You are on page 1of 2

Universitatea din București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Wikipedia , The Free Encyclopedia

Materie: Comunicare și redactare

Nicolae Alexandra Teodora
Anul I, Seria II, Grupa 2

București
2016

Wikipedia , The Free Encyclopedia

Conform multor surse ,Wikipedia este o sursă bună pentru informaţii legate de diverse subiecte ,
însă, cu toate acestea în mediul universitar nu este indicat studenţilor să îl folosească. Consider
că reprezintă o un site destul de cunoscut şi util în crearea referatelor ,eseurilor şi proiectelor
necesare studenţilor deoarece îi ajută în realizarea acestora prin idei ,subiecte ,informaţii.
Din punctul meu de vedere,Wikipedia este sursă tuturor posibilităţilor şi a referatelor studenţilor
deoarece este singurul site care are explicaţii şi informaţii despre absolut orice subiect. În cadrul
universităţii, profesorii nu le indică studenţilor folosirea acestui site ci Google Academic
deoarece aceştia consideră informaţiile acestui site adevărate şi concrete, nu eronate că în cazul
Wikipediei.
Un argument pro pentru utilizarea Wikipediei în lucrările ştiinţifice ale studenţilor ar fi
accesibilitatea şi uşurinţă aflării informaţiilor însă acest lucru poate avea şi consecinţe precum
eronarea acestora.
Un alt argument, însă de dată această contra ar fi accesibilitatea informaţiilor de către toată
lumea şi crearea unor referate sau lucrări identice între studenţi,neoriginalitatea fiind prezenţa în
toate cazurile.
Un argument pro ar fi faptul că acest site oferă numeroase informaţii despre subiecte ce ar putea
ajută studenţii în descoperirea multor lucruri noi. Acest lucru însă poate avea repercusiuni
deoarece folosirea Wikipediei în clasele mai mici reprezintă un obstacol în realizarea lucrărilor
ştiinţifice din cadrul facultăţii deoarece în timpul liceului, profesorii nu aveau atâtea pretenţii de
la elevii lor şi nu urmăreau să îi înveţe ceva,notă nereflectand cunostiintele acestuia
În concluzie, Wikipedia în momentul de faţă reprezintă o sursă de informaţii însă pentru clasele
mici unde nu sunt atât de importante informaţiile care stau la baza referatelor ci pur şi simplu
realizarea acestora şi consider că Google Academic reprezintă sursă care oferă date şi idei în
proporţie de 90% adevărate şi ajută în realizarea lucrărilor ştiinţifice specifice universităţilor.