You are on page 1of 2

PERBEZAAN PP BIL.

5 TAHUN
2007
DAN 1PP (samb.)
KP 2.1/2013 PENDAHULUAN
BIL

PERKARA

TPA PP BIL. 5/2007

J K PA
KP
K

Bil.
3/2014

1PP

1.

Kumpulan Aset
Alih

Kumpulan Aset Alih


i.
Harta Modal
ii.
Inventori

Kumpulan Aset Alih


i.
Harta Modal
ii.
Aset Bernilai Rendah

2.

Definisi Harta
Modal

Definisi Harta Modal


Definisi Harta Modal (Aset Alih Dipermodalkan)
i.
Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM
1,000.00 ke atas setiap satu; atau
Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM 2,000.00
ii.
Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan atau lebih setiap satu unit
secara berjadual tanpa mengira harga
perolehan asal. Penyelenggaraan secara
berjadual merujuk kepada aset yang
memerlukan penyelenggraan seperti yang
telah disyaratkan di dalam manual/buku
pengguna.

3.

Definisi Inventori

Definisi Inventori
Definisi Aset Bernilai Rendah
i.
Aset Alih yang harga perolehan asalnya Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang
kurang RM 1,000.00 ke atas setiap satu dan daripada RM2,000.00 setiap unit.
tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual;
dan
ii.
Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan
pinggan mangkuk tanpa mengira harga
perolehan asal.

J K PA
KP
K

PERBEZAAN PP BIL. 5 TAHUN


2007
DAN
1PP
(samb.)
M
KP 2.4/2013 PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
BIL
1.

2.

PERKARA
Borang Aduan
Kerosakan Aset
Alih Kerajaan

Membawa aset
keluar daripada
agensi

TPA PP BIL. 5/2007

1PP

Aduan
kerosakan
dilaporkan menggunakan
satu
borang
sahaja
(KEW.PA-9) dan syor
oleh Pegawai Aset sahaja

Membawa aset keluar


daripada agensi perlu
kelulusan bertulis
daripada Ketua Jabatan

Bil.
3/2014

Aduan
mengenai
kerosakan
aset
hendaklah
dilaporkan
menggunakan Borang Aduan Kerosakan Harta Modal KEW.PA-9
(Lampiran A) atau Borang Laporan Kerosakan Aset Alih Bernilai
Rendah KEW.PA-9(A) (Lampiran B) dan Bahagian B.
Syor oleh Pegawai Aset / Pegawai teknikal dan kelulusan Ketua
Jabatan

Membawa aset keluar daripada agensi perlu kelulusan bertulis daripada


Ketua Jabatan/Pegawai Aset