You are on page 1of 38

ELIMINACIJA OTROVA IZ

ORGANIZMA

PUTEVI ELIMINACIJE OTROVA IZ ORGANIZMA
• BIOTRANSFORMACIJA
• IZLUČIVANJE
BUBREGOM
• IZLUČIVANJE PUTEM
ŽUĆI
• IZDISANJE KROZ PLUĆA
• IZVANTJELESNIM
TEHNIKAMA
ELEMINACIJE
• OSTALO (npr. znojem,
mlijekom, ugrađivanjem u
dlake, itd.)

BIOTRANSFORMACIJA

INAKTIVACIJA AKTIVNE
TVARI PREKO JEDNOG ILI
VIŠE AKTIVNIH ILI
INAKTIVNIH METABOLITA
PREVOĐENJE INAKTIVNE
TVARI U AKTIVNI
METABOLIT
S KEMIJSKOG
STANOVIŠTA
BIOTRANSFORMACIJOM
NASTAJU HIDROFILNIJI
SPOJEVI KOJI SE LAKŠE
MOGU IZLUČITI IZ
ORGANIZMA (Ako?).
BOITRANSFORMACIJA JE
STVARNI POČETAK
ELIMINACIJE

dnevni biološki ritmovi) .FIZIOLOŠKI ČIMBENICI S UTJECAJEM NA BIOTRANSFORMACIJU • PROMJENA PROTOKA KRVI KROZ JETRA • PORAST ILI PAD TJELESNE TEMPERATURE • PROMJENA SLOBODNE FRAKCIJE • DRUGO (npr. stanje ili dob.

LIJEKOVI.NASLJEDNE OSOBINE PROMJENA AKTIVNOSTI ENZIMSKIH SUSTAVA METHEMOGLOBIN REDUKTAZA BRZI I SPORI ACETILATORI VANJSKI ČIMBENICI INDUKCIJA INHIBICIJA INTERAKCIJA S DRUGIM EGZOGENIM TVARIMA HRANA. SREDSTVA OVISNOSTI ALKOHOL BOLESNA STANJA .

UTJECAJ STARIJE DOBI NA BIOTRANSFORMACIJU • • • • • SMANJENA TEŽINA JETRE PAD BROJA FUNKCIONALNIH STANICA JETRE REDUKCIJA AKTIVNOSTI NEKIH ENZIMA PROMJENE U PROTOKU KRVI KROZ JETRA PROMJENE U VELIČINI SLOBODNE FRAKCIJE OTROVA U starijoj dobi protok krvi je Smanjen. . odumiru stanice. itd. Metabolizam je usporen.

KLJUČNI PROCESI KOD IZLUČIVANJA OTROVA BUBREGOM • GLOMERULARNA FILTRACIJA • TUBULARNA REAPSORPCIJA .

ČIMBENICI O KOJIMA OVISI GLOMERULARNA FILTRACIJA • VELIČINA MOLEKULE OTROVA • VELIČINA SLOBODNE FRAKCIJE OTROVA • PROTOK KRVI KROZ BUBREG • DIUREZA Povećan protok krvi – brža • FUNKCIONALNO glomerulanra filtracija i brža tubularna reapsorpcija STANJE BUBREGA .

ČIMBENICI S UTJECAJEM NA TUBULARNU REAPSORPCIJU • • • • • • • LIPOFILNOST OTROVA pH S OBJE STRANE LIPIDNE BARIJERE DIUREZA FUNKCIONALNO STANJE BUBREGA VELIČINA SLOBODNE FRAKCIJE OTROVA PROTOK KRVI KROZ BUBREG FUNKCIONALNO STANJE BUBREGA .

4 – većina ionizirana i reapsorpcija u tubulu slaba. -pH mokraće nizak – većina neionizirana i reapsorpcija je visoka KOD BAZA SUPROTNO .UTJECAJ pH mokraće • Kiseline: -pH mokraće iznad 7.

Ovisnost vremena polueliminacije Fenobarbitona o pH mokraće .

NAČINI KOJIMA SE POSTIŽE POVEĆANJE DIUREZE • • OPTEREĆIVANJE ORGANIZMA TEKUĆINOM PRIMJENA DIURETIKA Ovisnost klirensa acetilsalicilne o protoku mokraće pri različitim pH vrijednostima .

ČIMBENICI S UTJECAJEM NA pH MOKRAĆE • PREHRANA • STANJE ORGANIZMA • BOLESTI • FIZIČKI NAPOR • OSTALO (npr. dnevni biološki ritmovi) ŠTO ČINE PROTEINI A ŠTO UGLJIKOHIDRATI? .

9 – 8.DNEVNI BIOLOŠKI RITMOVI pH MOKRAĆE • pH UJUTRO 7.3 Kako će pH mokraće utjecati na eliminaciju slabih kiselina a kako slabih baza? .9 – 5.2 • pH POSLIJE PODNE 4.

LIJEKOVI KOD KOJIH JE DOKAZAN DNEVNI BIOLOŠKI RITAM KOD IZLUČIVANJA BUBREGOM SALICILATI: statistički znatno brža eliminacija u jutro SULFONAMIDI: TE tri puta duži noću PENICILIN G: 50% brža eliminacija u jutro .

FIZIOLOŠKE PROMJENE KOD PREDOZIRANJA S UTJECAJEM NA IZLUČIVANJE OTROVA BUBREGOM • PROMJENA PROTOKA KRVI KROZ BUBREG • POVEĆANJE SLOBODNE FRAKCIJE OTROVA • PROMJENE U ACIDOBAZNOM STATUSU • OŠTEĆENJE ORGANA .

molekule steroidne strukture.) . peptidi.TVARI KOJE SE ELIMINIRAJU PUTEM ŽUĆI • S MOLEKULSKOM MASOM VEĆOM OD 350 • HIDROFILNE MOLEKULE (Tipični primjeri su: konjugati otrova s glukuronskom kiselinom. itd.

PROBLEMI VEZANI UZ OTROVE KOJI SE ELIMINIRAJU PUTEM ŽUĆI • ENTEROHEPATI TIČKI CIKLUS ČESTO IZRAŽEN • UTJECJ RAZLIČITIH BOLESTI ZNAČAJAN • MOGUĆ UTJECAJ DOBI .

ventilacija preko pluća.ČIMBENICI O KOJIMA OVISI ELIMINACIJA PREKO PLUĆA • HLAPLJIVOST • KOEFICIJENT RASPODJELE IZMEĐU ZRAKA I OKTANOLA • GRADIJENT (parcijalni pritisak u okolnom zraku) • AFINITET OTROVA ZA NEKI SKLADIŠNI PROSTOR • PROTOK KRVI KROZ PLUĆA (problem fizioloških promjena uzrokovanih djelovanjem otrova kao edem pluća) • DRUGO (npr. tjelesna temperatura .

DRUGI PRIRODNI PUTEVI ELIMINACIJE • KOLIČINE IZLUČENOG OTROVA IZRAZITO SKROMNE • ZANIMLJIVI KAO MATERIJEL ANALIZE U POSEBNIM SLIČAJEVIMA .

UBRZANJE ELIMINACIJE OTROVA • FORSIRANA DIUREZA • SPRIJEČAVANJE ENTEROHEPATIČKOG CIKLUSA • VEZANJE NA POSEBNE KEMIKALIJE DODANE U KRV • DRUGO (npr. itd.) . primjena protutijela. ubrzavanje biotransformacije.

NAČIN DJELOVANJA KELIRAJUĆIH SREDSTAVA • IZVLAČENJE OTROVA IZ SKLADIŠNOG PROSTORA • BRŽE IZLUČIVANJE KELATA PUTEM BUBREGA ILI ŽUĆI • MOGUĆNOST UBRZANJA ELIMINACIJE PRIMJENOM IZVANTJELESNIH TEHNIKA • INAKTIVACIJA OTROVA .

PRIMJENA PROTUTIJELA • KOD OTROVA VISOKO VEZANIH NA BJELANČEVINE • VELIKI VOLUMEN RASPODJELE • SPORA ELIMINACIJA • IZRAZITO JAKI ŠTETNI UČINCI • NOVO RJEŠENJE FRAGMENTI ANTITIJELA .

IZVANTJELESNE TEHNIKE ELIMINACIJE • HEMODIJALIZA (u posebnim slučajevima peritonealna dijaliza) • HEMOPERFUZIJA • PLAZMAFEREZA • KOMBINACIJE TEHNIKA I METODA (npr. hemodijaliza i primjena kelata ili hemodijaliza i hemoperfuzija.) . itd.

ZNAČAJKE HEMODIJALIZE • • • • DINAMIČKI (OBIČNO PROTUSTRUJNI) PROCES URAVNOTEŽENJA DVIJU TEKUĆINA PREKO POLUPROPUSNE MEMBRANE MOGUĆNOST PRIMJENE RAZLIČITIH MEMBRANA OBZIROM NA VELIČINU PORA I BIOKOMPATIBILNOST MOGUĆE BLAGE MANIPULACIJE S pH PROCES MOŽE RELATIVNO DUGO TRAJATI .

TVARI KOJE SE UKLANJAJU HEMODIJALIZOM • KOJE MOGU PROĆI KROZ PORE MEMBRANE • ČIJA JE SLOBODNA FRAKCIJA VISOKA • S MALIM VOLUMENOM RASPODJELE ILI KOJE BRZO PRELAZE IZ VANJSKIH U SREDIŠNJI PROSTOR • KOJIMA JE GRADIJENT VISOK UZ PRIMJENJENI pH DIJALIZACIJSKE TEKUĆINE .

PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU UZ AKTIVNU HEMODIJALIZU • HIPOTENZIJA I PROTOK KRVI (posebno uzrokovani djelovanjem otrova • DISBALANSI UZROKOVANI BJEŽANJEM MALIH MOLEKULA KROZ DIJALIZACIJSKU MEMBRANU .

HEMOPERFUZIJA IZDVAJANJE OTROVA SE ODVIJA PROTOKOM HEPARINIZIRANE KRVI KROZ KOLONU NAPUNJENU SORBENSOM .

SORBENSI ZA HEMOPERFUZORE • AKTIVNI UGLJEN (u novije vrijeme inkorporiran u mikrokapsule) • XAD SMOLE • IONSKI IZMJENJIVAČI • CELULOZNI MATERIJALI • PROTUTIJELA • MIKROPOROZNI SORBENSI .

taloženje stanica) .ČINITELJI O KOJIMA OVISI HEMOPERFUZIJA • • • • SPECIFIČNA POVRŠINA SORBENSA KONCENTRACIJSKI GRADIJENT PROTOK KROZ KOLONU KONSTANTE BRZINE RASPODJELE IZMEĐU SREDIŠNJEG I VANJSKOG PROSTORA • TRAJANJE PROCESA • IZRAŽENOST PROCESA KOJI BLOKIRAJU APSORPCIJU (npr.

PROBLEMI VEZANI UZ HEMOPERFUZIJU • TALOŽENJE I LIZA STANICA • ADSORPCIJA DRUGIH MALIH MOLEKULA IZ KRVI (npr. hormoni) • TEŠKO OPTEREĆENJE ZA ORGANIZAM .

TVARI KOJE SE UKLANJAJU HEMOPERFUZIJOM • VISOKO VEZANE BJELANČEVINE • MALOG VOLUMENA RASPODJELE ILI S BRZIM URAVNOTEŽENJEM IZMEĐU PROSTORA • IZRAZITO OTROVNE TVARI .

PLAZMAFEREZA UKLANJANJE UKUPNE PLAZME .

NAČINI OBAVLJANJA PLAZMAFEREZE • CENTRIFUGIRANJEM (starija tehnologija) • FILTRACIJOM KROZ MEMBRANE (uz tlak ili podtlak) Obvezna je nadoknada plazme .

SVOJSTVA MEMBRANE ZA PLAZMAFEREZU • BIOKOMPATIBILNOST • MEHANIČKA ČVRSTOĆA • VELIČINA PORA PRIKLADNA ZA UKLANJANJE BJELANČEVINA .

OTROVI KOJI SE DOBRO UKLANJAJU PLAZMAFEREZOM • VISOKOMOLEKULARNE TVARI • TVARI ČVRSTO VEZANE ZA BJELANČEVINE I/ILI U VISOKOM POSTOTKU • TVARI MALOG VOLUMENA RASPODJELE .

KOMBINACIJA PLAZMAFEREZE I HEMOPERFUZIJE PLAZMA ODVOJENA PLAZMAFEREZOM PROPUŠTA SE KROZ KOLONU HEMOPERFUZORA I ONDA VRAĆA NATRAG U ORGANIZAM NAKON SPAJANJA S ODVOJENIM STANICAMA .

ZAMJENA KRVI SAMO U RIJETKIM SLUČAJEVIMA KAD JE NPR. DOŠLO DO LIZE STANICA .IMA LI JOŠ KOJA MOGUĆNOST? PERITONEALNA DIJALIZA BI TEORETSKI MOGLA BITI KORISNA. ALI U PRAKSI NIKADA NIJE PRIMIJENJENA.