You are on page 1of 2

Rusu Octavia-Andreea

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Domeniul de studiu: Sociologie
An 1, Seria 2, Grupa 3

Despre salariul minim pe economie și
necesitatea majorării acestuia
Salariul minim pe economie sau salariul de bază minim brut pe țară constă, conform
unui articol on-line1, în suma minimă pe care angajatorul este obligat să o garanteze în plată
pentru personalul angajat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă. În
ultimii 16 ani, salariul minim brut pe țară a suferit modificări anuale, în sens crescător, așa cum
reiese dintr-un articol on-line2; astfel, începând cu anul 2000, salariul minim pe economie a
crescut de la suma de 45 lei, la suma de 1050 lei, sumă actuală anului 2016. La ora actuală se
discută atât în România, cât și în alte țări, despre o nouă majorare a salariului minim pe
economie, aspect în legătură cu care angajații și sindicatele sunt de acord, însă patronii și
asociațiile sunt împotrivă.
În primul rând, creșterea salariului minim pe economie este necesară, deoarece, așa cum
susține fostul Ministru al Muncii, Rovana Plumb într-un articol on-line3, contribuie la
diminuarea muncii la negru și îi încurajează pe oameni să muncească. Creșterea salariului
minim pe economie reprezintă, de asemenea, o motivație esențială pentru ca munca la negru să
fie diminuată, iar oamenii să fie interesați în a-și găsi locuri de muncă legale, și, de ce nu, să
beneficieze de măsuri legale de combatere a șomajului, asistență medicală și contribuții pentru
sistemul public de pensii.
În al doilea rând, Guvernul a luat decizia de a opri majorarea salariului minim de la 1050
lei la 1020 lei. În acest sens ”sindicaliștii susțin că înghețarea creșterii salariului minim brut pe
economie nu este echitabilă pentru angajații din privat, dat fiind faptul că de reducerea cu cinci
procente a contribuției la bugetul de asigurări sociale, în toamna trecută, au beneficiat exclusiv
patronii, iar pentru sectorul bugetar creșterea salarială a fost deja aplicată”, informații apărute
într-un articol on-line al ”Ziarului Financiar Eveniment”4.
Consider că poziția sindicaliștilor, precizată anterior, față de politica Guvernului privind
înghețarea creșterii salariului minim brut pe economie este corectă, deoarece piața muncii, care
se află într-o continuă expansiune, propune soluții către promovarea politicilor care să
Detaliile citării și redactării referințelor sunt disponibile la adresa:
http://www.conta.ro/dictionar_online_Salariul%20de%20baza%20minim%20brut%20pe%20tara.html
2
Ivan, S. (2015). Cum a evoluat salariul minim, în România ultimilor 16 ani? [Online] Disponibil pe:
http://legestart.ro/cum-evoluat-salariul-minim-romania-ultimilor-15-ani/ [Accesat la data de
10.02.2016]
3
Societatea Academică din România, (s.a.). Pro sau contra majorării salariului minim pe economie
[Online] Disponibil pe: http://sar.org.ro/pro-sau-contra-majorarii-salariului-minim-pe-economie/
[Accesat la data de 10.02.2016]
4
Mirea C, Pascari M. (2015). Pro şi contra creşterii salariului minim. Blocarea salariului minim îi
divizează pe protagonişti ca în vremea discuţiilor despre reducerea TVA [Online] Disponibil pe:
http://www.zf.ro/eveniment/pro-si-contra-cresterii-salariului-minim-blocarea-salariului-minim-iidivizeaza-pe-protagonisti-ca-in-vremea-discutiilor-despre-reducerea-tva-14912057 [Accesat la data
de 10.02.2016]
1

1

Rusu Octavia-Andreea
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Domeniul de studiu: Sociologie
An 1, Seria 2, Grupa 3

încurajeze profiturile și acumularea de capital. Adoptarea acestor soluții de către angajatori nu
face altceva decât să mărească numărul locurilor de muncă, dar și a salariilor. De asemenea,
sindicaliștii susțin că majorarea salariului minim pe economie afectează sectorul privat, nu și
pe cel bugetar, unde procentul de stabilire a unor remunerații egale cu salariul minim brut pe
țară este mic.
Un alt argument pro majorării salariului minim în România este acela că, la ora actuală,
România se află printre ultimele dintre țările Uniunii Europene în ceea ce privește salariul
minim pe economie, conform unui articol on-line5. Conform aceluiași articol, ideea introducerii
unui salariu minim la nivel european a revenit în actualitate în anul 2014. În anul 2015, cel mai
mare salariu minim exista în Luxemburg, fiind de aproximativ 1874 euro pe lună, în România
fiind de aproximativ 11 ori mai mic – 179 euro. Atât efortul depus de mediul de afaceri în a
susține financiar creșterea salariului minim brut pe țară, cât și punctele de vedere pro creșterii
salariului formulate și susținute de către marile confederații sunt benefice salariaților.
Nu în ultimul rând, în contextul argumentelor menționate anterior, inclusiv
”Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să acționeze pentru a pune în aplicare o
legislație privind stabilirea unui venit minim în statele membre ale Uniunii Europene a preveni
sărăcia, corupția, care afecteză zeci de milioane de oameni în spațiul comunitar.”, conform
articolului on-line5 menționat anterior.
În concluzie, mărirea salariului minim pe economie reprezintă un factor benefic pe piața
muncii, fiind în favoarea salariaților, motivându-i pe aceștia să muncească legal. Totodată, un
salariu minim brut pe economie atractiv conduce la diminuarea fenomenului muncii fără forme
legale, la combaterea evaziunii fiscale și la un nivel ridicat de satisfacție pe plan financiar al
populației.

5

Epure, A. (2014). Devine o realitate salariul minim la nivelul UE în 2015? [Online] Disponibil pe:
http://www.paginaeuropeana.ro/devine-o-realitate-salariul-minim-la-nivelul-ue-in-2015/ [Accesat la
data de 10.02.2016]
2