You are on page 1of 28
Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders van

Waterpolo

Olympisch Kwalifcatie Toernooi

Waterpolo Olympisch Kwali f catie Toernooi De Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders van de
De Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders van de dames van Oranje uitlichten. Met
De Krant van Gouda zal wekelijks
de tegenstanders van de dames van Oranje
uitlichten. Met deze week:
van de dames van Oranje uitlichten. Met deze week: . nl Kahly Kruisinga (20) Waterpoloster GZC-Donk
. nl Kahly Kruisinga (20) Waterpoloster GZC-Donk » pagina 23 Week 6 donderdag 11 februari
. nl
Kahly Kruisinga (20)
Waterpoloster GZC-Donk
» pagina 23
Week 6
donderdag 11 februari 2016
Onze analyticus gedurende het toernooi
Monopoly Gouda
» pagina 3
Groot paasontbijt
op de Markt
» pagina 5
Kunstpu ntgouda
Keramiek
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
OP MAANDAG- EN
WOENSDAGOCHTEND
www.dupreemakelaars.nl
&
Draaien
www.kunstpuntgouda.nl
Nieuw concept Brood & Ko goed voor Ondernemersprijs. ‘Brood lee f ’ » pagina 17
Nieuw concept Brood & Ko goed
voor Ondernemersprijs.
‘Brood lee f ’
» pagina 17
voor Ondernemersprijs. ‘Brood lee f ’ » pagina 17 • Hoogste dagkoers HOOGSTE INKOOP • Eerlijk,
• Hoogste dagkoers HOOGSTE INKOOP • Eerlijk, discreet en veilig • Al 11 jaar een
• Hoogste dagkoers
HOOGSTE INKOOP
• Eerlijk, discreet en veilig
Al 11 jaar een
vertrouwd adres
OUD GOUD EN ZILVER
Zonder afspraak
LET OP!!!
Vrijblijvende taxatie
Direct contact geld
Extra
Trouwringen 35 tot 50% korting!
in inruilprijzen
VERGELIJKEN LOONT!
onze hoge
winkel.
Maak snel een afspraak!
Volg ons op
Damar Juwelier
Damar juwelier • Korte Groenendaal 9 • 2801 JP Gouda • Tel: +31 (0) 182 517 235
Belastinghulp nodig? Eén goede aangifte verdient zichzelf dubbel en dwars terug - aangifte alleenstaande 40
Belastinghulp nodig?
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro
R.C.T. IJsveld
gecertifceerd belastingkundige
Becon geregistreerd
Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10
www.ijsveldbelastinghulp.nl
belastingkundige Becon geregistreerd Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10 www.ijsveldbelastinghulp.nl
belastingkundige Becon geregistreerd Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10 www.ijsveldbelastinghulp.nl
belastingkundige Becon geregistreerd Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10 www.ijsveldbelastinghulp.nl
WEEK VAN GOUDA 3 Gouda krijgt eigen Monopoly-editie Gouda krijgt o ffi cieel een eigen

WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

3

Gouda krijgt eigen Monopoly-editie

WEEK VAN GOUDA 3 Gouda krijgt eigen Monopoly-editie Gouda krijgt o ffi cieel een eigen Monopoly-editie.

Gouda krijgt ocieel een eigen Monopoly-editie. De lancering van Monopoly Gouda vond op 8 februari plaats in Het Oude Stadhuys. Symbolisch werd het eerste exemplaar uitgereikt aan kinderburgemeester Julie-Anne Conradi en wethouder Daphne Bergman.

De gehele inhoud van het bord- spel krijgt een volledig Gouds karakter. Inwoners kunnen straks zelf bepalen welke straten en gebouwen absoluut erin moeten

zelf bepalen welke straten en gebouwen absoluut erin moeten Ik wil Goudse dingen erin zetten komen.

Ik wil Goudse dingen erin zetten

komen. “Binnenkort kunnen Gouwenaars via de speciale Face- bookpagina ‘Monopoly Gouda’ hun favoriete plek insturen”, zegt Jelle Marcus van Identity Games. “De ondernemers in Gouda kunnen met hun winkel in het

bordspel komen door middel van sponsoring.” Wethouder Bergman is er trots op dat er een Goudse editie wordt gemaakt:

“Het mooiste vind ik dat de Gouwenaars zelf kunnen mee- stemmen over welke straten op het bord moeten komen en dat het bedrijfsleven het Goudse Monopolyspel kan sponsoren.” Voor kinderburgemeester Jullie-Anne is dit nieuws super gaaf: “Ik ben blij dat ik als kinder- burgemeester dit mee kan maken. Ik zou echt Goudse dingen erin

Kinderburgemeester Julie-Anne Conradi en wethouder Daphne Bergman ontvingen het eerste spel.

willen zetten, zoals de Sint Jan en de Kaasmarkt.” Identity Games International is de exclusieve licentiehouder van het spel, dat elk jaar een aantal speciale edities op de markt brengt. Meer informatie over het Goudse Monopolyspel is te vinden op www.monopolygouda.nl.

Paus schrij f brief aan Museum Gouda

In een uitgebreide brief richt Paus Franciscus zich tot de bezoekers van de tentoonstelling ‘Ik wijk voor niemand’ in Museum Gouda.

De tentoonstelling is afgelopen zaterdag open gegaan voor publiek en gaat over de beteke- nis van Erasmus, in zijn tijd en in de huidige tijd. De brief gaat rechtstreeks in op de cruciale vraag: ‘Welke betekenis heeft het denkwerk van Erasmus voor het Europa van vandaag de dag’. De brief is opgenomen in de tentoonstelling. De Paus felici-

teert directeur en medewerkers

van Museum Gouda met de ten- toonstelling en vervolgt: “De Paus bidt dat de tentoonstelling tot het inzicht zal leiden dat het christe- lijk geloof en het ware humanisme geen tegengestelde krachten zijn, maar dat ze beide ten dienste zijn van de menselijke waardigheid. Erasmus verkondigde als gelovige een authentiek humanisme in tijden van grote maatschappelijke verandering. Zo’n humanisme is in onze moderne tijd ook hoogst

Solidariteit is

noodzakelijk. (

een onontbeerlijk principe voor

)

is noodzakelijk. ( een onontbeerlijk principe voor ) Kunstenaar Willem Hesseling leidt regelmatig de gesprekken

Kunstenaar Willem Hesseling leidt regelmatig de gesprekken aan de Tafel van Erasmus.

het vestigen van maatschappelijke vriendschap.” De tentoonstelling werd afgelopen vrijdag officieel geopend en is sinds zaterdag te bezoeken voor publiek. Behalve de expositie bekijken, kunnen

bezoekers ook deelnemen aan de Tafel van Erasmus en daar met elkaar van gedachten wisselen, onder leiding van steeds een andere gespreksleider.

Gouda sluit overeenkomst met GOUDasfalt

De gemeente Gouda koopt de grond van de voormalige asfalt- centrale Koudasfalt aan en biedt burgerinitatief GOUDasfalt de mogelijkheid het terrein verder te ontwikkelen. Hiertoe is een samenwerkingsovereen- komst opgesteld die op zaterdag 13 februari wordt ondertekend op het voormalige terrein van Koudasfalt, dat wordt omgedoopt tot GOUDasfalt terrein.

De gemeente ziet de aankoop van het Koudasfalt terrein als een unieke kans voor Gouda. Het terrein van Koudasfalt met een grootte van 29.000 m 2 biedt kansen voor Gouda door de strategisch gelegen locatie en het ontwikkelpotentieel van het terrein. Het bedrijf dat nu nog op het terrein zit (KWS) heeft

een paar maanden nodig voor de bedrijfsbeëindiging en het ver- wijderen van de installaties en andere elementen voor GOUD- asfalt haar activiteiten op het terrein kan starten. Intussen gaan de activiteiten bij stichting GOUDasfalt door. Dinsdag- avond was er een goed bezochte bijeenkomst voor ondernemers die eerder al interesse hadden getoond in activiteiten op het terrein. Op zondag 28 februari vanaf 11.00 uur is er een schoon- maakactie. Men gaat met elkaar aangespoeld afval in het riet en de slikken tegenover de Veerstal en de oevers van het Koud- asfalt terrein opruimen. De deel- nemers aan deze actie starten op de locatie tegenover de Goude- raksedijk 73. Meer weten: kijk op www.goudasfalt.nl.

Opening AZC uitgesteld

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft meer tijd nodig om de voormalige PWA-kazerne geschikt te maken voor de opvang van vluchte- lingen. De vluchtelingen zullen waarschijnlijk in de tweede helft van 2017 naar Gouda komen. Dat kondigde burgemeester Milo Schoenmaker vorige week woens- dag aan nadat bewonersplatform AZC zijn advies aan het college had aangeboden. De belangrijk- ste adviespunten van de bewoners zijn: een gefaseerde opbouw van het aantal bewoners van het AZC, bijvoorbeeld starten met 150 en uitbouwen tot 300; de veiligheid en leefbaarheid in de wijk waar- borgen; goede dagbesteding voor de bewoners; en het platform wil met een afvaardiging bij de onder- handelingen met COA aanwezig zijn. Het COA wil de komende tien jaar 500 asielzoekers onder- brengen in de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne

‘Decentralisatie zorg verloopt goed’

De gemeente is tevreden over de manier waarop de uitvoering van jeugdzorg en de huishoudelijke hulp is opgepakt sinds 1 januari 2015, de datum waarop gemeen- tes daarvoor verantwoordelijk werden. Er zijn geen grote zaken fout gegaan, concludeerde Laura Werger die als wethouder Zorg en Welzijn de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke onder- steuning (WMo) in haar pakket heeft. Ze zei dit woensdag tijdens een persgesprek. Jeugdzorg, in Gouda uitgevoerd door Rivier- duinen en Curium, krijgt in 2016 de helft minder aan budget. In de loop van 2015 werd volgens de wethouder duidelijk dat het door Rivierduinen gevraagde budget niet reëel was. Het ge- vraagde budget van vier miljoen euro bleek niet nodig. Op grond van de verrichtte werkzaamheden zou volgens de wethouder een budget van twee miljoen dichter bij de werkelijkheid liggen. Dat bedrag krijgt men dan ook in 2016. Onder een groep cliënten in Gouda die huishoudelijke hulp krijgen, is onrust ontstaan vanwege het dreigende faillisse- ment van TSN (grote landelijke thuiszorgorganisatie). Wethouder Werger liet weten dat Gouda in 2015 al contact heeft opgenomen met andere aanbieders als Buurt- zorg. De sociale teams voor vol- wassenen krijgen voortaan een budget van 10.000 euro per team dat zij naar eigen inzicht kunnen gebruiken, kondigde de wet- houder aan. Tot op dit moment moesten de teams daarvoor aan- kloppen bij de gemeente.

2016 en zolang de voorraad strekt.

t/m 13 februari

Deze actie is geldig Prijswijzigingen

c t i e i s g e l d i g Prijswijzigingen WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

WEEK VAN GOUDA

5

Groot paasontbijt op de Markt

Al langer liep Irene Klein Hane- veld (van Bijbelshop Samma) met het plan rond een groot paasontbijt te organiseren voor Gouwenaars. Eigenlijk al sinds het succesvolle paasevenement The Passion in Gouda. Toen het Doep- latform van de Goudse binnen- stadondernemers ook met het idee voor een paasontbijt kwam, was voor Irene de cirkel rond. Zij neemt de coördinatie op zich van een paasontbijt voor duizend man op Tweede Paasdag (28 maart) op de Markt.

voor duizend man op Tweede Paasdag (28 maart) op de Markt. De Markt zal vol staan

De Markt zal vol staan met lange tafels

De Markt zal op Tweede Paasdag vol staan met lange tafels waaraan Gouwenaars vanaf half elf kunnen aanschuiven voor een lekker ont- bijtje. Een swingende band en koor, onder leiding van de Goudse pianist Junus Manuputtij, zorgen voor muziek tijdens het ontbijt. Ds. Kees van den Berg (van de Pauluskerk in Gouda) vertelt het paasverhaal. Verder staan er kraampjes op de Markt. De rest van het programma moet volgens Irene nog worden ingevuld. Het ontbijt is gratis, maar er wordt

Gouda Goed voor elkaar
Gouda
Goed voor elkaar

Collectanten Dierenambulance

De jaarlijkse collecte van Dieren- ambulance Gouda en omstreken is dit jaar in de week van 29 fe- bruari tot en met 5 maart. De col- lectegelden maken een belangrijk deel uit van de inkomsten van de Dierenambulance. Hoewel men elk jaar mag rekenen op een groot aantal vaste collectanten, zijn er nog steeds wijken in Gouda waar- in door gebrek aan collectanten, niet wordt gecollecteerd. Belang- stellenden kunnen zich aanmel- den via 0182 - 551 174 of via www.dierenambulancegouda.nl.

Dierenweide zoekt vrijwilligers

Dierenweide Goverwelle bestaat, dankzij de inzet van veel vrijwil- ligers, al twintig jaar. Het is een kleinschalige kinderboerderij, midden in de polder in het puntje van Gouda. De dieren hebben er alle ruimte om te grazen in de weilanden. De kinderboerderij heeft ook kleine dieren als konijnen en cavia’s. Dierenweide Goverwelle is nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de ver- antwoordelijkheid willen nemen voor de kinderboerderij en alleen kunnen werken. Belangstellenden kunnen op proef een keer mee- lopen met een van de vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.dierenweidegoverwelle.nl.

Paradigit failliet

Paradigt in de Zeugstraat is failliet. Dat geldt ook voor de elf andere winkels van het computer- bedrijf en de vijf shop-in-shops die recent bij V&D zijn gestart. De webwinkel paradigit.nl wordt niet geraakt door dit faillissement.

paradigit.nl wordt niet geraakt door dit faillissement. wel een collecte gehouden, be- stemd voor de daklozenopvang

wel een collecte gehouden, be- stemd voor de daklozenopvang van het Leger des Heils. Aan het grote paasontbijt zullen niet alleen Gouwenaars aanschuiven. Juist die week, van 21 tot en met 28 maart, strijden in het Groen- hovenbad waterpolovrouwen van over de hele wereld om de laatste tickets voor de Olympische Spelen in Brazilië. De twaalf teams en hun fans worden ook uit- genodigd. Natuurlijk worden er

ook vrijwilligers gezocht voor het opzetten van de tafels en voor het gastvrij bedienen van de gasten. Mensen die hieraan willen mee- doen kunnen zich opgeven via irene@samma.nl. Irene schat de kosten voor dit evenement op zeker 5000 euro. Tafels, stoelen, borden en bestek (liefst niet van plastic), brood, beleg en eieren. Het kost allemaal geld. Voor

Femke van Munster, Irene Klein Haneveld, Maurice Koster en Mia Schaap met oude foto’s van eerdere grote acties op de Markt.

een deel zal dat waarschijnlijk via sponsoren worden inge- vuld. Verder probeert men aan geld te komen via crowdfunding (dreamdonatie.nl).

Meer patiënten GHZ

Steeds meer patiënten gaan naar het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Het aantal polikliniek- bezoeken steeg in 2015 met circa vier procent naar ruim 300.000, het aantal opnames steeg met circa 4,5 procent naar 20.700. Godfried Barnasconi, bestuursvoorzitter:

“We maken onze zorg eenvoudig

bereikbaar, zo zijn we in 2015 gestart met de GHZ-Regiobus waarbij patiënten uit een aantal dorpen in onze regio gratis van en naar het ziekenhuis gebracht worden. We doen er alles aan om deze positieve, stijgende lijn door te zetten.”

Landelijke af rap versneld vwo

lijn door te zetten.” Landelijke a f rap versneld vwo Staatssecretaris De Goudse Waarden. Dekker tussen

Staatssecretaris

De Goudse Waarden.

Dekker

tussen

de

Staatssecretaris Sander Dekker gaf maandag op christelijke scholengemeenschap De Goudse Waarden het startsein voor de versnelde vwo-route.

Vanaf volgend schooljaar gaan 24 middelbare scholen, waar- onder De Goudse Waarden, ver- sneld vwo aanbieden aan top- talenten. Deze leerlingen mogen het vwo in vijf jaar doorlopen in plaats van de reguliere zes. Hier- door worden talentvolle leer- lingen extra uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om zich te verdiepen. De staatssecretaris woonde onder

leerlingen

van

de

debatgroep

van

meer een Lagerhuisdebat bij door leerlingen van de debatgroep van De Goudse Waarden. Zij discus- siëren over de stelling: ‘Het ver- sneld vwo is een goede aanvulling op ons huidig onderwijsaanbod’. Staatssecretaris Sander Dekker:

“Sinds twee jaar staat onderwijs aan toptalenten nadrukkelijk op de agenda van scholen. Steeds meer scholen maken werk van uitdagend onderwijs - ook voor leerlingen die méér aankunnen. Vroeger gebeurde het te vaak dat leerlingen hun opleiding voltooiden zonder ooit echt uit- gedaagd te zijn geweest.”

voltooiden zonder ooit echt uit- gedaagd te zijn geweest.” bijzzz… onder… Dé biologische specialist van de

Za:

Zo:

18.00 08.30 - 19.00 08.30 - 18.00 gesloten Za: Zo: Do-vr: Biologische Bloemenhoning vloeibaar of crème

4 59

6 Superactie! Beste varkensvlees van NL Super malse Kilo Kilo 3.98 paarden kogel- biefstukken 14

6

Superactie! Beste varkensvlees van NL Super malse Kilo Kilo 3.98 paarden kogel- biefstukken 14 98
Superactie!
Beste varkensvlees van NL
Super malse
Kilo
Kilo 3.98
paarden kogel-
biefstukken
14 98
Halskarbonade
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo 10.-
Kilo 3.98
Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist
Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo 10.-
Speklappen
Kilo 5.98
Runderkogelbiefstuk
zonder zwoerd
Let op! 2 Kilo 10.-
Supermals
Kilo 15.98
Kilo 3.98
Fricandeau
Superactie!
Let op! 3 Kilo 10.-
Versgemaakt kipshoarma heerlijk gekruid
Kilo 3.98
kilo 6.98 LET OP! 2 kilo 10.-
Hamlappen
Let op! 3 Kilo 10.-
T-Bone steak
Entrecote of
heerlijk mals
ribeye
Vers gesneden vleeswaren
500 gram
500 gram
16.95
12.95
heerlijk mals runder Weidevlees
Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,
achterham, grillworst en diverse
andere soorten!
Verse lange
Let op! 100 gram 1.29
Kilo 12.98
varkenshaas
Vleeswarenpakket Uit eigen grill
Superactie!
Botermalse runderbavette van ons
Weidevlees Kilo 16,98
Gegrild zeeuws spek, gegrilde fricandeau en
boeren achterham samen 300 gram 3.59
Voor een gezellig avondje
Lekker makkelijk
diverse stukjes worst
Slavinken, winterburgers, cordon bleu,
schnitzels, tartaartjes, baconburgers
ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas
Let op! 4 + 4 GRATIS
vanaf 250 gram aan het stuk 2,49
Kilo
Kersverse malse Hollandse kipfilet
of kersverse kipdijenvlees zonder been
4 98
Spareribs
Heerlijk vers gemaakt
Verse worst heerlijk gekruid
Kilo 5.98
Let op! 2 kilo 10.-
Kilo 4.98 2 kilo 8.-
Vers Rundvlees
Malse Hollandse kip
Runder ossenhaas of tournedos
kilo 29.98
Verse kippenpoten
van de dikbil
Kilo 2.49 | Let op! 3 kilo 5.98
Rundercarpaccio
Kipkluifjes
5x 100 gram 9.98
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kipwings
Kaas van het mes
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kipdrumsticks
Old Waddinxveen Kilo 7.98
Goudse jong belegen kilo 4.98
Kilo 3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
Kiplevers
Kilo 2.98
Superactie!
Verse grillkip
Van ons heerlijke weidevlees
Kilo 2.98
Runder riblappen, sucadelappen,
hachee vlees en goulashvlees
Voor een heerlijke erwtensoep
2 kilo
Verse hamschijven of dikbevleesde
Kilo
vleeskrabben
8 98
Kilo4.98 3 kilo 10.-
15
Verse rookworst per stuk 2.98
3 stuks 5.-
Kilo
Superactie!
3 98
Vers voor u gedraaid
Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?
3 Kilo
Rundergehakt of
half om half gehakt
10.-
VAN DORP
Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen
Let op! Vaste lage prijzen!
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.
Uw Gourmet-specialist!
Deze reclames zijn iedere week geldig!
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren. Uw Gourmet-specialist! Deze reclames
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren. Uw Gourmet-specialist! Deze reclames
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren. Uw Gourmet-specialist! Deze reclames
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren. Uw Gourmet-specialist! Deze reclames
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren. Uw Gourmet-specialist! Deze reclames
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren. Uw Gourmet-specialist! Deze reclames
GEMEENTE & POLITIEK 7 L A E G N B O G G B G

GEMEENTE & POLITIEK

GEMEENTE & POLITIEK

7

L A E G N B O G G B G U E E D
L
A
E
G
N
B
O
G
G B
G
U
E
E
D
T
N
A
N
E
E
M
E
G

Zichtbare ontwikkelingen die de stad mooier maken

In de gemeenteraad is onlangs besloten tot de aanleg van een fietssteiger bij de zogeheten Kop van de Kleiweg. Deze steiger moet, samen met een opknapbeurt van gevels, een andere inrichting van het ‘plein’ en de vestiging van horeca, een welkome ver- betering opleveren van de entree naar de binnenstad. Mooi dat ook ondernemers uit de stad hun medewerking aan dit plan geven. Betrokkenheid van meerdere partijen is nodig om zaken voor elkaar te krijgen. D66 signaleert

meer zichtbare ontwikkelingen die de stad mooier maken en dan kijken we niet alleen naar de binnenstad. Zo vordert de nieuw- bouw van woningen in Gouda Oost gestaag. Dit jaar nog worden op de Springerslocatie woningen én twee nieuwe supermarkten op- geleverd. In de wijk Korte Akkeren is al het een en ander herontwik- keld. Ook in deze wijk krijgt de wijkontwikkeling nu echt vorm. Nieuwe huizen, opgeknapte straten en meer groen komen de leefbaarheid in de wijken ten

goede. D66 heeft toch nog wel wat te wensen.

de wijken ten goede. D66 heeft toch nog wel wat te wensen. Op naar volgende ver-

Op naar volgende ver- kiezing: mooiste stationsgebied

Zo zouden wij graag zien dat het Zuidelijk stationsgebied eindelijk

eens wordt aangepakt. Vorig jaar is het besluit genomen om tot herontwikkeling van dit gebied over te gaan. Jammer genoeg duurt het dan toch weer een tijd voordat je er als bewoners iets van kunt zien. Als de entree naar de binnenstad voor bezoekers aan de stad bij het station begint, zou dit het visitekaartje moeten zijn. Wat ons betreft gaan we dit jaar nog op voor de volgende verkiezing: die van het mooiste stationsgebied in Nederland!

» Krant van Gouda 4 februari 2016

» Krant van Gouda 4 februari 2016 Vraag van SGP aan D66: De eerste twee uur

Vraag van SGP aan D66:

De eerste twee uur gratis parkeren voor bezoekers van Gouda kan bijdragen aan de toename van het aantal bezoekers. Dit blijkt

in plaatsen waar dit recent is ingevoerd. Is D66 bereid om hier samen met de ondernemers over na te denken?

Antwoord D66:

D66

is

altijd

bereid

met

partijen

het gesprek aan te gaan en met elkaar naar oplossingen te zoeken. Gesprekken met winkelend publiek tijdens onze sessies ‘In gesprek met D66’ geven aan dat mensen bijvoor- beeld graag naar Zoetermeer gaan, omdat daar een Media Markt zit of

een Primark. Het is dus niet altijd zo dat parkeertarieven de boos- doener zijn. Het moet ook gaan om een aantrekkelijk winkelgebied. De uitnodiging van SOG voor overleg met de gemeenteraad biedt nu al voldoende gespreksstof!

politiekspreekt

Praat mee via twitter!

» vraag aan SP Op 6 april vindt het referendum plaats over de samenwerking tussen
» vraag aan SP
Op 6 april vindt het
referendum plaats over de
samenwerking tussen de
EU en Oekraïne. D66 zal
ook in Gouda campagne
voeren om mensen aan
te moedigen vóór het
samenwerkingsverdrag
te stemmen. Hoe kijkt de
PvdA hier tegenaan?
te stemmen. Hoe kijkt de PvdA hier tegenaan? Elma de Ronde D66 Gemeentelijk nieuws Kop van

Elma

de Ronde

D66

stemmen. Hoe kijkt de PvdA hier tegenaan? Elma de Ronde D66 Gemeentelijk nieuws Kop van de
stemmen. Hoe kijkt de PvdA hier tegenaan? Elma de Ronde D66 Gemeentelijk nieuws Kop van de

Gemeentelijk nieuws

Kop van de Kleiweg in april aangepakt

De werkzaamheden aan de Kop van de Kleiweg gaan volgens wet- houder Daphne Bergman in april beginnen. “Dan hopen we dat in juni de etssteiger klaar is en in het water staat.”

De gemeente kan de Kop van de Kleiweg gaan aanpakken nu de gemeenteraad op 3 februari het plan voor verbetering van het gebied heeft aangenomen, (met dertig stemmen voor en vier tegen). Onder andere de heren Van Dijk (SP) en De Koning (Gemeente Belangen Gouda) stemden tegen de geplande fiets- steiger. Zij vinden die niet in de omgeving passen. Het CDA gaat een motie indienen om te onder- zoeken of een zogenaamde fiets- afhaalcentrale tot de mogelijk- heden behoort. Wethouder Niezen (GroenLinks) liet vorige

week woensdagavond tijdens de raadsvergadering in haar reactie weten dat er gewerkt wordt aan een mobiliteitsplan. Fietsen en de stalling van fietsen maken daarvan onderdeel uit. De Kop van de Kleiweg is een belangrijke entree naar het kernwinkelgebied van Gouda en heeft volgens de gemeente een nieuwe impuls nodig, ook om leegstand van winkels terug te dringen. Op drukke dagen wordt de toegang tot het winkelgebied geblokkeerd door geparkeerde fietsen. Op het Kleiwegplein is nu ruimte voor 78 fietsen, na realisatie van de fietssteiger is er ruimte voor ongeveer 140 fietsen. De fiets- steiger wordt zo ingepast dat deze kan worden gezien als een ver- lenging van de pleziervaartsteigers aan het Regentesseplantsoen.

van de pleziervaartsteigers aan het Regentesseplantsoen. Column Beatrijs Lubbers Heel Gouda achter Gouda Noord:
van de pleziervaartsteigers aan het Regentesseplantsoen. Column Beatrijs Lubbers Heel Gouda achter Gouda Noord:

Column

Beatrijs Lubbers

Heel Gouda achter Gouda Noord:

burgerinitiatief AZC nu

Wat jammer dat het nog een jaar duurt voordat het AZC in de PWA-kazerne kan starten, maar wat een kans om het in Gouda nu eens echt goed te doen! Laten we een plek zoeken waar in 2016 al een tijdelijk AZC voor 150 mensen gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld in een van de verzor- gingshuizen die niet meer voor dat doel gebruikt worden. Dat kan naar mijn lekenmening snel ge- realiseerd zijn. En beginnen met 150 vluchtelingen. Daarmee doen we recht aan de zorgen van de mensen uit Gouda Noord. Maar ook kunnen we een goede start maken. Een overzichtelijk aantal. Het team medewerkers van de COA kan in alle rust starten en op elkaar ingespeeld raken voor- dat de aantallen vluchtelingen en medewerkers uitgebreid worden.

De politie hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen om dit project er ‘even bij te doen’.

bochten te wringen om dit project er ‘even bij te doen’. Een nominatie voor Gouda als

Een nominatie voor Gouda als gastvrij toevluchtsoord

De vrijwilligers, die zich nu al aangemeld hebben, kunnen snel aan de slag. Over een jaar kunnen de vluchtelingen dan verhuizen naar de kazerne. Zij kunnen een rol spelen in de opvang van de nieuwkomers. En ook kunnen hopelijk dan gezinsherenigingen plaatsvinden: de komst van

partners en kinderen van vluchte- lingen van de eerste groep. En er is een beetje minder leegstand en een beetje meer werkgelegenheid. 2016 het jaar van Erasmus, het grote voorbeeld van verdraag- zaamheid in Gouda. Wat is er mooier dan in dit jaar een gebaar uit Gouda, waar de bewoners vragen om versneld vluchtelingen op te vangen. Voor een initiatief- voorstel aan de gemeenteraad zijn 50 handtekeningen nodig. Daarmee kunnen we het voor- stel op de raadsagenda zetten. Wie tekent mee met Gouda zegt JA. De politiek zal toch geen nee zeggen als de bewoners ja zeggen! En tegelijk een nominatie voor Gouda als gastvrij toevluchtsoord door de eeuwen heen.

voor Gouda als gastvrij toevluchtsoord door de eeuwen heen. ‘Gaat u mee op iPad?’ iPad les
Het Energiehuis – Het Inspectiehuis B.V. Zekerheid over uw vastgoed! Bouwkundige diensten, waaronder : Bouwkundige
Bouwkundige keuring Meerjarenbegroting Energielabel (woning) Energielabel (utiliteit) Oppervlakte meting (NEN2580)
Bouwkundige keuring
Meerjarenbegroting
Energielabel (woning)
Energielabel (utiliteit)
Oppervlakte meting (NEN2580)
Thermografische inspectie
Deskundigenonderzoek
Veiligheidsinspectie (gas-water-elektra)
Plattegronden
LID branchevereniging
EPA-U Gecertificeerd
Oosthaven 33
2801 PD Gouda
0182-521229
www.hetinspectiehuis.nl
www.hetenergiehuis.nl
HetInspectiehuis
Uitslag 04 - 02: Onder de Boompjes
Uitslag 04 - 02:
Onder
de Boompjes
Uitslag 04 - 02: Onder de Boompjes Sociaal netwerk inzetten bij woningverkoop ERA-Makelaar De Koning in

Sociaal netwerk inzetten bij woningverkoop

ERA-Makelaar De Koning in Gouda is met een nieuwe online dienst gestart. Met deze dienst voegt de verkoper, maar ook zijn sociale netwerk, extra informatie toe aan de presentatie van zijn te koop staande huis. Makelaarsnetwerk ERA zal als eerste in Nederland een dergelijk sociaal platform lanceren.

Via het systeem kunnen recensies, foto’s en video’s eenvoudig via alle social media kanalen worden gedeeld. De verkoper formeert hiermee als het ware zijn eigen promotieteam. Door het delen van infor- matie kunnen de leden van het team hun familielid of vriend helpen en bovendien punten verdienen die uiteindelijk goed zijn voor een beloning. Bij verkoop verloot de verkoper een zelf te bepalen prijs zoals een etentje in zijn nieuwe huis. Jaarlijks wordt

Sportlaan weken dicht

De Sportlaan is de komende weken weer af- gesloten. Dit keer wordt gewerkt aan het deel van de weg tussen de Rutgers- straat en het Olympiade- plein. De werkzaamheden duren nog tot en met 8 april. De Sportlaan wordt opgehoogd en op- nieuw ingericht.

onder alle promotors van Nederland een reis voor twee personen naar Aruba ter be- schikking gesteld. Het nieuwe platform bij de ERA-makelaar biedt extra informatie die een koper zou willen hebben en niet standaard door de makelaar kan worden verstrekt. Denk hierbij aan zaken die alleen de bewoner, buur of bezoeker echt kan weten. Neem een speelplek in de buurt, een hondenuitlaatplaats, parkeergelegenheid of tuin met fijne avondzon. Deze kennis van insiders is van belang bij de aankoop- beslissing van een woning. Deze toegevoeg- de informatie kan worden vergeleken met reviews die steeds vaker gebruikt en bekeken worden alvorens aankopen bij webshops worden gedaan. Wie meer wil weten kan contact opnemen met De Koning makelaars (ERA) Gouda, telefoon 0182-590 900.

met De Koning makelaars (ERA) Gouda, telefoon 0182-590 900. » Wil je weten waar dit pand

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda? Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Eigen wijkteam voor Ouwe Gouwe

De buurt Ouwe Gouwe heeft een eigen wijkteam. Op vrijdag 5 februari werd hier- voor een stichting opgericht.

De bewoners willen hiermee invulling geven aan de wensen van het college om in Gouda te komen tot een participerend burgerschap. De eerste activiteiten bestaan

uit het opzetten van een website en het polsen van de behoeften van de wijk. Iedereen in de wijk mag ideeën aandragen of praktische ondersteuning bieden. Dat kan variëren van commissiewerk tot het rondbrengen van folders. Meer informatie is op te vragen via het voorlopige mailadres:

wijkteamouwegouwe@gmail.com.

Presentatie over verzorgen rozen

Voor liefhebbers van tuinieren is er dins- dagavond 16 februari een avond over het verzorgen van rozen.

bezoeken voor leden van vereniging Groei & Bloei. Niet leden betalen een entree van vijf euro. Meer informatie: gouda.groei.nl.

een entree van vijf euro. Meer informatie: gouda.groei.nl. Frans Neuman van rozenkwekerij ‘Belle- Epoque’ geeft dan

Frans Neuman van rozenkwekerij ‘Belle- Epoque’ geeft dan de geheimen prijs rond de verzorging, bemesting en snoei van struik-, stam- en klimrozen. De avond wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief aan de Burgemeester Jamessingel 2 en begint om 19.30 uur. De presentatie van Frans Neuman is opgebouwd rond de dagelijkse werkzaamheden in de tuin en leert niet alleen hoe men mooie rozen in de tuin kan krijgen, maar vooral hoe ze zo mooi zijn te houden. Deze presen- tatie duurt ongeveer twee uur en is gratis te

10 Bij Wout van Galen voor elk wat wils! Wout van Galen Keukens in Gouda

10

Bij Wout van Galen voor elk wat wils! Wout van Galen Keukens in Gouda levert
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
Van
€ 3.500,-
tot
€ 7.000,-
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
Van
Vanaf
€ 7.000,-
€ 9.000,-
€ 15.000,-
tot
tot
€ 9.000,-
€ 15.000,-
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
in ons assortiment: SIMA Keukens Huiscollectie! Een prachtige nieuwe lijn met zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
G elove I N GOUDA Geloofsgemeenschap Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Bestaat in Gouda sinds: 1945 Aantal
G
elove
I
N
GOUDA
Geloofsgemeenschap
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Bestaat in Gouda sinds: 1945
Aantal bezoekers gemiddeld:
Gebouw
Vaste Burcht
Adres: Lekkenburg 148
Jaartal gebouw: 1974
Aantal zitplaatsen: 300
In gebruik als: kerkgebouw
ongeveer 400
Vieringen: elke zondag om 9.30
uur en 16.30 uur
Missie: Samen willen we
Christus volgen. Dat doen
wij door op zondag samen
te komen. Daarnaast zijn er
allerlei activiteiten om elkaar en de
mensen in de stad te ontmoeten,
te helpen en te dienen.
Website: gkvgouda.nl
Repara es opv llen Klikgebit Iets goeds doen doet je goed Op Goudvoorelkaar.nl ziet

Iets goeds doen doet je goed

opv llen Klikgebit Iets goeds doen doet je goed Op Goudvoorelkaar.nl ziet Ingrid Vink, adviseur bij

Op Goudvoorelkaar.nl ziet Ingrid Vink, adviseur bij het VrijwilligersInformatie- Punt Gouda, het aantal (hulp)vragen hard groeien. Het gaat vaak om vragen die in een paar uurtjes op te lossen zijn. Denk aan hulp voor klussen in de tuin. Of helpen met de computer, hoe werkt bijvoorbeeld Facebook? Een keertje boodschappen doen of samen naar de film of het theater. “Met ‘Iets goed doen doet je goed’ laten we zien dat elkaar helpen heel leuk is, voor allebei. Een ander helpen is heel gemakkelijk via Goudvoorelkaar.nl. Een goed voorbeeld is de vraag van Jannie uit Gouda. Vanwege een operatie kon zij een tijd haar hond niet uitlaten. Ze had al veel geregeld met buren, familie en vrienden maar vooral de weekenden waren lastig. Daarom plaatste ze een vraag op de website Goudvoorelkaar. Machteld reageerde via de website, en zo had Jannie een tevreden hond, Machteld leuke wandelingen en hadden Machteld en Jannie gezellige gesprekken. Met een keer

boodschappen doen of een klusje help je ook iemand. En samen helpen we dus iedereen!” Op een idee gebracht? Kijk op www.Goudvoorelkaar.nl/doetjegoed. Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dàt doet Goudvoorelkaar!

Goudse inwoners bij elkaar brengen. Dàt doet Goudvoorelkaar! Machteld laat tijdelijk de hond uit voor Jannie.

Machteld laat tijdelijk de hond uit voor Jannie.

Healing Rooms Gouda Een team uit verschillende kerken stelt (gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en
Healing Rooms Gouda
Een team uit verschillende kerken stelt
(gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en gebed.
Wij willen je helpen. Wat het punt ook is.
Hoe werken we?
* onze inspiratiebron is de vroege
Open donderdagavond van 19:00-21:00 uur
(behalve tijdens schoolvakanties).
joods/christelijke kerk
* we willen altijd in de liefde blijven
Meer info:
* je mag altijd terugkomen
www.healingroomsgouda.nl
12 Wij houden van uw auto Daarom geven wij zondag 20% korting op alle wasprogramma’s

12

Wij houden van uw auto Daarom geven wij zondag 20% korting op alle wasprogramma’s incl.
Wij houden van uw auto
Daarom geven wij
zondag 20% korting op
alle wasprogramma’s
incl. cadeautje
Let op! Zijn uw CareWash
app gegevens compleet?
(Korting geldt voor contant of CareCard, alleen op zondag 14 februari 2016)
Als uw app crasht zijn wij de gegevens kwijt!
Openingstijden:
Tielweg 1, Gouda
www.carewash.nl
Kouwe Hoek 1,
Waddinxveen
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Ent ree: Prosecco met oester Voo rge recht: Bon Bon van gerookte zalm Eendenborst salade
Ent ree:
Prosecco met oester
Voo rge recht:
Bon Bon van gerookte zalm
Eendenborst salade
Of
Tu s senge recht:
Ravioli gevuld met zeebaarsfilet
Hoofdge recht:
Doradefilet in een krokant aardappel jasje
Hertenbiefstuk met Bardolino en rode uiensaus
Of
De s sert:
Koffie compleet met likeur en huisgemaakte lekkernijen
€ 37.50 p.p.
MENUMENUMENU Zondag 14 februari Glas prosecco Amuse: Zeeuwse oester, rauw of gegratineerd met kaas
MENUMENUMENU
Zondag 14 februari
Glas prosecco
Amuse: Zeeuwse oester, rauw
of gegratineerd met kaas
Valentijnsproeverij
Eendenborstfilet met paddenstoelen,
geroosterde knolselderij en truffelsaus
Op de huid gebakken Schotse zalm
met rode biet, kappertjes, augurk,
peterselie en beurre noisette
Tarte tatin van ratatouille
en Stolwijkse geitenkaas
Valentijnsdesserts
- 32,50 per persoon -
Reserveren kan via
www.heinde-ver.nl of belt
u naar 0182-551221.
Wat gaat de Gouwenaar op Valentijnsdag doen? Fabiënne Tara en Romy Niet veel, waarschijnlijk ben
Wat gaat de
Gouwenaar
op Valentijnsdag doen?
Fabiënne
Tara
en Romy
Niet veel, waarschijnlijk
ben ik dan gewoon thuis
en ga ik pizza eten
We hebben allebei geen
Valentijn, dus we geven
elkaar een cadeautje
Hettie
Ik vier op die dag mijn
verjaardag en ik houd een
feestontbijt met de
kinderen en
familie
Ingrid
Ik ga uit eten met
mijn man
Eden
Een tekening aan mijn vriendinnetje geven Mirjam Ik ga de verjaardag van mijn ‘Valentijntje’ vieren,
Een tekening aan
mijn vriendinnetje
geven
Mirjam
Ik ga de verjaardag
van mijn ‘Valentijntje’ vieren,
mijn zoon is dan jarig en we
gaan dan taart
bakken
Odette
Ik vind het een gezellige dag,
maar ik ga het zelf niet
vieren. Ik vind het
te commercieel
Wil
Mijn vrienden verrassen en
voor de rest hoop ik dat ik
ook verrast word
verrassen en voor de rest hoop ik dat ik ook verrast word Single in Gouda D

Single in Gouda

D e single Gouwenaar

maakt het liefst zelf

het avondeten klaar

en loopt vooral tijdens het uitgaan de eventuele vriend(in) tegen het lijf. Dat blijkt uit een onderzoekje dat de Krant van Gouda via Twitter deed. Hoe leeft de single Gouwenaar? Dat wilden wij weten. We legden een aantal vragen voor en dit kwam er uit.

De single Gouwenaar maakt het liefst zelf zijn eigen avondeten klaar. De kant-en-klaarmaal- tijd wordt daarna genoemd. Wat betreft het uitgaan in Gouda geeft de meerderheid de voorkeur aan stappen en een terrasje pakken. ‘’Mijn twee zoons vinden het uitgaan in Gouda nou niet echt bijzonder. Ze gaan liever naar Rotterdam. Gouda heeft geen leuke clubs!’’, aldus een ouder op Twitter. In de vrije tijd gaat de Gouwenaar het liefst sporten. Chillen met vrienden en reizen worden daarna genoemd. De single Gouwenaar blijft goed in beweging.

Wat betreft de liefde gaat de Gouwenaar voornamelijk tijdens het uitgaan op zoek naar een vriend(in). Ook een ontmoeting via vrienden wordt genoemd, da-

13

tingsites en social media zijn niet zo populair onder de Gouwenaars.

Wanneer de single Gouwenaar een eventuele date heeft gevon- den, wordt een restaurant het meest gekozen als eerste date-idee. Picknicken en naar de dierentuin gaan bewaart men liever voor de tweede of derde date.

gaan bewaart men liever voor de tweede of derde date. Korte Groenendaal 26, Gouda www.buy-underwear.eu Dé
Korte Groenendaal 26, Gouda www.buy-underwear.eu
Korte Groenendaal 26, Gouda
www.buy-underwear.eu
Dé topkapper van de regio geopend op: Ma. 21 dec. van 9:00-18:00 uur | Di.
Dé topkapper van de regio
geopend op: Ma. 21 dec. van 9:00-18:00 uur | Di. 22 dec. van 9:00-21:00 uur | Woe. 23 dec. van 9:00-21:00 uur | Do. 24 dec. van 9:00-15:00 uur
16

16

16
16
16
16
16
16
16
ONDERNEMEN IN GOUDA 17 Nieuw concept Brood & Ko goed voor Ondernemersprijs ‘Brood lee f

ONDERNEMEN IN GOUDA

ONDERNEMEN IN GOUDA

17

Nieuw concept Brood & Ko goed voor Ondernemersprijs ‘Brood lee f ’ “Het is een
Nieuw concept Brood & Ko goed voor Ondernemersprijs
‘Brood lee f ’
“Het is een mooi vak om over te vertellen”, zegt
Ko van Daalen van BROOD&KO. Hij heeft zijn
enthousiasme voor het ambachtelijke bakkersvak
in elk geval goed weten over te brengen op de jury
van de Ondernemersprijs Midden Holland. In januari
werd BROOD&KO eerste in de categorie Detail-
handel en Horeca. “Ik zie die prijs vooral als een
erkenning van wat wij als team doen.”
Ko van Daalen is opgegroeid in een echte bakkers-
familie. “Mijn opa en vader waren ook bakker.”
Het was zeker geen verplichting dat hij de zaak zou
overnemen, hij koos er zelf voor. Het zat er al van
jongs af aan in.
Ik heb nooit een
moment gedacht:
had ik niet wat anders
moeten gaan doen

Het gesprek met Ko van Daalen vindt plaats in het historische pand aan de Lange Tiendeweg in Gouda, waarin sinds bijna twee jaar één van de zes winkels van BROOD&KO is gevestigd. Terwijl hij over het bakkersvak vertelt, gaat het leven in de winkel door. Klanten komen en gaan. De geur van broden die worden afgebakken, vult de ruimte op een prettige manier . “Brood leeft”, zegt hij. “Elke dag kan het weer anders zijn. Je moet constant opletten dat het bakken goed gaat. Dat maakt het soms lastig, maar ook extra leuk.” De familie Van Daalen heeft de laatste jaren bepaald niet stil gezeten. Het begon ermee dat de eigenaren zichzelf de vraag stelden: ‘Wie zijn we en hoe gaan we de toekomst in?’ “We willen relevant zijn voor de klant. Grote groepen mensen zijn steeds bewuster gaan eten en dus ook kopen. Ze vragen zich af hoe het product is gemaakt en wat de ingrediënten zijn. Dat werd onze focus.” In 2011 is de bakkerij groot- schalig verbouwd en startte men onder meer met het bakken van natuurdesembrood. BROOD&KO is zich gaan onderscheiden met specialiteiten als steenoven- broden en speltbroden. Maar niet alleen de speciali- teiten, ook de meer gangbare broden zijn van een plus-plus kwaliteit, verzekert Van Daalen.

“Toen ik nog op de lagere school zat, zat ik al met deeg te klooien. Ik heb later nooit een moment gedacht: had ik niet wat anders moeten gaan doen?” De familielijn kan nog verder worden doorgetrok- ken. Inmiddels zit zijn oudste zoon Stefan in de zaak. Ko van Daalen vindt dat hij zelf moet ont- dekken of het echt wat voor hem is. Dat heeft tijd nodig. Ondertussen is hij er blij mee. “We trekken nu al heel veel samen op”, zegt hij over zijn oudste zoon. “We vullen elkaar aan. Hij heeft een betere opleiding dan ik, en ik heb de ervaring.” Ook zijn vrouw Carla zit in het bedrijf. Zij stuurt de winkels aan. Het heeft als voordeel dat iedereen in het gezin precies begrijpt wat er speelt, als je het over de zaak hebt, en als nadeel dat het in de gesprekken al snel over het bedrijf gaat. Maar Van Daalen ziet vooral de voordelen. Hij ging in 1977 samenwerken met zijn vader. In 1980 nam hij het bedrijf over, dat toen nog uit

één winkel en twee mede- werkers bestond. Inmiddels zijn er zes bakkerswinkels met 53 parttime en fulltime medewerkers. “Dat is een hele verantwoordelijkheid.” Er zijn veel medewerkers met een lang dienstverband. “Het betekent dat ze zich verbonden voelen met het bedrijf. Wij waarderen die betrok- kenheid.” Hij vindt het belangrijk zijn medewerkers een stukje eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid mee te geven, zodat ze zich kunnen ontplooien, beslissingen kunnen nemen en stappen durven zetten, ook als hij zelf niet in de buurt is. “Ik heb liever een verkeerde beslissing, dan geen beslissing. Dat proberen we mee te geven.” De medewerkers krijgen regelmatig trainingen in ingrediënten kennis. “De klanten verwachten dat de medewerkers die informatie kunnen geven. Ik vind het belangrijk dat die kennis wordt gevoed.” Eind 2013 kreeg de eerste winkel (in Alphen aan den Rijn) de naam BROOD&KO, compleet met de ambachtelijke uit- straling die bij deze naam hoort. Ook de bestaande winkels werden omgezet. Nu zijn er zes winkels die de naam BROOD&KO dragen: behalve in Alphen, ook in Woerden, Reeuwijk, Gouda en twee in Bodegraven. “We zijn behoorlijk in de weer geweest. Ik vind het fijn dat dit door de jury van de Onder- nemersprijs Midden Holland erkend en herkend is. We hebben de prijs met elkaar als team verdiend.”

de jury van de Onder- nemersprijs Midden Holland erkend en herkend is. We hebben de prijs
de jury van de Onder- nemersprijs Midden Holland erkend en herkend is. We hebben de prijs
de jury van de Onder- nemersprijs Midden Holland erkend en herkend is. We hebben de prijs
JewelEar BRILJANT IN HOORZORG SERVICEDAG HOORTOESTELLEN vrijdag 19 februari 10-16 uur Unieke kans! JewelEar
JewelEar BRILJANT IN HOORZORG SERVICEDAG HOORTOESTELLEN vrijdag 19 februari 10-16 uur Unieke kans! JewelEar
JewelEar
BRILJANT IN HOORZORG
SERVICEDAG HOORTOESTELLEN
vrijdag 19 februari 10-16 uur
Unieke kans!
JewelEar Hoortoestellen
Professioneel uw hoortoestellen laten checken,
ongeacht het merk, de leeftijd van de toestellen of
waar u ze heeft gekocht.
Ronsseweg 1-B
2803
ZA Gouda
0182
74 34 00
Dat kan vrijdag 19 februari geheel kosteloos,
exclusief bij JewelEar!
www.jewelear.nl
info@jewelear.nl
Een ervaren hoortoesteltechnicus van Widex
hoortoestellen is van 10-16 uur aanwezig om uw
hoortoestellen kosteloos na te kijken en eventueel
kleine reparaties direct uit te voeren.
facebook.com/jewelear
JewelEar. Je hoort er weer bij!
facebook.com/jewelear JewelEar. Je hoort er weer bij! Meekijken over de schouder van een hoortoesteltechnicus van
BELASTING 19 rente na 2016 afkoopt, is de schade iets minder groot. Je betaalt dan

BELASTING

BELASTING

19

BELASTING 19 rente na 2016 afkoopt, is de schade iets minder groot. Je betaalt dan inkomstenbelasting

rente na 2016 afkoopt, is de schade iets minder groot. Je betaalt dan inkomstenbelasting over de lagere afkoopwaarde. En niet meer over het totale bedrag dat je aan premies hebt betaald. Tussentijdse afkoop van een lijfrente blijft sowieso duur.

Voordeel personeelslening weg

Krijg jij personeelskorting op je hypotheekrente? Bijvoorbeeld omdat je bij een bank werkt? Dan hoefde je werkgever tot 2016 geen bedrag bij je loon te rekenen. Dit is gewijzigd per 1 januari 2016. De werkgever rekent het rentevoordeel nu wel tot je loon. Je mag nog wel de belaste rente in je aangifte in aftrek brengen als betaalde hypotheekrente.

Aan de slag met de belastingaangife

De belastingaangifte moet weer worden gedaan. Het mag dit jaar in maart en april. Je hebt dus net als vorig jaar een maand langer de tijd dan anders. Toch is het verstandig er niet te lang mee te wachten. Wie de aangifte voor vóór 1 april indient, krijgt van de fiscus gegarandeerd vóór 1 juli bericht terug. Dit jaar veranderen er enkele zaken. De Krant van Gouda zet ze op een rij.

Om te beginnen zijn er in 2016 drie manieren om aangifte inkomstenbelasting te doen:

met een papieren formulier;

met een app;

online met ‘Mijn Belastingdienst’.

Tot vorig jaar kon je aangiftes ook nog invullen in een aangifteprogramma dat je kon downloaden op je computer. Die mogelijkheid is nu vervallen.

Fiscale wijzigingen 2016

Hengskorting en arbeidskorting

De meeste mensen hebben recht op de algemene heffingskorting. Alleen als je meer dan 66.417 euro verdient, krijg je de belastingkorting in 2016 niet. Wie werkt heeft ook nog recht op arbeidskorting. Bij een inkomen vanaf 111.590 euro vervalt deze korting in 2016. Beide heffingskortingen worden afgetrok- ken van de netto belasting die je in een jaar moet betalen.

Belastingtarieven omlaag

De belasting is omlaag gegaan. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf daalde met 1,6 procent. Het tarief bedraagt nu 40,4 procent. Daarnaast is de lengte van de derde schijf langer.

Hierdoor ga je pas bij een hoger jaarinkomen het toptarief van 52 procent belasting betalen. In 2015 was dat bij 57.585 euro, in 2016 is dat bij 66.421 euro.

Ouderen met vermogen leveren in

Vanaf 1 januari 2016 is voor AOW’ers het extra heffingsvrije vermogen in box 3 vervallen. Dit is eind 2014 al besloten. Hadden ze op 1 januari meer dan 24.437 euro vermogen (voor partners 48.874 euro)? Dan betalen ze over het bedrag boven die grens 1,2 procent vermogensrende- mentsheffing. Deze hoofdregel geldt vanaf 2016 voor alle ouderen. De heffingskorting voor ouderen met een inkomen tot 35.949 euro gaat trouwens eenmalig omhoog in 2016, met 145 euro (naar 1187 euro). Zit je inkomen net boven de grens, dan loont het om dit omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld met (extra) aftrek- posten.

Kinderopvangtoeslag omhoog

met (extra) aftrek- posten. Kinderopvangtoeslag omhoog toeslag. Bovendien is de combinatiekorting voor werkende

toeslag. Bovendien is de combinatiekorting voor werkende ouders ver- hoogd. De minstverdie- nende partner heeft recht op de heffingskorting. Het kind moet dan wel jonger zijn dan twaalf jaar. Het maximumbedrag steeg met 617 euro (naar 2769 euro). Dit maximum ont- vang je bij een inkomen vanaf 32.970 euro. De combina- tiekorting kun je aftrekken van de belasting die je moet betalen.

Kinderalimentatie in box 3

Na de afschaffing van de aftrekpost voor levensonderhoud voor kinde- ren, kun je je alimentatie niet meer in box 1 aftrekken.

Afkoop woekerpolis

Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fiscaal niet toegestaan. Je moet belasting betalen en mogelijk ook revisierente. Heb je een lijfrente die minder opbrengt dan je aan premies hebt betaald, bijvoorbeeld een woekerpolis? Als je deze lijf-

betaald, bijvoorbeeld een woekerpolis? Als je deze lijf- Ouders met kinderen op de kinderopvang, ontvangen dit
betaald, bijvoorbeeld een woekerpolis? Als je deze lijf- Ouders met kinderen op de kinderopvang, ontvangen dit

Ouders met kinderen op de kinderopvang, ontvangen dit jaar 5,8 procent meer kinderopvang-

Gouda www.stoppelenburg-fd.nl info@stoppelenburg-fd.nl Eén goede aangifte verdient zichzelf dubbel en dwars terug
Eén goede aangifte verdient zichzelf dubbel en dwars terug - aangifte alleenstaande 40 euro -
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug
- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro
Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10
Belastingaangiften en advies voor ondernemers en particulieren Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda 0182 -
Belastingaangiften en advies
voor ondernemers en particulieren
Edisonstraat 1c • 2809 PC Gouda
0182 - 51 85 75 • info@droogadministratie.nl
www.droogadministratie.nl
PERSONEEL 20 Sinds 1 augustus 2015 hebben vier christelijke schoolbesturen, St. PCPO De Vier Windstreken,

PERSONEEL

PERSONEEL

20

Sinds 1 augustus 2015 hebben vier christelijke schoolbesturen, St. PCPO De Vier Windstreken, Vereniging PCPO Krimpenerwaard, SPCO LEV en CNS Gouda een gezamenlijke invalpool ingericht. Deze vier besturen verzorgen protestants christelijk onderwijs in Gouda e.o, Krimpenerwaard, Zuidplas, Boskoop en Waddinxveen. Vanuit deze invalpool worden leer- krachten uitgezonden naar de 33 protestants christelijke basisscholen.

naar de 33 protestants christelijke basisscholen. WWW.D4W.NL WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL WWW.SPCO - LEV.NL

WWW.D4W.NL

naar de 33 protestants christelijke basisscholen. WWW.D4W.NL WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL WWW.SPCO - LEV.NL

WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL

basisscholen. WWW.D4W.NL WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL WWW.SPCO - LEV.NL WWW.CNSGOUDA.NL GEZOCHT: Gemotiveerde

WWW.SPCO - LEV.NL

WWW.D4W.NL WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL WWW.SPCO - LEV.NL WWW.CNSGOUDA.NL GEZOCHT: Gemotiveerde leerkrachten

WWW.CNSGOUDA.NL

GEZOCHT:

Gemotiveerde

leerkrachten

basisonderwijs (m/v) die van een uitdaging houden

PER DIRECT

Voor onze interbestuurlijke invalpool zijn wij per direct op zoek naar leerkrachten die

Beschikken over een afgeronde PABO-opleiding; Een bewuste keuze maken voor het protestants christelijk onderwijs; Meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke kerkgenootschappen; Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van het hedendaags onderwijs; Ingezet kunnen worden bij alle scholen, aangesloten bij de interbestuurlijke invalpool; Beschikken over eigen vervoer; In meerdere groepen inzetbaar zijn; Flexibel zijn ingesteld.

Wij bieden Een tijdelijke aanstelling in de pool met uitzicht op verlenging en doorstroom binnen de besturen; Een salaris conform CAO PO;

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Yvonne Huisman, coördinator invalpool. Tel. 0182 526719/ 06-52631630

Reacties kunnen worden gestuurd naar stichting PCPO De Vier Windstreken, postbus 2061, 2800 BE Gouda, t.a.v. Yvonne Huisman, of per email aan:

yvonne.huisman@d4w.nl .

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Eerlijke handel doe met ons mee!
Eerlijke handel doe met ons mee! www.fairtradegemeentegouda.nl ‘DE CHOCOLADE RAAKT OP’ Peter van Driel van
Eerlijke handel
doe met ons mee!
www.fairtradegemeentegouda.nl
‘DE CHOCOLADE RAAKT OP’
Peter van Driel van PUUR, deelnemer in de Beurs van Berlage
Wereldwijd is er een kans dat de chocolade
op raakt. Dat gevaar bestaat weldegelijk.
Zo veel werd duidelijk tijdens het Chocolade-
festival dat onlangs in de Beurs van
Berlage in Amsterdam werd gehouden.
Met als belangrijk onderdeel een
duurzaamheidsdebat tussen chocolademerken
en professionals uit de chocoladewereld.
duurzaamheidsdebat. Arjen Boekhold van Tony
Chocolonely’s legde uit hoe zijn bedrijf consumen-
ten en bedrijven heeft wakker geschud met de
chocolade die 10 jaar geleden op de markt werd
gebracht. Het is een van de meest bekende merken
die het Fairtrade Max Havelaar keurmerk dragen.
Nederland is koploper als het gaat om de verkoop
van gecertifceerde chocolade, maar het kan nog
beter. Wereldwijd is nog een lange weg te gaan.
Kinderarbeid is helaas nog realiteit voor meer dan 2
miljoen kinderen op cacaoplantages in West Afrika.
De lage betaling van cacaobonen brengt productie
in de toekomst in gevaar. Jongeren proberen hun heil
elders te zoeken en trekken weg van het platteland.
Een betere betaling is daarom ook in het belang van
chocolademakers. Maar de consument moet wel
bereid zijn om voldoende te betalen. Ook klimaatver-
andering is een grote zorg. De regens zijn steeds min-
der goed voorspelbaar, en droogte en temperatuur-
schommelingen bedreigen toekomstige productie.
Dit duurzaamheidsdebat was een leerzame activiteit
op het Chocoladefestival. Hier kregen cacao- en
chocoladeproducenten de kans om hun producten
te promoten onder consumenten en handelaren in
Europa. Er waren opvallend veel producenten uit
Zuid-Amerika. Dat is geen toeval want de beste cacao
komt uit dit continent. Ecuador is gespecialiseerd
producent ‘cacao fno de aroma’, en dat proef je.
Er was volop aandacht voor eerlijke handel in het
Wereldreis in Gouda
Ook in Gouda is er volop aandacht voor dit probleem.
Fairtrade Gouda bereidt samen met Bibliotheek
Gouda een activiteit voor in de Chocoladefabriek om
de situatie onder de aandacht te brengen van de
Gouwenaars. Tijdens de Wereldreis van 17-23 april
zullen schoolkinderen een aantal winkels bezoeken
die gebruik maken van Fairtrade chocolade.
In de Beurs van Berlage was er ook een Goudse
deelnemer: Chocoladeatelier PUUR.
/FairtradeGouda
@FairtradeGouda
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
Chocoladeatelier PUUR. /FairtradeGouda @FairtradeGouda 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl Lange Groenendaal 38, Verrassend eten uw logo? bel 0182-322453
uw logo? bel 0182-322453
uw logo?
bel 0182-322453
ONDERNEMEN IN GOUIDA 21 Matcha thee zorgvuldig bereid Als er één theesoort is die veel

ONDERNEMEN IN GOUIDA

ONDERNEMEN IN GOUIDA

21

Matcha thee zorgvuldig bereid

Als er één theesoort is die veel zorg, aandacht en liefde krijgt dan is het wel de matcha thee. Deze theesoort is verkrijg- baar bij Simon Lévelt.

De zorg begint al op de theeplantage. De theestruiken worden vier weken voor de oogst met donkere zeilen afgedekt, zodat ze beschermd worden tegen zonlicht. De thee- bladeren gaan door gebrek aan licht blad- groen aanmaken. Het resultaat is een zacht, zoete smaak en een knettergroen blad. Om die groene kleur te behouden, moet de thee zo snel mogelijk worden verwerkt.

te behouden, moet de thee zo snel mogelijk worden verwerkt. Als hij tijd krijgt om te

Als hij tijd krijgt om te oxideren, wordt het zwarte thee. Verhitting stopt de oxidatie, dus worden de blaadjes boven waterdamp gestoomd en daarna gedroogd. Als laatste wordt de thee vermalen en ontstaat de matcha thee. Speciaal voor de matcha thee, wordt met de hand uit één stuk bamboe, een matcha klopper gemaakt. De matcha thee wordt met de klopper en een beetje heet water geklopt en met aandacht gedronken.

Matcha thee is groen van kleur.

Ontslagcafé Gouda

Wie met ontslag te maken krijgt, kan wel wat hulp gebruiken. Er moet veel worden geregeld. Op donderdag 18 februari kunnen mensen tussen 19.00 en 21.00 uur al hun vragen hierover stellen tijdens het Ontslagcafé dat wordt gehouden in Het kantoor van nu aan de Peperstraat 20.

Velen vragen zich af: ‘Is er nog iets aan te doen? Krijg ik waar ik juridisch recht op heb? Krijg ik wel WW? Hoe zit het financieel? Wil ik wel in dit beroep blijven?’ Heel veel vragen en niet genoeg antwoorden. Onder het genot van een kop koffie of thee kan men op 18 februari in een besloten setting

of thee kan men op 18 februari in een besloten setting vragen stellen aan een team

vragen stellen aan een team van loopbaan- adviseurs, juridisch en financieel experts, mediators, outplacementspecialisten en mensen gespecialiseerd in psychologische ondersteuning. Om 19.15 uur start de gratis workshop ‘Ontslag, the do’s and dont’ door mr. Marjolein Hoff (van Hoff Legal) en om 20.00 uur de workshop ‘Kansen op de arbeidsmarkt’ door loopbaanadviseur Anke Meerding. Graag wel even aanmelden via info@hetkantoorvannu.nl.

Een team van deskundigen staat klaar om mensen te adviseren.

Column uitgevoerd kon worden want ze had last van rode, branderige ogen en het idee
Column uitgevoerd kon worden want ze had last van rode, branderige ogen en het idee

Column

uitgevoerd kon worden want ze had last van rode, branderige ogen en het idee dat het zicht minder scherp was dan voor- heen. Ze gaf aan soms lenzen te dragen. Dit waren maandlenzen, online gekocht, maar omdat ze deze niet elke dag droeg, gingen de lenzen ongeveer drie maanden mee. De lenzen werden niet regelmatig gecontro- leerd. Uit de controle bleek dat mevrouw een flinke oogontsteking ontwikkeld had.

Zo ernstig dat het advies was om voorlopig geen lenzen meer te dragen. En inderdaad, de sterkte bleek ook veranderd. Mevrouw kreeg oogdruppels ter verlichting van de klachten, een doorverwijzing naar de huisarts en een nieuwe afspraak voor een meting na twee weken voor een nieuwe bril nu ze voorlopig geen lenzen kan dragen. Zal best wel even behelpen zijn.

Henri

Kannegieter

Specsavers Gouda

Lenzen, online gekocht

Onlangs kwam een mevrouw in de winkel met de vraag of er een oogtest

Nieuwe Mitsubishi Space Star bij Boonstoppel

Bij Automobielbedrijf Boonstoppel in Waddinxveen is de nieuwe Mitsubishi Space Star niet alleen te zien, maar ook te ervaren. De nieuwe Space Star staat er klaar voor een proefrit.

Een nieuw jaar, een nieuwe auto. En dan meteen maar beter en zuiniger en completer dan ooit. Dat moet Mitsubishi gedacht hebben toen ze de nieuwe Space Star ontwikkelden, die vanaf 9.990 euro kan worden geleverd. Er is keuze uit negen carrosseriekleuren en de uitvoeringen Cool+, Intense, Intense+ en Instyle. Elke Space Star wordt geleverd met vijf jaar garantie. Er zijn twee benzinemotoren

leverbaar in de nieuwe Space Star: een 1.0 en een 1.2. Met name de ClearTec 1.0 krachtbron is uiterst spaarzaam met brand- stof. Een gemiddeld verbruik van 1 op 25 is haalbaar. Hij is leverbaar met een hand- geschakelde vijf-versnellingsbak. Daarnaast is er een high-tech CVT-automaat lever- baar. Deze automaat is door Mitsubishi geperfectioneerd, hij schakelt onmerkbaar. Het nieuwe model is niet alleen zuinig maar vooral nog completer. In elke uit- voering is hij vijf-deurs. Het comfort van de Space Star zit in de kleine details, zoals een in hoogte verstelbaar stuurwiel en een meervoudig verstelbare bestuurders- stoel. Kijk voor uitgebreide informatie op

www.boonstoppel.nl.

www.boonstoppel.nl. tel. (085) 800 00 48 www.DenQcoaching.nl Column Tim van Dasselaar Financieel Planner Financieel

Column

Tim van Dasselaar

Financieel Planner

Financieel wijzer

‘In de bijstand komen’

‘In de bijstand komen’ is voor niemand aanlokkelijk. In onze algemene beleving is dit het beroerdste wat je kan over- komen, als het gaat om maandelijks inkomen.

En om de knuppel maar eens in het hoen- derhok te gooien, durf ik wel te beweren, dat dit de misvatting is van de eeuw. Er is namelijk een groep mensen die het finan- cieel veel moeilijker heeft dan degenen in de bijstand. En daar zijn er veel en veel meer van. Dat zijn mensen die werk hebben, maar niet zoveel verdienen. De inkomens tussen de 1.524 en 2.000 euro bruto per maand. Het wettelijk minimum- loon is trouwens 1.524 euro per maand.

Vergis je niet in de extra inkomensonder- delen van iemand die in de bijstand zit:

maximale zorgtoeslag, maximale huur- toeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, gratis jaarkaart van diergaar- de Blijdorp, gratis bibliotheekkaart, gratis zwemabonnement, bijdrage bij aanschaf witgoed, voedselbank enz. De laatste vijf voorbeelden kunnen overigens per gemeente verschillen. Zet dit eens af tegen degene die bij- voorbeeld 2.000 euro bruto per maand verdient. Je krijg per maand netto 400 euro minder huurtoeslag en zorgtoeslag. Ook moet je al je gemeentelijke belastingen zelf betalen en krijg je nergens gratis spullen en gratis jaarkaarten.

En om het maar even duidelijk te stellen:

Als je uit de bijstand gaat, dan moet je minimaal 2.200 euro bruto per maand verdienen om netto hetzelfde over te houden. Dat betekent dus, dat de groep mensen die minder verdienen dan 2.200 euro bruto per maand, het financieel veel zwaarder hebben.

Dit is wat je noemt rechtsongelijkheid. Alle aandacht van instanties, kerken enzovoort gaat naar de mensen die goed genoeg zijn bedeeld. We zouden meer moeten doen voor diegenen die matig betaalde banen hebben. Deze mensen moeten álles zelf betalen en die doen ongelofelijk hun best om iedere maand rond te komen. Hier zou eens wat meer aandacht voor moeten zijn.

Tim van Dasselaar

www.timvandasselaar.nl

info@timvandasselaar.nl

Ontslagcafé Gouda Donderdag 18 februari van 19.00-21.00 uur Welkom op Peperstraat 20
Ontslagcafé Gouda
Donderdag 18 februari
van 19.00-21.00 uur
Welkom op Peperstraat 20
WATERPOLO IN GOUDA 23 Waterpolo Olympisch Kwalif catie Toernooi De wereldtop van de waterpolovrouwen trainen

WATERPOLO IN GOUDA

WATERPOLO IN GOUDA

23

Waterpolo Olympisch Kwalif catie Toernooi De wereldtop van de waterpolovrouwen trainen en strijden van vrijdag
Waterpolo
Olympisch Kwalif catie Toernooi
De wereldtop van de waterpolovrouwen trainen
en strijden van vrijdag 18 tot en met maandag
28 maart 2016 in Gouda om de laatste tickets
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi zal plaatsvinden
in het Groenhovenbad. Er zullen 12 teams deelnemen
en de Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders
van de dames van Oranje uitlichten.
Waterpolo weetje
Elke week een feit over waterpolo
‘‘De deelname van vrouwenploegen
op de olympische spelen is vanaf 2000’’
1 Lorene Derenty
Keeper
Foto: FFN/ph.Dumergue
2 Estelle Millot
Driver
3 Lea Bachelier
Driver
Eerste tegenstander: Frankrijk
4 Aurore Sacre
Driver
Kahly Kruisinga (20)
5 Louise Guillet
Wing
Waterpoloster GZC-Donk
Bondscoach: Filippos Sakelis
Aanvoerder: Louise Guillet
6 Geraldine Mahieu
Point
7 Marie Barbieux
Centre Forward
Kahly studeert nu directiesecretaresse en management
assistent en ze zit in haar laatste jaar. Omdat ze afgelopen
zomer geopereerd is aan haar schouder hee f ze het water-
polo voorlopig opzij geschoven. Kahly is onze analyticus
gedurende het toernooi en gaat de tegenstanders van de
Oranje dames elke week analyseren.
8 Marion Tardy
Wing
Verschenen op een eindtoernooi WK:
9 Adeline Sacre
Driver
4 keer (eerste keer in 1986)
10 Michaela Jaskova
Wing
11 Clemence Clerc
Point
Beste resultaat WK:
12 Audrey Daule
Wing
9de plaats (1986)
13 Morgane Chabrier
Keeper
‘‘Frankrijk ligt niet bij de toplanden, dus is niet zo lastig om
tegen te spelen. Frankrijk moeten ze makkelijk aan kunnen.
Veel minder technisch en snel. Ze moeten proberen om
Amerika te vermijden dat is denk de favoriet op het OKT’’
Verschenen op een eindtoernooi EK:
12 keer (eerste keer in 1985)
Frankrijk
Beste resultaat EK:
3e plaats (1987,
1989)
De Willen en Marialaan is vanaf het begin in 1955 opgezet als winkelcentrum voor het
De Willen en Marialaan is vanaf het begin in 1955 opgezet als winkelcentrum voor het toen nog nieuwe wijk Ouwe Gouwe en
Gouda-Noord. In de tijd van haar bestaan zijn er al heel veel ondernemers gevestigd geweest, terwijl er nog winkeliers zijn vanaf
de begintijd. Het winkelcentrum heeft nooit de aantrekkelijkheid verloren voor de omwonenden, temeer omdat het centrum een
divers aanbod aan producten had en nog heeft.
www.willemenmarialaan.nl
Vers!!!
Vers!!!
WIJ HEBBEN WEER EEN COMPLETE BOSKOOPSE PLANTENBEURS OPGEKOCHT.
WIJ HEBBEN
WEER EEN
COMPLETE
BOSKOOPSE
PLANTENBEURS
OPGEKOCHT.
NU…. KEUZE UIT MEER DAN 1.000 SOORTEN (VASTE-) PLANTEN. EN… MEGA ASSORTIMENT TUINPOTTEN , MET
NU…. KEUZE
UIT MEER DAN
1.000 SOORTEN
(VASTE-)
PLANTEN.
EN… MEGA
ASSORTIMENT
TUINPOTTEN , MET
O.A. DE NIEUWSTE
TRENDY POTTEN,
VOOR SCHERPE
PRIJZEN!
U VINDT HIER O.A.
-KAMERPLANTEN
-KRUIDEN
-GRASSOORTEN
-RHODODENDRON
-CAMELLIA’S
-HEESTERS
-FRUITBOMEN
-CONIFEREN
KOM
SNEL…
DE KEUZE
IS REUZE;
DE PRIJZEN
ZIJN KLEIN!!!
BEKIJK OOK ONZE WEBSITE : WWW.SPEKVOORDEEL.NL
Bredeweg 116 - Zevenhuizen (Naast A12) - Tel: 0180 - 63 15 11
Bredeweg 116 - Zevenhuizen (Naast A12) - Tel: 0180 - 63 15 11
SPORT IN GOUDA 25 Zilver voor Tom den Heijer bij NK Marathonschaatsen De allerbeste jeugdschaatsers

SPORT IN GOUDA

SPORT IN GOUDA

25

Zilver voor Tom den Heijer bij NK Marathonschaatsen

De allerbeste jeugdschaatsers van Neder- land kwamen zaterdag in Groningen in actie, waar het Nederlands Kampioenschap Jeugdmarathon werd gereden. Op de deel- nemerslijst stonden zes schaatsers van Schaats- en Skeelerclub Gouda. Eremetaal was er voor het zestienjarige schaats- en skeelertalent Tom den Heijer, hij behaalde zilver bij de Junioren-B.

De allerbeste schaatsers van Nederland, in de leeftijd van tien tot twintig jaar, streden met elkaar om de titels in de diverse leeftijds- categorieën. De zestienjarige Gouwenaar Tom den Heijer legde beslag op het zilver bij de Junioren-B. Het was Den Heijer’s vierde opeenvolgende medaille bij een Nederlands Kampioenschap Jeugdmarathon. In de drie voorgaande edities behaalde hij twee keer brons en een keer zilver. Alleen de gouden medaille bij de marathon ontbreekt nog in zijn prijzenkast. Vijf andere schaatsers van SC Gouda reden naar verdienstelijke

klasseringen maar bleven buiten de prijzen:

Janne Kraamer, Sanne en Ofke Teekens, Lianne van Loon en Job de Vast.

Sanne en Ofke Teekens, Lianne van Loon en Job de Vast. Tom den Heijer (foto Bert

Tom den Heijer (foto Bert Kool).

SV Gouda Zondag opgeheven

Het bestuur van SV Gouda heeft vrijdag 5 februari besloten de zondagselectie niet meer te laten spelen in de reguliere competitie.

Belangrijkste reden hiervoor is het staken van de oefenwedstrijd tegen Rhoda ‘76 door de scheidsrechter op dinsdag 3 februari. De wedstrijd werd gestaakt in verband met ongeregeldheden van de zijde van SV Gouda, waarna diverse spelers en

de leider van het eerste elftal besloten om direct te stoppen. Het bestuur laat weten dat het met de spelers die overblijven niet langer mogelijk is om op een waardige en sportieve manier de competitie te vervolgen. Daardoor is volgens het bestuur het besluit om te stoppen onvermijdelijk geworden. De ploeg kan een forse boete tegemoet zien en het elftal zal door de KNVB uit de competitie worden genomen.

elftal zal door de KNVB uit de competitie worden genomen. JODAN BOYS Trainer: Dennis van den

JODAN BOYS

Trainer: Dennis van den IJsel Klasse: Hoofdklasse B

BOYS Trainer: Dennis van den IJsel Klasse: Hoofdklasse B S V G O U D A

SV GOUDA

Trainer: Willem Dekker Klasse: 4e klasse Zaterdag

Speelronde 18, terugblik:

Ik ben heel tevreden over afgelopen zaterdag. We speelden thuis voor de beker tegen Katwijk. Een team dat een klasse hoger speelt. We hebben ze op de zelfde manier be- streden zoals we altijd doen. We speelden met veel lef en initiatief. We kwamen met 2-0 voor, Katwijk kwam in de laatste tien minuten langzij. Via penalty’s hebben we de halve finale van de districtsbeker bereikt. Aankomende zaterdag spelen we thuis tegen Heinenoord, ik verwacht een hele moeilijke wedstrijd. Heinenoord gaat waar- schijnlijk erg verdedigend en fysiek spelen. We zullen ze via ons positiespel moeten bestrijden.

Speelronde 18, terugblik:

We speelden afgelopen zaterdag een inhaalwedstrijd thuis tegen Linschoten. Helaas hebben we met 0-1 verloren. Ik kijk met een twee- ledig gevoel terug. Onze instelling was prima en het veldspel ook, we creëerden ook kansen. Maar we missen scorend vermogen, dit is het hele seizoen al een groot probleem voor ons. Zaterdag spelen we uit tegen WVC, een matige tegenstander, maar ik ver- wacht geen eenvoudig klusje. Ik verwacht dat WVC zich erg gaat ingraven en ons het spel laat maken. We moeten winnen, willen we nog kans maken op de vierde plaats.

Zaterdag 13 februari: Jodan Boys - Zaterdag 13 februari: WVC - SV Heinenoord: 14.30 uur.
Zaterdag 13 februari: Jodan Boys -
Zaterdag 13 februari:
WVC
-
SV
Heinenoord: 14.30 uur.
Gouda ZA: 14.30 uur.
Zaterdag 13 februari: Jodan Boys - Zaterdag 13 februari: WVC - SV Heinenoord: 14.30 uur. Gouda
26 Trouw pagina WE ARE GETTING MARRIED! Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans
26 Trouw pagina WE ARE GETTING MARRIED! Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans

26

26 Trouw pagina WE ARE GETTING MARRIED! Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans op
Trouw pagina WE ARE GETTING MARRIED! Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans op

Trouwpagina

Trouw pagina WE ARE GETTING MARRIED! Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans op een

WE ARE GETTING MARRIED!

Trouw pagina WE ARE GETTING MARRIED! Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans op een

Stuur uw trouwkaart met foto en maak kans op een waardecheque t.w.v. 100 bij juwelier van Deth

op een waardecheque t.w.v. € 100 bij juwelier van Deth Juwelier van Deth behoort nog steeds
klap op de vuurpijl ook nog sparen voor gratis diamanten! ook bruidspaar van de maand wordeN?
ook bruidspaar van de maand wordeN? Stuur uw trouwkaart inclusief e-mailadres en telefoonnr. naar: De
ook bruidspaar van
de maand wordeN?
Stuur uw trouwkaart
inclusief e-mailadres
en telefoonnr. naar:
De Krant van Gouda,
Crabethstraat 38-D
2801 AN GOUDA
onder vermelding
van ‘trouwpagina’.
Wilt u ook één keer in de maand adverteren op de bruidspagina, bel dan: Ellen
Wilt u ook één keer in
de maand adverteren
op de bruidspagina, bel dan:
Ellen Konijnenberg
0182-322453
Wilt u ook één keer in de maand adverteren op de bruidspagina, bel dan: Ellen Konijnenberg
aan de Lange Groenendaal 32 te Gouda. Kom onder het genot van een kopje koffie
aan de Lange Groenendaal 32
te Gouda. Kom onder het genot van
een kopje koffie de voorbeelden
bekijken en smaken proeven.
L. Groenendaal 32, Gouda
Tel. 0182-529975
Passage 31, Waddinxveen
Tel. 0182-612044
bekijken en smaken proeven. L. Groenendaal 32, Gouda Tel. 0182-529975 Passage 31, Waddinxveen Tel. 0182-612044
AGENDA 27 Mr.&Mrs. Wedding Event in Haastrecht Na het huwelijksaanzoek begint het allemaal pas echt.

AGENDA

AGENDA

27

Mr.&Mrs. Wedding Event in Haastrecht

Na het huwelijksaanzoek begint het allemaal pas echt. Er valt veel te regelen en er zijn veel keuzes te maken. Het Mr.&Mrs. Wedding Event, dat op woensdag- avond 17 februari plaatsvindt in Het Witte Hof in Haastrecht, kan hierbij helpen.

Twintig enthousiaste ondernemers organi- seren het Mr.&Mrs. Wedding Event. Het idee voor deze trouwbeurs ontstond bij Gerdina van Beek (van Passie&Bloem) en Alicia Petersen (van Kapsalon Curious Scissors), die veel met elkaar samen- werken. Drie jaar geleden kwamen zij op het idee een trouwbeurs te organiseren. De eerste editie die in 2014 plaatsvond, was volgens beiden meteen een groot succes.

2014 plaatsvond, was volgens beiden meteen een groot succes. Alicia Petersen (links) en Gerdina van Beek.

Alicia Petersen (links) en Gerdina van Beek.

Op 17 februari verwelkomen zij met alle andere ondernemers toekomstige bruids- paren voor een tweede en grotere editie van de beurs. Bezoekers hebben de mogelijk- heid verschillende aspecten van een trouwdag te zien, proeven en ervaren. Het is mogelijk een volledige trouwdag van A tot Z te regelen via het Mr.&Mrs. Wedding Event. De deelnemende bedrijven geloven in persoonlijke benadering en lokaal specialisme. Iedere ondernemer presenteert zijn product of dienst op zijn eigen unieke manier. Het Mr.&Mrs. Wedding Event vindt plaats op woensdag 17 februari van 19.00 tot 22.00 uur in Het Witte Hof, Hoogstraat 152 in Haastrecht. De toegang is gratis.

Boek & Diner

Blogster en schrijfster Daisy Oppelaar van het succesvolle platform ‘I love health’ zal op 26 februari het eerste Boek & Diner in de Chocoladefabriek leiden. De deelnemers aan dit evenement eten met elkaar aan lange tafels, terwijl de auteur alles vertelt over zijn of haar boek en carrière. De eerste gast, Daisy Oppelaar, heeft een passie voor gezondheid, sporten en goede voeding. Kaarten zijn vanaf 11 februari om 10.00 uur te reserveren via chocoladefabriekgouda.nl, bibliotheekgouda.nl of aan de servicebalie in de Chocoladefabriek.

Uitvoeringen samenspelweek Kunstpuntgouda

Alle muziekleerlingen van Kunstpunt- gouda laten in de week van 15 tot en met 19 februari horen waarom samenspelen zo leuk is. Gedurende de hele week zijn er concerten te beluisteren bij Kunstpunt- gouda in Cultuurhuis Garenspinnerij. De groepjes spelen op hun repetitietijd in hun eigen lokaal. Daarnaast is er elke avond een optreden in de bovenzaal. Er wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee. Aan deze uitvoeringen zijn drie weken van repeteren vooraf gegaan. De cursisten ontmoetten elkaar en repeteerden samen

in nieuw gevormde ensembles, groepen of bandjes. De gevormde combinaties variëren van strijkkwartet tot singer-song- writers, van barok-ensemble tot popband. De concerten zijn gratis te bezoeken. Kijk voor locaties, tijden en het programma op www.kunstpuntgouda.nl.

Vij f ig jaar Palingsound De Palingsound is al vijtig jaar een begrip in Nederland.

Vij f ig jaar Palingsound

De Palingsound is al vijtig jaar een begrip in Nederland. Van The Cats en BZN tot Jan Smit en Nick & Simon. Hele generaties groeiden op met muziek van Volendamse bodem. Op zaterdag 20 februari probeert The Mon Amour Band het geheim van dit kleine vissersdorp te ontrafelen. The Mon Amour Band, met BZN-drummer Jack Veerman, speelt naast de grote nummer één hits ook eigen liedjes en minder bekende nummers uit de rijke muziekhistorie van Volendam. Ook ver- tellen vele (Volendamse) prominenten wat de Palingsound voor hen betekend hee f . Kaarten reserveren kan via www.goudseschouwburg.nl .

wat de Palingsound voor hen betekend hee f . Kaarten reserveren kan via www.goudseschouwburg.nl . (Foto

(Foto Klaas Hansen)

De boekenplank van Verkaaikkan via www.goudseschouwburg.nl . (Foto Klaas Hansen) Historische romans worden tegenwoordig weer zeer

Historische romans worden tegenwoordig weer zeer gewaardeerd. Denk maar eens aan Hillary Mantel met haar
Historische romans worden tegenwoordig
weer zeer gewaardeerd. Denk maar eens
aan Hillary Mantel met haar ‘Wolf Hall’. Zij
kan prachtig schrijven over het Engeland
van Cromwell. Maar ook Nederland kent
een auteur van naam die een goed histo-
risch verhaal kan schrijven: Simone van
der Vlugt. Zij komt 11 februari met een
nieuw boek: ‘Nachtblauw’.
Het betreft een roman die speelt ten tijde
van de ontstaansgeschiedenis van het
beroemde Delfts blauw. Na de dood van
haar man wordt de hoofdpersoon Catrijn
huishoudster bij de familie Van Nulandt.
Ze is er op haar plek en kan de vrouw
des huizes ondersteunen tijdens haar
schilderlessen. Catrijns verleden achter-
volgt haar echter en ze moet op zoek naar
een andere betrekking. Ze komt terecht bij
Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in
Delft, waar haar schildertalent op waarde
wordt geschat. Er breken woelige tijden
aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse
donderslag die de binnenstad in puin legt
ternauwernood en daarna staat ze voor een
levensbepalende keuze tussen haar hart en
haar hoofd. Simone van der Vlugt verweeft
het meeslepende verhaal van Catrijn met
een intrigerende periode uit de Neder-
landse geschiedenis: de Gouden Eeuw,
waarin handel, wetenschap en kunsten een
enorme vlucht namen.
In slechts een zeer beperkt aantal boek-
handels zal de auteur haar boek signeren.
Waaronder Boekhandel Verkaaik. U bent
van harte welkom om daarbij aanwezig
te zijn.
R
Datum: zaterdag 27 februari 2016
Aanvang: van 14.00 tot 15.00 uur
Locatie: Boekhandel Verkaaik
Kosten: gratis
tot 15.00 uur Locatie: Boekhandel Verkaaik Kosten: gratis dinsdag 23 februari www.goudseschouwburg.nl Rob de Nijs
dinsdag 23 februari www.goudseschouwburg.nl Rob de Nijs
dinsdag 23 februari
www.goudseschouwburg.nl
Rob de Nijs

Healing Rooms Gouda

Zo’n tien jaar geleden is Healing Rooms ontstaan. Het bestaat uit een groep van zo’n twintig vrijwilligers uit verschillende kerken. Zij kunnen mensen helpen om, samen met God, te zoeken naar genezing, naar meer vrijheid of naar antwoorden op vragen en problemen. Healing Rooms biedt elke donderdagavond gratis hulp aan. Healing Rooms wordt gevormd door mensen die zijn aangeraakt vanuit de onzichtbare wereld. Ze hebben de liefde van God opgemerkt en oog gekregen voor de medemens en vervol- gens ook voor de bovennatuurlijke moge- lijkheden van het geloof. Het lijkt misschien nieuw wat Healing Rooms doet, maar dat is niet zo. Op die manier en nog intenser werkte ook de vroege kerk. Kijk voor meer informatie op healingroomsgouda.nl.

Februari 12 The Hundred-Foot Journey in Evertshuis Dreumesochtenden op de kinderboerderij Pilot Peuterdisco
Februari
12
The Hundred-Foot Journey in
Evertshuis
Dreumesochtenden op de
kinderboerderij
Pilot Peuterdisco
Februari
13
Blues John F Klaver live in Gouda
Studio’s
Regionale grote Woord en Daad
Boekenmarkt in Waddinxveen
IVN IJssel en Gouwe
natuurwerkdag
Rommelmarkt Nelson Gouda
De Geheime Liefdesroute Gouda
Cantatedienst en inleiding
cantatedienst Driestar educatief
Speuren naar hazen in het
Bentwoud
Februari
14
Jazz on Sunday in Valentijnssfeer
Valentijn Workshop bij Tabak&Naus
Kees van Kooten in het Evertshuis
Kijk voor het uitgebreide agendabericht
op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief. Colofon @dekrantvangouda Uitgever, tevens redactie-adres

Colofon

naar goudafm.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief. Colofon @dekrantvangouda Uitgever, tevens redactie-adres Gouda
naar goudafm.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief. Colofon @dekrantvangouda Uitgever, tevens redactie-adres Gouda

@dekrantvangouda

Uitgever, tevens redactie-adres Gouda Media Groep B.V. Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda

T

E

(0182) 322 456

redactie@dekrantvangouda.nl

Advertentieverkoop

T E (0182) 322 456 redactie@dekrantvangouda.nl Advertentieverkoop T E (0182) 322 456 info@goudamediagroep.nl

T

E

(0182) 322 456 info@goudamediagroep.nl

T E (0182) 322 456 redactie@dekrantvangouda.nl Advertentieverkoop T E (0182) 322 456 info@goudamediagroep.nl

Verspreiding wekelijkse oplage De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,

Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5). www.dekrantvangouda.nl Bezorgklachten

T

(015) 36 94 070

E

suzanne@moersteeverspreiding.nl

Ronsseweg 551 2803 ZK Gouda Kinderen 'Mooie witte lach' 2 van onze tandartsen Dichtbij Tevreden
Ronsseweg 551
2803 ZK
Gouda
Kinderen
'Mooie witte lach'
2 van onze tandartsen
Dichtbij
Tevreden patiënten
Tandheelkunde
Mondhygiëne
Mondhygiëne
www.greenline.info
Telefoon: 0182-543000