Beste speurders, Om het aantal punten van jullie speurwerk te beoordelen staat hieronder een beoordelingsformulier.

Vul deze nauwkeurig samen in! 2 p.
Alle stappen zijn nauwkeurig doorlopen De gegeven antwoorden zijn correct Er zijn minimaal 3 vragen zelf verzonnen. Op deze 3 vragen is ook inhoudelijk goed antwoordt gegeven. Jullie hebben fijn samengewer kt (goed overlegd, naar elkaar geluisterd etc.) Juiste spelling De gegeven presentatie was boeiend (vraag na aan klasgenoten) Er is gebruik gemaakt van afbeeldingen Er is gebruik gemaakt van creativiteit (Vraag aan juf of meester)

4 p.

6 p.

8 p.

10 p.

Geef tot slot jezelf een cijfer (hoe vind jij dat je deze webquest heb gemaakt??)

Totaal:
Werkwijze beoordelingsformulier: Het is de bedoeling dat je samen deze tabel invult. Overleg dus goed en wees kritisch over jezelf. Over de inhoudelijke vragen moet je even je juf of meester inschakelen!! Tel daarna al de gegeven punten bij elkaar op en je hebt je eindcijfer. Leuk he?!Om jezelf te beoordelen!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful