You are on page 1of 2

, ..

()

, .. ()
, .. ()
, .. ()
[ ... .]
, ..() ,
.. ()
[ ... .]
- , ..() , ..
()
[ ... .]
, ..()
, .. ()
[ ... .]

, ..() ,
.. ()
[ ... .]
, ..()
, .. ()
[ ... .]

, .. ()

Prince ThakkarSeptember 11, 2014 at 10:37 PM


http://jainlyrics.blogspot.in/2011/03/he-karuna-na-karnara.html

English transliteration on the following page.

He Karuna Na Karnara
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Sankat Na Har Nara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)

Meh Paapo Karya Che Eva, Hu Toh Bhulyo Tari Seva (2)
Mari Bhulo Ne Bhulnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi
Hu Andar Ma Thai Raaji, Khelyo Chu Avdi Baaji (2)
Avdi-Savadi Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi
He Parama-Krupalu Haala, Meh Pidha Vish Na Pyala (2)
Vish Ne Amruth Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi
Kadi Joru Kachoru Thai, Tu Toh Mahaveer Sant Kehlaya (2)
Mithi Chaya Je Denara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi
Mann Jadto Nathi Kinaro, Maro Kyaati Aave Aaro (2)
Mara Sacha Kevanhara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi
Che Maru Jeevan Udasi, Tu Sharne Le Avinashi (2)
Mara Dil Ma Hai Rangara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi
He Sankat Na Har Nara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)
He Karuna Na Karnara, Tari Karuna No Koi Paar Nathi (2)

http://bhajanlyrics.com/734/he-karuna-na-karnara