborolt a szovjet szakiFlotta K-zr tpusri tiregecske
tengeralattjrja, N. A. Lunyin kapitny parancsnoksga alatt. A vciros brivrhaj jrilius 5-n, t6 6ra 33 perckor felfedezte a teljes g6zze1haiad Tirpitz-csoportot.
Meglttk a,,TIRPITZ,,-et, a,,SCHEER',-t, a,,HIPPER''-I
s az ket korbevev rombolkat. Ezt koveten Lunyin
parancsnok tmadsra hatrozta el magt. ,,A K-zt tt rve a vdelmet _ gy a szovjet lers - az ellensges
torpednaszdok alatt (?) kozeledett a csatahaj hoz.,,
Majd ezt kcjveten kcjvetkezett a ,,vilgraszl hstett',
kt torpedval harckptelenn tettk a ,,TIRPITZ,,-eI,
amely alig tudta magt visszavonszolni eredeti hor-

gonyzhelyre, s ,,ezze| meghirstottk Hitler s


Raeder aljas terveit."
N. A. Lunyin kapitnyt btor s eredmnyes tmadsrt a,,Szovjetuni hse'' aranycsillaggal jutalmaztk,
hnapokig ftird tt a szovjet sajt fnyben,nyilatkozott
jobbra, balra, nem mu]asztva el lesrijt vlemnyt
hangoztatni a gyva nmet s brit haditengerszetrl.
41

De ahogy telt-mlilt az id, folmertiltek bizonyos ktsgek. Hogyan lehetsges, hogy a nmet rombolk amelyek elssorban tengeralattjr vadszok - ,,hasa
alatt tsiklott'' a kismeriilsorosz brivrhaj, arrl
nem is beszlve, hogy az ||t6|a$os tallatok utn, a
rombolk nem kerestk meg mlyvzibombikkal a
,,tettest'', hanem az egsz flotta, magra hagyva a ,,lesntult', ,,TIRPITZ''.eI, kereket oldott. Aztn nem egszen rthet, mg ha Lunyin kapitny el is tallta volna
a ,,TIRPITZ,,-et, mennyiben segtett ez a PQ-t7 sorsn?
Igaz, mr a hborri utn, magukban a szovjetekben is
felmeriiltek ktsgek. A Vojeznidat Katonai Kiad ry66ban az szakiFlottrl rt egyik tanulmnyban megjegyzi: ,,az igaz, hogy a K-zr ngy torpedt is kiltt a
,,TIRPITZ''-re, de a nagy tvolsg miatt a btor tmads
eredmnyteleniil vgzdtitt.'' A dont szt ebben a krdsben a ,,TIRPITZ,, ango|ok ltal megszerzett haj-

napljnak nyilvnossgra hozatala mondta ki. Az


942. jrilius 5-i dtum alatt semmifle bejegyzs nincs,
amely a csatahajt rt tmadst, illetve tallatokat r gztette volna. Ellenben pontosan be van vezetve, hogy
,,Raeder vezrtengernagy parancsra visszafordulunk az
alten-fj ordi horgonyzhelyre !''
A tnyek srilya alatt Lunyin is knytelen volt nyilvnosan, v<jrtjs ftilekkel visszakozni: ,,Hiszen n sohasem jelentettem a parancsnoksgnak, hogy megtorpedztam a ,,Tirpitzet,' (dehogynem! FP), n Golovko tengernagynak csak annyit jelentettem, hogy ngy torpedt
lttem ki erre a nagy dogre.'' Most akkor ki hazudik?

Lunyin, vagy Golovko? Maradjunk annyiban, hogy


Lunyin kapitny s a rozoga K-zr kalandja a
,,TIRPITZ,'-ceI nyugodtan a tobbi ms szovjet mese

mell helyezhet...
A nmetek a tliik megszokott precizitssal teljesen
kidolgoztk tmadsi terviiket a felszni hajk rszte,
hogy hogyan tmadjk meg a konvojt, s ezze| a clzattal indultak el, amikor azonban mr nyilvnvalv vlt,
hogy a hajkaravn sztszrdott, sokkal jobban s
hatsosabban tudtk ket elpuszttani tengeralattjrk.
kal s repiilgpekkel, ezrt a fe]szni egysgeket
visszarendeltk.
Dacra a nagy gyzelemnek, a nmet felszni flottnl nagy elkesereds lett rrr a ,,Tirpitz-csoport''
visszarendelse miatt. ,,Legalbb egyszer meg kellett
volna prblni'' - fejezi ki Reinecke fregattkapitny, a
tengersz-hadvezetshez rott felterjesztsben. Mint
Giinther Schulz korvettkapitny, els vezrkari tiszt a
tcirzsnl megfogalmazta: ,,az etnber lassan szgyellni
kezdi, hogy a haditengerszetnlszolgl, amig az egsz
nmet hadsereg harcol, mi a kiktitkben lopjuk a napot.,'A hajparancsnokok akik fl ve vrnak bevetsre,
mr akkor is a hajukat tptkamikor a PQ-r6 thaladt,
s nem tudtak vlaszolni az embereik jogos krdseire,
hogy a hajkat mirt nem szabad bevetni? A nmet felszni flotta felhborodsa annl is inkbb rthet, mert
nemsokra valamennyi rsztvev levonja a megfelel
kovetkeztetseket az esemnyekbl. Mint a tengerszeti
vezrkar operatv osztIyvezetje, Gerhard Wagner ten-

8ersZkapitny megllaptotta, hogy,,tengeri erink


minden bevetstsrilyosan terheli a Fiihrer azon kvnsga, hogy a vesztesgeket minden koriilmnyek kozott
keriilni kell."
Hitier hezitIsa a PQ-r7-tel kapcsolatban bejott,
de soha tobbet nem rt el ilyen eredmnyt a tengeri
hadviselsben. gy a nmet felszni flotta tovbbra is
,,Ibhoz tett fegyverrel'' vrakozott a legfelsbb hadrir
kifutsi parancsra, amelyet azonban megbntott a f.
lelem.

A PQ-tz konvoj tragdijval kapcsolatban ingeriilt


hangulatri izenetvltsra keriilt sor Churchill s Sztlin
kozott. A hatalmas vesztesg sokkolta az Admiralitst,
ezrt Pound javaslatra Churchill egy idre fel akarta
fiiggeszteni a szIlitst. Ez kivltotta Sztlin mrhetetlen diiht, s ultimtumot intzett a brit kormnyhoz.
,,A szlltsokra vonatkozan rvnyesszerzdsiink
van _ rta - ezrt ktjvetelem azok maradktalan teljestst.''Majd mar grinnyal megjegyezte: ,,A hborriban bizony elfordulnak vesztesgek.'' Churchillt annyira felhbortotta ez a hangnem, hogy nem vette t a
jegyzket, s ugyancsak ingeriilten krjzolte, hogy Sem a
PQ-tz kapcsn, sem azt megelzleg a szovjet haditengerszet s lgier semmifle segtsgetnem nyrijtott,
st nem engedtk partra vinni a sebestilteket s betegeket, tovbb megtagadtk 'gy az orvosi, mint a gygyszer elltst. Churchill annyira diihbe j tt, hogy kiablva k<jz lte, amennyiben a szovjetek nem tmogatjk te-

44

vlegesen a konvojokat, s nem ltjk el a sebesiilteket,


szerzds ide vagy oda, lelltja a szlltsokat.
Miutn lttuk a szovjetek magatartst azokkal a
szovetsgeseikke] szemben, akik lettik kockztatsval'
ezer veszlyen s szenvedsen t vittk a hadi- s egyb
anyagot, hogy oroszorszg egyltaln folytatni tudja a
hborrit, vessiink egy pillantst a PQ-ry tragdija kapcsn a nmet tengeralattjrk csata utni tevkenysgre, azokra a ,,fasiszta fenevadakra, akiket csak a gyilkols vad lvezete jellemzett.,, Az albbi momentumokat
brit s amerikai tengerszek elbeszlseibl vlogattuk:
,,A brivrhaj felmeriilt s a k dbl kibukkanva,
korbejrta a siillyed hajroncsot. Aztn az egyik mentcsnakjt tadta, amelyben fekete kenyr, kolbsz s
egy palack konyak volt, s a gpsztisztnek _ akit k
mentettek ki a tengerbl _ a kapitny megadta a helyes
irnyt. Sajnlatt fejezte ki, hogy el kellett stillyeszteni
hajnkat, j utat kvnt s angol mdra tisztelgett, mieltt hajjval almeriilt volna.''
Egy msik menekiil csoportnl egy msik U-boot
bukkant fel: ,,oda szott mentcsnakunkhoz. A kapitny megkrdezett benniinket, hogy van-e elg ivviziink, majd hriskonzervet s kenyeret adott nekiink. A
tengeralattjr tornyra Viktori jelzs, s hrom dobkocka volt felfestve."
Egy msik brivrhaj parancsnoka bort s kenyeret
adott a hajtorotteknek s kozo]te, hogy zoo mrfoldre
keletre kell haladniuk, hogy elrjkNovaja Zemljt.

45

''|..lv tl Irrlrlt, arkasfejjel parancsnoki tornyn oda;r||t |:l (.|||llr'l't szllt tutajunkhoz s a kapitny kifo1'',;tlll;tIltrt ltltgolsggal rdekldott, hogy melyik hajrl
\,i|l',.ytttt|<, ltri volt a rendeltetsi clunk s mit szlltotttrrtlt ()rclszorczgba? Aztn kciztilte, hogy milyen irny|rir kcll haladnunk Murmanszk fel, s ehhez adott egy
tr.jolt, kt iiveg snapsszal s ngy vekni kenyrrel.''
Egy nmet tengeralattjr j tt aZ ,,ALKOA
RANGER', gzos hajt r ttjei mell, szintn ,,az orosz
szrazf<ild irnyt kilz<ilve veliink, megkrdezte van-e
elegend lelmiink, s aztn elmertilt...''
Ugyancsak egy farkasfejes U-boot, amikor fcilmeriilt egy tcibb csnakos amerikai menekiilt ,,konvoj''
mellett: ,,mindenki arra gondolt, itt a vg. A kapitny
azonban udvariasan rdekldtjtt van-e sebesilttink s
sztiksgtink van-e lelemre? Aztn j utat kvnt nekiink s eltnta toronyban. Ugyanakkor rdekes mdon - rja a szerz _ a mi hajinkon a demokrcia legnagyobb dicssgre a fehrbrlegnysg nem volt
hajland egyiitt tkezni a sznes briekkel, sznes br
tiszt s altiszt egyltaln nem volt hajinkon, a ngerek,
indinok s flvrekltalban ft beosztsban szolgltak.''
A ,,HoNoMU'' kereskedelmi gzost elsiillyeszt blivrhaj kiilonos gondot viselt a menektilkre, hromszor is felmeriilt _ harmadszor 6 nappal ksbb _, s
mg akkor is adott nekik ivvizet, hogy letben maradjanak.

+6

Egy msik tengeralattjr, takarkat, rumot s cigarettkat adott a csnakban vergd amerikai legnysgnek, s megadta a pontos irnyt a norvg partok fel. (Ezen esemnyek hiteless gt,a felhasznlt irodalom bizonytja.)
A PQ-r7 katasztrfjt titoktarts civezte a brit Admiralits tszrI, mg 1943 tavaszn Lord Winster,
maga is tengersztiszt, nagy feltinst okozott, amikor a
Lordok Hzban felvilgostst kcivetelt,,a trjrtnelem
legtragikusabb tengeri ritjnak'' tcirtnetrl. Churchill
s a haditengerszet vezeti elismertk a hatalmas
vesztesget, ktiltintisen azt ktiveten, hogy amerikai
rszr| is kemny s keserszemrehnysok rkeztek a
Royal Navy fel, hogy cserbenhagyta a konvojt.
1946 oktberben a ,,Vcircis Flotta'', a szovjet haditengerszet hivatalos orgnuma ktizolt kt kemny cikket Andrejev II. osztlyr kapitny tollbl, ,,Egy konvoj
lecki,' cmmel, s kitintotte kritikjt a brit admiralitsra, kiil<jn<jsen a sztszrdsi parancs sziiksgessgt krdjelezte meg. Andrejev szerint ennek okt a
szrivetsgesek trlzott vatossgban, ha nem gyvasgban kell keresni, akik trilbecsiiltk a nmet fenyegetst. ,,Ezt a parancsot - gy Andrejev _ akkor adtk ki,
amikor az ||it |agos fenyeget nmet hajk 3oo mrfcild tvolsgban voltak.'' Arrl azonban nem rt a derk
szovjet kapitny, ha nem volt valsgos fenyegets, akkor mgis mi okozta a konvoj hatalmas vesztesgt,s
mirt nem futott ki segtsgtikre a ,,dicssges'' vtircis

47

flotta, hiszen ezek a hajk nekik szl]tottak, fegyvert,


lelmiszert s gygyszert...
Brit rszrl r95o oktberben (!) adta ki az Admiralits Tovey tengernagy levlvltst az orosz konvojokkal kapcsolatban, ami a ,,London Gazetta,, mellkletben jeient meg. Ebbl deriilt ki, hogy Home Flotta
ismtelten krte a megfelel vdelmet, nemcsak sajt
felsbb parancsnoksgtl, de az oroszoktI is. Nyilvnossgra keriilt a brit csataflotta mozgsa is, nagyjbl
a Jan-Mayen' a Spitzbergk s a Medve-sziget ltal hatrolt trsgbentartzkodtak' ahol Tovey tengernagy
vrta a Tirpitz-csoport tmadst. A felelst azonban

ekkor nem neveztk meg.


Tovbbi ht vnek kellett eltelnie, amg els izben
engedtk meg annak hivatalos ktizzttelt,hogy a szt_
szrdsi parancs srilyos hiba volt, s ezrt a felelssg
az admiralits els lordjt, az akkor mr rg halott Sir
Dudley Pound tengernagyot terheli.
Sir Dudley Pound ll":'r az els vilghborrban, 1916
mjusban rszt vett a Skagerrak-i tengeri csatban,
mint a ,,COLOSSUS'' sorhaj parancsnoka. Hihetetlen
munkabrs jellemezte, tipikus magnak valr6, zrkzott
angol volt, aki nem nagyon tudott magnak bartokat
szerezni, de igen jl kijott Churchiilel. Nagy jelentsg
szerepe vo]t a fcjldkcjzi-tengeri hadmveletekben, tovbb annak a hatalmas akcinak a kidol gozsban,
amelynek vgiil is a
',BISMARCK" ldozatul esett. Lg42ben azonban a tmadsok keresztttizbe kertilt. Egyrszt azrt, mert a nmet csataflotta t tudott tcirni a
+B

Csatornn _ 3oo esztendeje erre nem volt plda _,


msrszt a PQ-r7-es konvoj pusztulsa miatt. Az igazsghoz azonban az is hozztartozik, hogy Pound mg a
PQ-tz ritba indulsa eltt kezdemnyezte, hogy a nyri
hnapok idszakban fi.iggesszk fel a konvoj sz|litsokat a Szovjetuniba. Ebben az idben orok nappal
uralkodott az arktikus vizeken, s egyre emelkedett az
itt kozleked kereskedelmi s hadihajk vesztesge, az
utbbiak kciz tartozott a kt elz konvoj sorn elvesztett,,EDINBURGH' s,,TRINIDAD" cirklk.
Lz orosz front tragikus helyzete s Szt]in szinni
nem akar kcjvetelsei azonban kivltottk annak a
konvojnak az ritba indtst, amelyet a Kirlyi Haditengerszet 1egszvesebben cjrtikre kitcjrolne emlkezetbl.

49

IV.

HITLER KONTRA RABDER


A PQ-r7 fiaskja utn a konvojszlltmnyok Izland
s oroszorszg kcjzcjtt ideiglenesen flbeszakadtak, ppen az oroszok rszrefontos nyri hnapokban, s
oktberben' novemberben ismt sziinetelt, csak egyes

gzriscik igyekeztek Murmanszkba eljutni, de ez nem az


a segly volt, amit Moszkva elvrt s k<ivetelt.
Mindennek elssorban az volt az oka, hogy a szovetsgesek minden rendelkezsre ll sz|litegysget
s hadihajt risszevontak, s vgrehajtottk az szakafrikai partraszllst. A msodik front, amelyet Sztlin

szakadatlanul ktjvetelt, s amelyet Hitler Norvgiban


vrt, ltrejott a F<ilktjzi-tenger trsgben.
Hitler mg augusztus z6-n megbeszlst tartott
Raeder vezrtengernaggyal, amelyben megvitattk a
PQ-IZ konvoj elleni harc tapasztalatait. Raeder szerint
a haj.karavn tot]is pusztulsa arra ksztette az ellensget, hogy idszakosan adja fel ezt az tvonalat, vagy
alapveten vltoztassa meg az egsz rendszer sziszt-

mjt, de rmutatott arra is, hogy ennek ellenre a


szlltsok folytatdni fognak, hiszen ez ltkrdsa
Szovj etun szmra. Egyidej ileg azonb an hangoztatta,
hogy nem kizrt egy partraszlls szak-Afrikban,
Rommel htban. Hitler nem hitt ebben, t'sy vlte,
hogy Norvgia a gyenge pont, s ezrt sziksgesnek
tartotta a nmet felszni flotta ottani fenyeget jelenltt. ,,Bzzel vdjiik Norvgit s egyidejlegveszlyeztetjtik az orosz konvojt is'' _ mondotta. Sejtse nem volt
teljesen alaptalan, mert Churchill llandan kacrkodott egy norvgiai partraszlls lehetsgvel.
A kcjvetkez hajkaravn _ a PQ-IS _, amely 4o
hajbl llott, szeptember z-n indult ritnak Skcibl,
s a 4o kereskedelmi hajt rendkvilers ksrettel
biztostottk. A hadihajk, cirklk s z5 rombol mellett egy repiilgp-hordoz is oltalmazta a konvojt, st
Churchill erlyes kovetelsre, a szovjet Balti Flotta repiil eri is tmogatst grtek,a szovjet felsgvizeken
beliil.
A nmet parancsnoksg pontosan a kezdetlegesen
kdolt, lehallgatott orosz forgalmazsok alapjn szerzett tudomst errl a szlltsrl, st a konvoj pozicijrl is. Miutn feldertettk a jelents hullnrversben
bukdcsol hajkat, go db Ju-88-as s 5o db He-rrr-es
bombz s torpedvet indult tmadsra. Amint
meglttk a hajkat az ,,aany fs''formci.t v|asztottk, vagyis egy vonalba fejldve zrt kotelkben
hrztak el a konvoj fdl tt, ledobva hallt hoz terhiiket.
A ,,fsi''fogai kciziil nem volt menektils. Mr az els6

rrepiilsnl6 hajt rt vgzetes tallat, aztn a nmetek rijra s rijra j ttek. Jllehet a brit vadszok fel- s
harcba szl]tak a tmadkkal, s a biztost hajk tgvdelme elkeseredetten s hatkonyan vdekezett, 13
ruval dugig megrakott kereskedelmi haj vgezte a
tenger fenekn. Ennek ellenre nem sikeriilt sztzillni
a karavnt. Az anyahajrl felszll vadszvdelem
megzavarta a tervszeri tmadsok menett s a konvojt
koriilvev, nagY erejksrtegysglgvdelmitiize pedig vesztesgess tette a tmadst.
A mg ebben a hnapban visszafel indul QP-r+es hajkaravnbl sikerii]t 3 nap alatt a ksr hajk
kciziil kettt, tovbbi hrom kereskedelmi gzost s egy
tankert elsi.illyeszteni. gy a szeptemberi kt hajkaravnbl cisszesen elveszett 16 kereskedelmi haj, egy
nagymretitorpedrombol, egy aknaszed, egy
tanker s ngy vadszrepiilgp' De a nmetek is elvesztettek 33 torpedvet s zuhanbombz, valamint
kt hosszritvri feldert repiilgpet. Ezbizony nagy r
volt, s a szovjet vadszvdelem mg be sem avatkozott,
mondvn, hogy a nmet tmads kviil esett felsgvizeiken...
Az rijabb vesztesg hatsra Churchill ismt felfiiggesztette a karavnok ritba indtst, de Sztlin ekkor
Roosevelthez fordult panasszal, s a brit miniszterelnok

szenvedett, kettt elstillyesztettek az U-bootok, kettt


pedig a repiilgpek. gy osszesen csak tjt haj rkezett
me8.

Novemberben rijabb ta]lkozra keriilt sor Hitler s


Raeder kozott, s a vezrtengernagy nem valami biztat

jelentseket terjesztett a Fiihrer el. A briteknek


lgiriton ttjrtnt aknaleraksa a vgskig fesztette a
nmet aknaszed hajknak az erejt, a flotta hadmozdulatait akadlyozta az egyre novekv tiizelolajhiny,
a ,,TIRPITZ,,-nek gphibi voltak, aminek kovetkeztben javtsra szorult, tovbb mivel a Luftwaffe egysgeit visszavontk NorvgibI, ez|ta| ennek a trsgnek a lgitmadsok el]eni vdelme rendkviil meggyengiilt. Vltozatlanu] javasolta azonban, hogy aZ
oroszorszgi konvojokat tmadni kell, amikor ktsgtelen, hogy a clpont megri a vllalkozst. A ,,PRINZ
EUGEN' nehzcirkI, a,,HIPPER'' testvrhajja s a
,,zsebcsatahaj" ,,LTZow'' mr kszen lltak arra'
hogy a Baltikumbl Norvgiba hajzzanak, de aZ
tizemanyaghinyra val tekintettel Hitler csak a diesel
meghajtsri,,LTZow'' elmozdtsba egyezett bele.
Ismt kiemelte flelmt,hogy a szvetsgesek, kihasznlva az arktikus jszakkat, partra szllnak Norvgiban, s ezrt az egyetlen hathats vdelmet, a felszni

knytelen volt engedni. Mindazonltal kompromisszumos megoldst valstott meg; 13 magnyos hajt indtott ritnak. A vllalkozs azonban nem jrt sikerrel;
ebbl 3 visszafordult, r a Spitzbergknl hajtorst

flottt nem akarta bevetni ktsgesvlla]kozsokba.


Az oroszorszgba indul tli hajszlltmnyok
egszen eltr technikt tettek szi.iksgess, mint amilyet nyron alkalmaztak. A s ttsgezeken a tertileteken november kozeptl janur kcizepig szinte lehe-

52

53

tetlenn tette a lgifeldertst,s a viharok pedig kvnatoss tettk a brit Admiralits eltt, hogy a konvojok
n a gys g t korltozzk.
Ezek figyelembevtelvel az e|s tli szekcija a
JW-5I.A konvojnak, amely december r5-n futott ki, 15
hajbl s egy tankerbl llott, ksretta ,,JAMAICA''
s a ,,SHEFFIELD'' cirklk s 9 rombol adta. Mog<ittiik megfelel tvolsgban hajzott a Home Flotta a
,,KING GEORGE V.'' csatahajval, a ,,BERWICK'' cirklval s 3 rombolval.
A konvojnak kellemes s szinte esemnytelen rtja
volt, a msodik rszta JW-5r-B.t, ameiy r+ hajbl
llott s decembet zz-n indult ritnak 6 rombol, 1 aknaszed s nhny felfegyverzett halszhaj ksretben, december 3o-n a sirihess s tombol vihar
ellenre felfedezte az U - 95 4 tengeralattj r.
A nmet lgier jelents rszt,a feldertket, s a
zuhanbombzkat mr t kellett telepteni az szak.
afrikai esemnyek miatt, i1y a tmadsnl a tengeralattjrk mellett rijra a felszni egysgek johettek szmtsba. Ebben az esetben a ,,HIPPER'', amelyen
Kummetz altengernagy lobogja lengett, hozz beosztva
a ,,LUTZOW'' s 6 rombol. A nmet hajk 3o-n ks
dlutn, srihessben futottak ki az Alten-fjordbl,
majd szaknyugatnak haladtak, hogy elkeriiljk az rjratoz brit brivrhajkat, s ezek a kifutst nem is szleltk. Mr a nylt tengeren jrtak, amikor Kummetz
megkapta azt a lehangol parancsot, amelyet egy admi-

54

rlis valaha is megkapott: ,,Egyenl erk esetn is ke-

ri.ilni az osszecsapst, s semmi kockzatvllals!''


A terv szerint a sajt gyorscsoport - a ,,HIPPER'' 3
rombolval _ szakrl megkeriili a konvojt s vilgosodskor megtmadja' amennyit tud elpusztt belle, a
maradkot pedig a dlrl kozeled ,,L|JTZOW'' s 3
romboljnak gyri el tereli.
A konvoj ekkor L2 kereskedelmi hajbl llott,
amelyet 5 rombol, z korvett s egy felfegyverzett halszhaj oltalmazott, ezen kviil mintegy 3o mrf<ildre
krivette ket Barnett altengernagy kt cirklval.
Ebbl a fellltsbl s haditervbl keletkezett aztn az iisszeiitk<izs szilveszter napjn, amelynek drmai eszkalcii voltak. Az els nmet rombol a hviharbl kibukkanva 9 ta r5-kor vette tz a| a brit egysgeket, az szakrl kzeled Kummetz admirlis a
,,HIPPER'' parancsnoki hdjrl lthatott egy tucat hajrnykot, de a derengsnek is alig nevezhet megvilgts minden kozelebbi megfigyelst lehetetlenn tett. A
ltsi viszonyok a tovbbiakban is rendkviil kedveztlentil alakultak, mert stjtt s alacsony hfelhk kergettk egymst a viharos vz fciltitt. Kummetz 9 ra 3okor jelentette: ,,harcban llunk a ksr egysgekke1.''
Valban, a ,,HIPPER'' 2o3 mm-es grntjai srilyos krokat okoztak az egyik brit rombolban, a kmnyeftilszakadt, a lszerkszlet f<ilrobbant, mintegy 4o f meghalt s maga a kapitny is s lyosan megsebesiilt. A
rombol gy a harcot feladta, s a konvoj koz hrizdott.
Egy msik annl dtih'sebben tmadta a ,,HIPPER''-t,

,,HIPPER'' pnclfedIzete alatt, s sztz zta az egyik


kaznhzat, i1y a hrom turbina kciziil egy iizemkpte.
lenn vlt, ezze| a haj sebessge jelentsen cs<jkkent.
Az angol hajk ekkor mr radarirnytsri tiizrsggel
rendelkeztek. Kummetz nyombafi az rijonnan megjelent
s mg fol nem ismert ellensg fel fordult, forduls
kozben azonban a haj bal oldala mg tovbbi kt tallatot kapott. Ebben a pillanatban koztjltk vele az lszaki-tengeri Nmet Fparancsnoksg rdiiizenett a
harc flbeszaktsra.igy rr ra 37-kor utastotta haj-

rajt az elszakadsra. Tragikus befejezse volt ennek az


cisszecsapsnak, hogy a nmet rombol flottilla vezet
hajja a flhomlyban az angol cirklkhoz zrkzott
fel, gondolvn, hogy azok sajt egysgei. gy kt sortiizet kapott s nhny perc alatt elstillyedt.
Szilveszter este a Fiihrer vendgeket fogadott a fparancsnoksgn, a Wolfschanzban. gy tint, hogy a
gondok, amelyek hnapok ta gycitcirtk, AIamein, az
afrikai visszavonuls, a,,Fklya''-hadmvelet s Sztlingrd szinte eltntek,mert teljesen felvillanyozdva,
tle szokatlan nyjassggal kozolte vendgeivel, cir<imhre van szmukra, egy teljes hajkaravnt, mely oroszorszg fel tart, eisi.illyesztettek. Az oKW mr kszti
az errl sz6ljelentst, aminek felbecsiilhetetlen rtke
lesz, mert az egsz nmet npnek ezzel kivn boldog rij
esztendt.
Ezrt aztn Hitler megbzta haditengerszeti rjsszekotjt, Krancke altengernagyot, hogy minden rszletrl soron kvii] adjon rszretjkoztatst. Telt-m |t az
id' jflkormr durrogtak a pezsgspalackok s a gyzelemre iirtettkpoharaikat, de Krancke mg semmifle hrrel nem tudott szolglni.
Kummetz attl kezdve, hogy a csata kezdetrl jelentst kiildott, teljes hallgatsba burkolzott, ami rthet is, hiszen a
'HIPPER,' elkeseredetten harcolt a felsznen maradsrt, lland vzbetcjrsekkel, ezek szivattyrizsval s eltcimsvel.A haj mr csak 15 csoms sebessggel tudott haladni, radsul ellenszl s
egyre erscid hullmvers is akad|yozta haladst.

56

57

amg a nmet nehzcirkl lovegei a tengerfenkre nem


kiildtk. A harc folyamn fokozatosan sikeriilt azonban
a konvojt a terv szerint dl fel szortani, mikcizben egy
brit aknakeres is olyan srilyos tallatokat kapott, hogy
torritt gerinccel elmeri.ilt.
Dlen azonban a ,,L[JTZ}W'', Szigor an tartva magt a parancshoz' nem vllalta a rizikt, s rendkviil
vatos, csatakertil magatartsval lehetv tette, hogy
a konvoj kiszabaduljon a nmet hurokbl. Mint Raeder
utlag feljegyezte: ,,Kedvez lehetsg volt, hogy eredmnyt rjiink el, s hogy egy csapsra megoldjuk a kitzott feladatot, azonban a kedvez lehetsget nem
hasznltuk ki.''
A ,,LLJTZ}W,, erejbl mindrjssze egy rombol
megronglsra futotta. Azonban rr ra 3z perckor bevgdtak a ,,HIPPER'' meliett az els grntok, mert
feltint a lthatron a ',SHEFFIELD,' s a ,,JAMAICA",
szakri beavatkozva a csatba. Hrom perc mtilva az-

tn mr be is vgdott az e|s6 15 cm-es grnt

Hitler kezdeti jkedve fokozatosan romlott, nYug-

talanul s idegesen jrklt fel s ai, s egyre ingertiltebben kovetelte a jelentst Krancktl.
A hr azonban nem a nmet haditengerszettl, hanem a Raiter hrtigynoksgtl futott be hajnali 3 rakor: 'A Kirlyi Haditengerszet szilveszter napjn
visszavonulsra ksztetett egy trilereji nmet harccso.
portot. A hajkaravn gy vesztesg nlkiil rte el Mur.
manszk kikotjt.,'

Msnap L7 rakor Hitler maghoz

rendelte
Kranckt.,,K<izltjm onnel megvltoztathatatlan parancsomat, melyet nyomban tovbbtson Raeder vezrtengernagynak. A nagy hadihajk ideje lejrt. Csak folosle.
ges ember- s hadianyag pazarlst jelentenek, eztt
szolglaton kviil lesznek helyezve s leszerelve, tiizrsgiik pedig mint partvd gy k lesznek felhasznlva.''
Amikor a megdobbent Krancke ellentmondott, hogy ez
lenne a legktinnyebb s legolcsbb gyzel.em, amit Ang.
lia valaha is aratott, ez csak tovbb dtihtette Hitlert s
nyomban maghoz rendelte Raedert.
Janur 6-n este keriilt Sor az utols aktusra annak a prviadalnak, amely Hitler s Raeder kciztjtt tortnt. Hitler msfl rn t, sziinet nlkiil rasztotta el a
haditengerszet fparancsnokt szemrehnysaival, fligazsgaival, a haditengerszet ostorozsval, anlkiil,
hogy lehetsget adott volna a tengernagynak avIaszra. ott llt mellette Keitel is, aki azonban egy szt sem
szlt.

58

Amint Raeder foljegyezte, mltsgn alulinak

tartotta, hogy egyenknt vlaszoljon ezekre a minden


trgyilagossgot nlkiiltjz szemrehnysokra, majd
amikor Hitler befejezte tirdit, felmentst krte.
Hitler elsztir ezt elutastotta, de Raeder nem hagyta
magt befolysolni s koz lte, hogy nem marad hivatalban. Megegyeztek a janur 3r-i idpontban, s Hitler
krsrekt szemlyt jet lt meg, mint szba jiihet
utdot; Carls s D<jnitz tengernagyokat.
Hitler, mint ismeretes, Donitzet vIasztotta, akiben
az j, dinamikus genercit ltta, az idsebb, konzervatvabb Carls-szal szemben.
Raeder nem vitatkozott, hanem egy emlkiratot k.
sztett, s ezt az okmnyt kiildte el a vezri fhadiszllsra. Ttjbbek k<jzcitt rmutatott:
,,A felszni flotta felszmolsa az ellensg szmra
olyan gyzelmet jelentene, amelyrt mg erfesztst
sem kellene tennie. Ellensgeink tborban rir met,
sztivetsgeseink sorban - kiilonosen japn bartainknl _ mIysges csaldst keltene. A gyengesg jelnek
tekintenk, s rgy vlnk,hogy nem vagyunk tisztban
a tengeri hadvisels kiemelked jelentsgvel, a hborr elttiink l1 vgs szakaszban.''
Az cinfeji Hitlert mindez termszetesen nem befolysolta. Amikor janur z5-n Drjnitz megrkezett a vezri fhadiszllsra, hrom pontban kapta meg Hitler
utastsEit:
r./ Valamennyi j s ptsalatt ll hajegysg
munklatait fel kell fiiggeszteni (Ezrt nem sikeriilt
59

befejezni a mr majdnem ksz ,,GRAF ZEPPELIN'' repiilgp-anyahajt);


z./ Csatahajkat s ms felszni egysgeket szolglaton kvtil kell helyezni;
s.l Az ezirtal felszabadul kapacitst tengeralattjrk gyrtsra kell felhasznlni.
Dijnitzet azonban ms fbl faragtk, mint Raedert,

s Hitler utastst figyelmen kviil hagywa,

,,TIRPITZ"-et,a,,SCHARNHORST"-ot,a,,PRINZ

EUGEN''-I, a ,,HIPPER''-I s a ,,LTZoW,,-ot, tovbb

nhny tucat rombolt tovbbra is a hadrendbe tartott.


sakkor emlkezziink meg Raeder vezrtenger.
nagyrl. t9l-z-l7-g vezrkari fnoke volt a Hipper tengernagy alatt tl feldert flottnak. l939-ben, amikor
a hborii kitort, rigy rezte, hogy Hitler srilyosan vissza.
lt bizalmval s elrulta t, mivel korbban biztostotta, hogy a hborri 1945 eltt nem fog kitorni. gy
Raeder a maga flottaptsiterveivel mg ktlzel sem
volt kszen. Tragdija az, hogy sohasem tudott megszabadulni Tirpitz tengernagy circiksgtl, a grandizus flottaptsitervektl. Raeder azonban kptelen
volt befolysolni Hitler stratgijt, a nmet hadiflotta
sohasem tudott lpsttartani a technikai hadviselsben
s a tengeri hborri fejldsben, ktilonosen a repiilgp-hordozk ptsben,a radar kifejlesztsben s a
kdfeltors, illetve titkosts tudomnyban volt vgzetes a lemarad.s. Mindjrt a hborri kitorsekor srilyos
problmk addtak a torpedk minsgvel, ugyancsak
korltozott szmban lltak rendelkezSre az rj mgne6o

sesaknk'smegkellemlteniinkaszintebetegesrr-

valizlst a Luftwaffval.
A Kriegsmarine-nek Sem megfelel szm , Sem
megfelel tpusri repiilgp nem llt rendelkezsre,
hogy olyan offenziv tengeri hadmveleteket folytathas,o.,, u*"lyeket Raed'er tervezett a Royal Nar.F s brit
kereskedelmi hajzs ellen, s a ksrleteit, hogy egy
ttiggetlen tengerszeti lgiert tudjon ltrehozni, folyamatosan keresztezte Goring'
Raeder ptsitervei elssorban csatahajk el il1tsra osszpontosult, amelyek httrbe szortottk a
tengeralattjr-programot. Raeder jl ltta, hogy Anglit leginkbb a F ldkozi-tengeren lehet megsebezni. o
kontinentlis mretekben gondolkodott szemben Hitlernek, kizr Lag Eurp ra koncentrl dott szr azf.oldi
1radviselsvel szemben.
A hborri utn, mint ,,hborris binos'' (?), Niirnbergbenletfogytiglanibortonbiintetstkapott.Vissza.
emlkezseit kt kotetben rta meg, s r96o-ban, 84
isves korban halt meg. Emlkirataiban rszletesen
merteti az Lg43janurjban tortnt drmai esemnyeket, melyek a ,,Szivrvny'' hadmiveiet kudarca kovetkeztben lemondshoz vezettek.
Hitlernek teht sikeriilt a nmet szrazfoldi hadsereg utn a hadiflottt is megsemmisteni.

6t

V.

A ,,SCFIARNHORST''

PtJSZTULSA
Mikcizben Nmetorszgban ezek az esemnyek

foglalkoztattk s kcittjttk le a haditengerszetet, 7943.


janur ry.n a JW-5z-es, 14 hajbl ll konvoj kihajzott Skcibl, kedvez idben j elrehaladst tettek.
Ugyan egy nmet repiil felfedezte ritjukat, de jszerencse ksrteket, s psgbenbefutottak az orosz kik tkbe. Kt nappal ksbb ind.ult vissza a konvoj, de ekkor is csak egy hajt sikerilt a nmeteknek elstillvesztenitik.
A krjvetkez konvoj a JW-53-as februr r5-n indult el, z8 hajbl llt s ez is psgbenmegrkezett
Murmanszkba. Mrcius elejn indult vissza, ekkor a
tengeralattjrk felfedeztk s 4 hajt elsiillyesztettek,
mig az cjtcidikkel a vihar vgzett. Rltalban az Admiralits elgedett volt az els kt hnap eredmnyeivel, a
6z

vesztesgek jval a trshatronbeli.il voltak, s Tovey


szerint a f ellensg sokkal inkbb az idjts volt,
mintsem a nmetek.
Ennek ellenre a sarki sottsgcsrikkensvel rijra
felvetdcjtt a krds,hogy sszeri-efolytatni az oosz
konvojok irtba indtst?

Idkozben nmet oldalon mrcius 8-n a gdyniai


kikotbl a ,,SCHARNHORST" nehzcirk| a krjdos
idjrs s hviharok oltalmban szrevtleniil eljutott
Narvikba s csatlakozott a ,,TIRPITZ,,-hez, a
,,LTZoW,,-hoZ s az ott lv rombolkhoz. Ennek hre
eljutott Tovey tengernagyhoz s ennek rtelmben informlta az Admiralitst, javasolva arktikus konvojok

felfiiggesztst.
Mg fotfi a vita, amikor fontos esemnyek ttirtntek az Atlanti-cenon. Dcinitz bevetette az egsz rendelkezsre ll tengeralattjr flottjI egy elkeseredett ksrletben, hogy dontst tudjon kicsikarni. gy
aztn az Admiralits is bevetette minden erejt, ez termszetesen korltozta az oroszorszgi hajkaravnok
rtba indtst.
Mindez egy percig sem rdekelte Sztlint, a szovjet
dikttor goromba levlben kijvetelte az szlltsok
azonnali folytatst. Churchill azonban ez e1yszer ,,elengedte Roosevelt kezt,, s cinllan dtjntcitt: ,,az at.
lanti- s a ftjldk<izi-tengeri csata idejn az oroszorszgi
szlltsok hadihaj-kapacits hinyban szinetelnek!''
Igy aztn a nmet hadihajk ttlentil horgonyoztak
az Alten-fiordban, semmi clpontjuk s rendeltetsiik
6S

nem volt. Azonban ottltiik nmagban is flelmetes


fenyegetst jelentett az otosz konvoj okra.
Augusztusra sikeriilt annyi tizemanyagot osszegyjteni,hogy vgre kifuthattak, s egy kisebb vllalkozst hajtottak vgre a Spitzbergk ellen. Ezt a
,,TIRPITZ'' s a ,,SCHARNHORST'' bombzta. Ez a f'eIesleges hadmveletfelhasznlta a kt haj majdnem
telj es i'izemanyag-mennyisgt.

Szeptember 6-n a ,,TIRPITZ', s a ,,SCHARNHORST' ro rombol trsasgban, Kummetz altengernagy vezetsvelismt elhagyta az Alten-tjordot s a
kcjvetkez nap megrkezett a Spitzbergkhoz. ott hajnalban sztlttk a rdillomst s a meteorolgiai berendezseket, aztn egy 6oo fnyi kommand partraszllst fedeztk, amely mindent elpuszttott, amit
mg a hajtiizrsg meghagyott. A harc sorn azonban
a parti iitegek tiizben hrom rombol is megsriilt. A
vllalkozst kcjveten a 'TIRPITZ'' minden egyes tagja
megkapta a II. osztlyri Vaskeresztet, amire kiiltjnrisen
biiszkk voltak, hiszen rB hnapig nem voltak semmifle bevetsben. Ezze| szemben a ',SCHARNHORST''
tisztikara s iegnysge,akik mr szmos kemny kiizdelemben vettek rszt, nevetsgesnek talltk, hogy egy
ilyen komolytalan vllalkozsrt kiti.intetst adjanak s
ezt a vlemnyi.iketnem is rejtettk vka al.
A szeptember azonban egszen msrt volt fontos a
nmet haditengerszet rszte,mint a Spitzbergk el]eni tmads, mert az angoloknak sikertilt bejutniuk az

64

Alten-tjordba s srilyosan megrongltk a ,,TIRPITZ


csatahajt.
Szeptemb e 22-n az ,,X'' jrmveknek nevezett
ttirpe brivrhajkbl 1l angol flottilla 6 egysge indult
rtnak, egy-egy hajn ngy f szolglt s kt robban
testet vittek magukkal. Ezek egyenknt 2 tonna robbananyagot tartalmaztak, amelyet akkor lehetett kibo.

brivrhaj a clpont aI beriszott. A


,,TIRPITZ'' bksenhorgonyzott, amikor a 6 brivrnaszdbl 2 tjutott a vdhln, s legnysge felszerelte
a csatahaj ra az idztett szerkezetet. A detonci hatalmas volt, s br a hajt elsiillyeszteni nem tudtk, de
az ris 5 fokra eldlt, a hajgpek megsri.iltek, kt
gyritorony nem volt mozdthat, megrongldott az
elektromos s a rdiberendezs, elgtirbiil a baloldali
hajcsavar, egyszval a ,,TIRPITZ" hosszri ideig harckptelennvlt. Ezek vals, dokumentlt tallatok voltak, nem rigy, mint Lunyin kapitny...
r943-ban a brit tengerszeti vezetsben is szemlyi
vltozsok tortntek. Mjusban, kt s fl vi munka
utn Sir John Tovey tengernagy tadta a Home Flotta
parancsnoksgt Sir Bruce Fraser admirlisnak. Fraser
nagy tapasztalatokkal rendelkezett, akinek technikai
kpzettsges taktikai rzkekimagasl volt.
Mikor jrliusban Fraser tanulmnyozni kezdte az
szi hajkaravnok elindtsnak lehetsgeit a Szovjetuniba, kt okbl is srilyt helyezett erre. Egyrszt
fontosnak tartotta az utnptls folyamatos biztostst
az oroszok rszre,msrszt pedig a konvojok ritjn ab-

cstani, ha

6S

ban remnykedett, hogy sikeriil a nmet felszni flottt


harcba csalogatni s megsemmisteni.
Augusztus vgnSir Dudley Pound tengernagy is
knytelen volt elrehaladott betegsge miatt pozici jt
tadni, helyre Andrew Cunningham tengernagy kertilt,
aki legends hrnevet szerzett magnak a foldkozitengeri hadmiveletekben.
1943 szeptemberben Molotov, szovjet ktiliigyi
npbiztos maghoz krette a brit nagyktivetet s kcive.
telte a konvojok azonnali ritba indtst. Ennek megfeleln Churchill rigy dontott, hogy november s februr
ktizott ngy konvojt fognak rtba indtani, mindegylkben 35 hajval. Fraser azt javasolta _ s vgilezt fogadtk el _, hogy cscikkentsk a hajk ltszmt 2o.ra,
de kthetenknt induljon egy hajkaravn.
Az tjabb hajforgalom november r-jn indult meg,
amikor is a RA-54A szmot visel konvoj siriktldben
vgott neki az ritnak s srtetleni.il rt clba. November
r5-n hagyta el Skcit a JW-54B t5 hajbl ll konvoj, amit mg msik kett kcivetett. A nmet aktivits
nulla volt, gy a hajk, br a vihar megtpzta s szt.
szrta ket, vesztesg nlktil rtkel az orosz kikcitket.
orosz tszr| nemcsak a kirakods technikai megoldsa
volt primitv s nehzkes, hanem j nhny csinovnyik
szr sz|hasogat okoskodsa s ellen rzse is lasstotta
az tads-tvtel folyamatt.
A konvojok ennek ellenre folyamatosan rasztottk a hborr me gvv shoz nlktilcjzhetetlen anyagokat,
amelyek eltntekaz tirtjk kielgthetetlen sz<ivetsge-

siik feneketlen gyomrban. A ksretetnem

egyszer
maga Fraser tengernagy adta, akinek tengernagyi lobogja a ,,DUKE oF YORK'' rbocn lengett. A nmet

passzivitst a lgier trsgbl val kivonsa, a


,,TIRPITZ'' sri.ilses a tengeralattjrk szmnak
csokkense motivlta. Ebben az idben s trsgben
egyediil a ,,SCHARNHORST" nehzcirkl jeientette az
egyedtili veszlyt.
Donitz december r9-n tallkozott Hitlerrel, tjkoztatta a Ftihrert, hogy a folyamatos brit konvojram.

megszaktsa rdekben be kvnja vetni a


,,SCHARNHoRST''-oI. Hitler mr elvesztette hitt a
felszni haj kb an, ezrt r ezignltan b elee gye zstadta.
Amikor Drinitz ezt a javaslatot tette, mr tudatban
kellett lennie annak, hogy a harctr k<irtilmnyei megvltoztak. A stlttsghosszri idszaka az ellensgnek
kedvezett, s a derengsnek is alig nevezhet rrjvid

ls

nappalok aligha elgsgesek arra, hogy egy hajkaravn


ellen eredmnyes tmadsokat lehessen vezetni, kiiloniisen, ha egy ers csoport vdelmezi azokat. Lz id jrs is befolysolta az esemnyeket, heves viharok, vakt hfdrgetegek, hegymagassgr hullmok s a kegyetlen hideg csak nrjvelte a nehzsgeket, hogy az ellensges konvojokat f'eLf.edezzk, s kikapcsolt minden
lgifeldertst.Mg fontosabb volt ezeknl a tnyeknl
a britek ftilnye a radar tekintetben, amely szinte
dont jelentsggel brt a szinte lland jszakai stt.
sgben.

6Z

December zz-n azonban egy nmet feldert repiiigp mgis felfedezett egy 19 hajbl ll konvojt a
Ferrjer-szigetek trsgben,amely a JW-55-nek a B
rszlege volt. Schniewind tengernagy B rendelkezsre
ll tengeralattjrt a Medve-szigethez irnytott, hogy
ottani tjr n| vrjk a konvoj megrkezst,s riadztatta a felszni egysgeket is. De mivel felttelezte,
hogy a konvojt cirklk fogjk ksrni,ezrt nem rendelte el a ,,SCHARNHORST'' s a rombolk kifutst.
December 23-n a lgifeldertspontosabb jelentst
krjzrjlt a konvojr|, azza|, hogy t7 hajbl ll, 3oo mrfoldre d]keletre Jan-Mayen-szigettl. Ezek az informcik megerstettek Schniewindet abban, hogy a siker
eslye rendkviil csekly s a felszni egysgek kifutsa
igen nagy kockzattal jr, de mgis telefonlt Berlinbe a
vezrkarhoz, hogy kikrje D nitz vlemnyt.
A vezrtengernagy ppen Prizsban volt, ezrt meg
kellett vrni visszarkezst,s mg tovbb befolysolta a ksbbi esemnyeket egy, a parancsnok szemlyben bekcivetkezett vltozs is. Kummetz ppen betegszabadsgon volt, s ideiglenesen a rombol flottilla
parancsnoka Erich Bey ellentengernagy helyettestette.
Kummetz torpedspecialista volt s j taktikus, ha nem
is nagyon energikus vezet _ mint ezt mr ]ttuk -, Bey
viszont egy agressziv, rmens rombo]parancsnok, aki
utoljra a msodik narviki csatban _ r94o prilisa _
volt akciban. Tvol llt tle a sorhaik s cirklk irnytsnak tudomnya.

Hogy Donitz mirt dontcitt mgis, mindezen kedveztIen eljelek dacra, az akci elrendelse mellett,
csak feltevsekre tmaszkodhatunk. Ha a csatacirkl
meg tud tmadni egy konvojt, akkor mg nhny ra
alatt is tcjbb krt tud okozni a flhomly adta lehetsgek kihasznlsval, mint egy egsz U-boot
,,farkasfalka''. Valszinu, az is motivlhatta a d<jntst,
hogy a kereskedelmi hajk szlltsi kapacitsa ltalban nagy volt. Egy 6ooo BRT sz]lthaj a ktinnyebb
hadfelszerels - mint gyrik, lszer s egyb anyag me]lett 18 db ktmotoros bombzt, l15 db 14 tonns s
5r db 3o tonns harckocsit tudott szlltani. gy egyetlen zo hajbl 1l konvoj 36o ktmotoros repiilgpet,
3roo ktinnys rozo kozepes harckocsit szlltott, teht megrte a bevets, ha ezek megrkezstoroszorszgba meg lehet akadlyozni.
Mg nagyobb htrnya volt a nmeteknek, hogy
nemcsak a mennyisgi trlervel, hanem minsgivel is
szembe kellett szllniuk. Ezt a minsget pedig a brit
radar jelentette. A brit hadihajk ekkor mr nemcsak a
felde rtsre, de haj szlpo ntos tizv ezetsre is hasznltk
a loktorsugarakat. A nmet hajk egy rsze _ i1y a
,,SCHARNHORST" is - rendelkezett radarberendezssel, de ez Sem tvoisgi feldertsben' Sem minsgben
nem vehette fel a versenfi az angolok ltal hasznlt
miszerekkel.
Fraser tengernagy biztos volt abban - nem tudjuk,
hogy esetleges hrszerzsiadatok alapjn? _ hogy a
,,SCHARNHORST'rombolk ksretbenki fog ttirni s

68

6g

ltll

megtmadja a konvojt. Ennek megfelelen tette meg az


intzkedseket. Vgiil is a konvoj 19 szllt hajbl
llt, amelyet 10 rombol ksrt,t aknaszedvel s z
korvettel. Bizonyos tvolsgra volt ettl a 10. cirkl
squadron, amelyet Burnett altengernagy vezetett, a
,,NORFOLK'' s a ',SHEFFIELD" nehzcirklkbl s a
,,BELFAST,' kcinnyicirklbl (ez volt Burnett zsz16shajja) llt, s ez volt az r. egysg. A 2. egysget maga
Fraser tengernagy vezette a ,,DUKE OF YORK" csatahaj fedIzetr|, mellette a ,,JAMAICA'' cirkl s +
rombol.
Fraser arra szmtott, hogy a konvojt ksr vde-

lem fel tudja tartztatni a ,,SCHARNHORST''-oI,

amikor az visszavonul, a lesben ll ferk megsemmistik.


A ,,SCHARNHORST' december z5-n, pontosan 19
rakor vonta fel a horgonyt a ksrrombolkkal
egyidejileg. A kihaj 6zst kciveten azonban a nmet
hajcsoport mr ers, szinte tombol viharba kertilt. A
Lofoten-szigeten lv feldert bzisrl jelentettk,
hogy az idjrs miatt nem tudnak lgifeldertstbiztostani, de akadt ms problma is. A hatalmas
,,SCHARNHORST" dacolt az elemekkel, de ms volt a
helyzet a rombo]kkal. Egyrszt nem brtk sebessggel, msrszt lehetetlennek ltszott, hogy ilyen viharban eredmnyesen hasznlhatjk lovegeiket. A rombolk helyzete egyre nagyobb gondot okozott Beynek. Vgiil rigy dtintcitt, hogy tjkoztatja err| az szakitengeri Parancsnoksgot. Ez durva hiba volt, mert a je-

lentst, hogy az Alten-fjordtl nyugatra, a nylt tengeren ers ad szlalt meg, haladktalanul tovbbtotta a
brit Admiralits lehallgat rszlege Frasernak. A brit
admirlis ebbl megtudta, hogy a ,,SCHARNHORST'
ton van, s szndka fell nem lehetett ktsg.zo ra
3o-kor a ,,SCHARNHORST'' kapcsolatba lp Berlinnel,
ahol Meisel ellentengernagy vezrkari fnciknek javasolja a harccsoport visszavonst. Meisel tiirelmet kr,
hogy jelenthessen Dcjnitznek, aztn visszatr s kcizli: a
vezrtengernagy dtjntott, a ,,SCHARNHORST" a rombolk nlktil is folytassa tjt. ,,Bizom a gyzelemben,
Heil Hitler!', _ ejezdik be Dijnitz tvirata.

D<initz kincstri bizakodsa ellenre a

,,SCHARNHORST" helyzete eleve kiltstalan s remnytelen volt. Egy egysgesen vezetett, tisszeszokott

parancsnoksggal s legnysggel rendelkez, mennyisgi s minsgi ftilnyben |v ellensggel kellett


szembeszllnia, egy olyan parancsnok vezetse alatt,
aki szmra ismeretlen volt a csatahajk harceljrsa,
s vezrkara is hevenyszve lett risszelltva, mert
Kummetz tvoztva| vezrkara is szabadsgra ment. Az
egyre jobban tombol vihar lehetetlenn tette a feldertst,ezrt vajmi keveset tudott az ellensges konvoj
holltrl, a ksr erkrl, Fraser flottjrl pedig
semmit. Mindez eleve meghatrozta a ,,SCHARNHORST'vgzett.
A sr
hess s a jegeseds amrigy is hasznlhatatlann tette az optikai berendezseket, a szemlyes
megfigyels pedig a megfagys veszlye nlkiil lehetet-

itl
llill
It

ll

rl
i

ll

lll

itill

ll
tlt

lllrl

iril,

lirl

ll
lllrr

il

lLll

rtii

tllr

tl

lllil

Ien volt.

,,SCHARNHORST" rendelkezett kt vi-

szonylag kezdetleges radarksziilkkel, amely bizonyos

korltozott hatron beliil kpes volt feldertsre,de


nem volt alkalmas tljzvezetsre. A nmet flottnak mr
az e|s vilghborritl kezdve kitin volt az optikai felszereltsge, ily mdon a kiilonleges Zeiss tvcsovek al.
kalmazhatk voltak az jjeli idszakban is, de ezrttal a
parancsnoki hajhdrl sem lehetett semmit sem ltni
az rjong, viharos hessben.
zr rakor jelentette a Lofoten-szigetekrl a lgier
parancsnoksga, hogy a feidertsnem tudta lokalizlni
sem a konvojt, sem a ksr erket. Msnap azonban
felfedezte egy Condor repi.ilgp a konvojt, de nem
tudta azonostani sem pontos helyzett, sem <jsszelltst.

Az angolok azonban szerencssebbek voltak. A dtihting viharban a nmet rombolk nem tudtak lpst
tartani a ,'SCHARNHORST''-taI, Ezrt Bey parancsot
adott nekik a visszatrsre. Fraser ugyanakkor arra uta.
stotta Burnett altengernagyot, hogy hrom cirkljval
nyomuljon a konvoj s a nmet nehzcirkl koz,
ksztesse harcra a,,SCHARNHORST',-oI, addig a sajt
csoportjval elvgja a nmet haj visszavonulsi litjt.
Karcsony msnapjn, reggel 7 ra 35-kor adott pa.
rancsot Bey a teljes harcksziiltsgre, mert rigy vlte,
hogy brmely pillanatban feltnheta konvoj.
A valsgban azonban a ,,SCHARNHORST'' tntfel
fnyes pontknt a brit cirkIk loktornak indiktor
kpernyjn.

A nmetek csak akkor szleltk a briteket. amikor a


,,SCHARNHORST" oldaln vratlanul vilgt raktk
robbantak. De meglepetsre nem volt id, mert nhny
perc mrilva mr ijeszt pontossggal rkeztek is a zo3
mm-es lvegek grntjai, amelyek kcjztil egy sztrombolta az elrbocon elhelyezett C-kontakt tpusri radarkamerkat. A nmet radar nem jelezte az ellensget, s
most mr nem is fogja. A nmet csatacirkl immr vak
Kiiklopszknt rohant vgzetbe.Elszcjr a ,,BELFAST'',
majd a ,'NORFOLK'' nyitott ti.izet. A nmet haj kapitnya, Hintze azonnal balrafordulst rendelt el, s amikor
a ',NoRFOLK' lovegei msodszor is felvillannak, a
,,SCHARNHORST" z8o mm-es lovegei vlaszoltak. 9
ra 55-kor jelenti Bey, hogy ellensges cirklkkal keriilt harcrintkezsbe, s rigy dcinttitt, hogy kitr a harc
el6|, ezrt kihasznlva nagyobb sebessgt, elszakadt az
ellensgtl.

A brit cirklk lemaradsa utn Bey s Hintze arra


a kcivetkeztetsre jutott, hogy a ,,SCHARNHoRST''-nak
mg mindig megvan a lehetsge, hogy megtmadja a
konvojt. Ezrt egy id utn les irnyvltoztatst haj-

tottak vgre, s szakkelet fel hajzva igyekeztek berni a szcivetsges kereskedelmi gzosoket. A jval nagyobb hatsugarri brit rdiloktorok azonban szleltk
a nmet haj manvert. Burnett teht rigy irnytotta
cirklit, hogy azok ismt a konvoj s a ,,SCHARNHORST'' kciz keriiljenek.
Ekozben Fraser csoportja az iitkcizet helytl majdnem 15o mrfcildre volt, de teljes sebessggel tcirt elre

viharos tengeren, hogy elvgja a nmet haj visszavonulsi tjt. E,zt a csoportostst felfedezte egy nmet
Condor reptilgp, s jelentette, hogy tit azonosthatat.
lan hajt szlelt, megadva pozcijukat, s hozzuzve,
hogy az egyikiik valsznleg nagy csatahaj.
A Lofoten-szigetcsoporton fekv tmaszponton a
nmet pilta jelentse a lgifeldertsparancsnoka,
Roth altbornagy el keriilt, aki a jelentshez azt a
megjegyzst fizte, hogy nem szereti a ,,va|szn''adatokat, s amikor a jelentst tovbbtotta, kihagyta belle a ,,valsznlegnagy csatahaj'' megjegyzst.
A nmet Haditengerszeti Fparancsnoksg teht
rigy rtkelte,hogy a pilta valsznleg a ,,SCHARN.
HORST'lemaradt rombolit ltta, amelyek nagyjbl e
trsgbenigyekeztek hazafel. A jelentst teht mindenfle kommentr nlkiil tovbbtottk Beynek. Ez
megbocsthatatlan hanyagsg volt, hiszen ha a feldertgp piltjnak jelentsteredeti sztivegben hagyjk
meg, akkor megfelelen rtkelhettevolna, s va]sz.
nlega ,,SCHARNHORST" sorsa is mskpp alakul.
Bey s Hintze egybkntsem sokat tordott most a
jelentssel, azok a hajk brmik is lehettek, messze
voltak s a szemtik eltt lebeg konvoj kpe trilsgosan
lenygrizteket. A nmet csatacirkl teht 3o csoms
sebessggel folytatta rtjt szak fel, egyre messzebb s
messzebb keri.ilve a norvg partoktl.
De a konvoj fel haladt Burnett csoportja is, s ismt megel ztk a nmeteket. A ,,BELFAST" cirkl radarja 15 s fl mrfcjld tvolsgbl jbl befogta a n-

met hajt. Burnett azonnal leadta a jelentst Frasernak,


s a msik angol hajcsoport is megindult a megadott
korzet fel. A,,SCHARNHORST' utols rit egy kzen
is meg lehetett szmolni.
Tizenkt ra k<iriil az amrgy is rossz ltsi viszonyok tovbb romlottak, s a nmetek csak akkor szleltk az angolokat, amikor a ,'SHEFFIELD" cirkl
sorttize vgigsepert a fedlzeten. A nmet haj azonnal
oldalra fordult, s minden lrivegbl viszonozta a ttizet.
Az els tzvltsok utn a nmet ellentengernagy habozni kezdett, folytassa-e a harcot, vagY ismt a vissza-

74

75

vonulst vlassza. Mivel az 6 eladata a kereskedelmi


hajk s nem a brit cirklk elstillyesztse volt, Bey
ezrittal helyes e|hatrozsra jutott: a ,,SCHARNHORST"
trjen vissza az Alten-tjordba. A haj gy keleti irnyba
fordult, s sebessgtz8 csomra fokozva, msodszor
is eltvolodott a Burnett-csoporttl. A tzprbaj csak
zo percig tartott, a brit hajk azonban ezritta] rzkeny
sebeket kaptak. A ,,NoRFoLK''-ot kt telitallat rte, a
,,SHEFFIELD'' is tcibb srilyos srtilstszenvedett, egyediil a ,,BELFAST'' tiszta meg kcinnyebb srtilsekkel.A
,,SCHARNHoRST''-on ezrttal csak kisebb krokat okozott a brit cirklk nhny tallata. Burnett altengern&gY, tudvn, hogy Fraser flottja kcizeledik, a cirkIk
sriilseellenre is parancsot adott a nmet haj iildtizsre.

Mikozben a ,,SCHARNHORST'' a norvg partok fel


haladt, mig is rejtly, hogy Bey s Hintze mirt nem
fordtottak nagyobb figyelmet arra az azonostatlan

hajcsoportra, amelyek irnybl ki lehetett szmtani,


hogy keresztezni fogjk ritjukat. Taln ktinnyelmien
bztak benne, hogy ezek sajt rombolik?
De nem azok voltak, hanem angolok. sezek azagolok beren figyeltk a rnit sem sejt nmet haj moz.
gst. A ,,DUKE oF YORK'' percrl percre kcjzeledett az
ellensges hadihajhoz. A brit csatahaj rzkenyloktorai irnytsa mellett a 356 mm-es Itivegek mris a
,,SCHARNHoRST'' fel fordu]tak. A kt haj kozott 7
mrf<jld tvolsg volt, amikor a ,,DUKE oF YORK" l vegei ftjlvil]antak. A rajtatits tokletesen sikertilt. Radsul mr az els jcjvsek srilyos sriilseketokoztak a
nmet hajn, amely lasstotta futst. A robbansok
ereje elrulta Beynek, hogy ezritta] sokkal ersebb ellenfllel akadt <jssze. A nmet tengerszek fegyelme s
harckszsge azonban igen magas fokri volt. Szinte percek alatt elrte a ,,SCHARNHORST" a teljes harcksziiltsget, s felvette a harcot. A ,,DUKE oF YORK" 10vegtornyai ezalatt mr a harmadik sorozatot adtk le,
s a nmet hajbl lngnyelvek csaptak ki. Az egyik lovegtorony harckptelennvlt. Egy msik lovedk kozvetleni.i] a vzvonal folott vgdott be a haj tcirzsbe, s
behatolva a kaznhzba, ott robbant.
A ,,SCHARNHORST'' is tallatot rt el, s egy 28o
mm-es grnt sztz 'zta Fraser zszlshajjnak fr.
boct. De kcizben tiizelsi tvoisgra rkezett be
Burnett kt cirklja, a ,,BELFAST'' s a ,,SHEFFIELD".
A pokoli tizharcba most mr az lovegeik is beavatkoztak. A nmet haj tragdijt azonban a brit rom76

bolk okoztk. Ezek nem tordve a ,,SCHARNHORST"


zporesknt hull grntjaival, megkcizeltettka nmet hajt, s kilttk torpedikat. Hintze egy gyors
manverrei elkeriilt kt torpedt, de a harmadik a vizvonal alatt a veznylterembe hatolt s felrobbant. A
nmet csatacirkl ekkor elfordult, s megprblt ki.
ttjrni. De ekkor mr ott volt a helysznen a ,,JAMAICA''
s ,,NORFOLK" is, s miutn k is bekapcsoldtak a tiizelsbe valsgos tizorkn zridult a nmet hajra. Ezt

is trilharsogta azonban Hintze kapitny

hangja:
,,SCHARNHORST elre!'' Megksrelte,hogy ebbL az
infernbl kikertiljon, s nyugati irny helyett szaknak
fordult. Kozben elpusztult a haj krhza a sebesi.iltekkel egyitt, aZ ,,.L,, liivegtorony is srilyos tal]atokat kapott, mr a msodikat aznap, & 'B'' toronynak elfogyott
a lszere, s a nehz lovegek kiesse utn, csak msodlagos tizeszkozrjkkel vdekezett.

Fraser tvcstlvn t dobbenten ltta, hogy a


,,SCHARNHORST' karcs , m mgis flelmetes szilu-

ettje, a viharos hul]mokbl szinte kiemelkedve felje


rohan, amikor a ,,JAMAICA'' s ,,BELFAST'' torpedi
telibe talltk. A nmet haj megingott, majd szinte
kettt rott. Hintze kapitny hsi hallt halt, Bey pedig
a parancsnoki hdon llva tisztelgett a vihar s a grnt
tpte lobognak, amint a ,,SCHARNHORST" elmeriilt a
jeges hullmokban. Az r9oo fnyi legnysgbl 36-an
maradtak letben, ezeket az angolok kihalsztk.
Fraser egybknt is lovagias ellenflnek bizonyult,
egy virgkoszor t dobott a tengerbe azon a helyen, ahol
77

a ,,SCHARNHORST" elsiillyedt. A gyztes angol tengernagy a legjobb brit tengerszhagyomnyokat testestette meg. Magabiztossgra jellemz, hogy amikor jelentettk neki a,,SCHARNHORST' feltnst,
megkrdezte tisztjeit: ,,Tezs eltt vagy utn vegyiik fel a harcot?'' Majd mindjrt vlaszolt is: ,,Azt hiszem elbb
megtezunk...''

A csata alatt fel s al

st]Va a parancsnoki hdon

nyugodtan pipzott. A gyzelem utn az


',szaki-fok
lordja'' cmet kapta, majd Tvol-Keletre keriilt, s ott
volt a brit Admiralits kpviseljeknt a ,,MISSoURI"
fedIzetna japn kapitulci pillanatban.
Drjnitz janur r-jn jeIentette Hitlernek a kudarcot,
s egyetrtettek abban, hogy az orosz konvojok elleni
harcot most mr csak a tengeralattjrkkal, de folytatni
kell.

l
VI.

A GYZp.Lr'n.n rxyEZI

A,,SCHARNHORST'' pusztulsa s a ,,TIRPITZ" kiesse utn ktjnnyebb volt az oroszorszgi konvojoknak


a helyzete' nem kellett a tovbbiakban nagy csatahajkat fedezsre kirendelni, de a rgi ellensg, az id jrs
vltozatlanul dtihtingtitt s az els konvoj az rij vben a
JW-s6A zo hajja meg is adta az rt. Janur 5-n indultak el, de olyan vihar tort rjuk, amely teljesen sztszrta a hajkaravnt, jrsziik az izlandi kikotkbe
kellett bemenekiiljon s 5 haj a javthatsg hatrain
kviil megrongldott, gy rs haj indult ritnak janur
zt*l. A nmetek izlandi hirszerzik rtjn rtesi.iltek a
konvoj kifutsrl s Drjnitz felsorakoztatta tengeralattjrit a medve-szigeti tjrnl. Ennek k<jvetkeztben nhny ksr haj, koztiik az ,'OBDURATE'' rombol, s mg 3 kereskedelmi gzos elveszett.
Idktizben elindult a kcivetkez konvoj is 16 hajval, a JW-56B. Janur zg-n s 3o-n tmadta ezt aka.
ravnt egy ,,farkasfalka'', s a nmetek egy rij torpedt,

ZB

aZ angolok ltal ,,sz .nyognak'' nevezett fegywert vetettek be. Ennek fejbe egy lehallgat miszer vo]t beptve, amely iehetv tette, hogy a hajcsavarok ltal keltett zaj alapjn rjen el talIatot. Ezt kiilcinosen a ksr
hajk ellen kvntk alkalmazni, s mivel az atlanticsatban bev]t, most els zben alkalmaztk a sarkvidken. Ez az rj torped igazi veszlyt jelentett a rombolknak s a korvetteknek.
Az U-956-os a legszakibb a nmet jrrvonalban 9

Ksbb mg csatlakozott hozzjuk 3 nehzcirkl s a


karavnt a repiilsi hatrig mg vadszvdelem is o1talmazta. Ezek ellen 14 U-boot vonult fel, de helyzetiik
remnytelen volt, a repiilgpek sziinteleniil vadsztak
rjuk s sohasemjutottak elg kozel ahhoz, hogy torpe-

dikat biztonsggal kilhessk. Csupn

noha egy,,sz nyog', elvitte a


',HARDY'' rombol fart s
elstillyedt. A nmetek egy tengeralattjrt vesztettek.
Az orosz kikcitkben mr 37 kereskede]mi gzs
gyltcissze, vrva a hazaindulst Angliba, igy ezekbl
alkottk meg a RA-56-os konvojt. Jellemz mdon z6
rombol s egyb ksr haj oltalmazta a gzsoket,
amelyek vesztesg nlkiil rtkel a hazai kik tket. A
nmet tengeralattjrk br felfedeztk ket' de Donitz
tigy dontcitt, nem ri meg a kockzat az iires haiterekrt, ezrt a tmads elmaradt.
A tavasz bekcjszcjntvel Fraser tengernagy visszailtotta az eredeti rendszert, egy nagy konvoj a lehet
legersebb ksrettel.gy a JW-57-es konvoj, amely februr zo-n indult ritnak, 4z kereskedelmi hajbl s r
g z sb | llott, amelyet a ,,BI-ACK PRINZ" konnycirkl s egy reptilgp-hordoz ksrt17 rombolval.

,,MAHRATTA,, rombolt sikeriilt elstillyeszteni, de ennek arnytalan ra kt tengeralattjr elvesztse volt.


Mint ezekbl a csatkbl s az ezt ktjvetkbl is lthat, nmet oldalrl csak tengeralattjrk vettek rszt,
a lgier csak nagyon gyenge s elszrt ksrleteket
hajtott vgre, az U-bootok pedig mind kemnyebb ellenllsba titkriztek. A konvojok egyre fejlettebb feldert eszkcjzokkel _ asdic, sonr _ s rendkviil hatkony
vzibombkkal rendelkeztek. A legnagyobb veszlyt
azonban a repiilgpek jelentettk, amelyek ell nemigen volt meneki.ils.
A kcjvetkez karavn, amely hazafel indult, az RA.
57-eS volt, 3r hajbl llott s a felsgvizek hatrig
orosz ksretet_ egybkntteljesen feleslegesen - is
kapott. Ebbl a konvojbl is csupn r kereskedelmi
gzst sikeriilt elsi.illyeszteni, 3 U-boot rn. Ez mt
tragikus arny volt.
Ezrt Dcjnitz rijra torpedkkal felszerelt reptilgpeket kovetelt, de G ring tekintettel a Luftwaffe srilyos
helyzetre, ezt elutastotta.
Ahogy folyamatosan hosszabbodtak a nappalok, a
tengeralattjrk mind nehezebb helyzetbe keriiltek,
csak jszaka mertilhettek fel s tmadhattak. Ekkor mr

Bo

Br

ra 34-kor szlelte a konvojt, s a ttjbbiekkel egyiitt


megkezdte a tmadst. A vdelemnek - amely rendkviil ers volt _ azonban sikerii]t a tmadst visszaverni,
s a konvoj vesztesg nlkiil rte el rendeltetsi helyt,

megjelentek az amerikai Avanger tpusri repiilgpek is,


amelyek rakti szinte hallos biztonsggal talltak cIba,.s megjelent a helysznen a sztjvetsges elhrts
legnagyobb sza, Walker kapitny is, a hres ,,U-bootol'', s rrividesen bemutatkozott ezeken a vizeken is,
amikor elsi.illyesztette az U-96r-est, amikor is a JW-58as karavnt tmadtk, amely 49 hajbl llott s egy
amerikai cirkl ksretbenindult mrcius z7-n. A
hajkaravnt messzirl ksr nmet feldert repiilgpekre is nehz sors vrt, mert az anyahajkrl felszll vadszok 6-ot lelttek ktiziiliik.
A mr emltett U-96r-es mellett m8 3 tengeralattjrt siillyesztettek el, maga a konvoj vesztesg nlkiil
rt clba. Esy j mtszerrel, bizonyos ,,Foxer,'-rel tudtk
megtveszteni a nmet akusztikus torpedkat, amikor
is propeller za1t utnz ksztilkeketvontattak a hajtl elmaradva a nyomdokvzben s a torped ezek
zaj t vette figyelembe.
Hazafe| menet az RA-s8.as konvoj, amely 36 hajbl llott, prilis 7-n indult, ugyancsak jelents ksr ervel, s vesztesg nlktil rthaza. Igy az Lg43-44es peridus alatt <jsszesen r88 megrakott haj jutott el
psgben szak-oroszorszgba, 48 hajval tbb, mint a
tervezett, s ez is mutatta a sztivetsgesek tengeri erejnek fokozd hatalmt, s a nmet hader hanyatlst ezen a harctren is.
Mrcius vgnaz Admiralits megtudta, hogy a
,,TIRPITZ'' javtsi munklatai mr a vghezktizelednek, ezrt elhatroztk, hogy rjabb, s most mr vg-

zetes csapst mrnek a nmet hajrisra. Mrcius 3on indult a ,,Wolfram'' fednev hadmvelet, amelyben
Sir Henry Moore altengernagy parancsnoks$a alatt kt

csatahaj, kt repiilgp-hordoz, ngy cirkl s cjt


rombol vett rszt. A Kaa.fiordban horgonyz
,,TIRPITZ''-et meglepetsknt rte a tmads, s
,,VICTORIUS" anyahajkrl felszll bombzk els
csapsa kiivetkeztben kilenc bombatallat rte. A msodik hullmban ot bomba vgdott a csatahajba,
amelyen 128 tengersz esett el, s 3oo megsebesiilt.
Noha a bombk nem tudtk tszaktani a ,,TIRPITZ"
nehzpnclzatt, srilyosan megrongltk a fedlzetet
s a tizvezet rendszert, gy, hogy a haj rijabb hrom
hnapra kiesett. A britek hrom reptilgpet vesztettek
az cisszecsapsban.

Gtiring tovbbra is makacsul elutastotta a kikritkben horgonyz hajk vadszvdelrnt, ezrt t terheli a
felelssg a ,,TIRPITZ,, tovbbi vesszfutsrt is.
A konvojok krdsben,prilis z3-n egy rendkviil
ers flotta rte el az otosz kik<itket s ez is gondoskodott rla, hogy az prilis vgnvisszaindul RA-59-es
karavnnak haji biztonsgban legyenek. gy is volt, az
U-hajk mindiissze egy kereskedelmi g zst tudtak
csak elsiillyeszteni, de ennek is kemny ra volt, mert
hrom U-haj semmistilt meg a ksrrepiilgpek tmadsai ktivetkeztben.
Dtjnitz ekkor szemlyesen kereste fel Hitlert, s
feltette a krdst,sztiksgesnek tartja-e a Ftihrer az
oroszorszgba irnyul konvojok elleni harcot, ha igen
8S

az

akkor adjon utastst G ringnek, hogy kiildjon lgiert


Norvgiba.
Karl Dtjn itz v ezttengernagy gymntkemnysgi
ember volt, akinek jelszava: ,,Felderteni, tmadni s
elsii1lyeszteni!'' t is meglepetsszeren rte a hborri
korai kitorse; ,,Szvalrijra hborrizni kell Anglia ellen''
- mondta, s sz nlktil elhagyta parancsnoki szobjt.
Csak flra mrlva trt vissza s ktjzcjlte tcirzsvel, hogy
ez a hborri hosszri ideig fog tartani. Abszolrit bzott
embereiben s abban a fegyvernemben _ tengeralattjrk _ amelyet parancsnokolt. Visszahtz d s hallgatag
kiilseje alatt hatalmas szenvedly lobogott. Megteremtette az,elit fogalmt, s ezze\ titatta embereit. Lenyigoz pillantst] reszkettek, de egyben imdtk is. Ellenfelei,,tengeri oroszlnnak,', emberei,,Karl papnak''
neveztk.
Mindkt fia tengersztiszt volt, s mindketten hsi
hallt haltak. Ktsgteleniil volt a ttirtnelem folyamn a legveszlyesebb tengernagy, akivel a brit tengeri
hatalomnak valaha is szembe kellett nznie.
Goring br vonakodva, de mgis csak kiildcitt nmi
lgiert Norvgiba.
Mjustl kezdve az angolok fradhatatlanul prblkoztak a ,,TIRPITZ'' elpuszttsval; novemberig 17
vesztesgteljes lgitmadst indtottak a nmet csatahaj ellen, mg vgilLg44.november I2-n Lancester
bombzk cisszevont tmadsa krjvetkeztben horgony.
zhelyn vgleg elsiillyedt. A ,,TIRPITZ,, sorsa nem hasonlthat testvrhaj jhoz a ,,BISMARCK''-hoz. A

,,TIRPITZ,'- hosszti s dicstelen.


L944. j nius t4-n a brit haditengerszet vezetsben jabb vItozs kovetkezett be. A normandiai partraszllst k<iveten, az elssorban tengerszeti repiils
tern szakrt Moore tengernagy vette t a tvol.keleti
flotta lrekeriilt Frasertl a parancsnoksgot.
Miutn a szovetsgesek megnyertk az atlanticsatt, a szlltsok srilypontja thelyezdott a Perzsaobcilre, s t944 jrliusban mr elrte z9z ezer tonnt,
lnyegesen meghaladva azt a kapacitst, amelyet az
szaki hajkaravnok rtek el, ezrt aztn az Admiralits rigy drjntott, hogy csak augusztusban kezdi el rijra a
tengeri szlltsokat az arktikus vizeken.
gy az els nyri sziinet utn a JW-59, amely 33
hajbl llott, szoks szerint most mr anyahaj ksretben is, 18 rombolval, cirklkkal, fregattokkal s
korvettekkel megerstve kelt t az egykor oly flelmetes vizeken. Mindcissze egy ksrhajt vesztettek, de
ez a nmeteknek kt tengeralattjrjba keriilt.
A hborri vgigaztn tovbb hajztak a konvojok,
amelyeket mr alig zavartak meg a nmet akcik. Lg45ben mindtjssze ot gZost siillyesztettek el a tengeralattjrk s egyet a repiilk. Az utols konvoj a JW-66-os
z6 gzssel futott be Arhangelszkbe, lnyegbenesemnfielen rit utn. A visszafel indul konvoj Ig45.
mjus 8-n vetett horgonyt a Clyde-torkolatban, s ezzel vget rt az,,orosz konvoj,' t<irtnete.

8+

85

,,BISMARCK''-nak rtivid, de dicssges volt

tja,

VII.

HI',aTLANsc sHa.zucsc

nyok tobbet rnek, mint a szaggatottan rkez arktikus


hajkaravnok. Meghaladja ennek a munknak a kereteit a Perzsa-tiblcin t rkez szlltmnyok tortnete,
azt azonban meg kell jegyezntink, hogy ezeknek a nagysga ry43 szeptemberben elrte a havi 2oo ezer tonnt
s t944 jriliusban a csticseredmny z8z oB7 tonna
volt. Bzzel szemben az arktikus vizeken tg44-ben - a
legjobb vben _ igen alacsony vesztesg mellett, csak
87 5oo tonna vo|t az tlagosan lesz]ltott havi mennyisg.

Ugyanakkor ltni kell, hogy t94t.4z-ben, amikor az

Az angol-amerikai szlltmnyoknak csak zz

szzalka rte el a Szovjetunit az szaki vizeken kereszttil,


a fennmarad 78 szza(k a Perzsa-cjb tbl kiptetszrazfcildi rton jutott eL az oroszokhoz, errl. azonban a
k<jzvlemny vajmi keveset tud.
Az szak.oroszorszgi konvojok 7,5 szza|ka veszett el, ezze| szemben az atlanti-ceni karavnoknak
csak o,7 szza|ka. Az arktikus rt stratgiai htrnyai a
szcivetsgesek szmra szembetn volt, de nem lehetett ms vlasztsuk. Egyrszt Sztlin _ akinek tengeri
ismeretei is minimIisak voltak _ ragaszkodott ennek
az ritnak a felhasznlshoz, ugyanakkor tartott tle, ha
Perzsiban megjelennek a nyugati sztivetsgesek, ez
htrnyt jelenthet a Szovjetuni imperialista torekvseire nzve.
A PQ-t7 tragdija irnytotta aztn a figyelmet a
Perzsa-obtil trsgre,s az oroszok is felismertk,
hogy az ezen az riton folyamatosan raml szIltm-

oroszok leginkbb r voltak szorulva a szcivetsges


szlltmnyokra, egyrszt sajt gyengesgi'ik, iparuk
fejletlensge s harci technikjuk primitv volta miatt,
msrszt mor]isan is sokat jelentett nekk s a szijvet-

sges kcjzvlemnynek is, hogy a ,,fasiszta orytmads''


ellen vdekez oroszorszgot legalbb ily mdon tmogatjk.
Ebben az idben _ Lg4L-42-ben _ a ftildkcizi-tengeri
hajrt hasznlhatatlan volt, mert a trsgeta Tengelyhatalmak uraltk, s mg a britek szmra ltfontossg Mltt is csak a legnagyobb nehzsgekrn tudtk

elltni. Teljesen valsznitlen volt, hogy ott hatalmas


hajkaravnokat t tudtak volna juttatni lnyeges
vesztesgek nlkiil. Ez az idszak volt ugyanis a nmet
tengeralattjr fegyvernem,,aranykora,,. A sztivetsgeseknek Afrika megkeriilsvelkellett volna az egszhadianyag-szlltmnyt eljuttatni az oroszokhoz. Ez a hatalmas idvesztesg mellett teljes kiszolgltatottsgot
8z

jelentett volna a nmet tengeralattjrk tmadsainak,


amelyek ellen ekkor mg megfelel vdelmet sem tudtak biztostani. Lg43-44-ben, amikor kipiiltek a szI|itsok fogadsra alkalmas kikcjti berendezsek s az
tvonal, akkor mr a nmetek tevkenysge a trsgben
alig volt rzkelhet, akkor mr rdemes volt a sz|litsok srilypontjt the|yezni. Ebben az idben mr eldlt
az atlanti-csata, s Donitz visszarendelte,,farkasfalkit''
a vilgtengerekrl.
A szlltmnyoknak hatalmas jelentsge volt, ezzel
ugyanis a szinte gyalogos orosz tcimegeket motorizltk. A nagyszeri amerikai tehergpjrmveks jeepek
gpestettka Vortis Hadsereget, amelyben a lvontats
dominlt. Az lelmiszerkonzervek lehetv tettk a csapatok nagyobb eltvolodst az utnptlsi bzisaiktl.
Az 1943-ban vgrehajtott offenzivk mozgkonysga
nem valsulhatott volna meg ezen sz]ltmnyok nlkiil.
Az oroszok mgsem voltak sohasem elgedettek,
llandan kclveteltek, mg a maximalits fcjt<itt is.
Ugyanakkor ezen szlltmnyok vdelmre vajmi keveset _ s azt is csak Churchill kcjvetelsre _ tettek.
Ugyanrigy, mint a krhzi kezelst. Ez utbbi is kcjrtilbeliil annyit rt, mint az el bbi. Azok a Szerencstlen
sztivetsges sebesiiltek, akik mgis szovjet,,krhzakba', kertiltek, visszaemlkezseikben elmondjk azI
szinte hihetetlen helyzetet, ami ott uralkodott. Jean
Campbell altengernagy, aki a 3. rombol flottilla parancsnokaknt sok orosz konvoj ksretbenvett rszt'

lerja a murmanszki, az arhangelszki s a puljani korhzakban tapasztaltakat. ,,A sebesiiltek a foldtjn fekiidtek, a szerencssebbek al nmi szalma jutott. A szemlyzet koszos overallokban szaladglt, fogalmuk sem
volt a gumikesztyhasznlatrl. A levegtlen, mocs.
kos termekben, ahol nyiizstigtek a patknyok, az ablakok az elscitttsmiatt deszkval voltak beszcigezve.
Melegvz, szappan egyltaln nem volt, olyat, hogy WC,
nem ismertek, aki sziiksgtakarta vgezn,kivonszolta
magt a latrinra s ott fagyott meg. Ftsa termekben
nem volt, csak cska nprdik lgtak minden teremben a falon s sziinet nlkilkommunista mozgalmi
dalokat recsegtek. orvossg alig volt, fjdalomcsillapt
pedig egyltaln nem. A gzeket rijra felhasznltk, levettk a halottakrl s mris bekot ttk vele a k vetkez sebesiiltet. Az tkezsminimlis volt, fekete kenyr
s nyers szott hal. olyan, hogy a teba cukrot tegyenek, elkpzelhetetlen volt. A sztivetsges orvosokat nem
engedtk partra szllni s segten,azzal hogy az ,,|enjr szovjet orvostudomny a legmodernebb eszkciztik-

kel folytatj a a gy gytst...''


Pedig a szlltmnyok tele voltak a legrjabb krhzi
felszerelsekkel s gygyszerekkel. De mint a morfium
s a tobbi ,,luxus'' cikk - csokold, vaj, kakapor, kv,
cigaretta, karrk, gyapjritakark _, sohasem jutottak
el a fronton harcol katonkhoz. E'zeket a prtkorifeusok azonnal ,,leny ltk'' s virgz feketekereskedelmet
folytattak Moszkvban.

8g

Mr a hborri alatt becsmreltka nyugati segts-

get, Sztlin levelei tele vannak szemrehnysokkal, pl. a


minsgi', csomagols miatt. (Elkpeszt! Jelen
',rossz
sorok rja szemlyesen megtapasztalta, mgpedig az
r9So-as vekben (!) a szovjet csomagols minsgt,
amikor mg a halat vagy a ldris savanyrisgot is Pravdba tekerve adtk.)
Sztlin elvtrs azt is kijelentette, ,,piitink nem
szeretik az angol-amerikai repiilgpeket.'' Ktsgtelen,

hogy ezeket nehezebb volt vezetni, mint a primitv


,,Ratt''. rdekes, hogy mgis a legeredmnyesebb
szovjet vadszrepiil, Alexandr Pokriskin a maga szerny 59 lgigyzelmt egy ilyen ,,nem szeretem'' amerikai Aircobrval rte el. (A nmet vadszreptilk ktjziil
rr8-an rtek el roo-nl ttibb lgigyzelmet.)
Azt a hatalmas segtsget,amit a nyugati sztjvetsgesek fegyverben, hadi. s egyb anyagban s lelmiszerben nyrijtottak, a hivatalos szovjet t<jrtnetrs elszor elbagatellizlta, aztn elhallgatta, vgiil pedig leta-

MELLt<I-BrBr
T.ITABLAZA.T
oRoSZ KoNVoJoK ANALZISE
A konvojok szma szak-oroszorszgba:

nyerte volna meg a hborrt.

9o

1944

Osszesen:

40

1945

A konvoiban

l94l

rszt vev haik szma:

64
256

1942

tt2

t943

Lunyin kapitnyok,,hstettei'', a,,felsbbrendi szovjet


hadmiveleti mvszet,,s nem utolssorban Sztlin
generalisszimusz,,hadvezri gniusza.',
gy hlltk meg azoknak az angol, amerikai s ms
nemzetek fiainak hihetetlen szenvedseit s hsi hallt, akinek onfelldozsa nlkiil a Szovjetuni sohasem

at

1J
6
9

t942
!943

gadta.

rthet, hiszen csak isy vlhattak hihetv

194l

1944

284

1945
sszesen:

8lr

95

A nmetek ltal elsiillyesztetthajk szma:

t941
t942
1943
1944
1945
sszesen:

U-boot

repiilc

hadihaj

36

24
5

',l

42

5I

9L

Aknarobbans ltal elsiillyedt l0' viharban elsiillyedt 1, egyb okok miatt


elsiillyedt 6.
sszesen l00 haj sillyedt el, 60 837 BRT rtartalommal.
A szovetsgesek az arktikus csatban elvesztettek 2 cirkI t, l brivrhait s

EGYESLT

r,r,auox:

|4 795 reptilgp

7 537 harckocsi
503 jeep
3s 170 motorkerkpr
8 701 traktor
375 083 tehergpkocsi
8 218 lgvdelmi epsw
131 633 gppisztoly
345 735 tonna robbananyag
I 981 mozdony
tl l5l pore kocsi s vas ti vagon
540 000 tonna vasriti sn
1 500 000 mr|old telefonkbel
2 670 000 tonna petrleum
842 000 tonna kmiai anyag

sl

l5 ms hadihajt.

A nmetek elvesztettk a ,,TIRPITZ''

csatahajt, a
nehzcirklt, 3 rombolt, 38 tengeralattjrt s egy sor',SCHARNHoRST''
reptilgpet.

2.ITABLAZAT

3 786 000
49 000

A SZoVJETLINITBA HAJZOTT HADFELSZERELS

15

NAGY BRITANNI:

5 218 harckocsi
7 411 repfilgp

4 932 pnclt<ir< gyu


4 005 gppuska
I 803 radar ksziilk
4 338 rdi
2 000 kszlet tbori telefon
473 milli grnt
a tengeralattjr
1.4 aknakeres haj
9 gyorsnaszd

milli

Elelmiszer, amel1'rrek rtkel millird 312 milli USA dollr.

ossznspN: ||

260 343 603 USA dollr.

Megjegyzs:

fenti anyagok s rtkekcsak az arktikus vizeken t


szlltottakat tafta|mazzl<, amelyek a Szovjetuninak
adott segtsgnek mindtissze 22 sziua|kt teszik ki!

ossztkben: 309 milli angol fontsterling'


Nyersanyag, lelmiszerek' gpek, orvosi felszerels, gygyszer,tbonkrhz
s ipari gyrtmnyok l20 milli angol fontsterling rtkben.

92

autgumi
tonna bcir
tonna lbbeli

93

FELHASZNEI-T IRODALOM
P. Lund & H. Ludlam: PQ-r7 Convoy to hell. rg7o.

B.B. Schofield: The Russian Convoys. 1984.


C. Bekker: Verdammte See. .n.

L. Kennedy: Menace. r98r.


S. Howarth: Men of war. L992.

F.O. Busch: The drama of the Scharnhorst. 1991.

Sztlin iizenetvlt sa az Egyesiilt llamok s NagyBritannia vezetivel. I-II. 1958.


V. Pikul: Requiem egy hajkaravnrt. 1986.

95

TARTALOM
I. A leghltlanabb hadmvelet........................... 8
IL Az orosz konvoj
............. 12
ilI. A PQ-17 konvoj tragdija
...........,..27
IV. Hitler kontra Raeder.....
................. So
V. A,,Scharnhorst,'pusztulsa ............6z
VI. A gyzelem tnyezi
......7g
VII. Hltlansg s hazugsg.......... ......86
Mellkletek.............
....... 9l
Trkp
...........g4
Felhasznlt irodalom
.....95

96

55
F{s

FOLDI PAL
/

HARC AMALAJ
TEI{GEREI{
e n. vncHenon HnBs TENGERI cserr

aorDb !{i-J

,ttuufizurffillurr
&

Yo+s

Foldi Pl
HARC A MAIJ.TENGEREN
A II. VILAGHson HRES TENGERI csATAI
Bortterv: Frigra Design

,,Haj zni kell' lnnem muszi."


Pompeius

6.r"\
,a'fu
Ps*

qz#

ISBN 9633752537
Anno Kiad
Felels kiad az Anno Bt. vezetje
Copyright: Foldi Pl o
Ksziilt a debreceni Kinizsi Nyomdban
Felels vezet: Btjrds Jnos

I.

A FELKBL xa.p

Valahol tvol, az ,,perencis-tengeren'' is tl, lt

egy tbb ezer ves np, amely dacra annak, hogy megrizte feudlis politikai rendszert s misztikus szamurj tradciit, a zo. szzad elejn politikailag, kulturlisan, de gazdasgilag is szuperhatalomm ntte ki magt. Japnnak hvtk ezt a npet, amely egy viszonylag

kicsiny szigeten l, egy szigeten, amely kisebb, mint


Franciaorszg, de nagyobb, mint Itlia vagy a Brit-

szigetek. Bz a sziget tele van hegyekkel _ ezek ,,kirlya''


a Fudzsi 3776 mter magas vulkni kpja _, igy terletnek alig egytdt teszik ki a megmvelsre alkalmas,
nem klnsebben termkeny sksgok, s termszet
kincsekkel sincs tI jl elltva. Az orszg rendkvli
teljestmnytsem fldrajzi, sem termszeti erforrsai
nem magyarzzk. A magyarzat a japn np rendkvli
kpessgeiben keresend.
Japn elhelyezkedse nem mondhat elnysnek. A
civilizlt vilg legsz|s, keleti peremvidkn fekszik,

jvaltvolabb a kontinens partjaitl, mint pldul nyugaton a Brit-szigetek. Japnt nem kereszteztk vilgkereskedelmi fritvonalak, s minden ms orszgnl jobban el volt szigetelve. Ez a f<ildrajzi elszigeteltsg,
amely mg nyelvi ktilcinllssal is prosult, a japnokat
igen tintudatoss tette, s lesen tudatostotta benni.ik a
msoktl val kiil<jnbsget. Ennek azonban voltak htrnyai is. Ez fesztiltt tette a japnok s a kiilfoldiek
kapcsolatt, s a japnok nem mutattak kiilrjnosebb rzkenysget ms npek rzelmei s reakcii irnt. Alapvet vallsuk, a snt pedig jl szolglta a nemzeti szo.
lidaritsrzs s a fanatikus patriotizmus felsztst.
Japn zo. szzadi katonai nagyhatalomm fejldse a hihetetlen gazdasgi fellendiilsen alapu|t. Ez a
katonai nagyhatalom aztn lettrutn nzett. Ma ez a
sz szinte a fasizmus szinonimja, holott minden nagyhatalom _ krizte a ,,dicssges'' Szovjetuni is - ezt
tette, legfeljebb,,felszabadtsnak'' neveztk. Nos, Japn is elkezdett terjeszkedni, szemet vetett a viszonylag
kozeli Koreai-flszigetre, ahol azonban Knai rdekekbe
titkciztitt. tSg+-gs.ben' a nyugati vilg nagy meglepetsre, a kis szigetorszg modern hadserege k<innyen legyrtea knai rist. A japnok vgigsrip<irtek Koren,
betcirtek Mandzsririba, sztvertk a knai flottt, s
elfoglaltk az szak-knai Vejhaj kik tjt. Ezt kcjveten
egy msik moh hdtval, a cri oroszorszggal kertilt
sor tisszecsapsra. Az oroszok uralmuk a| vontk
Mandzsririt, s elkezdtk kiterjeszteni befolysukat
Korera is. oroszorszgjval ersebb volt, mint Japn,
8

de a sokkal modernebbiil felszerelt s jobban vezetett


japn hadseregek egyik gyzelmet a msik utn rtk
el; a szrazfoldtjn elfoglaltk a kulcsfontossgri Port
Arthur kikiitjt' a tengeren pedig a csuzimai szorosban
tonkrevertk az orosz flottt.
r9r4-ben az I. vilghborir jabb terjeszkedsi lehetsget knlt Japnnak, amely Nagy-Britannia sziivetsgeseknt gyorsan hadat iizent Nmetorszgnak. A
japnokat nem nagyon rdekelte, hogy mi trjrtnik Eu.
rpban, k csak foglaltk el sorban a tvol-keleti nmet gyarmatokat, elsztjr Csingtat a knai parton'
majd az cisszes nmet rdektertiletet az azt k<jriilvev
Santung-tartomnyban, aztn a Csendes-cen szaki
rszen lv nmet szigeteket - Mariana-' Karolina- s
Marshall-szigetek -, amelyeket ksbb mandtumknt
Japnnak tlta versailles-i dikttum. S mivel az egsz
vilg leginkbb Eurpra figyelt, Japn elrkezettnek
|tta az idt arra is, hogy mg tobb engedmnyt csikarjon ki Kntl.
gy rgrS-ban Japn Nagy-Britannia legfbb rivlisaknt keri.ilt ki Tvol-Keleten az I. vilghborribl.
A 2o.as, 3o-as vekben aztn Japn hihetetlen gazdasgi fejldsnek indult. Japn az els6 olyan orszg
volt, amely komoly mretekben alkalmazta a nyugati
ipari s kereskedelmi eljrsokat, s nem szik<ilkodott
jl kpzett s fegyelmezett munkaerben. A nyugati
technolgia s az olcs keleti munkaer idelis kombinci volt. A japn iizletemberek egyre inkbb megve-

tettk lbukat a korbban eurpai nagyhatalmak s

Amerika ltal monopolizlt piacokon.


A Japn fejlds legsrlyosabb problmja azonban
az vo|t, hogy egyre jobban ftiggritt a ktilfoldi piacoktl
s nyersanyagforrsoktl. Az iparosts s a gyors npessgn vekeds az alig hatvan wel azeltt teljesen
onellt Japnt olyan orszgg vltoztatta, amely vasrcbl, olajbl s mg nagyon sok ms alapvet ipari
nyersanyagbl mindenestiil ktilfoldi beszerzsi forrsokra volt utalva. Japnnak vlasztania kellett: vagy tovbbi imperialista hdtssal prblja enyhteni gazdasgi gondjait, vagy pedig inkbb a nyitott s a nemzetktizi bizalomra a|apozza gazdasgnak vdelmt. A japnok az utbbi mellett donttjttek, ez viszont nem felelt
meg az imperialista nagyhatalmaknak - elssorban az
Egyesiilt llamoknak s Nagy-Britanninak _, akik egyre inkbb veszlyes vetlytrsat lttak a rohamosan
fejld japn gazdasgban. Ezt meg kellett lltani.
Ezze| elkezdd tt azoknak a tudat.os intzkedseknek a sorozata, amelyek majd hbor ba hajszoljk Japnt. A japnoktl megtagadtk a bevndorls jogt az
olyan vonz6 s nyitott orszgokba, mint Amerika s
Ausztrlia; exportjukat mind kemnyebb korltozsokkal srjtottk, s fokozatosan korltoztk a Japn szmra ltfontossgr nyersanyagok megszerzsi lehetsgtis.
A japn politikai elit s a kozvlemnyis egyre inkbb afel hajlott, hogy az egyre srilyosbod vlsgot
csak katonai expanzival lehet megoldani. A kilpoliti70

kval leginkbb a hadsereg s a haditengerszet foglalkozott, s a katonknak elg nagy volt a mozgsteriik.
r93r-ben japn tisztek provokatv mdon felrobbantottk a japn tulajdonban lv Dl-Mandzsririai Vasrit
egy kis szakaszt, s ezzel az tiriiggyel a japn hadsereg
lerohanta egsz Mandzsrrit. tggz-ben proklamltk a
,,fiigget1en'' Mandzsukuo llam megsziiletst, amelynek uralkod6jv Pu-ji-t, azt az utols knai csszrt
tettk, aki mg 1912-ben' gyermekknt mondott le a
trnrl.

Az Egyesiilt Allamok mr r93z-ben meghirdette a


,japn hdtsok el nem ismersnek'' politikiIJt. A japn hadsereg azonban nem zavartatta magt a kiilfoldi

brlatoktl, sorra robbantotta ki a kisebb ,,incidenseket'', amelyekkel megszilrdtotta ellenrzst BelsMonglia keleti rszns a Peking krirnyki, szakknai korzetek frilritt is.
A hadsereg mandzsririai sikerei fordulatot hoztak a
japn kiilpolitikban. Ahogy a katonk lpsrl-lpsre
megszereztk a kormnyzati hatalmat, s ahogy a hborris pszichzis egyre jobban elterjedt az egsz orszgban, Japn is tvett valamit az eurpai fasizmus s ncizmus jellemzibl, br korntsem olyan markns
formban.
A msodik vilghborr, amely tulajdonkppen az
e|s gazn vilgmrethborri volt, tnylegesen rg37ben, a japn-knai konliktus kirobbansval kezddcitt,
s nem az 1939-es eurpai hborrval vagy Amerika r94res bekapcsoldsval e kt hborriba. A japn katonk
77

ltat folyratott ktilpolitiknak volt egy problematikus


vonatkozsa. odahaza teljesen szabadjra engedtk a
japn sovinizmust, m ktjzel abba a hitbe ringattk ma.
gukat, hogy a szomszd orszgok nemcsak boldogan
iidvrjzlik majd a nyugati elnyoms all felszabadt Japnt, hanem nagyon fognak ortilni annak is, ha enge.
delmesen alvethetik magukat egy kelet-zsiai japn
fennhatsgnak. A nacionalizmus azonban gyorsan tcirt
elre msutt is, fknt Knban, s amit a japnok Ko.
reban s Mandzsirriban mveltek, az nem tette ket

vonzbb gyarmattartkk az eurpaiaknl vagy az amerikaiaknl. S ahogy ntt a japn gyarmatbirodalom, gy


ntt a knaiak szembeszegtilsi elszntsga is. Japn
kelet-zsiai dominancijnak korszaka s gyarmatszerzsi tvgya trl ksn jelent meg a vilgtortnelemben
ahhoz, hogy ugyanolyan ktinny sikereket rjen el, mint
a t9. szzadi nagy imperialista kalandok.
L937. augusztus t4-n az am gy is fesziilt japnknai viszony lngra lobbant. Knai reptilk tmadst
intztek a japn megszlls alatt lv Sanghaj ellen, s
ez megfelel casus bellit jelentett a japnok szmra. A
vlaszlpsgyors s megsemmist ellencsaps volt.
Veresget mrtek Csang Kai-sek elit hadseregre, majd
elfoglaltk az akkori knai fvrost, Nankingot is. De a
knaiak nem roppantak cissze, hanem tovbb folytattk
a harcot, amely egyre inkbb elhrizd jelleget olt tt.
gy ttnt, sohasem lesz vge ennek a hborrinak, annl
is inkbb, mert az Egyesiilt Allamok s Anglia is hat-

72

hats segtsgetnffitott Knnak. De ott voltak Csang


Kai-sek mellett a szovjet katonai tancsadk is.
S ahogy gyltekszerte a vilgban a hborrs viharfelhk, rigy romlott Japn s rigy javult Kna helyzete.
A Szovjetuni ekkor mr titkos szcivetsgese volt, a
nyugati imperialista hatalmaknak, akik, hogy Japnt
lekrjssk, agresszira usztottk az oroszokat. r938 nyarn aztn a szovjetek ki is provokltak hatrmenti
tisszecsapsokat, amelybe jelents szovjet erket vetettek be. Ennek ellenre nem tudtk a japnokat kiszortani Mandzsukubl, gy cselhez folyamodtak. Megnemtmadsi szerzdst krjtcjttek Japnnal, amit majd
aztn r945-ben, j kommunista mdjra, semmibe
vesznek. De most mg csak r938-at runk, s Japn,
amely rzi, hogy az egsz vilg ellene fordul, megkottitte a nci Nmetorszggal az antikomintern paktumot, ame|yhez a ktjvetkez6 vben Mussolini olaszorszga is csatlakozott.
1939 szeptemberben Eurpban is kittjrt a hborri,
s a Japnok rgy vltk,hogy ez elvonja Kelet-zsirl
a vilg figyelmt. 194o-ben kiterjesztettk a katonai el.

lenrzst Francia-Indoknra (a ksbbi szak.Vietnamra), majd r94r jriliusban elfoglaltk Indokna ma-

radk rszt.
Abban azonban tvedtek, hogy hdtsaikra senki
sem figyelt fel. New York Cityben, br mg nem lltak a
vilgkereskedelem ikertornyai, de korbbi laki, egy
szk,s mindenre elsznt gazdasgi csoport mr ltezett. k hamar felismertk, hogy a japn gazdasgi s
13

katonai elrettjrs milyen veszlyt jelent. Azt is szmba


vettk, hogy Japnt konnyebb hborriba megverni, mint
gazdasgilaglegy zni. Megvan ehhez a megfelel emberiik is, a cinikus, mindenre kaphat F. D. Roosevelt elncik.

A problma csak az, hogyan ugrasszk bele Japnt


a hborrba? A krdsnem is olyan bonyolult. Japn
problmit ugyanis a dlkelet-zsiai hdtsai nem ol-

dottk meg. Gazdasgilag tovbbra is r van szorulva az


Egyestilt llamokra. Roosevelt eln<ik s a httrben ll
pnziigyi lobby ezt a koldtikzsinrt vgta el, amikor
Lg1l.jrilius z5-n megtiltotta a kolaj kivitelt Japnba
s befagyasztotta az Amerikval szemben fennll r3o
milli dollros Japn ktivetelst. ,,Javts'' tiriigyn lezrtk a Panama-csatornt a japn hajk eltt. Anglia
s Holland-India kiivette az Egyesiilt Allamok ptdjt,
ugyancsak befagyasztotta a japn k<ivetelseket, s a
kereskedelmi kapcsolatokat is megszaktotta.
A japnok elsztjr trgyalni akarnak, de ezt Roosevelt elutasitja. Ezze| Japnban megbukik a kormny, s
a New York.i, valamint a londoni bbjtkosok sznd.
knak megfelelen a japn hborrs prt feje, Hideki
Todzso tbornok keriil hatalomra. Todzso rigy ltja'
hogy a jelenlegi helyzetbI nincs ms kirit, csak a hborri.
Ezt akarja az Egyesiilt llamok is, de ott akkor mg
demokrcia volt, s az amerikai np nem akart hborrt.
Roosevelt s bandja ekkor iirdogi tervet eszelt ki. Birtokban lvna japn rejtjelkulcsnak, tudjk' hogy a
14

japnok tmadsra ksziilnek, s ehhez clpontot biztostanak rsziikre. Pearl Harbor csendes.ceni kik t
elrhet a japn lgier szmra. Ezrt Roosevelt _
tengernagyai legnagyobb megdcjbbensre s tiltakozsa ellenre _ a kikcitbe irnytja az amerikai flotta egy
rszt.Igen m, de sajtos mdon ebben a flottban
nincs egyetlen repiilgphordoz-anyahaj, egyetlen
modern csatahaj vagy cirkl. Csak cskavasnak szmt, kivnhedt hajk, amelyekrt nem kr. saz emberek? Roosevelt cinikus, gonosz' beteges lelkben a cl
szentesti az eszkozt.
A japnok termszetesen rharaptak a magt kellet csalira, s az tg4L. december z-n bektivetkezett
,,vratlan'' tmads minden elnyt learattk.
Roosevelt igy kzhez kapta a hn htott iiriigyet,
megtmadott orszgt hborrba vihette. Japnnak
termszetesen Anglia is hadat tizent.
gy Japn kibontotta hadilobogjt, hogy a rajta lv felkel nap vrvcirtis sugarai beragyogjk Dlkelet.
Azsit.

15

TI.

HADIHAJK SZINGAPRNAK
A

Dlkelet-zsiban hosszan elnyrl Maljflszigetet ngyezer ve laktk malj tcjrzsek. A 7. s a


tg. szzad kozott kialakult itt a Madjapahit nev ers,
buddhista birodalom. Ez kiterjesztette hatalmt az oszg nagy rszre,uralta a malaccai utat s a Szundaszigetekre vezet tengeri utat. A birodalomnak Kedah
volt a kozpontja. Szumtrrl a 13. szzad msodik feIben maljok kolttiztek t a szrazfold dli csiicskt
szeglyez kis szigetekre, s megalaptottk Szingaprirt.
Majd hinduista jvaiak mlyen behatoltak a flszigetre,

s meghdtottk a malj birodalom dli rszt,mikcizben szakrl a thaiok ttjrtek be, s nagy tertileteket vetettek uralmuk a|. Az iszlmra ttrt indiaiak ktjzben

tvittk e hitet Szumtrra' onnan pedig tovbb Maljfoldre. r398-ban a Szumtrrl menekiilt Parames-

wara herceg megalaptotta Malacca vrost, amely a ksbbiekben az :Lj, megerstidritt malj birodalom kriz-

t6

pontja lett. Malacca egy vszzadon beltil az egsz orszg ura lett.
r5o9-ben megjelent Malacca eltt a portugl flotta,
Diego Lopez de Sequira tengernagy parancsnoksga
alatt. Akkor nem sikeriilt megvetniiik a lbukat. De az,
amit az eurpai gyarmatostsnak ez az els kiildotte
hazatrseutn jelentett, elg volt ahhoz, hogy egy msodik, megerstett portugl flottt is kiildjenek, ezrittal
Alphonso d'Albuquerque tengernagy vezetsvel. Ez
meghdtotta Got s Ceylon egy rsz6t, s gy az zsai
portugl gyarmatbirodalom megalaptja lett. r5rr-ben
megtmadta hajival s lcivette Malacca kik tjt. A factiltiprik vdelme alatt, amelyeken megakadtak a vdk
nfllvesszi, a portugl katonk sz szerint lpsrl lpsre verekedtk t magukat az orszgon. Tobb hetes
elkeseredett harc utn megvetettk a lbukat a vrosban, s ezze| megkezddtitt Maljfcild gyarmatostsnak
els szakasza.
Az eurpai gyarmatost hatalmak versengse
azonban nemsokra rij urakat hozott. r64r-ben Hollandia elragadta a portugloktl Malacct. A termszeti
kincsek - kiilcin<jsen a cink _ ms hdtkat is csbtott, akik azon voltak, hogy felosszk egyms kcjzcitt a
vilgot. t796-ban Anglia azzal a cllal fszkelte be magt Penangba, hogy megtrirje a holland cinkmonopliumot. r795-ben az angolok vgtil is kiszortottk a hollandokat Malaccbl. Hollandinak r8rS-ban mg egyszer sikeriilt egy Anglival kot tt szerzds rvn
Malacct birtokba vennie, r8z4-ben azonban a hrhedt
17

Brit Kelet-indiai Trsasg vgrvnyesenaZ angol korona uralma al vetette a vrost.

Ek<izbenr8rg-benSirStamfordRafflesbrittelepet
alaptott Szingaprirban. Penang, vele egyiitt a
Wellesley-tartomny, Malacca s Szingap r, valamint a
Karcsony-szigetek, Labuan- s a Kkusz-szigetek
r8z6-ban - Penang kozigazgatsi kozponttal - brit

fennhatsg alatt egyesi.iltek. r867-ben ezek a teriiletek


koronagyarmatt vltak, Straits Settlements (Tengerszoros menti Teleptilsek) elnevezssel. Szingaprr lett

azrjkozigazgatsikzpont.Angliamostinnenhatolt

be clratoren a Malj-flsziget belsejbe. gyesen kihasznlta az egyes maljf<ildi szultantusok kozotti viszlyokat, s egyms utn knyszertette rjuk a ,,v.
delmi szcivetsget''. 18 85-ig ezeq1 a mdon protektortushoz csatolta Perakot s Jahore-t. 1895-ben ezeket a
tertileteket Federated Malay States (Szilvetsges Malj
llamok) nven egyestette, s Kuala Lumpurbl brit
frezidenssel igazgatta. 19o9-ben Anglia megfosztotta
Szimot a Perlis, Kelantan, Trengganu s Kedah feletti
felsgjogoktl, s ezeket a teriileteket az Unfederated
Malay States rszeinek nyilvntotta. A Straits
Settlements koronagyarmatot hivatalosan brit teriiletnek tekintettk, mg a Federated Malay States s az
Unfed'erated Malay stut", (Nem Szcivetsges Malj l-

lamok)protektortusmaradt,aholszultnokkormnyoztak _ mindenesetre brit rezidens s a brit tancsA


adk szigorri ellenrzse mellett s irnyelvei szerint.
szultnok szmra fenntartott csekly jtktr a vallsi
tB

s kulturlis tevkenysgrekorltozdott. Anglia

politi-

kailag ersen kzben tartotta a teriiletet, gazdasgilag


pedig mrhetetleniil s gtlstalanul kizskmnyolta,
nptrabszolgasorsba tartotta. A japnok teht joggal
remlhettk, hogy felszabadtknt fogjk ket fogadni.
Maljftild Anglia egrk leggazdagabb gyarmata volt.
Cinkjt s kaucsukjt nagyrszt Amerikba szlltottk,
bsges dollrforrst biztostva ezze| a brit koronnak.
Szingaprir volt Nagy-Britannia zsiai uralmnak sarokktive, India vdelmnekkeleti, Ausztrlia vdelmnek szaki kapuja. Itt futottak a gzbaj ttvonalak,
amelyek Eurpbl kelet fel, innen szakra Hongkongba, ezen keresztiil Sanghajba, dlre s keletre, valamint Holland Kelet-India kincseihez vezettek.
Amikor azifi:iu s lelkes Raffles felvonta a tertileten
a brit lobogt, Szingaprr egy 160-25o lakosri, isten hta
m<igotti kis falu voIt, k<irtilcitte semmi, csak serd s
nhny kis telepiils. Az els vilghborirt koveten a
brit katonai koncepci elhatrozta, hogy kiptegy tengerszeti bzist a Tvol-Keleten, mg a csatahajkat,
Anglia uralmnak alapjait a hazai vizeken llomsoztatja. Abban remnykedtek, hogy amennyiben keleten
hborr fenyeget, vagy ttir ki, a kell idben nagy hajkat lehet oda irnytani, hogy brmilyen fenyegetssel
szembeszlljanak.
19z3-ban Anglia megkezdte Szingaprir erdtmnnyval kiptst,
s ez a kikrit lett az a bzis is,
amely hajk llomsoztatsra is szolgl, s ahov
sziiksg esetn a brit flottt koncentrlni kvntk.
19

A Royal Air Force (Kirlyi Lgier) vitatta ennek

koncepcinak a helyessgt,mivel rgy vltk,hogy egy


ers torpedvet s bombz erbl ll lgier, amelyet vadszgpek is ksrnek,a legjobb vdelem Szingaprr s Maljfold megrzsre, de a brit fparancsnoksg rendiiletleniil bzott a partvd s a flotta egytittes
gyuparkj ban, mint a,,leghatkonyabb vdelemben.''
Lz erd kiptsesorn ltrehoztak egy hatalmas
szrazdokkot is, szerelmihelyek tucatj ait hoztk ltre,
hatalmas darukat ptettek,trb'zakat ltestettek,tovbb hatalmas olajtartlyokat, rgy, hogy egsz flottt
el tudtak ott helyezni s 3ooo embert a parton, amg
hajikat javtjk. Az egsz ptkezsikltsg abban az
idben 6o milli fontsterlingbe kertilt. A brit birodalomnak ezt a bstyjt, tgg8. februr kozepn adtk t
Ienyli'goz tinneps gsorozat kcjzben. Ezze| kvntk demonstrlni, nem fogjk trni,hogy Japn dli ,,felsgvizeiket'' brmikppen is zavarja.
Japn rszrl ez na1y aggodalmat keltett, mivel

felmrtk,hogy mindez csak elleniik irnyulhat, s


mlyen srtette nemzeti biiszkesgiiket. A szingapriri
bzist csak rigy emlegettk, mint a szviik ellen irnyul
kardot.

Mr az ptssorn felvetd<jtt a maljfrildi brit


helyrsgparancsnokban aZ az szrevtel,hogy a szrazftildet bort dzsungel az nem egy thatolhatatlan

akadly jl kpzett csapatok szmra, s a tengerszeti


bzist kiinnyen fenyegetheti a japnok partraszllsa

20

maljfold keleti partjain, s egy szakrl irnyul t.


mads Szingaprir ellen.

Az angol politika azonban elssorban a nmet s

olasz fenyegetssel volt elfoglalva, s a japn fenyegetst egyelre egy halvny s tvoli lehetsgnek tekintette. gy vltka dzsungel thatolhatatlan, a tenger
fell jov fenyegetst pedig az er d flelmetes gytLparkja meg tudja lltani. Ekkor mg az sem vetd<itt
fel, hogy hadihajkat kellene ebbe a tvoli trsgbe,a
Malj -tengerre veznyelni.
r939-ben, amikor a hborr kittirt, Anglinak rz
csatahajja, 3 csatacirklja s 6 repi.ilgphordozanyahajja volt, ehhez jrult mg a francik 5 csata- s
r anyahajja.

A Kirlyi Hadiflottban mg szilrdan tartotta magt az a nzet, hogy a csatahajk a hborrit eldont tnyez6k, pedig 1939 szeptembere s l,g4t novembere krjzott 13 nehz egysg siillyedt el a hborriban.
1939 szeptemberben a,,CoURAGEOUS" anyahaj,
amelyet megtorpedztak a nmetek, ezt kcivette a Scapa

Flow-i tmaszponton a Prien kapitny ltal elsiillyesztett,,ROYAL oAK" s ,,PEGASIJS',, a nmet ,,ADMIRAL
GRAF SPEE' amely a hrom brit cirklval vvott
egyenltlen kiizdelemben fcilrobbantotta magt, t94oben a ,,GLoRIoUS'-t kt nmet csatacirkl siillyesztette el. Jrliusban a ,,BRETAGNE" francia sorhaj az
oran elleni tmadskor repiilt a levegbe. Lg4o novemberben hrom olasz csatahaj a ,,LITTOR[O' a
,,COMTE DI CAVOUR'' s a ,,CAIO DUILIO" lett meg21

torpedzva repiilk ltal a taranti tmaszponton. 1941


mjusban a ,,HooD'' s a ,,BISMARCK'' stillyedt el
tengeri csatban, 1941 novemberben az ,,ARK ROYAL'
brit anyahajt torpedztk meg' november vgnpedig
a ,,BARHAM'' csatahajt ugyancsak egy tengeralattjr
stillyesztette el. Teht iit esett ldozatul tengeralattjrknak, ngy felszni ttivegeknek, hrmat stillyesztettek
el torpedvet repiilgpek, s a ,,BISMARCK' pedig
egyiittes ldozatul esett a repilgpekrl ledobott torpedknak s a tengeri egysgeknek.
Ennek ellenre a brit Admiralitson rendtiletlentil
hittek abban, hogy a csatahaj ki tudja vdeni a tengeralattjr tmadst, ha kell sebessggel halad s a
pnc|zata elg vastag. Nem tekintettk nagyobb veszlynek a lgitmadst sem, noha mr a hborri sorn
eddig <it brit cirkl s zB rombol esett ldozatul a
nmet reptilgpeknek. De ezek zuhanbombz gpek
voltak, s a torpedvetk _ kivve a taranti tmadst
_ mg nem stillyesztettek el nagy csatahajt.

gy annak ellenre, hogy amerikai rszrI Billy


Mitchell kapitny a lgitorpedk elsdlegessgt hirdette, sztivetsges vagy a Tengely-hatalmak rszr|
nylt tengeren nem siillyedt el egyetlen csatahaj sem.
gy a csatahajknak mg nagy j<ivt tulajdontottak.
Ami a reptilgpeket illeti, Szingaprir s Malaya
gyengn volt felszerelve. Az adott pillanatban 88 repiilgppel rendelkeztek, de ebbl csak 48 volt modernnek tekinthet. A RAF vezetse, Churchill minisztereln<ik tmogatsval egy hatalmas bombz6 et6 kidolgo22

zsn tevkenykedtek, abban a remnyben, hogy a lakossg terrorbombzsa rvnNmetorszgot megadsra tudjk knyszerteni. Az angliai lgicsata ekkor
mr vget rt, s a Luftwaffe f ereje a Szovjetuni flcitt kertilt bevetsre.
A kelet-zsiai trsgbrit parancsnoknak, Pownall
tbornoknak si.irgetsre,repiilgpek hinyban Churchill tigy drinttjtt, hogy egy csatahaj egysget fog az
Indiai-cenon cisszegyjteni,s azt Szingaprirban llomsoztatja.
gy alakult meg a 3. flotta; eredetileg 7 csatahajrl, r anyahajrl, ro cirklrl s z4 rombolrl beszltek, ez s a Pearl Harborban horgonyz amerikai
flotta kell elrettentse lesz minden japn agresszinak. Az Admiralitsnl azonban vita keletkezett azon,
hogy a legmodernebb csatahajk elhagyjk-e az eurpai
vizeket, mert attl tartottak, hogy a nmet flotta fle]metes egysgei, a ,,TIRPITZ,,, a ,,SCHARNHORST', s a
,,GNEISENAU'' kitcirhetnek az Atlanti-cenra. igy v.
giil is ellltak az Indiai-cen ilyenfajta megerstsrl, s vgiil a King George V. osztlyba tartoz egyetlen
csatahajt a ,,PRINCE oF WALEs''-t s a
''REPULSE"
nehzcirklt veznyeltk a trsgbe.
Nem Churchill volt az egyetlen ezekben a hnapokban, aki lebecsi.ilte a japnok erejt. Ebben szerepet jtszott rossz szelleme, a piperkc Anthony Eden kiiltigyminiszter, aki szemlyes gylcilettcsak a nmetekre
terjesztette ki, Japnt elhanyagolhat ellenflnek minstette, s gy fel sem mertilt Malaya komoly vesz|yez23

tetse. Ed'en rigy vlekedett, nem hiszi, hogy Japn


harcba merne szllni az Egyesiilt llamokkal s NagyBritanniv al. Az angolok elkpeszt ostobasggal s
nagykpsggelnztkle Japn erejt, mind iparilag,
mind katonailag, pedig nem kellett volna messzebbre
visszatekinteniiik, mint a sz.zadelre, amikor a japn
hadsereg s haditengerszet megalz veresget mrt a
sokszoros trilerben lv orosz birodalomra.
Az angolokat mg Pearl Harbor sem jzantotta ki;
az ostoba Eden, amikor Moszkvban trgyalt r94z elejn, azon morfondrozott, hogyan keriilhettek nmet
repiilgpek s piltk Japnba, mert elkpzelhetetlennek tartotta, hogy ezek a ,,primitv srga majmok'' egy
ilyen tmadst vgre tudtak volna hajtani.
Majd amikor tallkozunk e kiinyv lapjain Phillips
tengernaggyal, aki vezeti a kt brit nehz hajegysget'
s jelentik neki, hogy japn torpedvet repiilgpek
kiizelednek' bosszrisan torkollja le a ,,rmeket lt, ostoba'' tisztet - hiszen a japnoknak nincs ilyen reptilgpe.

Bzt a szellemet jl tiikr<izi, mr jval a hborr befejezse utn rdott vilghriPierre Boulle kon1v a
,,Hd a Kwai folyn'' szellemisge is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy rasszista ktinyv. Hiszen az a japn
hadsereg, amely maga eltt kergeti a sokszorosan trlereji angol, amerikai s holland erket Malayban, a
Fiilop.szigeteken s Jvn, kptelen felptenia dzsun.
gelben egy kismretfoly felett egy hadihidat. A japn
mrnok mg a tervet sem tudja elkszteni, mert arra
24

kptelen, s ha nem lennnek a derk angol hadifoglyok, akkor mg ma sem lenne hd a Kwai folyn.
Vgtil is ebbl indult ki az egsz angol elkpzels,
hogy odakildiink kt csatahajt s egy anyahajt, ez
tinmagban annyira meg fogja riasztani a japnokat,
hogy nem is mernek tmadsra gondolni.
tsy u,,PRINCE oF WALES'' s a ,,REPULSE'' mell
kivlaszto ttk az,,INDOMITAB LE'' repiilgphordozt.
A ,,REPULSE,' ekkor mr z5 ves volt, mg r9r6-ban
bocstottk vzre, k<innyebb pncIzattal rendelkezett,
de 8 csomval gyorsabb volt, mint az ebbe az osztlyba
tartoz csatacirklk. Fegyverzete hat 38o mm-es
gyribl, nyolc 1oo mm-es lgvdelmigyribl s nyolc
533 mm-es torpedvet csbl llt. S lya 3z ezer tonna, teljes sebessge 3z csom. A legelegnsabb sorhajja volt a Kirlyi Haditengerszetnek s a ,,HooD''-dal
egytitt, amely kt wel fiatalabb volt nla, a legflelmetesebb egysgnek tartottk. Legnysge 69 tisztbl
s tz4o tengerszbl llott, fegyelmezett, sszeszokott
csapatot alkottak. Parancsnoka, Tennant kapitny
rendkvtil npszeri volt a legnysgktirben, egyrszt
kimagasl szaktudsa, msrszt azon legenda rvn,
amely a dunkerquei evakulsnl ragadt r. Amikor a
brit expedcis hadsereget evakulni kellett Dunkerque-bl, Tennant vette t ennek a nehz hadm veletnek az irnytst. Sz szerint voIt az utols angol, aki
elhagyta a dunkerquei partot.
A,,PRINCE oF WALES" a King George V. osztlyba
tartozott, amelyrl a nem hivatalos hrversazt tartot.
25

ta, hogy elsiillyeszthetetlen. A ,,KING OF GEORGE V''


az els hajja volt ennek a sorozatnak, 1939 janurjban lett vzrebocstva s t ktjvette 1939 mjusban a
,,PRINCE oF WALES,'. Ez utbbit azonban kezdettl
fogva rossz csillagzat alatt sziiletett, szerencstlen hajnak tartottk. Mg bevets eltt Liverpoolban nmet
bombatallat rte, amelynek k<ivetkeztben 14 fokkal
megdlt, s hosszas javtsra szorult. Els ktildetst,
amikor Churchill miniszterelnokot elvitte Roosevelthez,
mg sikerrel teljestette, de aztn jtitt a nagy tengeri
csata, amelyben a,,HooD,' trsasgban szembekeriilt
a ',BISMARCK''.kaI. Amg kt tallatot rt el, addig
hetet kapott. Ezek k<iziil az egyik romm ltte az egsz
parancsnoki hidat s harckptelennvlt hts lovegtornya is. A ,,HooD" Anglia biiszkesge volt, s ha
alaptalanul is, de a ,,PRINCE OF WALES"-nak tulajdontottk a pusztulst, mondvn, hogy cserbenhagyta.
Ksbb a Foldkijzi-tengeren szerencstlen mdon a
nmetek ellen vdekezve leltte az egyik sajt repiilgpt,amely az ,,ARK RoYAL''-rl szllt fel. Mindennek
ellenre a ,,PRINCE oF WALES" flelmetes risz erdtmnyvolt. Hosszlsga 225 m, vzkiszoitsa 35 ooo
tonna volt, sebessge pedig meghaladta a 30 csomot.
Ffegyverzett tiz 355 mm-es syu alkotta, melyek hattvolsga s rombol ereje a legnagyobb volt a brit
hajrisok ktjzott. A hajt ezen kvtil mg risi lgvdelmi tzerejeis egyedtilllv tette. Fedlzetnngy
reptilgpet hordozott, hrom z5 csiivlgvdelmi spgyrival, valamint ely 20 cs<ivgyrival rendelkezett,

z6

ezen kvtil ngy 8 cstjvlgvdelmi gpgy val is felszereltk, amelyek tzgyorsasga 8oo lovedk volt percenknt. rro tiszttel s r5oz fs legnysggelrendelkezett, az emberek zome Devenportbl szrmazott. A legnysg morlja azonban nem volt olyan j, mint elvrhat lett volna. Vltozatlanul hatott rjuk a trauma,
hogy tttk a ,,HooD''-ot levegbe repiilni, s hatott az
a legenda is, hogy a ,,PRINCE oF WALES" szerencst-

len haj. Kapitnya, Leach ktsgteleniil rtette a

szakmjt, de korntsem volt olyan karizmatikus sze.


mlyisg,mint Tennant.
Az ,,INDOMITABLE,, egy modern, 23 ezet tonns
haj volt, de a Bermudkon gyakorlatozva tg4L novemberben egy korallztonyra futott s gy a kt csatahajnak le kellett mondania az anyahaj repiilgpeinek
vdelmrl.
A hajraj parancsnoka Sir Thomas Phillips tengernegY, aki korbban a tengerszeti vezrkar helyettes fncike volt, 53 ves s s7 vet szolglt mr a haditengerszetnl.Egy idben k<izel llt Churchillhez, de aztn
kapcsolatuk megromlott, mivel Phillips ellenezte a g r<igorszgi expedcit, jllehet az Churchill kedvenc fixa
ideja volt. Phillips vezrkari tiszt volt, aki r9r7-ben
volt utoljra bevetsen s r939-ta nemjrt a tengeren.
Meggyzdse volt, hogy egy modern haj, amely megfelel pnclzattal s lgvdelemmelrendelkezik, nem
lehet ellensges reptilgpek ldozata.
Emiatt sok vitja volt a hrhedt ,,bombz6'' Harrisszal is, aki egyszer kifakadt: ,,ott fogsz majd llni, Tom,

a hajhdon a dobozodon (Phillips olyan alacsony volt,


hogy a hajhdrl csak egy dobozra llva tudott kitekinteni, ezrt is neveztk ,,Htivelyk Matyinak'') s a hajdat majd darabokra tpik a reptilk bombi s torpedi, s az |esz az utols szavad: micsoda nagy aknra

futottunk."
Ennek ellenre Phitlipsnek az volt a hrneve, hogy
ragyog kpessgtengersz s az admiralits els
lordja, Pound tengernagy nagyon nagyra becstilte, mg
att| az idtl kezdve, hogy az els vilghborriban
egytitt szolgltak a Foldkozi-tengeren. s Pound ezt
k<jveten is egytitt dolgoztak. Phillips tiirelmetlen termszetember volt, amely gorombasggal prosult, s
nem rdekelte msok vlemnye.
r94r. oktber z5-n 13 ra o8 perckor vonta fel a
,'PRINCE oF WALES" a horgonyt s lehajzott a
Clyde-on keresztiil a nllt tenger fel. Hrom rombol

ksrte,az ,,ELECTRA,, az ,,EXPRESS'' S a

,,HESPER{JS'', ez utbbi ksbb levlt tle.


A csatahaj als fedlzetn az emberek nem voltak
trlsgosan boldogok, hogy kiiudldre mennek, anlkiil,
hogy megkaptk volna a szoksos szabadsgot, a rombolk pedig semmit sem tudtak az riti clrl. Percy Noel
tengernagy, amikor ltta ket kihajzni, csak annyit
mondott: ,,nagyon sajnlom ezeket a fickkat.,'
Bz a ngy hadihaj, melyet ,,G'' ernek neveztek,
szakra haladt el rorszgtl, mlyen behatolt az Atlanti-cenba, utna fordult csak dlnek, hogy elkeriilje a

zB

Franciaorszgbl startol hosszr tvri nmet feldertreptilgpek hatsugart.


Els rendeltetsi helytik Sierre Leone volt. r8-zo
csomval haladtak, mivel ennl nagyobb sebessg tril
sok iizemanyagot emsztett volna fel a rombolknl. A
legnysg szoks szerint 4 rt volt szolglatban, egymst vltva, s kt rs tiizrsgigyakorlat volt na.
ponta, ugyanakkor teljes rditilalom volt elrendelve.
Churchill nagyon optimista volt, taln trlzottan is,
mint Sztlinnak rta: ,,hogy a japnokat megflemltsiik,
elkiildttik legrijabb csatahajnkat, a ,,PRINCE oF
WALES"-I, amely egymaga kpes elpuszttani egy egsz
japn flottt...''
November 5-n futott be a ,,PRINCE oF WALES",
most mr kt rombolval Freetown-ba, nhny ember,
kihasznlva a kikciti tartzkodst, dezertlt a hajrl
(ez a japn' vagy a nmet haditengerszetnlelkpzelhetetlen lett volna). A szoksos szertartsok mellett
iinnepeltk meg az Egyenltn val thaladst, de nagyon sokat szenvedtek, a nagy hsgben nhny fit
hgutt kapott. Utna rossz idjrs kosztint tt be,
nagy viharok s rossz eljelknt az egyik rombolrl
egy embert a tengerbe sodortak a szelek. pillanatok
alatt elmerilt.
Tz napig tart utazs utn, november t6-n rkeztek meg Fokvrosba. Churchill azt kvnta, hogy
Phillips ta||kozzk Dl-Afrika llamfjvel, Smuts tbornaggyal. A tallkozs utn a dl-afrikai politikus
tviratot kiildott Churchillnek, amelyben kifejtette, le-

hetetlennek tartja, hogy ez a csekly brit tengeri er fel


tudja tartztatni a japnokat.
Ha lett volna a nmetek s a japnok kcjztitt olyan
egyiittmktids,amilyen sohasem volt, akkor a nmetek

felhasznlhattk volna

ezt a helyzetet, hogy

a
,,TIRPITZ''-ceI fenyeget mozdulatokat tegyenek, amelyek hatsra esetleg Churchill visszarendelte volna a
,,PRINCE oF WALES''-I az eurpai vizekre.

Az

elzeIes egy ht helyett csupn kt napot maradhattak Dl-Afrikban, mert Phillips parancsot ka-

pott az Admiralitstl, hogy hagyja el Fokvrost. A


csatahaj gy november r8-n indult rtnak, ismt nhny fvel kevesebb legnysggel.A koriilmnyekre

jellemz, hogy a gphzban 40 s 5o fok krjztitt volt a


hmrsklet, a kaznhzakban pedig 6o fok. A mhelyekben s a raktrakban ,,csak'' g8 fok volt, a torpedhelysgekben 38-tl 42-i8, a legnysgiszllson 35
fok.
Ceylonban vrta ket a ,,REPULSE'', amelynek legnysgenem volt trilzottan lelkes. Sajt hajjukat s
tiizrsgiiket a legjobbnak tartottk a Kirlyi Haditengerszetben, s nem szvesen szolgltak egy olyan admirlis alatt, akit csak a ktizelmriltban neveztek ki,
mgpedig egy szerencstlen hrnevihajra. Ettl kezdve, mint megjegyzik, lland s elkeseredett rivalizls
kezdd<jtt a kt haj s legnysgekoztitt.
Mikor a ,,PR[NCE oF WALES'' megrkezett Ceylonba, Phillips tengernagy elre repi.ilt egy vzirepil-

3o

gpen Szingaprirba, ahov a


flotta hrom nappal ksbb, december z-n futott be.
A helyi rijsg a kt haj megrkezsr
| azt rta, ez
rossz hrt jelent a japnoknak,
mert sztz zta,,"gy.u
tcjr remnyeiket. A Malaya Tribune
,,katonai szakrtje'' megllaptotta,.hogy a tengerszeti
."piil. ;;
pn flotta leggyengbb rsze,
a 3fran ipar kptelen
kor.
szertellltani, s japnoknk^
mg. t.gd'u''""oo
eslytik sincs egy eredmnyes
tmadsra."
Ugyanakkor tudni kell, hogy Japn
tcibb mint 5oo
reptilt, kcizttik szmos hadite;;erszetit
gyrtott csak
r94r folyamn.
A brit ,,katonai szakrtnek', nhny
nap mrilva
Pearl Harborral vlaszoltak.

31

III.

,,SARGA MAJMOK''

A,'PRINCE oF WALES" emberei orijmmel fogadtk


a szingapriri tartzkodst, mindj tt az els kimen alkalmval nagy verekedst rendeztek az Union Jack
Klubban, ahol a'tengerszek, az ausztrl katonk s a
Gordon Highlander ezrednek az emberei mentek egymssal <ilre, s 3o-an fejeztk be a kiruccanst az Ale-

xandra katonai krhzban.


A ,,REPULSE'' egy ausztrliai tovbbi ritra volt kijeliilve, Port Darwinba, amikor a japnok mr meg-

kezdtk hadmveleteik elksztst.


Ezek Pearl Harbor, a Fi.ilop-szigetek, a Guam, Wake
s
s a Gilbert-szigetek, Hongkong s Maljfold, Szim
Szingaprr trsgeellen irnyultak.

Ebblbenniinketamaljfotdihadmveletrdekel,
japn
amelynek vezetje Kondo altengernagy volt, a
dli erk parancsnoka. Kt csatahajval rendelkezett, a
r9r4
,'KoGo''-val s a ,,HARUNA''-val, mindkettt mg
eltt bocstottk vzte, 3o csoms sebessgre voltak
32

kpesek, 8 darab 14 htivelykes gyrival voltak felfegyverkezve, de kapitnyaik tudtk, hogy nem vghetik fet a
harcot a kt brit egysggel. Ezrt eiksztsnek z aknarak hajval mintegy rooo aknt helyeztek el a maljftildi partok eltt az angol hajk esetleges kifutsi titjba, s tengeralattjrkbl egy r1ratot lltottak fel az
aknamezk kcizelben.
A maljftildi hadmveletre a japn haditengerszeti
lgier 99 bombzval',36 vadssza| s 6 feldert repiilgppel rendelkezett, ezekkel kvnta a tervezett

partraszllst fedezni. Az itt lv japn Mitsubishi


GsM, s Mitsubishi G4M bombzkat az angol s amerikai szleng ,,Nell',-nek s ,,Betty',-nek nevezte. Ezeknek
a gpeknek a legnysgetcikletesen ki volt kpezve a
bombavetsre, ppen gy, mint a torpedvetsre, s gy
a kt japn csatahaj trsasgban mr komoly veszlyt
jelentettek.
A maljftildi hadmveletet Maszanobu Cudzsi vezrkari ezredes dolgozta ki, s a ,,Malj Tigrisnek'' nevezett Yamashita tbornok z5. hadserege hajtotta vgre. A terv szerint a japn hadosztlyok tcibb helyen
partra szllnak Maljfcildrin - a f erk Kota Bharunl
_ s onnan dl fel haladva ttrjrnek a ,jrhatatlan''
dzsungelen s htba tmadjk Szingaprrt.
December 4-n hajnalban egy japn konvoj 19 csapatszlltval, cirklk s rombolk ksretbenelin.
dult Hainnanbl a 4 napos tra, 9 tovbbi szllthaj
Saigonbl s ms indoknai kik tkbl 5-n s 7.n in.
dult el' E'zt a z8 csapatszI|it hajt nem kevesebb,

mint 36 hadihaj ksrtes nyugatra fordultak a Kambodzsa-fokn1.

December r-jn a brit Admiralits utastotta


Phillips tengernagyot, hogy a kt hajegysg hagyja el

Szingaprir kik tjt, attl tartottak ugyanis, hogy esetleg a kikotben meglephetik ket a japnok. December
g.n az Admiralits rijra jelentkezett, s azt javasolta
Phillipsnek, hogy keresse fel Manilban Hart tengernalYot, az amerikai zsiaiflotta parancsnokt, megbeszlve az esetleges kozos hadviselst, egyben krjen rombol erket tle. Ugyanakkor vltozatlanul stirgettk a
kt haj kifutst Szingaprirbl.
December 4.n Phillips s vezrkarnak kt tagja

elrepiilt Manilba, hogy Hart tengernaggyal

s
MacArthur tbornokkal megbeszIje a tovbbi egyi.itt-

mkodstervt. A megbeszls azonban nem jrt


eredmnnyel. Sem MacArthur Sem Hart nem kapott

pontos utastsokat Washingtonbl arra nzve, hogy mi


a teend. Ez is rsze volt Roosevelt ,,nagyvonalri,' jt.
knak.
December 5-n a ',REPULSE'' a szingapriri kikiitben hozzcsatlakoz ',VAMPIRE'' s ,,TENEDOS'' rombolk ksretbenelindult Port Darwin kikotje fel.

Phillips mg 6-n is Manilban volt, amikor a brit


lgifeldertsjapn csapatszlltkat s ksr erket
fedezett fel Saigontl nyugatra, amelyek teljes sebes-

sggel haladtak Maljfold fel. Ennek a hrnek a vtele


utn a ,,REPULSE',-I visszarendeltk, s Phillips maga
is ritban volt mr Szingaprir fel. A lgiert utastottk a
34

feldertk kiktildsre, de az alacsony felhzet s a zuhog szakkeleti monszunes megakad|yozta az eredmnyes feldertst. Ennek ellenre a reptilsek folytatdtak. 7-n kikiildtek kt Hudson reptilgpet, az egylk
sohasem trt vissza, de a msik piltja, Ramshaw
hadnagy riaszt hrt jelentett. Hadihajkkal megerstett japn szllt konvoj Kota Bharu irnyba hajzik.
Kota Bharu, Kelantan szultantus fvrosa Maljf<jld szakkeleti partvidkn, az angol hadsereg fontos
tmaszpontja volt, a ktirnyk legfontosabb repiiltervel. A vros mintegy kt kilomterre volt a parttl, a
Kelantan-foly deltja mtigott. A deltn erdtjt emeltek.
Itt, a mocsaras szigeteken, a vizgak s a mangrove.
erdk vidknhrizdott az ahrmas vdvonal, amelyet
a brit-indiai 9. hadosztly 8. brigdjnak katoni vdtek. Alig volt itt betonbunker; ttibbnyire csak kemnyfbl ksztettek gppuskafszkeket, kt vagy hrom lrssel. A harmadik vdsv milg<itt, a repiiltr eltt
voltak fellltva a lgvdelmil<ivegek. Ezek nyitottak
elsztjr tiizet a december B-n oo ra 45 perckor partraszll japn erkre. Az ers hullmzs ide-oda doblta a japnok kis csnakjait, mint valami jtkszereket, sokat fel is bortott koziiliik. m a japn katonkon
riszmellny volt, s gy mind a partra risztak. A konvojt
biztost rombolk ttize ekrizben a szrazfrildi angol llsokat ltte.
A reptiltrrl felszllt kt Hudson squadron, egyenesen a japn hajk fol. A piltk kittn munkt v.
geztek. A heves lgvdelmitiz ellenre kis magassgbl

nagy pontossggal dobtk le bombikat. Kt japn


rombol, az ,,AYNTOSAN MARU' s az ,,AWAGISAN
MARU'' nemsokra lngokban llt. Ez azonban nem

vltoztatott a helyzeten, hiszen a japnok partra tjz<jnltjttek. Mikozben odakint a tengeren kigtek az iires
szlltk, a japn gyalogsg ttcirte az els drtakadlyt
s a part menti aknamezket. Itt.ott tzvillant, a felrobbant akna szttpettegy-egy <ingyilkost, de helytikre
nyomban msok lptek.
Az indiai katonk, akik az aknamez m<igott htn .
d llsokban voltak, nem ksziiltek fel ilyen villmgyors tmadsra. Arra szmtottak, hogy a japnok
elbb lehasalnak a drtakadlyok s az aknamez eltt'
s akkor grntokat lehet dobni kcizjtik.
Amikor azonban a japnok trohantak az akadlyokon s hosszri sorban megrohamoztk az llsokat, az
indiai katonk kimsztak az rokbl s megkezdd<itt a
kzitusa. A messze mrigrittiik ll gpfegyverek nem
szlalhattak meg, hiszen sajt embereiket is eltallhattk volna. A veresg hamar bekiivetkezett. A tmadk,
teljesen tzott khaki egyenruhjukban s rszmellnnyel a testiiktin feltartztathatatlanul haladtak a
bunkerek s a gppuskafszkekfel. Amint a lrsek
mtigott felugattak a gppuskk, felbukkantak a homlokukon fehr hashimakit (kendt) viselk, s a nllsok
e] vetettk magukat. Ezzel lehetv tettk, hogy a tobbiek kzigrntokkal felrobbantsk a bunkereket. Sokan elpusztultak egy ilyen akci sorn, de ezze| senki
sem t<irdott. A japn tmadk maguk mtigritt hagytk
S6

meghdtott els vonalat, s htra sern nzve a


Kelantan-foly vizbe vetettk magukat, hogy elrisszanak a msodik vdsvhoz. Az rszmellnyek meg.
konnytettk a dolgukat. Vratlan gyorsasggal, nagy
szmban megjelentek a msodik angol vonal eltt, s
tjabb elkeseredett kcizelharc bontakozott ki. A msodik
vonal vdi egy rn t feltartztattk a japnokat.
Ezen kvtil a Kelantan-foly kis szigetein mg egy csom.i angol gppuskafszek volt, amelyek napfelkeltekor
j I irnyzott sorttizekkel avatkoztak a harcba. oldalba
tmadva a japnokat.
A Kota Bharu-i reptiltren, amelyet a japn rombolk gyilttiz alatt tartottak, reggelre a Hudsonok jszerivel harckptelennvoltak tve. Nagyobb rszi'iket
lelttk, a ttibbit javtani kellett. Megjelentek a japn
bombzk' a gyors s mozgkony ktmotoros Mitsubishik' Ezek szisztematikusan bombzni kezdtk a megmaradt llsokat, s sztromboltk a repiilteret. Egyidejileg a tenger fell ersts rkezett: rijabb csapatsz||it hajk bukkantak fel egy cirkl s tcibb rombol
ksretben.Mind ttibb japn katona szllt partra, s
dlutn 16 rakor az e|s tmadk mr Kota Bharu repiiltere eltt lltak. Az angolok harmadik vdelmi
svjt is ttcjrtk. A megmaradt brit repiilgpeknek
csak annyi idejiik maradt, hogy felszlljanak s elmenekiiljenek. irlfel, z4 rval a partraszlls utn a
Kota Bharu-i reptiltr japn kzen volt. Az utszok
azonnal megkezdtk a repiiltr hasznlhatv ttelt.
Az angol csapatok a vros eltt gyiilekeztek, meglehet37

son sokkos llapotban.

A brit

katona Maljfiildtin

konnyi szolglathoz szokott, affle rendri tevkeny-

sghez, amely t<ibbnyire a fegyvertelen bennsztil<itt lakossg megfegyelmezsre irnyult. Most azonban
msfajta eltenfllel keriilt szembe. snem volt meglls. A japnok itt is egyik llsbl a msikba szortottk
ket vissza, akik letiiket nem kmlve,,,Banzai'' csatakiltssal tortek elre. Kt ra mrilva Kota Bharu fol<itt
japn zszl'6t lengetett az szakkeleti szl.
Ezze| ltrejott a kiindul bzis, amely megnyitotta
Eden ,,srga majmai'' eltt az elrettirs lehetsgt
Maljf<ildtin t Szingaprr fel.

S8

IV.

ToRPBor svIncor
Londonban Churchill magnkviil volt mrgben,
amikor megtudta a partraszlls hrt,mert tancsadi
s szakrti arrl biztostottk, hogy az szakkeleti
monszun idszakban ezen a partvidken lehetetlen
katonai partraszllst vgrehajtani, legfeljebb majd tavasszal.
Kota Bharu elfoglalsa csak az aznapijapn sikerek
egyike volt, mert krizben Pearl Harbornl elpuszttottk
az amerikai hajhadat s lgiert, partra szlltak a Ftil<ip-szigetekeken, Hongkong s Szim trsgben.Aznap Szingap rt is japn lgitmads rte, amelyet a
,,PRINCE oF WALES'' s a ,,REPULSE,' tengerszei
mint nzktiztinsg szemlltek.
Msnap 6 6ra 3o perckor a Brit Tvol.Keleti Parancsnoksg k<izlemnyt adott ki valamennyi katonai s
polgri hatsg rszre,amelyben hitet tettek amellett,
hogy felkszi.iltek minden eshetsgre. ,,Biztosak vagyunk abban, hogy a gyvajapn intervencit rtjvidesen

visszaverjtik, fegyvereink ersek s hatkonyak.'' Mindezt alrta Robert Brooke-Popham lgimarsall, a tvolkeleti brit erk fparancsnoka.
Arr1 azonban mg semmifle dcintS nem sztiletett,
hogy a kt csatahaj, amelyet mint ,,elrettent ert''
kiildtek Szingaprirba, valsgban milyen tevkenysget
folytasson, mert ezek szerint a japnok egy pillanatra
sem rettentek meg tliik.
Brooke s Phillips koz<jtt nem szablyoztk az
egyiittmkcidst,w a tvol-keleti erk megosztottan
tevkenykedtek, az egyik aszrazoldi s a lgier fol tt
parancsnokolt, Phillips pedig a tengeri erk folritt.
December B-n Phillips tengernagy egy vezrkari
rtekezletet hvott cissze a ,,PRINCE oF WALES" fedlzetn, hogy megbeszlje a japnok ellen indtand akcit. A trjrzsn kvtil ott volt a kt hadihaj kapitnya s a
rombolk parancsnokai is, de nem volt kpviselve sem
a tvol-keleti erk parancsnoksga, sem a RAF.
A szingaprri kikotben tartzkodott mg nhny
tireg cirkl, de a legtcibbjiik alkalmatlan volt mindennemi tvolsgi bevetsre, s nem volt jobb a helyzet a
rombolk tern sem. Phillips, amikor szmba vette bevethet erit, rjott, hogy csak a kt hadihadihajval s
ot rombolval szmolhat. A tengernagynak kt dontst
kellett hoznia: egyik, hogy vgrehajtson-e valamilyen
akcit, a msik, ha igen, akkor mikor?
A tisztek nyugodtan tiltek a hosszri mahagni asztal
koriil az admirlis ebdljben, forr s nedves volt a
leveg, Phillips fradnak s fesziiltnek tint. De nyu-

4o

godtan bejelentette, hogy aznap este kihajzik zsz|6shajjval a ,,PRINCE oF WALES''-szaI a,,REPULSE"
trsasgban s ngy rombolval. Szndka volt szakra a Szimi- b lig elret<jrni s december ro-n reggel
megtmadni a csaPatszllt japn egysgeket a maljfrjldi s a szimi partokon. Ezen kviil mg kt lehetsg
volt: ott maradni Szingaprir kikotjben s tovbbi erket bevrni, msodszor, elhajzni biztosabb vizekre s
kivrni a t<jrtnseket. Akkor, amikor a RAF s a hadsereg mr az Letrtharcolt szak-Ma1jf<ildtin, ezek k<j.
ztil egyik sem volt valdi alternatva. ,,Valamit tenniink
kell'' _ mondta 4 teI$erna8y az rtekezleten. Az tjsszejcivetel alig tartott fl ra hosszat, utna rsba foglaltk
kvnsgukat a RF fel, melyben feldertstkrtek december 9-re 1oo mrftildre szakra, december 1o-re
Singra trsgbes ugyancsak december to-re vadszvdelmet Singra k<iril.
A Lgier Parancsnoksg folyamatosan elhanyagolta a tvol-keleti trsget, s most kellett a repiilknek megfizetni ezeknek a helytelen takarkoskodsoknak az rt. utlagos rtkelsekarrl szlnak, hogy
mg az elinduls eltt tudomsra hoztk a tengernagynak, hogy a lgier nem fog tudni semmilyen tmogatst ny jtani.
Ha Phillip s 48 rt vrt volna, flottjt kiegszthette volna tovbbi kt cirklval s 4 rombolval, gy
sokkal ersebb lett volna a lgvdelme, de mentsgre
szolgljon, hogy az id volt az atnyez, amiveI Phillips

4L

Az szaki japn hdf minden rval


r,rrirllrlr llll r,s czt Phillips tudta.
Ilgy r,rillt', ha mg idben odarkezik, le tudja m'ir'ltt.rlIrri ;r .j:t1ln partra szllt hajkat. A tengernagy
tt1',v t.t'tttIclkezett, hogy vezrkari fntike, Pallister ellr.ttlt:Itgernagy a kiktitben marad, |esz az tisszekcit a
|.lrltta s a szingapriri parancsnoksg koztjtt.
Phillips este akart kifutni, hogy elkeriilje az esetleIl.tl|| |r.ttrIr.llir.zr.ll'

ges japn kmek s feldertk figyelmt. Mint


,,PRINCE oF WALES'' orvos tisztje utlag elmondta,

rosszul szellztetett hajn a megfesztett munka k<jvetkeztben a legnysgfradt volt, kiizcinyiis s }rarci
kedvtik alacsony sznvonalon llt.
L941. december 8-n 17 ra ro-kor elsnek az
ausztrliai ksr rombol, a ,,VAMPIRE'' futott ki,
nyomban a ,,TENEDOS,', majd j<ittek a ,,PRINCE oF

WALES" s a ,,REPULSE'. Az ,,ELECTRA'' s az

,,EXPRESS'' rombolk kinn voltak, gyakoroltk az aknafelszedst, s a nylt vizen csatlakoztak a flotthoz.
A hat hadihaj t7 s fl csomval haladt szaki
irnyban, mint egy rsztvev utlag megjegyzi: ,,azthitettk el veliink, ha mgis megjelennnek a japn reptilgpek, legalbb rendezink egy kis cll<ivszetet.''
Ezrt aztn a legnysgnlsemmifle szorongs nem
volt tapasztalhat, kivve a,,REPULSE'' tengerszeinl,
akik koziil sokan rgy vltk'nem fognak visszatrni errl a bevetsrl, mert egy trsasgban vannak a
,,PRINCE oF WALES''-sZal, a Kirlyi Haditengerszet

42

balsorsr hajjval. Itt kell megjegyezni, hogy a tengerszek rendkvtil babonsak.


Mr nyolc rja riton voltak, amikor befutott az e|s
jelents Szingaprirbl, Pallister koz<ilte azt a RAF tizenetet, hogy msnap roo mrftildes szaki feldertsrl
gondoskodni fognak, de vadszvdelmet nem tudnak
biztostani. sitt megindokolta a RAF, hogy a japnok

elnyomulsa folytn ki kellett tirteni a Kota Bharu-i


repiilteret s a t bbi repiiltr is ellensges lgitmadsoknak van kitve.
Egyes feldolgozsok szerint felvetdik annak a krdse, hogy mirt nem fordult mr ekkor vissza a tengernagy s mirt erltette tovbbra is az elrehaladst a
japnok irnyba? A vlasz a harci tapasztalatok hinyban s abban a hitben keresend, amelyet Phillips a
hborri ktvesmenete ellenre mg mindig fenntartott, hogy a csatahaj legyzhetetlen, tovbb sajt
temperamentuma is vezette t erre a nem tril biilcs
dtjntsre.

Mentsgre szolgljon' nem tudta azt a dont tnyezt, hogy december 8-n a japnok megtmadtk a
manilai Clark Fieldet s elpuszttottk az ott lv amerikai lgiert, ktizte a felt az ottani B-r7-es repiilerd<jknek, amelyekre szmtott a brit parancsnoksg,
hogy tmadni fogjk a Saigon koriili japn
lgibzisokat. Hozz kell tegyiik azonban, hogy az idjrs tovbb romlott, az es szinte thatolhatatlan fiiggtinyknt zuhogott, gy Phllips a felfedezs veszIye
nlkiil folytathatta ritjt mg msnap is.

December 9-n a zporok s a ktidos ktiriilmnyek


tovbbra is kedveztek a brit hajknak, amelyek most
mr zzo mrftildre tvolodtak el Szingaprrtl, s mg
5zo mrfold volt htra, amelyet a clig kellett, hogy
megtegyenek. Az ,,ELECTRA'' rombol haladt ell, aknaszed funkcit teljestve. A hajkon msodfokr kszi.iltsg volt elrendelve, fontos volt, hogy a legnysg a
lehet legjobban kipihenje magt. A biztonsgot n<ivelte az is, hogy a japn hajknak s reptilgpeknek
nem volt radarberendezse, az <jsszektittets a rditilalom miatt mg a mLt szzadban bevezetett jel.z|mpkkal s zsz|jelekkel tcirtnt.
Mgis, tokii id szerint 15 ra 15 perckor egy japn
tengeralattjr felfedezte a kt brit nehz hajegysget
s annak pontos helyzett, irnyt s sebessgt jl fel.
becsi.ilte, a rombolkat azonban nem vette szre.
Itt tudnunk kell, hogy egszen g-n dlig a japn
parancsnoksg egy tves lgifeldertsktjvetkeztben
abban a hiszemben volt, hogy a kt brit csatahaj mg
Szingaprirban horgonyoz, s ezfi g-n a dli rkban
ozawa altengernagy visszarendelte az iires szllthajkat Indoknba azzal, hogy rij csapatokat vegyenek a fedlzetiikre, amelyekkel Borne fel fognak elindulni, s
csak nhny ktinnyi hadihajt hagyott az invzis part
vdelmre.
A brit hajkkal val kapcsolatot azonban a tengeralattjr este 18 rakor elvesztette s a jelentse is
csak kt rs kssselrkezett meg a japn fparancsnoksgra, ahol bombaknt hatott, hogy kt hatalmas
44

brit csatahaj megjelenik a japn logisztikai vonalon,

amikor mr csak aIig nhny ra van htra a vilgossgbl, hogy a levegbl le lehessen ktizdeni ket.
Azonnal 7 cirkl s 5 rombol indult el felkutatsukra, a cirklk feldert repiilgpei is a levegbe
emelkedtek s a legkcizelebb ll tengeralattjrkat is
az szleLshelye fel irnytottk, a szllt hajknak
pedig utastst adtak, azonnal fejezzk be a kirakodst
s szrdjanak szt szak fel. A parttl 3oo mrfrild
tvolsgra lv repiiltereken a lgier bombzirl
megkezdtk a bombk leszerelst,s helyiikre torpedk keriiltek a gpek hasa al.
Ekcizben a brit hajk orra rendiletlentil, ksknt
hastotta a tenger vizt, s Phillips tengernagy ryy szmolt, hogy hajnalra odarnek a Kota Bharu-i japn
partraszlls helyre s a japn hajk ott llnak majd
risi gyriinak cstjve eltt. A tengernagy krizztette
tervt, miszerint meglepik s elsiillyesztik az ellensges
szl'lit- s hadihajkat. Ennek megfelelen ro-n napkelte utn fognak a helysznen megjelenni. ,,Ha szerencsnk lesz _ tette hozz kincstri optimizmussal _ kiprblhatjuk aclunkat az cireg japn csatacirkln, a
,,KoGo''-n s ms csatahajkon. Remljiik j clltjvsi
gyakorlatunk lesz."
Phillipsnek nem volt tudomsa arrl, hogy flottaegysgtajapnok felfedeztk, s hogy a trsgbenlv

egszjapn hajhad ket keresi.


t6 ra 45-kor, napnyugta eltt vratlanul el|lt az
es6, az g kidertilt s ragyog napsiits rasztotta el a

tengert. Egy rval ksbb a ,,PRINCE 6f WALES'' rzkeny radarernyjn megjelent 3 gyorsan krizeled
kideriilt, ezek japn
pont.

eziist

Mint hamarosan

vzirepiilgpek voltak. Ahogy a ,,PRINC oF WALES"


mr emltett orvos tisztje lerja: ,,A nap a|szL|t,.^{ mi
figyeltiik a japn hidroplnokat a lassan tovatin fnyben, lgvdeimi gpgyriink cstive fenyegeten meredt
a tvolsg, s nern volt vadszfeljiik, de tril
"oit
"u!y
vdelmiink sem. etkoztuk a Sorsot, hogy ktizvetleniil
sottedseltt felfedeztek benniinke1. Valamennyien
beosztsi helyiinkon voltunk egsz jszaka,-a vacsora is
hideg volt, hiszen a szemlyzet mr elfoglalta helyt az
gyritornyokban, a lszerfelvonknl s egyb szolglati
helyeken."
Flrval napnyugta utn a ,,TENEDoS'' rombol
az utastsnak -egt"t"toen visszafordult, ez az oteg
brka mr megtette a magt, s annyira fogytn volt
jefitolaj kszlete, hogy a tvbbiakban csak gondot
lentett volna.
Az ot brit haj ekkor szaknyugatnak f:i1'1,..:'. '6
csoms sebessggel haladt az invzis part fel. K<jzben
Phillips rijabb tajkoztatst kapott, hogy brit feldert
repitgpek egy japn hajcsopo1o1 szleltek Kota
Bharutl dlre, amint szintn az invzis part fel igyekeznek. A tengernagy gy vlte, ezektfiabb 9a{1a sll
egysgek, jllehet a. japanot addigra pr befejezhk a
kirakodst s a hdfbal is kitortek , Az szlelt hajcsoport pedig nem szllt, hanem hadihajkbl llt.

+6

Ozawa altengernagy ber szemmel figyelte a brit


csoportosts tjt feldert repiilgpei segtsgvel,s
amikor Phillips tengernagy nyugatnak fordult a scittsg belltval, mr csak nhny mrfcjld tvolsgra
voltak t].e. Az jszakai zlirzavarban a japn repiitk
majdnem sajt cirkljukat tmadtk meg, mire elrendeltk a repiil tevkenysg felfiiggesztst.
Kondo altengernagy, aki az egsz trsgnekvolt a
parancsnoka, most hatrozottan kzbe vette a vezetst,
s elrendelte, hogy a tmads ro-n hajnalban fog
megtrirtnni.
Egyik fI sem ismerte fel, hogy mennyire kcizel
voltak egymshoz, s hogy dcint tengeri csatt vvhattak volna. Ez minden bizonnyal ltre is j<in, ha Phillips
nem kap jelentst, hogy Kota Bharu elesett, oda mr
felesleges mennie, viszont rjabb japn partraszlls
vrhat Kuantannl.
Kuantan kb. fele rton van Szingapirr s Szim krizott, egy itteni sikeres partraszlls esetn elvgtk
volna az szak.Maljftild n lv brit erket, s Szingaprir kcizelbe vittk volna elre a japn tmadst.
gy Phiuips gyorsan elhatrozsra jutott; visszafordtva hajit, ncivekv sebessggel igyekezett dlnyugatra, Kuantan irnyba. Ez annyibl is szerencss dtints
volt, hogy ro-n reggel a brit hajraj mr a Szingaprirban llom soz ausztrl Brewster FzA ,,Buffalo'' vadszrepiil squadron hatkorzetbe keriilt, amelyek
egyrszt feldertst, msrszt lgvdelmet adhattak
volna.

47

A japn hivatalos ttirtnetrs szerint az

I-58-as
tengeralattjr helyi id szerint 4 ra z5-kor szlelte a
brit hajhad irnyvltoztatst, s 4 torpedt is kiltt
rjuk, de a nagy tvolsg miatt egy sem tallt, s 4 &a
45-kor elvesztette veliik a kapcsolatot.
Amikor a brit hajkon kiosztottk a reggelit, ppen
felkelt a nap' nagyszeri ltsi viszonyok voltak s a teljes
sebessggel halad brit flotta mr csak 6o mrfcildre
volt Kuantantl.
Phillips tengernagy m8 nem tudta, hogy a japnok
kuantani partraszllsrl szI hr nem felelt meg a
tnyeknek. A rdiiizenetet, amely az irnyvltoztatst
e|idzte, elhamarkodottan adtk |e. E|z nap ks
este japn hajk bukkantak fel Kuantan eltt. Az angol
partvd liivegek nhny l<jvst adtak le rjuk, s a hajk eltntek.Nem is talltak rjuk reggel sem, amikor a
feldert gpek tfstiltk a kuantani partot.
Errl azonban kiil<inos mdon nem rtestettk
Phillipset.
Reggel 5 ra 15 perckor 4 pont jelent me1 az szaki
lthatron, ezeket azonostottk, mint egy vontathajt
s mogotte 3 brkt. Taln ez is rsze a japn partrasz.l.| ernek?
6 ra 3o-kor alacsonyan szll ellensges reptilt
fedeztek fel a lthatron, de mivel a rditilalmat tovbbra is fenntartottk, Phillips nem krt semmifle
repiilvdelmet.
A ,,PRINCE oF WALES''-en lv Valroose tpusr
vzirepiilgppel vgrehajtottak egy feldert repi.ilst
+8

Kuantan trsgbe,de a pilta azza| trt vissza, hogy


nem ltott japn hajkat.
A brit hajk ekkor prhuzamosan haladtak a parttal, 15 csoms sebessggel, s dacra a pilta jelentsnek Phillips gy dontcitt, hogy ktizelebbrl megvizsglja
a helyzetet. Az,,EXPRESS'' rombolt kiildte ki, de az
sem akadt ellensges hajkra. Aztn elhatrozta, hogy
egy msik rombolval megvizsgltatja a korbban mr
szlelt vontatrt s brkkat, amikor befutott egy jelents a hazafel tart ,,TENEDoS''-rl, miszerint egy japn repiilgp megtmadta. Phillips ebbl levonhatta a
krjvetkeztetst; ha a japnok elrtka tle r4o mrftildre lv rombolt, akkor sokkal k<innyebben elrhetik az
hajrajt.
Ha a japn hadmozdulatokat ksrjtikfigyelemmel,

akkor k nnyen megllapthatjuk, hogy Kondo altengernagy hamar felismerte, hogy a japn hajhad sohasem
fogja utolrni a briteket, mert azok akkora elnyre tettek szert az jszaka folyamn, ezrt utastst adott hadihajinak a visszavonulsra. Mivel a tengeralattjrk
is lemaradtak a gyorsan halad angol hajk mcigtitt, gy
az egyetlen lehetsg a japn lgierre vrt. Ki is adta
az utastst, hogy minden bevethet Mitsubishi bomb.
z, melyek hrom lgi hadtestbe voltak csoportostva,
ksziiljon ftjl a bevetsre. A tmad csoportban 9 felderit, 34 bombz s 5r torpedvet repiilgp emelkedett a magasba. 6 ra z5 perckor indultak el az els
bombzk, a feldertk mr msfl rja a levegben

49

voltak. 8 ra volt, amikot az utols tmad gp is elhagyta a maga repiiltert.


Az id szp volt, a ,,Nell''-ek s a ,,Betty''-k 8-as, 9es csoportban repiiltek, folyamatosan emelkedtek fol
3ooo mteres magassgb a. g ra 43 perckor szlelt az
egylk feldert gp egy kis pontot, amelyben egy brit
rombolt azonostott. Gondosan rrepiilt s k<izben rdobta kt kis 5o kils bombjt, amelyek azonban nem
talltak. Ez ahaj volt a ,,TENEDoS".
A tovbbi 8 feldert repiilgp is elrte hatsugarnak vgs hatrt s visszafordultak dlnyugati
irnyba. ro ra 15 perckor az egyik feldert reptilgp
piltj a vratlanul j elentette :,,Kt ellensges csatahaj ,
amelyet hrom rombol ksr!''Megadta termszetesen
a pontos koordintkat is.
A jelents leadsa utn 8 bombz jelent meg a trsg ftiltitt. A britek radarral szleltkkozeledsiiket s
Phillips els fokri harcksziiltsgetrendelt el. Ktizvetlen
rr ra utn jelent meg 8 darab Mitsubishi, most mr
szemmel lthatan is, villogva a napfnyben. A hajkon
pillanatok alatt betplltk a lelemeket s a lgvdelmi ltivegek csiive k<jvette a repiilk mozgst. A repiilk
ltszmt tekintve Phillips rgy dcintott, maga is elbnik
veliik, ezrt nem krt vadszvdelmet Szingaprirbl.
A ksi induls, a hosszr esemny nlkiili , t az
cen f l tt, majd a ,,TENEDoS'' ltal okozott vaklrma
sztszrta a japn reptilket, sokan koziiliik az ij.zemanyagkszlettik vgnjrtak, valamennyien ki voltak

5o

meri.ilve fizikailag a nappalok s jszakk lland bevetsei kcivetkeztben.


Hasonlan fradtak voltak a brit tengerszek is, hiszen mr kora napfelkelte ta teljes harcksziltsgben
voltak.
A Shirai hadnagy lta| vezetett japn k telk 8
,,Nell'' bombzja a hajk mtigiil rkezett, mert a nap
irnybl tmadtak. Valamennyien z darab z5o kilogrammos bombt szlltottak magukkal. A hadnagy gy
dcinttitt, hogy csak az egyik hajt tmadjk meg. A
,,PRINCE oF WALES''-en frilr<ippentek a jelzlobogk,
hogy a hajk egyiitt forduljanak el 3o fokkal jobbra. A
lgvdelemmegnyitotta a ttizet, amit sok ven t gya.
koroltak, most vgre kiprblhattk lesben is. A japn
reptilk nem manvereztek, hanem meredeken zuhantak al a
',REPULSE''-ra, a lgvdelem tiizelt, de a for.
duls akadlyozta az tisszttizet. Phillips felismerte, hogy
itt hibt ktivetett el, s nyomban kiadta az rijabb parancsot; a hajk egyiitt forduljanak 5o fokra, de az ellenkez irnyban. A nagy hajkat termszetesen nem lehet
gyorsan ide-oda forgatni, gy folytattk az els manvert, a japnok pedig mr a nyakukon voltak.
Ekcizben a bombazpor lezridult a levegbl, hatalmas ttilcsreket vgva a vzben a haj mindkt oldaln. Shirai minden repiilgpe csak egyik bombjt

dobta le, s a

bombbl csak egy tallta el a


de
ez
sem okozott nagyobb srtilsta
',REPULsE''-ot,
felptmnyen'a haj belsejben robbant. A lgvdelmi
tzviszont kt tmad reptilgpet olyan srilyosan

ln(.gronglt, hogy knytelenek voltak abbahagyni a ttn itdst, s fiistologve eltvoztak.


A ,,REPULSE'' katapult berendezsntmadt tz,
az ott lv reptilgpet be kellett hajtani a tengerbe,
mert i.izemanyaga csak tpllta volna a tiizet. Egy tengersz meghalt, tobben megsebesiiltek, de a legsrilyosabb srtilseket azok szenvedtk, akiket a haj gyomrban a robbans kvetkeztben megrepedt vezetkekbl ki<jml vz forrzott le.
Az e|s <isszecsaps ppen zo percig tartott, de a
britek nem tudtk, hogy mg tovbbi megprbltatsok
vrnak rjuk. Tz perc mrilva a ,,PRINCE oF WALES"
radarja rijabb ellensges k te]k kcjzeledtt jelezte dlkeleti irnybl. Ekkor rr ra 38 perc volt. Ez a kt
squadron 16 gpbl llott, s mint az egyik parancsnoka, Szadao Takai hadnagy utlag jelentette: ,,A felh
alatt szrevetti.ink egy fekete pontot, ellensges hajk
voltak vagy 25 mrfoldnyi tvolsgban. Igen, itt volt az
ellensg. A flotta kt csatahajbl llott, amelyet hrom
rombol ksrts egy kis kereskedelmi gzs (ez nem
rgen csatlakozott hozzjuk FP.), a csatahajk a rgen
keresett ,,PRINCE oF WALES'' s a ,,REPULSE', voltak.
Kiadtam az utastst a tmad alakzat felvtelre, majd
utna rajta! Az ellensges flotta mr csak B mrfoldre
volt tliink, mi pedig 25oo mteren repiiltiink, idelis
tmadsi helyzetben. Egyetlen ellensges repiilgp
sem volt szlelhet, s ez nagy meglepets volt szmunkra, hiszen ez a hely mr a brit vadszok hatsugarba tartozott, alig roo mrfiildre volt ide Szingaprr.''
52

Az volt az e|kpzels,hogy egyidejtmadst hajtanak vgre mindkt csatahaj ellen, harapfogszer


mozdulattal, hogy megosszk a brit lgvdelmet. De
Takai hadnagy csoportja kicsit elmaradt a ,,REPULSE"
elleni tmadsnl, gy elsz<ir a ,,PRINCE oF WALES''
esemnyeit ismertetj ik.
Phi1lips a karosszkben iilt a csatahaj parancsnoki hdjn, mellette Leach sorhajkapitny s nhny
tisztje, valamennyien tvcsijv<in t figyeltk a japn reptilket. Phillips rendkviil tisszeszedettnek s nyugodtnak tnta helyn, jllehet a 8 torpedvet repiilgp
szlesen kiterjedt vben repiilt, egyenesen a zsz|shaj
fel. Nyolc 5,z5-<is lgvdelmigyr nyitott elszcjr ttizet, hozzjuk csatlakoztak a ngycsovoerlikon gp-

gyrik, a Boforsok, majd a gppuskk.


A nagy haj z5 csoms sebessggel haladva fordulni kezdett, a ktjvetkez g percben dlt el, hogy Leach
kapitny ki tud-e trni a torpedk ell.
Az angolok koziil sokakat elkpesztett a japn repilgpek kozeledse, ugyanis a standard brit tengerszeti torpedvet, a Swordfish nehzkes, lassr jrm
volt, s a britek nem hittk, hogy a japnoknak ennl
jobb torpedvetik vannak. Ezrt aztn szinte sokkol
volt, amikor lttk ezeket a modern ktmotoros repiilket, amelyek nagy sebessggel s sokkal nagyobb magassgbl vetettk r magukat, mint ahogy ezt vrtk.
A japn piltk 16oo s 6oo mteres tvolsg koztjtt oldottk ki a torpedkat, a fehr nyomvonal pontosan lthat volt, noha a valsgban a torped mr jval

elbbre volt, mint ezek a nyomvonalak. Kt percbe telt,


mg elrtek a clponthoz, ktizben szakadatlanul ugatott
a lgvdelem tiize, a gyorstizel gyrik ktiztil tcjbb be is
stilt, amint a gpek elhtiztak a hadihaj frjltjtt a britek
mg a japn piltk mozdulatlan, lrvaszer arct is ki
tudtk venni.
Egy ,,Nell'' telitallatot kapott, s a haj oldalnl a
vizbe zuhant, s hrom tovbbi gp lett megronglva,
de ezek nem s lyosan.
,,Visszafojtott llegzettel vrtuk _ rja brit krniksunk, a hajorvoS *, hogy hajnk ki tudja-e manverezni a torpedkat. Hirtelen egy risi vzoszlop s ftist
csapott fel mintegy 7o mter magassgba, elztatta a
fedlzetet, a haj megrzkdott mintha ztonyra futott
volna, s azon ftinnakad. Mikor a ftist s a ftilvert tajtk
eloszlott, lttuk amint a haj ro fokra eldl s a sebessge lnyegesen cs<ikken, majd a haj fara annyira leiilt,
hogy a tat alig volt fl mterre a normlis 8 mter helyett. Az elektromos tisszekcittets kiesett, nem volt vilgts, nem volt ram a ltivegekhez s nem volt szellztets az als fedlzeten.''
Hat percbe telt az egsz cisszeiitk<izs, s a vilg
egyik leghatkonyabbnak tartott csatahajja egyetlen
torpedtallattl,,nyomorkk v|t.,,
A,,PR[NCE oF WALES" parancsnoki hdjn most
lthattk, amint a msik japn torpedvet formci a
,,REPULSE''-t tmadja, de azt nem tudtk, hogy mg
tovbbi 34 torpedvet s 33 bombzgp ktizeledik a
trsgfel.
54

Trjtink most t a ,,REPULSE'' tragdijra. A cirkl szemlyzete szemtan ja volt a ,,PRINCE oF


WALES,'-t rt torpedtmadsnak. Tennan kapitnynak ekkor mr engedlye volt, hogy szabadon manverezhet, s ekkor mr egy mrfdldre eltvolodott zsztshajjtl. A ,,REPULSE'' egyik tisztje jegyezte meg,
hogy a japn gpek rigy koriiztek a fejiik fol tt, mint az
indinok, amikor egy vonatot akarnak megtmadni
vadnyugaton.
Hogy mirt rte ezt a hajt ksbb a tmads, arrl
Takai hadnagy osztagparancsnok beszmoljbl rtesiiliink: ,,Ktsgteleniil egy csatahaj volt elttiink, de
nagyon hasonltott a sajt csatahajnkhoz a ,,KoGo"hoz, rigy tint, mintha maga lenne az. Az elmrilt jszaka a ,,CHOKAI" cirklnk alig tudott megmenekiilni
sajt bombzink ell, mg elevenen l emlkezetemben s megfagyott a vrem arra a gondolatra, hogy
esetleg sajt hajnkat tmadhatjuk meg. Amikor megkrdeztem a megfigyelmet, hogy azonostotta-e a ha-

jt, rsy nyilatkozott, hogy feltinen hasonlt a


tudtam donteni, mivel a brit hajk
',Koco"-hoz. Nem

sziluettjt nem tanultuk meg, mert elssorban az amerikaiakra koncentrltunk. Vgre aztn lehetsgem volt
megszemllni kozelebbrl a hadihajt s nagy megkcinnyebbiils volt szmomra megbizonyosodni arrl,
hogy ellensges haj van alattunk. Nagyon zaklatott
voltam, s reszkettem az izgalomtl abban a pillanatban, szinte mr csak a hnapokon t belm sulykolt ki-

55

kpzsirnytotta a mozdulataimat, s nem a j6zan tgondolsa a helyzetnek.''


Tennant kapitny lgvdelmenem volt olyan ers,
mint a ,,PRINCE oF WALES"-, radsul nhny
gyujt nem tudta olyan szcigbe emelni, hogy a maga.
sabb rgikat is eJrje, msokat pedig nem lehetett
annyira letekerni, hogy a mlyrepiilsben rkez torpedvetket tiz a| lehessen venni. gy ebbl kiindulva,
Tennant csak a haj gyors manverezsi kpessgben
bzhatott.
Ktjzben megrkezett mg Takahasi hadnagy
squadronja is, s egyszerre 15 Mitsubishi tmadta meg
a ,,REPULSE''-I torpedivat. ilot lehetett ltni fehr
nyomvonalt a torpedknak, amint a haj fel igyekeznek, majd a japn gpek trepiilve a fedlzet ftiltitt gppuskatzzelrasztottk el a szabadon tl lgvdelmi
llsokat, s j nhny ttizrt megciltek vagy megsebe-

stettek. A kapitny vltozatos parancsokat adott, s


bmulatos kcinnyedsggel mozgatta a nehz hajt,
amely remegett az erfesztstl amint jobbra s balia
kanyarodott. Tennant kapitnynak szinte csodval hatros mdon sikeriilt a torpedkat kimanvereznie.
Ezze| egyidejleg megjelentek 4ooo mter magasban azok a japn bombzk is, amelyek egyszer mr
tmadtk a csatacirklt, s most mindegyik gp a
megmaradt msodik z5o kils bombjt dobta le. De

ezek sem talltk el a brav rosan


,,REPULSE'-t.

56

manverez

Eddig teht 25 torpedvet, 8 bombz befejezte a


tmadst; egy repiilgpet lelttek, kettt srilyosan s
tzet krinnyebben megrong|tak, 47 perc telt el az els
tmads ta. Ez nem volt rossz arny a britek rszre,
de mg kcjzel sem volt vge.
Ekozben rijabb z6 torpedvet s t7 bombz volt
ritban, noha egyikiik sem tudta mg, hol lehet a brit
hajkat megtallni s mr valamennyien tizemanyagkszleti.ik vgnjrtak. Az els akcija vget rt ennek a
lzas dlelttnek, s most egy rovid ideig tart felllegzs kcivetkezett, mr ami a briteket illeti.
Szinte pontosan dl volt, amikor Takai hadnagy is
visszafordtotta gpta,,REPULSE'' lgvdelmitiiztl
ksrve.A pihen lehetv tette mindkt hajnak, hogy
f lmrje a krokat, elssorban ptolja a lgvdelmiti.izrsgnlfellp lszerhinyt s a szem|yzet kiesst.
A ,,PRINCE oF WALES" mrnokmszakitisztjei a
hajt olyan llapotban talltk, amire mg rmlmukban sem gondoltak. Az elborzaszt llapot, amely a
csatahajn uralkodott, azta is szmos vizsglatnak volt
a trgya, s mg mindig nem egyeztek meg a kutatk a
rszletekben. Az egyetlen torpedtallat megronglta a
gphzban a ftengelyt, amely az egyik hajcsavart
mozgatta. Ez az eltorzult tengely, amelyet tovbbra is
teljes erveI mozgattak, okozta azt a sz<jrnysgesvibrcit, amely krjvetkeztben a propeller leszakadt. A
torped titcjtte rsen mintegy 24oo tonna viz rasztotta
el a haj hts rszt,mintegy 4 perc alatt, s ennek
kovetkeztben behatolt a ,,B'' gphzba, amelyet kny-

telenek voltak a gpszekelhagyni. A viz a szivattyrzs


ellenre tovbb ramlott s elrasztott mg kt gphzat, majd elrte az ramfejlesztt. A ,,PRINCE oF
WALES'' helyzete azonban nem volt remnytelen, a szivattyrizssal korriglni lehetett volna a helyzetet, a nehzgY k is valamennyien hasznlhatak voltak, azon-

ban mg egy tovbbi ktjriilmnyt is figyelembe kell

venntink. A hajnak rendkvtil bonyolult elektronikus


berendezse volt, amely nem llta meg a helyt a tztdul sokkhelyzetben. Hat turbgenertor s kt dieselgenertor gondoskodott a haj villamos energjr |,
ebbl a 8 dinamb | + azonnal kiesett s nem sokkal
ksbb az 5. dinam is felmondta a szolglatot.
A,,PRINCE oF WALES'krelhnt rszlege a rendelkezsrell rovid id alatt nem tudott megbirkzni
a rjuk zridul problmkkal. Ennek kcivetkeztben rz
ra ro perckor megjelent a haj rbocn a kt fekete
labda, ami jelezte a ttjbbi hajnak, hogy a ,,PRINCE oF
WALES" mr nem ellenrizhet. A becsapd egyetlen
torped olyan lncreakcikat idzett el, ami a nagy
hajt trdre knyszertette.A zsz|6shq pen maradt
rsznis bizonytalansg s cltalansg hangulata uralkodott. Azt lehetne mondani, hogy egy sereg ember
volt, aki nem tudta mit csinljon, lnyegbenaz organizci <isszeomlott.
A ,,REPULSE''-on egszen ms volt a helyzet. Ez a
nagyszeri haj jl szerepelt s a legnysgennek tudatban volt, mrhetetlen bi.iszkesg t ltotte ket el kapitnyuk manverez kpessgtilleten, s nlltan
S8

szmolgattk, hogy hny torpedt is sikeriilt elkeriilnitik. Ugyanakkor nagy csaldst keltett a ,,PRINCE oF
WALES' szereplse, ismt szjrl szjrajrt a legenda,
hogy ez egy ,,eltkozott, szerencstlen haj.''
A rombolk minden ervel igyekeztek a hajkat
megvdeni s minden rendelkezsre ll lfegyverrel
ttizeltek a tmad japn repi.ilgpekre.
A harcszati sziinet alatt a ,,REPULSE'' befejezte a
helyrelltsi munkkat, gy minden fegyverzete s gpezete is teljesen bevethet llapotban volt, s legnysgnek magas volt a harci morlja. Tennant kapitny a
3 mrfcildre lv zszlshajval megprblt kapcsolatot
ltesteni,hogy segtsgrelehet-e, de nem kapott r
vlaszt. Ekkor rigy dcinttitt, hogy tjkoztatja Szingaprirt. rr ra 58 perckor k<izolte, hogy ellensges lgier

bombzsa alatt tl s krjzrilte pozcijukat is. A


,,PRINCE oF WALES'' rdija az elsiillyedsig hasznlhat volt, mgis nma maradt. olyb tint, a hajraj felett Tennant vette t a parancsnoksgot.
A megmenekiiltek ksbb is rigy vltk,ha ]ett
volna vgig az egysg parancsnoka, msknt alakult
volna a helyzet.

Tennant seglykrsealapjn riadztattk

Sengwarden.i repiltren kszenltben ll 4ffi.

squadront, amely mr kt nap ta vrta a bevetsi parancsot, s rr hadrafoghat Brewster Buffalo vadszrepiilgppel rendelkezett.
Azok nyomban fcjl is szlltak, de r5o mrfoldet
kellett, hogy megtegyenek, amg eljutnak a brit haj
59

'|,,l,:;t.i1|.|(||(.7,,

llliirpedig ez r ra hosszat tartott ezeknek

ir l;l:lllr lltlpcl<ttek.

sztinet alatt nem vesztettk szem ell a jaangol hajcsoportot, egyetlen reptilgp
1l;itttll<
||rlasy kadettel figyelte az ango| hajk mozgst, s er.
r.(l folyamatosan jelentett.
A britek llegzetvtelnyi sziinete L2 ra zo-kor vget rt. A megfigyelk egy nagy japn repiilkcitelk k zeledtt jeleztk. A ,,PRINCE oF WALES" csak 15 cso.
ms sebessggel tudott haladni, nem lehetett kormnyozni s ersen balra dlt. A ,,REPULSE'' j formban
volt, s ppen kcizeledett a zszlshajhoz, hogy pr.
bljon rajta segteni. Ez volt az az idpont, amikor a
Buffalo vadszok startoltak.
A Canoya-lgihadtest z6 darab Mitsubishi ,,Betty''je kcizeledett, ezek nehezebb torpedkat hordoztak,
amelyek zo4 kilogrammos robbanfejjel voltak elltva.
A hrom Canoya squadront Nabeta, Higasimori s Iki
hadnagyok vezettk s gyorsan kt oszlopba tagozdtak. Az els kt squadron a ,,PRINCE oF WALES" fel,
Irltr.t:i

..|Z

mg a harmadik a ,,REPULSE" fel haladt. Mivel

zszlshajt kt perccel elbb rte a tmads, vele kezdennk a harccselekmnyek lerst.


A megmaradt motorok nehzkesen vonszoltk a
hatalmas hajtestet , a vizze| elrasztott flig roncsot; az
elektromos kimarads miatt a ngy toronybl csak
kett tiizelt. A japn gpek sztvltak s kiilcjnbcjz
irnybl tmadtak, gy is megneheztve a lgvdelmi
tiizrek dolgt. A haj dlse folytn az alacsonyan
6o

sz|| japn gpekre nem is tudtak tiizelni. Ennek kovetkeztben nem meglep, ha mr elzetesen kozoljiik,
hogy egyetlen japn repiilgpet sem lttek le a tmads sorn.

A hat els

,,Betty'' kti]cinbtjz magassgokban a


,,PRINCE oF WALES'' jobb oldalt clozta meg, a kapitny semmit sem tehetett a tmads ellen, s a torpedk szinte kptelenek voltak clt tveszteni. Az e]s
egszen elol ta]it, a msodik a hdnak az e|6terben, a
harmadik a hts sk oldaln, a negyedik pedig a far
eltt, befel hajltva a kiils propeller tengelyt. A korbbi elraszts a vizzel telt szakaszokba megntivelte a
robbans erejt, amelyek gy befel terjedtek.
A haj ekkor mr 18 ezer tonna vizet tartalmazott.
A hrom gp ktiztil mr csak egy iizemelt, 8 csoms se.
bessggel vnszorgott s mind mlyebben meriilt a viz.
be. A mentcsoportok s a szivattyrik kptelenek voltak
szembeszllni a beraml vztiimegge|. Ez a tmads
mindijssze 5 percet vett ignybe s a z6 tmad gpbl
mindossze 6 oldotta ki a torpedjt, a maradk most a
msik brit haj fel fordult.
Iki hadnagy q gphez mg 8 msik csatlakozott, s
kiilonboz irnyokbl, de valamenr1yien a ,,REPULSE',
jobb oldalt vettk clba. Tennant elsztjr jobbra fordtotta hajjt, amikor a 8 gp tvolbl, mintegy z s fI
kilomterrl kioldotta torpedit, de abban a pillanat-

ban fe]bukkant rijabb 3 8p, amely korbban

,,PRINCE oF WALES'' ellen indtott tmadst, s gyor.


san a ,,REPULSE'' bal oldalt vette clba, kioldva torpe-

dit. Mindenki ltta, hogy ez egy igen jl sikeriilt csel


volt, amely elterelte a vdk figyelmt. Tennant kapitnynak sikeri.ilt kikertilnie mind a 8 torpedt, amelyek
a jobboldala ellen irnyultak, de kptelen volt kivdeni
a msik oldalrl is rzridul tmadst. A haj megremegett, amikor az els torped becsapdott. Nyomban
vz timltjtt be, de nyomban megkezdtk az ellenelrasztst a msik oldalon. A,,REPULSE'' eddigi szerencsje azonban mr a vge fel tartott; mg visszamaradt
a tmadsbl Iki hadnagy 9 gpe. Ezek kiilonboz sztigbl tmadtk meg a cirklt, hatan megkertiltk a jobb
oldalt s Iki a megmaradt hrmat egyenesen a bal o1dalnak irnfltotta. Ez volt a nap legsikeresebb tmadsa. Iki hadnagy hrom reptilgpe azonban nem tudott
kell gyorsasggal felemelkedni, gy a haj tiizrsge
kettt leszedett koziiliik. Nagy fiistfelhbe burkolzva
zuhantak a tengerbe, de mg el sem halt a lgvdelmi
tiizrek ujjongsa, amikor hrom ledobott torped bevgdott a,,REPULSE'' oldalba.
Az egyik ttjnkretette a kormnymvet s ettl a
perctl kezdve a cirkl ,,bna kacsa'' lett. A hrom tallatot tovbbiak ktjvettk, a msik hat repiilgp szintn elrt egy tallatot, ez ttal a haj jobb oldaln. Az

reg csatacirkl hallos sebeket kapott, elszrjr 7,


majd rz fokra dlt s a kapitny utastsra mindenki

igyekezett elhagyni a hajt.


A Canoya-lgihadtestnek rendkviliigyes s vakmer legnysgbl g-en rtek el torpedtallatot, ngyet a ,,PRINCE oF WALES''-en, s tjttjt a ,,REPULSE''.

6z

on. Kett reptilgptiket lelttk, hrom srlyosan meg.


sriilt, s egy ktiztiliik a repiiltren ttirtn leszllskor
tort cissze.
Az akci, ami most a ,,REPULSE''-t elintzte, rtividebb ideig tartott, mint ahogy lertam az esemnyt.
Ngy perc alatt iit torpedtallat rte. rz ra 3o perc
volt, amikor vget rt ez a pusztt tmads s mg 45
perc volt addig, amg megrkeztek az auszttl vadszgpek.
Ebben az idpontban a ,,PRINCE oF WALES'' mr
ppen csak mszni tudott, mindinkbb elmeriilt. A srilyos sebestilteket a fedlzetre hordtk, s megkezdtk a
mentcsnakok leeresztst.

Pontosan nem is lehet tudni, hogy mi ttirtnt a


zszlshaj parancsnoki hdjn. Vgiil is Phillips tz 6ra
zo perckor megtorte a rdicsendet, s kozrilte Szingaprirral, hogy a hajt torpedtallatok rtk,a helyzet

srilyos s rombolkat krt segtsgiil.


Bz zz perccel azutn trirtnt, hogy Tennant kapitny segtsgrtfolyamodott, s mg most is rombolkat, s nem repiilgpeket krt. De a tengernagyra
rendkviil jellemz volt ez az iizenet.
Mikzben a ,,REPULSE'' mindjobban az oldalra
dlt, tz ra 4t perckor B darab japn bombz kcizeledett a hajkhoz, s a ,,PRINCE oF WALES,'-ra vetettk
magukat. Jllehet a csatahaj ktinny clpont volt, mgis csak egy bomba tallta el, amely azonban ttcirve a
fedlzeten sztroncso|ta az utols energiaforrst. Ezrttal azonban hatkony lgvdelmitiz jelezte, hogy a
6S

,,PRINCE oF WALES'' mg nem halott, s tjt bombzn


rtek el tallatot, s ez igen csak elismersre mlt teljestmnyvolt.
Mint az egFk visszaemlkez megjegyzi: ,,Attl
tartok, hogy szegny Hiivelyk Matyi (Phillips) nem volt
mr npszeriebben a pillanatb an, az alsfedlzeten az
a hr jrta, hogy annak idejn elutastott minden
lgifedezetet. ''

Az emltett bomba a

hajkrhzban robbant, az
cjsszezs folt sebesiiltekbl csupn vres massza maradt.
Az g}'llk elhallgattak, a gpek lelltak s a hatalmas
hadihaj mind mlyebbre siillyedt a vizbe. A ,,PRINCE
oF WALES'' mg azt sem jelentette, hogy ktizben a
,,REPULSE'' elstillyedt. Ennek a szomor hrnek a ktjzlse az ,,ELECTRA'' rombolra vrt. Az ,,EXPRESS'' volt
az egyetlen rombol, amely a ,,PRINCE oF WALES'' oldalnl IIva az utols japn bombzsig igyekezett segteni. Leach kapitny rjnknteseket krt tliik hajja
kormnyzsra, mert navigtorai mind elestek. De ez
remnytelen prblkozs volt, gy parancsot adott a
haj elhagysra. maga felmszott a hdra s csatlakozott Phillips tengernagyhoz, aki meg sem mozdult,
nem szlt az emberekhez, szemmel lthatan sokkos
llapotban volt.
Amikor Leach kapitny kiadta a parancsot a haj
elhagysra' a ,,REPULSE', siillyedse mr 40 perce
tartott, az ,,ELECTRA'' s a ,,VAMPIRE'' kemnyen dolgozott mellette, hogy megmentse az Ietben maradotta-

kat.
6+

A ,,PRINCE oF WALES" mg tovbbi 8 percig maradt a viz f'e|szinn. A tanrik a brit rombolk legnysgn kviil mg az ausztrl piltk voltak, a Buffalo gpek abban a pillanatban rtek a helysznre, amikor a
,,PRINCE oF WALES', eltnta tenger felszne alatt. A

hajtorottek szmra most a legnagyobb veszlyt a kioml oiaj jelentette, a megfullads, az esetleges tovbbi
ellensges beavatkozs s a tr.pusi vizeken nem elhanyagolhat cpaveszly mellett. A kt hadihaj mintegy
3ooo embere volt knytelen szembesii]ni ezekkel a krdsekkel.
A stillyed hajkon a kapitnyok felsorakoztattk
embereiket, semmflenyoma sincs annak, hogy brki
engedly nlkiil elhagyta volna szolglati helyt. Dacra
a nyilvnval vgnek, semmi pnik nem volt tapasztalhat. Az emberek rgy lltak sorba a mentcs.nakoknl,
mintha a mozipnztrnI lettek volna. Voltak azonban
akik a hajk belsejbe rekedtek, f lotttik zrva maradtak azok a vasajtk, amelyeket az itkozet elejn lezrtak, s ezekre az emberekre szilrnyfulladsos hall
vrt. ott voltak aztn a srilyos sebesiiltek, akiket szintn
nem tudtak kihozni a hajk belsejbl.
Meg kell emlteniink, hogy a jelenlv japn repi.ilgpek pilti nem akadIyoztk a mentst, teht nem
volt rrepiils s gppuskzs, va1y az olajfoltokra
gffitlcivedk kilovse. Csak kcjrcjztek a tragdia sznhelyn, amg a kt ris hajt el nem nyelte aviz.
Sir Thomas Phillips tengernagy a parancsnoki hdra
tmaszkodott s l]t a kezben nyugtatva nzte embe6S

|.l

llt{'It.l(l||(lst

s tisztelgssel koszcinte meg

az

l.tl.lt|..S:j'' kapitnynak a sikeres mentsi munkla-

lrtl.
Srll<szor felvetettk a krdstksbb, hogy ponto:;:ttt ltti is tcjrtnt vele? Az biztos, hogy az elsiillyeds
tll(tt ro perccel mg a ,,PRINCE oF WALES'' parancsrroki hdjn llt, s parancsot adott t<irzsnek a haj elhagysra. Egyrtelmivolt, ha menekiilni akart volna,
arra bven lett volna ideje s lehetsge. Ksbb megtalltk Leach kapitnynak a viz felsznn rsz holttestt, mg Phiilips holtteste sohasem keriilt el.

felejtettk el a ,,PRINCE oF
WALES" fmrnrjkt, aki lemenve a haj gphzba ki-

Az emberek nem

zavarta onnan az embereket, s egyediil prblta meg a


lehetetlent: beindtani a motorokat. ppenrigy eltnt,
mint a haj lelksze, aki visszautastotta a haj eihagyst s a menthetetlen sebesiiltek mellett maradt,
lelki vigaszt nyrijtva nekik.
A ,,PRINCE oF WALES', lassr elsiillyedse s az
,,EXPRESS'' hathats segtsgelehetv tette, hogy az
emberek Bo szzalka megmenekiitjrin. A kt haj
cisszesen z9zt f6nyi legnysggel rendelkezett, ezekbl
84o-en haltak tengerszhallt.
A ,,PRINCE oF WALES,, fele annyi vesztesget
szenvedett, mint a ,,REPULSE", ez annak a krivetkezmnye volt, hogy az utbbi gyorsan elstillyedt a torpedsorozat hatsra, s szemlyzete mg a szolglati
helyn volt, amikor a haj felfordult s elmeriilt.

66

A jelenlv rombolk segtsgvelkedvezen lehetett vgrehajtani a mentsi mveleteket, a tenger vize


meleg volt s nyugodt, s mint emltettem volt, a japnok semmikppen nem Zavartk a mveletet.
Megjegyzend, hogy Tennant kapitny nem akarta
elhagyni parancsnoki hdjt, tisztjeinek kellett t onnan
elvonszolni az utols percben.
Ami a japnokat il]eti, Iki hadnagy ksbb elmondta, szinte hihetet]ennek tint szmra, amint a kt
hatalmas haj lassan felfordult s elmeriilt. Egy percig
sem jutott eszbe, hogy a menekiilket gppu skzza,
hiszen a britek nemesen harcoltak, a busid szellem.
ben. Iki ugyan tudta, hogy az torpedja tallta el a
,,REPULSE''-I, de rigy jelentette, hogy a hajn a tallatokat kt hsi halott bajtrsa rte el'
Nabeta hadnagy elmondta: ,,Amint tmadsba lendiiltem, szinte viszolyogtam kioldani a torpedmat,
olyan szp haj volt a clpont.''
Msnap a japn bombz egysg nhny gpe
visszarepiilt a vres csata helysznre,ahol a tenger
most csendesen hullmzott. Hatalmas virgcsokrot
dobtak le oda, ahol tcjbb szzbtor brit tengersz hu]lmsrba vesZett.

,$ hadillapot kezdete

V.
,snzraN...

berkez egyik Buffalo pilta mondja: ,,Amint


odarkeztiink, pokoli ltvny fogadott. A
',REPULSE"
mr elsillyedt, a ,,PRINCE oF WALES''-nek csak az or.
ra llt ki a tengerbl s lassan csriszott be a vzbe. Japn gp mr nem volt a lgtrben.
Egy ra hosszat keringtek mg a Buffalk a helysznen, aztn iizemanyaghiny miatt visszafordultak.
Az ,,ELECTRA" rombol parancsnoka, May kapitny 13 ra 18 perckor ktildte aZ e1yszer,de vilgrenget jelentst Szingaprirba: ,,felsge ,,PRINCE oF
WALES'' csatahajja elsi.illyedt.', Ennek hre az egsz
vilgot bejrta, amikor a rombolk mg javban szedtk
fel a hajttjrotteket. Pallister ellentengernagyra hrult a
hltlan feladat, hogy rtestseaz Admiralitst.
December 1o-n, t6 ra ro perckor a Japn Csszri }{aditengerszeti Fparancsnoksg a kovetkez bejelentst tette:

6B

ta figyelemmel ksrtiika
kt brit csatahaj mozgst. Tegnap egy tengeralattjrnk fedezte fel, amely a felszni hajkkal s a haditengerszeti lgiervel egytittmkcjdve feldertst vgzett.
Ma dleltt rr.3o-kor tengeralattjrnk pontosan meg-

hatrozta a brit hajk helyzett, amelyek Kuantantl


nem messze, Maljfcild keleti partjainl tartzkodtak. A
haditengerszeti lgier habozs nlkiil tmadst indtott, majd koriilbeliil rz.45-kor elkezddott a harc. A
',Repulse'' mr az els bombatallattl srlyosan meg-

rongldott' nem sokka] ksbb pedig a ,,Prince of Wales''-t is eltalltk, amely emiatt bal oldalra dlt. Elsnek a ,,Repulse" siillyedt el, majd r4.5o-kor a ,,prince of
Wales'' felrobbant, s elstillyedt.
A Brit Tvol-Keleti Hajraj fe i megsemmisiltek."
EI z este Churchill miniszterelnok s az admiralits els lordja, Pound tengernagy azon vitatkoztak,
hogy mi legyen a sorsa ennek a hajrajnak. Churchill
azt akarta, hogy a brit hajk egy gesztussal csatlakozzanak az amerikai hajhadhoz, ezze| is szorosabb tve a
szcivetsgesek krjzcitt a kapcsolatot, mig az els lord
vissza akarta hozni a hajkat az Atlanti-cenra.
Nos a japnok eldrjnt<jttk a vitt, ha nem is rgy,
ahogy a kt angol ririember gondolta.
Msnap aztn Pound bresztette a hrrel a miniszterelnokot, aki elszrjr nem is fogta fel, mirl beszl a
tengernagy. Adjuk t akkor most a szt Churchillnek.

6g

,'ppen postmat nyitottam to-n, amikor az

iigyam meilett megszlalt a telefon. A haditengerszet


cls lordja volt a vonalban. Kilcincisen csengett a
hangja. Ktihintett, majd nyelt egyet, elszcir alig rtettem, amit mond.
Miniszterelnrjk rir, jelentenem kell <innek, hogy a
japnok, valsznleg repiilgprl, elsiillyesztettk
a
Prince of Wales-t s a Repulse-t. Tom Phillips a tengerbe fulladt.
Ez biztos?
Semmi ktsg.
Letettem a kagylt. Hlt adtam az rnak, hogy
egyediil vagyok. Ekkora megrzkdtats a hborr kezdete ta nem rt. Az olvas nyilvn felfogja, mennyi
erfeszts, remny s terv siillyedt a tenger fenekre e
kt hajval. Forgoldtam az gyban, s csak akkor tort
rm egsz sztirnysgvelez ahtir. Az Indiai s a Csendes-cenon nem volt tobb sem brit, sem amerikai
csatahaj, kivve Pearl Harbor amerikai tlllit,de k
is sietve igyekeztek vissza Kaliforniba. E hatalmas kiterjedsvizeken japn mindeni.itt ellenllhatatlan ftilnyben volt, s mi mindentitt ertleniil, vdteleniil lltunk vele szemben."*
Mg aznap dleltt az Alshzban Churchill bejelentette a t<jrtnteket.
Ekcizben a rombolkon tjsszezsrifoldott emberek
most mr csak abban remnykedtek, hogy psgbenel" Winston
S. Churchill: A msodik vilghboru. I.624. o.Eurpa Kiad,
Budapest. 1989.

70

rik Szingaprirt. A fedlzeteken fekiidtek szerencstlenek, egyiket sem lehetett felismerni az olaj miatt. pisz-

kos, holtfradt, de boldog emberek voltak' akik letben


maradtak. A brit rombolk idkrjzben tallkoztak 4
amerikai s brit torpedrombolval, amelyek Szinga.
prirbl rkeztek, mg Phillips tengernagy krsre,
azonban a helysznen mr nem talltak semmit, ami indokolta volna jelenlttiket. Hrom nappal ksbb a 4
amerikai rombol Hart tengernagy utastsra el is
hagyta Szingapirrt.
A partra rket az esti rkban szendvicsekkel.
rummal s cigarettval ittk el, utna osszertk ket.
Szerencstlen hnap volt ez a Kirlyi haditengerszet szmra, hiszen a Fcildkrizi-tengeren megtorpedztk felsge,,ARK ROYAL" repiilgp-hordozjt,
hasonlkppen elsiillyesztettk a',BARHAM'' csatahajt' gy ngy nehz egysg siillyedt el egy hnap alatt.
Ha ehhez hozzvessziik mg az o|asz bkaemberek tevkenysgtaz a|exandriai kikotben, akkor tnyleg az
angol hajhad tragdija vo]t ez a nhny ht.
Mg ha az oteg,,REPULSE', elvesztse elviselhet is
volt, hiszen mg maraclt 9 darab ilyen tpusri csatacirkl, de a ,,PRINCE oF WALES" elvesztse nagy csapst jelentett, hiszen mr csak hrom ilyen tpusti csatahaj maradt fekge szolglatban.
Ami az angol krjzvlemnytktiltintisen megtzta,
egy 18 ves ikerpr halla a zsz|6shajn. Egybknta
legfiatalabb ldozat 16 ves volt, egy a ,,REPULSE',-n
szolgl kadet' a legidsebb pedig egy 54 ves altiszt,
71

lrkit korban mindjrt kovetett a tengernagy' a maga 53


vvel.

A rombolk nem szenvedtek embervesztesget,


egyetlen matrzon kviil, akit a lgnyoms a tengerbe
sodort s megfulladt.
A japnok a hadmveletsorn feldert repiilgpek mellett osszesen 85
''Nell,' s ',Betty'' bombzt vetettek be, ezek koziil 18 nem rte el a brit hajcsoportot, 9 a bombit a ,,TENEDoS''-ra vesztegette, ms 9 a
clponttl tvol dobta le bombit tveds kovetkeztben, 1 torpedvet pedig gphiba miatt kellett, hogy
visszatrjen.
A torpedvet gpek koziil 5r szllt fel, 5o tmadott, 11 rt el tallatot, 3-at lelttek ktjziiliik s 17 megrongldott.
A bombzkbl 34 8p indult el, 16 tmadta meg a
hajkat, elrtek z tallatot s rr gp megsriilt, r tovbbi gp a leszllsnl tcjrt ssze. A piltk koziil a leltt 3
gpen r8-an haltak hsi hallt.
A britek most mr tudtk _ a felfuvalkodott Eden is
-, hogy japn repiilgpek vgeztek a kt csatahajval,
nem rigy Sztlin, aki tovbbra is meg vo|t gyzdve,
hogy a japn repiilgpek nem tudtk ezt a nagy sikert
eirni, s arra gondolt, hogy ezek nmet repiilgpek
voltak, amelyek mg az ellensgeskedsek elkezdse
eltt jutottak eI Tvol-Keletre, vagy nmet piltk re.
ptiltk ezeket a gpeket. Sztlin s ,,szakrti,,. a
Luftwaffe hanyatlst a keleti fronton azza| magyarz.
72

tk, hogy a nmetek r5oo reptilgpet veznyeltek t


Japnba.

Ami a japn reptilgpek tevkenysgtilleti,

bombzk nem voltak igazn hatkonyak - fleg, ha az


szaki- vagy a Foldkcjzi-tengeren mkcjd nmet
Heinkeiek s Junkersek eredmnyeivel hasonltjuk
tjssze * s nem nagyon jrultak hozz a sikerhez, mig az
els torped, amely a ,,PRINCE oF WALES''-I rte,
szinte eldontcjtte az egsz csata kimenetelt.
*'EJ(

Amikor a japn invzi megkezddtjtt Kota Bharu


ellen, Phillips tengernagynak nem volt ms vlasztsa,
mint kifutni Szingaprrbl, hogy megszaktsa a partraszllst. Tudatban volt annak, hogy egyetlen hadihaj
sem esett kizrlag repiilgpnek ldozatul _ az egy
nappal eltti Pearl Harbor-i tmadsrl mg mit sem
tudott -, nyit tengeren pedig egyltaln nem.

Sem , sem ms nem szmtott arra, hogy a japn


invzi olyan gyors s sikeres lesz. Vitatni lehet azt a
kapcsolatot, amit Phillips a lgiervel kapcsolatban el.
foglalt. Az ausztrl egysg 6 gpbl lland rjratot
biztostott, ha a hajk nem tvolodnak el roo mrfoldnl messzebb, mint Kota Bharu, s a tengerparttl nem
messzebb, mint 6o mrfold. A hajhad azonban nem
volt hajland belemenni mozgsnak ilyen mrvkor1tozsba, s ennek alapjn rtestettkPhillipset,
hogy nem garantlhatjk a vadszvdelmet.
73

kell azonban' ha a tengernagy segt|ir.l.' i||il<tlr a vadsz-squadron a rendelkezsre


;r||, |'|ri||i1ls cl nt jelentsget tulajdontott a megle1lr,lristtt:k - ezrt is rendelt el rditilalmat _, de amikor
.;tz, t:Isjapn feldertgp felfedezte ket, a meglepets
s tulajdonkppen a jtszma is elveszett, s csod|koznunk kell azon, hogy Phillips tengernagy nem fordult
vissza abban a pillanatban.
|;r.||r.lr.Ir'ztriiIrk

.'r.1..r.|

Mint a japn hivatalos ttjrtnetrs megjegyzi:

,,A

brit hajknak a mozgsa ettl a pillanattl kezdve taln


meggondolatlan volt, de merszsgtiket csodlnunk
kell."
Phillips tengernagy, amikor a feldert gpek megjelense utn mg tovbbi kt rn t tovbb haladt
szak fel, egyre tvolabb kertilt a biztonsgtl s a hazai kikott l. Ezt krjveten mg tovbbi hibkat kovetett el. gy amikor a japn feldert gpet szleltk, nem
krt vadszvdelmet, aztn egy tovbbi rt vesztegetett el, amikor az ,,EXPRESS'' rombolt kikiildte vizsglatra, aztn szakkelet fel fordult egsz flottjval,
hogy megvizsgljon egy kis kereskedelmi hajt, amely
hrom brkt vontatott maga utn. Erre teljesen elegend lett volna kikiildeni egy rombolt, vagy az egyik
hadihaj fedlzetn lv feldert repilgpet. Vgiil
tovbbi tves kalkulcit vgzett - amely a sorst megpecstelte -, amikor elrendelte a lgvdelmikszi.iltsget, de a RAF vadszokat mg ekkor sem ignyelte.
Mirt nem hvta az admirlis a vadszokat, ez a
legnagyobb krdseaz egsz hadmveletnek, s ebben
74

gycikeredzik az egsz katasztrfa, amely aztn bekijvetkezett.

Ehhez ismerniink kell Phillips meggyzdsnek

lnyegt.Az igazi veszlyt a torpedvetk jelentettk,


mert a bombzs, vagy ellensges haj grntja nagy
puszttssal jrhat, de nem felttlen idz el siillyedst,
mg a torpedtallat rendszerint igen, hiszen ahaj viz
alatti rsztszaktja felr. Az tlag angol haditengersztiszt szmra, amely Phillips genercijhoz tartozott, a
torpedvet repiilgp t bbnyire lassr, mrskelthatsugarri jrgny, amely anyahajrl szll fel. Phillips tudatban volt annak, hogy japn anyahaj nem tartzkodik az ktjtelke hatsugarba, s ezzelkapcsolatban
j volt az rtesiilse. Phiilips a Fcildkrizi-tengeren tallkozott mr olasz Savoia tpusri torpedvet repiilgpekkel, de a csatahajk folnyes lgvdelmi tiize agyaggalambknt szedte le ezeket a lassri gpeket, amelyek
torpedi semmi krt nem okoztak.
Vilgosan visszavezethet mindez Phillips megjegyzsre,amikor az e|sjapn torpedvetk megjelentek:
,,Ezek nem torpedvetk!''
Tobb fiatal tiszt ksbb elmondta, hatalmas volt a
megdbbens, amikor ezek a ktmotoros bomb zk,
mgis torpedkat oldottak ki a hasuk all. A megdobbenst egyrszt az motivlta, hogy nem tudtk elkpzelni, hogy torpedvetk szrazfcildrl is fel tudnak
szllni, msrszt, hogy a japnok egyltaln rendelkeznek ilyen repiiigpekkel.

75

csata alatt Phillips megveten figyelte a


|;||)i||l r't.1liilk manvereit, biztos volt abban, hogy nem
;rr'llr:rtnak sem a ,,PRINCE OF WALES"-nek, sem a
''|{!,PULSE,'-nek. Nmi mentsgreszolglhat, hogy
Pallister ellentengernagy korbban arrl tjkoztatta,
hogy ro-n nem tud neki vadszvdelmet biztostani, de
elfelejtette hozztenni, hogy ez a tvolsg miatt igaz,
Kota Bharu trsgben.Elkpzelhet, hogy Phillips rigy
rtelmezte ezt a je|zst, hogy a RAF egyltaln nem tud
neki vadszvdelmet biztostani. Ez mr sohasem deriil
ki.
De mg valsznibb volt, hogy Phillips tengernagy
biztos volt abban, hogy haji meg tudjk magukat vdelmezni, s rigy dtint tt, hogy nem kr segtsgeta
msik fegyvernemtl.
Nehz belettjrdni, hogy annyi fiatal let veszett el,
mert egy makacs <ireg tengeri medve nem volt hajtand
beismerni, hogy tvedett.
A ksbbi vizsglat megllaptotta, hogy ha Phillips
abban a percben lgitmogatst kr, s visszafordul,
amikor a japnok felfedeztk hajit, akkor mr a japn
lgitmads eltt, vagy annak kezdetn megrkezik a
453. squadron. Termszetesen nem dcjnthet el, hogy
akkor mi tcjrtnik, mert ismerve a japnok elszntsgt,
minden bizonnyal nem hagytk volna abba a tmadst
a hajk ellen, s az is valszn, hogy elrnek tallatot.
Ami bizonyos, hogy a japnok nagyobb vesztesgeket
szenvedtek volna.

;\r

Z6

r.1''risz

xxx

Brit rszrl a kritika termszetesen nem maradt el'


elssorban szoks szerint a sajtban, ahol olyan okos-

kodk fejtettk ki megfellebbezhetetlen vlemnyi'iket,


arrl, hogy mit kellett volna s hogyan csinlni, akik
letiikben mg csak nem is fordultak meg egy hadihaj
fedlzetn.
Aztn osszeiilt a Felshz is, egy sor vn szenilis
Iord, akik merev biirokrciban mg az oroszokon is
t ltettek. Ezek aztn hnapokig elcsmcsogtak az esemnyeken, meghallgattk Pound tengernagyot, kikrdeztk Tennant kapitnyt s mg nhny tisztet, szmtalanszor trgtk magukat a jegyzktinyveken. Vgiil
elhatrozsra jutottak, de hogy mi volt az, azt akkor
senki sem tudta meg' mert drjntsiiket tg72-8 titkostottk!
Akkor aztn napvilgra keriilt a ,,bolcs s nehezen
megalapozott'' megllapts: a kt hadihaj katasztrfjrt a feleissg egyediil Sir Thomas Phillips tengernagyot terheli.
Az fel sem meri.ilt e tiszteletre mlt testti]etben,
hogy ha a hborris kabinet esetleg korszerbombz s
vadsz erket telept Tvol-Keletre, akkor nem kellett
volna a kt csatahajnak kifutnia erre a nagyon is kockzatos v]lalkozsra.

77

A ,'PRINCE oF WALES" nevhez fiz d balsors tovbb iildcjzte a haj elsiillyedstktjveten a megmenektilt legnysget is. Egy rsztiket Szingaprir vdelmre
osztottk be, s hrom s fl vesjapn hadifogsg vrt
rjuk. Ms rsziik - a jobbak _ beosztst nyertek az
,,EXETER'' cirklra, amely rszt vett annak idejn a
nmet ,,ADMIRAL GRAF SPEE" zsebcsatahaj elleni
harcban, s amely elveszett a Jva szigetrtvvott tengeri csatban.
Igaz, nemjutottakjobb sorsra az akciban rszt vev rombolk sem. Az ,,ELECTRA" elsiillyedt Jvn|, a
,,TENEDOS''.t japn anyahaj repiilgpei puszttottk

Megllapthat, hogy a brit oroszln mega1'zsa


ebben a trsgben, ahol az ac megrzse mindig fontos
volt, messzemen ktivetkezmnyekkel jrt; sohasem
trt maghoz a brit presztzs, amelyet itt a Malj-tengeren elvesztett. Ennek a veresgnek egyenes ktivetkezmnye volt a mg nagyobb csaps: Szingaprr eleste.

el Ceylon szigetnl,s kt nappal ksbb a

,,VAMPIRE,' iS ugyanilyen tmadsnak esett ldozatul.


Egyediil az ,,EXPRESS,'volt, amely trillte a hborrit.
Az Admiralits ellenszenlrrel figyelte a trillk sorst, csak l'94z vgnkaptk meg nhnyan a legalacsonyabb kittintetst _ 15 f a ,,REPULSE',-rI s 9 f a
,,PRINCE oF WALES''-rI, a ,,hadijelentsben val
megemltSt'' -, de ezek ktjztitt nem szerepelt Tennant
kapitny _ igaz ksbb ellentengernagy lett -, sem az
,,EXPRESS'' kapitnya, a ,,PRINCE oF WALES" tlllinek nagy fjdalmra, aki olyan nagyszerenhajtotta
vgre a mentst.

A iapn lgitmadsban rszt vev piltk legna-

gyobb rsze, az Lg42 augusztusban a Salamon-szigetek


kortil vvott tengeri csatk sorozatban vesztette lett.

7B

79

hatrozott eljrssal nem tudott megfelel taktikt


szembeszegezni. Zavarosan' mereven, terv nlkiil reaglt a tiirtntekre.

vI.
urr.q.Ttc' SZINGApn ELESTE

AMaljftitd<jnllomsozbritlgiertadilettns

terv kovetkeztben az els napokban annyira megtize.


deltk, hogy a tovbbiakban alig jtszott szerepet. A
hborr elejn az angoloknak az <jsszes erstssel

egytitt_tehtahollandgyarmatokrlthozottgpeket
-belertve
_ mintegy 1oo vadszgpe' 13o kiinnyis

bombzjasazokhoz5ofeldertreptilgpevolt.

Noha olyan gpekrl volt sz, amelyek rszben alatta


maradtak az j japn tpusoknak, a vezets nem tett

semmit,hogyeztahinyossgotmegfeleltaktikarvn helyrehozza. A legtcibb gpet a foldon, a reptilt.

ren semmistettk meg, mg mieltt egyltaln bevethettk volna. A japn lgier a helybeli lakosokon keresztiil risi informcis anyagot kapott. Pontosan
tudta, hol vannak a kiilcinboz repiilterek, s a levegben olyan rendszeresen s koncentrltan tmadott,
hogy Maijf ld folott egy percig sem volt ktsges,ki
uralja a lgteret. A brit hadvezets ezzel a clrator,
8o

ktivetkezett be a katasztrfa. Pulford lgimarsall december 9-n lgitmadst rendelt el a japnok singrai partraszllsi z nja
ellen. Nhny Bristol r4zBlenheim tpusrk<innybombznak lncban kellett vgrehajtania a parancsot. Vdelmiiket Buffalo tpusri vadszgpeknek kellett elltnia, amelyek a harcok kezdetn mg Alor Starban llomsoztak, most azonban visszavontk ket Butterworthba. Amikor a Blenheimmek megrkeztek Butterworthba, ott krjztiltk, hogy a vadszgpeket nem tudjk
nlkilcjzni,mert a helysg lland japn lgitmads
alatt ll. tgy u Blenheimek egyedtil reptiltek Singra fel. ott azonban koncentrlt lgvdelmitizbe keriiltek,
s amikor feljebb emelkedtek, mris megjelentek a szimi tbori repiilterekrl frissen felszllt Mitsubishi
A6M Zrk, lelttk a Blenheimeket, mieltt azok ledobhattk volna bombikat.
Pulford ktsgbeesettenmegparancsolta az pen
maradt gpek piltinak, hogy szlljanak le Butterworthban, ttiltsk fel gpeiket iizemanyaggal, vegyenek
fel muncit, s t7 ra kciriil mg egyszer - ezrittal vadszgpek fedezete mellett _ tmadjk meg Singrt.
Erre azonban mr nem keriilt sor. ppen indtottk a
motorokat, amikor a reptiltr felett japn bombzk
jelentek meg, s msodpercnyi gyorsasggal bombatizcint zrdtottak rjuk. Egyetlenegy Blenheim tudott

Elsztlr szak-Maljf ld

8t

csak felszllni. Piltja, Scarfhadnagy sokig korozott a


repiiltr fol tt, hiba vrta, hogy msik gp is csatlakozzkhozz. Eztt egyedtil elreptilt Singra fcjl, s ott
ledobta a bombit. Noha egy lgvdelmi lovedk szilnkja letveszlyesen megsebestette, mgis hazarepiilt. Nem sokkal ksbb azonban belehalt sebesi.ilsbe.
Mltn kapta meg posztumusz a legmagasabb angol
kiti.intetst, a Viktria keresztet.
A Blenheimek s a legtobb Butterworthban llomsoz Buffaio ekkor mr iiszkos romokban hevert a repiiltren a bombattjlcsrek kozott. December ro-n
egsz Maljfoldon, Szingaprirt is belertve, osszesen 5o
ktilonboz tpusri hasznlhat repiilgp volt. Pulford
ezeket visszavonta a messze szakon fekv reptilterekrl. Mg a kuantani reptilteret is kii.irtettk. A kiiirts
kozben lgitmads rte Kuantant, s tovbbi 8 brit repilgp esett a bombk ldozatul' A taktikailag mindinkbb megmereved brit vezets nem tudott tIlni a
japnok tmadsi mdszereire. Az esemnyek menett
a japnak diktltk, s a britek mindinkbb a spontn
mdon reagl v dekez helyzetbe keri.iltek.
Ami a tengeren tortnt, az most megismtldrjtt a
levegben, s folytatdott a szrazfolclon.
A tmad japn csapatokat, a 25. hadsereget
Yamashita vezrezredes, a ,'Malj Tigris'' irnytotta, hrom hadosztIya, a Csszri Grdahadosztly (Nismura
altbornagY), az 5. hadosztly (Macui altbornagy) s a
18. hadosztly (Mutagacsi altbornagy) nem kevesebbre
vllalkoztak, mint hogy szakrl dl fel haladva ttor-

Bz

nek a jrhatatlan' mocsaras dzsungelen s meghdtjk


Maljf ldet, illetve az angoi birodalom ezerl a teriileten
lv kkovt,,,kelet Gibrattrjt'' _ Szingaprirt.
Az erditmnny kiptettvros Maljfold legdlibb csiicskben egy szigeten fekiidt. Szingaprirt mr
puszta helyzetbl fakadan is konnyvolt vdeni.
Ma1jfoldet 13 brit dandr vdte, angol, indiai s ausztrl katonk. A fparancsnoki tisztet Arthur Percival aItbornagy gyakorolta, aki Szingaprirbl irnytotta a
vdelmi hadmveleteket.
A keleti parton az elfoglait Kota Bharubl kiinduiva

Mutagacsi 18. hadosztlya nyomult elre. A veliik


szemben lv angolok itt nem vettk fel a harcot, mert
tartva a bekertstl a vasrit vonal mentn vonultak

vissza, nehz utakon, a kozp-matjfoldi hegylncon t,


lerombolva a legfontosabb hidakat s vasritvonalat.
A nyugati parton Macui altbornagy 5. hadoszt\ya
tmadott, elrenyomult a Jitrnt lv brit vdelmi vonalig. A Jitra melletti megerstett foldllsokat nhny
ht alatt ptettks magn viselte a hevenyszett jelleget. A vdelmi vonal legfontosabb pontja a Batafolynl lv tkelhely volt, a dont jelentsgi hddal. A vonalat az indiai rr. hadosztly vdte, MurrayLyon vezrrnagy parancsnoksga alatt.
A csata a britek szmra rosszul kezddott, a hdnl
elhelyezett robbantcsoport nehz teherautk ztryst
hallva. abban a hiszemben, hogy a japnok jonnek, felrobbantottk a hidat. A msik oldalon azonban. mg
nem a japnok llottak, }ranem a visszavonul brit ne8S

T
hztiizrsg,amely aztn igy az jszaka folyamn
konnyzskmnya lett a nyomukban tmad japn
csapatoknak. A japnoknak nem okozott nehzsgeta
Bata-folyn val tkels, az ers indiai tzellenre gu-

micsnakok ezrei ontottk a katonkat a trils partra, s


amikor rcividesen elksztilt a pontonhd, amelyen pnc]osok gordiiltek t, a Jitra-vonal Sorsa eldlt. MurrayLyon az jszaka leple alatt ]<ezdte fokozatosan kivonni
csapatait a vdelmi llsokbl. Vaksott volt, s radsu] sr
trpusi es esett, amikor a visszavonul angol
csapatokat hirtelen lni kezdtk a kozben trtjapnok'
Elszabadult a pokol, a japn tiizrsgis kmletleniil
ltte a partot, noha ezze| sajt embereit is puszttotta. A
harc tizenot rn t tartott, az indiai hadosztly cjtven
lciveget' mintegy hromszz teherautt, s annyi muncit hagyott htra, ami hrom hnapra is elg lett volna
a hadosztlynak. Ez nagyon kapra jott a japnoknak.
Hadtpvonalaik egszen Singrig nyriltak, a katonknak pedig mr alig vo]t lelmiik. Most tankolhattak s
vtelezhettek. Megraktk teherautikat s tovbbmentek dlnek.
Ismt ess, viharos j jott, a japnok folytattk az
iildozst. Murray-Lyon katoni tiggyel-bajjal vonszoltk
magukat az iszapban Gurun, a kovetkez helysg fel.
Az jtItjt berkezett fradt, hes, tzott indiai katonk alig kezdtk magukat besni, amikor sorban rkeztek a japn bombzrajok, s hatalmas vesztesgeket okoztak az amrigy is legyengiilt hadosztlynak.

Bq

Murray-Lyon tbornok nem vrta be az jabb japn


tmadst, hanem megtpzott hadosztlyainak maradvnyait erltetett menetben visszavonta a Perak-foly
mog. Mivel a keleti parton a rB. hadosztIy szinte el.
lenlls nlkiil haladt elre, s a nyugati parton a Csszri Grdahadosztly is elrte a Perak-folyt, szakMaljfold karcsony estre elesett.
A japn hadsereg eltt mr csupn a kozpmaljfoidi Jahore tartomny llt, mogotte pedig a szingaptiri erd,
Janur rr-n reggel japn bombzrajok jelentek
meg Muar, a kis kikotvros felett, s ]edobtk terhiiket. Az angolok ezt kezdetben rutintmadsnak tartottk, m a bombzk minden kt rban visszatrtek, s
gy ment ez janur 15-ig. Akkor aztn napfelkeltekor a
bombzok helyett az 5. Grdaezred jelent meg a Muarfoly lapos szaki partjn. Ha]lt megvet tmadssal
lerohantk az indiai 45. dandr elrseit, s dlutnra
elfoglaltk a vrost. Hzze| vette kezdett a KcizpMaijfold elleni tmad hadmvelet.
Nhny rn beliil a helyzet olyan vlsgoss vlt,
hogy Percival a]tbornagy sietve tancskozott Gordon
Bennett vezrrnaggyal, a tertilet ausztrl parancsnokval. Teljes egyetrtsben gy d nt ttek, hogy a
Muarnl tcjrtnt ttors kovetkeztben bekerts fenyegeti a brit csapatokat, s vissza kell vonulni. De mr ks volt. A japnok azza)', hogy behatoltak Jahore tartomnyba, elvgtk a Szlim-folyn tvezet egyetlen hidat, amelyen pedg az ausztrI s az indiai csapatoknak
Bs

felttlenilt kellett haladniuk. A csapda bezrult. Amikor a visszavonul britek meglttk, hogy a hd japn
kzen van, sztszrdtak s kis csoportokban prbltak
tjutni a mocsaras dzsungelen.
L942. janur 7-m, mikcjzben a nyugati parton teljes
ervel folytak az utvdharcok, Szingaprirba rkezett
Sir Archibald Wavell tbornagy. Miutn szakAfrikban ,,Rommel letpte fejrl a babrt'' (Churchill
megfogalmazsa), most rton volt Jva fel, ahol t kellett vennie az ABDA-Cornmandnak, a trsgbentartzkod amerikai, brit, holland s ausztrl csapatok kciztis
fparancsnoksgnak a vezetst. Wavellt kiil n s en az
rdekelte, milyen llapotban vannak a japnokkal hetek
ta utvdharcokat folytat angol s ausztrl csapatok.
A tapasztalatok meglehetsen pesszimistv tettk.
Ktsgbevonta, hogy ezek az emberek meg tudnk vdeni Szingaprrt. Hogy mentse a menthett, megparancsolta Percivalnak, hogy a csapatok erejt ne fecsreljk
el utvdharcokban, minden ert vonjon vissza Szingaprir vdelmre. Aztn tviratot ktild tt Churchillnek.
,,Szingap r szigete s a szrazftild megvdelmezsre
irnytrl tervek mindeddig abbl indultak ki, hogy az
e]lenfl kcjzvetleniil a tengerrl tmad majd. ppen
ezrt igen keveset vagy Semmit sem tettek Szingaprr
szaki, szrazfold, fel nz oldalnak a megerstsre.'' Valjban ez volt a hres, bevehetetlen erd ,,Ac.
hilles-sarka'' S a japnok ppen e fel ktjzeledtek.

86

Churchiil azonnal vlaszolt:,,Szeretnm vilgosan


rtsreadni, elvrom, hogy megvdjenek minden centimter fcjldet...''
Percival ekkor lzas sietsggel hozzkezdett, hogy a
szrazfo|d fell is megerstsk az erdt. De amit elmulasztottak vekig, azt nem lehetett ptolni pr ht
alatt. Janur z5.n elrendelte, hogy minden Maljfdldtjn lv brit egysg kezdje meg a visszavonulst Szingaprir fel,.Ez meg is tortnt, de a japnok a sarkukban
voltak.
Janur 3o-r1 31-re virrad jszakn az utols csa.
patokat is visszavontk Jahore-bl azon a mintegy 16oo
mter hosszri s 18 mter szles tcjltsen t, amely Szingaprir szigett osszekcitotte a malj szrazfcjiddel.
A fradt s kedvetlen katonk a skt dudsok sorfala ktjzott vonultak vissza, akik most ott lltak a tijlts
kt oldaln s az,,oly messze van Tipperary', kezdeti
hres angol katonadalt jtszottk.

A jahorei

szu]tn gyonyorpalotja,

fvros
Johore Bahru sz|n,egy magas dombon emelkedett. A
koznp ltal csak ,,Istana Hijaunak'' azaz ZoId Palotnak nevezett piiletblj kilts nyit Szingaprrra.
Itt, ebben a pomps palotban rendezte be fhadi.
szIlst Yamashita tbornok, hogy innen indtsa meg a
Szingaprirrt foly csatt. Azonnali tmads helyett
Yamashita rigy hatrozott, hogy egy hten t intenzv

Br

elksziileteket folytatnak, s aztn a pihen utn


teljes
ervel odacsapnak. Hadosztlyparancsnokait *"gb"szlsrerendelte be. Eltte azonban mindenki
t.apott a
kis lakkozott csszbena csszr ltal ktildott kiiionleges borbl, amely jelezte az esemny kiiloncis
tinneplyessgt. Yamashita beszdbenaz eddigi
hsi hal.ottaknak val tiszteletads sorn mr kimondta azokat
a
szavakat, amelyeket majd a tmads napjn napiparancsban meghirdetett: ,,Ez a hely j hely a rraaira.
notdogok lesziink, ha e csata rsztveviknt lelhetjtik
hallunkat.''
Aztn felvzolta a tmadsi tervet, amely szerint
a
Csszri Grdahadosztly az ellensg figyelm t rszhadmveletekkel elvonja, mikcjzben az
5. s a rB. hadosztly tkelve a toltseken Szingapririg nyomul elre.
A Csszri Grdahadosztly parancsnoka, a becsvgy
Nishimura tbornok ellenezte a tervet, s hadoszt
nak krte a ftmads dicssgt. Yamashita elutastotta krelmt.
A tmads februr 8-rl 9-re virrad jszaka indult.
Addig a ttizrsgsziinteleniil ltte az angolok fontosabb
berendezseit, s a japn bombzk jra s rjra tmadtk az erdtmnyt, de magt a vrost is. Mr
az
els napon vastag fekete ftist bortotta azegsz
szigetet.
gtekaz olajtartlyok, s a srilyos, zsros olajfiist gtolta a ltst. Radsul a szigeten nem volt vz, mert
a
bombzs s az gyilzs kovetkeztben a viztartIyok
a
levegbe repiiltek.

BB

A Percival fparancsnok rendelkezsrell csapatok szmbelileg elg jelentkenyek voltak: kerek 85


ezer ember, kozi.ili.ik t5 ezet a helyrsg katonja volt.
Am a 70 ezer fnyi harci csoport kimeriilt s tpett volt,
morlis llapota mlyponton. Hinyzott belltik az a
ha]lra is elsznt vdelmi ksziiltsg, amelyet Churchill
krjvetelt a parancsban.
Szingaprir szigete polgri szemlyekkel is zsrifolsig
megtelt. Magnak a vrosnak flmilli lakosa volt, eh.
hez jott mg az a tizezetnyi bennsziilrjtt menekiil, akik
valamilyen mdon a megszll angol csapatokkal vgan
kollaborltak. Most reszketve vrtk, hogy az angolok
megvdjk ket.
Ebben az idben a vros mr nem tudott felksziilni tarts vdekezsre.A vdekezselfeltteleit nem
teremtettk meg idben. A katonk sziiksgllsokban
voltak, a polgri lakossgnak nem voltak vhelyei,
szkbenvoltak lelemnek s orvosi elltsnak. Ehhez
jrult mg az ahatrozatlansg, amely Percival fhadiszIls r 61 rkez ell entm ondso s p arancs okban nyilvnult meg. Egyes parancsok ellenllsra szltottak fel
az utols csepp vrig, msok azonban fontos berendezsek. raktrak s kozlekedsi eszktjzok robbantst
rendeltk el, amivel alstk a tarts ellenlls bzisait.
Sok felrobbantsra tltberendezs egybknt magntulajdonban volt s a tulajdonosok nem lelkesedtek
kii]onosebben azrt, hogy lngba bortsk a kaucsuki.il.
tetvnyeiket, vagy levegbe roptsk szeszfzdiket.
Szin gapri rb an teht telj es z.iir zav ar uralkodott.
8g

A tmads megindulsa eltt egy nappal, februr 7.


n Nishimura hados ztLya flrevezet c|zattal partra
szllt egy Ubin nevkis szikiaszigeten, amely Jahore s
Szingaprr ktjzott helyezkedett el. Ubint ugyan nmileg
megerstettk az angolok, vdeni azonban alig vdtk.
A partraszlissal egy idben a Csszri Gr.dahadosztly jahorei parti titegei grntzport zridtottak a szigetre. A vdk azonnal segtsgetkrtek Percivaltl. Az
angol tbornok mindenbl arra kcivetkeztetett, hogy a
ftmads Ubin fell vrhat, ezrt keletre csoportostotta t tiizrsgejelents rszt,s odakiildte a iegjobb
indiai dandrokat.
Yamashita hadicsele teht sikeriilt.
Februr B-n nyugaton, aho| az angolok legkevsb
vrtk, megindult a ftmads. Az 5. s a rB. hadosztly
csapatai egy htig rejtzkodtek a jahorei erdkben, ez
alatt felttjlt ttk ket. A japn reptilgpek egsz napon
t hevesen tmadtk a nyugaton kiptettausztri llsokat. Dltl kezdve aztn a ttizrsgfokozatosan ncivelte a tizer t, rgy, hogy vgiil az ausztrl llsokat
szablyszerien felszntottk. A scittsg belltval pedig megindult a japn partraszlls. Motoros csnakok
ezrei szlltottk a katonkat, mik zben a japn tizrsg lefogta a vdket. Ebben az irgalmatlan grntzporban megrepedtek a nyomorrsgosan osszetkolt
fcildbunkerek, sztszakadtak a drtakadlyok. Az ausztrl katonk a fcjldmlyedsekbe lapultak, csakhogy trilljka pokoli tiizet. Nyoma Sem maradt azoknak a gp-

9o

puskafszkeknek, amelyeket Gordon Berrnett tbornok


a parton lltatott fel.
Miutn a japn csapatok megvetettk lbukat a szigeten, Percival nhny kisebb tengeri jrmvet kiildott
a Jahore-szorosba, de ezek csak csekly sikerrel tmadtk az tkel' j ap nokat'
Yamashita tbornok ott llt parancsnoki llsban,
a jahorei szu]tni palota kilttornyban, szemhez
emelte a tvcstjvet, rigy kmlelte a fiistfedte partot.
Amit ott lthatott, az megelgedssel tcilthette el. A
partraszlls ktsgteleniilsikeriilt.
A japnok huszonngy ra alatt megvetettk a lbukat a szigeten, s jelentsen elnyomultak, majd
folytattk a partraszllst a sziget egsz nyugati partvonaln. Gordon Bennett lland harcok kcjzott fokozatosan visszavonult katonival az erd fel.
Szingapirr vrosa tobb helyen lngolt, a polgri lakossgnak nem volt sem lelme' sem ivvize. Az utckon sebesiiltek hevertek, pedig mr minden moziban,
tteremben s nagyobb hzban seglyhelyeket rendeztek be. A japn bombzk sziinteleniil tmadtk a v.
rost, s nem volt sziinet a nehztizrsgtzcsapsai
krizepette sem.
Percival az 'EMPIRE STAR" hajval evakultatta az
orvosokat, polnket s ms ni alkalmazottakat i's,
akik februr t4-n szerencssen elis rtek Batviba.
Februr r3-n napfelkeltekor megtortnt a visszavonuls az utols vonalra. A vdk elsncoltk magukat, a japnok pedig felksziiltek a kcjvetkez csapsra.
91

Percival aznap kt levelet kapott. Az egyiket Wavell


ktildte, amiben felszltotta, hogy a harcot mindenron
folytatni kell, s ellentmads vgrehajtsra utastotta. A msik levl Yamashittl rkezett, aki megadsra
szltotta fel Szingapirr vdit.
Percival <jsszehvta tbornokait, hogy megvitassa
veliik a lehetsgeket. A tbornokok hatrozottan ellene voltak az ellentmadsnak, a csapatok annyira kimertiltek, hogy az katasztroflis kcivetkezmnyekkel jrna.
Azt tancsoltk Percivalnak, hogy azonnal fogadja el
Yamashita ajnlatt.
Ekcjzben a japnok tovbb tmadtak, februr t4-n
dl fel tallatot kapott s felrobbant az utols nagy
hadianyagraktr.
Februr r5-e vasrnapra esett, de ezt csak kevs
angol katona vette szre. Percivalnak nehz jszakja
volt, de hajnalra megsziiletett a dntse: befejezi az rtelmetlen harcot.
Egy tcirzstisztet kiild tt t fehr zsz|val a japn
vonalakhoz, s tallkozt javasolt Yamashitnak.
Percival kt dandrtbornok s egy tolmcs ksretben rkezett a trgyals sznhelyre.Yamashita
biiszkn, de nem megalzan kezelte ket, trezte azt
a kesersget,amely ilyenkor minden katont that, s
ennek hangot is adott. Ennek ellenre semmifle kompromisszumot nem fogadott el, csak a felttel nIktili

Percival szomoriran blintott, majd alrta az okmnyt.


Szingaprir erdje felett a felkel napot brzol japn hadilobogt lengette a szl.
Cudzsi ezredes, Yamashita vezrkari fniike megkrdezett egy fogoly brit vezrkari tisztet, hogy mirt
nem romboltk le Szingaprirt?
- Mert mg vissza fogunk ide trni! - hangzott a
biiszke angol v|asza.
Valban visszatrtek, de azt mt nem talltk meg,
amit itt hagfiak. Tvol-Kelet npe belekstolt a szabadsgba, s nem akartak tobb brit alattvalk lenni.
**x

De addig is Eden ,,srga majmai''

elfoglaltk

Szumtrt, Jvt, Bornet, Celebest a Fiil<ip-szigeteket,


Burmt, s annak ellenre, hogy Amerika, Anglia s ksbb hitszeg mdon a Szovjetuni is minden erejiiket
bevetettk elleniik, vgtil csak az atombombk tudtk
legyzni ket.

megadst.

Ugyanakkor vllalta, hogy a hadifoglyoknak semmi


nem esik.

bntdsa
92

93

A |opn konvoiok ritio s o brit hodihoik


elsIlyesztsnekhelye

'r i::xl; flilir**,

-.

- HAINAN

FRANCIA
INDOKINA

Bangkok

,-.-l--

FELHASZNLT IRODALoM

Maszanobu Cudzsi: Szingaprir. 1997.


M. Middlebrook & P. Mahoney: Battleship. 1979.
J. Toland: The rising sun. r98r.

J. Costello: The Pacific war. r98r.


J. Thompson: The war at sea. 1988.

L. Hart: Geschichte de Zweiten Weltkrieges. 1985.


I2

194t.xil.7.

:22.s0
,1?4I.Xil..

-:J2al#porff,,;-

-*---\\
*-.....'.."<i

0.30
w,!w

--t94t.xil.8.

194t.Xil.5.
0.30

t?4t.xil.8.

I94l.Xll'.

95

TARTALOMJE GYZ,K

96