Respons-matris: Berättelse

Utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven i åk 6

Respons till: _______________________________
öva
mer

Struktur och

Berättelsen

organisation

har en
början,

i början presenteras personen och ett problem
berättelsen handlar om hur problemet löses

mitten och
ett slut:

Stil, grammatik
och språkliga drag

berättelsen slutar när problemet är löst

Du har skapat en berättelse som är inspirerad av en bild
Hela sagan håller samma tempus
Du skapar flyt i berättelsen genom att texten innehåller olika
sambandsord, till exempel först, eftersom, sedan
Sagan innehåller en personbeskrivning och/
eller en miljöbeskrivning

Skrivregler och
stavning

Du använder stor bokstav i början av meningar och rätt
skiljetecken i slutet av meningar
Du har talstreck framför repliker
Du har stor bokstav i namn
Du har styckesindelning vid nya avsnitt (det här är extra
viktigt i webbtexter för att de ska gå lätt att läsa)
Du har läst igenom din text och tittat på stavningen
Mottagaren kan förstå din text

IT

Du skriver berättelsen på datorn.
Du har kunnat hantera din inloggning: kunnat logga in själv
och sparat det på ett sätt så att du hittar tillbaka till texten.

Kamratbedömning

Du har förbättrat din text efter den respons du fått.

CC by-nc-sa Fabulosis, www.fabulosis.se, kontakt Elisabet Jagell

OK

utmärkt!