You are on page 1of 1

f

/I

I" I
II - !
www.metronieuws.nl
WOENSDAG 14 APRil 2010
21
~"I l
I t
I

.I~

Splinter Cell spelen


in echt Amsterdam
4) Wereldwijde primeur voor release Splinter Cell Conviction
C Zelf met mobieltje een level spelen in hoofdstad
Splinter Cell Conviction ver- Sam Fisher is de hoofdpersoon
schijnt morgen voor de Xbox 360 Benodigdheden die zint op wraak op zijn voorma-
en PC en om dat te vieren heeft lige werkgever en hij is het die
Ubisoft Nederland voor een • Smartphone - Met besturings- enkele aanwijzingen heeft achter-
wereldwijde primeur gezorgd: : systeem Android of een iPhone , gelaten in een paar van de be- --I
een extra level dat, tevens vanaf kendste straten en steegjes van
morgen, gratis door echte men- ~ Layar - Gratis applicatie die 'aug- onze hoofdstad. Het is bijzonder
sen in het echte Amsterdam te : merited reality' mogelijk maakt om op het schermpje van je tele- ">,)
spelen is. Wat je ervoor nodig foon te zien hoe daarbij realiteit
hebt is een telefoon (zie kader) en ~ Internet - Je mobiele abonnement en de virtuele wereld samensmel-
bij voorkeur een beetje lekker moet internet bevatten ten, en het valt alleen maar te
weer, wat gelukkig het geval was prijzen dat Ubisoft een prijzige
to en wij het gistermiddag al even Blutarsky he eft daar op briljante promotionele stap als deze durft ·l)

mochten proberen. wijze gebruik van gemaakt voor te zetten. Wanneer de techniek
Een vossenjacht, dat is waar Operation Splinter Cell Revelati- zich verder ontwikkelt, zullen ini-
het verantwoordelijke bureau on Amsterdam. Dit is de naam tiatieven als deze nog wel eens
Blutarsky de game mee vergelijkt. voor het extra level waarmee je voor een futuristische. game-
'Augmented reality', oftewel 'toe- op speelse wijze door hartje Am- ervaring kunnen gaan zorgen. e--;
,~

~!
gevoegde realiteit', is de techniek sterdam geloodst wordt, via ele-
waarmee ter plekke via een came- menten die een inleiding vormen EDWIN
raatje virtuele beelden op de ech- -op het verhaal van de 'echte' VANDALEN
te beelden geplakt worden en Splinter Cell-game. EDWIN.VAN.DALEN@METRONIEUWS.NL ~

Kinderen maken in
game Fable III
In het nieuwe nummer van het
Official Xbox Magazine is te lezen 181aElectroriica, een fonkelnieuw
dat in de game Fable III spelers dance event van UOC, zal zich op