Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi
De Krant van Gouda zal wekelijks
de tegenstanders van de dames van Oranje
uitlichten. Met deze week:

Week 6 donderdag 11 februari 2016

.nl

Kahly Kruisinga (20)

» pagina 23

Waterpoloster GZC-Donk
Onze analyticus gedurende het toernooi

Monopoly Gouda
» pagina 3

Nieuw concept Brood & Ko goed
voor Ondernemersprijs.

Groot paasontbijt
op de Markt

‘Brood leeft’
» pagina 17

» pagina 5

a

d
Kunstpuntgou

Keramiekraaien
&D
OP MAANDAG- EN
WOENSDAGOCHTEND
www.kunstpuntgouda.nl

Belastinghulp nodig?
• Hoogste dagkoers
• Eerlijk, discreet en veilig
• Al 11 jaar een
vertrouwd adres
• Zonder afspraak
• Vrijblijvende taxatie
• Direct contact geld

P!!!
LETExtrO
a hoge

jzen
inruilpri inkel.
w
in onze

VERGELIJKEN LOONT!

HOOGSTE INKOOP

OUD GOUD EN ZILVER
Trouwringen 35 tot 50% korting!
Maak snel een afspraak!

Volg ons op
Damar Juwelier

Damar juwelier • Korte Groenendaal 9 • 2801 JP Gouda • Tel: +31 (0) 182 517 235

Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro

R.C.T. IJsveld

gecertificeerd belastingkundige
Becon geregistreerd

Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10

www.ijsveldbelastinghulp.nl

Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00

www.dupreemakelaars.nl

3

WEEK VAN GOUDA

Gouda krijgt eigen Monopoly-editie

Gouda krijgt officieel een eigen
Monopoly-editie. De lancering
van Monopoly Gouda vond op
8 februari plaats in Het Oude
Stadhuys. Symbolisch werd het
eerste exemplaar uitgereikt aan
kinderburgemeester Julie-Anne
Conradi en wethouder Daphne
Bergman.

De gehele inhoud van het bordspel krijgt een volledig Gouds
karakter. Inwoners kunnen straks
zelf bepalen welke straten en
gebouwen absoluut erin moeten

Ik wil Goudse
dingen erin
zetten
komen. “Binnenkort kunnen
Gouwenaars via de speciale Facebookpagina ‘Monopoly Gouda’
hun favoriete plek insturen”, zegt
Jelle Marcus van Identity Games.
“De ondernemers in Gouda
kunnen met hun winkel in het

bordspel komen door middel
van sponsoring.” Wethouder
Bergman is er trots op dat er een
Goudse editie wordt gemaakt:
“Het mooiste vind ik dat de
Gouwenaars zelf kunnen meestemmen over welke straten op
het bord moeten komen en dat
het bedrijfsleven het Goudse
Monopolyspel kan sponsoren.”
Voor
kinderburgemeester
Jullie-Anne is dit nieuws super
gaaf: “Ik ben blij dat ik als kinderburgemeester dit mee kan maken.
Ik zou echt Goudse dingen erin

Kinderburgemeester Julie-Anne
Conradi en wethouder
Daphne Bergman ontvingen
het eerste spel.

willen zetten, zoals de Sint Jan en
de Kaasmarkt.” Identity Games
International is de exclusieve
licentiehouder van het spel,
dat elk jaar een aantal speciale
edities op de markt brengt. Meer
informatie over het Goudse
Monopolyspel is te vinden op
www.monopolygouda.nl.

Paus schrijft brief aan Museum Gouda
In een uitgebreide brief richt Paus
Franciscus zich tot de bezoekers
van de tentoonstelling ‘Ik wijk
voor niemand’ in Museum Gouda.

De tentoonstelling is afgelopen
zaterdag open gegaan voor
publiek en gaat over de betekenis van Erasmus, in zijn tijd en
in de huidige tijd. De brief gaat
rechtstreeks in op de cruciale
vraag: ‘Welke betekenis heeft
het denkwerk van Erasmus voor
het Europa van vandaag de dag’.
De brief is opgenomen in de
tentoonstelling. De Paus felici-

teert directeur en medewerkers
van Museum Gouda met de tentoonstelling en vervolgt: “De Paus
bidt dat de tentoonstelling tot het
inzicht zal leiden dat het christelijk geloof en het ware humanisme
geen tegengestelde krachten zijn,
maar dat ze beide ten dienste zijn
van de menselijke waardigheid.
Erasmus verkondigde als gelovige
een authentiek humanisme in
tijden van grote maatschappelijke
verandering. Zo’n humanisme is
in onze moderne tijd ook hoogst
noodzakelijk. (...) Solidariteit is
een onontbeerlijk principe voor

Kunstenaar Willem Hesseling leidt regelmatig de gesprekken aan de Tafel
van Erasmus.

het vestigen van maatschappelijke
vriendschap.” De tentoonstelling
werd afgelopen vrijdag officieel
geopend en is sinds zaterdag te
bezoeken voor publiek. Behalve
de expositie bekijken, kunnen

bezoekers ook deelnemen aan
de Tafel van Erasmus en daar met
elkaar van gedachten wisselen,
onder leiding van steeds een
andere gespreksleider.

Gouda sluit overeenkomst met GOUDasfalt
De gemeente Gouda koopt de
grond van de voormalige asfaltcentrale Koudasfalt aan en biedt
burgerinitatief
GOUDasfalt
de mogelijkheid het terrein
verder te ontwikkelen. Hiertoe
is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die op zaterdag
13 februari wordt ondertekend
op het voormalige terrein van
Koudasfalt, dat wordt omgedoopt
tot GOUDasfalt terrein.

De gemeente ziet de aankoop
van het Koudasfalt terrein als
een unieke kans voor Gouda.
Het terrein van Koudasfalt met
een grootte van 29.000 m2 biedt
kansen voor Gouda door de
strategisch gelegen locatie en
het ontwikkelpotentieel van het
terrein. Het bedrijf dat nu nog
op het terrein zit (KWS) heeft

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

een paar maanden nodig voor de
bedrijfsbeëindiging en het verwijderen van de installaties en
andere elementen voor GOUDasfalt haar activiteiten op het
terrein kan starten. Intussen
gaan de activiteiten bij stichting
GOUDasfalt
door.
Dinsdagavond was er een goed bezochte
bijeenkomst voor ondernemers
die eerder al interesse hadden
getoond in activiteiten op het
terrein. Op zondag 28 februari
vanaf 11.00 uur is er een schoonmaakactie. Men gaat met elkaar
aangespoeld afval in het riet en
de slikken tegenover de Veerstal
en de oevers van het Koudasfalt terrein opruimen. De deelnemers aan deze actie starten op
de locatie tegenover de Gouderaksedijk 73. Meer weten: kijk op
www.goudasfalt.nl.

Opening AZC
uitgesteld
Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) heeft meer
tijd nodig om de voormalige
PWA-kazerne geschikt te maken
voor de opvang van vluchtelingen. De vluchtelingen zullen
waarschijnlijk in de tweede helft
van 2017 naar Gouda komen.
Dat kondigde burgemeester Milo
Schoenmaker vorige week woensdag aan nadat bewonersplatform
AZC zijn advies aan het college
had aangeboden. De belangrijkste adviespunten van de bewoners
zijn: een gefaseerde opbouw van
het aantal bewoners van het AZC,
bijvoorbeeld starten met 150 en
uitbouwen tot 300; de veiligheid
en leefbaarheid in de wijk waarborgen; goede dagbesteding voor
de bewoners; en het platform wil
met een afvaardiging bij de onderhandelingen met COA aanwezig
zijn. Het COA wil de komende
tien jaar 500 asielzoekers onderbrengen in de voormalige Prins
Willem Alexander-kazerne

‘Decentralisatie zorg
verloopt goed’
De gemeente is tevreden over de
manier waarop de uitvoering van
jeugdzorg en de huishoudelijke
hulp is opgepakt sinds 1 januari
2015, de datum waarop gemeentes daarvoor verantwoordelijk
werden. Er zijn geen grote zaken
fout gegaan, concludeerde Laura
Werger die als wethouder Zorg
en Welzijn de decentralisatie van
de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo) in haar pakket
heeft. Ze zei dit woensdag tijdens
een persgesprek. Jeugdzorg, in
Gouda uitgevoerd door Rivierduinen en Curium, krijgt in 2016
de helft minder aan budget. In
de loop van 2015 werd volgens
de wethouder duidelijk dat het
door Rivierduinen gevraagde
budget niet reëel was. Het gevraagde budget van vier miljoen
euro bleek niet nodig. Op grond
van de verrichtte werkzaamheden
zou volgens de wethouder een
budget van twee miljoen dichter
bij de werkelijkheid liggen. Dat
bedrag krijgt men dan ook in
2016. Onder een groep cliënten
in Gouda die huishoudelijke
hulp krijgen, is onrust ontstaan
vanwege het dreigende faillissement van TSN (grote landelijke
thuiszorgorganisatie). Wethouder
Werger liet weten dat Gouda in
2015 al contact heeft opgenomen
met andere aanbieders als Buurtzorg. De sociale teams voor volwassenen krijgen voortaan een
budget van 10.000 euro per team
dat zij naar eigen inzicht kunnen
gebruiken, kondigde de wethouder aan. Tot op dit moment
moesten de teams daarvoor aankloppen bij de gemeente.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

5

WEEK VAN GOUDA

Groot paasontbijt op de Markt

Gouda
Goed voor elkaar

Al langer liep Irene Klein Haneveld (van Bijbelshop Samma)
met het plan rond een groot
paasontbijt te organiseren voor
Gouwenaars. Eigenlijk al sinds het
succesvolle paasevenement The
Passion in Gouda. Toen het Doeplatform van de Goudse binnenstadondernemers ook met het
idee voor een paasontbijt kwam,
was voor Irene de cirkel rond. Zij
neemt de coördinatie op zich van
een paasontbijt voor duizend man
op Tweede Paasdag (28 maart) op
de Markt.

Collectanten Dierenambulance

De Markt zal
vol staan met
lange tafels

Dierenweide zoekt vrijwilligers

De Markt zal op Tweede Paasdag
vol staan met lange tafels waaraan
Gouwenaars vanaf half elf kunnen
aanschuiven voor een lekker ontbijtje. Een swingende band en
koor, onder leiding van de Goudse
pianist Junus Manuputtij, zorgen
voor muziek tijdens het ontbijt.
Ds. Kees van den Berg (van de
Pauluskerk in Gouda) vertelt
het paasverhaal. Verder staan er
kraampjes op de Markt. De rest
van het programma moet volgens
Irene nog worden ingevuld. Het
ontbijt is gratis, maar er wordt

De jaarlijkse collecte van Dierenambulance Gouda en omstreken
is dit jaar in de week van 29 februari tot en met 5 maart. De collectegelden maken een belangrijk
deel uit van de inkomsten van de
Dierenambulance. Hoewel men
elk jaar mag rekenen op een groot
aantal vaste collectanten, zijn er
nog steeds wijken in Gouda waarin door gebrek aan collectanten,
niet wordt gecollecteerd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 0182 - 551 174 of via
www.dierenambulancegouda.nl.

wel een collecte gehouden, bestemd voor de daklozenopvang
van het Leger des Heils. Aan het
grote paasontbijt zullen niet
alleen Gouwenaars aanschuiven.
Juist die week, van 21 tot en met
28 maart, strijden in het Groenhovenbad
waterpolovrouwen
van over de hele wereld om de
laatste tickets voor de Olympische
Spelen in Brazilië. De twaalf teams
en hun fans worden ook uitgenodigd. Natuurlijk worden er

Landelijke aftrap versneld vwo

ook vrijwilligers gezocht voor het
opzetten van de tafels en voor het
gastvrij bedienen van de gasten.
Mensen die hieraan willen meedoen kunnen zich opgeven via
irene@samma.nl. Irene schat de
kosten voor dit evenement op
zeker 5000 euro. Tafels, stoelen,
borden en bestek (liefst niet van
plastic), brood, beleg en eieren.
Het kost allemaal geld. Voor

Femke van Munster, Irene Klein
Haneveld, Maurice Koster
en Mia Schaap met oude foto’s van
eerdere grote acties op de Markt.

een deel zal dat waarschijnlijk
via sponsoren worden ingevuld. Verder probeert men aan
geld te komen via crowdfunding
(dreamdonatie.nl).

Dierenweide Goverwelle bestaat,
dankzij de inzet van veel vrijwilligers, al twintig jaar. Het is een
kleinschalige
kinderboerderij,
midden in de polder in het puntje
van Gouda. De dieren hebben er
alle ruimte om te grazen in de
weilanden. De kinderboerderij
heeft ook kleine dieren als
konijnen en cavia’s. Dierenweide
Goverwelle is nu op zoek naar
nieuwe vrijwilligers die de verantwoordelijkheid willen nemen
voor de kinderboerderij en alleen
kunnen werken. Belangstellenden
kunnen op proef een keer meelopen met een van de vrijwilligers.
Kijk voor meer informatie op
www.dierenweidegoverwelle.nl.

Meer patiënten GHZ

Paradigit failliet

Steeds meer patiënten gaan naar
het Groene Hart Ziekenhuis
(GHZ). Het aantal polikliniekbezoeken steeg in 2015 met circa
vier procent naar ruim 300.000,
het aantal opnames steeg met circa
4,5 procent naar 20.700. Godfried
Barnasconi, bestuursvoorzitter:
“We maken onze zorg eenvoudig

Paradigt in de Zeugstraat is
failliet. Dat geldt ook voor de elf
andere winkels van het computerbedrijf en de vijf shop-in-shops
die recent bij V&D zijn gestart.
De
webwinkel
paradigit.nl
wordt niet geraakt door dit
faillissement.

bereikbaar, zo zijn we in 2015
gestart met de GHZ-Regiobus
waarbij patiënten uit een aantal
dorpen in onze regio gratis van
en naar het ziekenhuis gebracht
worden. We doen er alles aan om
deze positieve, stijgende lijn door
te zetten.”

Wist u dat...
biologische bijenteelt verschilt van traditionele

Staatssecretaris Sander Dekker
gaf maandag op christelijke
scholengemeenschap De Goudse
Waarden het startsein voor de
versnelde vwo-route.

Vanaf volgend schooljaar gaan
24 middelbare scholen, waaronder De Goudse Waarden, versneld vwo aanbieden aan toptalenten. Deze leerlingen mogen
het vwo in vijf jaar doorlopen in
plaats van de reguliere zes. Hierdoor worden talentvolle leerlingen extra uitgedaagd en krijgen
ze de ruimte om zich te verdiepen.
De staatssecretaris woonde onder

meer een Lagerhuisdebat bij door
leerlingen van de debatgroep van
De Goudse Waarden. Zij discussiëren over de stelling: ‘Het versneld vwo is een goede aanvulling
op ons huidig onderwijsaanbod’.
Staatssecretaris Sander Dekker:
“Sinds twee jaar staat onderwijs
aan toptalenten nadrukkelijk op
de agenda van scholen. Steeds
meer scholen maken werk van
uitdagend onderwijs - ook voor
leerlingen die méér aankunnen.
Vroeger gebeurde het te vaak
dat leerlingen hun opleiding
voltooiden zonder ooit echt uitgedaagd te zijn geweest.”

bijzzz…
onder…

... de bijen overwinteren op eigen honing in de korf en niet bijgevoerd worden
met suiker.
biologische honing koud is geslingerd waardoor de enzymen behouden blijven.
een bij ongeveer 20.000 vliegslagen nodig heeft om een liter nectar te
verzamelen die uiteindelijk 150ml honing zal opleveren.

Dé biologische
specialist
van de regio.
/vdnatuur

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

@vdnatuur

Biologische Bloemenhoning
vloeibaar of crème
450 ml - 5,50

4 59

Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
Do-vr:
08.30 - 19.00
Za:
08.30 - 18.00
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig t/m 13 februari 2016 en zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbhouden.

Staatssecretaris Dekker tussen de leerlingen van de debatgroep van
De Goudse Waarden.

de bijen vliegen in natuurgebieden of op land van biologisch werkende boeren.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

6

Superactie! Kilo
Super malse

Beste varkensvlees van NL

3.98

1498

paarden kogelbiefstukken

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo

Let op! 3 Kilo

15.98

Let op! 2 Kilo

Let op! 3 Kilo

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

T-Bone steak
heerlijk mals
500 gram

Let op! 3 Kilo

12.95

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,
achterham, grillworst en diverse
andere soorten!

heerlijk mals runder Weidevlees

Verse lange
varkenshaas

Kilo

12.98

Let op! 100 gram

Superactie!

1.29

Vleeswarenpakket Uit eigen grill
Gegrild zeeuws spek, gegrilde fricandeau en
boeren achterham samen 300 gram 3.59

Botermalse runderbavette van ons
Weidevlees Kilo

16,98

Voor een gezellig avondje

Lekker makkelijk

diverse stukjes worst

Slavinken, winterburgers, cordon bleu,
schnitzels, tartaartjes, baconburgers

ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

Let op! 4 + 4 GRATIS

vanaf 250 gram aan het stuk

Superactie!

of kersverse kipdijenvlees zonder been

Kilo 5.98
Let op! 2 kilo

Verse worst heerlijk gekruid

2 kilo 8.-

Runder ossenhaas of tournedos
van de dikbil kilo

29.98

5.98

Rundercarpaccio

Kipkluifjes
Kilo

5x 100 gram

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Kipwings
Kilo

3.98

Old Waddinxveen Kilo 7.98
Goudse jong belegen kilo 4.98

9.98

Superactie!

Kiplevers
Kilo

9.98

Kaas van het mes

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

10.-

Vers Rundvlees

Malse Hollandse kip

2.49

4

Spareribs

Heerlijk vers gemaakt

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

2,49

Kilo
98

Kersverse malse Hollandse kipfilet

Kilo 4.98

10.-

Vers gesneden vleeswaren

500 gram

16.95

10.-

Kilo 3.98

Hamlappen

Entrecote of
ribeye

10.-

Kilo 3.98

Fricandeau

Versgemaakt kipshoarma heerlijk gekruid
kilo

10.-

Kilo 5.98

Speklappen
zonder zwoerd

Runderkogelbiefstuk
Supermals
Kilo

Superactie!

Kilo 3.98

Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist

10.-

2.98

Verse grillkip

Van ons heerlijke weidevlees

Kilo

Runder riblappen, sucadelappen,
hachee vlees en goulashvlees

2.98

Voor een heerlijke erwtensoep
Verse hamschijven of dikbevleesde
vleeskrabben Kilo 4.98 3 kilo 10.Verse rookworst per stuk 2.98
3 stuks

8

5.-

Superactie!
Vers voor u gedraaid

Rundergehakt of
half om half gehakt

VAN DORP

Kilo
98

Kilo
98

3

2 kilo

15

Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

3 Kilo

10.-

Slagerijen

list!

Brederolaan 11 Waddinxveen Uw Gourmet-specia
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.

Let op! Vaste lage prijzen!
Deze reclames zijn iedere week geldig!

7
TE BELA
EN

GB
G

N
GE
N

GEM
E

GEMEENTE & POLITIEK

G OUD A

politiekspreekt

Zichtbare ontwikkelingen die de stad mooier maken

Praat mee via twitter!
In de gemeenteraad is onlangs
besloten tot de aanleg van een
fietssteiger bij de zogeheten Kop
van de Kleiweg. Deze steiger moet,
samen met een opknapbeurt
van gevels, een andere inrichting
van het ‘plein’ en de vestiging
van horeca, een welkome verbetering opleveren van de entree
naar de binnenstad. Mooi dat
ook ondernemers uit de stad hun
medewerking aan dit plan geven.
Betrokkenheid van meerdere
partijen is nodig om zaken voor
elkaar te krijgen. D66 signaleert

» Krant van Gouda 4 februari 2016

Vraag van SGP aan D66:
De eerste twee uur gratis parkeren
voor bezoekers van Gouda kan
bijdragen aan de toename van
het aantal bezoekers. Dit blijkt

meer zichtbare ontwikkelingen
die de stad mooier maken en
dan kijken we niet alleen naar de
binnenstad. Zo vordert de nieuwbouw van woningen in Gouda
Oost gestaag. Dit jaar nog worden
op de Springerslocatie woningen
én twee nieuwe supermarkten opgeleverd. In de wijk Korte Akkeren
is al het een en ander herontwikkeld. Ook in deze wijk krijgt de
wijkontwikkeling nu echt vorm.
Nieuwe huizen, opgeknapte
straten en meer groen komen
de leefbaarheid in de wijken ten

goede. D66 heeft toch nog wel
wat te wensen.

in plaatsen waar dit recent is
ingevoerd. Is D66 bereid om hier
samen met de ondernemers over
na te denken?

het gesprek aan te gaan en met
elkaar naar oplossingen te zoeken.
Gesprekken met winkelend publiek
tijdens onze sessies ‘In gesprek met
D66’ geven aan dat mensen bijvoorbeeld graag naar Zoetermeer gaan,
omdat daar een Media Markt zit of

Antwoord D66:
D66 is altijd bereid met partijen

Op naar
volgende verkiezing: mooiste
stationsgebied

Zo zouden wij graag zien dat het
Zuidelijk stationsgebied eindelijk

eens wordt aangepakt. Vorig jaar
is het besluit genomen om tot
herontwikkeling van dit gebied
over te gaan. Jammer genoeg
duurt het dan toch weer een tijd
voordat je er als bewoners iets van
kunt zien. Als de entree naar de
binnenstad voor bezoekers aan de
stad bij het station begint, zou dit
het visitekaartje moeten zijn. Wat
ons betreft gaan we dit jaar nog op
voor de volgende verkiezing: die
van het mooiste stationsgebied
in Nederland!

een Primark. Het is dus niet altijd
zo dat parkeertarieven de boosdoener zijn. Het moet ook gaan om
een aantrekkelijk winkelgebied. De
uitnodiging van SOG voor overleg
met de gemeenteraad biedt nu al
voldoende gespreksstof!

» vraag aan SP
Op 6 april vindt het
referendum plaats over de
samenwerking tussen de
EU en Oekraïne. D66 zal
ook in Gouda campagne
voeren om mensen aan
te moedigen vóór het
samenwerkingsverdrag
te stemmen. Hoe kijkt de
PvdA hier tegenaan?

Elma
de Ronde
D66

Column
Beatrijs Lubbers

Gemeentelijk nieuws
Kop van de Kleiweg in april aangepakt
De werkzaamheden aan de Kop
van de Kleiweg gaan volgens wethouder Daphne Bergman in april
beginnen. “Dan hopen we dat in
juni de fietssteiger klaar is en in
het water staat.”

De gemeente kan de Kop van de
Kleiweg gaan aanpakken nu de
gemeenteraad op 3 februari het
plan voor verbetering van het
gebied heeft aangenomen, (met
dertig stemmen voor en vier
tegen). Onder andere de heren
Van Dijk (SP) en De Koning
(Gemeente Belangen Gouda)
stemden tegen de geplande fietssteiger. Zij vinden die niet in de
omgeving passen. Het CDA gaat
een motie indienen om te onderzoeken of een zogenaamde fietsafhaalcentrale tot de mogelijkheden
behoort.
Wethouder
Niezen (GroenLinks) liet vorige

week woensdagavond tijdens de
raadsvergadering in haar reactie
weten dat er gewerkt wordt aan
een mobiliteitsplan. Fietsen en
de stalling van fietsen maken
daarvan onderdeel uit. De Kop
van de Kleiweg is een belangrijke
entree naar het kernwinkelgebied
van Gouda en heeft volgens de
gemeente een nieuwe impuls
nodig, ook om leegstand van
winkels terug te dringen. Op
drukke dagen wordt de toegang
tot het winkelgebied geblokkeerd
door geparkeerde fietsen. Op het
Kleiwegplein is nu ruimte voor
78 fietsen, na realisatie van de
fietssteiger is er ruimte voor
ongeveer 140 fietsen. De fietssteiger wordt zo ingepast dat deze
kan worden gezien als een verlenging van de pleziervaartsteigers
aan het Regentesseplantsoen.

Heel Gouda achter Gouda Noord:
burgerinitiatief AZC nu
Wat jammer dat het nog een
jaar duurt voordat het AZC in de
PWA-kazerne kan starten, maar
wat een kans om het in Gouda nu
eens echt goed te doen!
Laten we een plek zoeken waar in
2016 al een tijdelijk AZC voor 150
mensen gerealiseerd kan worden.
Bijvoorbeeld in een van de verzorgingshuizen die niet meer voor
dat doel gebruikt worden. Dat kan
naar mijn lekenmening snel gerealiseerd zijn. En beginnen met
150 vluchtelingen. Daarmee doen
we recht aan de zorgen van de
mensen uit Gouda Noord. Maar
ook kunnen we een goede start
maken. Een overzichtelijk aantal.
Het team medewerkers van de
COA kan in alle rust starten en
op elkaar ingespeeld raken voordat de aantallen vluchtelingen en
medewerkers uitgebreid worden.

De politie hoeft zich niet in
allerlei bochten te wringen om dit
project er ‘even bij te doen’.

Een nominatie
voor Gouda
als gastvrij
toevluchtsoord

De vrijwilligers, die zich nu al
aangemeld hebben, kunnen snel
aan de slag. Over een jaar kunnen
de vluchtelingen dan verhuizen
naar de kazerne. Zij kunnen een
rol spelen in de opvang van de
nieuwkomers. En ook kunnen
hopelijk dan gezinsherenigingen
plaatsvinden: de komst van

partners en kinderen van vluchtelingen van de eerste groep. En er
is een beetje minder leegstand en
een beetje meer werkgelegenheid.
2016 het jaar van Erasmus, het
grote voorbeeld van verdraagzaamheid in Gouda. Wat is er
mooier dan in dit jaar een gebaar
uit Gouda, waar de bewoners
vragen om versneld vluchtelingen
op te vangen. Voor een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad
zijn 50 handtekeningen nodig.
Daarmee kunnen we het voorstel op de raadsagenda zetten.
Wie tekent mee met Gouda zegt
JA. De politiek zal toch geen nee
zeggen als de bewoners ja zeggen!
En tegelijk een nominatie voor
Gouda als gastvrij toevluchtsoord
door de eeuwen heen.

‘Gaat u mee op iPad?’ iPad les voor ouderen door jongeren.
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen dat willen we allemaal. Daar hoort in deze tijd de iPad bij. Speciaal
voor senioren heeft Zuid-Holland Verbindt in samenwerking met het ID College Gouda en de Rabobank een
cursus ontwikkeld over het gebruik van de iPad.
Tijdens de iPad lessen voor senioren steken niet alleen de cursisten veel op. De ICT-leerlingen van het
ID College leren ook om te presenteren. Ouderen leren van jongeren en omgekeerd!
Op 1 maart start in het kantoor van Rabobank aan de Tielweg in Gouda weer een cursus van tien lessen, die
worden worden gegeven op dinsdag en donderdag van half tien tot half twaalf. De kosten bedragen 36 euro
voor de cursus en 23 euro voor het cursusboek.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.nederlandverbindt.nl.

Het Energiehuis – Het Inspectiehuis B.V.

Zekerheid over uw vastgoed!
Bouwkundige diensten, waaronder :
Bouwkundige keuring
Meerjarenbegroting
Energielabel (woning)
Energielabel (utiliteit)
Oppervlakte meting (NEN2580)
Thermografische inspectie
Deskundigenonderzoek
Veiligheidsinspectie (gas-water-elektra)
Plattegronden

LID branchevereniging

EPA-U Gecertificeerd

Oosthaven 33
2801 PD Gouda
0182-521229
www.hetinspectiehuis.nl
www.hetenergiehuis.nl

HetInspectiehuis

Sociaal netwerk inzetten bij woningverkoop
ERA-Makelaar De Koning in Gouda is met
een nieuwe online dienst gestart. Met deze
dienst voegt de verkoper, maar ook zijn
sociale netwerk, extra informatie toe aan
de presentatie van zijn te koop staande
huis. Makelaarsnetwerk ERA zal als eerste
in Nederland een dergelijk sociaal platform
lanceren.

Via het systeem kunnen recensies, foto’s
en video’s eenvoudig via alle social media
kanalen worden gedeeld. De verkoper
formeert hiermee als het ware zijn eigen
promotieteam. Door het delen van informatie kunnen de leden van het team hun
familielid of vriend helpen en bovendien
punten verdienen die uiteindelijk goed zijn
voor een beloning. Bij verkoop verloot de
verkoper een zelf te bepalen prijs zoals een
etentje in zijn nieuwe huis. Jaarlijks wordt

onder alle promotors van Nederland een
reis voor twee personen naar Aruba ter beschikking gesteld. Het nieuwe platform bij
de ERA-makelaar biedt extra informatie
die een koper zou willen hebben en niet
standaard door de makelaar kan worden
verstrekt. Denk hierbij aan zaken die alleen
de bewoner, buur of bezoeker echt kan
weten. Neem een speelplek in de buurt, een
hondenuitlaatplaats, parkeergelegenheid
of tuin met fijne avondzon. Deze kennis
van insiders is van belang bij de aankoopbeslissing van een woning. Deze toegevoegde informatie kan worden vergeleken met
reviews die steeds vaker gebruikt en bekeken
worden alvorens aankopen bij webshops
worden gedaan. Wie meer wil weten kan
contact opnemen met De Koning makelaars
(ERA) Gouda, telefoon 0182-590 900.

Sportlaan weken dicht

-02:
Uitslag 04
jes

Boomp
Onder de

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?
Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

De Sportlaan is de
komende weken weer afgesloten. Dit keer wordt
gewerkt aan het deel van
de weg tussen de Rutgersstraat en het Olympiadeplein. De werkzaamheden
duren nog tot en met
8 april. De Sportlaan
wordt opgehoogd en opnieuw ingericht.

Eigen wijkteam voor Ouwe Gouwe
De buurt Ouwe Gouwe heeft een eigen
wijkteam. Op vrijdag 5 februari werd hiervoor een stichting opgericht.

De bewoners willen hiermee invulling
geven aan de wensen van het college om
in Gouda te komen tot een participerend
burgerschap. De eerste activiteiten bestaan

Jeroen Zeegers

info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl

i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s ...

uit het opzetten van een website en het
polsen van de behoeften van de wijk.
Iedereen in de wijk mag ideeën aandragen
of praktische ondersteuning bieden. Dat
kan variëren van commissiewerk tot het
rondbrengen van folders. Meer informatie
is op te vragen via het voorlopige mailadres:
wijkteamouwegouwe@gmail.com.

Presentatie over verzorgen rozen
Voor liefhebbers van tuinieren is er dinsdagavond 16 februari een avond over het
verzorgen van rozen.

Frans Neuman van rozenkwekerij ‘BelleEpoque’ geeft dan de geheimen prijs rond
de verzorging, bemesting en snoei van
struik-, stam- en klimrozen. De avond
wordt gehouden in het gebouw van Driestar
Educatief aan de Burgemeester Jamessingel
2 en begint om 19.30 uur. De presentatie
van Frans Neuman is opgebouwd rond
de dagelijkse werkzaamheden in de tuin
en leert niet alleen hoe men mooie rozen
in de tuin kan krijgen, maar vooral hoe
ze zo mooi zijn te houden. Deze presentatie duurt ongeveer twee uur en is gratis te

bezoeken voor leden van vereniging Groei
& Bloei. Niet leden betalen een entree van
vijf euro. Meer informatie: gouda.groei.nl.

Vermeulen B.V
LoodgietersInstallatie- en
Dakbedekkingsbedrijf

Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393

10

Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 3.500,tot
€ 7.000,-

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
€ 7.000,tot
€ 9.000,-

Van
€ 9.000,tot
€ 15.000,-

Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
€ 15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

elove
G
IN

GOUDA

Geloofsgemeenschap
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Bestaat in Gouda sinds: 1945
Aantal bezoekers gemiddeld:
ongeveer 400
Vieringen: elke zondag om 9.30
uur en 16.30 uur
Missie: Samen willen we
Christus volgen. Dat doen
wij door op zondag samen
te komen. Daarnaast zijn er
allerlei activiteiten om elkaar en de
mensen in de stad te ontmoeten,
te helpen en te dienen.
Website: gkvgouda.nl

Gebouw
Vaste Burcht
Adres: Lekkenburg 148
Jaartal gebouw: 1974
Aantal zitplaatsen: 300
In gebruik als: kerkgebouw

Healing Rooms Gouda

U kunt vrijblijvend
een afspraak maken.
Bodegraven Mondzorg
is benieuwd wat ze voor
u kunnen betekenen.
Vrije Nesse 24
2411 GP BODEGRAVEN
Tel. (0172) 611 799

Vrijblijvend advies
Mondhygiëne behandelingen
Volledige gebitsprotheses
Repara es opv llen
Klikgebit

Een team uit verschillende kerken stelt
(gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en gebed.
Wij willen je helpen. Wat het punt ook is.
Hoe werken we?
* onze inspiratiebron is de vroege
joods/christelijke kerk
* we willen altijd in de liefde blijven
* je mag altijd terugkomen

Open donderdagavond van 19:00-21:00 uur
(behalve tijdens schoolvakanties).

Meer info:
www.healingroomsgouda.nl

Iets goeds doen doet je goed
www.scheidingsplanner.nl

Op Goudvoorelkaar.nl ziet Ingrid Vink,
adviseur bij het VrijwilligersInformatiePunt Gouda, het aantal (hulp)vragen hard
groeien. Het gaat vaak om vragen die in
een paar uurtjes op te lossen zijn. Denk aan
hulp voor klussen in de tuin. Of helpen
met de computer, hoe werkt bijvoorbeeld
Facebook? Een keertje boodschappen doen
of samen naar de film of het theater. “Met
‘Iets goed doen doet je goed’ laten we zien
dat elkaar helpen heel leuk is, voor allebei.
Een ander helpen is heel gemakkelijk via
Goudvoorelkaar.nl. Een goed voorbeeld is
de vraag van Jannie uit Gouda. Vanwege
een operatie kon zij een tijd haar hond
niet uitlaten. Ze had al veel geregeld met
buren, familie en vrienden maar vooral de
weekenden waren lastig. Daarom plaatste
ze een vraag op de website Goudvoorelkaar.
Machteld reageerde via de website, en zo
had Jannie een tevreden hond, Machteld
leuke wandelingen en hadden Machteld en
Jannie gezellige gesprekken. Met een keer

boodschappen doen of een klusje help
je ook iemand. En samen helpen we dus
iedereen!” Op een idee gebracht? Kijk op
www.Goudvoorelkaar.nl/doetjegoed.
Goudse inwoners bij elkaar brengen.
Dàt doet Goudvoorelkaar!

Help, ik ga scheiden!

‘Gelukkig hebben
we een goed
Ouderschapsplan, met
heldere afspraken
over de zorgverdeling.’
Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, wilt u alles zo goed mogelijk laten verlopen. En snel
Scheidingsplanner uw belangen. Alle afspraken worden vastgelegd in één duidelijk Scheidingsplan®. En de
Scheidingsplanner regelt verder alles voor u: het convenant, het ouderschapsplan en de afhandeling door
Meer weten?
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
‘Help, ik ga scheiden!’ aan. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Machteld laat tijdelijk de hond uit voor Jannie.

De Scheidingsplanner Gouda-Bodegraven Marianne Krieger
Klein Amerika 1a, 2806 CA Gouda
gouda@scheidingsplanner.nl Tel. (06) 24 237 870

12

Wij houden van uw auto
Daarom geven wij
zondag 20% korting op
alle wasprogramma’s
incl. cadeautje

Let op! Zijn uw CareWash
app gegevens compleet?
Als uw app crasht zijn wij de gegevens kwijt!

(Korting geldt voor contant of CareCard, alleen op zondag 14 februari 2016)

Tielweg 1, Gouda
www.carewash.nl

Kouwe Hoek 1,
Waddinxveen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

s
n
j
i
t
n
e
l
a
V
MENU

Zondag 14 februari
Glas prosecco
Entree:

Prosecco met oester
Voorgerecht:

Bon Bon van gerookte zalm
Of
Eendenborst salade
Tussengerecht:

Ravioli gevuld met zeebaarsfilet
Hoofdgerecht:

Doradefilet in een krokant aardappel jasje
Of
Hertenbiefstuk met Bardolino en rode uiensaus
Dessert:

Koffie compleet met likeur en huisgemaakte lekkernijen

Amuse: Zeeuwse oester, rauw
of gegratineerd met kaas
Valentijnsproeverij
Eendenborstfilet met paddenstoelen,
geroosterde knolselderij en truffelsaus
Op de huid gebakken Schotse zalm
met rode biet, kappertjes, augurk,
peterselie en beurre noisette
Tarte tatin van ratatouille
en Stolwijkse geitenkaas
Valentijnsdesserts

- 32,50 per persoon -

€ 37.50 p.p.
Reserveren kan via
www.heinde-ver.nl of belt
u naar 0182-551221.

Scopri

Nesse 16, 2741 ES Waddinxveen

Telefoon: 0182 - 359 232

13

Single in Gouda

Wat gaat de

Gouwenaar

D

op Valentijnsdag doen?

Fabiënne
en Romy

Tara
Niet veel, waarschijnlijk
ben ik dan gewoon thuis
en ga ik pizza eten

We hebben allebei geen
Valentijn, dus we geven
elkaar een cadeautje

Hettie
Ik vier op die dag mijn
verjaardag en ik houd een
feestontbijt met de
kinderen en
familie

e single Gouwenaar
maakt het liefst zelf
het avondeten klaar
en loopt vooral tijdens het
uitgaan de eventuele
vriend(in) tegen het lijf.
Dat blijkt uit een onderzoekje
dat de Krant van Gouda via
Twitter deed. Hoe leeft de
single Gouwenaar? Dat
wilden wij weten. We legden
een aantal vragen voor en
dit kwam er uit.

tingsites en social media zijn niet
zo populair onder de
Gouwenaars.
Wanneer de single Gouwenaar
een eventuele date heeft gevonden, wordt een restaurant het
meest gekozen als eerste date-idee.
Picknicken en naar de dierentuin
gaan bewaart men liever
voor de tweede of derde date.

De single Gouwenaar maakt het
liefst zelf zijn eigen avondeten
klaar. De kant-en-klaarmaaltijd wordt daarna genoemd.
Wat betreft het uitgaan in
Gouda geeft de meerderheid
de voorkeur aan stappen en
een terrasje pakken. ‘’Mijn twee
zoons vinden het uitgaan in
Gouda nou niet echt bijzonder.
Ze gaan liever naar
Rotterdam. Gouda heeft geen
leuke clubs!’’, aldus een ouder
op Twitter. In de vrije tijd gaat
de Gouwenaar het liefst sporten.
Chillen met vrienden en reizen
worden daarna genoemd.
De single Gouwenaar blijft
goed in beweging.
Wat betreft de liefde gaat de
Gouwenaar voornamelijk tijdens
het uitgaan op zoek naar een
vriend(in). Ook een ontmoeting
via vrienden wordt genoemd, da-

Ingrid
Ik ga uit eten met
mijn man

Eden
Een tekening aan
mijn vriendinnetje
geven

14 februari
Valentijnsdag
Korte Groenendaal 26, Gouda
www.buy-underwear.eu

Mirjam
Ik ga de verjaardag
van mijn ‘Valentijntje’ vieren,
mijn zoon is dan jarig en we
gaan dan taart
bakken

Odette

Wil

Ik vind het een gezellige dag,
maar ik ga het zelf niet
vieren. Ik vind het
te commercieel

Mijn vrienden verrassen en
voor de rest hoop ik dat ik
ook verrast word

Dé topkapper van de regio
geopend op: Ma. 21 dec. van 9:00-18:00 uur | Di. 22 dec. van 9:00-21:00 uur | Woe. 23 dec. van 9:00-21:00 uur | Do. 24 dec. van 9:00-15:00 uur

HET IS NU TIJD OM UW
GOUD TE VERZILVEREN!

IK WIL UW GOUD!
EN ZILVER

U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden, heel of kapot, munten,
goudbare, tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden,
diamant, briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega etc.

GOUDPRIJS € 34,- PER GRAM
24 KARAATS GOUD

ZILVERPRIJS € 450,- PER KILO
Zoek uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, besetek, dienbladen, serviezen, baren etc.

POTMA EDELMETAAL
PAPESTRAAT 28 - DEN HAAG
TEL. 070 - 363 66 66
WWW.POTMA-EDELMETAAL.NL
DI. T/M ZA. VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES!
MAKKELIJK TE BEREIKEN MET OPENBAARVERVOER, UITSTAPPEN HALTE BINNENHOF (CENTRUM)

16

17

ONDERNEMEN IN GOUDA

Nieuw concept Brood & Ko goed voor Ondernemersprijs

‘Brood leeft’
“Het is een mooi vak om over te vertellen”, zegt
Ko van Daalen van BROOD&KO. Hij heeft zijn
enthousiasme voor het ambachtelijke bakkersvak
in elk geval goed weten over te brengen op de jury
van de Ondernemersprijs Midden Holland. In januari

Ko van Daalen is opgegroeid in een echte bakkersfamilie. “Mijn opa en vader waren ook bakker.”
Het was zeker geen verplichting dat hij de zaak zou
overnemen, hij koos er zelf voor. Het zat er al van
jongs af aan in.

werd BROOD&KO eerste in de categorie Detailhandel en Horeca. “Ik zie die prijs vooral als een
erkenning van wat wij als team doen.”

Het gesprek met Ko van Daalen vindt plaats in het
historische pand aan de Lange Tiendeweg in Gouda,
waarin sinds bijna twee jaar één van de zes winkels
van BROOD&KO is gevestigd. Terwijl hij over het
bakkersvak vertelt, gaat het leven in de winkel door.
Klanten komen en gaan. De geur van broden die
worden afgebakken, vult de ruimte op een prettige
manier . “Brood leeft”, zegt hij. “Elke dag kan het
weer anders zijn. Je moet constant opletten dat het
bakken goed gaat. Dat maakt het soms lastig, maar
ook extra leuk.”
De familie Van Daalen heeft de laatste jaren bepaald
niet stil gezeten. Het begon ermee dat de eigenaren
zichzelf de vraag stelden: ‘Wie zijn we en hoe gaan
we de toekomst in?’ “We willen relevant zijn voor de
klant. Grote groepen mensen zijn steeds bewuster
gaan eten en dus ook kopen. Ze vragen zich af hoe
het product is gemaakt en wat de ingrediënten zijn.
Dat werd onze focus.” In 2011 is de bakkerij grootschalig verbouwd en startte men onder meer met het
bakken van natuurdesembrood. BROOD&KO is zich
gaan onderscheiden met specialiteiten als steenovenbroden en speltbroden. Maar niet alleen de specialiteiten, ook de meer gangbare broden zijn van een
plus-plus kwaliteit, verzekert Van Daalen.

Ik heb nooit een
moment gedacht:
had ik niet wat anders
moeten gaan doen
“Toen ik nog op de lagere school zat, zat ik al met
deeg te klooien. Ik heb later nooit een moment
gedacht: had ik niet wat anders moeten gaan doen?”
De familielijn kan nog verder worden doorgetrokken. Inmiddels zit zijn oudste zoon Stefan in de
zaak. Ko van Daalen vindt dat hij zelf moet ontdekken of het echt wat voor hem is. Dat heeft tijd
nodig. Ondertussen is hij er blij mee. “We trekken
nu al heel veel samen op”, zegt hij over zijn oudste
zoon. “We vullen elkaar aan. Hij heeft een betere
opleiding dan ik, en ik heb de ervaring.” Ook zijn
vrouw Carla zit in het bedrijf. Zij stuurt de winkels
aan. Het heeft als voordeel dat iedereen in het gezin
precies begrijpt wat er speelt, als je het over de zaak
hebt, en als nadeel dat het in de gesprekken al snel
over het bedrijf gaat. Maar Van Daalen ziet vooral de
voordelen.
Hij ging in 1977 samenwerken met zijn vader. In
1980 nam hij het bedrijf over, dat toen nog uit

één winkel en twee medewerkers bestond. Inmiddels
zijn er zes bakkerswinkels
met 53 parttime en fulltime
medewerkers. “Dat is een hele
verantwoordelijkheid.” Er zijn
veel medewerkers met een lang
dienstverband. “Het betekent dat
ze zich verbonden voelen met het
bedrijf. Wij waarderen die betrokkenheid.” Hij vindt het belangrijk
zijn medewerkers een stukje
eigen verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid mee te
geven, zodat ze zich kunnen
ontplooien, beslissingen
kunnen nemen en stappen durven zetten,
ook als hij zelf niet in de buurt is. “Ik heb liever
een verkeerde beslissing, dan geen beslissing.
Dat proberen we mee te geven.” De medewerkers
krijgen regelmatig trainingen in ingrediënten kennis.
“De klanten verwachten dat de medewerkers die
informatie kunnen geven. Ik vind het belangrijk
dat die kennis wordt gevoed.” Eind 2013 kreeg de
eerste winkel (in Alphen aan den Rijn) de naam
BROOD&KO, compleet met de ambachtelijke uitstraling die bij deze naam hoort. Ook de bestaande
winkels werden omgezet. Nu zijn er zes winkels die
de naam BROOD&KO dragen: behalve in Alphen,
ook in Woerden, Reeuwijk, Gouda en twee in
Bodegraven. “We zijn behoorlijk in de weer geweest.
Ik vind het fijn dat dit door de jury van de Ondernemersprijs Midden Holland erkend en herkend is.
We hebben de prijs met elkaar als team verdiend.”

JewelEar

BRILJANT IN HOORZORG

SERVICEDAG HOORTOESTELLEN
vrijdag 19 februari 10-16 uur
Unieke kans!

JewelEar Hoortoestellen

Professioneel uw hoortoestellen laten checken,
ongeacht het merk, de leeftijd van de toestellen of
waar u ze heeft gekocht.

Ronsseweg 1-B
2803 ZA Gouda

Dat kan vrijdag 19 februari geheel kosteloos,
exclusief bij JewelEar!
Een ervaren hoortoesteltechnicus van Widex
hoortoestellen is van 10-16 uur aanwezig om uw
hoortoestellen kosteloos na te kijken en eventueel
kleine reparaties direct uit te voeren.

0182 74 34 00
www.jewelear.nl
info@jewelear.nl
facebook.com/jewelear

JewelEar. Je hoort er weer bij!

Meekijken over de schouder van een hoortoesteltechnicus van Widex
JewelEar organiseert op
vrijdag 19 februari van 10.00 16.00 uur een servicedag voor
hoortoestellen.

indien mogelijk zelfs direct gratis
gerepareerd. “Wij bieden optimale
hoorzorg”, vertelt hoorspecialist
Eline Ruiter - bij de Vaate.

haarlak of andere zaken. Reinigen,
eventueel nieuwe onderdelen
plaatsen en repareren is dan soms
noodzakelijk.

Deze dag is een unieke
gelegenheid om mee te kijken
over de schouder van een
hoortoesteltechnicus van
Widex. Uw hoortoestel wordt
gecontroleerd, gereinigd en

Deze dag is bedoeld om
hoortoestellen, ongeacht welk
merk of waar ze gekocht zijn, eens
goed na te kijken. Hoortoestellen
hebben nu eenmaal veel te
verduren, denk aan vocht, stof,

U kunt zelf meekijken en zien hoe
een hoortoestel er van binnen
uitziet. Naast hoortoestellen van
Widex worden op deze dag ook
hoortoestellen van andere merken
gecontroleerd.

Benieuwd naar uw eigen gehoor?
Ook dat kan op deze dag getest
worden!
JewelEar vindt u recht tegenover
de hoofdingang van het Groene
Hart Ziekenhuis,
Ronsseweg 1-B, Gouda,
tel. 0182-743400,
www.jewelear.nl

19

BELASTING

Aan de slag met de belastingaangifte
De belastingaangifte moet weer worden gedaan. Het mag dit jaar in maart en april. Je hebt
dus net als vorig jaar een maand langer de tijd dan anders. Toch is het verstandig er niet te lang
mee te wachten. Wie de aangifte voor vóór 1 april indient, krijgt van de fiscus gegarandeerd vóór
1 juli bericht terug. Dit jaar veranderen er enkele zaken. De Krant van Gouda zet ze op een rij.
Om te beginnen zijn er in 2016 drie manieren om aangifte inkomstenbelasting te doen:
• met een papieren formulier;
• met een app;
• online met ‘Mijn Belastingdienst’.
Tot vorig jaar kon je aangiftes ook nog invullen in een aangifteprogramma dat je kon
downloaden op je computer. Die mogelijkheid is nu vervallen.

Fiscale wijzigingen 2016
Heffingskorting en arbeidskorting

De meeste mensen hebben recht
op de algemene heffingskorting.
Alleen als je meer dan 66.417 euro
verdient, krijg je de belastingkorting
in 2016 niet. Wie werkt heeft ook
nog recht op arbeidskorting. Bij
een inkomen vanaf 111.590 euro
vervalt deze korting in 2016. Beide
heffingskortingen worden afgetrokken van de netto belasting die je in
een jaar moet betalen.
Belastingtarieven omlaag

De belasting is omlaag gegaan.
Het belastingtarief in de tweede
en derde schijf daalde met 1,6
procent. Het tarief bedraagt nu
40,4 procent. Daarnaast is de
lengte van de derde schijf langer.

Hierdoor ga je pas bij een hoger
jaarinkomen het toptarief van 52
procent belasting betalen. In 2015
was dat bij 57.585 euro, in 2016 is
dat bij 66.421 euro.
Ouderen met vermogen leveren in

Vanaf 1 januari 2016 is voor AOW’ers
het extra heffingsvrije vermogen in
box 3 vervallen. Dit is eind 2014 al
besloten. Hadden ze op 1 januari
meer dan 24.437 euro vermogen
(voor partners 48.874 euro)? Dan
betalen ze over het bedrag boven die
grens 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Deze hoofdregel geldt
vanaf 2016 voor alle ouderen. De
heffingskorting voor ouderen met
een inkomen tot 35.949 euro gaat
trouwens eenmalig omhoog in 2016,
met 145 euro (naar 1187 euro). Zit
je inkomen net boven de grens, dan
loont het om dit omlaag te krijgen.
Bijvoorbeeld met (extra) aftrekposten.
Kinderopvangtoeslag omhoog

Ouders met kinderen op de
kinderopvang, ontvangen dit
jaar 5,8 procent meer kinderopvang-

toeslag. Bovendien is de
combinatiekorting voor
werkende ouders verhoogd. De minstverdienende partner heeft recht
op de heffingskorting. Het
kind moet dan wel jonger
zijn dan twaalf jaar. Het
maximumbedrag steeg
met 617 euro (naar 2769
euro). Dit maximum ontvang je bij een inkomen
vanaf 32.970 euro. De combinatiekorting kun je aftrekken van de
belasting die je moet betalen.
Kinderalimentatie in box 3

Na de afschaffing van de aftrekpost
voor levensonderhoud voor kinderen, kun je je alimentatie niet meer
in box 1 aftrekken.
Afkoop woekerpolis

Het tussentijds afkopen van een
lijfrente is fiscaal niet toegestaan. Je
moet belasting betalen en mogelijk
ook revisierente. Heb je een lijfrente
die minder opbrengt dan je aan
premies hebt betaald, bijvoorbeeld
een woekerpolis? Als je deze lijf-

Belastingaangiften en advies
voor ondernemers en particulieren

rente na 2016 afkoopt, is de schade
iets minder groot. Je betaalt dan
inkomstenbelasting over de lagere
afkoopwaarde. En niet meer over het
totale bedrag dat je aan premies hebt
betaald. Tussentijdse afkoop van een
lijfrente blijft sowieso duur.
Voordeel personeelslening weg

Krijg jij personeelskorting op je
hypotheekrente? Bijvoorbeeld omdat
je bij een bank werkt? Dan hoefde je
werkgever tot 2016 geen bedrag bij je
loon te rekenen. Dit is gewijzigd per
1 januari 2016. De werkgever 
rekent het rentevoordeel nu wel tot
je loon. Je mag nog wel de belaste
rente in je aangifte in aftrek brengen
als betaalde hypotheekrente.

Uw aangifte inkomstenbelasting
verzorgen wij tot in de puntjes...
en voor een alleszins reëel tarief!

Wilt u als ZZP-er aan de slag of bent u
reeds werkzaam als ZZP-er? Wij helpen u
graag (verder) op weg.
Al voor €
wij

750,-

Van Dethstraat 16a - 2807 RS Gouda

excl. BTW per jaar nemen

Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda
0182 - 51 85 75 • info@droogadministratie.nl
www.droogadministratie.nl

& (0182) 52 01 55

info@vermeijvof.nl - www.vermeijvof.nl

opstellen van de jaarcijfers en doen van
bij ons de aandacht die u verdient.

Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug

Geïnteresseerd?
Wij staan u graag te woord!
Westhaven 37, 2801 PL te Gouda
www.stoppelenburg-fd.nl
info@stoppelenburg-fd.nl

- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro

Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10

Belastingaangifte?
Uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47, Gouda • (0182) 58 70 70 • www.vdsprong.nl

20

PERSONEEL

Sinds 1 augustus 2015 hebben vier

GEZOCHT:

christelijke schoolbesturen, St. PCPO

Gemotiveerde

De Vier Windstreken, Vereniging PCPO
Krimpenerwaard, SPCO LEV en CNS
Gouda een gezamenlijke invalpool
ingericht. Deze vier besturen verzorgen
protestants christelijk onderwijs
in Gouda e.o, Krimpenerwaard, Zuidplas,
Boskoop en Waddinxveen.
Vanuit deze invalpool worden leerkrachten uitgezonden naar de
33 protestants christelijke basisscholen.

WWW.D4W.NL

leerkrachten
basisonderwijs (m/v)

f ood en n on - food s ervice

Langerak de Jong is een groothandel met 60 medewerkers en een jaarlijkse omzet

die van een uitdaging houden
PER DIRECT

tie en levering van o.a. koffie, frisdranken, zoetwaren en hygiënemiddelen met

Voor onze interbestuurlijke invalpool zijn wij per direct
op zoek naar leerkrachten die

lingen.

de bijbehorende automaten aan bedrijven, scholen, sportverenigingen en instel-

Wij onderscheiden ons in de markt door persoonlijke benadering en service naar

= Beschikken over een afgeronde PABO-opleiding;
= Een bewuste keuze maken voor het protestants

onze klanten. Een informele en open cultuur, korte communicatielijnen en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke kenmerken van onze ondernem-

christelijk onderwijs;
= Meelevend lid zijn van één van de protestants
christelijke kerkgenootschappen;
= Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen
van het hedendaags onderwijs;
= Ingezet kunnen worden bij alle scholen,
aangesloten bij de interbestuurlijke invalpool;
= Beschikken over eigen vervoer;
= In meerdere groepen inzetbaar zijn;
= Flexibel zijn ingesteld.

ing.
Met een enthousiast verkoopteam hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt aan de
groei van onze onderneming. Om deze groei verder te stimuleren zoeken wij een fulltime

Commercieel secretaresse

Wij bieden

het voorbereiden van verkoopgesprekken, het bijhouden van de bruto winstcijfers en

op verlenging en doorstroom binnen de besturen;
= Een salaris conform CAO PO;

het opzetten van offertes. Daarnaast assisteer je op alle mogelijke wijzen de verkoop
buitendienst en de commercieel directeur.
Als commercieel secretaresse ben je communicatief sterk en heb je een goede kennis

Informatie over deze vacature is te verkrijgen
bij Yvonne Huisman, coördinator invalpool.
Tel. 0182 526719/ 06-52631630

WWW.SPCO-LEV.NL

WWW.CNSGOUDA.NL

(m/v)

Tot je dagelijkse werkzaamheden behoren het inplannen van afspraken bij klanten,

= Een tijdelijke aanstelling in de pool met uitzicht
WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL

van 13,5 miljoen euro. De kernactiviteiten van deze organisatie zijn de distribu-

van Word en een uitstekende kennis van Excel. Je hebt minimaal een Mbo-opleiding en
ervaring in een soortgelijke functie. Je kunt goed zelfstandig werken, hebt gevoel voor

Reacties kunnen worden gestuurd naar stichting
PCPO De Vier Windstreken, postbus 2061, 2800 BE Gouda,
t.a.v. Yvonne Huisman, of per email aan:
yvonne.huisman@d4w.nl .
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

service en bent niet bang je nek uit te steken.
Herken je jezelf in deze vacature? Stuur dan uiterlijk zaterdag 20 februari je
sollicitatie, inclusief pasfoto en curriculum Vitae, naar vacature@ldj.nl t.a.v. Henk-Jan
de Heer. Voor eventuele vragen over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen
met Henk-Jan de Heer via telefoonnummer 06 – 51 66 67 87.

Eerlijke handel
doe met ons mee!
www.fairtradegemeentegouda.nl

‘DE CHOCOLADE RAAKT OP’

Peter van Driel van PUUR, deelnemer in de Beurs van Berlage

Wereldwijd is er een kans dat de chocolade
op raakt. Dat gevaar bestaat weldegelijk.
Zo veel werd duidelijk tijdens het Chocoladefestival dat onlangs in de Beurs van
Berlage in Amsterdam werd gehouden.
Met als belangrijk onderdeel een
duurzaamheidsdebat tussen chocolademerken
en professionals uit de chocoladewereld.

Lange Groenendaal 38, 0182-525260
w w w. w e r e l d w i n k e l g o u d a . n l

Dit duurzaamheidsdebat was een leerzame activiteit
op het Chocoladefestival. Hier kregen cacao- en
chocoladeproducenten de kans om hun producten
te promoten onder consumenten en handelaren in
Europa. Er waren opvallend veel producenten uit
Zuid-Amerika. Dat is geen toeval want de beste cacao
komt uit dit continent. Ecuador is gespecialiseerd
producent ‘cacao fino de aroma’, en dat proef je.
Er was volop aandacht voor eerlijke handel in het

duurzaamheidsdebat. Arjen Boekhold van Tony
Chocolonely’s legde uit hoe zijn bedrijf consumenten en bedrijven heeft wakker geschud met de
chocolade die 10 jaar geleden op de markt werd
gebracht. Het is een van de meest bekende merken
die het Fairtrade Max Havelaar keurmerk dragen.
Nederland is koploper als het gaat om de verkoop
van gecertificeerde chocolade, maar het kan nog
beter. Wereldwijd is nog een lange weg te gaan.
Kinderarbeid is helaas nog realiteit voor meer dan 2
miljoen kinderen op cacaoplantages in West Afrika.
De lage betaling van cacaobonen brengt productie
in de toekomst in gevaar. Jongeren proberen hun heil
elders te zoeken en trekken weg van het platteland.
Een betere betaling is daarom ook in het belang van
chocolademakers. Maar de consument moet wel
bereid zijn om voldoende te betalen. Ook klimaatverandering is een grote zorg. De regens zijn steeds minder goed voorspelbaar, en droogte en temperatuurschommelingen bedreigen toekomstige productie.
Wereldreis in Gouda
Ook in Gouda is er volop aandacht voor dit probleem.
Fairtrade Gouda bereidt samen met Bibliotheek
Gouda een activiteit voor in de Chocoladefabriek om
de situatie onder de aandacht te brengen van de
Gouwenaars. Tijdens de Wereldreis van 17-23 april
zullen schoolkinderen een aantal winkels bezoeken
die gebruik maken van Fairtrade chocolade.
In de Beurs van Berlage was er ook een Goudse
deelnemer: Chocoladeatelier PUUR.
/FairtradeGouda

@FairtradeGouda

Verrassend eten

uw logo?

bel 0182-322453

21

ONDERNEMEN IN GOUIDA

Matcha thee zorgvuldig bereid
Als hij tijd krijgt om te oxideren, wordt het
zwarte thee. Verhitting stopt de oxidatie,
dus worden de blaadjes boven waterdamp
gestoomd en daarna gedroogd. Als laatste
wordt de thee vermalen en ontstaat de
matcha thee. Speciaal voor de matcha thee,
wordt met de hand uit één stuk bamboe, een
matcha klopper gemaakt. De matcha thee
wordt met de klopper en een beetje heet
water geklopt en met aandacht gedronken.

Als er één theesoort is die veel zorg,
aandacht en liefde krijgt dan is het wel de
matcha thee. Deze theesoort is verkrijgbaar bij Simon Lévelt.

De zorg begint al op de theeplantage. De
theestruiken worden vier weken voor de
oogst met donkere zeilen afgedekt, zodat ze
beschermd worden tegen zonlicht. De theebladeren gaan door gebrek aan licht bladgroen aanmaken. Het resultaat is een zacht,
zoete smaak en een knettergroen blad.
Om die groene kleur te behouden, moet
de thee zo snel mogelijk worden verwerkt.

Matcha thee is groen van kleur.

Ontslagcafé Gouda
vragen stellen aan een team van loopbaanadviseurs, juridisch en financieel experts,
mediators, outplacementspecialisten en
mensen gespecialiseerd in psychologische
ondersteuning. Om 19.15 uur start de gratis
workshop ‘Ontslag, the do’s and dont’ door
mr. Marjolein Hoff (van Hoff Legal) en
om 20.00 uur de workshop ‘Kansen op de
arbeidsmarkt’ door loopbaanadviseur Anke
Meerding. Graag wel even aanmelden via
info@hetkantoorvannu.nl.

Wie met ontslag te maken krijgt, kan wel
wat hulp gebruiken. Er moet veel worden
geregeld. Op donderdag 18 februari
kunnen mensen tussen 19.00 en 21.00 uur
al hun vragen hierover stellen tijdens het
Ontslagcafé dat wordt gehouden in Het
kantoor van nu aan de Peperstraat 20.

Velen vragen zich af: ‘Is er nog iets aan te
doen? Krijg ik waar ik juridisch recht op heb?
Krijg ik wel WW? Hoe zit het financieel?
Wil ik wel in dit beroep blijven?’ Heel veel
vragen en niet genoeg antwoorden. Onder
het genot van een kop koffie of thee kan
men op 18 februari in een besloten setting

Column
Henri
Kannegieter
Specsavers Gouda

Lenzen, online gekocht
Onlangs kwam een mevrouw in de
winkel met de vraag of er een oogtest

Een team van deskundigen staat klaar
om mensen te adviseren.

uitgevoerd kon worden want ze had last
van rode, branderige ogen en het idee dat
het zicht minder scherp was dan voorheen. Ze gaf aan soms lenzen te dragen. Dit
waren maandlenzen, online gekocht, maar
omdat ze deze niet elke dag droeg, gingen
de lenzen ongeveer drie maanden mee. De
lenzen werden niet regelmatig gecontroleerd. Uit de controle bleek dat mevrouw
een flinke oogontsteking ontwikkeld had.

Zo ernstig dat het advies was om voorlopig
geen lenzen meer te dragen. En inderdaad,
de sterkte bleek ook veranderd. Mevrouw
kreeg oogdruppels ter verlichting van de
klachten, een doorverwijzing naar de
huisarts en een nieuwe afspraak voor een
meting na twee weken voor een nieuwe bril
nu ze voorlopig geen lenzen kan dragen.
Zal best wel even behelpen zijn.

Nieuwe Mitsubishi Space Star bij Boonstoppel
Bij Automobielbedrijf Boonstoppel in
Waddinxveen is de nieuwe Mitsubishi
Space Star niet alleen te zien, maar ook
te ervaren. De nieuwe Space Star staat er
klaar voor een proefrit.

Een nieuw jaar, een nieuwe auto. En
dan meteen maar beter en zuiniger en
completer dan ooit. Dat moet Mitsubishi
gedacht hebben toen ze de nieuwe Space
Star ontwikkelden, die vanaf 9.990 euro
kan worden geleverd. Er is keuze uit negen
carrosseriekleuren en de uitvoeringen
Cool+, Intense, Intense+ en Instyle. Elke
Space Star wordt geleverd met vijf jaar
garantie. Er zijn twee benzinemotoren

leverbaar in de nieuwe Space Star: een
1.0 en een 1.2. Met name de ClearTec 1.0
krachtbron is uiterst spaarzaam met brandstof. Een gemiddeld verbruik van 1 op 25
is haalbaar. Hij is leverbaar met een handgeschakelde vijf-versnellingsbak. Daarnaast
is er een high-tech CVT-automaat leverbaar. Deze automaat is door Mitsubishi
geperfectioneerd, hij schakelt onmerkbaar.
Het nieuwe model is niet alleen zuinig
maar vooral nog completer. In elke uitvoering is hij vijf-deurs. Het comfort van
de Space Star zit in de kleine details, zoals
een in hoogte verstelbaar stuurwiel en
een meervoudig verstelbare bestuurdersstoel. Kijk voor uitgebreide informatie op

www.boonstoppel.nl.

tel. (085) 800 00 48
www.DenQcoaching.nl

Column
Tim van Dasselaar
Financieel Planner

Financieel wijzer
‘In de bijstand komen’

‘In de bijstand komen’ is voor niemand
aanlokkelijk. In onze algemene beleving
is dit het beroerdste wat je kan overkomen, als het gaat om maandelijks
inkomen.
En om de knuppel maar eens in het hoenderhok te gooien, durf ik wel te beweren,
dat dit de misvatting is van de eeuw. Er is
namelijk een groep mensen die het financieel veel moeilijker heeft dan degenen
in de bijstand. En daar zijn er veel en
veel meer van. Dat zijn mensen die werk
hebben, maar niet zoveel verdienen. De
inkomens tussen de 1.524 en 2.000 euro
bruto per maand. Het wettelijk minimumloon is trouwens 1.524 euro per maand.
Vergis je niet in de extra inkomensonderdelen van iemand die in de bijstand zit:
maximale zorgtoeslag, maximale huurtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke
belastingen, gratis jaarkaart van diergaarde Blijdorp, gratis bibliotheekkaart, gratis
zwemabonnement, bijdrage bij aanschaf
witgoed, voedselbank enz. De laatste
vijf voorbeelden kunnen overigens per
gemeente verschillen.
Zet dit eens af tegen degene die bijvoorbeeld 2.000 euro bruto per maand
verdient.
Je krijg per maand netto 400 euro minder
huurtoeslag en zorgtoeslag. Ook moet
je al je gemeentelijke belastingen zelf
betalen en krijg je nergens gratis spullen
en gratis jaarkaarten.
En om het maar even duidelijk te stellen:
Als je uit de bijstand gaat, dan moet je
minimaal 2.200 euro bruto per maand
verdienen om netto hetzelfde over te
houden. Dat betekent dus, dat de groep
mensen die minder verdienen dan 2.200
euro bruto per maand, het financieel veel
zwaarder hebben.
Dit is wat je noemt rechtsongelijkheid.
Alle aandacht van instanties, kerken
enzovoort gaat naar de mensen die goed
genoeg zijn bedeeld. We zouden meer
moeten doen voor diegenen die matig
betaalde banen hebben. Deze mensen
moeten álles zelf betalen en die doen
ongelofelijk hun best om iedere maand
rond te komen.
Hier zou eens wat meer aandacht voor
moeten zijn.
Tim van Dasselaar
www.timvandasselaar.nl
info@timvandasselaar.nl

Ontslagcafé Gouda

Donderdag 18 februari
van 19.00-21.00 uur
Welkom op Peperstraat 20

10% liefdeskorting op een
Matcha thee pakket, bestaande uit:
- Matcha Hikari 30 gram
- Chasen (bamboe klopper)
- Boek 'koken en bakken met Matcha'
of handgemaakte Matcha kom

23

WATERPOLO IN GOUDA

Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi
De wereldtop van de waterpolovrouwen trainen
en strijden van vrijdag 18 tot en met maandag
28 maart 2016 in Gouda om de laatste tickets
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi zal plaatsvinden
in het Groenhovenbad. Er zullen 12 teams deelnemen
en de Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders
van de dames van Oranje uitlichten.

Waterpolo weetje

Elke week een feit over waterpolo

‘‘De deelname van vrouwenploegen
op de olympische spelen is vanaf 2000’’
Foto: FFN/ph.Dumergue

Eerste tegenstander: Frankrijk

Kahly Kruisinga (20)

Bondscoach: Filippos Sakelis
Aanvoerder: Louise Guillet

Waterpoloster GZC-Donk

Kahly studeert nu directiesecretaresse en management
assistent en ze zit in haar laatste jaar. Omdat ze afgelopen
zomer geopereerd is aan haar schouder heeft ze het waterpolo voorlopig opzij geschoven. Kahly is onze analyticus
gedurende het toernooi en gaat de tegenstanders van de
Oranje dames elke week analyseren.
‘‘Frankrijk ligt niet bij de toplanden, dus is niet zo lastig om
tegen te spelen. Frankrijk moeten ze makkelijk aan kunnen.
Veel minder technisch en snel. Ze moeten proberen om
Amerika te vermijden dat is denk de favoriet op het OKT’’

Verschenen op een eindtoernooi WK:
4 keer (eerste keer in 1986)
Beste resultaat WK:
9de plaats (1986)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lorene Derenty
Estelle Millot
Lea Bachelier
Aurore Sacre
Louise Guillet
Geraldine Mahieu
Marie Barbieux
Marion Tardy
Adeline Sacre
Michaela Jaskova
Clemence Clerc
Audrey Daule
Morgane Chabrier

Keeper
Driver
Driver
Driver
Wing
Point
Centre Forward
Wing
Driver
Wing
Point
Wing
Keeper

Verschenen op een eindtoernooi EK:
12 keer (eerste keer in 1985)
Beste resultaat EK:
3e plaats (1987, 1989)

Frankrijk

De Willen en Marialaan is vanaf het begin in 1955 opgezet als winkelcentrum voor het toen nog nieuwe wijk Ouwe Gouwe en
Gouda-Noord. In de tijd van haar bestaan zijn er al heel veel ondernemers gevestigd geweest, terwijl er nog winkeliers zijn vanaf
de begintijd. Het winkelcentrum heeft nooit de aantrekkelijkheid verloren voor de omwonenden, temeer omdat het centrum een
divers aanbod aan producten had en nog heeft.

www.willemenmarialaan.nl

&
Vers!!

!

NUGGIGANTISCH
FRUITBOMEN
!
!
T
H
C
O
K
OP E
TENBEURSASSORTIMENT
WIJ HEBBEN
GROTE
PARTIJ
:
L
E
E
D
R
O
O
V
E
ENT
EKEN LANG L
WEER EEN
(TUIN-)
PLANTEN
VOOR
N
E
R
R
A
K
N
NDERDEBEURSPRIJZEN!
COMPLETE
N
E
G
E
4 voor € 10.00
T
L
E
D
N
A
H
BOSKOOPSE
P
!
!
N
E
Z
J
I
R
PLANTENBEURS
P
S
UR
EXTRA
BELEGEN
KAAS

NU…. KEUZE
UIT MEER DAN
1.000 SOORTEN
(VASTE-)
1 kg
PLANTEN.

OPGEKOCHT.

€ 5.95

Meer aanbiedingen? www.spekvoordeel.nl

EN…..MEGA
ASSORTIMENT
TUINPOTTEN, MET
O.A. DE NIEUWSTE
TRENDY POTTEN,
VOOR SCHERPE
PRIJZEN!

Bredeweg 114 - 116
Zevenhuizen
(Naast A12)
T 0180 - 63 15 11

U VINDT HIER O.A.
-KAMERPLANTEN
-KRUIDEN
-GRASSOORTEN
-RHODODENDRON
-CAMELLIA’S
-HEESTERS
-FRUITBOMEN
-CONIFEREN

Geldig t/m 17 februari 2015

KOM
SNEL…
DE KEUZE
IS REUZE;
DE PRIJZEN
ZIJN KLEIN!!!
BEKIJK OOK ONZE WEBSITE : WWW.SPEKVOORDEEL.NL
Bredeweg 116 - Zevenhuizen (Naast A12) - Tel: 0180 - 63 15 11

25

SPORT IN GOUDA

Zilver voor Tom den Heijer bij
NK Marathonschaatsen
De allerbeste jeugdschaatsers van Nederland kwamen zaterdag in Groningen in
actie, waar het Nederlands Kampioenschap
Jeugdmarathon werd gereden. Op de deelnemerslijst stonden zes schaatsers van
Schaats- en Skeelerclub Gouda. Eremetaal
was er voor het zestienjarige schaats- en
skeelertalent Tom den Heijer, hij behaalde
zilver bij de Junioren-B.

De allerbeste schaatsers van Nederland, in
de leeftijd van tien tot twintig jaar, streden
met elkaar om de titels in de diverse leeftijdscategorieën. De zestienjarige Gouwenaar
Tom den Heijer legde beslag op het zilver bij
de Junioren-B. Het was Den Heijer’s vierde
opeenvolgende medaille bij een Nederlands
Kampioenschap Jeugdmarathon. In de drie
voorgaande edities behaalde hij twee keer
brons en een keer zilver. Alleen de gouden
medaille bij de marathon ontbreekt nog
in zijn prijzenkast. Vijf andere schaatsers
van SC Gouda reden naar verdienstelijke

klasseringen maar bleven buiten de prijzen:
Janne Kraamer, Sanne en Ofke Teekens,
Lianne van Loon en Job de Vast.

JODAN BOYS

Tom den Heijer (foto Bert Kool).

SV Gouda Zondag opgeheven
Het bestuur van SV Gouda heeft vrijdag
5 februari besloten de zondagselectie
niet meer te laten spelen in de reguliere
competitie.

Belangrijkste reden hiervoor is het staken
van de oefenwedstrijd tegen Rhoda ‘76
door de scheidsrechter op dinsdag
3 februari. De wedstrijd werd gestaakt in
verband met ongeregeldheden van de zijde
van SV Gouda, waarna diverse spelers en

de leider van het eerste elftal besloten om
direct te stoppen. Het bestuur laat weten
dat het met de spelers die overblijven niet
langer mogelijk is om op een waardige en
sportieve manier de competitie te vervolgen.
Daardoor is volgens het bestuur het besluit
om te stoppen onvermijdelijk geworden.
De ploeg kan een forse boete tegemoet
zien en het elftal zal door de KNVB uit de
competitie worden genomen.

SV GOUDA

Trainer: Dennis van den IJsel
Klasse: Hoofdklasse B

Trainer: Willem Dekker
Klasse: 4e klasse Zaterdag

Speelronde 18, terugblik:
Ik ben heel tevreden over afgelopen
zaterdag. We speelden thuis voor
de beker tegen Katwijk. Een team
dat een klasse hoger speelt. We
hebben ze op de zelfde manier bestreden zoals we altijd doen. We
speelden met veel lef en initiatief.
We kwamen met 2-0 voor, Katwijk
kwam in de laatste tien minuten
langzij. Via penalty’s hebben we de
halve finale van de districtsbeker
bereikt. Aankomende zaterdag
spelen we thuis tegen Heinenoord,
ik verwacht een hele moeilijke
wedstrijd. Heinenoord gaat waarschijnlijk erg verdedigend en
fysiek spelen. We zullen ze via ons
positiespel moeten bestrijden.

Speelronde 18, terugblik:
We speelden afgelopen zaterdag
een inhaalwedstrijd thuis tegen
Linschoten. Helaas hebben we met
0-1 verloren. Ik kijk met een tweeledig gevoel terug. Onze instelling
was prima en het veldspel ook,
we creëerden ook kansen. Maar
we missen scorend vermogen, dit
is het hele seizoen al een groot
probleem voor ons. Zaterdag
spelen we uit tegen WVC, een
matige tegenstander, maar ik verwacht geen eenvoudig klusje. Ik
verwacht dat WVC zich erg gaat
ingraven en ons het spel laat
maken. We moeten winnen, willen
we nog kans maken op de vierde
plaats.

Zaterdag 13 februari: Jodan Boys -

Zaterdag 13 februari: WVC - SV

Heinenoord: 14.30 uur.

Gouda ZA: 14.30 uur.

26

Trouwpagina
WE ARE GETTING MARRIED!
Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans op
een waardecheque t.w.v. € 100 bij juwelier van Deth

Juwelier van Deth behoort nog steeds tot één van de grootste in
trouwringen van Nederland en bestaat al meer dan 155 jaar!!!

romises

We hebben een grote keuze in de merken: Promises, Aller Spanninga, Flamingo.
Spectaculair nieuw is abrikoosgoud van Promises.

Trouwringen kopen is bij Van Deth een waar feest.

Het moment van aankoop wordt als leuke herinnering vastgelegd en direct meegegeven.
En u kunt als klap op de vuurpijl ook nog sparen voor gratis diamanten!

ook bruidspaar van
de maand wordeN?
Stuur uw trouwkaart
inclusief e-mailadres
en telefoonnr. naar:
De Krant van Gouda,
Crabethstraat 38-D
2801 AN GOUDA
onder vermelding
van ‘trouwpagina’.

... aan de Lange Groenendaal 32
te Gouda. Kom onder het genot van
een kopje koffie de voorbeelden
bekijken en smaken proeven.
L. Groenendaal 32, Gouda
Tel. 0182-529975
Passage 31, Waddinxveen
Tel. 0182-612044

Wilt u ook één keer in
de maand adverteren
op de bruidspagina, bel dan:

Ellen Konijnenberg
0182-322453

27

AGENDA

Mr.&Mrs. Wedding Event in Haastrecht
Op 17 februari verwelkomen zij met alle
andere ondernemers toekomstige bruidsparen voor een tweede en grotere editie van
de beurs. Bezoekers hebben de mogelijkheid verschillende aspecten van een
trouwdag te zien, proeven en ervaren. Het
is mogelijk een volledige trouwdag van
A tot Z te regelen via het Mr.&Mrs. Wedding
Event. De deelnemende bedrijven geloven
in persoonlijke benadering en lokaal
specialisme. Iedere ondernemer presenteert
zijn product of dienst op zijn eigen unieke
manier. Het Mr.&Mrs. Wedding Event vindt
plaats op woensdag 17 februari van 19.00
tot 22.00 uur in Het Witte Hof, Hoogstraat
152 in Haastrecht. De toegang is gratis.

Na het huwelijksaanzoek begint het
allemaal pas echt. Er valt veel te regelen
en er zijn veel keuzes te maken. Het
Mr.&Mrs. Wedding Event, dat op woensdagavond 17 februari plaatsvindt in Het Witte
Hof in Haastrecht, kan hierbij helpen.

Twintig enthousiaste ondernemers organiseren het Mr.&Mrs. Wedding Event. Het
idee voor deze trouwbeurs ontstond bij
Gerdina van Beek (van Passie&Bloem)
en Alicia Petersen (van Kapsalon Curious
Scissors), die veel met elkaar samenwerken. Drie jaar geleden kwamen zij op
het idee een trouwbeurs te organiseren. De
eerste editie die in 2014 plaatsvond, was
volgens beiden meteen een groot succes.

Alicia Petersen (links) en Gerdina van Beek.

Boek & Diner

Uitvoeringen samenspelweek Kunstpuntgouda

Blogster en schrijfster Daisy Oppelaar van
het succesvolle platform ‘I love health’ zal
op 26 februari het eerste Boek & Diner in
de Chocoladefabriek leiden. De deelnemers
aan dit evenement eten met elkaar aan
lange tafels, terwijl de auteur alles vertelt
over zijn of haar boek en carrière. De eerste
gast, Daisy Oppelaar, heeft een passie voor
gezondheid, sporten en goede voeding.
Kaarten zijn vanaf 11 februari om 10.00 uur
te reserveren via chocoladefabriekgouda.nl,
bibliotheekgouda.nl of aan de servicebalie
in de Chocoladefabriek.

Alle muziekleerlingen van Kunstpuntgouda laten in de week van 15 tot en met
19 februari horen waarom samenspelen
zo leuk is. Gedurende de hele week zijn
er concerten te beluisteren bij Kunstpuntgouda in Cultuurhuis Garenspinnerij. De
groepjes spelen op hun repetitietijd in hun
eigen lokaal. Daarnaast is er elke avond
een optreden in de bovenzaal. Er wordt
gezorgd voor een kopje koffie of thee.
Aan deze uitvoeringen zijn drie weken
van repeteren vooraf gegaan. De cursisten
ontmoetten elkaar en repeteerden samen

De boekenplank van Verkaaik
Historische romans worden tegenwoordig
weer zeer gewaardeerd. Denk maar eens
aan Hillary Mantel met haar ‘Wolf Hall’. Zij
kan prachtig schrijven over het Engeland
van Cromwell. Maar ook Nederland kent
een auteur van naam die een goed historisch verhaal kan schrijven: Simone van
der Vlugt. Zij komt 11 februari met een
nieuw boek: ‘Nachtblauw’.
Het betreft een roman die speelt ten tijde
van de ontstaansgeschiedenis van het
beroemde Delfts blauw. Na de dood van
haar man wordt de hoofdpersoon Catrijn
huishoudster bij de familie Van Nulandt.

R

Ze is er op haar plek en kan de vrouw
des huizes ondersteunen tijdens haar
schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar
een andere betrekking. Ze komt terecht bij
Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in
Delft, waar haar schildertalent op waarde
wordt geschat. Er breken woelige tijden
aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse
donderslag die de binnenstad in puin legt
ternauwernood en daarna staat ze voor een
levensbepalende keuze tussen haar hart en
haar hoofd. Simone van der Vlugt verweeft
het meeslepende verhaal van Catrijn met
een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw,
waarin handel, wetenschap en kunsten een
enorme vlucht namen.
In slechts een zeer beperkt aantal boekhandels zal de auteur haar boek signeren.
Waaronder Boekhandel Verkaaik. U bent
van harte welkom om daarbij aanwezig
te zijn.
Datum: zaterdag 27 februari 2016
Aanvang: van 14.00 tot 15.00 uur
Locatie: Boekhandel Verkaaik
Kosten: gratis

in nieuw gevormde ensembles, groepen
of bandjes. De gevormde combinaties
variëren van strijkkwartet tot singer-songwriters, van barok-ensemble tot popband.
De concerten zijn gratis te bezoeken. Kijk
voor locaties, tijden en het programma op
www.kunstpuntgouda.nl.

Healing Rooms Gouda
Zo’n tien jaar geleden is Healing Rooms
ontstaan. Het bestaat uit een groep van zo’n
twintig vrijwilligers uit verschillende kerken.
Zij kunnen mensen helpen om, samen met
God, te zoeken naar genezing, naar meer
vrijheid of naar antwoorden op vragen
en problemen. Healing Rooms biedt elke
donderdagavond gratis hulp aan. Healing
Rooms wordt gevormd door mensen die zijn
aangeraakt vanuit de onzichtbare wereld. Ze
hebben de liefde van God opgemerkt en
oog gekregen voor de medemens en vervolgens ook voor de bovennatuurlijke mogelijkheden van het geloof. Het lijkt misschien
nieuw wat Healing Rooms doet, maar dat
is niet zo. Op die manier en nog intenser
werkte ook de vroege kerk. Kijk voor meer
informatie op healingroomsgouda.nl.

Februari

12

The Hundred-Foot Journey in
Evertshuis
Dreumesochtenden op de
kinderboerderij
Pilot Peuterdisco
Februari

13

Blues John F Klaver live in Gouda
Studio’s
Regionale grote Woord en Daad
Boekenmarkt in Waddinxveen

Vijftig jaar
Palingsound

IVN IJssel en Gouwe
natuurwerkdag

De Palingsound is al vijtig jaar een begrip
in Nederland. Van The Cats en BZN tot
Jan Smit en Nick & Simon. Hele generaties
groeiden op met muziek van Volendamse
bodem. Op zaterdag 20 februari probeert
The Mon Amour Band het geheim van
dit kleine vissersdorp te ontrafelen. The
Mon Amour Band, met BZN-drummer
Jack Veerman, speelt naast de grote
nummer één hits ook eigen liedjes en
minder bekende nummers uit de rijke
muziekhistorie van Volendam. Ook vertellen vele (Volendamse) prominenten
wat de Palingsound voor hen betekend
heeft. Kaarten reserveren kan via
www.goudseschouwburg.nl.

Rommelmarkt Nelson Gouda
De Geheime Liefdesroute Gouda
Cantatedienst en inleiding
cantatedienst Driestar educatief
Speuren naar hazen in het
Bentwoud
Februari

14

Jazz on Sunday in Valentijnssfeer
Valentijn Workshop bij Tabak&Naus
Kees van Kooten in het Evertshuis

Kijk voor het uitgebreide agendabericht
op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.

Colofon
@dekrantvangouda
(Foto Klaas Hansen)

Uitgever, tevens redactie-adres
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda

dinsdag 23 februari
www.goudseschouwburg.nl

Rob de Nijs

T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

Ronsseweg 551
2803 ZK
Gouda

Kinderen

'Mooie witte lach'

2 van onze tandartsen

Dichtbij

Tevreden patiënten
Tandheelkunde
Mondhygiëne
Mondhygiëne

www.greenline.info

Telefoon: 0182-543000