You are on page 1of 2

PSYCHOLÓGIA

Názov knihy Spisovateľ


12 klíču k dusledne výchove Ronald G. Morrish
Anatomie lásky Guy Corneau
Buďte pány svého času Francois Delivré
Deprese a jak ji zvládat Ján Praško
Deti a peníze Nessia Laniado
Deti, mládež a volný čas Bretislav Hofbauer
Dimenze myšlení Howard Gardner
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích Jíri Tošner, Olga Sozanská
Dynamika symbolu Verena Kastová
Etika Dave Robinson
Focusing Eugen T. Gendlin
Jak naučit deti hodnotám Linda a Richard Eyrovi
Jak nevychovat díte s pocitem menecennosti Patricia H. Berneová
Jak vychovávat deti, se kterými se dá žít Jamie Raser
Jak vyzrát na školu David Sehrbrock
Jak získat sebeduveru a prekonat nesmelost Marie - France Mullerová
Jak zvládat stres Charly Cungi
Jak žít s neurózou Stanislav Kratochvíl
Jak žít s psychózou Kamil Kalina
Jiným hlasem Carol Gilliganová
Kresba jako nástroj poznaní dítete Roseline Davido
Kulturní antropologie Merryl Wyn Davies
Média a společnost Jan Jirák
Mít, nebo být? Erich Fromm
Moderní psychológie Grahame Hill
Na emoce s rozumom Dennis Greenberger
Nahá žena na streše Prokop Remeš
Nejčastejší poruchy chováni detí Alan Train
Nenechte sebou manipulovat Isabelle Nazare - Aga
Obrazy v terapii, umeni a náboženství Ingrid Riedel
Pedagogické ovlivňovaní volného času Bedrich Hájek
Pedagogický slovník Eliška Walterová
Poruchy pozornosti a hyperaktivita Alison Munden
Pozitivní psychologie Jaro Krivohlavý
Práce s lidmi Milan Bobek
Predposlední psychohry Eduard Bakalar
Prehľad psychológie Hans Kern
Psychologický slovník Pavel Hartl
Psychologický výklad pohádek Marie - Louise von Franz
Psychologie dítete Jean Piaget
Psychosomatika Gerhard Danzer
Reč tela v praxi Mary Hartley
Reklama Ondrej Sedláček
Shupt Up, Move On Paul McGee
Skáčeme, beháme a hrajeme si Aleš Kaplan
Slovník mediální komunikace Irena Reifová
Sny jako reč duše Hans Dieckmann
Sociální práce v praxi Oldrich Matoušek
Sociologický slovník Jan Jandourek
Symbol v diagnostice a psychoterapii M. a G. Wollschlager
Témata psychoanalýzy I. J.Borossa, R.Emanuel
Témata psychoanalýzy II. R. Kennedy
Terapie realitou William Glasser
Trénink kreativity Eric Maisel
Učíme deti myslet a učit se Robert Fisher
Umení prožívat emoce Jean - Yves Arrivé
Umení stát si za svým Robert Alberti
Umenie ľahko sa učiť Kurt Tepperwein
Všetko čo potrebujem vedieť Róbert Fulghulm
Výchova chlapcov James Dobson
Základní formy strachu Fritz Riemann
Základy sociální psychologie Nicky Hayesová
Zážitkové pedagogické učení Radek Hanuš
Žurnalistika Lynette Sheridan Burns