You are on page 1of 4

CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

I. Obiectivele urmărite:
Prezentarea modalităților prin care se poate măsura calitatea serviciilor medicale,
menită să asigure competenţa si performanţa medicală.
II. Calitatea serviciilor medicale - aspecte teoretice
În sistemul de sănătate apar în mod continuu pierderi nepermise care induc costuri
mari pentru întreaga societate. Aceste pierderi sunt generate de mai multe cauze:

tehnologii medicale sau servicii de sănătate neperformante sau ineficiente;
variaţiile mari ale performanţei practicii medicale si ale rezultateloracesteia în


diversele spitale din România;
accesul inegal la serviciile de sănătate;
insatisfacţia pacienţilor faţă de serviciile primite și cresterea timpului
deasteptare pentru primirea serviciilor de sănătate; s.a.

Ca atare, calitatea serviciilor medicale devine în aceeasi măsură o prioritate pentru
furnizorii de servicii de sănătate, manageri, pacienţi, terţul plătitor dar si pentru
instituțiile/organizațiile guvernamentale.
Furnizoriisunt dornici să îsi demonstreze competenţa în spitale bine dotate.
Pacienţii sunt interesaţi să primească îngrijirile necesare, cu respectarea integrală a
drepturilor lor, în cel mai scurt timp posibil, din partea furnizorului pe care l-au ales.
Plătitoriisunt interesaţi să introducă standarde, indicatori si criterii de calitate în spitale
pentru a gestiona eficient costurile.
Cu toate acestea Guvernul este cel ce trebuie să reglementeze activitatea din sistemul
sanitar printr-o legislaţie menită să favorizeze aplicarea managementului calităţii în
unităţile sanitare, facilitând munca furnizorului si apărând pacientul de deficienţele din
sistem.
Scopul revizuirii standardelor de calitate constă în îmbunătăţirea continuă a calităţii
serviciilor furnizate si a modalităţilor de a produce aceste servicii. În acest sens,
un bun management al calităţii constă în planificarea, aplicarea practică, controlul si
revizuirea măsurilor necesare modelării serviciilor si proceselor, astfel încât acestea să
se răspundă permanent tuturor nevoilor principalilor actori implicaţi (clienţi, furnizori,
finanţatori).

corespunzătoare. ce formează baza furnizării serviciilor medicale:  competenţa profesională . .pe cât este posibil. cât si pentru managementul sanitar. la costurile celemai  mici. eficienţa .  ale managerilor si ale echipei de suport.Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineste "Calitatea sistemului de sănătate" ca "nivelul atingerii scopurilor intrinseci ale sistemului de sănătate pentru îmbunătăţirea sănătăţii si capacităţii de răspuns la asteptările generale ale populaţiei". folosirea măsurilor de control ale infecţiilor.curăţenie. continuitatea . dintre furnizori sipacienţi (clienţi). într-o ordine bine determinată. confort. dintre manageri.risc minim pentru pacient de complicaţii sau efecte adverse  aletratamentului ori alte pericole legate de furnizarea serviciilor de sănătate. intimitate si alteaspecte  importante pentru pacienţi.procedurile si tratamentul aplicat conduc la obţinerearezultatelor  dorite. Se apreciază în acest moment că există înglobate în conceptul de calitate cel puţin trei dimensiuni fundamentale: 1. respectarea protocoalelor clinice si a ghidurilor de practică.interacţiunea dintre furnizori.  saurepetarea procedurilor de diagnostic si tratament. Calitatea profesională a îngrijirilor medicale este raportată de obicei la competenţa tehnică. accesibilitatea . sociale.pacientul beneficiază de un set complet de servicii desănătate de care are nevoie. eficacitatea . culturale. precum si între echipa deîngrijri si  comunitate. infrastructura fizică si confortul . clientul alege furnizorul. organizaţionale sau economice. siguranţa . tipul de asigurare sautratamentul.acordarea îngrijirilor necesare. furnizori si plătitori. relaţiile interpersonale . integrarea serviciilor de sănătate. Dimensiunile calitatii Există nouă dimensiuni ale calităţii definite în prezent pentru practica medicală. alegerea .furnizarea serviciilor de sănătate nu este restricţionată de  bariere geografice.produsul/serviciul îndeplineste toate condiţiile stabilite de profesionistii de top ai domeniului medical (standarde de practică).cunostinţele/abilităţile/performanţa echipei medicale. informarea si consilierea. fără întrerupere. Calitatea profesională .

nuclee de calitate. Trei principii guvernează conceptul calităţii totale:    focalizarea pe client îmbunătăţirea continuă a calităţii lucrul în echipă. asteptările le-au fost îndeplinite. nu a fost încă pe deplin dezvoltat în sfera serviciilor medicale. dezvoltate printr-un proces oficial. care încorporează cele mai bune dovezi ştiinţifice ale eficacităţii cu opinia experţilor".cea mai eficientă si mai productivă modalitate de utilizare a resurselor în cadrul limitelor stabilite de autorităţi/cumpărători (eficienţa). criterii. ghiduri de practică medicală. Ghidurile de practică medicală Realizarea de standarde privind modul de acordare a serviciilor medicale este unul dintre subiectele cele mai disputate în momentul actual peste tot în lume.2. privind indicaţiile corespunzătoare pentru multe forme de conduită terapeutică. Asteptările pacientului în privinţa unui anumit serviciu . etc. 3. Managementul calităţii totale . În mod obisnuit. implementare şi modernizare permanentă a ghidurilor de practică este deosebit de costisitor şi de aceea nu este indicată elaborarea lor decât pentru afecţiunile care îndeplinesc anumite condiţii şi anume: - sunt prezente la un număr mare de pacienţi. S-a mai discutat la primul curs despre standarde. ghidurile de practică medicală sunt: "specificaţii standardizate pentru îngrijirea medicală. cum au fost trataţi si dacă. Prin definiţie. pacienţii nu posedă abilitatea sau cunostinţele necesare evaluării competenţei tehnice a furnizorului sau a felului în care au fost folosite măsurile de control ale infecţiilor.calitatea din punctul de vedere al clientului (satisfacţia pacientului). - determină costuri crescute pentru sistemul de sănătate. dar stiu cum se simt. Procesul de dezvoltare. în aceste circumstanţe. . au apărut ghidurile de practică medicală. Prin „calitate totală" se înţelege astazi atât calitatea serviciilor cât si calitatea sistemului. Conceptul Managementul Calităţii Totale (MCT). Revenim acum cu o scurtă recapitulare necesară continuării și înțelegerii actualei prezentări. O cauză importantă a acestui fapt este reprezentată de lipsa de consens între specialişti. - există cercetări (studii) în domeniu.

. Evindent că rolul și de îndrumator al evaluatorului rezultat dintr-o experin ță cumulativă nu trebuie negliajat. echidistanța asupra acitivității desfășurate și se pot raporta la nivele de performan ță nu întotdeauna reale. Percepția pacientului supra calității servciilor medicale este o altă preocupare a instituției deoarece această percepție poate balansa serios bugetul de venituri și chetuieli al instituției spitalicești. CONCLUZII FINALE Calitatea ingrijirilor medicale rămâne o preocuparea permanentă a spitalului.- prezintă un mare interes pentru medici. De nivelul lor (ridicat sau scazut) depinde accesarea servicilor medicale ale spitalului și în ultimă instanță sumele ce ajung la dispozi ția spitalului pentru a. - responsabilizarea. din afară. - eficienţa. interesul evaluatorului ca și al deciden ților din sanatate fiind creșterea nivelului de ingrijire al pacinetului și satisfac ția inlusiv psihilogica a acestuia. Este de accea importantă o preocuparea permanentă pentru acordarea de îngrijiri pacienților la nivel ridicat. pentru explicarea pacien ților a necesități acestor îngrijiri și a limitelor lor dar și actiunea de pormovare a activită ții ce se desfășoara într-o unitate spitalicească. Motive pentru elaborarea ghidurilor de practică: - profesionalizarea. Marketing medical este absolut necesar în condi țiile unor economii de pia ță în care spitalele își desfășoara activitatea.și asigura diverse cheltuieli. Evident că în acest caz rolul de certificare a calită ții serviciului medical într-un spital pe care îl are un evaluator devine important deoarce de multe ori personalul implicat în acordarea îngrijirilor de sănătate nu pot ob ține o privire generală.