Respons-matris: Berättelse

Utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i åk 3

Respons till: _______________________________
öva
mer

Struktur och
organisation

Berättelsen
har en
början,

i början presenteras personen och ett problem
berättelsen handlar om hur problemet löses

mitten och
ett slut:

Stil, grammatik

berättelsen slutar när problemet är löst

Du har skapat en berättelse som är inspirerad av en bild

och språkliga
drag
Skrivregler och
stavning

Berättelsen innehåller en personbeskrivning

Du använder stor bokstav i början av meningar
Du använder rätt skiljetecken i slutet av meningar
Du har stor bokstav i namn
Du har styckesindelning vid nya avsnitt (det här är extra viktigt i
webbtexter för att de ska gå lätt att läsa)
Du har läst igenom din text och tittat på stavningen
Mottagaren kan förstå din text

IT

Du skriver berättelsen på datorn.
Du har kunnat hantera din inloggning: kunnat logga in själv
och sparat det på ett sätt så att du hittar tillbaka till texten.

Kamratbedömning

Du har förbättrat din text efter den respons du fått.

CC by-nc-sa Fabulosis, www.fabulosis.se, kontakt Elisabet Jagell

OK

utmärkt!