You are on page 1of 98

porot par

HAtr so onlu
IGZ ronrnnaTE

Az ardenneki tkzet a valsgban

Al[No

rrlu

Fldi Pl

A HALAL 50 nale
IGAZ ronrNprp

Az ardenneki tkozet avalsgban

Bort: Frigya

,,1'944, december. Az angol s amerikai csaptok a gyzelem


ktisztibn lltak. Eurpban harcol alakulataik a vgs osszecsapsra ksniltek a nmetekkel. Eszakon Montgomery 8., dlen Patton 3. hadserege llt. Kozotrik egy 88 mrftildeS, ilYUgalmas szakaszon nhny kimertilt amerikai hadosly keresett
pihenst. A hittk, mr megnyertk a hborut. Rluk szl ez a

tortnet.''

Ezekkel a szavak&al kezddik a nagy nmet tli ellentmadsrl szl monumentlis amerikai film, ,,A hall 50 rjd,,
amelyet 1968-ban nlunk is bemutattak. Nagyszer film volt,
nagyszert szereplkkel. Bar mr tobb mint 30 v telt el a bemutats ta, ma is ltjuk az Ardennek hval, majd vrrel bor.
tott tjait, az amerikai katonrk hsies erfesztseit, s fiiliinkben cseng a nmet Panzer Lied htborzongat dallama.
Az ardenneki nmet tmads sorn - amely Flitler utols
jtszmja volt
- kt nmet pnclos s egy tibori hadsereg indult neki az Ardennek hfodte utjainak, hogy megksrelje a

lehetetlent, megfordtani a hboru sorst, legalbb nyrrgaton.

A kozel egy

hnap (s nem 50 ora) alatt ezek a nmet csapatok,


s a velik szemben harcol amerikaiak megteremtettk a mso-

dik vilghboru egyik legizgalmasabb

tsBN 963 375 0261

legendjt. Konyvem
arra tesz kisrletet, hogy a filmtl elvonatkoztatva a teljes s
vals t<jrtnetrl szmoljon be. Szeretnm valsghien s ftileg
objektvan bemutatni a. msodik vilghboru egyik nagy dr.
mjt, folidzve az esemnyek osszefiiggseit. Mifle emberek,
parancsnokok s egyszerii katonik vittk vghez ezeket a dolgokat? Hogyan s mirt?
Az a|bbi tortnetben sok ostobasg, kegyetlensg s tragdia rejlik, de van benne pratlan hsiessg s vannak nagyszeri

Anno Kiad
Felels kiad az Anno Bt. vezetje
Nyomta s kototte a Megapress 2000 Kft.
Felels vezeto: Kerekes Ferenc

ernyek is. Mostanban egyesek tiltakoznak, amirt szerinttik


mg mindig tul sok msodik vilghborus tnxjriknyv jelenik
meg. Hitem szerint, akik kZtiltink ilyen knyveket rnalg azoknak mindaddig nincs okuk szgyenkezsre, amig olyan rendk.
vtili tortnetek maradtak elmondatlanul. mint ez.

BUlln

I.

snLjs.q_s

r IzARDENNEKIG
l

8T.LGlUM
a

A normandiai partraszlls, majd a hdfbl val kit rs,


aztn P rtzs felszabadtsa a szclvetsges hadseregek nagyszerii

M,,rr!

sikereit fmjelezte. Igaz ugyan' hogy

i.,..'

]l]nieg le

..Wacht atn

.lt:

Reirr'' Nnet lrrr-racl/rsi terv.

l9:l4. clecernber

llnagyalirzat

.. ..
xxxxx = harlseregcsoport

.=pulccilcls

;',xxx = haclsereg

'

tsll

= |el!isziilltlisti

Sir

Bernard Law

garden'''
Montgomery brit tbornagy zsenilis terve' a
',Market
amely ejternyos ugrsokkal kombinlt pnclostmads rvn
a Rajnig vitte volna elre a sztivetsgeseket, az irjra magra
tallt nmet hadsereg szvos ellenllsn meghiusult, de olyb
ttnt, hogy a sziivetsgesek elnyomulst semmi sem llthatja
meg, s Hitler gonosz harmadik birodalmnak mr csak hnap-

jai vannak htra.


A hatalmas sz vetsges er Dwight D. Eisenhower ngycsillagos amerikai tbornok fparancsnoksga alatt legyeztszeriien nyomult elcire a birodalom fel. Eszakon Antwerpen kz.
ponttal Montgomery 21. brit hadseregcsoportja, benne az
l. kanadai hadsereggel (Henry D. C. Crerar altbornagy) s a
2' brit hadsereggel (Sir Miles C. Dempsey altbornagy) helyezkedett el' Nijmegen s Massffich kozott. T<ile dlre omar N.
Bradley amerikai altbornagy 21' hadseregcsoportjnak hrom
hadserege volt felvonuloban.

Kozpen, Aachentl Luxemburgig tortnettink egyik f<sze.

Model hrom hadseregnek mindossze 239 harckocsija s ro.

megkzeltette Saarbrtickent. Belgium teriiletn William


H. Simpson altbornagy 9. amerikai hadserege volt tartalkban,

hadosztllyal s sokkal hatsosabb fegyverzettel lltak vele


szemben. Ehhez jott mg a lgierc, amely 4700 vadsz-, 6000
csata- s 4000 bombzoreptilbrl llt.
Model erinek vszes gyengesgt<l megriadva Hitler parancsot adott, hogy minden rendelkezsre ll pnclos er<t
osszpontostsanak arra, hogy a brit elretorst meglltsak a
Ruhr-vidk eltt.
Nmetorszsnak eme
letfontossgu .tertilete fel
Montgomery 21. hadseregcsoportjnak 2. brit hadserege ind.
totta meg a tmadst, s a kisegti csapst az 1' amerikai hadsereg mrte. Mielott azonban Hodges altbornagy, az |, amerikai
hadsereg parancsnoka olyan hadmtiveleteket kezdhetett volna,
amelyekkel tmogathatja a brit elretorst, elszor el kellett
foglalnia Aachent.
Szeptember harmadik hetben - rnikozben a nmetek viszszahuzdtak - a VIl. amerikai hadtest (Collins vezrtimagy)
gyors csapst mrt a ,,Siegfried-vonal'' Aachenttl dlre es
rszre, de a vros ipartelepeinek ritvesztiben megllsra
knyszertilt' A honap utolso 10 napja alatt, mikozben Patton a
Mosellnl a tmadsokkal s az ellentmaclsok elhrtsval
bajlt'rdott, Hodges olyan utnpotlsi nehzsgekkel kiizdott,
hogy csak kis eredmnyeket rhetett el, azon kr.til, hogy a XIX.
amerikai hadtest (Corlett vezr5magy) elrenyomult a
Siegftied-vonalig Acchentl szakra. Ez id'ot adott a nmeteknek arra, hogy betomjk a Siegfried-vonalon keletkezett rst, s
kt friss gyaloghadoszt|lya| felvItsk azokat a pnclosalakulatokat, amelyek felfogtk az elso amerikai csapst.
oktber 2-n' amikor a mg mindig lszerhinnyal kiizd
Hodges ismt megindtotta a tmadst, a nmetek keszen lltak
a csaps fogadsra. Ktheti kemny harc utn az amerikai csapatoknak sikerilt bekertenirik a vrost, de a helysg kzepnek
vdit csak 21-n tudtk megsemmisteni, Aachen szvs v-

replje, Courney H. Hodges altbornagy l. amerikai hadserege


llomsozott, dlen S. Patton altbornagy 3. amerikai hadserege
amelyet szeptember vgnhelyeztek t Normandibl.

Amikor az arnhemi csata vget rt, nyilvnva|o, |togy az


eredmnyekkel nem volt megelgedve sem Montgomery, sem
Eisenhower. ,,Mont5/'' biztosan szmtott arra, hogy sikertil a
Rajnn ers hdft foglalni, s abbl a leheto leggyorsabban
elretrni * a nyugat fell Aachenen t Koln iranyba bevetett
1. amerikai hadsereggel egyiittmtik dsben - a Rajna kt olda.
ln, hogy a Ruhr.vidk meghdtshoz a tervezei felvonulsi
tertiletet mieltjbb elfoglaljrk. Mg nem adta fel a remnyt, hogy
I944.ban a hborut be fogikfejezni.
Eisenhower sohasem kecsegtette magt ebben a remnyben,
ppen ezrt nem is hatrozhatott ugy, hogy a tobbi osszes arcvonalon lelltja a tmadst, s minden erejvel a Montgomery
ltal

avasott hadmtiveletet trnogad a.

gy oktber elejn, a hadmiiveletek kifutsakor a sztlvetsgeseknek sehol sem sikertilt elrni a Rajnt, mg kevsbsike.
rtilt a Rajna keleti partjan hdfket ltesteni.
Pedig az arnhemi csata vgna Ruhr.vidket vd nmet
erk csaknem a kimeriils pontjig jutottak. Szeptember 27.n,
egy nappal az utn, hogy a britek visszavonultak a Neder Rijn
folyn (az Als-Rajnn) kereszttil, Model tbornagy, a nmet B
hadseregcsoport parancsnoka jelentst tett von Rundstedt tbor.
nagy nyugati ftparancsnoknak csapatai vlsgos llapotrol
arr l a hadseregcsoportrl, amely a Schelde torkolattl
Arnhemen s Aachenen kereszttilTrierig huzd 300 kilomteres arcvonalat tartotta' Model 33 hadosztllyal rendelkezett,
ezek harci rtkeazonban alig rte el a hadillomny felt. A
dont tnyezo mg csak nem is az embermYag, hanem a tizer
volt. oly sok fegyvert vesztettek s oly kevs rkezett, hogy

hamlovege s 821 konnyii, illetve nehz ltivege volt.


A szovetsgesek ugyanakkor csaknem 60 teljesen feltoltott

delmvel Model |eztrta a Ruhr-vidk fel vezett dli utat, s tjt


hten t lekwe tartotta az amerikai l. hadsereget. Ugyanakkor
a Maastl dlre lv nmetek szilardan tartottk magukat a brit
arcvonal kiugrs mindkt vonaln. Itt Bradleynek kellett volna
tvenni Montgomery arcvonalnak egy szakaszt, de ez lehetetlennek bizonyult.
Az|tal, hogy a Wehrmacht oly gyorsan magra tallt, hogy
Antwerpen kikotrjnek megnyitsa annyira elhrizdott, s v.
gtil, hogy a tl rohamosan kozeledett, Eisenhowenek rijra meg
kellett fontolnia stratgiai terveit. oktber 18.n Briisszelben
tancskozsra tilt ossze Bradle1vel s Montgomeryvel. ,'Monty''
kifejezetten ragaszkodott hozz, hogy osszefogott erokkel
(2. brit s l. amerikai hadseregek) mrjenek csapst a Ruhrvidk 1I'ezze| egyrszt megbntank a nmet ipar ktharmadt, msrszt egyenes s a legrovidebb ut ezen keresil vezet a
birodalom szvbe.Eisenhower azonban nem rtett egyet ezzel
a stratgival. Azt mondta, nem kell tul nagy sulyt helyezni a
Ruhr.vidkre; ez csupn egy |oldrajzi fogalom; a szovetsgesek
valdi cLja az, hogy puszttsuk a nmeteket, s nem az a fon.
tos, hogy ezt hol tessnik. (sic)
Ez a kinyilatkoztats elkpeszto dilettantizmusril tett tanubizonysgot, ismtelten a|huzva, hogy Eisenhower, a Sz vetsgesek legfelsbb parancsnoka katonai senki volt! Hrom v
alatt lett alezredesbl tbornok. mert a Wall Streeten befolysos

bartai voltak.

gy lett Afrikban

ftparancsnok, ahol

Kesserinnl mr cs<dot mondott, de pozcijt szilardan meg.


tartotta, hiszen Roosevelt elnok s egy ,,hajban utaztak',.
Amikor az ,'overlord'' lrekinevezstindokoltk, abban szerepelt' hogy McArthur tbornok vezrkart f<jnoke volt. Amint
McArthur errl tudomst szerzett, a Ftilop-szigetekrl hildi'tt
les hangu tiltakozst: ,,Eisenhower nekem nem vezrkari ftn km, csupn rnokom volt.''
A partraszlls s a hadmtiveletek Normandiban sikeresen
zajlottak, de Eisenhowemek mindehhez nem sok koze volt.
Amikor a csapatok mrr kitortek a hdftbl, akkor jtitt t a kon-

10

tinensre s az ta is legfbb tevkenysge az vo|t, hogy a


versailles.i palota rszretalaktott kertjben naphosszat go1fozott. Tbornokai nyertk - s vesztettk el - a csatkat. Vannak, akik azt ||itjk:,,Tisztiszolgi nlktil mg a gatyjt sem
tudta felvenni''. A fhadiszllson 500 f<s szemlyzet ||t a
rendelkezsre, a titkrntje pedig egyben szeretje is volt.
Buchter parancsnok, a sajtfntik gondoskodott arrl, hogy Ikeot (ez volt Eisenhower beceneve) pozitvan tl.jemeg a kozv.
lemny.

Eisenhower miniszterelnokokkel trgyalt, a vilgpolitika s a


gazdasgi let vezeti szinte mindelrnap megfordultak fhadi.
szllsn. Igy aztn nem csoda, hogy a hadmiiveletekkel vajmi
keveset trtdtt. Eisenhower azt az ameikai katont testestette
meg, aki egy dicssgesen megvvott hboru utan elnokk akar

A mriltban ez sikertilt Georg Washingtonn:k, Andrew


Jacksonnak s Ulysses S. Grantnek. Mirt ne sikertilhetne neki
is? Patton, a ,,Tok{is'', a legtehetsgesebb amerikai tbornok

vlni.

tobbszor is tiltakozott Ike ambcii ellen. Mondvn: ..Ike-ot


megfertae a politika, s ha valaki mindenron elnok akar lenni, akkor nem lehet elvrni tle, hogy gerincesen viselkedjen.''
Ez volt ht a sztjvetsgesek fparancsnoka, s ezrt neveztk
sokan az ardenneki ritkzetet a ,,kplrok csatjnak''' mert
Hitler kplr s a kplri kpessgtiEisenhower vvtk meg.
A brtisszeli ,,direktva'' rtelmben teht Bradley ltal oktber 21-n kiadott parancsok nem biztostottk az Ardennekl
szakra vgrehajtando koncentrlt offenzvt, hanem a hrom
hadsereg ltalnos elnyomulst rtak el a Rajnhoz.
Montgomery duzzogva meg Sen indult, azza|, hogy rendezni
kell zillt csapatai sorait, Patton viszont a szoksos hetvenke.
dssel fogadta a tmadsi parancsot' ,,Ugy megyek t a
Siegfried-vonalon, mint fos a libn''.
optimizrnusnak volt alapja, hiszen az 6 3. hadserege volt a
legiitkpesebb. Hat gyalogos s harom pnclos hadosztlyval, valamint kt dandr gpestettlovassgval erinek |tsz.
ma mintegy 250 000 f< volt. Vele szemben von obsfelder gya-

ll

logsgi tbornok 1. nmet hadserege mindossze 86 000 tnyi


erovel llt. A nyolc nmet hadosxly koziil ht 80 kilomteres
szakaszon huzdott szt, s aZ egyetlen tartalk, a 1l. pnclos
hadosztly mindossze 69 harckocsival rendelkezett. Mg a n.
meteket a vdelem sztiksgszeriien sztszrta, Patton a teljes
lgi flny s mozgkonysg birtokban tetszs szerinti helyen
osszpontosthatott elsopr trilert' olyan eszkozokkel' amelyek.
rl hallgat a fma, hatalmas lszerkszleteket halmozott fel, rigy
hogy gyuival hromszorost nyrijthatta annak a tizernek, ami
a nmetek rendelkezsre llt. Ezekkel az elnyokkel, valamint
a 1300 Liberator (B*24-es repiilercld) eloksztribombazsval
Patton remlte, hogy gyors, donto tt rst tud elrni, amellyel
eljut a Rajnig. Terve az vo|t, hogy a fcsapst a XII. hadtest
(Eddy vezromagy) hajtja vgre a Nancy kt'rtlli trsgbol,a
Saar-vidktl szakkeletre fekv szakasz irnyban. Huszonngy rval ksbb a XX. hadtest (Walker vezrrnagy) bekerti s elfoglalja Metz vrost, s gy megtiszttja aZ ntat Patton
balszrnya elrtt.
Patton trnadst megelozen hrom napon t zuhogott az
es. November 7-n az esozsektl amrgy is megradt folyk
ttortk gtjaikat. Kt napon beltil a Moselle hdjai is tonkrementek, a talaj iszamloss vlt, s az utakon valo mozgs mg a
lnctalpas jrmtivek szmtra is nehznek bizonyult. Eddy 7-n
este krte Pattont, hogy a rossz idojars s a megaradt folyk
miatt halasszk e| a tmadst. Pafton erre felszoltotta, hogy
nevezze meg utodjt. Eddy msnap reggel ktsgbeesetten t-

madott, de a zuhog es ktizepette tmad csapatai csak a ks


dlutni orkban kaptak lgi tmogatst' s ekkor sem tulnagy
mrtkben.
Aznap a XII' hadtest hrom hadosztlya 30 kilomter szles
arcvonalon tmadva elrte a kitiiztjtt clokat, de elonyomulsuk
lassu s krizdelmes volt. Eddynek pedig remnye sem volt arra,
hogy pnclosait megindthassa. Novernber 9-n eso s havas
es kzepette kt pnclos hadosztly megksrelte az ttorst'
de hamarosan rbredt, hogy a foldeken nem kpes haladni, az

12

utvonalakat pedig a nmetek szilrdan, mlysgbentartjrk. Sr


s aknamezk gtoltak eltrehaladsukat, s igy u ellensg fel
tudta vottultatni mozgo tartalkait, amelyekkel meglltotta az
amerikai oszlopokat, mg a gyalogsg az elre elksztettllsokba vonult vissza.
Patton gyors ttorsre irn1ul remnyeinek meghiusu|sa
csak rszben rhat az idojrs terhre. Eredmnye volt ez annak is, hogy az amerikaiak szles arcvonalon tmadtak, s ez
lehetcvtette a trsgbenvd nmet csapatok vezny|o tbor.
noka, Balck vezrezredes szrnra egy olyan elasztikus vdelem
kialaktst, amit mr 1917-ben Ludendorff is sikenel alkalma.
zott, de nem tort meg, mert egyetlen helyen sem rvnyestilt
dtjntt tuler" Idkiizben a Metz elleni bekerto hadmozdulatot,
amelyet szintn szeles arcvonalon hajtottak vgre, ugyancsak
megiltottk. A vrost meg egyheti kegyetlen harc utn sem
sikenilt bekerteni. Amikor a 3' hadsereg offenzvja megindult'
Bradley altbornagy azt remelte, hogy ezzel elvonja azokat a
nmet tartalkokat, alnelyek egybknt az l' s a 9. hadsereggel

szemben llnnak. Von Rundstedt azonban tudvn, hogy a


Saar-vidknlnem vonulhat a Siegfried.vonal mog, s azt
vrva, hogy a szovetsgesek tmadsnak sulypontja az Ardennektol szakra lesz, mozgo erinek zomt sszpontosfva tartotta, hogy fogadhassa az Aachen felol jovt csapst' Egy gyalo.
gos hadoslyt ugyan lektildott az Ardennektl dlre, de ettl
s az oKH (hadsereg-fparancsnoksg) tartalkbl kapott pnclos harccsoporttol e|tekintve Balck sajt erire volt hagyawa.
Ennek ellenre november 16-ra * br Patton mg mindig rendkvt'il optimista volt - a 3. hadseregnek nem sikertjLlt Stratgiai
gyzelmet aratnia' Viszont felhasznlt hatalmas mennyisgti
lszert, amire Hodgesnek s Simpsonnak hamarosan sztiksge
lett volna.
A msik kt amerikai hadsereg vonatkozsban a tery az
volt, hogy a tmadst az 1. hadsereg ngy hadosztlya s a 9.
hadsereg ngy hadosalya indtja meg a Htirtgen s
Geilenkirchen kzotti 25 kilomteres arcvonalszakaszon. Ezen

13

a szakaszon az amerikaiak szeptember kozepe ta fokozatosan


felmorzsoltk a Siegfried-vonal f erdtseit, de nem tudtak
,,tiszta', tttjrst kierszakolni, s a nmetek aziita|, hogy Aac.
hent egy hnapig tartcrttk, idt nyertek irj vdelmi vonal kiptsrea vrostl keletre. Ebben a vonalban most Manteuffel
5. pnclos hadseregnek ot gyalogos hadosztlya llt, htuk
mogott kt pnclos- s kt pnclgrntos dandrral. Valamennyi alakulat jval a szabvny ltszm alatt llt, de igen ers
tiizrsgi s aknavet.tmo gatsra szmthattak.
A kedvez idjarsra val vrakozssal ot napot ksett az of.

fenzva kezdete. November 16-n, amikor vgre megindult,


2500 amerikai s brit bombz tobb mint 9400 tonna robban.
anyagot dobott le az ellensg llsaira. Ez volt az addigi legsu.
lyosabb taktikai bombzs. A bombavets pontos s intenzv

volt, de a nmetek hamarosan magukhoz trtek, mert jl bestrk


magukat. Igy ha nem is tul j llapotban, de hatsosan vettk fel
a harcot a tmadokkal szemben.
Az amerikai 9. hadsereg tortnete egyetlen mondatban foglalja ossze a tmads lefolyst: ,,Az ellensg tudta, hol kovetkezhet be a tmads' s ezrt semmi mst nem kellett tennie,
mint lezrni azokat az utakat s a lehettj legsrilyosabb vesesgeket mrni c sapatainkra.''
A szvs vdelem' az ||and ismtlcd ellenloksek s a
sziinet nlktili es a csatt a legocsminyabb lovszrok harcc
vltoztatta. Az amerikaiak napi elnyomulst 100-200 mterekben lehetett mrni. November vgrea 9. hadsereg a Jtilich
s Linnich kozttt elrt a Roer folyhoz, de tovbbi kt ht telt
el' mire az 1. hadsereg is felzrkozott a folyhoz, Dtirennel
szemben' Igy egy hnapi vres harc utn Bradley csapatai nrin.
diissze 10 kilomterre trtek be Nmetorszg teriiletre. Elttiik
huzodott a megradt Roer foly, amelynek keleti partjn a
Wehrmacht egy uj vonatat ptettki. Igy a szovetsgesek tmadsa mindenhol megfeneklett.
Ezt konstatlva Eisenhower decenrber 7.n Maastrichtban
rtekezletet tartott legfbb parancsnokainak. Itt megerstettk a
L
T4

brtisszeli rtekezleten hozott dontseket s terveket, azza|,hogy

a tmadst' amint
Bradleynek sikertilt elfoglalnia a Roer foly gtjait' Az |tal.
nos tmads kezd napjt Eisenhower l945. janur L2.benhat.
tovbb folytatjk szles arcvonalon

rozta meg.
A Maastrrchtban osszejott parancsnokok egyike nem gondolt
arra' hogy a nmetek nagyszabsu ellenoffenzvt kezdemnyezhetrrek. Attl tartottak csupn, hogy az ellensg ers vdelmi arcvonalat tarthat, amg a rossz idjrs megakad|yozza
a szovetsgeseket lgierejtik s pnclosaik teljes kihasznlsban. Ktsgtelentilzavarta oket az ellensg harci szellemnek
ujjledse s a vdelem kivl irnytsa. Von Rundstedt visz-

szatrse ota a hadmiveletek irnytsa olyan hatkony s


eredmnyes volt, hogy a szrivetsgesek legfelsbb parancsnokai
feltteleztk,a tbornagynak nem kell tobb Hitler intucioira
figyelnie.
Voltak ugyan kavarg hrek' amelyek a ktizelg vihar elje-

sS pnclos hadsereg fel|It.sa, az


'ij
5. pnclos hadsereg kivonsa a vdelembL, de az amerikai s
angol tbomokok bztak abban, hogy ez a vihar nem fog kitonri.
Azza| rveltek, hogy von Rundstedt sokkal jobb stratga s
okosabb ember annl, mintsem hogy egsz stratgiai tartalkt
lei voltak, gy egy

feltegye egy olyan jtszmra, amelynek elvesztse bizonyos.


Ez volt az a|apvet tveds. Es nem csak a szovetsgesek vezny|o tbornokainak, de hrszerzsnekis tvedse.Csupn

feltteleztk,hogy mivel ez a tmads katonai baklor,s lenne'


aztnem fogjk megksrelni. De a nmet stratgit nem pusn
katonai megfontolsok vezettk. A donts nem a tbornagy,
hanem a Ftihrer joga volt. pedig elhatarozta, hogy lecsap a
szovetsgesekre.
December L6-n, vasrnap reggel Eisenhower levelet kapott
Montgomerytl, amelyben az angol emlkezteti t e|Z vben
kottt fogadsukra, hogy a nmetorszgi hboru vget rt |944

l5

karcsonyra. Eisenhower art v|aszolta, hogy karcsony napjn ftzet, de elbb nem.
is vlaszolta -, mg van
',Ktiionben htra kilenc napom.''
E kilenc nap sorn a nyrgati hadseregek olyan vlsgot ltek
t, amilyenre 1940 ta nem volt plda' F liilenc nap sorn a
gyzelem kiltsai, amelyek oly kozelinek ltszottak mr, eltintek az Ardennek sott horizontja mogott.

II.

AZUTOLSO JATSZMA
A keleti arcvonal a nagy nyri orosz tmads utn I9M
szn 1200 kilomter hosszirsgban megnyugodott, ltalban
Kelet-Poroszorszg keleti hatrn, majd a Bobr s a Narew
foly, Vars-Viszhrla-Baronw, Jaslo, Mezlaborc (Medzila-

borce) vonalban. A magyarorszgi hadszntrkivtelve|ez az


elrt vonal gy is maradt egszen 1945 janurr kzepig. A janurban bekovetkezett nagy orosz tli tmads okozta azutn a
nmet arcvonal kataszttofjtt' A tmads janur 13-n a kt
Visztula-bdftbl bontakozott ki nyugati irnyba, szakon pedig
Kelet-Foroszotszitg ellen. Ennek kovetkeztben elvsz KeletPoroszorszg z<ime, s az arcvonal visszanyomdik a MagasTtra, Kmkk, Odera, Breslau (Wioclaw), Posen (Poara),
Thorn (Toru )' Graudenz (Gradzigdz), Elbing (Elblag) vonal.
ba. Lnyegileg a szovjet-orosz invzi a Nmet Birodalom keleti hatrat ri el, st janurr 20.n nrnet tertiletre lp' A legnagyobb erfesztssel sikertilt mg 1945 februarjban az utols
ellenllst megszervezni' az odera patjtl nr:r csak egy ugrs
Berlin. Mindez azonban 1944 decernber elejn - amikor Hitler
a hadmiiveleti trkpremeredt _ mg azido mhben pihent.

T6

t7

Ftihrer

nyugati hadsznteret tanulmnyozta, aho| a


Nmet Birodalom hatrn huzd Siegfried-vonalban a visszavetett nmet erknek sikeriilt megkapaszkodniuk. A hadmiiveleti lendtilettiket kifutott szovetsges csapatok ebben a he|yzetben tcsoportostssal s utnptlsi nehzsgekkelktizdve,
hosszabb hadmiveleti sztinetet tartottak. Hitler rigy vlte, ez a
helyzet lehetsgeket rejt magban, egy utols nagy hadszati
eredmnyt hoz ellentmadsra, amely politikailag is remlt
kiutat hozhat. Hitler rigy vlte, hogy a nyugaton mrt csapssal,
amellyelaz ellensget mlyen a tengerpartig remlte visszadobni, megrendtheti a nyugati szovetsgesek totlis. gyzelembe
vetett remnyt,s ez|ta| a ,'felttel nlkili megads'' ittjrl
a"

letrve, hajlandk lesznek egy kiegyezses bkre.ezt ktjveten


pedig minden erejvel a szovjetek ellen fordulhat.
Az elgondolst tett kvette, s Hitler parancsot adott Jodl
vezercnedesnek' az oKw hadmiiveleti fnknek a nyugaton
mrend csaps tervnek kidolgozsara. Hitler hangsirlyozta: a
legfontosabb a meglepets s az idjrrs. Ez utbbi lehetetlenn
teszi, vagy legalbbis korltozni fogia a szovetsgesek hatalmas
lgierejnektevkenysgt.Jodl terve szerint a hadmiiveletben,
amely a ,,Wacht am Rhein'' (rhely a Rajnn) fedtnevet viselte, Von Rundstedt parancsnoksga a|att hrom hadsereg veille

rszt. Az offenzva erejt kt pnclos hadsereg biostotta.


szakrol indult ,,Sepp'' Dieffich SS vezrezredes rij 6. SS pnclos hadserege, dlrl pedig Hasso von Manteuffel pnclos
tbornok 5. pnclos hadserege. Brandenberger gyalogsgi tbomok 7. tbori hadserege a dli szrnyat biztostotta. A tmads az Ardennektrl indult s Antwerpenig terjedt volna, elszaktva egymstol a 21. brit hadseregcsoportot (Montgomery) s a
(Bradley);
1 2. amerikai hadseregcsoportot
oktber 27.n von Rundstedt s a timadrsttulajdonkppen
vezetr5 Model tbornagy a haditerv megvitatsa rdekbentallkoztak egymssal Richtenhainban, Model fhadiszllsn.

l8

A kt bornagy rigy gondolta, hogy relisabb lenne az Aacherr-

Maastriht_Lige kzotti kiszogellsben tartzkod szovetsges


csapatok megsemmistse.Itt llomrsozott az l. amerikai s a
2. brit hadsereg ntunyalakulata, valamint a teljes 9. amerikai
hadsereg. Ktintrmadssal akartak lecsapni njuk, dlen az
Ardennek, szakon pedig Geilenkirchen fell. Von Rundstedt
november elejn elkiildte az oKW-nak e a ,,kisebb v|tozat,,
nven ismertt vlt verzit, amely ellenkezett az oKW ,,nagyobb'' v tozatval.
Jodl november 3-n kij tt a frontra, megltogatta von
Rundstedt s Model fhadiszllst, s kz<ilte: Hitler a ,,kisebb'' vltozatot elfogadhatatlannak tartja. Rszletesen ismer.
tette haditervet s Hitler parancst: a trmadst november 25.n
meg kell indtani.
Westphal altbomagy, Rundstedt vezrkari fnoke javasolta
a tabornag1mak, hogy prblja meg Hitlert lebeszlni a terwl.
Von Rundstedt azonban e|zrk zott ezell, mivelismerte Hitler
makacssgt s azt a szokst, hogy rrkig tart monolgokat
tart, amivel lehetetlenn teszi, hogy nrrs is szhoz jusson, w
nem bzott a meggyzs sikerben. Mindazonltal tudta: valamit tenni kell, f<iknt az#,, mert a rendelkezsre l1 id nem
volt elegend az elksztiletelrre.
Mr az is nehzsgeket okozott, hogy az offenzvra kijelolt
csapatokat kivonjk az Aachen s Maas krnyki, valamint a
lotharingiai harcokbl. oktber vgignem tudtrik visszavonni
az I. s a II. SS prnclos hadtesteket a frontvonalbl, ami nagy
terhet jelentett a 6. SS prrrclos hadsereg fparancsnoknak.
A hadosztlyok srilyos vesztesgeket szenvedtek a korbbi harcok sorn, ezrt nris alakulatokat is be kellett vonni az offenzvba. Ezenk\'iil ki kellett vonni az 5. prnclos hadsereget is az
aacheni trsgbendril kizdelmekbl. Mivel sirlyos vesztesgeket szenvedtek mind a keleti, mind a nyugati fronton, ltkrdssvlt az | er bizostsa.
I9

Miutn Hitler julius 25-n ,,totlis hborut'' hirdetett, egy.


mitli katont soroztak be a Wehrmachtba. ket az ipari termelsbl vontak ki, s kiterjesztettk a hadkiitelezettsget a 17
vesekre is. Az ujoncokbl rigynevezett Volksgrenadier
(npigrntos) hadosztlyokat hoztak ltre. Ezek az alakulatok
csak 10 000 katonbl llottak, szemben a hagyomnyos had.
osztlyok 17 000 ftis llomnyval. A legnysg ilyetn ttjrtn
gyors feltoltse ellenre december elejn a teyezett offenzv.
hoz mg mindig hinyzott 3500 tisz s 115 000 katona.
De bajok voltak a fegyverzet minsgvel s mennyisgvel
is. A szovetsgesek hatkony bombzsa sztzi||ta a k zlekedst is, ezrt a feg1verek eljuttatsa a hadszntrre hosszabb
idt ignyelt. 1944 elejre pldul egy pnclosszzad a korbbi
22 harckocsi helyett csak 17.bl llt, novemberre pedig ez a
szm L4.re csokkent. Gyalaan a kisebb iirmreti gyirval rendelkez rohamlvegekkel helyettestettk a tankokat. Radsul
a kezelszem|yzet mr csak a legalapvetbb kikpzsen esett
tt, igy elfordult, hogy olyan vezetket kiildtek a hadosztlyokhoz, akik mg sohasem vezettek harckocsit. Ttizrsgi lovegek
elegend szmban lltak rendelkezsre, de az iitegek olyan
vltozatos tirmretti gyukbl lltak, hogy a rossz kzlekedsi
viszonyok s a bonyolult biztonsgai elrsok rvnamirgy is
nehzkes lszer-utanptls kataszhofliss vlt.

legnagyobb problmt azonbarr.t az ijzemanyag-ellts


okozta. A nmet tartalkok gyorsan kimertiltek, rszben a bombzsok, rszben az orosz elrenyomuls miatt. Von Rundstedt
szmtsai szerint t,,szlltmny" lett volna elegend az offenzva megkezdshez,de csak I,z_1,5 llt rendelkezsre. A hi.
nyz mennyisget a zsikmnyolt amerikai kszletekbl akar-

ttik ptolni a timads megkezdse utin.


Eze|<hez a problmkhoz jru|t mg a szovetsges csapatok

folyamatos nyomsa. Emiatt nagyon nehezen lehetett megrizni


az emltett hadosz lyok harcrtktaz ellenoffenzva idejig.
20

Von Rundstedt szeptember ta krte az oKw.t, hogy szakon


engedlyezze a csapatok visszavonst a Waal foly mog.
Azza| weLt, hogy ez|ta| lerovidthet lenne a frontvonal s
psgbenmeg lehetne rizrri ot hadosztlyt. Hitler azonban
ragaszkodott minden talpalatnyi fold vdelmhez, gy elvetette
a

javaslatot.

Model december 2.n mg egyszer megproblta jobb beltsra brni Hitlert. Krsrefogadta t s a hadseregparancsnokokat Berlinben. Sokat mond, hogy Rundstedt nem ment el a tallkozra, maga helyeff vezrkari fnokt, Westphalt ktildte ei.
Von Manteuffel ugy emlkszik, hogy Model
be.
',kivloan
mutatta'' az offenziva lehetsges kovetkezmnyeit, amivel ,,lthatlag nagy hatst gyakorolt'' Hitlerre. Meggy<zni azonban
mgsem tudta. Hitler, aki nagy meglepetstikre flbeszakts

nlktil hallgatta vgig a javaslatot, vlaszban kifejtette neki


nem olyan tmadsra van sztiksge, amely nhny httel vagy
hnappal e|odzza a veresget, nagy gyzelmet akar. Amit
Model mgis elrt: nmi idt nyert azza|, hogy a tmads idpontjt december 16-ig sikertilt kitolnia.

December l2-n viszont Hitler hvta ossze az offenzivban


rszt vev valamennyi tbornokt az ,,Adlerhorst''-ba (Sasfszek), amely Frankfurt am Maintl szakra, a Taunus dombsgban lapult. Az rtekez|etl gy szmolt be Bayerlein altbor.
nagy, aPanzer Lehr hadosly parancsnoka:
,,Valamennyiiinktl elvettk fegyvereinket s aktatskinkat,
majd mintegy msfl orai jszakai autobusz-kirndulsra vittek.
Miutn a busz megllt, SS.katonrk ketts sorfala kozott egy
mly fedezkbe r.rezettek benntinket. Hitler nhny perc mrilva
Keitel s Jodl ksretbenlpett be. A Ftihrer oregnek s megtortnek ltszott s keze remegett, amint a haditervet felolvasta.
Eszerint: szakonDietrich 6. SS-pncloshadseregnek kizvetlen feladata volt, hogy elfoglalja Monschau s Btitgenbach
helysgeket s megnyissa az szaknyugati irnyban Eupen s

2l

Verviers fel vezet utakat, ahol harom gyalogoshadosztlynak


kell lezr llst elfogLa|nia az I. SS-pncloshadtest szaki
szrnyn. Ezze| egyidejileg kt pncloshadosztly (1' SS s
12. SS) ttor a budgenbachi rsen Malmdy s Stavelot fel.
Idkozben a II. SS-pncloshadtest tartalkban l1 a kiaknzshoz s hogy elhrtson minden szakrl jtiv amerikai ellenlo.
kst.

Kozpen Manleuffel 5. panclos hadseregnek ft5 clja


St. Vith s Bastogne jelents irtcsompontjai voltak. St. Vithtl

keletre az amerikaiak bestk magukat a Siegfried-vonal egyik


szakaszn, a Schnee-Eifel mentn. E a gerincet kt gyalogoshadosztlynak kell bekertenie, melyek aztn St' Vith irnyban
tornek el<!re. A Schnee-Eifeltl dlre az erk a Luxemburg s
Nmetorszg hatrn foly our mentn lltak. ltt gyalogosok-

bl

s miiszakiakbl alaktott kilonleges rohamosztagosok,

harckocsik fedezete mellett elfoglaljk azokat az tkelhelye.


ket, amelyeken Manteuffel hrom pncloshad osztly a thalad.
hat. A pnclosok a msodik napon veszik t a vezetst, s nyugatra tornek Houffalize s Bastogne, majd a Maas. Namur s
Dinant kizotti szakasz fel.
Dlen Brandenberger ngy gyalogoshadosztlya (a 7. hadse.
reg) rohamrnal tkel Vianden s Echternach kozott az our folyon, s szilrd szrnyvdelmet ltestL,uxemburgtl s
Arlontol szakra.
Ezt a tervet a tbomokok is megkaptk' s a vgreVastag
betiikkel oda volt nyomtatva: ',NEM VALTOZTATHATO

MEG!''

Hitler kt orn t beszlt, mialatt a tbornokok mozdulatla.


nultiltek, mindegyiktik migott egy-egy SS-katona llt, s olyan
sztirsan nakembertiket, hogy Bayerlein mg a zsebkendtjt
sem merte elvenni. A nmn igyel tbornokok egyike sem
hitte, hogy Antwerpent elfoglalhatjk. Ha ms nem' aZ tizem.
anyag hinya felttleniil megllsra knyszerti ket' Bar Hitler
22

gretet tett arra, hogy mindenfle utanptlsban bvelkednek


majd, alig kaptak elegend kszleteket ahhoz, hogy a Maashoz

eljussanak. Fleg amerikai kszletek elfoglalsra kellet t.


maszkodniuk, de rninthogy a Frihrer mindenfele lgi feldertst
megtiltott, nem sikerti|t a raktrak helyt felderteni. Abban
azonban egyiktik sem ktelkedett, hogy elrik a Maast, s su.
lyos veresget mrnek a amerikaiakra, feltve ha sikenil felfedezetlentil be foj ezni a c sapatok o sszevonst.
sszegezve sajt denltsnak okait, a Ftihrer biztostotta
ket, hogy a rossz idjars * amelyet meteorolgusai jsoltak segteni fogja hadmtiveleteiket. Az rtekez|et vget r| s a
tbornokok kilptek az jszakba. Vigasalanul zuhogoff a
havas es.

Kik voltak azok a veznyl tbornokok, akiknek Hitler ambicizus tervt vgre kellett hajtaniuk? A nyugati ftparancsnok
Gerd von Rundstedt tbornagy volt, Nmet orszg,,vaslova gia'',
ahogy a szovetsgesek neveztk ezt a katonai zsenit. Von
Rundstedt azon kevs szemlyek kzt'artozott, akik btran
megmondtk vlemnyiiket Hitlernek, s nemtetszst tobb
alkalommal is lemondssal fejezte ki. Legutbb ppen a normandiai partraszllst ktjvetoen. Hitler azonban rijra s rijra
visszahvta a szolglatba, 'mert nem tudta nlktilozni hadmiveleti szaktudst. Von Rundstedt visszatrse arra a lersra em|keztet, amely a lovassg szerept taglalja.a modern hboru.
ban: mltsgot ad annak, ami egybkntcsak egyszerii verekeds lenne. Miutrn Hitler felkrte, von Rundstedt becstilete
nem engedte, hogY visszautastsa a megbzst, ktilonosen ilyen
nehz idtkben. gy vlte, hogy htat fordtani a nyugati faltl
visszavonul katonknak egyenl a dezert|ssal. Ugyanakkor
az ardenni offenzva Hitler ltal megkovetelt vltozatval kapcsolatban az volt az llspontja, hogy az megvalosthatatlan.
Miutn errl nem tudta meggyoni a Fiihrert, nemtetszsnek
azza| adott kifejezst, hogy csak formlisan rdekldott a hadz5

miivelet vgrehajtsa irant s abba egyszer sem avatkozott bele.


gy annak vgrehajtsa a B hadseregcsoport parancsnokra,
Modelre hrult.
Walter Model tbomagy plyafutsa sok tekintetben hasonl
volt Rommelhoz. Marsall tortn kinevezstilyen fiatal

korban (54 ves volt) annak kszonhette, hogy a Ftihrer kedvence volt. Nem voltak trsadalmi kapcsolatai, nem tartozott a
hagyomnyos katonacsaldok valamelyikhez s normlis ko.
rulmnyek kozott semmikppen nem haladhatott volna ilyen
gyo.,un elre a kasztszeri nmet tisztikarban' m Hitler, aki
Iartott a rgi tpusir tisztektol, mindig a trekv, becsvgyo. s
agresszv embereket kedvelte, akik szvesen kotottk Szerencsjiik szekert a nci rendszerhez.
A hadiigyminisztriurn kikpzsiosztlynak torzstisztje.
knt a Wehrmacht ijjiszewezsnek idejn Model felhvta
magra a nci vezetk figyelmt s tkletesen igazolta Hitler
belvetett bizalmt, amikor energikus s tallkony parancsoknak bizonyult' Model 1941.ben egy pncloshadosztlyt vezetett oroszorszgban, amellyel a Dnyeperen tulra sikeriilt elre.

tornie. Hat honapon beltil Hitler hadseregparancsnokk nevezte


ki. s az l94!42-estli idszak alatt Model ppoly megbzha.
tnak bizonyult a vdelemben, mint amilyen agresszv volt a
tmadsban. A rzsevi hdf hihetetlen vdelme, hatszoros
szovjet tulervel szemben, a vilghboru egyik legbravirrosabb

teljestmnye volt, s ez Model nevhez fizdott' Model nem


u"i,t.tt" Hitl.. bizalmt a kurszki veresg utn sem' s 1943

"i
vgnkinevezte az szak Hadseregcsoport parancsnokv.
Itt_Model oly sikeresnek bizonyult a Vtros Hadsereg \tal a
. balti llamok irnyban indtott tli offenzva meglltsban,
bogy 1944 tavaszn, amikor Zsukov betort Lengyelorszgba,
thelyezte t a Dl Hadseregcsoport lre.

Mi.'ta'' Lembergnl a rendkvilveszlyes helyzetet rendbe

hozta, Hitler thelyezte a Kozps Hadseregcsoport lre,ami24

kor az oroszok juliusban Vars fel kozeledtek. Modelnek itt is


sikertilt megllaptania az offenzvt. Ezen sikerek utn Hitler a
,,keleti arcvonal varzsljnak'' nevezte t, s nyugatra kiildte,
hogy tegyen hasonl csodt.

Modelt jogosan tekintettk az improvizci s a vdelmi


stratgia mesternek. Zonr k ala$t, monoklis markns arclt
jl ismertk az elso vonalban harcol katonk, akik k zott igen
npszerti volt. Tisztjei kriz<jtt mar kevsb,mert nemegyszer
rtiletbe kergette tket robban energijval. Modelnek volt mg
egy tulajdonsga, ami taln a legrtkesebbvolt. Soha nem
tartozott a ,,blogato Jnosok'' kz s mindig btran szembe.
szllt Hitlerrel, ha nem rtett egyet annak intzkedseivel.
Model elszor cselekedett s utna krte a jvhagyst, ezze7

megakadlyozva, hogy Hitler beavatkozzon hadvezetsbe.


Ha volt egy|ta|n nmet tbornok, aki gyzelemre vihette az
ardenni offenzvt, irgy Model vo| az, de a gyzelemhez csoda
kellett volna s |944 vgna nmetek szmta a csodk mr
vget rtek.
Model tudatban volt annak, hogy a hadmtivelet az utak, az
id<jars s az iizemanyag csatja lesz. Pillanatig sem ktelke.
dett abban, hogy hadseregei ttorik az amerikai arcvonalat, mert
pontosan tudta, milyen erk llnak vele szernben. Bir Antwerpen elfoglalst illeten meglehetsen szkeptikus llspontot
foglalt el, abban bizonyos volt, hogy elri a Maas folyt, miel<tt

az amerikaiak elegend tartalkokat vetnnek be ahhoz, hogy

meglltsk hadseregeit, vagy akr csak htrltatnk azokat.


Az offetu;iva f terhe Josep Dietrich SS vezrenedesre s
pnclos hadseregre hrult. ,,Sepp'' Dietrich nem rigy nzett ki,
mint egy tipikus nmet tbornok. A zomok, vastag nyaku katona, akinek viharvert arca egy kidob emberre hasonltott, az
eln rangjhoz sztiksges katonai s szellemi kpessgekkel
nem rendelkezett. Rundstedt szerint ,,derk, de htilye'' volt.
Bittrich SS altrbonragy nem volt ilyen nagylelki: ,,Egyszet
25

msfel ort toltottemazzal, hogy egy trkpsegtsgvelmeg.


magyarzzak Dietrichnek egy hadmiiveleti helyzetet. Semmi
rtelme nern volt. Egy szt sem rtett meg belle." A kp teljess ttelhez tartozott mg, hogy Dietrich ebben az idben er-

tak puskaport - de nem sokkal volt jobb ahe|yzet az ejtoemy.


soknl sem. Az elit fegyvernem veternj ai mr szintn elestek,
az rijoncok a Luftwaffe kisegt szem|yzetbl keriiltek ki,

sen alkoholizlt.

nem vett rs bevetsen.


A Maas hdjainak psgben s gyorsan tortn elfoglalsa
clj bl ltrehozak egy kiil nleges hadert Panzerbrigade-l 50
nven, otto Skorzeny SS-Stunnbannfuhrer parancsnoksga
alatt. Angolul jl beszl, foknt tbori rendroknek (MP) i'lt-

Hitler azonban ennek az embemek a szles vllaira helyezte


a 6. SS pnclos hadsereg iranytsanak felelssgt.
A kisegt csapst mr 5. pnclos hadsereg lnviszont
egy ragyogoan tehetsges tbornok llt. Bro Hasso Von
Manteuffel pnclos tbornok arisztokrata csaldbl szrma.
zott. Egy pnclosezredet vezetett Afrikban, majd Manstein
beosztottjaknt, mint hadosztlyparancsnok, az o nevhez {l,tzdtek a Harkovrt s a Dnyeperrt foly csatk sikerei. A fenti
pnclos hadsereg ln lltotta meg Patton agresszv eloretorsta Saar-vidk fel. Ktsgtelen,hogy Manteuffel a vill,ghr
boru elismerten egyik legiobb harckocsiz parancsnoka volt.
Ezek voltak a kulcsfontossgu parancsnokok. Most pedig
vessti'rrk egy pillar'.tst a csapatokra. Hitler a donlst az e|ittl., a
pretorinus gardtl, az SS-tl vrta. De az SS zome mar rgen
t)roszorszg fagyos godreiben aludta rok lmt. Az rijoncok
nagyobb rsze mir nem onknt, hanem toborzs utjn kertilt a
cspatokhoz, er s kikpzs s megfelel fanatizrnus hjan.
A csapatok, amikor megrkeek Franciaorszgbo|, csunyn
megtprzott llapotban voltak, mind a ltszmot, mind a fegy.
verzetet illeten.
Dietrich f iiterejt kt pnclcls hadtest alkotta, az I.,
amelyben az 1. Liebstandarte Adcllf Hitler, s a 12. Hitlerjugend
pncloshadoslyok, illetve a II., amelyben a 2. Das Reich s
9. uoh.nstaufen pncloshadoslyok voltak hadrendben.
A gyalogsgot a |2., a272,, a277. s a326. npi grntos hado.alyok, valamint a 3. ejternys hadosztly egysgei alkot
tak. A npi grantos hadosztlyok harcrtkrlmar szltunk csupa idi, beteg s 17 ves fiatalember, akik mg nem szagol26

akik ktharmad rsze mg sohasem uglott ki reprilgpbl

zott onknteseket arnerikai egyenruhrkkal, fegyverekkel s


jrmiivekkel lttak el, majd elrektildtk tket, hogy vegytiljenek el a visszavonul amerikaiak kizott, keltsenek zavart a
hrad-osszekottets megszaktsa s az riton tortn elirnyts
ltal.

Az 5, pnclos hadsereg lnyegbenhrom pncloshadosztllyal rendelkezett, de ebbl csak Bayerlein altbornagy


Panzer Lehr hadosztlya szmitott veternnak. A ngy npi
grntos hadosztaly harcrtke ugyancsak megkrdjeleet
volt. Brandenberger 7. hadserege pedig, egy ugyancsak ujonc
ejtternys hadosztly kivtelvel, npi grntosokbol llt.
Br Hitler gyakorlatilag csodt tett' amikor kpes volt a h.
borunak ebben a szakaszban egy ilyen hatalmas tmad sereget fellltani, az ardenneki offenzvban rs'zt vev katonk
tlagos sznvonalt nem lehetett cisszehasonltani azokval, akik
1940-ben Franciaorszgban megvertk ir szcivetsgeseket s
1 94 I -ben beozonlottek a Szovjetunioba.
Ezek a csapatok 1944. december l6-n, szombaton hajnali 4

orakor felsorakoak az amerikai vonalakkal szemben. Megkaptk az utolso eligazitst, a sovny reggelit s a gondosan
kiszmolt lszermennyisget. ot rakor a gpjrmvekrepa.
rancsoltk ket. A vigasztalanul zuhog havatjeges szl kavar.
ta. A szl siivoltsn kvtil semmi sem zavarta ahajnal csendjt.
Fl hatkor az egsz ltohatr hirtelen megvilgosodott, mintha
27

valaki felkapcsolta voln! a rivaldafenyt. Az gyuk megdordiltek, a prnciosok s egyb gepjrrmtivek motorjai beindultak, s
emberek ezrei indultaft 6 mlyen alv amerikaiak bunkerjei fel.
A sznpad kszen llt. A szereplk a helyiikn. Az utolsT trmads drmja elkezddott'

uI.
A VIHAR ELOTT
Ktizeledett a karcsony' A fronton nem volt kiilon sebb ak.
tivits. Az l. amerikai hadsereg beltta, hogy nem tud mit kez.
deni a Siegfried.vonallal. Aachentl egszen Trierig, kivve a
Htirtgen-erd melletti heves harcokat, egy lvs nem sok, annyi
sem dordtilt el. A helyzet dlebbre is hasonlkppen alakult, itt
Patton 3. hadserege nem brt a Saar-vidki erd,kkel s mrr kt

hnapja prblkozott _ sikertelentil

- Metz megerstett virosnak bevtelve. A frontvonalak elcsendesedtek.


Az egyetlen lthat _ inkbb hallhat - jele annak, hogy hboni van, a nmet Vl.es qrnyas bombrk llando sivtsa volt,

amelyek Londont, Antwerpent s Lige-t trmadtk. Az ameri.


kaiakat eleinte felelemmel toltotte el, majd csak zavarta a kellemetlen hang, vgtil mr tigyet sem vetettek r. Most azonban,
hogy kozeledett a karcsony' a Vl-esek jszakai reptilsnek is
vge szakadt, s a nappalokhoz hasonlan, most mr az jszakrk is nagyon csendesek voltak.

28

29

. A fritzek

kimertiltek, belttk, hogy nincs to..'bb. ez volrt az


tlag amerikai katona vlemnye,s ez remnykedsseltolt tte
el ket. Taln karcsonyTa' de v vgrebiztosan vgetet ezaz
egsz rohadt hboru. De addig is megprbltak minden lehetsges jt kihozni ebbl a varatlan ,,fegyversziinetbl''. Karcsony
kozeledtvel egyre tobb ajndkcsomag rkezett hazulrl. Nem
csak a csaldok, de egyb szervezetek is, mint pldul az ,,idos
amerikai holgyek a frontharcosokrt'' ktildtk az ajndkokat.
E tiszteletre mlt matronk nagy ldkban rkezett ajndkait
izgatottan bontottk ki a katonk' hogy aztn ktelen kromkorJsckban torjenek ki. A csomagok ugyanis imaknyveket tartalmaztak. Ms csomagok azonban finom tortt, csokoldt,
cigarettkat s jofajta whisky rejtettek. A katonk kipucoltk

bakancsaikat' megvarrtk szakadt ruhikat, kimostk fehrnemijtiket, mert e csomagok tartalmnak birtokban nagy bulira

ksziiltek. Kozeledett ugyanis december |6-17., szombatvasrnap, amikor eltvozsra lehetett rnenni a kozeli kisvrosokba' ahol a helybeli lnyok, asszonyok krben igencsak nagy
npszerisgnektirvendtek ezek a kurrens amerikai cikkek' s
nem sajnltk rti'ik kegyeiket.

Hodges1'hadseregneklegszakibbrszrrGerowvezror.
nagy V. hadtestnek nhny hadosztlya mg harcban llt a
Roer gtjairt' de ez a tmads is amolyan felszwel fol1.t mr
csak, kt hadosztlyt, a Robertson-fle 2.eseket, s a tliik
dlre llomsozo 99-eseket' amelyek felett Lauer ezredes parancsnokolt, pihentette. Rjuk is fert, mert a hurtgeni erdben
val gyilkos harc kovetkeztben a katonk egyharmada elesett,
msik harmada pedig idegkimertiltsg, lbfagys' vagy ms

betegsgekmiattvltharckptelenn.Mostsebeiketnyalogat-

Tltik dlre Middleton vezrrnagy ngy hadosztlya oszlott


el egy nem mindennapi szlessgti, mintegy 100 kilomter
hosszr arconalban Losheimtl Diekirchig' Dlen a rgi 4' gyaloghadosaly (Barton darrdrtbornok), majd a 28.asok (Cota
ezredes) tartottk a frontot. Mindkt alakulat az"elmrilt idben
megjrta a Hurtgen melletti erdt, a ztild poklot, ahol borzalmas
vesztesgeket szenvedtek. A frontvonal kozepn llomsozott
az ujonc 106-os hadosztly (Jones dandrtbornok), amely besta magt a Schnee-Eifel (Havas-Eifel) dombsgba. Kozttik s
Gerow leharcolt 99-esei kozott a 14. lovassg (Dewine ezredes)
llomsozott, mely csupn egy kisebb csatban vett rs Franciaorszgban, s csak nevben volt lovassg, lnyegben gyalogosalakulatknt harcolt" Tartalkban Middleton rendelkezsre
a 9. prncloshadosztly (Leonard ezredes) - javarsztik rijonc *
llt, s a tbornok fhadiszllsa kozelben, Bastogne mellett
llomsozott. osszefoglalva teht, Middleton mintegy 60 000
katona parancsnoka volt, melyeknek osszesen egyharmada rendelkezett harctri tapasrta|atokkal, s olyan tisek irnytsa
alatt lltak, akik nluk egy fokkal sem voltak tapasztaltabbak.
Maga Middleton <ireg katona \,olt, aki az elst vilghboruban mr szzadosknt harcolt Franciaorszgban. A kt vilghboru kozott egy' olajtarsasg tigyvezetoje lett, de az |941-es
japn tmads utn ujra szolglatra jelentkezett, feladva irodai
munkjt. Mint a 45. gyalogoshadosztly parancsnoka tevkenyen rszt vett a szicliai parEaszlls els csatiban, majd hadoszt|yt sikerrel vezette olaszorszg csataterein t s a badjrat vgnaz egyik legtapaszta,ltabb parancsnoknak mondhatta
magt. gy Angliba veznyeltks Patton 3. hadseregnek
VIII. hadteste lnrszt vett a normandiai partrasztllsban,

tk.

30

3l

Bretagne elfoglalsaban; ktllonosen kittintette rn.agt Brest ostromiiban.

nagydarab szemtiveges tbornokot, aki mr owenes veit


taposta, egyltaln nem aggasztotta, hogy csapatainak rendkviil
hosszti arcvonalat kellett vdenitik, s nem rendelkeznek harct.
i tapasztalatokkal. Vlemnye szerint - amelyben parancsnoka,
Hodges is merstette a terepviszonyok egyszerien alkalmat.

lanokanmetekkedveltgpesitetthadviselsistlusra,gya
villmhborus taktika csdot fog mondani. (Middleton taln

nem tudta, hogy a Wermacht 1940-ban pontosan ezen a szelctoron tvgva soporte el a Maginot-vonalnl besott francia hadmegsereget?) t'gy vlte, lrogy kulcsfontossgl pozcioinak
votmadshoz rst kellene titnitik a Sauer s az our folyok
szlessg,ben
teljes
front
nalain. Ezt ktivettjen a nmeteknek a

kivve a 7 kilomter szles losheimi rst, melyet a 14. lovassgvdett-erdkkelbortottmagaslatokonkelletttvgniuk,


hogy elrjkSt' Vithet Luxemburggal osszekto foutat.
Amennyiben ezt az akadlyt is sikerrel vennk' megnylna
elottiik az irt nyugati irnyba, egszen a Maas folyoig, amelyet
elrve a VIII. hadtestet litba tmadhatnk. Az e|orcbaladshoz
ignybe vehet utak mindegyike St. Vithen vagy Bastogne-on
vezet kereszttil, s Middleton vlemnye szerint egy ilyen tii"
mads a nmetek jelenlegi harcksztiltsgi fokn elkpzelhe.
tetlen. Ezen nzett megerstette, hogy a ,,szellemfront''.o1t
mr hetek ta semmilyen hborus tevkenysg nem zaj|ott.
Nem, a VIII. hadtestet semmi veszly nem f.enyegette. Ezrt
aztn Middleton mindennel foglalkozott, csak a front heiyzetvel nem. Szervezte a bastogne.i gyermekek szmira a karcsonyi tinnepsget, majd nekitilt levelet rni volt olajipari cgnek,
s szeamelyben jelezte, hogy hamarosan visszatr Amerikba

3Z

retn rijra megkapni az igyvezeti !lst. A parancsnok teht


ilyen s hasonl problmkkal litotte el idejt, abban a hitben
ringatva magt, hogy a csapatai |ta| ijrzott front biztonsgt
sernmi sem fenyegeti.
Pedig voltak nyugtalant jelek, amelyekre nem rtott volna

odafigyelni.
Egy luxemburgi csaldot egy nmet jaror valsggal elrabolt, s a nmet vonalak mogott a tisek rszletesen kikrdeztk oket az amerikai oldalon tapasztaltakro|, az llsokrl, a
lovegek helyzetrl' a panclosok ltszmarl, a katonk hangulatrl.

Aztn htraszlltottk ket Nmetorszgba. Igen m,


de a csald egyik tagja megsztikott, s miutn visszatrt amerikai oldalra, beszmolt a ltottakrl. A rengeteg nmet katonrl

s harcjrmtirol, kihallgati krdseirol s arrl a magabiztos


nmet vlemnyr<l'hogy karcsonyra Prizsban lesznek. Az t
meghallgat amerikai tisaet nem nagyon rdekelte a tortnet,
de arnikor a Prizsig tortn< eltnyomulsrl szlt hatalmas
hahotra fakadt. Amikor a luxemburgit elengedtk, maga sem
tudta' hogy a nmetek' vagy az amerikaiak bolondultak meg,
egyben azonban biztos volt, mindent jl ltott s hallott a
nmet oldalon.
De ms hatr menti luxemburgiak is szleltek jeJent<s mozgsokat a nmeteknl, s koziiliik tobben tjkoztattak erro| az
amerikaiakat. Mindez december elejn tortnt. Ezek voltak az
els jelei annak, hogy valami mozgolds van odat. Mindezt
megertstette nhny amerikai feldert rep{ilgp piltja is igaz kpnclosokat s lovegeket nem szleltek, tekintve, hogy

nmetek betartottk

Middletont

a szigorri i czsi

szablyokat.

akLhez befutottak ezek a hrek * nem tulssosan

JJ

izgata mindez-; nyilvnval,


steni gyenge llsaikat.

hogy a fritzek prbljk meger-

De ezek az informcik nem vltottak ki ktilnosebb aktivi-

az 1. hadsereg spai fiihadiszllsn sem, pedig Hodges alt.


veze.
bornagy korbban vekig az amerikai katunai hrszerzs
megfelelen rtt<i3e uJt. Most mind hadseregparancsnoknak,
kelni kettett volna, hogy a szles fronwonalbl a nmetek ,,ela
tiintettk'' az 5. pncLos hadsereget, s kivontk a vdelembl
Hodges,
tartoszlopokat jelent SS panclos hadosztlyokat.
aki nemcsak szerny ember, de szerny kpessgii katona is
volt, nem vorrta le a megfelel kovetkeztetseket. Hivatsos
knysze.
katona volt, aki vgigjrta a szamrltrt, s sohasem
hadseregpaanmg
rtilt arra, hogy onll dontseket hozzoi,
csok korban sem. Rla mondta Patton: ,,Ha Hodges elengedi
je|szot,
Bradley kezt, akkor taln lesz ideje elolvasni azt a
tst

hogy elcire!"

Egy
nyugtatant, informciok pedig tovbb szivrogtak.
alakulata
december 4.n elfogott nmet katona elmondta, hogy

1.

l06-os ameri.
rvidesen megtrmadja a Schnee-Eifelt, vagyis a
nmet'
kai hadosztly llsait. Msnap isrnt fogsgba esett egy

akinekvallomsarvnmegtalltrkaz,,elveszett''12.

dli
Hitlerjugend SS -pncloshadoslyt, mgpedig Gerow
egyik
hadoslyaival szemben. Bastogne vrosi tancsnak
hrszerz
tagja arra figyelmeette Reeves ezredest, Middleton
ezt min.
fonoret, hogy a nmetek tamadni fognak. A varosban
Ahogy
denki tudta' Reeves 'liszont jt nevetett az infomrcin.
amerikai
egy belga civil megiegyezte ksbb: ,,a tmads eltt
n".,o,oao*sggelcsakatmadsmegkezdseutarridurvasMg aasem figyeltek fel, hogy a hatr
guk volt
"gy"*'teni.''
s a
tozeti helysgekbl hirtelen eltintek az amerikai zszlk,

34

plaktok, amelyek a ,,hrom nagyot'' _ Rooseveltet' Sztlint s


C hurc hil lt

br zoltk te lj es

Az amerikai

gyetrt sb en.

kpzett hirszerzo tisztek, rengeteg beosottal a


keztik alatt, rigy ltszik, nem tudtk azt, amit az egyszerti belga
civilek igen- a nmetek tmadni fognak!

Eisenhower sem tudta' mg nagyobb hrszerzsi httervel,

mely a frontvonaltl Prizsig huzdott, onnan pedig Berlinig


terjedt.

Igaz, ,,Ike', nern rt r foglalkozni olyan wlgris krdsekkel, mint a front helyzete. Versailles-ban, XIV. Lajos egykori
palotjban napkirlyknt lt, egyik fogads a msikat kivette.
December {0-n pldul VI. Gyorgy angol kirlyt ltta vend-

giil, majd nem sokkal ksbb megrkezett fchadiszllsra

Hemingway, legrijabb bartnje ksretben.Az tinnepelt baloldali rot egybknt bartja,,,Tubby'' Barton tbornok, a 4-esek
parancsnoka hvta meg, egy kis ,,nyulvadszatra'', ami alatt a
nmetek futst rtette. Front helyett azonban Hemingway a
pizsi Lidba sietett, egy kis
fiatal vezrkari
',pipishow-ra'''
tisztekre hagyva csoppet sem duzzog bartrrjt, Mary Welst,
az ismert riporternt.
A frontltogats ezt ktjveten is ksett, mert a nagy r felfedezett egy remek borospinct, s Charles Whiting lltsa sze-

rint ott vr,ta meg sajt hborujt, mgpedig elg sajtsgos


modon. Mivel llandoan rszeg volt, ,,gyerekes orome telt ab.

ban, hogy megtoltse az |tala kitirtett palackokat sajt vizeletvel. A jo trfa azonban visszafel stilt el, amikor egyszer scitt*
ben ment le a pincbe, kinyitott egy tiveget, s megh zta.''

Mire elfogyott a bor' s Hemingway kijozanodott, az ardenni


csata nagyjbl vget is rt. gy ht nem okozott tul sok gondot a fparancsnoknak' nem irgy, mint a msik hres vendg,

35

Jim Gavin
Marlene Dietrich. A kitiin sznsm ,,Gentleman''
de mivel
ejternys{bornok meghvsar a rkezett Prizsba,
t..ou"," pillanatnyilag szolglatilag tvol volt, ms tbornokoknl keresett vigasztalst. Csods ,,kk angyalos'' selyemharislbaival flortolve, kivltotta nem csak

nyba bujtatott

Eisenhowerkittintetfigyelmt,delketitkrntj-szeretoje,Kay
is. Igy aztaL a
Summersby hisztris feltkenysgi rohamait
feltette a mi.
fparancsnok a nagyobb botrnyt elkertilendo
hogy szovsznttegy reptilgpre, s elktildte Middletonhoz,
elmultval
rakoassa egy kicsit a bakkat is. A veszly

rszt venni ked.


Eisenhowernek mr csak egy ktelessge volt:
bartulajdovenc szrnysegdje, Mickey eskiivjn. Az amirgy
dolgoz ponos o,tiszt,, egy kovrks, civilben takafitnknt
pompsan
vacsora
lnot vezetett az oltar el. A szertarts s
magukrt. Ejsikertilt, a francia szakcsok ugyancsak kitettek
gyzelemre.
flkor tke pohrkosztlntot mondott a kozeli
A naptr 1944. december I6-i mutatott.

36

lv.
,oA

HALAL

50

ORAJA"

1944. december 16-n hajnalban nagyszabsu tiizrsgielksztsadta hrtil Hitler utolso hazrdjtknak kezdett Nyugat.Europban. A lovsek skarlwords robbansai az amerikai
llsok frontvonalnak szinte teljes hosszban osszefligg lngfuggonny olvo.dtak ssze. A 8l millimteres mozsrgyuktl a
240 millimteres vasuti gyukig mintegy 2000 loveg nyitott
egySZeITe ttizet. E tiztenger mtigtitt l4 nmet gyalogoshadosztly haladt az Ardennek sirti erdiben a gyengn megszllt
amerikai vonal fel. A harckocsik, rohamlovegek s szllto
jrmivek zajt elnyomtk a Vl-es lovedkek sivtsai. Ezek a
szrnyas bombk alacsonyan szlltak a Maas folott Lige s
Antwerpen fel, felrajzo|va az gre azokat a vonalakat, amelyeket Moelel hadseregeinek kell kovetnirik, ha valra aka{rk vltani a Ftihrer ten't. Az, gyuzs fedezete a|att a gyalogsg elrenyomult a tmadshoz, s mogofftik szorosan felzrkozva ht
pncloshadosly llt kszen a gyors kiaknzsra.
Eszakon a 6. SS pnclos hadsereg ktaz I' SS pnclos
hadtest alkotta, mely azt a felaclatot kapta, hogy vgjon t az
amerikai vonalakon Hollerath s Krewinkel kozott, majd nyo.
muljon eltire egszen a Lige_.Huy (Hoei) szektorig, jobb szr-

)t

nyn a Hitlerjugenddel, balszrnyn pedig a Leibstandartval.


* t,t keskeny, kanyargs volt, mivel nem lehetett egye1e|.ex
tvgni a telepen, tovbb els<dleges fontossgri vo!'az rithl.-

zat flletti eilnrzs megszerzse. A nmetek tisztban voltak


azza|,hogy akr csak egy maroknyi elsznt vd is milyen nagy
nehzsgketfirdna okozni ilyen viszonyok kozott, ezrt a vezetst a I. SS pnclos hadtest lnegy rendkvtil ers tmad
alakulatnak szntk. olyan tiszt vezette ezt az a|akulatot, aki mr
szmtalanszor bizonytotta kpessgeit a csatkban: Joachim
Peiper SS Obersrurmbannfuhrer.
'Peipert,
ezt aftatal, magas' sztke, jkpii s fanatikus.frfit
gyakranaWaffen-SSkatonaidelmegtestestojekrrtirta!le,'
hu...,oportot, amely 5000 elit katonbl llt, a kvetkezo
egysgekbblhoztrk |1.e: az 1. SS panclos ezred |. zszla|ja,
ut.i.aiytig'is tpusu harckocsikkal felszerelt 50l' SS nehzpncews-iastoalj, a2. SS pnclgrntos ened 3' zsz|oa1ja, az |'
S. pncelos-"t{izrezred 2. z{z|a|ja, s egy panclos miszaki
zasitaay. Az amerikai vdelem tttirstmegknnytendo, egy
ejtoernyoegysget dobtak le Perperk cltertiletre, hogy meg.
tiszttsk azltakat.
Afilmbelilehengerlpnclosrohamhelyettazonbana.kosz s kapkods je emeae a megindulo tmadst, Iegalbbis
ezen a fontos szakaszon. Ugyanis a frontvonal mogotti'
Scheibol Losheimbe viv<j titon tz. ''epi grntos hadosztly
lvontatsu ttizrsgevonult. Ezena forgalmi akadlyon Peiper
tti'aone t mat csapataival, hogy minden ms alakulthoz
"gy
t,rtozt: jrmtivet - .ipu.it*a sodortatott. Problmi azonban
csak mst kezd<dtek. Az eltinyomuls sorn dtih clten tapasziuttu, t'ogy az eloors nem tisztitotta meg az utakat az aknktl,
.' ig}, ''""1i t.tt"tt ezt megtennie. A.ksedelern viszont azzay
j.t,.t'ogv
a belga-nmet htron tallhat hidat az amerikaiak
remuuntottk. A harccsoport utszai egy J-tipusu sztiksghiai u".t"t s ezze| szabadd v|t az t, de az elore meghatarozott titemterv mris kutba esett.

38

De ht hol voltak az ejtoernys<ik, akiknek ttjbbek kozott ezt


a hidat is biztostani kellett volna?
Model az ejti5ernyi5s-akcival Friedrich August Heydte b.
rt, krtai veteriint bina meg. A rendelkezsre ll ertlk azon-

ban korntsem voltak veternok, a Luftwaffe segdszemlyze.


tbtlkeriiltek ki, s zomtik mg sohasem vett rszt ejternys
bevetsen. Amikor Dietrich eligaztotta Heydtt a feladat il.
l9t<en, az ejtijemyi5s-ezredes postagalambokat krt tle, hogy a
rdiok esetleges meghibsodsa esetn az osszekc}ttetst fenn
tudjk tartani. D'ietrich a felvetsre durvn reaglt: ,,Mit gondol,
mi vagyok n? Allatkert-tulajdonos?''
Az arisztokrata tiset _ aki riiadsul buzg katolikus ltre
megvetette az SS.t - rnlyen srtette eZ a megnyilvnuls s
Dietrichet faragatlan tuskonak nevezte' aki szemmel lthatoan
rszeg volt.

Az es9mnyek azonban Heydtt igazoltk. A szlltgpek


'
felszlltak a 15-rl 1-ravirrad jjel, a tapasztalatlan pitotak
azonban nem vettk figyelembe a Schnee.Eifelen fujo ellenszelet. A szl erssge nem az el<re jelezett 4-5' hanern 12-15
mterlszekundum er<ssgti volt, hzporok ksretben.Heydte
egy kendbe akasztcltta tortt karjt, majd elsnek kiugrott a
havas jszakba. Emberei kovettk, de ugy sztszorodtak' hogy
az ezredes egyedtil ta||ta magt. Napkeltre l25 ember, keve.
sebb, mint a ledobottak tizede jelentkezett nla, s mint az
-

ezredes el<re sejtette - a radik a foldet rskorelttirtek. Heydte


megprblta felvenni a kapcsolatot Peiper harccsoportjval, de
kikldott emberi nem jutottak t a ledobsi zna J Peiper pnclosai kozotti 50 kilomteres szakaszon. Mivel a koieli uton
hatalmas amerikai gpjrmtifogalom zajlott, Heydte s emberei
bevetettk magukat a k<izeli erd<jbe s vrtik, hogy bajtrrsaik
megrkezzenek.
Kcizben a 6. SS pnclos hadsereg legszakibb szaktorban a
LXVil. hadtest nem tudott tjutni Monschaun' Model se' kinv.
nytette meg helyzettiket, mivel me$iltotta, hogy tiizet nyiss-

39

naka'gcsoshzakra'',amelyekjelentsptszetirtketkpviseltek.
..-rtixp.n
von Manteuffel terve az volt, logy a.Hg9ingen s
nagy
Marnach koz tti vonulatnl tmad. Az els falu kiiltjnosen
irnyba,
rlytgati
it
az
i".n.o*oige"l brt, hiszen innen vezetett
s
ci.*uu-'n t egszen Bastogne.ig, a kulcsfontossgrr vasutiegy
csapatokat
amerikai
A vonulatot vd
toti
",o*opolntig.
tmidta, kiegsztveegy pncloshadosztllyal.
..ri"' r'uo..si
varo.
i'i'.t."" *onek kellett felorolnie a hegyvonulat falvaitazsut7!..a
megnyitni
s
amerikai csapatok erejt,
."it
'eati
orszgut fel. Von Manteuffel meglls
St. Vith*Luxemburg
legkritikunittii t'uj'"olta elrl csapa:tait, -*?g.u is mindig a
luxemburgi
vdett
ltal
.utu po',io'' feltnve. Ha-az amerikaiak
Ha viszont nincs ms
l;'"iJ;"g lehet kertilni, ht legyen.
lcsapatait a l8. nepi

Az
i"r'"iti'eg, aTalvakon t keligazolni'
vezrrnagy) k.
ni7"ato.",nudoszt1y (Hoffrriann-Schonborn
elore.
nyomult
gerincn
"",anrely a Schnee-Eifel
Dlenanmetcsapatok,-mivelgyengbbellenllsratallEchternachot.
tur., v..un tkeltek u Su.'.. folyon -s- elrtk
Szent
rnelybl
el,
ha1adtak
melleti
A Hl;'t a nagy bazilika
npe.
germn
pog1v
a
hogy
wittiuo.a a kozlpkorban elindult'
bosszut
hogy
visszatrtek,
pognyok.
t"i .gie.itse. ilIos, a
(Szent Willibord angol volt.)
lljanak.
-.'p"otit
gyittuz amutbol riasztotta fe]l az amerikaikat.
a nmi bize -"r"p"tsto1"obbenten s rmr.ilten kuksoltak
bellt
a
hirtelen
csak
ahonnan
l"''"g"i:"rent bunkerekben,
mg
rmtilettik
s
Meglepetstik
ki'
...'"t" merszkedtek
rohano
feljtik
volt
tele
lthatr
a
volt, amikor
l.:""gv"uu
t"r."it'-"ge'j, amelyek migott mr felttinedelek a pnclosok
s altisztek
;'t ' 6nyeget sto"tt1"i A tapasaltabb tisztek hog1.
felvekatonkat,
a
pu'un.'oltk
auasokuu
u r'"u.nve''e
gyk a harcot.
A 99. s a 106' hadosztlyok kozotti rst tarto 14. lovassg
az
pu,u,'..notu' Mark Dewine eiredes az gytns elhalkultval,
telt
orome
sok
Nem
tjkozdjon.
hogy

.,

els vonalba ment,

40

benne. Mar flriton tallkozott visszafel oztjnlt katonival,


akik egy rsze fegyver nlkiil, ms rsziik sebestilteket cipelve
igyekezett minl tvolabb kertilni a nmetektl. Dewine hiba
prblta ordtva meglltani ket, a katonk tigyet senr vetettek
r' Az ezredes egyszeffe csak a^ vette szre, hogy egyedril
maradt az uon. Nem tudta mg, hogy csapatainak nem csak a
18. Volksgrenadier hadosztly csapataival, hanem az 1. SS pncloshadosztly elit egysgvel, a Kampfgruppe Peiperrel is
meg kellett ktizdeniiik. Visszatrve harcllspontjra ott is teljes
pnikot tallt. Tisztjei fejvesztve dobltk holmijukat a vrakoz dzsipekbe, a sorrtik tiirelmetleniil tfunattk a motorokat,
az rnokok pedig megkezdtk a titkos dokumentumok megsemmistst'Miutn az szak'ra llomsoz 99-esekkel meg.
szakadt minden kapcsolat, Dewine felhvta a tle dlre llsban
lv 106.osok parancsnokt, Jones dandrtbornokot s krte,
hogy csapatai kisegtsreindtson ellentmadst' Jones kozotte, hogy sajt csapatait is tmads rte, majd ha azt elhntotta,
kisegti Dewinet' Az ezredes ekkor rezignltan elrendelte a
visszavonulst, teljesen feleslegesen' mert csapatai mr meglehetosen rendezetlentil mentettk boriiket. A langokban ll falu
ksrtetiesfenyben a jrrmtivek rnegprbltak a rmtilt s elkeseredett katonk k<jzt elorbb jutni' Teherautk csirsztak le a
sros irtrl s fordultak az tkokba. Amelyikbol kifogyott a
benzin' egyszerien otthagytak az riton. Alig tettek meg nhny
kilomtert, arnikor mogothik mr ott diiborcigtek a nmet pnclosok. A fritzek fe|tartoztatbatatlanul ttjrtek elre, s a 99esek s 106-osok koz tti rst egyetlen katona sem vdte'
Jones dandrtbornokot, a l06-os hadosly parancsnokt
szintn az gy d reJ bresztette. Mg lomittasan lebotorklt a
lpcsn, fthadiszllsa * St. Vith _ osszes telefonja csengeni
kezdett. Percenknt rkeztek a ktsgbeesetttizenetek ezredeitl, hogy az llsaikat folyamatosan l vik, s egyre nagyobbak
a vesztesgek. Aztn az gytlzs amilyen hirtelen kezdtd<jtt,
olyan varatlanul vge is szakadt. A hinyos tjltozeti tisztek
halott spadtan meredtek egynrsra. Egy srral bortott dzsip

al
^1

kiablfkezett Jones fhadiszllsa eltt, s egy tiszt rekedten


ezredparancsnovisszahvta
Jones
lu, t'ogv jonnek a nmetek.
e?fii"*sra buzdtotta ket. Mst nem tudott tenni, mert
abban, hogy csak helyi jgllegi tmadsrl van sz.
mJg
u, illuziojt azt.sztromboita Dewine ktsgbeesett te1e-

ilii,

biln

jazese|5^e|i
'lg:T:g
egy per:f is
hogy
anlktil'
tehrautk robogtak t St. Vithen,
mocskos, szakadt egyenruh's, .fu.u9,
-"garrtur. voha] iln
mr
tutEnat jottek, szotlanul menetelve t a vroson. Ezek
megra.
s
utcra,
az
lerohant
}o"". .*t.rei voltak. A tbornok
A tiszt
gaott egy rnagyot, az arcbaiiviilttt, hogy mi tortnl?
volna
ltta
is
nem
mintha
""g.. '"*,,,"-*.redt a semmibe,
ekkor
Jones
volt.
llapotban
iauo."*omt. Nyilvnvalan sokkos
vezrrnagy
A
Middletont.
felhua hadiestparancsnokt,
is rossz alv volt, radsul a tmadst megelz< j.
"gy.uteot
kis tinnepsg volt nla, amivel a frontra rkezo
s7uku
is Ke.
"gy
MarlenJbietrichet ti.avozottot. Pezsgo s erosebb italok
kba.volt.
igencsak
tabornok
a
gy
az asaka bven,
is ki'iilt"k
Miutn megnyrgtatta s-nirtasra bztatta Jonest, maga
halhorizont
keleti
A
udvarara.
*."i t"'t"'..i"ninuai."l1sa
varvillansok
fnyi
vakt
amelyet
; ;".inben izzott,
a nmet
mg ragyogbb. Middleton azonnal felismerte
kvt, ?ueaegy
',otuk
megivott
Amint
dorgst.
lovegek ieltegeJ
-megkrdizte vezrkari fontikt, hogy hol van
hoz-ti s
a miiMarlene Dietrich. Megnyugodva Vette tudomsul' hogy
sors
;a;" mg jflutariere|titt a 99.esekhez, igy ht.a fel
tobbi
csak
hvta
Ezutn
felel.
vezromigy
most mr Gerow
nmet
hogy
hadosztlyparancsnokt, s-vlaszaikbl lesztirte,
hoqy
csapat91b1,
azonban
Bzott
tmads vn kibontakozban.
.'i'l at* elfojtjk. De optimizmusa kincstrinak bizonyult,
a
"J
"'t-oe"ta"ra nyiivnualvb vlt, hogy Jonest bekertettk,
pedig
cota tauornot< is. hadoslyt a1kot hrom ezredet
irnyba,
elvlasztottk egymstol. A 1I2. ezred szakkeleti
4-.gyalogos.
a
fe1,
dlnyugat
pedig
st. vitr. fel, a lg9-eseket
ellenseg.
hadosztly szektorba knyszertetteaz elrenyomulo

r""i". o" uotur. ms jelek is.

42

14.

A kt ezred kozott a 1lO-esek Fuller

ezredes ir..nytsval mg

mindig tar.tottk magukat. Cota tbornok tobb mr nem tudt


hrom ezredt irnytani, az egymstl elszakaclt csapatrszek
azonban tovbb folytattk a ktizdelmet kizponti irnyts nlktil
ls.

Middleton 4' hadosztlynak


-egysgei koziit a 12. ez'red
foglalta el a legdlebbi pozcit. k nem kaptak akkora tuzrsgi trmadst, mint a tobbiek, de a nrnetek egyik nagy fegyvere, a'meglepets ereje, ezen a szakaszon is bevlt' A 12. gyalo.
gosok, a normandiai partraszlls veternjai a stratgailag tegfontosabb pozcioba stk be magukat. Tisztban vo|tak azzil,
hogy az Echternachbl Luxemburgba vezet(5 utat rnindenron
tartani kell, mivel Bradley altbornagy ott lltotta fel parancs.
noksgt. Az amerikaiak meg voltak gyzdve arrl, hogy a
nmetek terve nem is lehet ms" mint lerohanni a vrost, s
hadseregcsoport parancsnokt az Alpha l{cltelberr berendezett
fhadiszllsn foglyu l ej teni.
Dleltt a 12-esek el retolt egysgeit bekertettk a nmetek.
Barton tbornok kiadta az ambicinrs parancsot: a l2-esek
szmra trincs visszavottuls. A parancJ teljesen rtelmetlen
volt, mert az ezredet a nmetek mr teliesen bekertettk'Kt
vlasztsuk volt csupn: harcolni, vagy megadni magukat" ok
az elst vlasztottik, s elkeseredetten vdtek rninden talpalat-

nyi foldet, piiletet'


Eszakon az Y. hadtest okozott nehz napot Dietriclrnek.
A 277. s a 12. npi grntos hadosaly fejjel rohant a 2.es s
99-es amerikai hadoslynak, s Monschaunl a nmet tmads
hamarosan megfeneklett. A Btitgenbach fel irnyul eltiretrs
sem rt ei eredmnyt" ezrt Dietrich bevetetts a Htie{ugend
pnclosokat. Az SS aztrr elsoporte Robertson csapataii, s
tttjrst erszakolt ki.
A trsgberrlv V. amerikai hadtest parancsnoka, Gerow
veztimagy vo|t az elxi, aki snevette, hogy itt ,,valarni nagy
dolog'' tortnik. Ks dlutn engedlyt krt az l ' hadseregtB,
hogy abbahagyja a Roer gtjai elleni tiimadst, trrogy tcsoporto-

43

stssal elreteszelje a nmet tmadst. Hodges a krstvisszautastotta, mert nem volt tisztban a tmads mreteivel, sem
pedig azza|, hogy milyen mlyen hatoltak be a nmetek dlebbie' Middleton szakaszn. Hodges lassri reakcioja egyrszt az
informciok hinybl addott, msrs nem trrdta elrni
Bradleyt, aki Eisenhower meghvsra riton volt Prizs fel.
Zavart tovbb fokoa, hogy nem sokkal kstibb Middleton is
felh*a s erostst krt. Hodges ekkor a 9. hadsereg parancsnokhoz, Simpson altbornagyhoz fordult, hogy veznyelje a
trsgbea 7 . pncloshadoslyt. Simpson vonakociott, de abba
beleegyezett, hogy a pnclosok vezrkari fnoke, Clarke dandrt6ornok menjen a }relysznre, s szemlyesen gyozdj<in
meg a pnclosok bevetsnek sziiksgessgrl.
zvolt az amerikai parancsnoksgbe|yzee, vagyis halvny
fogalmuk sem volt arrl' hogy pontosan mi tortnik a fronton.
Kozben besottedett, a hmrsklet fagypont al stillyedt, a
jeges szl pedig hordta a havat. Az amerikai katonk elindultak,

hogy valami redett helyen hizzk meg magukat jszakra.


t-egtouujtit< tlen.szomjan ktizdotte vgig a napot, gy nem cso-

da, hogi kimertiltek s dtihosek voltak. Nem rdekelte <ket


ms, csk hogy teto legyen vgre a fejiik felett, s hogy alhassanak.
A nmetek azonban nem pihentek. Este fnyszork segts-

gvel Manteuffel pnclos oszlopai nyugatnak indultak az


.,'on keresztiil, siigoru paranccsal arra, hogy egsz jszaka
folytassk az elrenyomulst.

December I7-n a Hitlerjugendet

a 99.

hadosztly a
Rocherattr-Krinkellt*Btillingen hromszt gben kototte le, mialatt a LXVII' hadtest megkertilte Monschaut, s dlre fordult,

hogy megtiszttsa az Elsenborn hegygerincet, azonban aknk s


akdlyok keriiltek az utjukba. Lauer tbornok meg volt
"giu
el-gedve cspataival. Egyik enedt ugyan visszavonulsra
krryszertettk az jszaka sorn, de gy is tartani tudta llsait.
A j-eseket azonban sztszrtk, parancsnokuk, Robertson tbornok meglehetsen zilli lelki s fizikai llapotban rkezett

44

meg Lauer fthadiszllsrra. Amit ott tapaszalt, az


artn vsles
fe|bortotta amugy is megingott- lelkivi gt. e to'p*l
i h;f;;E
zsufolva volt tisztekkel,.
.gy
zongorni
rilt,
T1gu.L.u*'p"ig
s ksrte Marlene Dietrich nekt. A m vas;

ovcival s tapssal jutalmazta"ggy;#;


a kozonss.
Robertsont majd sztvetette a d.iih. Vett egy mly ievegt;ilJ'fi
.....'"
Lauerhez menve igyekezett fulkiablni a iente' a
* Tbornok, nem,beszlhetnlk
''iu.aji.
a paranc snoki szobr{jban.l
hatalmas

Leuer elvigyorodott, s kirbemutatva gy szolt:- ;;-;'.;^.

rancsnoki szoba...

.Robertson - megrizve hidegvrt- megkrcleze' hogy


Leuer,.hogy a nmetek trmadsban vannak? Lauer
}.aja.e
vigaman
azt Ie|e|te, nem csak, hogy tudja, de meg is lltotta
ket.
Ezze| visszafordult a zongorihii" Roertson tbiduttan
tvozotl.
A 99-esek valban jl tartottk llsaikat' stit foglyul ejteJl
von der Heydte ezredes ejternys.ktilontmnyt i
Heydte s emberei hiba vrtak a nmet pnclcrsok
mesie'lensre,
az erdiben.agyonfagyak es enenJ{ ;;;.g*?"lltkmr a magukkal vitt lelmet, s a liszerkontnerefeisem
ta||.tk meg. Mivel lrelyzettik tarthatatlann
vlt,
tortnt megbeszls utn, lementek a,z utra s rnegadtik
",*u"."i'.i
;a;:
kat az els amerikai jrmek.
Pedig Peiper ekkor m r h.ze| volt' pnclosai Br.illingen
..
fel
tcjrtek elre. Miutn rdi qn tudomst szerzett
anol,"hogy a
Hitlerjugend hadosztly mg harcban ll, elhattozta-,,
h"g' ;
Ligneuville-Malmdy fel vzet fta tr t. n'irr*!"il
l']u:
knt is vonzotta Peipert, mivel ott benzinlerak;;.
i3ffi.
(J:nt<jai ugyanis az alacsony sebessgfoko z:dt miatt a;t
ki fo gyni az
.ti,emanyagb l. ) H o ns fe ldt"l szaknyu gar' r" r."az
ellenllst,
Brillinqent, megtaltT< u .ukt..ut,
Tolqk
'elrtk
s feltankol tak' Ert kveten
Feiperitavetoirate
i" "it. ri"sy ;
.ktfel
vr.9.st bekertse, harccsoportjt
osztotta, o magu oerckkel Ligneuville fel vette^az udt, a msik
.'op# p"
Werner P tschke Sturmbannfi'ihrer'vezetsvel Mh.';r
indult. Ez a d nts an nemcsak Peipert, de az
egsz W;f-;-

45

hogy
SS.t egy letre megblyegezte. .Az' tortnt ugyanis,
Bugnez-i crr.
Potschke harccsoportja Mahdyt keresztez

vezrpnmeglepett e.gy amerikai lionvojt. A nmet


Roger
parancsnoknak,
konvoj
a
s
t{izet ny"itott,
a gpjrmtivet szuottet. Az amerikaiak

''ast"'
clos azonnal
L.^

il,

*"adosn#

menektilsre fb;t a dolgot, de' egy rsztik


ket, majd
"'*".r
magt. P tschke .gy .ilil.n,i haz"udvarba*ierelte
vonult. Poni.."v-^o'i""". hTiahagyva pnclosaival tovbb
azl]n a hadifoglyokkal.
tosan. nem tis*zot, h";y -'ttrtnt
vissza. Mindenesetre
trek
,",'t"'"t.'e a- kiivetke-fejezetben
kscibb az amerikaiak meg.
;h;;;;mairogtyot 1r9i1tes19t
nven vonult be
talltk, s az esemeny a ,,Matmdy-mszrls''
.ot,u i. nem moshat fo1tot ejtve a Waffen-SS
u tt,.te.t"-u.'
zubbonyn.
"-;;.;nyekrl

megadta

mit sem tud Peiper ekozben ,,tiszta tto9jtett,e


,,i; huitott ug,., s Ligneuville-nl majdnem.!ely"'mg.ott
ebdje
Tirnberlake tbornokot vezrkart. A torzs jziien elfooiziilstitt a' asztalon, umit a kihezett SS-ek
ezutn.tovbbindu|t az apttsgro|
.Peiper
ffi;il*A i;;;port
rovid idore mg a vrosban 'maf;'.* "*iot-fei'de
.;d., h;gy tallkozhasson a Leibstandarte parancsnokval,
paranc.snoka
W;ii,.il'l ohnke SS-Oternittrerrel. Karizmatikus
tmado lendtilethrjn azonban a Peiper-harccsoport.vesztett
s miutn
bl' A vrost ugyu,,L hevesen neatet az amerikaiak,
Peiper
Hajnalra
til.,iet tet patero.t, u ne*"tek meglhak.
megroutn
_As ers ttizrsgielkszts
katonihoz,
'i''""io"
Stavelot.nl lv hidat psgben.1|99varost.
hamoztk a
s tovabbiJ,'ar ratt mr maguk m gott is hagytak a vrost,
folyo
Salm
a
s
nyomultak r.oi,-ponfr"ie, u"ry u, -bl,,.
sikertilt
azonban
i'."'' t''taror r<apta nw t. Az amerikaiaknak
nem talltak.
felrobbantani u' 'q.*uiove hrdjt, gz\ot oedig
Stoumnt mellett lv
Peipernek szak fele kellett foidulriia a
a kod feiszllt, s elllt
cheneaux.i trotroz. tozben a trsgben
a havazs is. Ez lehetv tette egy amerikai vadszbombzopnclosaira.
,,tou febzllst, amely csapii mrt Peiper

Ez a tmads ugyan kiss htrltatta Peipert, de most mr csak


kt hd volt k<jae s elsdleges clpontj, Huy kz<itt. A harccsoport tovbbindult' s elrte a Lienne folyt. Neuv Moulins.
nl akartak tkelni, de mg mieltt elrhettk volna a hidat, az
amerikaiak felrobbantottk. Eszakra talltak ugyan egy kisebb
hidat, de eZ nem brta el Peiper nehz jrmiivit. Bzrt Peiper
jszaktra visszavonult a stoumont-i erdtjbe, s csak egy oszta.
got hagyott a hd irzsre.
Ekozben a Hitlerjugend ttort a Maas hdjain, s Dietrich a
siker kiaknzsa rdekben utastotta a II. hadtest parancsnokt,
Bittrichet, hogy adja t vezrhadoszt|yt, a llohenstaufent az
I. pnclos hadtestnek, hogy az a Leibstandarte balszrnyn
harcoljon. A cl annak megakadlyozsa volt, hogy az amb.ikaiak hatkony vdelmi vonalat pthossenek a Masstol keletre'
valamint a hadmiiveletekhez szlesebb tertiletet kellett biztos.
tani, mert minl kozelebb rtek a folyohoz, annl jobb lett a
talaj.
Ezen a napon - december |7-n- Hoffinann-Schonborn 18.
npi grntos hadosztlya vgre visszavonulsra ksztette a
106.osokat, s nyitva vo|t az t St' Vith fel'
A vrosba rkez Clarke dandrtbornok - miutn roviden
tjkozdott a helyzetrl - ltta, hogy Jones tbornok nem tudta' mit kellene tennie, annak ellenre, hogy a frontrol folyamatosan rkeztjelentsek alapjan egyrtelmi volt, a katasztrfa
ktiszobon ll. Ekkor rkezett meg Dewine eaedes, az elttnt 14.
lovassg piperk<c parancsnoka. Jones ugyan lehordta az ezearnirt az paancs ellenre visszavonult, majd csapatait
|e.s1.
kritikus helyzetben magra hagyta. Clarke azt hitte, hogy ion".
azonnali hatllyal felmenti a renitens ezredest, de legnagyobb
dobbenetre Jones csak annyit kizolt vele, hogy halad?ktianul
vissza kell trnie csapatai lre.De hogy hol voltak ezek a csapatok" azt sem Dewine, sem Jones nem tudta.
Clarke ltta, hogy azonna| kezbe kell venni a dolpot.

szolglati utat rnegkertilve felhvta Hodgest, s kdzcj"lte,

amennyiben haladktalanul nem vetik be a 7. pncloshadosz-

A'

46

+t

szabad lesz az t.
tlYt. St. Vith elesik, s a nmetek eltt
uOttutott parancsot, teki:ttve' hogy a !a!gszffiil;';..
-Si.fun ,t.* tartozott,
ezrt Yeqe .a btorsgot, s felhvta
a|t
;;iy
'or.vt, Eisenhower fparancsnoksgn. .
"^
kiseladst tartott a
Ik.tp vacsorni'ilt Brad1ey-ve.l,.s
mdjrrol' amikor belpett
f" ;gli osztriga elksztsnek
vezrkari fniik s
Bedell-Smith, u gyo.o.f.klyben szenvdd
pr perc mulva halott
telefonhoz hvta Bradleyt. Az altbornagy
nogy a ne.
spadtan trt Vissza, s jelentette Eisenhorverhnak'

t"t nagyarnyri tmadst indtottak.


kio Isten - tlattott fel Eisenhower' - Bedell.Smith
- Tej'd"""a'"
els
az
kiildtem
a"pja" -' s n eppen most
.ouii
Dietrichet'
''
Marlene
vonalba
' -.gir.v
u"o.,bu',-,,"m a milvsmart aggdott, eng-edlyt
reptiljon.
k't ;}6;ancsnokt1, h98} azonnal tihadiszllsra
.'-.
ven.
komolyan
kezdte
e"-"'itai legfelb vezets vgre
filmmel
a
De
el.
telt
,.i u-.,e*.t tamadst. Ekkor mr 50 ta

"irt"tu.",

az igazi csata csak most kezddtitt.

v.
A PUSZTIJLS KERESZTTJA

xnnpnrEKKEL

Az ardenneki nmet timads egyik sokat ernlegetett epizdja


az ugynev ezett,,Malrndy-mszr1s'', arnelynek jelentoiegevil

s a kor lmnyeivel is foglalkoznunk kell, hiszen majdnem

annyi irodalma van, rnint magnak a tmadsnak. Ennek llenere ma sen tudni pontosan, mi s hogyan tortnt.
Mint az elizo fejezetben enrltettem volt, a Werner Potschke

Sturmbannfiihrer vezette ki'ilontmny a Malmdyt keresztez


Baugnez fel vezet orszgritou egy kisebb arrrerikai csoportot
ejtett foglyul. A nmet forrsok szerint csak 20 fogolyrol volt
sz, a belga szemtan k 35-rl beszlnek, az arnerikaiak 120-rl.
Akrhrnyan voltak is, annyi biztos, hogy egy k zeli hiiz r.rdvarra tereltk ket, nmi rsg htrahagysval, miktjzben
Ptjtschke kiltinftnnyeelvonult rnelletttik' A kiilnboz elmondsokbl kidertilt,
logy u foglyok, |tlla az rsg csekly
ltszmt, szoksre hatiroztk el magukat' A menektistmesl
ksrl<amerikaiak utn ekkor egy Georg Fleps nevti .o*n
SS-katona gppisolyval ttizet nyitott' rninl azok sztszordtak, a t<ibbi r is kozjtik ltt, arninek kovetkeztben a lestobb fogoly meghalt. Tizenhrom amerikainak azonban sikeni"lt

48

a sz ks, s sajt vonalaikhoz eljutva eladtak a

tortnteket.

nem
e. t.o'u"t"''til rintett nmet parancsnokot a hboru utn
mr1945
Potschke
naerult
megtallni, mert - mint
'it.rurt
;i;;a;'-',Tavaszi breds''elnevezsii nrnet ellentmads
.o't" rraugvorszgon elesett, s veszprmi katonai temetben
van elhantolva.

holttesteket az amerikaiak megtalltk, s a kivizsgJs


tortnt,
sorn artkvntak bizonytani, hogy szablyos kivgzs
hogy
arra,
volt
par.11csuk
azrt, mert a nmeteknek
mgpedig
-*.""r.
Josef
lltlag
,'Sepp''
para19s9i
foglyokat.
'"
Dietrich SS.vezrezredes adta ki rsban.
A hbo* befejezse utn Washingtonbl stiLrgettk' !9gJ u
vonjk r.t9:,,'"ur-Jvi mszrls'' rszvetit minl elbb
annak rdek.
tettek
erfesztseket
"u"i' Enek megfelelen
szerint
vlelmtik
akiknek
mindazokat,
t'"gy osszegiyijtsk
volt
kozott
vdlottak
A
incidenshez.
[t rJt..tett a-aimdyi
pncelos
I.
SS
az
Priess
Flerma^nn
s
;;Sffi oietricrr, Peiper
i'"jt.'..t parancsnoka^, tovbb 500 ko.zleg1y u r:iP:l*fl:
Wllhelm
egykori katoni kZiil. A parancsnoki lncbol egyedtil
adott
nem
akit
hinyzott,
parancsnoka
Hr'ot"' a Leibstandarte
ki.. az
- orosz kormny.
ui.o'agi targyalst hosszir kihallgatsi procedura .e|zte
*";; ;;1y rreglJhetosen sajtosan 7aj!att. Elosz<jr megknoz.
l*?t"., hogy v-allomst csikarjanak ki belti!.iik. A testi gytitrst
lelki is t.ou"tt.. Az hezo embrek eltt kvnatos lelmiszere.
[.i eg"tt"r. el, lakasztsokat rendeztek, s a megszllt' sz9.vj:t
l csaldtagiaik ellen irny.rl fenyegetst. alkal-

;il;.

"i"afit*
-uJ*. E

Gestapra eillkeztet kihallgatsi mdszerek |;zutasts.


szatro refrnje z vo|t: vallja be, hogy parancsnokai
magat'
nem
mi
meg,
kivgzst.
,,Ertse
an adtt a hdifoglyok
fiatal
a
hogy
csoda,
Nem
aka:rjuk!''
Feipert
mi- Deitrichet s
tatonak egy rsze *.gto.t ej irsba !oqt1|t1 vallornst..amit
,,term szet-esen'' a kihallgatik

;fug'i}'"

jellemz tto

sbbi vallomsa.

50

diktltak..Mdszereikre

K,'-*

eS te l Ke

hadoslyparancsnok k-

,,Kihallgatm egy alacsony emberke volt, aki amerikai tisai


egyenruht viselt, de egsz mentalitsn, szo|tasznlatn ltszott, hogy sohasem volt katona. Frankfurti dialekhrsban besz|te az angolt. A kihallgatfll1azza| kezdte, hogy a nla lv
gumibottal az arcomba vgott. Maj<i hosszan vzo|ta' hogy mi
fog tortnni csaldtagjaimmal, felesgemmel, gyermekeimmel
s anymmal, ha csak nem ismerem el, hogy rs vettem a
malmdyi tomeggyilkossgban. Kozoltem vele, hogy nem ismerhetem el, mert abban az idben mint a Prinz Eugen hadosztly parancsnoka Jugoszlviban harcoltam.
- Akkor masa otszzmil|i szerbet olt meg! kiltotta. A^ viaszoltam, hgy a
jugoszlvok sohasem voltak otszzmillian, taln 50 000 emberiik eshetett el, de k csatilban haltak meg. - Mindegy - ktjztilte
-' maga hborus biintjs s lgni fog, csaldtagjait pedig tadjuk
az oroszoknak."
Ilyen elzrrnyek utn kertilt sor a monstre perre |946' mjus l6-n Dachauban. A brsg elnoke J. T. Dalbey dandrtbornok, tagjai p^edig az Egyestilt Allamok hadseregnek kt
tisztje s egy jogtancsos. A. H. Rosenfeld ezreds voltak.
A vd kpviselit az elmrilt hnapok kihallgati alkottk! (No
comment...) A vdelem ht vonakod nmet tigyvdbl s egy
amerikai jogszbl ||t.Ezazernber, ifi. Wiltis M. Everett ale}redes a per kapcsn az Egyesrilt Allamokban cause clbre lett.
A.brsgi eljrsra a politikai nyoms s a sajto terrorja ne'hezedett.
Ez utbbi mr ez els nap utn meghozta az tletet:
,,Ezeknek a hborus btintjsoknek a legs lyosbb btintetst kell
kapniuk!'' A vdnak akadt nhny gyenge pontja. Tobbek kzott nem tudtk prezentlni a. a sokat emlegetett Dietrich-fle
parancsot, miszerint hadifoglyokat nem szabad ejteni. A vd
azonban k<}nnyszerrel'tultette magt az Llyen aprsgon, ha
nincs rsos parancs' akkor minden bizonnyal szoban hngzott
el. Arra azonban nem tudtak vlagzolni, Ilogy az offenzva sorn
sok mis egyb helyen foglyul ejtett amerikai katonnak mirt
nem esett bintdsa, st tisztessges orvosi seglyben s egyb
elltrsban rszestettk<ket.

51

Maga Dietrich afi' va|lotta, hogy a rossz rdi-osszekottets


rvnnem sokat tudott arrl, h<lgy hclgyan halad Peiper. Egy
zavart rdi adsbl rtestilt rola, hogy elrte Stavelotot.
A Malrndynlttirtntekrl Mocleltl rtestilt (Model pedig a
brit prtipagandardi, a Soldatensender Calais adsbl), aki
utastotta, hogy vizsglja ki a tortnteket' Dietrichet azonban
azok.ban a napokban teljes mrtkben lefioglalta az elkeseredett
tlorsi ksrlet.Feiper viszont azt vallotta, hcrgy semmit sern
tudott az incidensrol. hiszen akkor ci mar Stavelot trsgben
harcolt, s a berkez Potschke sernnni ilyesmirl nem tett je.
lentst. Azonkivtil elmondta, liogy 'Iorgnon heiysgben min.
tegy sz'z arrrerikai katont ejtett foglyul, akinek semmi bntdsa sern esett. A Dietrich-le lltolagos parancsot-_ rniszerint
nem szabad hadifogtyokat ejteni - rninden tiszt tagadta. lvaga
Dietrich kijelentette: ,,becsiiletes katona vagyok, nern gyilkolok
hadifoglyokat.'' A vdelemnek viszont sikenilt beszereznie eg.v
ktilorileges parancsot, amelyet Dietrjch vezrkari fnke,
Kraemer aclott ki, s ebben tobbek kozctt megtiltotta a haclifogtyok bntalrnazst. A brsgot rnindez nein hatotta meg,
anrrl is inkbb, rnert Was}ringtonbl egyre s{irgetbben hangzol1' a kovetetrs az elrnarasztal itletet iltretoen' s a mdia
nyclrnsa is szinte elviselhetetlen volt; nihrry jsgrri odig
el.ment, hogy ,,nci szirnpatizrrsnak'' nevezte a brosg tagiait,
amirt kslekedrrek az elmarusztal tlettel,gy artn terrnszetesen, hogy a brsg mindenkit biinosnek tallt, s ennek
megfelelen 42 hallbtintetst s 28 letfogytiglani btintetst
szabott ki' Csak szernyen megjegyezztik' hogy Malmdynl
a gyilkossgot elkovet SS-ek ltszma nern haladta nneg a
10 fot.

A kozvlernnymegnyugodott, a binosok elnyertk btintetsi.iket. Willis Everett azonban rneg volt gyztdve arrl, hogy
visszaltek az igazsgszolgltatssal. A malrndyi iigy mg
korntsern ft vget. A'z alezredes az igazsg megszllott"jakent
\.)

megdonthetetlen bizonytkokattrt az Egyestilt


Allamok Leg-

fels9bb Brsga el, miszerint

va.oms"k"t G;"dAmikor ez nyilvanosl.


got kapott, a becsiiletiikre knyes amerikai
j"b';.
.':: kZtiik nagas rangu katonk is hangot
"*uot
uaott
r.r.arorodsarrak, rigy hogy a brsg nem seperheti-e
sznyeg i,
esetet s perujrafelvtelt rendelt el. Ennek
sorn annyi ocskos
eljn9 kenilt napvilgra, hogy a felhborods
mosirrur elemi
ervel t rt ki. A vd kpviseli ktiziil ttjbben
u"i'-.,tJt,;;;
,,helytelen'' mdszereket alkalmaztak a kihallgat,ot,o.a
Azttn a kcizvlemnyben mg nagyobb felhrborodst
keltett
amikor kidertilt, hogy a vallatknak semmi kZtik
nem volt az
ame1kai hadseregtrez, zcimtik nmet volt. Mg
a sajt egyes
reszei is meginogtak, a Chicago Tribune pldui
gy-"irt:
',Az amerikai igazsgszolgltats mg sohasem stittieat a
Dalbey brsg lta|
lanristott mlysgekbe.,, tvt"g,,utt u
kommunistaellensgrl
hressvati lccarthy sznto. is'
,,Az Egyestilt tlamot< hadserege Gestap- s GPmdszereket hasznlt, s most mr nincs joga
tiltako zni, ha a
totalitrius rendszerekben is ezeket a mdszereket
alkalmazzk.', A kozvlemnyt lland figyelmet szentelt
a Malmdy.
foglyoknak, s a hallos tletek La^ut fokozatosan
csokkentettk, vgtil mindet eltoroltk. Dietrich s Peiper
letfiDgytigi;ni bortcinbtintetst kapott. A kozvlemnyttovbb ,okkjtu,
amikor a vdelem megszerzett egy rrrinden ktsgen
feltililj
amerikai rsos dokumentumot, az amerikai 26.
haosnry :is'
ezrednek parancst, miszerint ,,az SS.katonrkat
s e:tomvokell
foglyul
ejteni,
hanem
a
helysznen
ulyon "tt
.sik3t 1em
lni ket''. Mint emlkezinkr, ez az egysg pon=to.*
u"
Ardennekben harcolt, s e a parancsot vegie.
is hajtotta.
Az amerikaiak teht ugyan gy btintis<ik, .int u netek.
Az egyetlen ktilrinbsg az,hogy vgiil k gyoztek.
mdszerrel csikartk ki a vdlottakbl.

53

A lassan konyvtrnyi irodalom ellenre rrrg ma sem tudjuk


pontosan' mi is tortnt valjban Malmdynl.Taln majd egySZer eTe a rejtlyre is fny dertil, csak ugy, mint ahogy kideri.ilt
a kat5mi erd borzalmas titka is.
Most pedig ezen intermezzo utn trjtink vissza a brsgi
termeknl sokkal becstiletesebb csatatrre.

vr.

VITH
SZIRT A TENGERBEN
ST.

A csata harmadik napja. H s kod, valamint rendtiletlen


nmet eltnyomuls jellemezte a tjat. szakon p"ip".
r.*yt"i"n
volt megvlbrtatni eredeti utvonalt, s a Lienne ^roryotJ
gatra fekv Habiemont'fel indult. ppen t akart
"y"kelni a folyon
jrmtiveivel, mikcrr a hidat ameriki utszok
felrobbantotik.

Ekkor szak fel fordult Stoumont irnyba. Jtillehet skorzerry


emberei az els kt jszakrr sok zavari kelteftek' telefonhuz
lokat vgtak el, futrokat, fogtak el. MP.es egyenruhban
kti.
lti"nbpzti b^o|v9ngo amerikai csaptoknak tves "rltbaigaztasokat
adtak, ftj feladatrrkat, a hidak megvst nem rudtr[ vsrehai-

tani. Ezen tulmenen az SS-parancsnokokat tegintut z

iizemanyaghiny foglalkoztata. Az els sor tartalk]ai csaknern


kimeriiltek,' a biillingenin kvtil rijabb amerikai raktrat peil
nem talltak. Peipertl tovbbra is csak foszlnyos
ieterrtesefi
erkeek a rdikapcsolat megszakadsa miatt, azondan
Model
utastotta Dietrichet, hogy minden ervel Peipert kell
tmogatni,
hogy esly maradjon a Maas elrsre.nnek *"gbiil;

hq9t, hogy. vonja


|{ess
"utastst
Btitgenbach

ki u

Hitr"'g.'o.J

trsgbI s vonuljon nyugana, a Peiper aliat


tot.

54

55

|(.Il(|/|rll llrllrrar, It'it t || lI

ll

|.t t.. .., .t,,rlttl)i|tI Jcllltette, hogy a


lrrIt ttI tt xrll ||t|'tt| ||l||lrtIrt||rttt, (.lL:tt l|lg egy lehet<sget krt
lltilltcrrlrir, lr r.ll,,1,l,rl,r,rrr,r, rnut ntcg is kapott. A Hohenstaufen

kl.|e

l.s

lt |,'

|||'l}| l'|.|||.||t i:. Irlrrlrlszt|Y gy fol-vtatta a Btitgenbachn


..,Ilj|| ,\ :;;tt r-.s az arnerikai ellenlls azonban akact'
lyrr71;1 11[..1 |)rctriclr ezrt parancsba a<lta, hogy a Fiitlerjugencl
l|.tltst.tlt |,tlsheirn-Manderbld trsgbengyrilekezzen s ksztiljt)lt tbl arra, hogy a Leibstandartt koveti.
Vilgoss vlt, hogy az amerikaiak nragukhoz trtek elsci
meglepetsiikbtjl, s nern csak szv san vdekeznek, cle ellentnradsokra is van erejiik. Ez ktilonosen Peiper szektorra, vo|t
jeilemz. Peiper ugyan he-vette Stoumontot, majc-l tovlrbbvonult,
hogy az Amblve folyo nyrrgatra lvo hdjt biztostsa. I{ir kel.
lett azonban d'bbennie, hogy kifogyott az tizentanya!|'il i.s kriptelerr rtkelni a ficlyon. Ugyanakkor az: atnerikaiak sikcrcs clleii.
tmadst intZtek Stavelot ellen, ma|d Stoumont k(ivctkcz:c|t'
alrov Peiper visszavonta egysgeit. Az utak rossz iill'rg.;r !rir.
telen enylrrils llt be, anrely sntengert s hal.nIrllrs |iticlt

!,iv(}||

erednrnyezett' ksleltette a Leibstitndarte vonulst.


Von Manteuffel trnadsi szektorban azonban tttlil; rillt a
helyzet. A pnclcls tlrorncrk az elso vr:nalb.il irnyitrlt,lir :r csa.
tt, s csapafai mr csak 1l kilomter.l.e voltak St. Vilhto].
A vros el terben vdekez 1l0. amerikai gya|agezrcc|, ilrncly
mg valanrikor a polgrhboru idejn alakult. niegsernttri.irll.
Joncs tbornok |elkillapota a |nclypontra srillyerlt., |rr.:Ivctte
Clarke vette t az irnytst' s nmi renrnyt ar|tlll. lttrt11i
Middleton kzolte: a 7. pncloshadosztly uton van lr }il Villr
fel. A haclosztly pa,rancsnoka tt. w. llasbrouck dalttllirIliIltlrnok, az ardenneki csata egyik hose lett. Az Aachent(il cszrrkra
lv<trsgtlol a hajnali rrkban rnegindulva, egyik hltll.t-:stl.
portja kora dlutnra megtette a St. Vithig tarto 60 ki|rlrtr(.ll.ti::;
utat, s estre a tobbi harccstlportok is megrkeztck. Kii,lilil
teljestmnyvolt ez, rnert Hasboruck oszlopainak ktszcr kr'||...1l
nyugatra trnitik" hcgy elkerilik Peiper el<jretor pncclr rsli i{'

56

s menettik legnagyobb rsznt erszakkal kellett utat vgniuk


a visszafel <jzonlo egysgek kozott.

jszaka Hasbrouck harccsoportjait |aza patk formban LIltotta fel St. Vith koriil. E patkban sszegyijtotte azoknak az
egysgeknek a maradvnya' amelyek sorait Manteuffel alakutatai tt<irtot<, s most a vros fel igyekeztek. Ezen az jszakn
Hasso von Manteuffel az ujonnan elfoglalt Schoenbergbe rkezett. Itt tallkozott Modellel, aki stirgette a trmads tovbbvitelt. gy ht hajnalban Manteuffel tovbbhajszolta csapatait, s a
nmet Prduc pnclosok megtitkoek az amerikai Shermann
harckocsikkal. Br a Prducok folnyben voltak, az amerikai
tankok btran visszavertk a rohamokat. A harckocsi lvedkek
fehr fnyben szva repkedtek oda-vissza. Ha egy |ovedk tallt, fmszilnkok repi.iltek szt minden irnyba. Ha egy
Shermann benzintankja tallatot kapott, 40 liter tizemanyag
robbant fel azonnal, egytitt a tankban levc lovedkekkel'
A St. vith-i iskolban fellltott fiihadiszllst szinte elrasztottk az e|ozo nap fellltott hevenyszett vdelmi vonalrl
rkezojelentsek:,,Ellensges ttors Htinningennl... Gyalogsgi s pnclostrnads Wallerodenl... Nmet oszlop a
schoenbergi ton.'' Hrom oldalon, szakon, dlen s keleten
von Manteufel ers tmadsokkal kereste az amerikai vdelem
gyenge pontjait.
Az jszaka nem hozott eredmnyt Clarkenak.

A Middleton

fhadiszllsarl rkez<tisztek jelentettk, hogy gyakorlatilag


nincsenek csapatok a htorszgban. Maga Middleton is arra
ksztilt, hogy tkoltoztesse f<hadisz|lst a Maason kereszttil
Neufschteau-ba, s csak annyi tellett ttle, hogy kzolje Jones.
szal:- Tartsanak ki Hasbrouckkal.
A vdelmi vonal mg tai1otta magt, de a kommunikcio a
svot alkot gyalogos-, pnclos- s miiszaki csapatok kti
nagyon nehzkes volt. Jones tbornok ekkor ktsgbeesetten

felhvta Hodges f<hadiszllst, vazolta St. Vith remnytelen

helyzett s stirgs segtsget krt. Itt azonban minden a feje


tetejn 11t. Hodges ugyanis Stoumontbl az alribbi tizenetet

5',t

kapta a visszavontil Dickscln ezredestl: ,,Tbornok, ha mg


nem fogtk el, jl teszi' ha elhagyja a vrost (Spt)! A nmetek
csak pr mrfoldre vannak.'' Hodges ekkor pnikszerien elrendelte f hadiszllsa tte|tLige mell. Sajt s tisfijei biz.
tonsgnak mentse kozben nem volt ideje Jonesra.
Dlre teljesen vilgoss vlt Clarke szmra, hogy St. Vith
utols rit li. Ahogy a 424. ezred utols csapatai is visszafel
huzodtak, be a vdelmi vonalba, s parancsnoki llsnak tetejr<llthatta a Steinnebruck irnybl St. Vittl fel kozeled

nmet csapatokat" elrendelte fohadiszllsa thelyeztetst.


A Crombach nevri kis fatruig h zdott vissza, az 1919 el<jtti
nmet-belga hatrhoz. Miutn sem Middletontl, senr
Hodgesttl semmifle gretet nem kaptak erstsre, Clarke
rvette Jonest, hogy Vielsalmig vonuljon vissza, s a 7 ' pncloshadosztly parancsnoka' Hasbrcruck tbornok rrreIlett lltsa
fel a sajt fhadiszllst. A lelkileg s testileg tisszetort Jones
sz nlkiil tvozott, s az arnerikaiak szerencsjreSt. Vithben
Clarke lett a parancsnok. A lszer s az iizernanyag egyre fogyott. Clarke azonnal utastst adott, hogy a lszeradagot csokkentsk egyharmadra. Ttizrtisztjeivel kzolte, hogy,'...csak
akkor ldjenek, ha helyzet kritikusra fordul."
Nos a helyzet meglehetsen kritikus volt' Dlutnra
Manteuffel 5. pnclos-hadserege 15 kilornteres rst ritott
Middleton vdelmn, s hrom pncloshadosztIya haladt
nagy sebessggel' St. Vith dli oldalt elhagyva, a Maas fel.
Hoffmann-Schoborn l8' Volksgrenadier hadosztlya elkeseredett harcot folytatott St. Vith vasutllomsrt' Manteuffelnek a
Maas fel irnyul tmads utnpotlsnak biztostsa miatt
volt sztiksge a vasuti csompontra. A helyzetet tovbb rontot.
te., hogy Model a 2. Das Reich SS pncloshadosztlyt

Manteufful szektorba rendelte, hogy kiszlestse a


I-eibstandarte dli terulet. Ez a hadmozdulat azonban nagyon

rosszul sikertilt. A Das Reich St. vitht l dlre <jsszekeveredefi


Manteuffel csapataival. Magnak Modelnek kellett tbclnragyi
tekintlytbevetnie, hogy a hatalmas rittorlaszokon s a ilrgal.-

)t5

mi zurzavaron rirr legyen. Egy tiszt ltta Modelt _, ,,,.'egy kicsi, jelentktelen kinzetii ember' monoklival a szemn...'' ahogy a forgalmat irnytotta.

Azon a kedd dlutnon kaotikus llapotok uralkodtak min-

dentitt. Vielsalmnl, Hasbrouck s Jones j parancsnoki llsn


mit sem tudtak a St. Vith elterben zajli esemnyekrl. Amirol tudtak, az az vo|t, hogy a harcolo katonknak egyre kevesebb lelmiszer s hadianyag iilr a rendelkezstikre' Arrl azon-

ban, hogy mindezekrt ki a felels' nem volt informciojuk.


Vaion
-A ki?
versailles-i ftparancsnoksgon a hangulat nyugodt . 9ptimista volt, Juin tbornok, a francia hadsereg egyik vezet<je,
amikor megltogatta a fhadisz||st, meglepetten ltta, hogy
mindenki nyugodtan dolgozik, a gprk szorgalmasan potyognek gpeikn,a telefonok csorignek, a vezrkari tisek cltu.
datosan szaladglnak ide-oda' Middleton VIII. hadtestnek embereirl termszetesen egy sz sem esett. Pedig ekkorra mr
Eisenhower nyugtalan lett, legalbbis annak tint, s kiadta az
alabbi ,,nagy jelentsgi'' intzkedst:tsradley szeve'zze meg
a hidak vdelmt,mg akkor is, ha sofrcjket, rnokokat vagy
szakcsokat kell rsgbe lltani. Amikor Leven Allen tbor.
nok, Bradley vezrkari f<jnoke elolvasta ezt az utastst' !ogg'i.
korgatva morogta: - Mi az ordogot gondolnak ezek ott Prizsbanl mit csinlunk mi itten? Bradley azonban konkrtabb lpst
is tett' felhvta Eisenhowert s meglehetsen ers felindultsg.
gal koztilte, hogy a ftiparancsnok jtijjiln a frontra s tekintse t a
helyzetet.

,romlott.
A St. Vith.i vdelem f
azonban egyre
erejt kpez 106. hadoi2taly ezredgj a vgtj.ntuk. Az utak
mentn amerikai jrmtivek' harckocsik, elhagyatott gyuk sorakoak - a veresg csalhatatlan jelei. Egyesek nyomorosgosan,
hesen s legye megadtk magukat, msik tancstalanul,
felve s osszeiavarodva prbltak eljutni a vrosig, amely mint
szirtatengerben, mg mindig tartotta magt'
Mikozben az amerikai katonk ezrei vonultak leverten s el-

A helyzet

keseredve a prtimi s gerolsieini nmet fogolytborokba, l20


kilomterre tltik Eisenhower s ksreteVerdum fel kzeledett. A pnclozott parancsnoki jrmti, amelyet gppisztolyos
59

l.'.tIrrtt.tI tt.ttrIt.szt'k |.ilIlcgL' kisen. a


zt.|rt ttlt;t ilrt|trIl. A b|etttik emelked

Maginot kaszrnyhoz

r.e-

mgaslatokon vivtak mes


u k lr |t' ;c l
yugat.Europa legnagyobbtsatjt. *.ivun .g
.N
lrlztlttyrls l|itler nevi kpl.ar mg iS" sebestilt. h kil;i
h#
1]|;.1tiut a vaskapukon, a katonZk leugrltak o''ipl"it'rl'l'
clotalat vontak a szovetsges er<k foparancsnka k,or.
Eisenhower, aztn vezrkari frntjke, Bet1ell-.Smitt' .
i'i.*.izs vezetoje, Strong tbornok besi,etett az pi'i|etbe." B;G;.
l,atton eS Montgomery
ksret.u9! jelen. vezrkari tisajeik :*-.'*
ben' A leginkb6 rdelielt Hogest'nemiwat *.gi'.
A verduni rtekezlet alaplrngnemt Eisenhorei adta mes.
aki kincstri optimizmusnak hagoadva t.iietnrett". hd; :
Jelen|egl helyzetet lehetsgnek kel| tekinteni, nem pediE, k.
l t t t r

e t".g"roi''i r
lq:4r"..ql+.
k'o.*l...Miutn Hodgs hinyzott. nem tudt.ak relies r<E ei fanni.
aDDarl ao.lqa1.megegyeztek' hogy Pattonnak zonnl
e!lentmadast.keil rndiranra, es Hodgesnek is. Montgomery pedic
csa_
pataival a httrben alkosson egy vdfalat' fu il;";;k;;;
vuan azt v|aszolta, h-ogy ez mr megtortnt. Patt"on
stlusban felvetette:
'; '*
'''h.dd' $|je1.ek zek a k.'*'k ; ; ,^piizsig,
ott
m'.ajd levgiuk ket s megessztik. ebdrc.''
,aztn
tlsenhower
azt vlaszalta, hogy az ellensgnek nem szabad
g;
i.
.. ho gy tkelj en.. i Maason''. a:,ta, *" gl.'d*t;
T..
lg:d",
tJradleyt'
hogy Hodges mikor tud ellentmadSt-indta;i.
A naoseregcsopo.rt-.parancsnok eTe nem fudott v|aszt adni.
ranon
kt3elentette, hogy legksbb december 22-n.
'vtszont
megnyugtatta Eisenhowert s Bradleyt is. Az mr
:?_?
nem. tzg.atta
'Yu|1:, ket, hogy mit sem tudtak Hodges cspatai
hclvze.
leTol -. |gaz maga Hodges sem . igy azt elsikottak a ienv
Ie|ett'.h.ogy az I. amerikai hadsereg nem fog szaki irnvbc'l
semmifele ellentmadst indtani." hogy t*og..u P;tb;

vII.

MONTGOMERY

B artsgo s arc okat szeretnk l m


.

3. hadseregt.

Nagyon. rigy trnt, valami nem stimmel az eisenhoweri elgondolssal. Semmi nem alakult terv szerint. Egy doloc azonban biztos vo|t: az amerikai katonk tovbbi ."gv..ie*"
estek el.

60

Amikor Eisenhower l9.n este visszatrt Versailles-ba,


megllapthatta, hogy a helyzet a n.ap folyamn mg sokkal
sulyosabb vlt. A VIII. hadtest hadosztlyai majdnem megsemmistiltek, a7 ' pncIosok az lerikrtktizdottek' A nmetek
600 000 katonja a vrtnI sokkal gyorsabban haladt elre.
Hodgesnek, az I. amerikai hadsereg parancsnoknak el kellett
hagynia spai fhadisz||stt. A dlen llomsoz Bradleyt elvgtk az l. s a 9. hadseregt<l, melyek kt napja mg rditizenetet sem kaptak parancsnokuktol. A nmet tmadok alig
25 kilomtene llt a Maas folytl, s Patton ellentmadsra
mg napokig nem lehetett szmtani... Vajon most mihez
kezdjen?
Eisenhowernek ekkor taln eszbe jutott Eszak-Afrika. Annak idejn Kasserinnl az amerikai hadsereg majdnem elvesztette a csatt' Eisenhower pedig hajszl hjn els parancsnok.
sgt. Akkor egy angol h zta ki a csvbl' Alexander tbornagy. Most eszbe jutott egy msik angol

tbornagy:

Montgomery.
David Belchem tbornok, Montgomery vezrkari ftnoke gy
emlkszik a sorsd<int esemnyre: ,,December l9-n jszaka

6l

lrrt k WIlrIt.It..y tiillrlI.ttok (Eisenhower hadmtveleti fnoke. F.


|' ) lt:l|tivtltl' s kozolte velent, hogy Eisenhower
lvl.:ttlgtltltcrynek adja t az I. s a 9. amerikai hadsereg parancsnoksgt. Emltsttett anl a hosszu vitrl. arnelvnek
sorn meghozta ert a dontst' s kozolte, hogy azt Bede ll-Smith

is tmogatta.''

Az

emltett vita tulajdonkppen Eisenhower s Bradley kd.


zott zajlott le, hiszen a kt fenti hadsereg edclig Bradley parancsnoksga a| tartozott, s ez a donts Bradley para''cs'.ok
csdjnek nyilvnval beismerse volt. Az altbornagy gy
reagIt:

- Istenemre mondom, Ike' n ezze| nem fogok tudni elszmolni az amerikai npnek. Ha eztmegteszed, lemondok.
Eisenhower felhorkant.
- Brad, nem te, hanem n tartozom elszmolssa| az ameri.
kai npnek. A lemondsod ennek kivetkeztben nem rdekes.
Bradley tovbb tiltakozott, de Eisenhower nem hallgatta vgrg:

Nos, Brad, ezek

a parancsaim!

Letette a telefont.

David Belchem tbornok, Montgomery vezrkari fdnoke


mr korbban kapott bizonytalan jelzseket arrl' hogy a n.
metek valamifele akciora ksztilnek az Ardennekben. melv

felteheten december elejn indul. Azonban ,,...arnerikai szcivetsgeseink annyira bizrosak voltak abban, hogy a trsgben
nem lesz semmifele harctevkenysg, hogy ezeket a felhivatalos jelentseket figyelmen kvtil hagytrrk.'' Most azonban mr

mindenki tudta' valami tortnik aZ Ardennekben,

]vt-9n]gomery is egyre nagyobb aggodalommal figyelte a trsg-

bl rkez hreket. Ennek megfelelten az angolok Eisenhowr


engedlye '- s tudomsa * nlkiil megkezdtk sajt biztonsgi
intzkedseik foganatostst. Aztn a hrek konkrtumm
vltak, a nmet tmads megindult s nyilvnvalv vlt, hogy
komoly nmet timadsrl, st tttjrsrcl van sz. Montgomeryt
egyre inkbb aggascrtta, hogy semmifle parancsot nem kapott
Eisenhowertl. Mi folyik a fparancsnoksgon?

62

Artn jott a verduni rtekezlet, ami nem igazn nyugtatta


meg, majd a fcparancsnoki felkrs, ami viszont ujjongssal

toltotte el.

Bernard Law Montgomery ftsbb Sir, s El Alamein grfja) 1887. november 17-n szriletett Londonban, egy sokgyere-

kes anglikn lelksz fiaknt. 1907-ben lpett katonai plyra, s


a brit hagyomnyoknak megfelelen tisztknt Indiban kezdte
katonai szolglatt. Az els vilghboruban rszt vett a francia
arcvonal harcaiban. Ezt kvet<en vgezte el a camberleyi ve.

zrkari akadmit. Az r hboruban mr ezredparancsnok, s


kiil ntjs kemnysgveltint ki. Ezt k<jveten Palesinban
szolglt' Amikor kitort a msodik vilghboru, vezrornagyknt
a brit expedcis hadtest 3. hadosztIynak parancsnoka volt'
Erre a hadosztlyra' S parancsnokra bztk anna} a partsza-

kasznak a vdelmt,amely biztostotta a dunkerque-i kitirtst.


Churchill megszemllte a partszakaszt, tetszettek neki az o1
ltottak, s a parancsnok is megnyerte rokonszenvt'
Montgoinery ezutn egyre nagyobb feladatokat kapott az orszg
vdelmnekmegszervezsben. Amikor mozgsba jott a KozelKelet s Rommel Afrika-hadteste Sorozatos csapsokat mrt az
angol 8. hadseregre s a Nlus deltjt fenyegette, Montgomeryt
addigi sikerei alapjn kinevezik a mr-mr visszavonulni ksztil 8. hadsereg parancsnokv.
Es Anglia nem csalodott a tbornokban. Az alameini gyozelem, amelyet Churchill a sztlingrdi csathoz hasonltott, vget
vetett az angolok kudarcsorozatnak, s szertefoszlatta Rommel
legyzhetetlensgnek mtoszt.,,Hilzztok meg a harangokat!
A 8. hadsereg elrenyomul.'' - tvtratozta Alexander tbornok,
a kozel.keleti fparancsnok Churchi|lnek |942. november 6.n.
A ktilonc tbornok, akit akkor mr mindenki csak,,Monty''.
nak nevez, az ,,overlord'' hadmivelet sorn - mar tbornagyknt * a2|.brit hadseregcsoportot veznyli. Gondos terveztj- s
szervezmunk1nak nagy szerepe volt a normandiai partraszlls sikerben. Montgomery rlgy jelent meg a tortnelem
sznpadn, mint Anglia ujjsziiletsnek szimbluma. Az ame-

63

rikai tbornokok nem kedveltk' ktiloncssei s modora miatt


Patton pldul csak
szarosnak'' n"ue" - pedig mlys',kis
gesen megvetette az amerikaiakat, katonai s egyb tudatlans-

guk miatt.

Ha volt ember, aki rendbe hozhatta a kiaiakult vlsgot

ugy Montgomery volt az.

tbornagy' aki nem sokat adott a formasgokra

pldul

az aft1kai hadjratot egy kopott brsonynadrgban s egy el-

nytitt pulverben ktizdotte vgig, csak legends barettja mlkeztetett katona voltra - ezutta| teljes harci dszt oltott, s osz.

szes kihintetstviselte. rgy jelent meg szerdn 13.00-kor


Hodges schaudfontaine-i fhadiszllsn. Egy amerikai tiszt
szerint ,,a tbornagy ugy rontott be Hodges fohadiszllsra,
mint Krisztus, amikor megtiszttotta azizrekt l a templomot.''
Tul sok lett volna ta\n azt vrni Montgomerytl, hogy elrejtse rzelmeit. Ahhoz a seb tulsgosan mly volt. A nonnandiai csata utn az arnerikaiak a diadal orjban - .'gy rezte -lebecstiltk vezetSi kpessgeit s hagytk, hogy a onto gyo.
zelem eslye kicsirsszk a keztikbrl. Most ismt hozz fordultak, hogy k1hzza ciket egy vlsgos helyzetbl, amely - rgy
vlte - sohasem alakulhatott volna ki, ha marad a floldi erok
parancsnoka.

szovetsgesek ezen parancsnoki strukturjnak tszerve-

zse az utolso pillanatban tcirtnt, mert a csata irnytsa lassan


mar kezdett kicsriszni az amerikaiak kezbl. A katlan szaki s

dii peremtol eltekintve sehol sem volt tisszefiigg arcvonal s


az 1. amerikai harlsereg hadmiiveletei ktilonll ksleltet akciok sorozatv vltak. A megszakadt arcvonal helyrelltsra
ki'ildott hadosztlyokat nem ltalnos terv szerint vonultattk
fel, hanem ezek bekertiltek a harc sodrba egyms utn, ahogy
rkeek. Puszta vletlennek tekinthet, hogy a 7. pncloshadosztly dont pillanatban St. Vithbe rkezett. A l01. lgi szlItsu hadosztLy ugyancsak szerencss vletlen folytn kertilt
Bastogne trsgbe.A helyzetet mg zavarosabb tette, hogy
Hodges nem kapott direktvkat. A nmet tmads kezdete ota

64

sem Bradleyvel, sem ms parancsnokkal nem tallkozott, csupn egszen szikszavir parancsokat kapott, amelyek nemegyszer teljesen idejt mriltak voltak, mire hozz rtek. Bradley
ellenintzkedseinek titeme messze elmaradt a csata kifejl<dsnek sebessge mogttt, s 19.n estre az titkozet irnytsa
teljesen kicstiszott a kezbl.
Montgomery, mieltt 20.n wette volna a paTancsnoksgot,
alaposan megismerkedett a helyzettel. sszekotit 18-n s
|9.n az amerikai arcvonalra laildte, hogy pontos rtesiilseket
kaphasson. 20-n dlben rszletes jelentst kapott minden arcvonalszakaszrol, kivve a St. Vith krtili trsget' Igy amikor
egy rval ksobb megrkezett az tr. hadsereg fhadiszllsara,
jobban ismerte a csata helyzett, mint maga Hodges.
Montgomerynek az volt a vlemnye' hogy a 6. SS pnclos.hadsereg Antwerpent akarja elfoglalni' ezrt Lige s
i.{am.:r kozott akar tkelni a Maas folyon. Mivel Hodgesnek
neni vo|tak tartalkai' Montgomery azt javasolta, hogy az
l. amerikai hadsereg vonuljon vissza az szaki rsz egyes rz.
keny pondairl, rovidtse meg arcvonalt s szabadtson fel
tmads cljaira olyan erket, amelyeket most a vdelem ktit le.
Ennek elso lpcs<jekntki kell vonni St. Vith k<jrzetbl minden csapatol. Ez ajavaslat az anrerikaiak viharos nemtetszst
vltotta ki. Az anrerikai tisztek soha nem szerettek clyan tenileteket feladni, amelyekrt korbban vres csatkat v\,tak.
A vita teht a St. Vith korzetben llomsozo emberek sorsa
flolott folyt. A fiatal Montgomeryt l914-ben sorsra hagytk a
csatatren. Azta minden tbornokot megvetett, akik anlkril
kiildtk harcba katonikat, hogy a vesztesgeken elgondolkoztak volna. Eddig mintha egyik amerikai tbornokot
Eisenhowert, Bradleyt vagy Hodgest * sem rdekelte volna
csapataik sorsa, melyek az els vonalban harcolva prbltak a
nmeteket feltartaatni. Montgomery hangsulyozta, miszerint
,,...a szrvnyos s nem megfelel szervezett ellentmadsoknak semmi haszna nem lehet az adott knilmnyek kozott''.
Elsziir is, a frontot ismt <isszefiiggov kell tenni. Msodszor,

65

;| |rtIlr||r.krl|r;|| tl..:lzt'
r.p,yIit lr.Itt.grr.tt rikt.t
l

iill

l'cIl vtllttti, hogy Patton 3. hadseregvel


|lcvctni egy koncentrlt ellentmads so-

l|rrr|1it.li vtszrlttt tartotta magt ahhoz az |lsponthoz, misze.


trtt( lt Sl. Vitlt-i hdfolls fontos szerepet tiilthet be egy szaki

iiltyt cl lclrttimads sorn.


A vita nagyjbl itt tartott, mikor egy elcsigZott ezredest
vczcttek be. Vll-lapjn a 7. pnclosok jelvnytviselte. Egy
r r

lcvelet hozott, amelyben Hasbrouck biztostja Hodgest' hogy


amennyiben gyors segtsgetkap, rigy meg tudja vdeni
St. Vithet. A levl hatsra Montgomery hozzjrult, hogy a
vonalat ne visszavonulssal egyenestsk ki' hanem elonyomulssal, amellyel Hasbrouckot is felmentik. Ezrt utastotta
Ridgway vezrrnagy a XVIII. hadtestt, hogy nyomuljon e1<re, keljen t a Salm folyon, ,,lltsa helyre a vonalat Malmdy-

St. Vitlt_-Honffa|ize kozott, s ltestsenkapcsolatot a Bastogneban lvtalakulatokkal''.


- Uraim, ne feledjk - fejeae be az e|igaztSt ,,Monty'' -, a
nagy gyoze|mekhez is kis csatkon tvezet azut.
,,Monty'' azonban nem gondolta, hogy Ridgway onknyesen
fogja a parancsot vgrehajtani, sajt beltsa szerint. A karvaly.

omi, arrogns ejtoernys-tbornok az eligazits utn kozolte

tisztjeivel, hogy nem fog olyan parancsokat vgrehajtani, amelyeket egy angol adott ki. Ezrt sajt beltsa szerint fog cselekedni. Annyiban azonban mg teljestette a parancsot, hogy
megindult. Eltte iizenetet kiildott Hasbroucknak, hogy a vdelmi vonalat St. Vithtl Echternachig tartani kell, nincs visz.
szavonuls! Jllehet Ridgwaynek semmifele parancsadsi joga
nem volt a msik hadtest tbornokai fel, mgis utastsokkal
bombzott olyan tbornokot, akinek csapatait mr rges-rgen
sztvertk, hogy utolso leheletig vde|mezze a St. Vithtl
Echternachig terjed vonalakat olyan csapatok ln,amelyeket
teljesen bekertettek. Teljes volt a kosz. Montgomery legrmesebb lmban sem hitte, hogy a helyzet valban ennyire vls.
gos.

66

A St. Vithet k'lrtilvev vdelmi vonalakon virakoztak a katonik' Kimertiltek voltak, s fogytan volt a lszeriik. L<ivegeiket nem hasznlhattk, hiszen takarkoskodni kellett a lovedk.
kel' A tvolban nmet harckocsik dtib rogtek s lvontatta tiizrsgfoglalta el lllsait. Nemsokira aztn e|szabadult a pokol. Von Manteufel csapatai utols rohamra indultak St. Vith
vdi ellen. A vdk kitartottak, mert bztak abban, hogy
Ridgway csapatai, elssorban Gavin 82-es ejternysei megr.
keztek. ,,Gentlemant'' azonban a legkevsbsem izgata
St. Vith vdinek sorsa, sol&al inkbb Marlene Dietrich. Ezrt
a lgi deszantot nem St. Vith trsgben,hanem Lauer vissza.
vonulo 99-esei koz dobta le, maga is kiugorva az imdott ntt. Az amerjkai ejternystlknek mintegy kt kilomteres szakaszon L:ellett tvgniuk, hogy elrjkLauer 'visszavonulo csapatait. Igen m, de ezen a 2000 mteres szakaszon beltil a
Leibstandarte S S pncloshadosztly egy zsz|oa|ja llomsozott, iizemanyag- s l<jszerfeltoltsre varakozva. A nmetek az
els meglepets utn azonnal felvettk a harcot, s az amerikaiak els tmadhullma teljesen megsemmistilt. A msodik hul.
lmban rohamoz katonk is hasonl Sorsra jutottak. Semmi
sem tudta azonban meglltani a szerelmes Gavint, s a harma- i
dik hullm Ngta magt s egyestilt Lauer hadosztlynak
maradvnyaival. Nagy rat ftzettek a gycze|emrt. Az egyik
z:sz|a|jbo| sszesen 18 katona maradt letben' tiszt egy sem.
A msikbl 38 ktizkatona s hrom tis. Viszont a mivszn
meg volt menfve...
Gavin most mr szentelhetett nmi figyelmet St. Vith vdinek is. Szemlyeserr repiilt Vielsalmba' ahol a vgscikig kimertilt Hasbrouck kozolte; pncloshadosztrlynak mr csak roncsai vannak, s ha nem kap hamarosan erstst, knytelen lesz
visszavonulni. Gavin errl azonnal tjkoztatta Ridgwayt.
A vezrmagy reaglsa jellemz volt: rdin koztilte
Hasbrouckkal, hogy tobb nem parancsnoka a St. Vith korzetben harcol csapatcknak, s miiktidjon egyitt Jonesszal.
Hasbrouck valszntileg nem rtette mi tortnt. A csata kezdete
67

ll||t (.PyIl||||t{|kii(h)lt .|tltlcsszal.'. (aki egybkntteljes ideg sz.il.||||||ill;| |rl||rrlll cs lrasznlhatatlan Volt). Nem volt azonban
tr|r.;t. lt lrc|yzct abszurditsn toprengeni, mivel frontjt a n-

A harmadik u'nadisraa 2. SS s a 9. pncloshadoszuly indult a 82. lgi szllitsri hadosztily ltal immr tartott vielsalmi
arcvonal-kiugrs ellen. Ez arra knyszertette Montgomeryt,

csctten problta St. Vithet tartani. Tobb napja nem aludt mr,
iszonyatosan flradt volt. A sebesriltek s halottak helyre mr
nem rkezett utnptls. szz katonja s mindossze ngy harc.
kocsija maradt. A nmetek pedig konyortelentil nyomultak elre. Amint leszllt az este, Clarke
- kihasznlva a hatalmas h-

Laroche utat tengedje a nmeteknek.


A negyedik tmadst a Marche-Namur rt kiszlestsrein.
dtotta Model' de ezt a tmadst sikeriilt az amerkaiaknak viszszaverni. Marche-tl dlnyugatra azonban a 2. ptnclros hadosztlyt sikertilt meglltani, s ez elkerilve Rochefort-t elrte a
Ir{aas eltti trtols gerincet. December 23.n este Manteuffel
pnclosai mindossze 4 mrfoldre voltak Dinant-tol.

rttclr.:k tttr

legalbb hrom helyen ttrtk. Clarke ktsgbe-

vihart

kivonta csapatai nyomorusgos maradvnyait


St. Vithb l. Jval tulteljestettek minden elkpzelhett. Von

Manteuffel terveiben a vrrosknak rnr harom nappal ezeltt el


kellett volna esnie.
St. Vith eleste megmozdtotta az egsz nmet arcvonalat.
Az amerikaiaknak nem sikertilt lezrniuk a rst, raadsul az
l. hadsereget floldhcjz szegertk a gyors egymsutnban kovetkezt tmadsok, amelyeket most mr Model szemlyesen irnytott, s amelyek sokkal ersebbek voltak, mint azok, amelyek hat nappal korbban ttortk az arcvonalat.
Tizenkt nmet hadosaly, kozotttik kt pnclos sirjtott le
ezzel az uj csapssal az l. hadsereg kiterjedt arcvonalra . Az j
tmadsok koztil az elst a Malmdy-Btitgenbach*Monschau
szakaszon indtottk meg december Zl-n reggel. A tmadst
tekintet nlktil az oirsi vesztesgekre, 4 rn t folytattk.
A nmetek nem nyertek trt, de hat amerikai hadosztly sznejava veszett e| - az l. hadseregnek a fele _ az szaki perem
vdelmben, amikor Hodges tartalkokat keresett, hogy ujjrala.
kthassa nyugati szmyt. A msodik tmads betort a mr elesett St. Vith m<igotti,,patko'' szraikijz. Ennek kovetkeZben
Hasbrouk _ nem vve tudomst Ridgway egybkntjogcm
nlktili parancsirl, amely levltotta - knytelen volt visszavonulni a Salmon t. Ezt a manvert Clark-kal kivlan hajtottk
vgre, de ez|ta| a nmetek tisa utat nyertek St. Vithen t
Houffalize s St. Hubert fel, amit 23-n el is rtek azok az
erk, amelyek elhaladtak Bastogne mellett.

68

hogy a hadosztlyt visszavonja

Salmtl' s a Vielsalrrr-

Ezekben a napokban, amikor vlsg vlsgot kovetett,


Montgomery nem hagya, hogy a fejlemnyek eltereljk fi'.
gyehet a f<lcsapsrl. Egyltaln nem Zavata, hogy a nmetek
elfoglaltk a St. Vithbl Vielsalmon Laroche s Houffalize-on
St. Hubert fel vezet utakat, mert ezek az utak dlnyugat fel
vezettek, s ppen azt akarta, hogy a nmetek erre menjenek.
Minl mlyebbre hatolnak be itt, annl sebezhetbb vlnak, s
annl kisebb a valszntisge annak, hogy elegend ert sszpontosthatn ak az szak'rtyugati ttorsre'
Montgomery nem tartott attl, hogy a nmetek tkelnek a
Maason; Namur, Dinant s Givet hdjait mr decenrber 21-n
este szilrdan tartottk a brit csapatok, a XXX. hadtest
(Honocks) pedig a Masstl nyugatra vonult fel, hogy szemb-eszlljon azokkal az erokkel, amelyek esetleg tkelnnek a fo.
lyn, vagy barrnilyen diverzis tmadssal, amelyet Aachentl
szakla indtottak meg. Montgomerynek a legnagyobb nehzs.
get az okoa, hogy meggyzze Hodgest elgondolsnak heyessgrl s ez egszen sohasem sikeriilt neki. Haditerveinek
vgrehajtrshoz olyan foku tiirelemre s onmegartztatsra

vot sztiksg, amivel az amerikaiak nem

rendelkeztek.

Montgomery elmleti uton kzeltette meg a megoldst - az


amerikaiak rzelmi alapon lltak. A nmetek ardenneki ellen.
tmadsa az eurpai hboru ,,Perl Harbour''-ja volt szimukra.
Az amerikai csapatok, az els megrzkdtatsbl magukhoz
69

tcrvc, ugy gondoltk, hogy szilrdan kell tartani magukat, ahol


csak llnak, s vissza kell iitni olyan gyqrsan s olyan ersen,
ahogy csak lehet. gy vltk,csakis gy lehet meglltani s
megverni a nmeteket.
Az elst komolyabb nzeteltrskzvetlen St. Vith eleste utn

kovetkezett be. December 22-n reggel, fudgway utastotta


Hasbrouckot, hogy tovbbra is harcoljon a Salm folytl keletre.
Ha sziiksges, alaktson ki vd trivezetet, amit majd lgi riton l t-

nak el utnpotlssal. A tbornok azonban karakn mdon k zolte,


hogy mivel le van vltva Ridgway |tal, a csapatoknak semmiftile parancsot nem adhat. Szerencsre azonban Montgomery kozbelpett, rvnytelentetteHasbrouck levltst, s a dandrtbornok - miutn felhatalmazst kapott a visszavonulsra
- megmaradt
erit biztonsgban witte a Salm folyon. Montgomery beavatkoz.
Sa megmentette a megsemmistilst l St. Vith hs vdit, s tartalkot bocstott Ridgway rendelkezsre, amellyel megmentette a
kovetkez vlsgos helyzetet, amely 23-rn alakult ki, arnikor a 82.
lgi szlltsr hadosztlyt megtmadta a II. SS pnclos hadtest.
December 23-n, amkor a St. Vithben lvterket kivontk,
Montgomery javasolta, hogy Gavin huzdjon vissza Verbomontt 1 dlre' ara a gerincre, amelyet mindenki thatolhatatlannak
tartott. Hodges s fudgway megint tiltakozott. Estre azonban
Bittrich hadtestnek 2. SS pncloshadosztlya a Bastogne-Lige

ut

mentn ttorte Gavin jobbszrnynak gyenge vdelmt.


e a visszavonulst, de ennek

Montgomery most mr erltette

vgrehajtsra csak msnap este keriilhetett Sor. Ekkorra a nmctek

kiaknfutk sikeriket, elfoglaltk Grandmenilt, s Ridgwaynek

minden tartalkra sziksges volt, hogy meglltsa ket.


Montgomery vlemnye szcrint ez a v|sg sohasem kovetkezett volna be, ha a 82. hadosztlyt idejben visszavonjk. szmra
ez pusztn harcszati mozdulat volt, Ridgway szmra azonban ez
a becstilet s csapatszellem krdstjelentette. Mg Gavin is akinek pedig lte forgott kockn - tiltakozott, mondvn: ,,a hadosly mg sohasem vonult vissza fennllsa ta''.
E'z az amerikai felfogs legjobban Bastogne vdinek magatartsban kristlyosodott ki.

70

VIII.
A HIT vnosa
BASTOGNE
December lS-n reggelre Manteuffel St. Vitht l dlre 15
kilomter szles rst nyitott s azon t megindtotta hrom pncloshadosztIyt: a l 16' hadosztlyt Houffalize, a 2. hadosz.
tlyt s aPanzer Lehr hadoslyt Bastogne fel.
Von Lritfwitz, a XLYIL hadtest parancsnoka nagyon jol
tudta, mily nagy sztiksg van a sietsgre, mert egy eloz nap
elfogott rditizenetbl kideriilt, hogy amerikai lgi sz|ltsir
hadosztlyok indultak el Reims fell' Felttelezte, hogy e hadoslyok clja Bastogne, amely csupn 20 kilomterre volt len
halad oszlopaito1.

Bastogne-ban aznap reggel Middleton hadtestnek harcl.


lspontjn kvtil semmilyen ms amerikai egysg nem tar1ozkodott s ezek is parancsot kaptak mr az indulsra, amikor nyugatrol befutott a l0. amerikai pncloshadosztly (Robert.'s
dandrtbornok), Middleton legnagyobb megktnnyebbtilsre'
mert a vros keleti peremrol mr nmet elrsoket jelentettek.

Middleton nem vesetegetile az idt, s erit a varosba keletr<l s


szakkeletro| vezet| utak lezrsra ktildte, abban a remnyben,
hogy feltartoztatha1a a nmet pnclosokat, amg a lgi szll7l

tsri hadosztrly

az

megrkezk.Igy felhborodva, de anlktil' hogy


Middleton kozvetle-

1. hadsereggel kapcsolatban lett volna,

ntil Bradleytl krt felhatalmazst arra, hogy megvdje a vrost,


mg a bekertskockzatval is.
Von Ltittwitz szndka valban az' vo\t, hogy bekerti
Bastogne.t, ha nem tudja menetbl elfoglalni s este 10 rara
pnclos hadosztlyai mr alig 5 kilomtene voltak a vrostol.
A Panzer Lehr hadosly behatolt kt amerikai lezro alakulat
kzott, s parancsnoka (Bayerlein altbornagy), aki az |en
halad oszloppal volt, rigy dontott, hogy a sottsg leple alatt
vgrehajtott gyors csapssal esetleg el lehet foglalni a vrost.
Taln sikenel is jrt volna, ha nem koveti egyes civilek tancst, akik nem voltak olyan bartsgosak, mint gondolta. Javaslatukra megprblt egy mellkuton tvgni' s ez az rit sros
ingovnynak bizonyult.
Bayerlein 19.n hajnalban mg mindig 2 kilomterre volt a
vrostl, s most mr nemcsak azt t:udta, hogy amerikai pnclosok llnak szrnyain|, de azt is' hogy a vrost tartjk. A l01"
lgi szlltsri hadosztly (McAuliffe dandrtbornok) az jszaka folyamn megrkezett, s egyik ezrede nem sokkal napkelte
utn felvette a harcrintkezst Lehr pnclos harckocsijaival.
Manteuffel nem szimtottarra, hogy az amerikaiak ilyen
gyorsan mozogjanak, s hogy ilyen agresszvan reaglnak, de
ez nern trtettett el stratgiai clkitiizseitl. Bir csapatait
meglltottrk Bastogne-nl, a vros bekertse rdekben Wiltz
s Houffalize fel trmadt. Wiltz stratgiai fontossgu helyisg
vo|t, e|zrta a nyugatra s a Masshozvezeto utat. Ennek ellen.
re, csak egy szedett.vedett zsz|a|j vdte, amely katonai rendrokbl, sofr<jkbl, s mindenfle mokokbl llt. A,:;sz|alj'' a vroson kvtil sta be magt, amg civilek szzai hagytk
el otthonaikat, s vnszorogtak nyugat fel. A vrost Heilmann
ezredes ejternysei tmadtk, Maga az ezredes egyike volt
,,Monte Cassino'' legends ",zold ordogeinek'', de ezredben
olaszorszg s Normandia utn mr csak pr vetern maradt.
Ennek ellenre btrak s elszntak voltak.

72

Middletonnak megvolt a baja Bastogne megerstsvel, gy


nem tudott Wiltz.cel foglalkoani, arrely a nmet ejternystik

rohama alatt bamar elesett, csakigy, mint tle szakra


Houffalize. Aznap estre a st. vith-i ,Batktl'' dlre es

Diekirchig terjed szakaszon csupn Bastogne-ban volt szervezett vdelem. Hogy a varos vdelme milyen ers, azt
Manteuffel mg nem tudta, mert pillanatnyilag a nyugati elnyomulssal foglalkozott. Ennek megfelel en parancsot adott
von Ltittwitnrck, hogy gyalogsggal zqa Le Bastogne-t, s
pnclosaival nyomuljon elre a Maas fel. Modeltl pedig
azonnali erstst krt.
A tartalk helyt Hitler szakon a 6. SS pnclos hadsereg.
nl jelolte ki. Kt SS hadosly llt kszen Dietrich fcsapsnak L<tako.zsra s hrom Wehrmacht pnclgrntos.
hadosly sorakozott fel, hogy lecsapjon az aacheni arcvonal
kiugrsra szakrl' amint Dietrich elrte a Mass folyt. Model
a javasolta, hogy mivel Dietrich erit meglltottak, a kt SS
hadosztrly s a hrom Wehrmacht pnclgrntos hadosztly
dlen tmadjon s akazza ki Manteuffel ttorst. Politikai
meggondolsai alapjrn azonban Hitler azJ akarta, hogy dnt
csapssal az SS sujtson le. Kitartott amellett, hogy a kt
SS hadosztrlyt szakon vessk be, s ezzel adjanak mg egy
lehetsget Dietrichnek. A legtobb amibe beleegyezett, az vo|t,
hogy hrom alakulatot kiildjenek Manteuffel segtsgre.
Ez elkedvetlentette Modelt, de azrt mgis arra szimtott- s
nem alaptalanul -, hogy hamarosan sokkal ersebb panclosalakulattal vonul elre a Maas fele, mit amekkort eddig sem
fudtak az amerikaik megllaptani; s ez az et nem egy szerveZett arcvonalra, hanem Manteuffel ltal megnyitott szles rsre
fog lecsapni.
Minthogy Bastogne-t nem sikertilt k zvetlentil rohammal elfoglalni, a nmetek hozztttak, hogy a vdelmet felmorzsoljlg
s a 2l.n kdrtilkertettk a varost. Az ostrom eltt azonban
feh& zsz|val nmet tiszti ktildcittsg jelent meg. Az amerikai
humorra jellemzen, az els vonalban |vi| sznados megkr.

rIl.l,r. ;I rrt.rrrt.l k[ildtittsget vezetornagyot:


,,M08 akarjk
.rr lrrr rruululilrt'/ lillbgadom..."
z\ rrcItlctnek a Szeme Sem rebbent, ellenben tokletes ansolsiiggal kciztilte, hogy levelet hoztak az amerikai hely<rsg*pa-

rancsnoka rszre.A szzados tvette a levelet s htraktildte a


fhadiszllsra. ott Ned Moore ezredes vette t, aki felkeltette
McAuliffe tbornokot, s azt mondta neki: - Ngy nmet van
itt, s egy levelet hoztak magnak.

A levl a kovetkezket

tarta|mazta..

,,A Bastogne vdelmtveznyl amerikai parancsnoknak.


hadiszerencse forgando. A Bastogne-ban s a kozvetlen

kornyknlv amerikai csapatokat most ers nmet pnclos


csapatok kertettk be. Egtetlen lehetsgiik van, hogl megmentsk a katonik lett:adjak fel a vrost. Ha az indnanyt
visszautastjk, egy nmet t zrsgihadosztly s hat nehzpncIos-zaszloalj megsemmisti az atnerikai csapatokat
Bastogne-ban s kornykn.A tamadas a civil lakossagot is
veszlybe sodorja, mely nem all sszhangban a kozism"",m".

rikai humanitassal.

Von Ltitnuitz General der Panzertruppen. "

McAuliffe karomkodott egyet s osszegyiirve eldobta a felszltst. Moore ezredes azonban figyelmeztette, hogy a nme-

tek vlas vrnak. McAuliffe erre el vett egy paprt, s az ultimtumot Napleon rgi grd1nak hres waterlooi szavva|

utastotta vissza:,,Merde!'' (Szart! ).


McAuliffe hetyke v|asza mogott az a tlds rejtett' hogy
Patton megindtotta hadosztlyait Bastogne felszabadtsra'
Verdun utn Patton feldobva rkezett vissza luxembursi fhadiszllsara s azonna| hozz|tott a tmads elkszts?hez.
Elsz<jr is szoksos stlusban kiadta els napiparancst: ,,Hadseregem minden katonjnak tisztban kell lennie azza|, hogy
ezt attmadst nem lehet flvllrl venni. Nincs id a finomko-

dsra, vagy mi' Vagy a nmetek! Ha rohadkok annyira akarjk,


ht most megkaphatjk a magukt!,'
A 3. amerikai hadsereg III. hadteste december 22.n inditotta meg az offenzivt. A harom hadoslybl ll tmader<
clpontjai Wiltz' Bastogne s St. Vith voltak. Patton azzaLhencegett: ,,Karcsonyra St. Vithben lesztink.'' (Valojban az ame-

rikai csapatok csak egy hnappal ksobb tudtk elfoglalni

- s akkor sem Patton csapatai.) Pattont elssorban a


4. pncloshadosztly teljestmnyerdekelte, mely
Martelange-bo1 indtotta tmadst' Normlis kortilmnyek
vrost

kozott egY Shermann tank harminc perc alatt r Martelange.bol


Bastogne-ba. Patton, aki szemlyesen lltotta ossze a tmadst
vezeto csapsmrt ert, tiirelmetlentil vrta a hreket Bastogne
fel halado kedvenc hadosztlyrol.
Br a nmeteket megdobbenteti'e az a gyorsasg, amellyel
Patton hadosztlyait felszabadtotta' s szakra irnytotta'
harcedzett csapatok lvnazonnal s megfelelen reagltak.
Az Arlon-Bastogne irttl nyugatra a 4. pncloshadosztly els<
oszlopa 5 kilomterre megkozeitette a vrost, arnikor a Panzer
Lehr ellenlokse visszavonulsra knyszertette. A hadtest 4. s
5. gyalogoshadosztlya mg rosszabbul jrt.
Ezen a pntek reggelen Hemingway vgre eleget tett bartja,
,,TubbY'' Barton tbornok meghvsnak - valsznileg elfogyott a Prizs melletti borospince kszlete -, s a tbornok,
illetve nhny torzstiszt ksretbenfelment egy magaslatra,
ahonnan knyelmesen figyelhettk a tmad alakulatok had.
mozdulatait.',Vorts'' Irwin tbornok 5. gyalogoshadosztlya
tiizrsgielksztsutn indult rohamra Michelshof faluboi
Echternach irnyba a Sauer folyo mentn. A tmads azonban
kudarcba fulladt. Az 5.osok ell halad ezrede eltvedt a kodben, s az ellensg ztotllzbe futott. Az ket kovet f<jerk
hasonlo netrzsgekbeiitkoztek, vgtil a tmads teljes koszba
fulladt, a gyalogsg mg a trnads kijelolt megindulsi vonalt
sem rte eI" Ezt ifva Barton tbomok meg Sem irrdtotta sajt
hadosztlyt. Hemingway ugy dontott, hogy eleget ltott a h-

75

borubl shazatrt. Aznap este Barton jungsteri fhadiszllsn


egy kis bricsriestet szerveztek neki, bven folyt a pezsg s
whisky... Ekozben a vrostl 6 kilomtene fiatal amerikaiak

haltak meg a srban s a kidben.


. Ekkor mg nent tudtk, hogy ez egyben ,,Tubby'' bricsriestje
is volt, mert Patton konytirtelenril levltotta, amirt a parancs
ellenre nem indtoffa meg a trmadst Patton hadbrsg el
akarta lltani, de Eisenhower elintzte, hogy a levlts

,,Tubby'' megromlott egszsgi llapotra val tekintettel kovetkezzk be. A nagy garral bejelentett s dtjnt vltozst re.
mlctamads teht egyelre megakadt, Montgomery jslata
beteljesedett. Patton cliirnyu tmadsa annyit rt, mint ,,halottnak a csk''.

A nmet vdelem megszilardulsa Patton csapatai eltt


Model intzkedsnekvolt kszcinhett, mert a viiros gyors elfoglalsa elengedhetetlentil sztiksges volt annak a mdostott
tervnek a sikerhez, amit Bastogne elfoglalsa utn akart benyijtani Hitlernek. Eddig csapatai 70 kilomter mlyen hatoltak
be Belgiumba, de Model pontosan tudta, hogy egyltaln nincs
eslytik arra, hogy elrjkAntwerpent, s aligha remtheti azt
is, hogy tkeljenek a Maason.

Az amerikaiak ellenllsa szilr-

dabb volt, a tartalkok mozgatsa pedig gyorsabb, mint vrtk.

Nem vltak be a nagy mennyisgi amerikai tizemanyag zsk.


mnyolshoz filzi5dJ remnyeik sem' s gy a pancloshadosztlyaik nem hatolhattak a Maason tul. Hitler 300 kilomterre
val tizemanyagot igrt, valojban azonban csupn e mennyisgnek egyharmadt kaptk meg' s ennek legnagyobb rsztis
felemsztettk a kanyargs mellkutak s kitrk'
A mdostott terv valban az a ,,kis megolds'' volt, amit
Hitler korbban elvetett. Model a javasolta, hogy Antwerpen
helyett Aachen legyen a cl. Hitler csak azrt hag1'ta jov ezt a
tervet, mert tudta, hogy nem csaphat le Antwerpenre, amg nem
foglalta el a Maas Namur-Lige szakaszt. Abba is beleegyezett, hogy mieltt e terv megvalststloz hozzkezdenek, el
kell foglalni Bastogne-t.

76

Az ostromlott vros elleni tmads karcsony hajnaln indult


meg s a 15. pnclgrntos hadosztaly egysgei ttortk aZ
amerikai vdelem kiils vonalt. Virradat utn a pnclosok
tmadsa rijabb rst nyitott, de amikor a harckocsik megindultak, hogy t'tah,nzzk az tt<irst, kegyetlen oldalazi tizben
talltak magukat, amely az amerikai pancltor gyriktl eredt.
Az tttirsben rs vev 18 Panzer IV tpusu harckocsi koztil
egyetlen egy Sem maradt. Ugyangy jrt a gyalogsg, ame|y az
utols emberig odaveszett. Msnap a nmetek megujtottk
tmadsukat, de mg miel<tt eredmnyt rtek volna elo Patton
egy pnclos oszlopa keresztiilttirt a gyiriin s az ostrom vget
rt.

A nrnet sikert ezen a napon a 2. pancloshadosztly el<retrse jelentette, miutn mlyen Bastogne mogott elfoglalta
Rochefort, s eroteljesen haladt Dinant irnyba. Csakhogy
egyedtit ment. Balszmyn aPanzer Lehr leragadt Bastognenl,

jobbszrnyn a 116. pncloshadoslyt meglltottk Marche


s Hotton ktzott.
A nmet pncloshadosztly elrsei mr lttak a Maast,
amikor az itt bevetett s Joe Collins tbornok ltal veznyelt
tulerejii amerikai pnclos csoportosts lecsapott rjuk. Kt
napig dtihongott a csata Rochefort kriil, amint a csapdba esett
nmet er ktsgbeesetten igyekezett elkeriilni a megsemmisilst, abban bzva, hogy a Panzer Lehr s a 9. pncloshadosz-

tly kivgja tket szorult helyzettikb<|. Ez a ksrletazonban


meghirisult. Az uzemanyaghiny miatt a bekertett nmetek
knytelenek voltak ott harcolni, ahol lltak, de az amerikaiak,
akik szabadon manverezhettek a kemnyre fagyott talajon,
felgongytiltettk az ellenllst erdrl erdre, falurl falura,
mg vgtil a maroknyi nmet er <isszeroppant.
A h lassan sz||ingozott az elcsendestilt estben, amikor
Model tbornagy megllt a bastogne-t kortilvev vdelmi vonalak egyiknl. Halott amerikai katonkat ltott, osszefagyott
kez{ikben mg mindig gorcsosen szorongattk fegyvertiket, az

77

llt(.lIkIlt tliIl|Py()|t ir It(lsi hal| nemessge. A nmet tbomagy


l r tt lI tt, tt r1iy l
1litz i kattlIlitkat lt - ezrt nmn tisztelgett.
l|gyltttc:z ttap cste a fenyesen kivilgtott pnz Ritz szll
kil()rt,crrnit megszlllk az amerkai Militar Police egysgei.
A oparancsnok rkezett ide vacsorzni, titkrno-szeret5j.e k*seretben. A megerstett trsgSkorzeny kommandosainak szlt,
mert Eisenhower fixa ideja volt, hogy ez az egysg t akarta
I

foglyul ejteni. (Ekkorra mr Skorzeny embereit mindenhol elfogtk s kivgeztk') Eisenhower ezt nem tudta, mgis elge.
dett volt. Eze|ott beszlt f|rt felesgvel s megtudta, hogy
otthon minden rendben van' a sajt alig rt a nmet offenzvrl.
gy ht vacsora utn elovehette, s atdhatta mg mindig duzzog szeretjnek azt a brsonytokot, amely egy remekbek-

IX.

A HARAG I{APJA

sztilt gymnt nyakket tarta|mazoIt.


Elvgre karcsony este volt.

A karcsony hideg, tiszta id<t hozott az Ardennekben, s


Hitler katoni, akik a lelkeseds Lzban gve lptkt a belga
batrt, most reztka veresg f-agyos lehelett. Az tinnepek alatt
k d, amely az els hten olyan nagy segtsgetnyrijtott a nmeteknek, hirtelen felszllt, s azonnal szohozjutott a szovetsgesek lgiereje. Az Ardennek keskeny, zsufolt utjain olyan
koncentrlt clpontokat talltak a szvetsges repiilk, amelyet
a

a falaise-i zsk s a szajnai tkels ota egyszer sem lttak.


Az amerikai s a brit lgierok ngy nap alatt 15 000 bevetst
hajtottak vgre.

A bastogne.i kudarc' a rochefort-i katasztrfa s az utnpotlsi vonalak rnegsemmisiilse megtorte a nmet ofenzva ere-

jt.

A legmlyebb betorst elrcKarnpfgruppe Peiper is vls.


gos helyzetbe kenilt. Montgomery a 3' amerikai pncloshad.
osztlyt indtotta meg elleniik, amely egytittmikodve az 504.
amerikai ejternysezreddel teljesen elszigetelte Peiper harc.
csoportjt. Az I. SS hadtest parancsnoka, Priess azt javasolta,
hogy Peiper torjon ki a bekertsbcl.Elgondolst Dietrich
azonban nern hagyta jv, ellenkezoleg, azt a parancsot adta,

'18

l9

|togy az I. SS pnclos hadtest fokozza tmadsait a Peiper


harccsoport sikernek rdekben.Magyarn, mg nem adtk fel
azt.a tervtiket, hogy tkeljenek a Maason s kijussanak az a|pedig a korilzrrtharccsoport rrrr nem volt abban a
.fol'dre,
helyzetben, hogy tmadtag lpjen fel.

elfoglalt Froide-Cour kastlyban tartott megbeszlsen


Peiper
.s tisjei arca az elhatrozsra jutottak, ogy a La
Gleize-ba vonjik vissza a harccsoport egysgeit.
Am'g a Peiper harccsoport az egyre ers-od<i amerikai tma.
dsokkal volt elfoglalva, mgotteJ teniletein a helyzet egyre
rosszabbra fordult. A nmetek egy harccsoportja megprbIozoIt
.a ltfontossgu stavelot-i hd visszfogialsvl. Hasig
gzo|va a jeges vizti s sebes folysri Amblve-ben, a pnc
grntosok rohamot intztek az amerikai kzen lv szaki part
ellen. Ez a tmads is kudarccal vgzdtitt. Sem a hidat, sem a
k myktnem brtk elfoglalni. Radsul az amerikaak fel.
robbantottk a k<izpkorban piilt, ngylyuku khidat. Az utinpotls biztostsnak rdekben a nmeteknek rr|s hidat kellett
keresniiik. Ezt Stavelot s Trois.Ponts kizott m"g i' talltk, de
sok ortjmiik nem telt benne. Amikor az els Iarckocsi, egy
Jagdpanzer
1lrajtott, a gyenge hd osszeroppant a sulya alattis
a harckocsi felig elmertilt az Amblve viziban, Ez pontot is tett
1 1me1 tervek vgre.Utnptls s segtsg nlktil maradt a
Peiper harccsoport.
A La Gleize-ben koriilzrt nmetek mindenbl kifogytak'
Az tizemanyag- s ltszerutnptls megsztint, s ami tegtauu
ugyanilyen hftnyt jelentett, lelem mtr az els naptl k]ezdve
nem jott. Ezen a tarthatatlan helyzeten a Luftwaffo szI|togpeinek bevetsvelksreltekmeg vltoaahi' Husz Ju-52les
vitte a segtsget,de mint mr annyiszor, a tartlyokat rossz
1'"lv."l.s^rossz idpontban dobtrk l.e gpekrl. A szlltrnrny
legalbb 90 szna|kt az amerikaiak liaptrk. Egyre jobbar
zsugorodott az a tertilet, amit a harccsoport mg magaenat
mondhatott. La Gleize, Verimont s La Venne, iz a hrm kis
falu tartozott fennhatsguk al. Joachim Peiper rdin tj80

koztatta Priesst:
egyre romlik. Az jszaka folya',Helyzetink
min knyszerbl feladtuk Stoumont.t s Gheneux.t. Ma van
utoljfua lehetsgtink arra, hogy kitdrjtink.' December 23-n
jjel Priess _ figyelmen kvtiLl hagyva Dietrich kon{bbi parancst
_ engedlyezte a kitrest. (Aki most valami hsi ,,szuronyroha-

mot'' kpzel, az tved.) Miutrn ktilnos mdon a ,,malmdyi


mszros'' Peiper szabadon engedte _ s nem lovette agyon _
hadifoglyait, a jrmtivek htratragysval jflkornmintegy ezer
emberrel kiosont a romm ltt La Gleize-bl. Az amerikai hadifoglyok parancsnoka, McGrown magy ksbb tanriskodott
Peiper mellett a Malmdy-perben, hiba... Vgtil Peiper 770
leharcolt emberrel elrte a sajt vonalakat.
December 28-n Hitler jabb rtekezletet tartott, de arra csak
von Rundstedtet hvta meg mint a nyugati-fparancsnokot.
A tbornagy igyekezett meggyzni Hitlert, hogy hagyjanak fel
az offenzv hadmiveletekkel s vo4jk ki a hadsereget, mieltt
mg a sziivetsgesek nagyobb ervel hajtanak vgre ellentmadst. Jelentette, hogy a ,,kis megold.s'' vgrehajtisra sincs
lehetsg, mert a sziiksges ufnptlst s erstseket nem
tudjk kell gyorsasggal s megfelel mennyisgben elrevinni. Azt. javasolta, hogy Dietrich s Manteuffel vonuljanak vissza
Bastogne-tl keletre, egy vdelmi vonalra. Hitler elutastotta e
a tancsot, mert eltoklt szndka volt elujtani a Maas elleni
el retiirst, amint vgrehajtotta ltalrnros tervnek rijabb szakaszt: az etz szi offenzvt.
Hitler tvryya a tima sra, amely oly solcig kielgtetlen
maradt, a sikerektl rij tiiue lobbant. ,yA,z amerikaiak _ mondotta _ knytelenek voltak ms arcvonalon ll eriknek mintegy 50 szna|k, elhelyezni'' az Ardennekbe, s ennek eredmnyeknt elzszi arcvonaluk ,,nendkvtil vkony'' lett. E feltevs
alapjan Hitler parancsot adott, hogy Modet szilirdtsa meg
be|yzett az Ardennekben, s szewe?jze |ijj erit, mg a Saarvidken <isszpontostott nmet erk betrtek Elzszba.
Ujv napjn nyolc nmet hadosztly _ Brandenberger 7. s
obstfelder l. hadserege _ Blaskowitz vezrezredes parancsnok-

8l

sga alatt indtott tmadst a Saartl nyugati innyba. A velrik


szemben ll amerikai erk - Devers altibomagy 6. hadseregcsoportja, Patch t,rbornok 7. hadserege s Lattre de Tassigny
tbornok l. francia hadserege - tervszeriien vgrehajtott visszavonulssal elhuzidtak a nmet tmads ell. Ezutn _ abban a

hiszemben, hogy az ellensget sikeriilt megfutamtani Hitler


eTe a szakaszra helyezte t tartalkait. De kidenilt, hogy az

amerikaiak csak rij, szilrdabb arcvonalra huzdtak vissza.


A trmads Heinrich Himmler szemlyes beavatkozsa ellenre
is sikertelen maradt, aki mint az Ober-Rhein hadseregcsoport
parancsnoka, knytelen volt tudomsul venni' hogy a megsem.
mistsnehezebb feladat, ha az |dozatvdekezni tud. Himmler
egyetlen sikere az volt, hogy sikeriilt egy kis hdfiit ltestenie a
Rajnn, Strasburgtl szakra' Az rijabb nmet trmads megindulsakor Eisenhower hajlott arra, hogy visszavonja erit a
Vogzekig, mezze|, a mozdulattal egytitt jrt volna Strasburg
feladsa is. Ez ellen azonban De Gaulle lesen tiltakozott i
parancsot adott Tassygninek, Itogy az amerikaiak visszavonulsa esetn is vdje meg a vrost. Erre azonban nem kertilt sor,
Devers arcvonala fokozatosan megszilrdult s a nmet tmadrs
kifulladva megllt.
Janur 3.n, s 4-n ujra fellngoltak a harcok Bastogne ko.
rtil. Manteuffel tovbb erltette a vros bevtelt,s az itt kialakult csata az egsz ardenneki offenzva legkemnyebb titkozete volt' otoaikn a vros elfoglalsnak remnyei gyengrilni
kezdtek, mert Patton eri fokozatosan rkeek be, s mr von
Ltithvitz oldalt s htt fenyegettk. Erstsre nem volt lehetsg, mert ala szakon volt sztiksg, ahol Montgomery srijtott
le.

Elrkezett teht a ,,harag napja'', a vdekezbl trrnad lett.


A szovetsgesek hatalmas ellencsapsa_ az l. amerikai hadsereg szakrl a 2. brit hadsereg nyugatrl s a 3. amerikai hadsereg dlrl -, amit kegyetlen bombrzs vezetett be, azonban
82

csak lassan nyert trt, mert a borzalmas tli harcra az oroszorszgban szerzett tapasztalatokkal a nmetek alkalmasabbak
voltak, mint tmadik.
E harcok sorn Montgomery az els vonalba ment, s btortotta az amerikai katonkat' Itt kell megjegyezni, hogy sem a
hadseregcsoport parancsnoka (Bradley), sem az l. hadsereg
parancsnoka (Hodges) nem ltogatta meg az els vonalban har.
col csapatait. A brit tibornagy megielense nagy hatssal volt
a katonkra. Clarke tbornok meg is jegyezte: ",Nem ta||koztanr mg katonval, aki ilyen hidegvrti lett volna a harcban.''
Egy ne.'sik amerikai tis, Harden rnagy megjegyezte: ,,Szavai
mindenkire nagy hatssal voltak, rangra val tekintet nlktil.
Legatbb tudtuk, hogy mirtl sz| az egsz ktizdelem, s hogy a
nyer oldalon llunk.'' Ekiizben Eisenhower fontos levl rsval foglalatoskodott. Marshall tbomoknak ktildte Washingtonba, melyben javasolta, hogy Bradley kapja meg a negyedik
csillagot. (Ez nyilvn tapasz lett volna a sajgo sebre, amit
Montgomery megbzsval tittitt rajta.) ,,Bradley hsiesen kiizdott, S mindcnt megtett, hogy az adott krtilmnyek ktizott
helytlljon. A tibomokot a kialakult helyzetrt nem terheli felelssg'' - irta' Eisenhower ezitta| fejn tallta a szoget. Termszetesen nem Bradley, hanem maga volt a felelis az
Ardennekben kialakult he|yzettt. Miatta haltak meg amerikai
katonk ezrei.
A szovetsgesek teljes gytizelmt legjobban taln az az epi.
zd jellemzi, amikor janur 23-n az ujra feltolttt 7. pncloshadosztlyt St. Vith fel nyomult. Ezen a januri reggelen
Hasbrouck vezrrnagy odaszlt az lcsoportot vezet Ciarke

- Bruce, tged annak idejn kivertek


Vithb l. Szeretnd visszafoglalni?
Hrrom rval ksbb St. Vith romjain csillagos-svos lobogt fujt a hideg sz|. Az amerikaiak mr majdnem ugyanott

dandrtbornoknak
St.

83

Voltak, ahol |,944. december l6.n. Mindez azonban 80 000


fiatal amerikai letbe kertilt.
Ekkor mar Hitler sem tagadhatta le tinmaga eltt' hogy pnclosait a bekerts s megsemmistils veszlye fenyegeti' Ezrt
engedett Model stirgetsnek, s hozzjLrult a csapatok Rajna
mtig val visszavonsItoz. Ez.ze| a knyszeni s megksett
dontssel Hitler elismerte, hogy az ardenneki offenzva kudarcot vallott.
A kudarc alapvet oka az volt, hogy Hitler felttelezte, a
Wehrmacht kpes megismtelni 1940. vi teljestmnyt.
A tervezs sorn durvn tulbecstilte sajt erejt, s mg durvbban lebecsiilte a szovetsgesekt. Tovbbi tvedsevolt,
hogy azt hitte, lgi |mogats nlktil az amerikai csapatok
nem kpesek komolyabb ellenllsra, csakugy, mint a francik 1940-ben. Hitler rszrl egyltalrn nem volt rij, hogy
nem vette figyelembe tbornokainak tancst, de az meglep ,
hogy olyan kpessgti s kaliberti katonk, mint von
Rundstedt s Model ilyen engedelmesen alvetettk magukat
a dilrttor parancsainak a nmet tortnelem e dtjnt riban.
Nem szllhattak ugyan szembe Hitlenel a politikai clok
meghatrozsban, de kovetelhettk volna, hogy a hadmiveletek iranytst Hitler hagyja meg nekik. k pontosan
tudtk, hogy l{itler terve mr eleve kudarcra van tlve,mert
sem erejtik' sem tizemanyaguk nem volt elegend ahhoz,
hogy visszafoglaljk Antwerpent. Jl tudtk, hogy az egyet.
len' amit az Ardennekben nyerhetnek, az id, de azt is tudtk, hogy ezt csak a dtga ron felptetttartalkok felldozsva| rhetik el. A tbornokok koziil egyedtil von
Manteuffelnek volt btorsga althoz, hogy a harchelyzetnek
megfelelen, tinllan rte|mezze a Ftihrer fhadiszllsrl
kiildt'tt,'NEM MEGVLToZTATHATT!'' hadmtiveleti
utastsokat. De ezek csupirr beosztsnak megfelel en harcszati jellegti dtintsek voltak. Br Antwerpen elrseme sZ84

sze meghaladta kpessgeiket,a nmetek mgis elrhettk


vt,lna a Maas vonalt, ha Hitler nem ragaszkodik ahhoz,
hogy a fcsapst Dietrich 6. SS pnclos hadserege mrje.
Hitler ugy vlte, csak az SS-csapatokban van meg a siker
kivvshoz sziiksges fanatizmus. A hibt mg tovbb novelte, hogy Hitler akkor is az szaki szmy meger stse
mellett tartoit ki, amikor Manteuffel, nem pedig Dietrich
teremtett lehetsget a sikerre.

A^ e, csak egyik oldala az remnek. A msik oldalon ott

van az amerikai gyalogsg szvossga, akik, tapodtat se htrlva, tartottk az arcvonalat az ttcirs kt oldaln, s h jsiessgiik idt adott a sziivetsgesek ftparancsnoksgnak arra,
hogy maghoz trjen az els meglepets okozta riadalombol.
Miettitt rn'g a nmetek tcsoptlrtosthattak volna er iket'
s lendtilet et szereztek volna, amellyel elrhetik a Maas fo.
lyt, Montgomery rijjszervezte az acvonalat szakon, Patton pedig ellentmadsba indult dlrl. Amikor Montgomery
tvette a parancsnoksgot, a nmeteknek mg volt eslytik
arra, hogy elrjka Maast, de az esly hamar sernmiv lett
akkor, amikor Montgomery ers s tiirelmes magatartsval
kzbe vette az egsz kaotikus helyzetet. Montgomery nagy
rdeme az, hogy aZ egyes akcikat vilgos terv szerint folyo
csatv fogta ssze . De az ez:tttn kovetkez ti gyzelem amerikai gyzelem volt, amelyben a brit csapatok csekly szer e-

petjtszottak.
A nmetek s lyos ardenneki veresgnekkvetkezmnye:
keleten hamarabb megnyilvnultak, mint n5rugaton, mert az
oroszok lvezhettkannak ktjzvetlen el nyeit, hogy Hitler
e|pazaro|ta minden mozgo tartalkt.
E vgzetes hadmtiveletbl a nmet katona megrtette,
hogy nincs mr ereje a mrleg megfordtsra' s ez alsta
esetleg mg megiv remnyeiket. Egyszva| az offenzva

85

ktlt|aroa egyenlt

volt Nmetorszg katonai csdjnek beje.

lontsvel'
Ettl kezdve nem lehetett ttibb titkolni a nmet hadsereg
s a nmet np eltt, hogy vgrertek lehetsgeiknek,
.s

mr csupn fe||dozzk magukat egy remnyt.i"n krizdelemben.

igy vgzildtt a ,,hall ttibbsztjltjsen 50 rja,', amely egy


_ a mernylet ta _ elhomlyosul agy elkeseredett'
ine.is

x.

sz{ilemnye volt.

AZ UTOLSO ARNYEK
Amikor 1945. mjus 9-n a vilghboru eurpai szakasza
vget rt' a nyugati demokrcik minden ldozatinak egyetlen
eredmnye az vo|t, hogy az onknyrrralom qt a Rajntl az
Elbig szortottk vissza. A harc Europrt mg nem t vget.
Pusztn uj szakaszba lpett, egy uj ellensggel szemben, amely
veszlyesebb volt, mint az e|oz, mert jval aljasabb s nem
kevsbkonycirtelen volt amannl'
Lengyelorszg, amelyrt tulajdonkppen a nyugati szovets.
gesek hadba lptek annak idejn, Berlinnel, Bccsel, Budapesttel, Prgval s egsz Kozp.Eurpval ismt egy dikttor mar.
kba kertilt, s az erk egyenstilya mg jobban eltorzult, mint
5 wel eze|ott, A nagy hboru utani vek t rtnelme bebizo.
nytotta, hogy K zp- s Kelet-Eurpban a nci Nmetorszg
orokse a kommunista Szovjet-oroszorszg lett. Slin, azok

ktjztil a jelentsebb clok ktjztil, amit el akart mi - akrr


Rooseveltnl, akr Churchillnl, alrr Hitlernl - csupn a fekete.tengeri szorosok ellenrzst nem fudta megszerezni.

kik

tk elrseugyan a hagyomnyos orosz


jelentette,
politikai clok egyikt
de ennek kudarca elenyszett
86

foldktizi-tengeri

azok melleft a hatalmas tertileti nyeresgek mellett. amelyekre


Kozp- s Kelet-Europban tett szert. l939 auguszfusa ota nyu.
gati hatrai 600 rnrflolddel toldtak ki dlnyugati irnyban a
Dnyeszterttl az Adriig s 750 mrflolddel nyugat fel a
Pripjaty mocsrvidktl a thtiringiai erdtisgekig, ahol a szovjet megszllsi zona alg l00 mrfoldnyire volt a Rajntol. Miutn Nmetorszg megsemmistilt, Nagy-Britannia s Franciaorszg kimertilt, az Egyesilt Allamok pedig visszavonulni ksztilt
az europai tigyekben valo aktv rszvteltl, Szovjetoroszorszg nyugodtan haladhatott a maga utjn, figyelmen
kvtil hagyva volt szovetsgeseinek tiltakozst ppugy' mint az
EN SZ a|apokmnynak elveit.
Mindez nem volt elg annak a titkos httrhatalomnak,
amely ltrehoa ezt a ncizmushoz hasonlo borzalmas rendSzert _- az ,,oszd meg s uralkodj rajta'' elv alapjn keztikre jt.
szottk mgaz atomfegyvert is'
Az 55 wel ezel<tt lezajlott ardenneki titkozet nagyon jl
szirnbolizlja a mai helyzetet. A nyugati demokrcirik megnyugodva ugy vltk'hogy a kommunizmus ksrtete- amely egykoron bejrta a vilgot, mrhetetlen szenvedst zudtva az emberisgre - rnr halott. De - mint a nci Nmetorszg |944.
decemberben - ez a borzalmas er is feltmadt a pillanatnyi
kmbol, s akr az atomhall apokalipszist is ksz rzudtani
a meglepett vilgra.
Mennyi tragdinak kell mg bekvetkeznie ahhoz, hogy a
szabad vilg npei ismt felfedezzk azoknak a szavaknak az
igazsgt, amelyeket l645.ben a pislakol tbortiiz fnynla
Naseby melletti csata elestjn oliver Cromwell, a nagy angol
llamferfi s hadvezr egy dobon vetett paprra:

sok frfi letformja,


a napos oldalon lnek

''A hboru
olyanok, akik

s olyanok, atJk az rnykban:

Sok kz Vllzd az rnyk ellen,


de a valsgban csak akkor

fognak gyzni,amikor
az utols rnyk is eltiinik.''

AzArdennekbena,,Hall50rjt''sikertiltlettvltoat.

rny.
ncizrrrus veresget szenvedett. De vajon az utols
megfkezni?
is
sikertil
kot, a pnszlvizrnus siornyetegt

ni.

89
88

.-.

'r(rl

|in9

l'1 Dscnber

MELLEKLETEK

{l
5
tt
15 Mils*
*.'.\
i*.-..-.:J---T'*...--L'.f
0
i
10 15 t0 ZSXns

KRoNoLoGI
1944. december 16.
5 ra 30 perc. 2000 gyri tiizrsgibevezetse utn megindul a nmet offenzva az Ardennekben lv amerikai rllsok el|en.
A 6. SS pncloshadsereg tmadja a2. s 99. amerikai gyalogoshadosztiilyo.
kat.
Az 5. nmet pncloshadsereg tmadja a 28. amerikai gyalogoshadosztlyt.
Ejjel tmads ri Losheimnl a 106. amerikai gyalogoshadosztlyt.

December 17.

Reggel: Peiper SS alezredes harccsoportja elfoglalja a b llingeni amerikai


i.izemanyagbzist'
18' npigrntos hadosztly bekerti a l0' arnerikai gyalogoshadosztlyt.

Dlutn: Peiper harccsoportja elhalad Ma|mdy mellett, megtrtnik a

''malmdyi

mszrls''.

Az els nmet t-rmads St. Vith ellen.


Ejj e l : P eiper harccsoportj a thalad Staveloton.

December 18.
Peiper elfoglalja Trois-Ponts-t.
Manteuffel prnclosaielrettjrnek Bastogne fel.

December 19.
Reggel: A Panzer Lehr elri Bastogne-t.
Dlutn: Peiper elszigeteldik Stavelotnl.
St. Vith hsies vdelrne.
Es/e.. Eisenhower parancsrroki rtekezletet tart Verdunben.

December 20.
Eisenhower utastsira Montgomery

tv

eszi az,,szaki Front'' parancsnoks-

Bt.

Nmet trnads legnagyobb kiterjedse, 1944. december 24.

December 21.
St. Vith elesik.

Jelmagyarzat

ffi|
xxxx

gyalogsg

= hadsereg

lr"{
lr
il=pancelos
L._::J
I

xxx

= hadtest

il]

ejte'nyS

xx = hatiosztly

91

Decemtler 22.
Bastogne vdelmreberkezik a 10. amerikai pnc|os- s a 10l. lgi szllt.
su hadosztly. Patton megindtja ellentmadst Bastogne irnyba.

December 23.

Az elszigetelt Peiper engedlyt kap

a kitorsre.

jabb nmet tmads Bastogne ellen.


Manteuffel pncloske 4 kilomterre megk<izelti a Maast.

December 25.

Felszll a ktid s a sziivetsges lgier hatalmas csapst mr a nmet csapa.


tokra.

Rochefort trsgbena 2. nmet pncloshadosztly megsemmistil.

December 30.

Hitler ujabb rtekezletet tart, s elrende|i az ,,E|zszi offenzvt'''


1945.

janur

7. s az

1.

l. nmet hadsereg rnegindtja tmadst Elzsz irnyba.

Janur }.4.
Sulyos harcok Bastogne trsgben.

Janur 10_l2.

6. amerikai hadseregcsoport meglld a az elzszi nmet tmadst.

Janur
A

Viscount Sir Law MONTGOMERY of El-'Alamein, a hboru utin a


nyugati szvetsgesek rltal megszllt teriiletek fiiparancsnoka, s mint ilyen,
egyike azon keveseknek, akik idejben felismertk a szovjet veszlyt. Viszszaterve a szigetorsgba a brit hader vezerkari fntike lett.
omar Nelson BRADLEY a hboru utn l94&49.ben az amerikai hadsereg fparancsnoka lett, majd l949-tl l953-ig az Egyesiilt [amok vezrkari
fnkei egyestett bizottsgnak elntike.
Georg Smith PATTON lramar felismerte a szovjet veszlyt, ezrt kezdemnyezte a nmet hadsereg ncitlantst s utna felhasznlst a ,,mongol
veszedelem'' ellen. Vlemenynek a nagy nyilvnossg eltt is hangot adott,
ezzel elnyerte bizonyos kr k el|enszenvt. l 945 decemberben _ a hivatalos
verzi szerint- vratlanul ,,autiba|esetben'' hunyt el.
frontra veznyeltk,s az nevhez fiizdik okinawa bevtele.

szovetsgesek megindtjrik ellencsapsukat.

Bruce F. CLARKE megkapta mrisodik tbomoki csillagt s hadtestparancsnokknt vett rszt Nmetorsg elfoglalsban. Ks bb a megalakul
NATo parancsnoka lett

Janur 23.
St. Vithet visszafoglaljk az amerikaiak'

Janur 28.

Hitler lefiijja az ardenneki tmadst, s elrendeli a visszavonulst'

Janur 31.

92

rsznnBPLINEK TovBBI soRsA

Courtney Hicks HODGES.t a nyugat-eurpai fronhl a csendes-ceni

16.

A nmet csapatok maradvnyai megkezdik visszavonulsukat

ARDENNEKI UTKOZET

Dwight D. EtsENHoWER mint a sziivetsges haderk gyaes hadvezre vonult be a t rtnelembe' s gy szinte ,,termsztes'', hogy l952-ban az
Egyestilt |lamok elnike |ett. Elnoki tevkenysgnekrtkelsemeghaladja
e munka kereteit, csupiin annyit kvnok megiegyezni, hogy mltnak bizonyult eldeihez: Thomas W. Wilsonhoz s Franklin D. Roosevelthez. Ennek a
minstsnek pozitv vagy negatv tartalmt az olvasra bzom.

December 24.

AZ

cerd von RUNDSTEDT-et 1945 mrciusban Hitler vgleg felmenti,


mjus l-jn Bad Tolzben angol hadifogsgba esik. 1948 nyarn tr vissza
biiniik elkvetse''
Nmetorsgba, s l949.ben vd al helyezik
''hborus
miatt. Mg abban az vben felmentik' l953-ban halt meg Hannoverben.

a Rajna mog.

93

Walter MODIL az ardenneki csata utn a Ruhr-vidk vdelmrtfelels


hadseregcsoport parancsnoka |ett. Ebben a beosztsban nem hajtotta vgre
Hitler ,,felperzselt ftld'' taktikjt. Amikor megtizedelt csapatait az amerikai.
ak bekertettkaz gynevezett
Mode| feloszlatta hadsereg''Ruhr.katlanban'',
csoportjt s mivel mltatlannak tartotta hadifogsgot egy katona szmra,
agyonltte magt. Hirtgen vrban van eltenretve.

Freiherr Hasso von MANTEUFFEL


hborrj vgigmegtartotta
prnclosbadsereg-pararrcsnoki beosztst, s a hboru utn a ktiltinbz nmet
katonai bajtrsi szovetsgek tisae|etbeli e|n<ike lett. Egykori ellenfelvel,
Clarke tbomokkal egytitt bejrrk az ardenneki csatateret, s tisztelegtek az
elesett katonk emlke eltt.
Josef ,,Sepp'' DIETRICH mint a 6. SS pncloshadsereg parancsnoka
|945 mrciusban mg rszt vesz Magyarorszgon a szovjetek e|leni hadmiive|etekben, majd hadserege Bcs vdelmben vrzik el. Mint SS.tbornok
ki.ilntisen veszlyes hborus biinskent

kczelik, t bb trgyalson is hallra

tlik.Ksbb ezt az it|etet letfogytiglani brtiinbtintetsre

v|tazta1tk,

majd l959 februrjban szabadon bocstottk. l966-barr tralt meg.

Joachim PEIPER mint a Leibstandarte (testrsgi) prncloshadosztrly


ezredparancsnoka vgigharcolta vilghborrit. Amerikai fogsgba esett, s a
Malrndynl elktivetett gyilkossgokrt vontk felelssgre. Elbb hallra,
majd letfogytiglani briinre tltk.Mivel biiniissgt sohasem tudtrk bizo.
nytani, l956-ban szabadlbra helyeztk. Franciaorszgban telepedett |e, ahol
egy kommunista terorcsoport meggyi|ko|ta. Ejjel rgyrijtottk csaldjra a
heat. Peiper, akirl
''A hall 50 r.iljnak'' emlkezetes Hessler ezredest
mintriztk, gy valban tialrlt balt'

NnvnnuTAT
B

Balck }{ermann _ vezrezredes [ 7,


Barton,,Tubby'' - dandrtbomok 34' 38' 45. 7 7.
Bayerlein Fritz - altboma gy 25' 26' 3|' 7 4
Bcddel|-Smith - vezrlmagy 50' 62' 64
Bittrich Wilhelm - SS altbomagy 30,49,12
Bradley omai-attbomagy l

l'

14' l7,

|8,|9,z?,37,45'46' 50' 6l' 62' 63,&'67,74.

85.92

Branderrberger Erich _ gyalogsgi tbomok 22' 26'

C|arke Bruce

- dandrtbomok

'

83

46, 49, 58' 59' 66' 76' 8-5' 92

Collins Jos':ph' vczrtlmagy 13, 79


Cota Norrman _ dandrtbomok

3l

4'

u,

45

Devers Jacob - altbornagy 84


Dewine Mark * ezredes 34, 42,43,44,49
Dietrich Sepp * SS vezrezredes 22,25,29,30, 4| ' 45' 49,52' 54,55' 57' 58' 75'

8t'

83,87,93

Dietrich Marlene 38,44,47, 50, 69

Eisenhower Dwight D. * ngycsillagos rbomok l


62, 63, il,78, 80, 84, 85, 92,
" Everett Willis M. - alezrcdes 53, 54

l,

12, 14, 15' 19' 37' ]8' 46' 50'

6l,

Gaulle de * vczrrnagy 84
Gavin James _ dandrirtbomok 38,69 '.|2
Gerow l:onard - v ezertlmagy 3 4, 3'1, 44, 45

Hasbrouck -dandrtbornok 58, 59,60. 6l' 68' 69' 70,72'85


Hemingway Emest 38, 77
Heydte August von * ezredes 4 l, 47
Himmler Heinrich 84
Hitler Adolf I l, 13, 15, 19,21,22,23,24,25,26,?7,29,30'

3l'

39' 62' 75' 78'

8l'

83'

84,86,87, 89,93

94

95

llodges Courtney _ vez&magy |2, |3' |7' 34,3"l, 46,49' 59' 60' 62,63,66,67,68,

70,7r,85,93

Hoftnann.Schonbom _ vezrmagy

FELHASZNALT IRODALOM

49, 60

J
Jodl Alfred

- vezrezredes22,23
Jones_dandirtbomok 34' 43,44'49' 58' 59' 60'
6l

Juin _ vezrmagy

6l'

70

L
Lauer

dandrtbomok 46' 47' 69

Leonard- dandrtbomok 35

Liittwitz _ pnclos tbomok 73, 74,75' 76' 84

MacArthur Douglas

ngycsillagos tbomok 14

MacAuliffb Anthony _ dandirtbomok 74' 76


Manteuffel Hasso * pnclos tbomok |8' 22,25' 26,30' 42' 46' 58' 59, 60' 69,70',||
'
73,74,"r5,83, 84, 86, 87,9t,94
Middleton Troy_ vezrmagy 34,35' 3' 37' 38,44'45' 46' 58' 59' 60'6|,73,74,75
Model Walther*tbomagy
75,^18,79,83,86,94

|2,13'14'2?,23'25,28,29,39,4|,54'57'

59' 60' 70'

7l'

MontgomeryLawB.-tbornagyI|,|,2, l3' l4' l5' |9'22'62,63,64,65,66'67'71,


'12, 78, 81, 84, 85, 87, 94

Mohnke Wilhelm _ SS vezrmagy 48' 52

Blumenso M.: Az ismeretlen Patton


Eisenhower D.: Kereses hboru Eurpban
Frank S.: A l06. hadosztaly dicssges tisszeomlsa
Lewis J.: Bizonytalan tletA hborus biinok t rtnete

MacDonald C: Az ardenneki csata


Merrian R.: Dark December (Komor december)
Montgomery B.: Emlkiratok
Shomon J.: Crosses in the Wind (Keresztek a szlben)
Shulman M.: Defaet in the West (Veresg Nyugaton)
Weingartner J.: A malmdyi mszrls s rgyals t<irtnete
Wilmot C.: Harc Eurprt
Whitins C.: Az utols tmads

PattonGeorge_altbomagy|2'|3'|5, l6' l7'30'33,35,3-|,62,63,66,68,76,7"7'


84,87,92,94

PeiperJoachim SSalezredes40,41,47,48,49,52,54,55,57,58,81,82,83,91,92,
94

pd955 flgmtann

SS vezrrnagy 52' 57' 58'

8 l

'

83

fudgwy _ vezrmagy 68, 69,70,72


Robertson - dandrtbomok 34' 45, 46' 4.7
Roosevelt-elnk 14' 37' 89
Rundstedt oerd von_tbomagy l7, |9'22,23,24,25'27' 83' 86' 94

s
Simpson - vezrd'magy |2' |7, 46' 50
Skorzeny Otto * SS alezredes 3 l, 57, 80
Summersby Kay 38

96

97

TARTALoMJEGYz,rc

99

FOLDI PAL

sZTLINGruDI
CSATA

IGAZ TORTENETE
aa

ANNO KIADO

Fi'ldi Pl

A SZTLINGRDI CSATA
IGAz rtnruETE

I.

ALTALANOS HADASZATI

Bort: Frigya

HELYZ'F''T

1942 TAVASZA
Amikor 1942 tavaszn az olvadsi idszak tme-

tsBN

963 375 026

Anno Kiad
Felels kiad az Anno Bt. vezetje
Nyomta es kttte a Megapress 2000 Kft.
Felels vezet'. Kerekes Ferenc

netileg vget vetett a hadmiveleteknek, Hitlemek azza| a srilyos krdsselkellett szembenznie' miknt
folytassa a hborut a Szovjetuni ellen. Defenzv
megoldsra nem is gondolt. olyan hangosan s nyomatkosan bizonygatta, hogy a Szovjefunio elleni hborut mr megnyerte, hogy nem maradhatott hazugsgban. Ha defenzv marad, akkor egyrittal elvesztek
azok a kiltsok, hogy a hborut gyzelemmel fejez.
heti be. |942 volt az utols v, amelyben _ esetleg -

rng a nmet hadsereg zomt zavarta|anul be lehet


vetni egy fronton. Ksbb, ha Anglia maghoz trt az
l940-es veresgbl s az amer]kai |zas tempban
folyo fe|szerels rezteti hatst. akkor a mr most
meglv kis szak-arikaifrontbol s a franciaorszgi
msodik potencilis frontbl, amelyek mr Norvgia1
s a Balkn megszllsa mellett nagy nmet erket
kotnek \e,igazi arcvonal fejldott ki.
Az |94|.es s az azt ktivet tl br a nmet hadsereg erit nagymrtkben ignybe vette, azonban tmado ereje, mind a csapatok szellemt, mint llapotukat tekintve toretlen volt. Ennek elienre nem volt
annyira ers, hogy a 3000 kilomteres arcvonalon
egyszerre tmadsba lendtilhetett volna. Az osszes
pnclos- v gpkocsizo-kotelk egy frontszakaszon
ttirtn osszefoglalsval lehetett ttit sikert elrni. A
tbbi arcvonalon meg kellett elgedni azza|, hogy a
legutobbi v kiesseit annyira ptoljk' hogy a csapatok ismt teljesen harckpesek s mozgkonyak legyenek. A tulzott ignybevtel csokkentse rdekben, amely mr a meglv s tervezett offenzvval
mg tetemesen meghosszabbod arcvonal hosszfedezetnek velejroja' felmerilt, hogy a szovetsges ro.
mnoknak, olaszoknak s magyaroknak joval nagyobb mrtkben kell rszt vennitik a keleti hboru6

ban, mint eddig. Ezeknek az orszgoknak mintegy 35


hadosztlyra lehetett szmtani. Harci tapasztalat, kikpzss felszerels tekintetben jval a nmet kotelkek mogott lltak.
A Vors Hadsereg a vrtnl jval nagyobb ellenll ert mutatott. Az embervesztesgre val tekintet
nllail indtou tli offenzvkban azonban srilyos
vesztesgeket szenvedett, amelyek mg hozzjottek
az elmrilt nyr vesztesgeihez. Ezek a kiessek azonban nem tortk meg a Voros Hadsereg gerinct. Mg

mindig elegend ereje maradt, hogyilj fellltsok rvn hasznlhat keretekre tegyen szert, s azokat kikpezze. A Szovjetuni badigazdasgi ereje azonban
rzkenyen megrendiilt. Az elfoglalt Donyecmedence a hboru e|tt az egsz sznterme|s2l3-t
adta. A Szovjefunio elvesztette vas- s mangnrcteriletnek3l4 rszt.Az Urlon tul a hboru eltt elkezdett uj, hatalmas iparvidk kiptseaz elveszett
tertiletek miatti kiesseket nem tudta fedeani. Az amerikai segtsg,jllehet mr oztinlott, a btirokratikus
szovjetrendszer ritveszti s a nagyarnyu lopsok
kvetkeztben mg csak kezdetlegesen teztette hat.
st. rtkesagrrtertiletek jutottak nmet kzre. A 170
miltis lakossgbl 35 milli elveszett, mindenesetre
a fegyverbr lakossgot ttibbnyire idben evakultk.

A nagy ofosz tomegek megbzhatak voltak, nagy

r-

sztiket az rigyes szovjet propaganda s az ostoba btinos nmet faji intzkedsekfanatizLtk s osztonszertien is hazjuk vdelmrevoltak bellwa, azonban
idnknt vlsgba keriiltek. Ezt mutatta az tl|k
szma, amely mindenritt emelkedett, ahol a hadi hely.
zet az oroszok szmra kedveztlennek ltszott. A
GPU hozzItott, hogy az titok szm a hozztartozk konyortelen likvidlsval csokkentse.
A Szovjetuni s a Voros Hadsereg helyzetnek
ilyetn megtJsealapjn Hitler azt a tervet ptette
fel, hogy |942 nyarn az arcvonal dli szakaszn az
orosz hadsereg jelents rsztmegsemmisti s az
orosz npgazdasgot dtint helyeken annyira meggyongti, hogy vgs kihatsban ez az orosz hadvezetst megbntja.
Ezt az optimista tervezst altmasztani |tszot1,,
hogy a Voros Hadseregnek Moszkva trsgben
l94I42 teln elrt, figyelemre mlt sikereire 1942
tav aszn j abb kudarcok rnyka vetdott.
Sztlin a nmet szaki hadseregcsoport elleni tmadssal 1942 tavaszn ki akarta szabadtani sanyargatott helyzetb| abezrt Leningrdot. A Hozin altbornagy vezette leningrdi frontnak, az I94|. december I7-n, ngy liivsadseregbl megalaktott
8

volhovi fronttal egytitt, amelynek

parancsnoka

Mereckov tbomok volt, a Ladoga-totol dlre t kellett tornie a nmetek ostromgyiirijt.A Leningrdban
tartzkodo csapatok azonban sem ernlttikkel sem
hinyos fegyverzettikkel nem voltak alkalmasak a tmadsra. igy az 54. hadseregnek s a 2. csapsmr
hadseregnek kellett a volh<lvi front szmyain a
Volhov folyn tkelrritik s a Moszkva_Leningrd
vasritvonalon fekv Ljubanynl ttornitik a gyirtin.
A hadmtiveletekben a foszerepet a 2. csapsmr
hadsereg - kilenc hadosztly s ht dandr - kapta,
amelynek parancsnoka Andrej. A. Vlaszov altbornagy, a moszkvai gyjzo, a ,,Szovjetuni Hse'' aranycsillagnak kihintetetde volt. (Ezt a tnyt e sorok rojnak, a moszkvai katonai akadmin tanto tbomokok szemrebbens nlkul letagadtk. F. P.) Pedig
ugyancsak neki sikeni|t 1942. mrcius elejn a nmet
llsokat ttomi s nyugati Volhov parton ,,posvnyos' rittalan erdsgeken keresztiil, gyakran' derkig
a hban, vagy trdig vzben'' folytatni a tmadst Leningrd felszabadtsrt. Ljubanyt azonban nem
tudta elrni. A nmet ellenlls fokozdott, a 2, csapsmr hadsereg megrekedt az erdkben s a mocsarakban. A ffronttl val leszakads veszlye fenye.
geteff. Vlaszov jovhagyst krt a visszavonulshoz.

Sztlin azonban ezt kereken megtagadta, s kovetelte,


hogy tovbb folytassk a tmadst. 1942, mrcius 19n a 2. csapsmr hadsereget von Ktichler veztezredes csapatai bekertettk. Mjus elejre kimertiltek
az utols lelmiszer- s ltiszertartalkok. Sztlin vgtil
mjus 14-n mgiscsak engedlyezte a visszavonulst. Vlaszov sorsa azonban mr megpecsteldott.
Hadserege a mocsaras vidken nyomorrsgos vget
rt. Csupn a Botyeckaja-Mjasznij-Bor{sudovo trsgen tizenngyezer katona esett el mjusban. Tovb.
bi ezrek fulladtak vizbe, vreztek el, haltak hen a
volhovi serdkben. Csak harmincktezer ember maradt letben, a magukra hagyott, elcsigzott katonkat
a nmetek ejtettk foglyul. Vlaszov tbornok elrejtzott ebben a hullamezoben, de vgiil a helybeli lakosok nmet kzre adtk. Kscbb,mivel ltta, hogy
Sztlin hogyan ktildi mszrszkre a Voros Hadsereg
katonit, szembefordult vele, s egy, a bolsevizmus
ellen kiizdc fehr hadsereg lrellt.

Hasonlan szerencstleniil vgzdott egy szovjet


lovas hadtest tmadsa |942. janur kozepn a nyugati front balszrnyn. Kezdeti sikerek utn, sikertilt a
nmet vonalakat Juhnovtol dlnyugatra ttornie s a
Szmolenszk_Yjazma vas fuonal s nrtirt mentn fek-

t0

v Zemljovig elrenyomulnia. ott janur msodik


felben l640 ejternyst vetettek be. Ez volt a V<irs
Hadsereg els nagyobb lgideszant-akcija ebben a
hboruban. Juhnovtl szakra a 33. hadsereg is elre
fudott nyomulni a Yjazmtl dlre eltertil rtsgbe.
ott ksbb szintn bevetettek lgideszant.csapatokat,
enltta| egy egsz dandrt. E hadmozdulatok clja
Yjazma bevtele volt, ami azonban nem sikertllt. A
nmetek eireteszeltk a betorsi helyeket, s februrban kezdtk felgongyolteni a benyomult szovjet erket, amelyek hamarosan utnptlsi nehzsgekkel
ktiszkodtek: mg a lovak abrakjt is lgi riton kellett
eljuttatni a katlanba. 1942. prilis vgna szovjet
csapatokat Yjazmtol dlre valsggal megsemnristettk. Csak Pavel A' Belov tbomoknak, a 2. lovas
hadtest parancsnoknak sikertilt nhny szz lovasval, tobbhetes bolyongs utn elrnie a szovjet vona.
lakat. A s lyosan sebestilt Mihail G. Jefremov altbornagy, a 33. hadsereg parancsnoka prilis 19-n ongyilkos lett, nehogy nmet fogsgba keriiljon.
Egy msik srilyos kudarc a Kercs.felszigetnl rte a
szovjet erket. Mg 1941. december vgnsikertilt a
szovjeteknek Kercsnl s Feodoszijnl partra tennitik

44. s 51. hadsereget. Ezekkel a Krmet akartk


visszafoglalni, s az akkor mg szovjet kzen lv
Szevasztopolt felmenteni. A szovjet sikert elsegtettek, hogy a korzetben vd nmet XXXII. hadtest parancsnoka, grof von Sponeck altbornagy engedly
nlkul elrendelte a r,isszavonulst a Parpacsfldszoros mig. Emiatt Manstein vezteztedes, aki a
Krm-flszigetenlv 1l ' hadsereg parancsnoka volt,
|942, janur elejn abbahagyta a tengeri ercid ostromt, s hadseregnek zomvel a tmadk ellen for-

dult. Janur l8-n sikertilt is az


Feodoszijtol szakra visszavetni,

oroszokat

a Kercs-felsziget

azonban a szovjetek kezn maradt.


Sponeck tbornokot azonnal levltottk, s tekintet
ott a 90. konnythadosztly
parancsnoka volt - a hadbrsg hallra tlte.
A megkapaszkodott szovjetek jabb nagy tmadst

nlktil afrikai rdemeire

kba varrtk

parancsnokaik Mehlisznek, ennek az ostoba zsarnoknak' ennek a kontr katonnak s llando gyanakvsnak lettek az |,dozatai. Senki nem shatta be magt,
nehogy gyengtse a csapatok harci szellernt. A nehztizrsgets a legmagasabb ttirzseket az els vonalba helyeztk, s gy tovbb. Egy tizenhat kilomteres szlessgifrontszakaszt kt hadsereg foglalt el,
egy hadoszt|y arcvonalszakasza nem haladta meg a
hat-htszz mtert. Soha s sehol nern lttam csapatokat gy osszezs folva. Persze az egszet vres ksv
tapostk, s a tengerbe soprtk... Elpusztultak, mert
nem egy katona vezette a csapatokat, hanem egy komisszr.'' * irta egy jelen. lv haditudst' akinek
ezen jelentst,,teirnszetesen'' a szovjet hadtortnelmi irodalom nem publiklta'
A krmi front nvleges parancsnoka, D. T' Kozlov

indtottak' Manstein azonban etlentmadssal megsemmistette, s a tengerbe vetette ket. A Vtiros


Hadsereg Kercsnl 200 harckocsit s 1397 loveget

altbornagy

hagyott htra; 169 198 voroskatona esett fogsgba.

neki.

szovjet hadtortnszek a veresget Lew

Z.

Mehlisznek, Sztlin kedvenc fokomisszrjrfurak a nya-

t2

s tegytik hozz,joggal. ,,A csapatok s

csak

alzatosan

engedelrneskedett

Mehlisznek, Sztlin kedvenc komisszrjnak, s szo|gai modon azt tette, amit ez a politikai tiszt parancsolt

Mindez azonban nern vltoztatott azon a tcnyen,


hogy Szevasztopol s a Herszon-felsziget clfoglalsa

IJ

utn Manstein hadserege ujra az egsz Krmet birtokolta.


Ez volt abadszatihe|yzet, amikor Hitler maghoz
rendelte a vezrkart, hogy a tovbbi hadmiveletek
kidolgozsra adj on utastst'

II.

A ooKKESEToo
Az |942 nyarta tervezett nagy tmadssal a nmet
hadvezetsg Hitler hajanak megfelelen a
szovjeteket a kaukzusi olajfonsoktl akarta elvgni.
Ehhez a kedvez feltteleket megteremtette Kercs s
Szevasztopol elfoglalsa, valamint az idkozben kifej ldott harkovi csata befej ezdse.
Az szaki szrnybiztost hadmriveleteket a 6. nrnet hadsereggel egytlttmiiktjdsben, br Weisch vezteztedes hadseregcsoportjnak kellett kt titemben
vgrehajtania. Az els titenret a Donhoz va| elretors kpee, ltalban Voronyezs irnnyal. A msodi.

kon a Don mentn lev szovjet csapatok felgongyoltse folyt.

l4

t5

hadjrat irnyelveit az oKH (oberkommando


Heeres) |942. prilis I2-n adta ki. Ez az alaprendelet
a hadmtveleteket ngy idszakra osztotta. Az els hrom idszakra meghatrozva erit, az idt s a feladatot is. A negyedik idszaknak csak a kezdett je-

lcilte meg, a befejezs idpontjt nyitva hagyta. Mivel


a hadjrrat a hitleri hadvezets teljes csdjt mutatja
be, sztiksgesnek ltszik annak tervezsbes vezetsbe jobban belenzni, mert itt talljuk meg a csrjt
a slingr di katasztr fanak.

Az

irnyelvek - kivonatosan - az albbiakat tartalmaztk:


E|s idszak:
Kezdete jrinius 15. Erk (dlrl szakra): 6. nmet
hadsereg, 2 magyat hadsereg, 4. nmet pnclos s a
2. nmet hadseregek.

Feladat: kt csoportot alko|va, az szaki ersebb


csoporttal - ebben volt a 2. magyar hadsereg is Kurszk kelet korletbl, a dli gyengbb csoporttal
Harkov szakkeleti k rletbl tmadni s megsemmisteni az ellensget, mely a kt csoport kozott tallhato, s a Dont Korotojak s Voronyezs kozott elrni.
Ennek vgrehajtsa utn:

a)

a 2. nmet hadsereg vdelmi llst foglal Vo.


ronyezs' szak-Droszkovo kizott, s biztostja a
Korotojak s Voronyezs kozotti Don vdelmt;

b)

a 4. nmet pnclos hadsereg a 6. nmet hadse-

reg rszeivel Tyihaja-Szoszna szaki partja mentn


tcsoportosul, s felksztil egy dli-dlkeleti tmads-..a.

Msodik idszak:
Kezdete jrilius 15. A fent emltett 4. nmet pnclos hadsereg felfejldik a Tyihaja-Szosznn s
Sarobelszk, Belovodkoje iranyba nyomul elre. Az
1. nmet pnclos hadsereg,

a 17. nmet hadsereg r-

szeivel Artyomovszk ktirzetbl L i szic sanszkra tmad


s bekerti mindazokat az orosz erket, melyek Har.
kovtl keletre s dlkeletre llnak.

Harmadik idszak:

Kezdete augusztus 15. A nmet 4. pnclos, a 6.


tbori, az |. pnclos, a 17. s 11. tbori hadseregek
minden erejtikkel keleti irnyba tmadnak. Jobb
szrnnyal Taganrog-Rosovon t a Don als folysa
szaki partjn, bal szirnnyal Bogacsur ktirletbl a
Don ktizps folysa dli panjan. Megtiszttjak a Don
nagy kanyarulata k zotti korletet Salingrdtl nyugatra az ellensges erktl, s elfoglaljak Sztalingrdot.

l6

t7

Azutn a 6. nmet tbori s 4. nmet pnclos hadseregek fedezik a Don ktizps folyst, s ers vdelmi llst foglalnak a Don s a Volga kozotti foldszoroson Sztlingrdtl szakra.
Az tisszes tt'bbi erk tcsoportosulnak, s tmadsra kszenltbehelyezkednek dli irnnyal a Kaukzusra.

Negyedik idszak:

.Kezdete szeptember'15. Az 1. nmet pnclos hadsereg, a 4. nmet pnclos hadseregnek minl na.
gyobb rszeivel megerstve _ lehetleg a 6. nmet
hadsereg egysgeivel is - a 17. s 11. nmet hadseregek zome szles arcvonalon tkel a Don als folysn,
elfoglalja a Kaukzus hegysgtl szakra fekv teniletet tel.jes szlessgben az Azovi s a Kaszpi-tenger
kozott, belertve a Tamany felszigetet is, anrelyet a
1 1. nmet hadsereg csapatainak a Kercsi-foldszoroson
t val tmadssal kell elfoglalnia.
A nyri hadjrat teht hrom iitemben akaqa az
oroszt megseIrmisteni. Els titemben a Kurszk krtili
er<ket, msodikban a Harkov koriilieket, harmadikban
a Don ats folysa nagy kanyarulatban lvket, hogy
aztn minden ert latba vetve Sztlingrd elfoglalsra s a Kaukizus egsz teniletnek birtokbavtelre
kertiljon sor.
t8

fenti terv kivitelre Hitler a Dli Hadseregcsoporto{ a K zps Hadseregcsoporttl elvont kt hadsereggel (2. tbat'' s 4. Panclos) megersti, s belle kt hadseregcsoportot alkot. A Heeresgruppe B-t
(2. nmet tbori, 6. nmet tbori' 4. nmet pnclos,
2. magyar s 8. olasz hadseregek) s a Heeresgruppe
A-t (1. nmet pnclos, 11. s 17. nmet tbori, tovbb 3. s 4. romn hadseregek).
A B hadseregcsoport parancsnoka kezdetben von
Bock tbornagy, jrilius l3-tl kezdden bar Weisch

vezrezredes. Az A hadseregcsoport parancsnoka


szeptember 18-ig List tbornagy, majd von Kleist tbornagy.

kt nmet hadseregcsoporttal szemben orosz


rszrl a Brjanszki arcvonal - parancsnok: Golikov

vezrezredes, a Dlnyugati arcvonal - parancsnok:


Tyimosenko marsall - s a Dli arcvonal - parancsnok: Maszlenikov altbornagy - csapatai llottak. Az
erviszonyok ktiriilbeltil kiegyenltettek voltak.
A hadjrat lefolysnak ismertetse eltt egy-kt
ltalanos megiegyzst kell az irnyelvekhez fiizni,
mert itt is szokatlan hitleri vezetssel llunk szemben.
A klasszikus hadvisels nagy mesterei: Napleon,
Moltke, Flindenburg a hadjrat lefolyst az ismert
sajt s ellensges dcint tnyezk figyelembevtel19

vel egszen a hadjrlrat clja elrsigvgiggondoljk,


s voros fonalknt Leszogeztk. A hadvezr lelki szemeivel ltta, milyen csoportostsban s hol fog llni
a hadsereg akkor, ha cljt elrte. A messzemen
hadjratokat a foldraj zi he\yzet osztotta szakaszokra.
A nagy tervet s szndkot az alvezreknek tudtul
adtk, hogy azok a vezr elgondolsba beilleszked-

hessenek, s annak szellemben cselekedhessenek. Az


alvezrek a nagy terv keretben feladatot kaptak s az
ahhoz mrt ert. A feladat mikntjrevonatkozlag
szabad keztik volt. Ha a haditerv az osszes ismert t-

nyezk figyelembevtelveljl ptilt fel, akkor azon


nem kellett elejtl vgig vltoztatri. A hadjrat
mintegy magtl zaj|ott le. Vltoatni csak a hadmiiveleti terven kellett, amelyen az ismeretlen, elre nem
ltott tnyezk felbukkansakor kellett llandan javtani s egyengetrri, hogy azok a vItozo helyzetekben megfeleljenek.

eljrst kovette a nmet vezrkar is


Clausewitzen, Scharnhorston s Moltkn t,
Schlieffenig. De Hitler nem ezt a bevlt mdszert kovette, nem adott szabad kezet senkinek. Az |,942.
prilis 5-n kelt ,,Ftihrer Directive No 41'' nem ms,
mint a rnrcius z}-rl. Hitler fohadiszllst, egy sziikebb rtekezleten Halder vezrenedes, a vezrkar f-

E az

zo

ntike ltal eladott terv, a ,,kk esef' eltorztott kiadsa. Mg ltrejotttis annak a knyszemek koszonhette, hogy Hitler nem fogadta el Halder megelz javaslatt, hogy Moszkvra tmadjon. Azon az rtekezleten (1942. mrcius 28.) ahol Halder eladta tervt, Hitler egyre-msra megszaktoffa eltiadst. Krdseket tett fel' ettrt a trgytl, de hrom rs vitatkozs utin az alapvet gondolatot etrfogadta, s
Halder azzal az rzsselhagyta el a ,,farkasodtit'',
hogy sikenilt a Ftihrert tervnek megnyernie. De amikor egy httel ksbb a hadmiveleti osztly ltal hagyomnycrs szellemben kidolgozott tervet Jodl vezrezredes bemutatta, azt Hitler nem fogadta el. Intzkedst, parancsot, eligazitst akart a legaprobb rszletekig. Mikor Jodl ez ellen vatosan tiltakozott, kivette
kezbclaz irst, mondvn: ,,Hagyja csak, majd n
magam csinlom meg azt.,, Ismeretes, hogy rnilyen
eredmnnyel. Halder klasszikusan egyszeni tervbl
alapvet e|hattozsok, intzkedsek,parancsok keverke szliletett meg, tele a vgrehajtst is megk tt
szablyokkal s biztonsgi figyelmeztetsekkel,
amely mindezek ellenre is a sztlingrdi srgodorhoz
vezetett.

Hitler irnyelvei nem a klasszikus vezets alapjn


ptiltek fel, s azt nem katonai szempontok vezettk.
2l

Irnyelveket a hadvisels mikntjredeskeveset tarta|maztak, Ellenben tarta|maztak a tereptl, idjrstl fiiggetleniil megllaptott ngy idponthoz kottitt
egy-egy hnapos idszakot, melyen beltil szokatlan
mennyisgti olyan tervet kellett megvalstani, melyeknek vgrehajtsi mdjt is elrta, megfosztva a
magasabb vezet<ket attl, hogy az adolt helyzetnek a
vltozott koriilmnyeknek s a csapatvezets kozben
felismert tnyezknek a figyelemtevtelvel cselekedjenek. Mintha nem is lett volna ellensg, amellyel
szmolni kellett. Mintha nem is lettek volna elre nem

ttott ismeretlen tnyezok, melyek legalbb olyan


d nt srillyal esnek latba, mint az ismeretlen csatkat
eldont tnyezok. Mintha mindezekre figyelemmel
sem kellene lenni' mintha a hadiszerencse sajt fordtsra, az esemnyek irnytsra s befolysolsra
egy megfelel fttartalkra sem lett volna sziiksg.
Mintha a vilg kerekt Hitler megllthatta volna,
hogy elkpzelse szerint a Kaukzus olajt megszerezze. Vgtil, ha az lom valra vlik, s a Kaukzustl szakra fekv trsgegsz kiterjedsben a
nmetek kezbe kertil, vajon lett volna ott olaj? Az e|rombolsok nagymestere, az orosz hagyott volna

22

szmta akr csak egy cseppet is? Aligha! De ha ha.


gyott volna, meg lehetett volna verni olajjal Moszkvt

fedez'ferdket? Egyedtilll eset, hogy ht hadseregnek kelljen biztostani azt a hrom hadsereget,
amelyre a f feladat hnrlt. Ezt a fordtott arnyszmot Hitler vezette be a hadtortnelembe. Az okokat
ismerjiik. Az orosz foertlk veretlentil lltak mg a
biztost nmet seregekkel szemben, valamint az e\onyomul kt hadsereg oldalban s htban. Feltve,
hogy a biztost erk rneg tudtk volna oldani feladataikat _ mint ahogy nem tudtk, a ffeladat megoldslra sznt erk a trhez s tvolsghoz viszonyfva
elenyszen kevesen voltak ahhoz, hogy megfelel
erben rkezzenek be rendeltetsei hlytikre. Legjobb
esetben napi 10-20 kilomter menetteljestmnyt vve
alapul annak az |200 kilomternek megttelre - harc
nlktil is - hrom.ngy hnapra lett volrra sztiksg.
Napi 3 szza|k menetvesztesget szmtva a kb. 400
ezer fobl ll kt hadsereg a clig 300.250 ezene
csokkent volna, kozepes csatanapokkal szmolva pedig - amivel legkevesebb' hogy szmolni kellett - a
hadseregek j rszt felmorzsoldtak volna.

z)

De nem volt elgsgesa terv dilettns volta, mg a


balszerencse is i'ildoe. Ugyanis a szovjet lgvdelem
lelttt egy magnyos Storch (Gyla) tpusri nmet repiilgpet, amelynek utasnl, Reichel vezrkari rnagynl nla volt a teljes ,,Kk eset'', direktvstl,

III.

trkpestl.

Hitler szoksos dtihrohamban tobb hadbrosgi


eljarst indttatott, de mr tulsgosan elrehaladottak
voltak az eltksziiletek,hogy a haditervet megvl-

A HARKOVI INTERI.iF,ZZO

toztassk.

orosz oldalon a meglep adatokat eleinte ktkedssel fogadtk, Slin egyenesen csapdnak min.
stette. De vgtil is Zsukov s a vezrkar irj fon<ike,
Vaszi|ievszkij meggyZtk, hogy a terv valdi adatokat tartalmaz. Ezrt aztn Sztlin megvltoztatta vdelmi tervt, ft erejt a Don mog vonta vissza, a mi-

utn meggyozodott, hogy a Moszkvt fenyeget veszIy elmrilt, intzkedett, hogy tcsoportostssal a kb.
egymillios hadseregt Sztlingrdra s a Kukzu.sra
igyekv nmet hadsereg oldalba s htba zttdtsa.
A sztlingrdi csata teht mar azeltt eldlt, mieltt
megkezddott volna.

24

Az |942, kora tavaszi

szovjet prblkozsok koztil


a legielentsebbnek a Harkov |zjum trsgbenind.
tott nagyszabsri tmadst kell tekintentink. A tmads megkezdse elctt, az irnyban lv nmet csapatoknl parancsnoki vlsg bontakozott ki. A 6. tbori
hadsereg s egyben a Dl hadseregcsoport parancsnoka, Walther von Reichenau tbomagy polwai fthadi-

szllsn vratlanul agyvrzstkapott s elhunyt.


Reichenau a Wehrmacht egyik legrnarknsabb egynisge volt. A gyors elhatrozsri. felel ssget brmikor szvesen vllal, fikntkemnysgvel,hajthatatlan akerratval s merszsgvelkihin
Reichenaunak volt mg egy meghatrozo tulajdonsga. Azon kevs tbornokok koz tartozott. aki btran

szembe mert szllni Hitlenel, ha annak egy-egy intzkedsvelnem rtett egyet. Ennek egyik tegiellemzbb pldja volt, amikor 1941-ben Hitler parancsa
ellenre lelltotta a tmadst a Donyecnl. Hitler diihodten felhvta, s kovetelte a tmads folyatst, Az
indulatos tbornagy ekkor szintn emelt hangon, le1xogezte:,,ugy fudom, n vagyok a 6. hadsereg parancsnoka, s nem on!'' s letette a tvbeszlt ksztitudo1k kagyljt. Hitler annyira megdobbent, hogy
rnsul vette Reicheau dontst.A tbornagy vratlan
halIa, nem is annyira Harkovrt, sokkal inkbb ksbb, a Sztlingrdrt foly csatt befolysolta dontA
en. De ez atny ekkor mg az id mhben pihent.
6. hadsereg rj parancsnokot kapott Friedrich Paulus
altbornagy szemlyben, mg a Dl hadseregcsoport
parancsnoksgt az jra reaktivlt von Bock tbornagy vetette t. Mivel nmet rszrl Paulus a sztIing.

rdi csata foszereplje lett, szemlyvelbvebben kell


foglalkoznunk. A Reichswehr hres vezetcjnek,von
Seckt tboroknak egyik legjobb tantvnya vott, s
ktiltlnleges rzkkelbrt hadmtveleti tervek kidolgozshoz. gy nem vletlen, hogy az oKH els hadmti-

veleti tisztjeknt tlolgozta ki az egsz ,,Barbarossa''


hadmtiveletet (rtsd Szovjefuni lerohansa). Borotvales esze, krlelhetetlen logikja tiseletet paran26

csolt. Nla nyoma sem volt Reichenau nagyvonalrisgnak, elhatrozsait hosszas, jozan megfontolsok,

vezrkarnak tisztjeivel val behat megbeszlsek


sorn hozta meg, mikozben minden lehetsget gondosan mrlegre tett. Volt azonban egy hibja, amely a
sztlingrdi csata sorn vgzetesnek bizonyult. Mr
fiatal korban,,cunctacor''-nak, haboznak neveztk
tiszttrsai, mert hinyzott belle az on|l dontsek
btorsga.

es von Bock kinevezsvel a


Reichenau hallval bellt parancsnoki interregum
vget rt. ppen az utolso percben, mert Tyimosenko
marsall megindtotta nagy offenzvjt Harkovrt. A
nmet parancsnokok bemutatsa utn vesstink egy
pillantst a Voros Hadsereg egyik ,,1egjelentsebb''
szemlyre, Sztlin egyik kedvencre, Szemjon
Konsztantyinovics Tyimosenko marsallra. Az els<
vilghborut kozlegnykntharcolta vgig, majd
1917-ben ezredben az egylk bolsevista agittorcsoport vezetdje lett. tsttl kezdve a bolsevik prtban, a
katonai-politikai krdsekkelfoglalkozott, s mint
agittor, felhvta magra Trockij figyetmt. A polgrhboru folyamn eztedparancsnoki beosst kapott s
egysgvelCaricin vdelmreveznyeltk.Itt ismerkedett meg Sztlinnal s Vorosilowal. A hadmiveleMindenes ette az

tekben nem tiint ki, mivel semmifle katonai kepzettsge nem volt' viszont hisgesfegyverhordozjanak
bizonyult, ami Sztlin s Vorosilov intrikit jelentette
Trockij ellen. Sztlin nem felejtkezett meg rla kstbb sem, s mint akaratinrak tovbbtjt a|ka|mazta
a hadseregbe''. gy jrt el Tyimosenko a finn-fronton
is, s a keserves gyzelem utan 1940 nyarn hadtigyi
npbiztoss neveztk ki. A nmet tmadst koveten,
a levltott s kivgzett Pavlov tbornok helyre lpett,
mint az szaknyrrgati front parancsnoka. Jllehet sorra
szenvedte el a tragikus veresgeket, Sztlin bizalmt
nem vesztette el, a dikttor ugyanis tobbre becsrilte a
szervilista alzatot, mint a tehetsget. Most a harkovi
csata elestjn kapott mg egy lehetsget.
Miutn a Volhovnl s a Krmnlvgrehajtott tmad hadmiiveletek nem hoztk meg a Vortis Hadseregnek avrt gyzelmeket, Sztlin most a dlnyugati
irnyban mrt csapssal kvnt javtani a hadmtve-

leti-hadszati helyzeten. Az Allami Honvdelmi Bizottsgban mrcius vgnSztlin rtekezletet tartott,


hogy megtargyaljak ennek a dtint fontossgrinak
szint hadmtveletrrek a tervt. Az iisszejcivetel a vezrkar fbnknek, Saposnyikovnak a hadmiveleti
helyzete vonatkoz jelentsvel kezddi'tt. A helyzetehemzs nem nyerte el Sztlin tetszst,aki ingez8

rtilten jrklt fel-al, s elgedetlensgnekles ktizbeszlsokkal s gyakori fejcsvlsokkal adott kifejezst. Saposnyikov ugyanis objektv adatokkal igye-

kezett altmasztani azt a vgs konklrizit, hogy a


Harkov elleni tervezett tmads kudarcra van tlve.
A jelenlv Zsukov egyetrtett Saposnyikowal, mg
Vorosilov s Tyimosenko marsallok lelkesen tmogattk Sztlint. A szovjet dikttor legftbb rve az
volt, hogy nem akar olbe tett kzze| tildoglni, s arra
vrni, hogy nmetek mrjkaz els csapst. A ,,vita''
eredmnyeknt Sztlin elhallgatott minden tovbbi
vezrkari ellenkezst, s megparancsolta, hogy a tmadst dlnyugati irnyban kt front csapataival hajtsk vgre. A cl a nmetek visszaszortsa s Harkov
visszavtele. A hadmtiveletek irnytsval az egykori
hadtigyi npbiztost' Szemjon Konsztantyinovics
Tyimosenko marsallt bizta meg. Ugyanakkor ,,pesz_
szimista'' helyzet rnegtlsealapjn Saposnyikovot
levltotta, s Zsukov is alacsonyabb beosztsba kertilt. Mg mindig nem tanultk meg, hogy dikttorokkal nem clszerivitatkozni...
Hogy a tmadssal milyen tvoli clokat tzott

maga el az orosz hadvezets, azt

megmutatta

Tyimosenko felhvrsa az ukrinokhoz. s az els sike-

29

j
rek utn kiadott napiparancsa, amelyben a hboru
szakasztol beszlt, amely most kezddott.

tmads mjus I2-n indult meg az ujonnan

szewezettdlnyugatitronttal,azlzjvmmellettiDo-

nyec-hdftl. t hadsereg, mintegy hatvan magasabb


egysg szllt harcba. Az orosz csapatok nagy erkkel

tlptkszakonaBelgorod-Volcsanszkvonalat,d-

len a nagy frontkiszogellsbl tmadtak. Belgorodnl


jelents bet rst rtek el, Volcsanszknl pedig 65 ki20
lomter mly helyi ttorst. A szovjet pnclosok
kilomterre lltak Harkovtl'
A nmet 6. hadseregnek azonban nemsokra sike-

rtiltavlsgonrrrlennie'StummepnclostbornokXXXX.hadtesteMerefnlotnaposelkeseredett
harcban az oosz elretorst rneglltotta, ugyanakkor
a III. pnclos hadtest, ameiynek parancsnoka von
Mackensen lovassgi tbomok, az elso vilghboru
legendshuszr-tbornagynaknemkevsbtehetsges fia volt, a Donyec mentn elnyomu|va az orosz
tmadta.
tmadcsoportostst a folyn tkelve htba
A tmads sorn elrte az izjumi kiszogellst.
Tyimosenko nem tette meg a sztiksges intzkedserkez
ket, s nem biztostotta erit abbl az trnybl

30

csaps ellen.

szovjet hadseregek dli szrnyt a fo-

fronttl val leszakads fenyegette. Ezzel egyidejileg


a 6. hadsereg szak felol indtotta meg az |talnos
tmadst.

Vasziljevszki tbomok az rij vezrkari ftn k (a levltott Saposnyikov utda) felismerte a veszlyt, s az
orosz offenzva felbeszaktst indtvnyozta. Sztlin
azonban durvn elvetette javaslatt: Tyimosenknak
folytatnia kellett a tmadst. EzIta| a szovjet dlnyugati front szrnyai mindjobban megnyriltak. Hasalan
vetette csatba Tyimosenko az addig tartalkban lev
harckocsi-dandrjait, Harkov fel nern tudott ttorst
elrni.

Nyikita Szergejevics Hruscsov' az ukrn prtftncik,


aki ekkor a dlnyugati front haditancsnak a tagja
volt, mjus 18-n kapcsoldott be az esemnyekbe.
Megprblta telefonon rbrni Sztlint az r1elmetlen
offenziva felbeszaktsra. Az SZKP XX. Kongreszszusn, 1956 februrjban gy emlkezett vissza eTe
az epizdra: ,,Amikor Sztlint felhvtam'
Vasziljevszklj a, vlaszolta, hogy Sztlin mr tanulmnyozta a problmt, pedig nem fogja ezt az iigyet
mg egyszer elje vinni, mivel Sztlin errcl a hadmti-

3l

veletrl ttibbet egy szt sem akar hallani.'' Hruscsov


effemegprobltautolrniSztlintkuncevihtvgi
dcsjban. Hiba. Slin egyszer sem ment oda a
telefonhoz, hanem Malenkovval tizente, hogy
Tyimosenko tmadjon csak tovbb. Hruscsov gy

folytatta. ,,smi Lett az eredmny? Bekovetkeze1t a


legrosszabb, amitl flttink' A nmetek koriilzrtk
csapatosszevonsainkat, s mi szzezerszm vesztetttik elkatoninkat.''
Valoban. A dli nmet tmadcsoportosts mjus
22-n ttorte a szovjet 9, hadsereg szmyt, s
Balakleja trsgbenkapcsolatot teremtett Paulus tbomok szak fell elretiir 6. hadseregvel. Ezze| a
Harkov ellen bevetett szovjet csapatok jelents rszt
a Donyectl nyugatra kor.ilzrtk. Mjus vgnHar-

kovtl dlre vget rt a katlancsata. Megsemmisrilt


hrom szovjet hadsereg. F. J. Kosyenko tbornok
frontparancsnok-helyettes s L.V. Bobkin tbornok
hadmtiveleti fntik tingyilkos lett' K. P. Podlasz tbomok hadseregparancsok pedig elesett. Ktszznegyvenezer voroskatona indult el nmet hadifogsg-

szovjet propaganda, amely hazugsgban mind a

mai napid verhetetlen, a hatalmas harkovi veresget


megtrlrblta valamifele gyzelemnek feltiintetni. A
kiilfrldi rijsgrkat j niusban elvittk egy Gorkij
k rnyknlv nmet hadifogolytborba, ahol bemutattk a harkovi csata folyamn fogsgba esett n-

met katonkat. Alexander Werth' a kimondottan


szovjetszimpatizns angol rjsgr is knytelen volt
elismerni' hogy ,,a 600-00 fogoly - tiszt egy Sem
volt koz ttiik - igen biiszkn viselkedett. Valszn,
hogy a tmads kezdetn ejtettk ket fogsgba.''

Az olcso s tltszo

propaganda mogotti vals


esemnyek azonban mst mutattak. Sztlin - szoksa
szerint - megkezdte a felelsok keressts nyilvnvaio kudarcrt. Tyirnosenkt egy msik tartalk front
parancsnokv fokozta |e, a f biinbakot torzsfoncikben, I. FI. Bagramjan tbornokban ta||ta nteg. ,,A
rendelkezsrell hrom ht alatt nemcsak elvesz.
tette a flig megnyert (sic) hadmiiveletet, de nrg 1820 hadosztlyt sikenilt az ellensgnek is ajndkoz-

nia..."

ba.

32

JJ

Mindez azonban nem vltoztat a tnyeken; Har.

kovnl a Vros Hadsereg srilyos veresget szenvedett,


s a nmetek eltt nyitva t||t az rit a Kaukzus s
Sztlingrd fel.

rv.
UT SZTALINGRADIG
,f,

|942.jrinius vgnTaganrogtl Kurszkig ot nmet


hadsereg llt teljesen feltciltve s kellkppen felszerelve, hogy azotosz arcvonal dli rsztsztzuzza.
Mogotttik s rszben mr a fronton bevetve vontak
ossze egy magyar, egy olasz s egy romn hadsereget.
Ezek gyengbben voltak felszerelve s az elrehalad
tmadsnl a tobb szz kilomterre elnytil szrnyak
fedezetben kellett kozremiikodnitik, hogy a nrnet
hadsereg tiit ereje lehetleg gyengtetleni.il hasson a
tr mlysgben.
A tmadsi clokat s iitemtervet illeten nzete|trs alakult ki Hitler s von Bock tbornagy kozott.
Eredmnyeknta Dl-hadseregcsoportot ,'A'' S ,,B''
hadseregcsoportra osztottk. Az,,A,, hadseregcsopott

35

34

parancsnoksgt List tbornagy vette t, a ,,B', hadseregcsoportt von Weisch vezrezredes. Von Bock
nem kapott jabb beosztst, nyugllomnyba be|yeztk.

A dli ,,A''

hadseregcsoporthoztartozott a 17. ha.dSereg (Rouff vezteztedes) s az |. pnclos hadsereg


(von Kleist vezrezredes), az szaki,'B'' hadseregcso-

pnclos (Hoth vezrezredes), a 6,


(Paultrs pnclos tbornok) s a 2. (von Salmuth ve-

porthoz

a 4.

zrezredes) tbori hadsereg.

hadmiivelet terve az voht, hogy nagy pnclos


erkkel Izjum trsgbl s Harkovtl dlre az oosz
arcvonalat ttorik, s a Donyec, valamint a Don kozotti trsgbebenyomulnak. A pnclos hadseregekkel egy idben a 6. s a 2. hadseregeknek a KaliwaVoronyezs_Don vonal ellen kellett elnyomulnia.
Csak ksbb, ha pnclos hadseregek elnyomulsa
folyamatos, kellett az elre lpcszetesen felllt 17.
hadseregnek a tmadsba bekapcsoldnia.
Csak ezeknek az ttorsi hadmtveleteknek a kimenetete utn lehetett eldonteni, milyen tovbbi clokat
ketl elrni. Elvileg elzetesen az volrt a terv, hogy az
,,A'' hadseregcsoport az Als-Don ellen fordul, &,,B''
hadseregcsoport a lehet legszlesebb arcvonalon el.
ri a Volgt Sztlingrd mellett. Hitler szmra a
36

hadmtivelet ft clja a sfiatgiai megfontolsok kikapcsolsa mellett a kaukzusi olajvidk birtokbavtele


volt.

A harkovi

csata utni iildozs sorn kialaktott hdfk Izjumnl s Csugujevnl kedvez kiindulsi ll-

sokat biztostott a pnclos seregek rszrea

Donyecon tul. Jrinius 28-n indult meg a tmads. A


heves orosz ellenlls ellenre a nmetek az egsz
orosz arcvonalat lzjumtl Kurszkig ttortk. Nemsokra a htrlo oroszok tildozsrekeriilt sor, akik elszakad mozdulataikat ercls pnclos k telkek bevetsveligyekeztek tmogatni. A nmet 2. hadsereg
j lius 5-n elrte Voronyezst s kt nappal ksbb,
heves harcok utrin hdftit ltestett a Donon' Ezutn
ercs orosz ellentmadsokat kellett kivdenie arcvonaln s szaki szmyn, A tmado arcvonal bal szrnya mr a szvs orosz ellenlls miatt elakadt. Az
oroszok minden erejtikkel fkeztka nmet offenziva
kiszlestst
a Donon tul, keleti irnyban. A tmado
arcvonal kozepn elnyomul 4. panclos hadsereg s

a XXXX.

pnclos hadtest (br Geyer von


Schweppenburg lovassgi tbomok) jrilius l0-n el-

rte Kantemirovka trsgt,tovbb a Dont Kaliwa s

osztrgozsszk kozott, s a Donon nhny hdfttalaktott ki. Az l. prnclos hadsereg valamivel kscbb,

dli szrnyva! a

Donyec mentn elnyomulva

Millervo kornykt rte el.


Ebben az idben a nmet hadsereg hadijelentse
szerint az ellensg a Dontl nyugatra dont veresget
szenvedett. A hadifoglyok szma 88 990 volt, 1007
pnclost s l688 loveget zskmnyoltak' vagy Semmistettek meg. Ezek a szmok feltiinen alacsonyak
voltak. Tvolrl sem rtke| azokat az ercdmnyeket,
amelyek a mrilt vben s rtlvidde| eze|ott mg a Harkov-menti nagy katlancsatban mutatkoztak. s ktsgess tettk, vajon valban dtint eredmnyeket rtek
el a nmetek a Dontol nyugatra
Az orosz hadvezets a szemlyi konzekvencikat
levonta. A trsgbenvd brajnszki front parancsnokt levltottk, s Golikov vezrezredes helyre
Rokosszovszkij altbornagy kertilt. Ennek a katonnak a jellemzesvel foglakoznunk kell, tekintve, hogy

a sztlingrdi csatban majd o, s az |ta|a vezetett


doni front jtszotta a fszerepet. Konsztantyin
Konsztantyinovics Rokosszovszkij a szovjet hadvezets uj genercijhoz tartozott, mint ilyen nem a

forradalomban jtszott szerepe' hanem katonai vgzettsge alapjn kenilt parancsnoki beosztsba. 1930ban egy olyan hadosztly parancsnoka volt, amely
kozvetlentil Zsukov aL tartozott. Ez azonben nem
38

vta t meg affl, hogy l938-ban, mint


,,lengyel kmet'' (desanyja lengyel volt) letartztassk, s koncentrcis tborba zJk. 194| tragikus szn, ami-

kor a

,,frdgY', szovjet hadvezets _ Vorosilov,


Tyimosenko, Bugyonnlj _ sorban szenvedtk el mega|zo veresgeiket, Zsukov kieszkozolte Sztlinnrl.
hogy Rokosszovszkijt engedjk szabadon, s kapjon
parancsnoki beosztst. A csontt sovnyodott
tbornok egyenesen a Gulagrl kertilt a tvmanalba. Csapatokat nem adtak neki, csak parancsot, hogy
lltsa

meg dlnyugati irnyban a nmet elrettirst.

Rokosszovszkii a pnikszenen visszao zin| csapatokat igyekezett osszeszedni, s valamifle vdelmet


kialaktani. Ez nem sikenilhetett neki" <te miutn hallgatolagosan tvette a front irnytst a teljesen
tehetetlen Bugyonnij marsalltl, sikeriilt csapatai nagy
rszt kimenteni a nmetek hallos olelsbcl.Kstbb
Moszkva vdelmben vett rszt sikeresen. Kinevezse
most a doni front |reaz utolso pillanatban tortnt.
Filip Ivanovics Golikov krpotlsu| azonna| rij beosztst kapott Sztlintl. Politikai fccsoportf<lnok
(vagyis bkomisszr) lett, s mg marsall is kinevezte. Mg az 1960-as vek elejn is funkcionlt
s ez
n. ,,kubai raktavlsg idejn szorgalma zta az Egyesult llamok elleni atomtmadst.
39

Az ujonnan megalakulo voronyezsi front

parancs-

nokv Vatutyin tbornokot nevek ki. Ezen tulmenen mg egy dont v|tozs tcirtnt a szovjet stratgiban. Zsukovnak sikertilt elrnie, hogy Sztlin lemondjon minden talpalatnyi fi'ld vdelmr'l. Jirlius
elejn Zsukov mint a fparancsnok (rtsd Sztlin)
helyettese parancsot adott ki, amelyben hangsirlyozza,
hogy nhny kilomternyi tertilet vdelmnlfontosabb az osszefiigg arcvonal megtartsa. Nem az aInYeg, hogy az llsokat a vesztesgre val tekintet
nlktil tartsk, hanem hogy elasztikusan kitrjenek.
Ennek megfelelc en aZ oroszok a Dontl dlre inkbb arra tigyeltek, hogy kotelkeiket megmentsk,
mintsem a tertiletet megtartsk. Azok a kovetelmnyek, amelyeket az j harcmodor azorosz parancsnokoktl megkovetelt, csak rszben keri'iltek megvalostsra. A keteti s dlkeleti irnyba elnyomul nmet gyorskotelkek tempoja oly nagy volt, hogy az
oroszoknak ritkn sikeriilt tervszerii elszakad moz.
dulataikat vgrehajtani az tildozs sorn. Mivel azoIban nem kpzdtek katlanok, s a nmet gyaloghadtestek a htrl oroszokat csak frontlisan kovettk,
az oroszok magatartsa ertakarkossggal jrt s
nem ksreltkmegvdeni a nylt, nagy trsgis
ezrt pnclos mozgsok szmra alkalmas terepet a
40

Donyec s a Don kozott. .trrilius kozepn a kt nrnet


pnclos hadsereg elnyomulsa keleti s dlkeleti
irnyban elvlt. A 4. pnclos hadsereg, bal szrnnyal
a Don mentn elnyomulva, utat tort a nagy Donkanyarban Slingrdtl ny'rgatra' s a honap vgn
folyamatos elcnyornuls sorn elne Kalacsot s
Kletszkajt, ahol az ellerrsg erteljes ellenllst fejtett ki. Ennek letorse rdekbenbe kellett vrni a 6.
hadsereg berkezst,amely gyorstott menetben kovette a Dontl dlre. Az l. pnclos hadsereg
Millerovo ktlmykrldlkeleti irrnyba fordult, s a
hnap vgnNovocserkasszk kozritt |tt az Als-Don
mentn. a 17. hadsereg .jrlius elejn a Sztalino eltti
trsgbl indult tmadsra, jrilius l7-n bal szmyval
elfoglalta Vorosilovgrdot, s a hadsbreg kozps rsze s jobb szrnya csatlakozott az |. pnclos hadsereghez, amely Rosztov kt oldaln a Don fel fordult.
A hadjrat mindkt fel rszredtint stdiumba

jutott.

Taganrog s Kurszk kozott az orosz arcvonalat a


nmetek 500 kilomter szlessgbenttortk, s
szinte ugyanilyen mlysgtibet<irst rtek el Izjumtl
Kalacsig. Az ebben a trsgben bevetett orosz erket
ugyan nem sikeriilt megsemmisteni, de azrtjelents
mrtkbenmeggyengtettk tket. Az oroszok nem tit41

s ez megnyilkothattk tovbb stilyos veresgeiket,


vnult egyrszt a hadijelentsek gyszos hangjban,
irnyul Szemmsrszt a nyugati szovetsgesek fel

rehnysokozonben.Hatrtalanelkeseredsselllanyron is
ptottk meg, hogy aZ oroszoknak ezen a
teregyedulkell viselnitik a nmet tmadsok minden
rht, anlktil' hogy a nyugatiak tehermenteststik
rnoszkvai r.
dekben valami lnyegeset tennnek. A
di szenvedlyesen kovetelte a msodik frontot,
tett
I-itvinov Washingtonban' Majszki Londonban
clt szoldiplomciai lpseket, amelyek ugyane a
igagltk. Az oroszoknak azonban nem volt teljesen
Egyestilt
ruk. $a2 eb fetben a Voros Hadsereg az
Allamokti s Nagy-Britannitl 2505 repiilgpet'
volt 3023 harckocsit - s ami ta|n a legfontosabb
78 964 tehergpkocsit kapott, Ezze| nagymrtkben
javtani lehetett a zomben gyalogos' vagy az cska
utalt csa.szovj et gyrtmnyir,,fakerekt'' teherautkra
patok rnozgkonysgn.
A helyzet srilyossgt mutatja. hogy Sztlin feliilb.
_
rlta Zsukov korbbi rugalmas kitrstmeghatrozo
s ismt azt
s tegytik hozz..jl bevlt - parancst,
hagyjk
kovetelte csapataitl, hogy a visszavonulst

abba:,,agyozelem'vagyhall''kiiztittvlaszthattak.
koLevltotta a trsgkegyetlensgrl kozismert
42

misszrjt, Mehliszt, s helybe a mg kemnyebb A.


Sz. Scserbakovot' az addig moszkvai prttitkrt ne-

vezte ki. Megalaktotta az uj sztlingrdi frontot,


amelynek parancsnoka a korbban Tyimosenkt levlt Gordov altbornagy lett. A trsgberkeztek a
dli front csapatai (Jeqjornenko vezrezredes) is, s

dlen igyekeztek e|zrni a tovbbi nmet elnyomuls


L|tjt.

Mindennek ellerrre rigy ltszott, hogy mg egyszer


lenyigtiz siker koronzza a nnret hadmriveleteket.
Kozeiebbi megtekintsnlazonban elvesztette csitrlogst. Az orosz seregek demoralizltak voltak ugyan,
azonban nem szenvedtek megsemmist veresget. A
hadifoglyok s a zskmnyolt hadfelszerels szma
nem emelkedett lnyegesen. A kt nmet hadseregcsclport kiilonboz irnyban mozgott elre. A Volga
elrhet kozelsgbe kertilt. Hogy az oroszok a tovbbi
frontlis elnyomulssal szemben kemny ellenllst
fejtenek ki, az mr megmutatkozott Kalacs s
Ketszkaja melletti magatartsuknl. A msik hadmveleti clnl br a nnretek az Alscl-Dont sz|es arcvonalon elrtks nhny helyen mr is lptk,
azonban mg tlrisi tvolsgokat kellett megtenni,
migaz els olajmezt elrik. Majkopig 350 kilonrter,
Groznijig 750 kilornter volt htra. Ahhoz, hogy Ba43

kut, Tifliszt s Bafumot elrjk,le kellett gyom| a


Kaukzust, egy olyan hegytncot, amely azonos volt
az Alpok kiterjedsvel, de magassga megbaladta az
Alpokt.
Elegend< leheteff a nmet seregek s sztivetsgeseik ereje, hogy a Voronyezstl Sztlingrdig terjed
600 kilomter hosszri sztmyat fedezze, Salingrdot
s a Volgt elrje, tovbb dlkeleti irnyba olyan
hadmiveletet hajtsanak vgre, amelynek legkisebb
clkittzse35G-750 kilomterig terjed tvolsg le.
gyozse s Tuapsztl Mozdokig 600 kilomter sz.
lessgben terjed?

vlaszunk egyrtelmien nemleges! m Hitler


semmilyen ellenvetssel nem lehetett lebeszlni errl
a clkitizsr l. Me gb ab on tw a lzte az olaj mezket,
amelyeket az ooszoktol el akart venni, s amelyeknek birtoklsa nlktil nem fotytathatta a hborut. Az
esemnyek mentek a maguk ritjn. Sajt erejnek
mrhetetlen tulbecstilsvel s szvs ellenfele indokolatlan albecstilsvel a kt hadseregcsoportot egy
olyan excentrikus hadmtiveletre knyszettette, amely
csircspontjn Voronyezstl Szt"lingrdon t a Kal-

miik-sztyeppn

fekv Elisztig, Mozdokig

Tauszig 2000 kitomter kiterjedst rt el.

44

Ennek az e|hatrozsnak els kovetkezmnye az

volt, hogy a Kaukazus ellen bevett nmet erket megerstettk. Abban az titemben, ahogy a 6. hadsereg
Sztlingrdtl nyugatra a nagy Don-kanyart elrte, ;
4' panclos hadsereg ercit kivontk, s dli irrnyba
ktildtk. Az Als-Don meghdtshoz ezek nem
voltak sztiksgesek. Ksbb az utnprtls csdtit
mondott, rigy, hogy nem is fujthette ki hatst.
Egyelre azonban az Als.Don mentn ll legyengi.ilt orosz erk nem llhattak ellent a 17. hacisereg s az I. pnclos hadsereg nyomsnak. Julius 23-n
elesett Rosztov, s az rjabb srlyos csaps megingatta
a voros katonk harci szellemt. Az ugyancsak fontos
Novocserkasszkot ms helyisgekkel egyi'itt engedly
nlktil feladtk, st meg sem prbltk tartani. A bekertstl val rettegs egsz egysgeket kertett ha.
talmba, amelyek a szomszdos csapatokkal mit sem
ttirdve otthagytk llsaikat, hogy az orszg belsejbe vonuljanak vissza. Sztlinnak szemlyesen keliett
kozbeavatkoznia. Julius 28.n kiadott hrhedt parancsban kcivetelte, hogy ,,a gyvilkat s kishitiieket a
helysznen agyon kell lni!''. Kijelentette, hogy akik
felsbb parancs nlkiil visszavonulnak, azok haza.
rulk s ,,tigy is kell elbnni veltik''. De nem csak
verblisan, materilisan is intzkedett. A csapatok

45

mogott GPU alakulatok sorakoztak fel, s minden htraoztjnlt kmletlentil legppuskztak.


Ezek a drki intzkedsekazonban egyelre nem
sok eredmnyt hoztak, csak az 1. pnclos hadsereg
oszlopt tartoztattk fel Cimljanszkivjnl. A tobbi

nmet alakulat feltartztathatatlanul nyomult elre a


Kaukzus fel. Jllius utolso napjaiban tlptk
Manicsot, augusztus 6-n elrtkazt a nagy vasrtvonalat, arnely az Azovi.tenger menti Jejszkbl Bakuba
vezetett s Armvirig a gyors kotelkek szinte ellenlls nlkiilnyomultak elre. Nhny nap mitlva az |ek
a Kubn-foly mellett llak. Augusztus 8.n elfoglal.
tk az els, mindenesetre a legkisebb s az oroszok
ltal alaposan sztrombolt majkopi olajvidket. Egyidejrileg kt pnclos hadtest a Kozps-Kubntl
szakra dlkelet irnyba fordult, hogy a jval rtkesebb grozniji olajtertilet irnyba nyomuljon elre.
Mfu a felvonuls alatt megmutatkoztak az els
utnpotlsi nehzsgek,amelyek fokozatosan krnikus ziirzavarr fejldtek. Idnknt olyan kevs iizemanyag volt, hogy lgi rton kellet szlltani. Az utn.
ptlsi vonalak annyira elny ltak, hogy az uzemanyagot szllt oszlopok szinte az tizemanyag teljes

mennyisgtfelhasznltk, amikor az orisi tvols-

46

gokat legyztk. Vgtil eltllt az a paradox helyzet,


hogy tevekaravnokat keliett belltani az iemanyag
szlltshoz. Amikor a Grozrij ellen bevetett gyors
koteikek auguszfus 9-n elrtkPjatyigorszkot, hetekig kellett vesztegelnitik, mert nem volt tizemanyaguk. Augusztus vgna nmet elrenyomuls mg
egyszer megindult, azonban nem sikenilt Mozdokon
tiljutniuk, amelyet augusztus 25-n rtek el.
IJtnptlsi nehzsgekakad|yozt,k azt is, hogy a
kaukzusi hgkat rajtaiitsszertien elfoglaljk' mie.
Ltt az oroszok azokat meger<stenk.Itt csak az 5629
mter magas Elbruszon nffik ki a birodalmi hadilobogt, augusztus 2I.n Kclnrad hegyivadsz tbomok
kotelkei. Ez igazn tetszetts hegymszi teljestmny volt, minden taktikai, vagy stratgiai jelentsg
nlktil' Fraszto harcokban megksreltka hegyivadszok, hogy a Kaukzus tittalan szaknyugati lejtin
hetekig tarto harcokban a Fekete-tenger menti
Taupszig tverekedjk magukat, azonban neln jutottak tul a hagokon.

nyugati szakaszon az ,,Ao' hadseregcsoport


Majkop komyknekmeghdtsval szintn elrte
elnyomulsa csircspontj t.

l',l

Ekozben a rendiiletlentil elrenyomul Paulus-fle


6. hadsereg ettt augusztus 23-n feltint a Volga, s
mellette a Szovjefuni betonbl s aclblval panteonja: Salingrd.

v.
ERD

AvoI,GAPARTrex

Caricin, ez a Volga parti vros mr a rgi orosz


trkpekenis szerepel. Muzsikok ptettk,hogy fahzaikban megpihenhessenek a nagy folyamon utazgat s rnindenfle rut szllt kereskedk, s az cket

fuvaroz volgai hajsok' A vros jelentsge egyre


novekedett, s fahzait a Ramanovok alatt mr csinos'
szines kptiletek vltottk fel. A vasrit rnegjelensvel Caricin fontos kcizlekedsi csompont lett, aho!
tobb vasirtvonal is rintkezett a Volga hajozsi rendszerve1.

Hadszati jelentsgre azonban csak l918-ban, a


polgrhboru sorn tett szert. A vorosok itt halrrroztk

fel tartalk lelmiszer- s fegyverkszleteiket,

48

ame-

49

lyeket a fehrek mindenron szerettek volna megszerezti. A vrost Pjotr Nyikolajevics Krasznov doni fehrkozk tbornok tmadsai ellen vdtka vorc}sok.
Mivel komolyan fenyegetett a veszly, hogy

Krasznov csapatai elvgjk a vros osszekottetst


Moszkvval, Trockij mint a vrirosok friparancsnoka
srirgette Leninnl, hogy az lelmet s a felhalmozott
hadianyagot haladktalanul rnentsk ki az ostromlott
vrosbl, amg az lehetsges. Lenin eleget tett a k.
rsnek, s 1918 mjusban oda ktildte Sztlint a fe|adat vgrehajtsra. Megrkezseutn azonbat Sztlin

vajmi keveset t<irddott a rbizott feladattal, hanem


szinte azonnal beavatkozott a vros vdelmnekirnytsba. Beleszlt abba, hogy a parancsnoksg a vros vdelmtirnytotta, levltotta a szerinte alkalmatlan tiszteket, s kezdett megtorl intzkedseket
alkalmazni, hogy kiknyszertse rendelkezseinek
vgrehajtst. Megkeri'ilve Trockijt, levelekkel bombzta Lenint s teljhatalmat kovetelt magnak, azzal
fenyegetzve, hogy csak gy fudja biztostani Moszkva lelmiszer-elltst. Lenin vgtil engedett az ostromnak, s Trockij tancsa ellenre Slint azszakkaukzusi Katonai Korzet katonai tancsnak elnok-

50

v nevezte ki. A ksbbi szovjet t<irtnetrs nyilvnval hazugsgain kvtil semmilyen forrsban nincs
nyoma annak, hogy Sztlin valaha is vette volna a
btorsgot, s felkereste volna aZ arcvonalban harcol
csapatokat, az els seglyhelyeket, a tartalkok gytile-

kezsi korleteit, vagy a parancsnoki figyelpontokat,


arnint az egybknt a hadra kelt seregek vezeti emberenrlkezet ota kotelessgtiknek rz|k. Slin nem
mutatott semmitle katorrai tehetsget, viszont vezetsi stlusa ekkor vlt kozismertt. allando nyomst
gyakorolt beosztottaira, de gy, hogy alig tette ki a 1bt abiztonsgos fhadiszlls pincjbl. jjel-nappal ott kuksolt s rsban adta ki parancsait, amelyek
ta]'b an l e fo koz st s hal 1 o s t eteket tartalmaztak.
Na s 'llandan erstst ktivetelt, mert ktiltinben,
mint rta,
tud felelni a vros biztonsgrt' tnert
''llem
1

ru l

ll en

forradalmrokkal van kortil vve.''

Lenin eleget tett a srirgetsnek, gy rkezett a vrosba a Kliment Jefremovics Vorosilov vezetle
proletrhadsereg, amelynek olyan maguk vlasztotta
,,tisjei'' voltak, mint a mr ltalunk bemutatott
Tyimosenko, vagy a mg nla is kpzettebb Kulik.
Ebben a szedett.vedott, luganszki vasmunksokbol s

5l

donyecki sznbnyszokbl l1 seregben az elitet


Szemjon Mihaljovics Bugyonnij lovas lnilontmnye
kpezte. Ebben az la. hadseregnek elkeresztelt akrmiben, a rnt akkor is nagy bajuszrl hres lovas pa-

rancsnok volt katonailag a legkpzettebb, mert a vilghboruban rmesterknt szotrglt. .. Az ersts ellenre a fehrek, ha lassan is, de fokozatosan nyomultak el<re, s szeptemberben a vros helyzete kritikuss vlt. Maga Sztlin nem vrta meg a tragitr<usnak
grkez fejlenrnyeket, tadta Vorosilovnak a teljhatalmat, pedig mindenfele engedly nlkiil titokban
elhagyta az ostromlott vrost. Pr nap mrlva.jelentkezett L.eninnl, ahol kifejtette, hogy a sikertelensg oka
a mg rnindig alkalrnazott cari tisztekben keresend.
Trookijt azonban nem gyzte meg ez az rvels,s
egy vo|t cn alezredesi, Alekszandr lliics Jegorovot
krildte Carincinbe parancsnoknak' ppenaz utolso
percben' mert a vros az eless laiszobn llt. Jegorov
azonmal levltotta Vorosilovot, s megprblt valami-

fe|e lendet s fegyelmet megvalstani a forradalmi


csapatok ktizoff, majd ellentmadsba vitte ket, hogy
a stratgiai pcntokat visszafogla|jk. A vros vgril a

bolsevik elvtrsak, Vorosilov,

Tyimosenko,

Bugyonnij s Kulik,,harci osszekovcsoldsa.''


Amint Slin uralomra kenilt, ,,tortnsze1,, azonnal megkezdtk a legendk gyrtst, amelyben kiemelked szerepet kapott Caricin hsi vdelme, mint
a nagy vezr katonai gniusznak egyik bizonytka.
A vrosi prtbizottsg ppen ezrt azza| az alzatos
krelemmel fordult a Prt Kozponti Bizattsghoz,
hogy a vros felvehesse a nagy Sztlin nevt. A Kozponti Bizottsg jogosnak tartotta a krelmet, s gy
lett Caricinbl _ Sztlingrd.
De nem csak ez av|tozs tortnt a vros letben.
Kihasmlva a kedvez fekvst,s hogy mlt legyen nagy nvadjahoz, a ktilonboz <itves tervek
sorn a kedves kis kereskedvarosbl, hatalmas ipari
monstrum lett. Gombamd nttek ki a hatalmas s
ormtlan brkaszrnyk, a proletr elvtrsak rszte,
hogy ott pihenhessk ki napi 16 rai megfesztett
munka utn firadalmaikat, amelyeket a szintn sorozatban ptettmonumentlis acl- s kohmtivekben,
a traktor- s fegyvergyrakban szereek. Slingrd
amaga kzel hatmilli lakosval s kiterjedt hatalmas

vorosok kezn maradt' de innen datldott Sztlin s a

52

53

korzetvel a szovjethatalom nehziparnak, s politikj nak szimbluma lett.


Ennek az uj kommunista vrosnak, amely tobb
mint 60 kilomter hosszri s 4_:7 kilomter szles svknt hrizdott a nyugati Volga partjn, hadszati jelentsge is nagy volt. osszekot kapocs volt a Kau-

kzus s Kozp-oroszorszg kozott. A vros kzre


kertsvela nmetek e|znhattk volna a szovjetektl
a kubni lskamrt, valamint a Kaszpi- s a Feketetenger kozotti olajforrsokat; s a vros elestvel a
szovj etek e gyik le gfonto sabb kozleked si irtvonalnak
legersebb csompontjt vesztenel.

Sztlin mgis megkonnyebbtilt, amikor nyilvnva.


lv vlt, hogy a nmet tmads irnya nem Moszkva,
hanem SztIingrd s a Kaukzus. Ennek ellenre kiadta a parancsot, hogy Sztlingrdot mindenkppen
meg kell vdeni. Egy ilyen ambiciozus parancs semmibe sem kerlt a dikttomak, de a Voros Hadsereg
vezrkarra vrt a feladat' hogy ezt abonyolult hadszatihe|yzetet megoldja. Zsukov s Vasziljevszkij vezetsveljjel-nappal dolgoz stb vgtil is az albbi
tervet dolgozta ki, s terjeszteffe Sztlin, mint fparancsnok el:

54

Els lpskntaz tartottk a iegs{irgetbbnek, hogy


eltorlaszoljk a nmet csapatok utjt a Volga fel.
Ezrt megalaktottk az:uJJ, sztlingrdi frontot. Ennek
rendeltk a| a 62., a 63. s a 64. hadseregeket, tovbtr a megsziintetett dlnyugati front llomnybl a
2l. hadsereget. Tovbb a front erstskntmegkapta az alakulban lv l. s 4. harckocsi hadsereget, s a 28.,38. s 57. hadseregek harckpes egysgeit. A Volgai Katonai Flottillt hadmtiveletileg
szintn a front parancsnoksgnak rendeltk al. F{atalmas er volt ez, a nmet csapatokkal val osszehasonlts - a 6. hadsereg s a 4. pnclos hadsereg rszei-4:1, de inkbb 5:1 volt a szovjetekjavra.
A Sztlingrdhoz vezeto utakon megkezddott a
vdelrni terepszakaszok kiptses megertstse.A
prtbizottsgok kmletlenrilkihajtottk a lakosok
millioit - oregeket, asszonyokat, gyerekeket egyarnt
-, akik jjel-nappal stk a harckocsi rkokat s ptettk az egyb vdelmi ltestmnyeket.A vrosban
megkezddiitt a munksok szzadokba val szervezse s fegyveres kikpzse.
Mindennek ellenre augusztus elejre vilgoss
vlt, hogy a Sztlingrd koriili hadszntr oiyan nagy,

55

s ott olyan borryolult harcok vrhatoak, hogy egyetlen fiontparancsnoksg rrem lesz kpes tfogni az osz-

szes itt harcoli szovjet erk tevkerrysgt.A sztlingrdi frontot ez.rt a dlkeleti f,rorrt megszeruezsvel ktfelvlasottk, Az ilj front parancsnoka
Jerjemenko vezrezredes lett, s augusztus 20.ra
megkapta az els csapatokat, 15 lovszhadclsztlyt s
3 harckocsi hadtestet. A Voros Fladsereg vezrkara
Sztlingrd kornykre irnytott minctent, ami csak
lehetsges volt. Stirgs intzkedsektortntek a repiil-, harckocsi-, fegyver- s l szergyrts fokozs.
ra s Sztlingrd korzetbe tortncirnytsra" A vdelmi hadmiiveletek cisszehangolsra Sztlin Zsukov
rnarsallt krildte a hadmtiveleti trsgbe.sitt az ideje,
hogy szot ejtstink Georgij Konsztantyinovics
Zsukovrl, aki a msodik vilghboru kiemelkeden
legjobb szov.let hadvezre volt, s rnint ilyet' oroszlnrsz illeti meg a Vorcis Hadsereg gyzelmeibl'
Mr az els vilghboruban kittint vitzsgvels rtermettsgvol,gy altisztt lptettkel, s ktszer is
megkapta az htatt kitrirrtetst, a Szent Gyorgy Ke.
resztet. A forradalom alatt a bolsevikokkal szimpatiziit, s a polgrhboruban Lovasszzad parancsnoka-

56

knt harcolt.

harmincas vek vgnegy lovas had.

test parancsnoka lett. A sztlini tisztogatsok t is


megrintettk, letartattk, de olyan btran szembe.
fordult vdlival, hogy vgtil is rnegrnenektilt. His-

gnek bizonytsra Mongliba kiildtk, ahol

Halhin-Golni veresget mrt a japn csapatokra.Ez a


gyzelem egybl a Vc}r s Hadsereg vezrkarnak lre reptette. A finn hboru fiaskjhoz semmi koze
nem volt' az Vorosilov s Tyimosenko hboruja volt.
A nmet tmads sikert ktiveten, a vdelem megerstsretett javaslatai - ttlbbek koztitt Kijev feladsa - miatt szembekenilt Sztlinnal, aki elmozdtotta a vezrkari ftinoki posztrl, s a frontra ktildte.
Amikor Leningrd vdelme Vorosilov katonai dilettantizrnusa miatt vlsgos helyzetbe kertilt, Sztlin
Zsukovot ktildte oda, hogy hozza rendbe a veszlyes
helyzetet. Leningrdi tanzkodsa alatt nagy taIIkonysgot tanristott a vros vdelmnek irnytsban, amelyet gy nem sikertilt elfoglalniuk a nmeteknek. Zsukov ksbb kisegtette a msik ,,frd1Y hadvezrt,', Bugyonnijt is, aki rnint a dlnyugati front parancsnoka, valsggal osszeomlott a nmet tmads
hatsra. Ekozben Zsukov ,,felfedezett'' s pozciba
)t

juttatott olyan ksbb bevlt kivl hadvezreket,


mint R.okosszovszkij s Konyev. A nmet trnads
Moszkva eltti meglltsa szintn Zsukov nevhez
kapcsoldik. gy nem csocla, hogy Sztlin most Sztlingrdhoz krildte, hogy tegyen csodt.
sa vilg most, 1942 nyarrn s kora szn Sztlingrdra, a Volga-parti erdre igyelt.

vI.
ROHAM Avnos ELLEN
Augusztus 23-n a nmet XIV. pnclos hadtest
(16. pnclos, 3. s 60. gpestett gyalogos hadosztly) a doni hdforl megindtotta a tmadst. A kora
hajnali rkban ttorte a szovjet vdelmi vonalakat' a
Malaja Rosszosktl szakra, s a Konnij dombvonulaton t elretort a Volga fel, s mg aznap este a
Sztlingrdtl szakra fekv Rinoknl elrte a folyt.
Ezze| az e|retorssel 60 kilomter hosszti s 8 kilomter szles folyost ltestett.

Ez o|yan hamar ment, hogy a gyalogos hadosztlyok nem tudtak elg gyorsan felzrkzni. Mg azt sem
tudtk megakadLyozni, hogy a szovjet alakulatok a
XIV. pnclos hadtest mogott ismt be ne z1k vdelmi arcvonalukat. A pnclos hadtest gy napokig el
58

volt vgva: erteljes ellenloksekkel, kiil<incisen a fedezetlen szrnyai elleni tmadsokkal igen nehz
helyzetbe hoztk. Reptilgpekkel kellett elltst
biztostani" A hadtestnek nem sikenilt rajtatitssel elfoglalnia a vrost, st napokig llt elszigetelve a 6.
hadsereg z mttl,minden iranyba sirlyos vdelmi
harcokat folytatva. 3uuu gyalogos hadosztlyokat
kellett a nmeteknek a hdfbe irnytani, s gy egy
ht mrilva, kemny s nagy vesztetsekkel jr harcok
utn vgic sikertilt megtornitik az orosz ellenllst, s
helyrelltani a hadtesttel val folyarnatos osszekottetst. Am a tobbi hadtest tmadsnak svjban is
megmutatkozott a vdk elszntsga. A VIII. hadtest,

arnely

az szaki szmy

biztostst vgezte,
Kotlubanytl dlre ercis szovjet tmadst kapott,

amelynek meglltsa csak s lyos ldozatok rn sikeriilt. AzLI. hadtest is n<ivekv vesztesgeket jelentett. Ennek az volt a feladata, h.gy a XIV. prrclos
hadtest j obb szmy t fedezze, valamint R.osszoskn s
Gumrakon t trnadja a volgai vrost. Am csak igen
lassan nyert teret. A Voros Hadseregnek a Rosszoskavcilgybl inrltott ellenliiksei napokra vdelembe
knyszertettka hadtestet. Hasonlkppen jrt a 7I.

gyalogos hadosly, amely auguszfus

25_n

Kalacsnl kiknyszertetteugyan a Donon val tke60

lst, de aztn megrekedt. Nem rtkel cljaikat a 4.


pnclos hadseregnek azok a rszei sem, amelyeknek
Sztlingrd dli rsztkellett volna elfoglalniuk.
A szovjetek ezrittal minden talpalatnyi foldrt harcoltak. Von Wietersheim pnclos tbomok, a XIV.
pnclos hadtest parancsnoka jelentette, hogy a Voros
Hadsereg egysgeit Sztlingrd egsz lakossga a
legnagyobb elszntsggal tmogatja, mgpedig nemcsak llsok, torlaszok, rkok ptsvel,
nemcsak
rizemeknek s nagy piileteknek erdtmnnyval
talaktsval, hanem fegyveresen is. Civil ruhs
munksok hevertek holtan a csatamezn, megmerevedett keztikkel gorcsosen markolva mg a puskt.
Halott munksokat talltak kiltt pnclosok kormnyra dlve.
Ezen,,lmnyek''hatsra von Wietersheim azt ja.
vasolta Paulusnak, hogy adjk fel a volgai llsokat.
Ktsgbevonta, hogy el tudjk foglalni a nagyvrost.
A kt tbomok kozott les vita tmadt, amely von
Wietersheim azonnali felmentsvel vgzdott. Utda
a 16. panclos hadosztLy parancsnoka, a rmens
Hube altbornagy lett.
Az elrettirs meggyorstsa rdekbenPaulus lgi
tmogatst krt a Luftwaffe fijparancsnoksgtl.
Msnap - augusztqs 24-n- von Richthofen veztez61

redes 4. lgiflottja csapst mrt a vrosra. Sztlingrdot lngtenger bortotta eI. Ezt koveten a XIV.
pnclos hadtest szakrol, a 4. pnclos hadsereg kt

hadosztlya pedig dlrl megiljtotta a tmadst. A


lngol romtengerben, amiv Sztlingrd vltozott,
kzigrntokkal s roharnksekkel tortek utat a nmet
pnclgrntosok' rohamlovegek, pnclosok, tt|zr.
ug, zuhanobombzok s lngszrok segtsgvel,
Izr|hzta, pincrl pincre s romrl roma. Minl
tobb lett a rom' annl tobb t-edezket nyrjtott Csujkov
tbornok vrost vd 62. hadseregnek. A szvs vdknek sikeri'ilt kt pontonhidat verniiik a Volgn'
amelyet hangyaszorgalommal mindig helyrelltottak,
ha a alhanbombzk, vagy nmet ttizrsgsztltte.
A keleti parton igen ers tiizrsgillsokat hoztak
ltre, amelyek megkonnytettk szmukra a vdelmi
harcot. Slin s Zsukov ismtld napiparancsokban
ttizeltk a vdket a fanatikus ellenllsra.
Ugyanakkor Hitler is mindenron el akarta ragadni
a vrost az oroszoktl, amelynek neve szimblumm
vlt, s gy ez a hslysg mindkt felnek fontosabb lett,
mint amennyit valojban stratgiailag rt.
Szepternbe r I2-n von Weisch v ezrezredest, ,,B''
hadseregcsoport parancsnokt s Paulus tbomokot
megbeszlsre Vinnyicba, a Fiihrer fohadiszllsra
62

rendeltk Paulus jelentett a Slingrdn| foly harcok helyzetrl. Ktilontis nyomatkkal hvta fel a figyelrnet a hadsereg szaki szrnynak veszlyeztetettsgre.Hitler konnyedn elhessegetett minden aggilyt, s hangsri|yozta azt a sztereotip lltst, hogy a
Voros Hadsereg szt van zuzva, hogy a sztlingrdi
ellenlls csak helyi jelentsgti, s egybknt is minden intzkeds megtortnt az szaki szmy biztostsra. A 6. hadseregnek viszont - mondotta - most az a
legfontosabb feladata, hogy minden erejt a vros mielbbi elfoglalsra cisszpontostsa. Hitler voluntarista
he|yzetrtkelsnek
betetzse az volt, hogy a 4.
pncios hadsereget kivonta a Sztlingrd elleni tmadsokbl. A vros egsz kiterjedsben a 6. hadse-

regnek keilett tvennie a hadmiiveleteket. ,,Erstskppen'' viszont ellptette Paulust v eztezredess.. .


A tmads gy most mr a megfogyatkozott nmet
erkkel folytatdott. Szeptember 14-n s 15-n a
nmeteknek sikertilt mlyebben behatolniuk a vrosba. Vres harcok bontakoztak ki a kozponti plyaudvar s a Mamajev kurgn, a 102-es magassgi pont
k nil. A plyaudvar csupn szeptember 14-n otszor
cserlt gazdt, A Mamajev kurgnrl belthato volt az
egsz vros, a kik tt s az szakon fekv nagy ipari
tizemeket: a ,,Vortis oktbr'' gyrat, a ,,Barikdok''
gyrat s a Traktorgyrat is belertve. Mly horho-

63

sokkal tszeld.;lve nyrilt el 60 kilomter hosszan a h.


zak, utck s terek tarka sokasga, A Volga szles
sza|agtrval a httrben. Dlen az erds Glodnij-sziget
emelkedett ki a hompolyg folyambl. A tuls parton
Krasznaja Szloboda ltszott, az a fa|u, amelybl a vrosban harcol szovjet csapatokat ellttk. Igy aztn
az otoszok mindent elkovettek, hogy a terepet ural
Mamajev kurgnt visszafoglaljk; ez szeptember 16rr sikertilt is nekik.
Szeptember 27-ig a LI. hadtest (von SeydlitzKurzbach ttizrsgitbornok) elfoglalta a Caricval
iratrolt dli vrostszt, a Volga partjt is belertve. A
vros legfontosabb rsze _ a Volga keleti partjn lev
elltsi s rrtnptisi bzishoz vezeto komppal azonban tovbbra is szovjet kzen maradt.
A nmet vesztesgek kezdtek egyre magasabbra
rrigni, ahogy manverezsi tertik cisszezsugorodott.
Mirrden egyes elrefel tett lpstiktobbe kertilt s
kevesebb hasznot hozott. Ez az anyagelhasznlodsi
folyamat hamarosan annak bizonysgt szolg\tatta,
hogy a nmetek sziik<isebben llnak anyagi er tekintetben, mint lltak korbban. Az els hinyok pnclos erejtikben jelentkeek; a pnclosok szma,
amelyeket egy-egy tmadsra be tudtak vetni, egyre
kisebb s kisebb |ett. Aztn lgi folnytik is kezdett
el-elttinedezni. Ennek a kt fegyvernemnek a ha-

64

nyatlsa folytn egyre nag.vobb teher nehezedeff a


gyalogsgra. A gyalogsgi tomegtmadsok 1tal elrt
minden rszsikernek risi ra volt, a vesesgek,
amelyek tartalkokkal csak kis mrtkben egyenltdtek ki, megtizedeltk a harci erket, s sokszor a
|tszm ll4.e I]rt mr csak rendelkezsre. A bevetett
erk salakk gtek, az oroszoknak viszont az emberafiy aE korltlanul llt rendelkezsre. Zsukov mgsem
pazarolta, fokozatosan vetette harcba tket. Szeptember vgn,amikor Csujkov hadserege mr a vgs
osszeomls hatrra jutott, beomlesztette a vrosba
Sumilov tbornok friss 64. hadseregt. tIgyanakkor
csapsmr csoportostsokat hozott ltre s szakrl,
majd dlrl tmadta a 6. hadsereg fedezetlen csapatait. Ezek a trnadsok, ha nem is tudtk felmenteni
Sztlingrdot, jelents nmet erket kotottek Le. Az
egyik ilyen tmadsrol gy r Rotmisztrov tbornok,
az |. grdahadsereg parancsnoka: ,,...ht napig tarto
elkeseredett harcok rn a hadsereg egysgei mind<issze ngy kilomternyit tudtak elnyomulni. Ez a
nhny kilomter szmunkra valban a hall mezeje

volt..."

oktober elejn Paulus s vezrkari ftntike,

Schmidt altbornagy vilgosan |tta, hogy ersen


megtpzott hadosztlyaikkal a tl bellta eltt kptelenek elfoglalni Sztlingrdot. Ugyanakkor vilgo65

sl|tl lilttk azt is, hogy a 6. hadsereg konil egyre ers cltek a szovjet csapatosszevonsok. Paulus mindezt
.jclezte Halder vezrezredesnek, az oKH fnoknek,
hozztve: amennyiben nem vonhatja vissza csapatait,
Sztlingrd Cannaev" vlhat a 6. hadseregszmra.

Halder vezrezredes helyet adott Paulus krsnek,


s a vros feladatt, valamint a 6. hadsereg Don mog
val visszavonulst javasolta Hitlernek. Szemtanuk
elmondsa szerint a Ftihrer hihetetlen izgalomba jott,
s kozolte vezrkari ftjnokvel, hogy a 6. hadsereg ott
marad, ahol van, s tobb nem akar errtl a krdsrl
hallani. Halder azonban msnap, majd ezt kovettjen
minden vezrkari rtekezleten felvetette a visszavons
sztiksgessgt.Vgtil Hitler megunta' s kozolte
Halderral, hogy felmenti, ,,mert mr nem alkalmas a
pozciojval jro pszichikai terhek elviselsre.''
Ekozben a Sztlingrdnl harcolo, rnegfogyatko.
zott s hallosan kimenilt nmet hadosztlyok tmadsa lassanknt teljesen lelohadt. Nem vo|t ktsges:
Paulus hadserege ereje vghezrkezett.

okori prhuzam. Kr. e. 2l6-ban Cannae vrosn| Hannibl beker.


tette s megsemmistette a romaiak hadseregt. Azota ez a csata a
hadttirtnelemben az ellensges erck teljes tkarolsa s megsemmistsepldj aknt szerepel.
66

VII.

AMODERN CANNAE
A nmetek egyre roml, majd kritikuss vl helyzettpontosan rzkelteZsukov s Vasziljevszkij, annl is inkbb, mert gyakran tartzkodtak a helysznen.
A nmet hadsereg sztlingrdi s kaukzusi offenzvja szepternber vgn,illetve oktober elejn rte el
tetpontjt. Ebbl kezdve mindkt arcvonalon a kifullads jelei mutatkoztak. A 6. hadsereg s a 4. pn-

clos hadsereg a Sztlingrdrt folytatott utcai har-

cokban teljesen folrld<itt. A |7 . hadsereg - miutn


hibaval ertfesztsekettett Taupsze elfoglalsra Novorosszijszknl vdelembe szorult. Az |. pnclos
hadsereg a Terek foly mentn hosszan elnyrlva erszakolta az ttorst ordzsonikidzn t Baku fel. A
hadseregcsoport bal szrnya a levegben lgott. A
67

Kaukzus s Eliszta koz<itt, a Kalmtik-sztyeppn mindossze egy hadoszt|y tartotta az osszekottetst a ,,B''
hadseregcsoporttal. A 400 kilomteres rs betomsre
a 4. romn hadsereg (5 gyalogos s 3 lovas hadosztly) volt Rosztov fell elnyornulban.
A kritikuss vlt hadszati helyzetet mg tovbb
rontotta az a kortilmny' hogy a nmet tartalkok elhasznldsa folytn az acYanalnak mintegy 600 kilomteres szakaszt a viszonylag gyengn felszerelt
szovetsges hadseregek tartottk. A 6. hadsereg bal
szmyboz csat|akozva, Kletszkaja s Vesenszkaja
kozott a 3. romn hadsereg, Vesenszkajtl
Goncsarovkig a 8. olasz hadsereg, ettl szakra pedig a 2. magyar hadsereg llt _ ugyszlvn tartalkok
nlktil - az elst vonalban. Kzenfekv volt, hogy a
nmetek s sz<ivetsgeseik kedveztlen badszati
helyzett a szovjet kedvezets nem fogia kiaknzat|anul hagyni s hogy az e||entmads ktiszobon ll. Az
is nyilvnvalnak |tszott, hogy az e||enttmads a
gyengbb ellenll kpessgii szovetsgesek ellen fog
irnyulni.
A-g be nem bizonyosodott, hogy a nmet tmads nem irnyula fvros ellen, addig az oroszok legfobb gondja a Moszkvba yezetr rifuonalak |ez*rsa
volt. De amikor bebizonyosodott, hogy a legterm68

szetesebb s legveszedelmesebb tmadsi irny helyett Hitler a kaukzusi irnyt vLasztotta, az oroszok
a mr tavasz ta kikpzs alatt ll tartalkaikbl 12
hadsereget, mintegy 40 hadoslyt Sztlingrd korzetbe vontak ossze.
igy aan Zsukov s Vasziljevszkij elhatrozsa
alapjn a szovjet vezrkar kidolgozta az ,JJranus'' fednevii tervet, amely nem kisebb clt tuzott maga el,
rnint Sztlingrdnl harcol nmet erk bekertsts
megsemmistst.
Vasziljevszkij vezrezredes, a Voros Hadsereg vezrkai ftjnoke gy emlkszik vissza erre:
,,A legfelsbb ftiparancsnoksg fhadiszIlsa jt
fudta, hogy a volgai erd hseinek helytilsa folytn
a 6. nmet hadsereg s a 4. nmet pnclos hadsereg
egy keskeny arcvonalszakaszon, kozvetlentil a vros
korzetben tomrtil, szrnyaikat pedig romn csapatok fedezik. Azt is tudta a fohadiszlls, hogy az &isi vesztesgek, amelyeket az ellensg tovbbra is folyamatosan elszenved abban a remnyben, hogy mgiscsak sikertil elfoglalnia a vrost, s lailonosen az a
kortilmny, hogy nincsenek valamelyest is jelents
tartalkai, mg jobban korltozza vde|mi lehetsgeit. Eltrbe lepett az az elhatrozs, hogy ellentmadst kell szervezni s vgrehajtani, mghozz

olyat, amely nemcsak gyokeresen megvltoztatn a


helyzetet ebben a korzetben, hanem az ellensg mg
mindig aktv dli szrnynak az osszeomlst is
eredrnnyezn. F'z az elhatrozs koztem s Zsukov
kozott szeptember vgnmeg is sztiletett, s Sztlin
jvhagyta. A hadszati elgondols lnyege az voLt,
hogy Szerafomics korzetbl Sztliirgrdtl szaknyugatra Kalics irnyban hatalmas, osszetarto
irnyri csapsokat kell mrni a vrosrt elhrizd harcot folytato ellensges csoportosts szrnyaira, majd
utna be kell kerteni, s meg kell semmisteni fderit

a 6. hadsereget s a 4. pnclos hadsereget.''

nagyszabsri szovjet offenzva elksztiletei


tervszerien folytak. t942' oktber 25-n dlnyugati
front nven ltrehoztak egy rij hadseregcsoportot' s
azt a voronyezsi front s a doni front (szeptember 27ig: sztlingrdi front) koz iktattk. Parancsoka N. F.
Vatutyin vezrezredes lett, mikozben K. K.
Rokosszovszkij vezrezredes a doni front, A. J.
Jerjomenko vezrezredes pedig a rgi dlkeleti fiont
(|942. oktber 1-jtl: sztIingrdi frclnt) parancsncksgt vette t. Zsukov s Vasziljevszkij s a vezrkar
nhny fontosabb szemlyisge november elejtl ennek a hrom hadseregcsoportnak a torzseinl dolgoztak.
7A

tmadsi irnyok knyszerienaddtak a nmet


arcvonai alakulsbl, amely a messze elretolt sztlingrdi bstytl a Don-kanyarban fekv Kalitvig
csaknem 300 kilomter hosszri nyugati szrnnyal s
Sztlingrdtl dlre egy rovidebb, azonban rendkvtil
gyenge dli szrnnyal rendelkezett, amely a Kalmtiksztyeppben elveszett.
Az els feladathoz, Sztlingrd felszabaditshoz
s a 6. hadsereg bekertshezaz oroszok az a|bb
csoportostst hoztk ltre:
A dlnyugati front csapsmr csoportostsnak Romanyenko tbornok 5. harckocsi hadseregnek s

Csisztyakov tbomok

2|. hadseregnek a

Szerafimovics s a Kletszkaja ktirzetben lv hdfkbl kellett tmadsba tmennie. E csapsmrci


csoportosts feladata azvolt, hogy ttorje az ellensg
vdelmt,sztzuzza a 3. romn hadsereget, majd
Kalacs ltalnos irnnyal lendtiletesen kifejleszve a
tmadst, a hadmtivelet harmadik napjn egyestiljon a
sztlingrdi front csapataival. Egyidejtleg tervbe

vettk, hogy Leljusenko tbornok 1. grdahadserege


csapst mr dlnyugati irnyban, kijut a Krivaja s a
Csir folykhoz, s ott |trehozza a bekertsktils
arcvonalt. A csapatok lgi tmogatst Szmirnov s

7l

Kraszovszkij tbornok 2. s 17. lgi hadseregei bizto-

rtilve a fenyeget bekertst"Az el ljar ,,B'' hadse.

stottk.

regcsoport szintn tmogatta Paulus j avaslatt.


A Haldert felvlt rij, iatal vezrkan ftntik, Kurt
Zeitzler gyalogsgi tbornok szintn t|tta a rendk-

sztlingrdi front pafancsnoka, Jerjomenko vezrezredes rigy dontott, hogy a ftcsapst Sumilov tbornok 64., Tolbuhin tbornok 57. s Trufanov tbornok 51. hadseregvel mri. A front csapsmr csoportja azt a feladatot kapta, hogy a Szarpa-tavak korzetbol tmadjon, zinza szt a VI. romn hadtestet,
majd a tmadst szaknyugati irnyban, Szovjetszkij
s Kalacs fel kifejleszh-e, ott egyestiljon a dlnyugati
front csapataival. A lgi biztostst Hrukin tbornok
8. lgi hadserege adta.

doni front, Batov tbornok 65. hadseregvel a

kletszkajai hdftbl, Galanyin tbornok 24. hadserege


pedig Kacsalinszkaja k<irzetbl mr kisegt csapsokat.

Mindez a hatalmas er a kivrzett 6. nmet hadseregre' a 4, nmet panclos hadsereg korzetben lvt
rszeire s a romn 3. hadseregre zudult.
Pontos adataink vannak arrol, hogy Paulus tbornok s vezrkari ftincike tiszJban voltak a szovjet
erkkel s szandkaikkal, csupn a tmads idpontjt
nem ismertk. Ezrt Paulus ismtelten s stirgeten
javasolta az oKH-nak, hogy adjk fel Slingrdot,
s a hadsereggel torjenek t dlnyugati irnyba, elke72

vtil veszlyes helyzetet, s mivel nem tartozott

Keitel-Jodl.fele,,bolint Jnosok'' koz, kristlytiszta


logikval vzo|ta fel Hitler eltt a ktizelg katasztrfa
kpt,s energikusan szorgalmazta, hogy a 6. hadsereget azonnal vonjk ki Sztlingrd k<irzetbl. A jetrenlv Albert Speer szerint, mikozben Zeitz|et rvelt,
Hitler fel-al jrklt a Berghofban lv nagy hadmtiveleti teremben, shozz fordulva fejtegette: ,,Tbornokaink megismtlik a rgi hibkat. Mg mindig tulrtkelikaz oroszok erejt. Az ellensg emberanyaga
minden frontjelents szerint haszrrlhatatlan. Gyengk, tul sok vrt vesztettek. Ilyen jelentseket azonban senki sem akar tudomsul venni. De kilonben is!
Milyen rosszul kpekki az osszes orosz tisztet.
Ezekkel egyltaln nem lehet offenzvt szervezni. Mi
bezzeg fudjuk, hogy kell! Elbb vagy utbb az oosz
lell. Kimertil. Addig bevehink nhny pihent hadosz&lyt, amelyek majd rendbe teszik a dolgot.''
A tnyek azonban mst mutattak.
1942. november 19-n hajnalban stirti hfuvs s
fagyos kodftyolon t megindult a hatalmas orosz el-

lentmads a Sztlingrd eltt |L 6. nmet hadsereg


oldalba. A rohamot kt s flrs, hromezer ktilonboz(5 fajtjir s mretrttizrsgbl leadott megsemmisit zrtnz e|ozte meg. A megsemmist tiiz kikap-

csolta a vezetsi torzseket, meggtolta a tartalkok


gytilekezst s lrelyhez kototte a meg nem tmadott
arcvonalrszeket.

Mr a ttizrsgielksztsmegtcirte a vdllsbarr lv romn csapatok erkolcsi erejt, s a ttizrsgi

tiiz nyomban rnegindult orosz pnclos hadtestek

konnyedn soportk felre s htra a tmadsi svban


llkat, akik magukkal ragadva a tartalkokat is, el.
lenlls nlkril ozonlottek htra a Csir patakhoz, mint
vdelmi vonalhoz. Az orosz harckocsik zome ezze|
mit sem tordve dlkeletre fordult s az llva maradottak hta mgott Golubinszkaja-Kalacsra trt el,
tkozben meglepve s sztverve azY. romn hadtestparancsnoksgot s legyzve azt az e|Ienllst, amelyet a trsgbenbevetett nmet XI'VIil. pnclos
hadtest kifejtett, s a Sztlingrdot mr 90 szza|kban elfoglaLt 6. nmet hadsereg htba zudult s azt
nyugatrl bekertette. A kisebbik rsz a Csir patakra
visszavonulkat tldozte, s azt elrve egy nyugatrl
vrhato tmacls elien lezrta. MegnyIt ezze| az ut a
[i. olasz hadsereg htba is. A harckocsi hadtesteket
74

ksr gyalogsg- s lovassghullmot kovetve a kt


ttor csoport kozott bolyongkat s az itva mar-

egy szikebb katlanba terelte, s


Raszpopinszkaja teniletn kb. t romn hadoszt|yt
adoffakat
zrt kortil.

Paulus amint felismerte a tmads helyt s ir.


nyt, azonnal intzkedett, hogy a 22. pncios hadosztly a romnok altmasztsra, a csatatrre vonuljon. A helyzet rosszabbodsa lttn ksbb parancsot adott az egsz pnclos hadtest - XLVIII. - tit-

kozetbe vezetsre.A hadtestparancsnok F{eim vezrrnagy az |tala legveszlyesebbnek tltbetorsi


helyre - Kletszkajna_ indtott tmadst. De mr ks
vo|t, az ttors megtortnt s a hadtest is bekertsre
kertilt, amelybl csak nehezen tort ki. Most bezzeg
mr l{itler is beavatkozott, a felelssget Heim veztrnagyra hrtva, akit levltsa utn egy hadbrsg
hallra t|t.Az tletszerencsre nem kenilt vgrehajtsra, s a tehetsges tbornok ksbb a nyugati
fronton kapott ilj beosztst.
A Sztlingrdtl szaknyugatra tortnt s eddig elrt eredmnyeket a lekot feladattal megbzott s a
kremenszkajai hdfbl kitort 65. orosz hadsereg egsztette ki. Feladatt trnadan oldotta meg, s zrta

t5

be a 6. nmet hadsereg kortil a gy,lrut, a 21. hadsereghez szak'r 1 csatlakozv a.

Amg ezek az esemnyek a sztlingrdi arcvonal


szaknyugati szakaszn |ezajlottak, a rornn 4. s a

nmet 4. pnclos hadseregek SztIingtdtl dlre


szintn hallkt'izdelmtiket vvtk a bekatovkai hdftbl novernber 20-n tmadsra indul szovjet erk
ellen. Az orosz kt prhuzamos tmadst indtott. Az
egyiket Raigorodtl dlnyugatra a VI. romn hadtest
szaki szrnya ellen, a rnsikat a bekatovkai hdftbl
a IV. nmet hadtest ellen' A VI. romn hadtest rk
alatt megtort, s azt az orosz Sztlingrdra dobta viszsza. A IV. nmet hadtest llsaiban kitar1ott, de a nap
folyamn a tobbi romn kotelk is osszeomlott" s az
estre titott kb. 30 kilomteres rsen ellenlls ntkt'il
zridulhatott az orosz nyugatra. Schwendler tbornoknak, a IV. nmet pnclos hadtest palancsnoknak
minden igyekezete s rogtonzse, a nmet kotelkek
hihetetlen kitartsa ellenre is csdcit rnondott.
A rendezetlensg, arnelybe a romnok keniltek,
tettponfra hgott" A szovjet harckocsiktl val rettegsben eszeveszetten rohantak nyugat fel a parancs-

noki gpkocsik, tehergpkocsik, lovasok s lfogatok,


egymsba titkozve, elakadva, felborulva, elzwa az
utat. Kozttik gyalogosok homptilyg Ja tolongott.
76

Aki

riregbotlott, elesett, soha tobb nem IIt |hra,


r.rrert eltapostk, tgzoltak rujta, palacsintv laptottk. A puszta let megmentst hajszolva elhagytak
rnitldent" arni a futst akadlyozhatta. Fegyvert s felszenelst elsz'rtak, ottmaradtak a megrakott lszerkocsik, tbori konyhk, t.rnfelszerelsek,mert lhton
ktinnyebbnek grkezetta menelails. A nmetek mg
kitartottak llsaikban, de helyzettik remnytelenn
vIt. Az idjars is az orosznak kedvezett, a hmr
higanyszha_28 fokra stillyedt. Az oroszok elrtkelsdleges cljukat. A kt tmad csoportosts
Kalacsnl egyesrilt s bezarult a hallos gyura 6. s
a 4. nmet pnclos s a 4. romn hadseregek kriil.
A rornin 3. hadsereg gyors osszeomlsa lehetv
tette az orosznak, hogy a 2. nmet, a 2. magyar s az
olasz 8. hadseregeket dli irnybl is megtmadhassa.
Az alasz 8. hadsereg a krizdelmet nem vette fel, viszszavonult, csupn szaki szmyn az Alpini hadtest
maradt a Don-parti vdelernben.
Az oroszoknak a ktinnyd s gyors gytzelmot nem
utolssorban Stanescu romn tbomok szerezte meg:
fehr zszlva} parlanrentert ktild tt t - osszejtszva

Rokosszovszkijjal, miutn magnak

Roszpopinszkaja teniletn krtilzrt hadosztlyoknak


kedvez ftltteleket eszk zolt ki -, magt rnegadva.

Kortilbeltil 27 ezer romn katona menetelt fogsgba,


maga utn hagyva egy 30 kilomteres kaput, melyen
t az orosz zavarta|anul zudulhatott a 6. nmet hadsereghtba. Amikor aztn a sztlingrdi gyzelemmel
kapcsolatban a szovjet propagarrdagpezet Sztlin

,,stratgiai lngelmjt''kezdte ernlegetni, Stanescu


kellernetlentil feleslegess vlt. A csatanyers htternek lo tanrijtl meg kellett szabadulni. Ekkor s
csak ekkor(!) esztikbe jutott, hogy kiemelt felelssg
terhelti a laqi-i pogromrt, ahol 20 ezer zsidt ktildott
a hallba. Igy aztn l944-ben a vdlottak padjra,
majd rnlto helyre, az akasztofra kertilt.
Paulus veztezredes, hogy a teljes katasztrt elkenilje, minden maradk erejt Sztlingrdba, a vrosba vonta vissza. A nmetek itt egy 40 kilomter
hosszti s 20 kilomter szlessgti katlanba foglaltak
vdelmi llst, ez lnyegbena vrosra, s a peremn
fekv Pitsomkin reptiltne szortkozott.
Az intzkedsannl is inkbb indokolt volt, mert
F{itler engedlyezte, hogy a 4. pnclos hadsereg a
Don mog vonttljon vissza. A 6. hadsereg gy vgzetesen magra maradt. A szovjet azonnal kihasznlta
ezt a lehetsget, s november Z4-ntmadst intzett
a katlanba szorult err5k ellen. Jllehet a hrom front
csapatai egyszeTe tmadtak, lnyegesen nem jutottak
78

elre, st jelents vesztesgeket szenvedve meglltak.


A romvros ezrttal a nmet vdelemnek volt segtsgre. ,,Kiindul szmvetseinkben irta ksbb
Vasziljevszkij - srilyos hibt vtetttink. Albecstilttik
Paulus hadseregnek erejt s harckszsgt.Nyilvnvalv vlt, hogy a vgs gyzelem csak hosszabb
tvon rhet e1''' Sztlint alaposan feldtihtette a kudarc, Moszkvba rendelte Vasziljevszkijt, s kovetelte, hogy nevezze meg a felelsoket. A vezrkari fnok
azonban killt a parancsnokok mellett. Egybkntis a
szovjet legfelsbb vezetsnek rjabb s ms probl-

mval kellett szembenznie, mert december IZ-n


megindult egy felment nmet tmads.
Hitler Rastenburgban lv fhadiszllsn puskaporos volt a hangulat. Amikor Sztlingrdot konilzrtk, Zeitz|er voros, kialvatlan arccal, csokonyosen
s energikusan ragaszkodott a vlemnyhez,hogy a
6. hadseregnek nyugati irnyban ki kell tornie. Rszletekbe menen ismertette az ostromlottak elgtelen
elltmnyt' s felhvta a figyelmet az tlJ,ze|o. s
melegruha-hinyra iS, arra, hogy a nagy hidegben romok ktizott, vagy a hmezkon harcol katonk mr
meleg telt sem kaphatnak. Hitler Ltszo|ag nyugodt
maradt, mozdulatlan s hatrozott, mintha azt akarta
volna bizonytani, hogy Zeitzler izgatottsga csupn

Veszlypszichzis.',Az |ta|am elrendelt ellentmads


nemsokra felmenti Sztlingrdot; ezzel rijra megjavul a helyzet'' - mondotta. Msnap Zeitz|er ismt felvetette, hogy az ellentmadssal egy idben ksreljen
meg kitorst a 6. hadsereg is' Hitler kirneniltnek s
levei.tnek ltszott, s mar-mr rigy trnt, hogy Zeitz\er
megszerzi az engediyt. Huszorrngy rval ksbb
azonban vgrvnyeseneldlt a kcirbezrt hadsereg
sorsa. Ekkor jelent meg a helyzetelemzsen Goring,
frissen
"s sugrozva, mint egy operett-tenor, aki
gyztes birodalmi marsallt alakt. Deprimltan, k.
nyorg hangon krdezte tle Hitler: ,,Mi van a sztlingrdi lgi hddal?'' Goring kihrzta magt, s tinneplyesen kijelentette: ,'Fuhrerem! A sztlingrdi 6.
hadsereg elltst a levegbl szemlyesen garant'
lom. Bzhat bennem|.,' Zeitz\er azon nyomban hangot
aclott ktelyeinek. Gorirrg azonban nyersen kioktatta'
hogy ennek megoldsa a lgier dolga. Hitler' Goring
szav aira fellnktilt s visszanyer1e rgi hatrozottsgt.
'$kkor pedig Sztlingrclot tartani kell. rtetmetlensg tovbb beszlni brmifle kitorsrl. A 6.
hadsereg Sztlingrdban marad!''

Az

cirtilt zsantok, ,,Nr'' keze lefel mutatott,,Re.

cipe femrm!"

VIil.
HALALKATLAN
Hitler grete,hogy felmenti a sztLingrdi katlanba
szorult 6. hadsereget, enlJ,tal nem tires gretvolt.
Sztlingrd felmentse csak a Dontl keletre, dli
irnyban indtott tmadssal tortnhetett. Ennek eltksztsvel.valamint Elistl a Don mentn 11 8.
olasz hadsereg keleti szrnyig terjed arcvonal irnytsval november 27-n a krmi gy z(5t, von
Manstein tbornagyot bizta meg" A parancsnoksga
a| tartoz erket a Don hadseregcsoportba fogtak
ossze. Ez a ,,hadseregcsoport'' magba foglalta a nmet 4. pnclos hadsereg maradvnyait, a 4. romn
hadsereg maradvnyait, a katlanba zrt 6. nmet hadsereget s egy harccsoportot Hollidt tbornok vezetsvel.

80

8l

t.|ogy legyen nmi fogalmunk a von Manstein tbomagynak alarendelt er titkpessgrl, meg kell
emltenrink, hogy _ Haufe vezrmagy (romrn ftivezrsgnllv nmet tisszekot tiszt) jelentse szerint
_ novembet 24-n a Sztlingrdnl bevetett 22 romn
hadosztlybl 9 megsemmisrilt, 9 sztfutott s 4 had.
osztly mg rigy, ahogy hasznlhat. Paulus vezrezredesnek, a 6. nmet hadsereg parancsnoknak jeten-

tse szerint hadosztlyainak feltoltottsge 45 szzalkra csokkent. Hoth vezrezredes 4. pnclos hadserege csupil egy, a |7. kivrzett pnclos hadosztlybl s egy szintn leharcolt gyalogos hadosztlybl
llt. Hollidt csoportjt egy Tigris pnclos zsz\a|j s

egy romn lovashado sztIy alkotta.


Hitlernek fogalma sem volt arrl, hogy mit kovetelt
tbornokaitl s csapataitl. Most is _ mint mindig
-,
tigy parancsolgatott, mintha ellensg nem is lenne,

viszont mintha mindig megadott volna mindent csapatainak, ami minimlis elfelttele volt ktivetelmnyei teljestsnek.
Von Manstein december |2-n Kotyelnyikovo trsgbl indtotta meg az offenzvt szak-keleti
irnyban, hogy helyrelltsa az osszek<ittetst a Sztlingrdban lv erkkel, amelyek a Fiihrer parancsa

82

rtelmben novemb er 22.n stindisznllsba

vonul.

tak.

tamad csoportosts lendtiletesen ttirt elre, lel-

kesen, hogy bezrt bajtrrsaikon minden ron segtse-

nek. Csapsuk ttorte a trsgbenlv 51. szovjet


hadsereg llsait, amelynek katoni rendezetlentil
ozonl<ittek vissza az Akszaj foly fel. Hoth pnclos
kei flresoporve minden ellenllst s a hatalmas hakadlyokat Slingrd fel to$ek. December I6-n
elrtka Miskova folyt, s mr csak 40 kilomterre
voltak Sztlingrdtl. Paulus hadserege eltt felcsillant a menelails remnye. A parancsnok azonnal
tviratban krte Hitlert, hogy az egyestils remnyben a 6. hadsereg torjon ki a vrosbl. A kitorst
megtilt yLasz lehangol s elkesert volt. Paulus
egyik hadtestparancsnoka, von Seydlitz-Kwzbach ttizrsgitbornok (egybkntNagy Frigyes hres lovas
generlisnak leszrmazottja) kovetelte, hogy mit sem
ttirdve Hitler utastsval, azonnal tti{enek ki.
Paulus ekkor ktiziilte vele, hogy nem Reichenau, s
a hadsereg a sztrlingrdi katlanban marad! Valban,
az engedelmesked, agglyoskod, haboz Paulus
nem volt Reichenau, aki minden bizonnyat, Hitler pa-

83

rancsa ellenre, tverekedte volna magt a 6. hadse.


reggel nyugat fel.

Manstein tmadsa aggodalommal toltotte el Sztlint, aki azonna| maghoz rendelte Zsukovot s

Vasziljevszkijt, tancskozsra. A kt tbornok ekkor


vakmerc tervet javasolt. Hagyjk' hadd torjon be a

nmet csoportosts Sztlingrdba, s hozzanak ltre


egy msik nagy katlant szak-Kaukzusban, s ezze\
az eisSzes ott lv nmet ert bekerthetik. Sztlin
gyomra azonban nem tudta bevenni ezt a nagyvonal ,
mersz tervet. Eszelsen kcjvetelte, hogy azonnal lltsk meg Manstein elretorst, s vgre semmistsk meg Paulus hadseregt. gy aztn Zsukov srirg-

sen felvonultatta' s titkzetbe vetette R.

J.

Malinovszkij megerstett, harckocsikkal s ttizrsggel bsgesen elltott 2, grda}radseregt. December


24-n a 2. grdahadsereg s az 5l. hadsereg Sztlingrdtl dlre tmadsba ment t, s Hoth pnclos csoportjt kiindulsi llsba vetette vissza. St december 29-n a VII. szovjet harckocsi hadtest elfoglalta
Kotyelnyikovt.
, Ezze| a gyiiriibe bezrt nmet erk helyzete rendkvtil srilyoss vlt. A katlanban mr rdobbentek,
hogy a lgier megkozeltleg sem szlltja le a mi84

nimlisan sztiksges 500 tonna utnptlst. A szllt


Ju-52-esek szma nem volt elegend, ezrt aztn
minden harci gpet bevetettek' amelyek hasznos terhet tudtak szlltani. Ezek trfogata azonban csekly
volt, msrszt a lgi harcoknl volt rjuk sniksg. A
napi tlagos teljestmnyalig haladta meg a 100 tonnt, a napi sztiksglet lls.t. A hsgmellett a hideg
is tizedelte a nmet katonkat, akik ezrvel fagytak
meg a borzalmas orosz tlben.
A Fiihrer fhadiszllsn Zeitzler vezrkari ftn k
naponta ismertette a 6. hadsereg jelentseit arrl, hny
tonna lelmiszert s lszert kaptak lgi riton: toredkt
az grtnek. Br Hitler ismtelten krdre vonta,
G ring mindannyiszor kitrt: rossz volt az id, kd,
jges, vagy hvihar akad|yozta meg a tervezett bevetseket. Mihelyt azonban javul az id, teljesteni
fogj a az igrt tonnamennyisget.
Az lelmiszeradagokat ezutn Sztlingrdban tovbb kellett csokkenteni. ZeitzLet avezrkari tkezdben csokonyosen ugyanazokat az adagokat rendelte
magnak, s lthatan lefogyott. Nhny nap mirlva
kozolte vele Hitler, mennyire helytelenti, hogy a vezrkart fnok a szolidarits ilyesfle bizonygatsval
rli fel lelki s testi erejt, s utastotta, hogy ismt s
haladktalanul tpllkozzk rendesen. Ekkor tiltotta

85

be Hitler a konyak s a pezsg fogyasztst minden


tiszti tkezdben. Mindez azortban nem segtett a 6.
hadseregen.

Mivel Manstein csapatait mindenhol visszaszor-

tottk, a nmet arcvonal most a legkozelebbi helyein


mr 200 ki|omtere llt Sztlingrdtl.
Janurig a katlan eredeti formjban megmaradt,
mivel az ooszok erd't gffitottek a vgs rohamra.
Zsukov azt javasolta, hogy a trsgbenlv valarnennyi ert egy parancsnoksg al helyeztk. Kit javasol? - Krdezte Slin. Zsukov Rokosszovszkij
nevt emltette. - Vasziljevszkij meglegyezte, hogy
Jerjomenko meg fog srtdni. - Most nincs id srtdsekre - vgta el a vitt Sztlin. S valban, msnap,
mikor Zsukov kozolte Jerjomenkval' hogy a sztlingrdi hadmtveleteket Rokosszovszkij fogiu irnytani, s adja t szmra az 5"I ., a 62. s a 64. hadseregeket, Jerjomenko Sztlinhoz fordult, de a foparancsnok segdtisjn kereszttil tizente' hogy dontse
megmsthatatlan. gy ht Jerjomenko duzzogott s
rosszindulat an megprblta, ktil nboz okokra hivatkozva, lasstani a fenti erk alrendelst.
Rokosszovszkij - mieltt tmadst megindtotta
volna - ultimtumban szltotta fel Paulust a fegyverlettelre. A felttelek tisztessgesek voltak, mindazon|ta| Paulus habozs nllcil elutastotta. Pedig a

86

nmet csapatok helyzete Slingrdban a legkiilonbozbb megprbltatsok ktlzepette egyre szornyibb


lett. A rosszul tpllt emberek fizikai ereje llandan
csokkent. A fagysok mr jval tobb ldozatot koveteltek, mint az orosz lovedkek. A betegek szrna oly
mrtkbenntt, hogy nem lehetett mr ket reptilgpen elszlltani. A sebestiltek polsa, gygyszer s
kotszer hi nyban me goldhatatlan feladat lett.
Mg mindig fennllt azonban a felszabadts rem.
nye s az a rendtiletlen hit, hogy a Frihrer nem feledkezik meg csapatairl. Az a gondolat, hogy egy egsz
hadserege t felLdozzon, elkpzelhetetlen volt. Amikor
az oroszok t943.janur 10-n risi ttizrsgi elksztsmellett |tozz|ttak a katlannak nyugatrl tortn osszesziiktshez,a ms frontszakaszon harcol
csapatok szilrdan meg voltak gyzdve arrl, hogy
az gy dorej a kozeled felszabadtktl szrmazik.
A janur 10-n megindult tmadsnak az vo|t a
clja, hogy feldarabolja a nmet katlant, s azutn a
rszeket egyenknt morzsolja fel. Paulus csapatai a
krnikus lszerhiny ellenre kemnyen ellenlltak.
Az oroszok csak 12 nappal ksbb keriiltek k<izelebb
clj ukhoz, amikor elfoglaltak a pitsomkini reptilteret,
s ezzel a nmet csapatok lgi riton tortn elltsa
teljesen megsztint, s a katonak erejtik vgrertek. A
katlant janur vgresikertilt rszekre darabolni, de

87

azok mindegyike dtihodten folytatta az ellenllst. A


helyzet remnytelensge azonban jl t{ikrozdott abban a tviratban, amit a vg ktiszobn Paulus ktildtt
Hitlernek:
,,A 6. hadsereg dvozli Fiihrerjt hatalomra jutsnak
uJbrduloja alkalmabl. Sztlingrd fol n mg itt leng a
horogkeresztes zszl. Leglen harcunk az l s elj vend
nemzedkeknek plda ana, hogy remnytelen helyzetben
sem kapitulaljanak, s akkor Nmetorszg gz,
Heil Ftihrerem.
Paulus vezrezredes.,,

Hitler vlaszb| aztn vgkpprnegtudtk a szt.


lingrdi harcosok, hogy az imdott Ftihrer vgleg lemondott rciluk.
,, Pau lus vez rezre de s em !
Az egsz nmet np mar ma mly meghatottsggal tekint erre a varosra. Mint a vilagtortnelemben ann1liszor,
ez QZ aldozat sem lesz hiabaval, Clausev,itz hitvallsa
beteljesedik. A nmenemzet csak most
"bsia .fe| e harc
teljes 's lyt, s meghozza a legnaglobb ldozatokat'
Gondolatban mindig onnel s katonival az on
Adolf Hitlerje. "

A tvirattal egytitt rkezett meg

a Ftihrer parancsa'
amelyben vgs gesztusknt, tbornaggy lptette el

Paulust' De ekkor mr a sztlingrdi nagyruhzban


lv fhadiszllst voros csillagos harokocsik vettk
88

konil, s foglyul ejtettk az rjdonstilt tbornagyot s


ttlrzst. Rokosszovszk megfelel katonai tiszteletadssal fogadta, s arra krte, Paulus adjon ki paran.
csot a mg harcol csapatok fegyverlettelre. A tbornagy azonban kozolte, hogy egy hadifogoly nem
adhat parancsot harcolo alakulatoknuk. gy az ellenlls egszen februr |2-ig elh zdott, s csak akkor
szntmeg, amikor a nmet csapatoknak mar minden
lszertik elfogyott.
A sztlingrdi csata ezze| vget rt.
A 6. nmet hadsereg, amely ragyogan harcolt s
diadalmaskodott Lengyelorszgban s Francia orszgban, majd |94|l42-ben a keleti fronton is, teljes mrtkben elpusztult. Tbb mint 100 ezer ember elesett,
s 90 ezer katona kertilt a halllal egyenrtkiiszovjet
hadifogsgba. A halottak kozott 3' a hadifoglyok kozott 20 tbornok volt. Nmetorszg jabb kori trtnelmben nem volt mg plda ilyen arnyr, csatamezn elszenvedett katonai veresgre.
Sztlingrd fordulpontot jelentett a hboru tortnetben, s ha a csata gyzteseit felidzziik, az oosz

katonk nevei llnak

az

eltrben. Zsukov s
Vasziljevszkij, aki egymst vltva sok nappalt s jszakt t lt ttek a vrosban s kornykn. Sok rt reptiltek, amikor a front s Moszkva kozott letveszlyben ingriztak. Rokosszovszkij, aki a sikeres befejez-

89

sig vgig harcolta a csatt, Malinovszkij, aki megakadIyoa von Mansteint abban, hogy kiszabadtsa
Paulust a hallos gytinbl. sidekvnkozik Csujkov
tbomok neve is, a sztlingrdistk sztlingrdistja,
aki a vrost vdo 62, hadsereg parancsnoka volt, s

|Ita a nmetek ktsgbeesett tmadsait, mikozben


ktiszkdnie kellett azrt, hogy megfeleljen azoknak a
sokszor haszontalan s rosszindulatu direktvknak,
amelyeket Jerjomenko a Volga biztonsgos keleti
partj ro1 ktildozgetett neki.
sSztlin, a na4y generalisszimusz, a lngeszti
hadvezr? - tcheti fel joggal a krdstaz olvaso. Ma
nrr minden hazugsg s utolagos legendagyrts ellenre tudjuk, hogy a,,f{parancsnoknak'' nem sok koze volt a hadmtveletekhez. Vagy a Kremlben kuksolt,
vagy a dcsjban rszegeskedett. A slingrdi csa.
tt - csakirgy, mint az egsz hborut - az egyszeru
orosz katona nyerte meg, akinek letts vrta ,,foparancsnok'' oly kmletlenkozombossggel dobta
oda.
Ezze| szemben a nmeteknek csak az az erkolcsi
elismers maradt, hogy a 6. hadsereg - esktijhez hiien, hihetetlen harckszsgrl tanirsgot tve - az utols emberig s az utols toltnyig tartotta llsait
Ftihrerj rts hazjrt.

90

MEMENTO
Moszkvban sz z gyu fel rig tart dszsortvzzel
rinnepelte meg a rgta vrt, a sok nlkitozsrn,
sok vrrel s verejtkkel kivvott sztlingrdi gy ze|.
met.

Az

gy|Jk diadalmas dorgse azonban nem csak a

nmet veresget s a szovjetek gyzelmt, de egy j


tortnelmi korszak kbzdett is hrul adta a vilgnak.
Megsztiletett az a Voros Hadsereg, amely tobb nem
ismerte a veresg keserves gyalzatt, s miutn kiuztehazjtbti a nmet tmadkat s megsemmistette
a ncizmust, felszabadtbl megszllv lett.
Egy ugya:rolyan konyortelen s embertelen rendszer szimblumm s rzjv vlt, mint amilyet le.
gy zott S ztlingrdnl, Kurs zk.al s B erlinb en.
Ez a hadsereg vszaadunkleghosszabb bkje
idejn is lland harckszltsgben 11t, kszen arra'
hogy elnyomja a npek szabadsgmozgalmt, Magya91

rorszgon, Lengyelo rszgban, s Csehszlovkiban. A


vilg leghatalmasabb szmszeri ereje mellett, hatal-

mas fegyverarzen|t halmozott fel, amelynek atomtoltetei a szabad vilg vrosaira vetik mykukat. Ezzel biztostj k oroszorszg-anycska imperia| ista, vilghatalmi clkittizseit.
Ne tvesszen meg senkit a szovjet birodalom lt.
szolagos sszeomlsa. okuljunk a nmet hadvezets
vgzetes voluntarizmusbol. Ez a Glem mr bredezik tetszhallbol, s a fegyverzet mellett, Sztlinokban sem szenved hinyt.

Mikcizben tisztelgtink a sztlingrdi katonk emlke s hstette eltt, nem szabad .8y percre sem elfelejtentink azt a borzalmas rendszert, amelynek konyortelen s hallos rnya tvoroslik a sztlingrdi
gyzelem csillogsn. Ha lni akarunk' nem szabad
felejtenrink!

Ez is tanulsga a Volga mentn megvvott egykori


csatnak.

xvnnUTAT
B

Bagran{an,Ivan H. 33,
Batov, Pave|'.72,
Belov, Pavel A. 11,
Bock, Fedor von 19, 24, 27,35, 36,

Bobkin, L.V.32,
Bugyonnij, Szemjon M. 39, 52,53,57,

c,

cs

Clausewitz, Carl von 20,

Csisztyakov 71,
Csujkov, Vaszilij l. 62, 65, 90,

Ftihrer_ lsd: Hitler

GalanyinT2,
Golikov, Filipp I. 19, 38,39,
Gordov, V. N.43,
Goring, Hermann 80, 85

Halder, Fratrz 20, 21, 66, 7 3, 64,


Haufe 82,
Heirn, Ferdinand 75,
92

93

Hindengurg, Paul 19,


Hitler, Adolf (Fiihrer) 5, 8, 14, 1 5, ?1, 22, 23, 24, 26, 35, 36,
44,63,66,69,73,79,90, g2, g3, g5, g6, gg,
Hollidt 90,92
Hoth 36, 82, 83, 84
Hozin, M. S. 8,
Hruscsov, Nyikita Sz. 3 I, 32,

Jefremov, Mihail G. 11,


Jegorov, Alekszandr I. 52,
Jerjomenko, Andrej I. 43, 56, 7 0, 7 Z, 86, 90,
Jodl, Alfred 21,73,

Keitel, Wilhelm 73,


Kleist, Ewald von 36,
Konrad 47,
Konyev, lvan Sz. 58,
Kosztyenko,F. 1.29,
Kozlov, D. T. 13,
Krasznov, Pjotr Ny. 50, M,
Kraszovszkij 72,
Kulik, Grigorij I. 51, 53,
Ktichler, Georg von 10,

Liwinov 42,

94

Mackensen, Eberhardt von 30,

Majszki 42,
Malenkov, Georgij I. 32,
Malinovszkij, Rogyion J. 84,90,
Manstein, Erich von 12,14,80, 82, 84, 86, 90,
Mehlisz, Lev Sz. 12,13,43
Mereckov, Kirill4.9,
Moltke, Helmuth 20,

Napleon, Bonaparte 19,

Lejusenko 71,
Lenin, Vlagyimir

'. 50,52,

Paulus, Friedrich 26,32,36, 48, 61, 62, 63, 65, 66,72,73,

75,78,79,82,83, 84, 86, 87, 88,90,


Pavlov, Dimihij G.26,
Podlasz, K. P.32,

Reichel24,
Reichenau, Walther von 25, 26, 27,76,
Richthofen, Wolfrarn von 61,
Rokosszovszkij, Konsztantyin K. 38, 39,58, 70,74,86, 89,
Romanyenko 71,
Rouff 36,

s
Salmuth 36,

Saposnyikov, Borisz M. 28, 29,3I,


Scharnhorst, G. J. David 20,
Schweppenburg, Geyer von 37,
Schwendler 76,

Scserbakov, A. 52.43,
Seeckt, Hans von 26,

Seydlitz-Kurzbach, Walter von 64, 83,


Sponeck, Theodor von _ grf 12,
Speer, Albert 73,
Stanescu, IonT'l ,
Stumme 30,

Zeitzler 73,79,80, 85,

ZS

Zsukov, Georgij K. 2I,29,38,39, 40, 42, 54, 56,

65,69,70,84,86, 89,

57

, 58, 62,

Sumilov 71.

SZ
Szmirnov 71,
Sztlin, Visszarionovics D. 8, l2, 13, 24, 27, 28, 29, 3I, 39,
40,42,45, 50, 52,53, 54,57 ,58,79,84, 86, 90,

Tolbuhin 72,
Tyimosenko, Szem$on

K.

19,

49,53,57,
Trockij, Lev D. 2'1,28,50,52,

27,28,29, 30, 3I,32,33, 39,

Trufanov 72,

Vasziljevszkij, Alekszandr M. 2 l, 3 L, 54, 69, 7 0, 7 0, 84, 89,


Vatutyin, Nyikolaj F . 40, 70,
Vlaszov, Andrej A. 9, 10,
Vorosilov, Kliment J. 27, 28, 39, 52, 53, 57,

Weisch, Maximilian von - br 15, l9, 36,62,


Werth, Alexander 33,
Wietersheim, Kurt von 61,

96

97

FELHASZNALT IRODALOM
Adam, Wilhelm: Nehz elhatrozs
Csujkov, V. I.: Azvsznad tkzete
Goerlitz, Walter: History of the germen general
staff 1657-1945
Gosztonyi Pter: A Vrs Hadsereg
Kerr, Walter: Das Geheimnis Stalingrad
Manstein, Erich von: Elvesztett gyzelmek
Spahr, J. William: Slin hadvezrei
Speer, Alberf Hitler bizalmasa voltam
Rokosszovszkij, K. K.: Katonai ktelessg
Tippelkirsch, Kurt: A II. vilghaboru trtnete
Vasziljevszkij, A. M.: A vezrkar ln
Zsukov, G. K.: Emlkek, gondolatok
Szovjet Szetzi Munkakzssg: A nagy honvd
hboru trtnete

99