You are on page 1of 41

NAŠA ČAST I NAŠA SLAVA

U RAT PROTIV BAKTERIJA I RODBINE

-ANTIBIOTICI

-ANTIBAKTERIJSKA
SREDSTVA

UPORABA PLIJESNI NA RANE PRIJE 4.500 GODINA U KINI.

PENICILINI
CEFALOSPORINI

TREĆI ČOVJEK.

AMPICILIN R20/22-36/38 (štetno ako su udiše ili proguta, nadražuje
oči i kožu)
PENICILIN G ne razvrstava se
CEFALEKSIN ne razvrstava se

Ključni problem
alergijske
reakcije.
Otrovanja???

Režim doziranja simulacijom. AZITROMICIN – nema razvrstavanja.TETRACIKLINI I MAKROLIDI TETRACIKLIN I OTC R20/22-38 (štetno ako se udiše ili proguta nadražuje kožu. .

AMINOGLIKOZIDI AMIKACIN R36/37/38 (nadražuje oči. . dišne putove i kožu) TOBRAMICIN isto kao gore GENTAMICIN R42/43 može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom) NEFROTOKSIČNOST OTOTOKSIČNOST PREPORUČUJE SE PRAĆANJE KONCENTRACIJA U KRVI.

ANTIBAKTERIJSKA SREDSTVA Brojni sulfonamidi i trimetoprim R36/38 (nadražuje oči i kožu) Puno nesporazuma oko nefrotoksičnosi acetil metabolita. Jednom davno u Plivi. OSTAO JE SINERSUL .

analgetici. sredstva za spavanje). APSOLUTNO NAJČEŠĆA OTROVANJA . antikonvulzivi. drugi (npr. antidepresivi. antiparkinsonici. anestetici. sedativi. psihostimulansi. benzodiazepinski trankvilizatori.NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI ŽIVCE antipsihotici.

Klorpromazin R25/26-36/38 (otrovno ako se proguta ili udiše.ANTIPSIHOTICI -fenotiazini. -butirofenoni. nadražuje oči i kožu) . -tioksanteni.

HALOPERIDOL RR25-36/38 (otrovno ako se proguta. Zabranjeno za vozače! . nadražuje oči i kožu) Uz haloperidol vezana pojava ekstrapiramidalnog sindroma.

ANKSIOLOTICI I ANTIDEPRESIVI Tjeskoba Bezvoljnost .

3. Klonazepam) ili se koriste kod nesanice. Praktički svaka kuća danas u svojoj apoteci ima neki od benzodiazepina. 7. Pretežno anksiolitici i sedativi. Štetne tvari s oznakom R22 (štetno ako se proguta). Dodatni problem je ovisnost. Golema potrošnja. . Najčešća otrovanja i to uglavnom u kombinaciji s drugim opasnijim lijekovima.BENZODIAZEPINI 1. Postoji i antidot flumazenil (antagonist) jako učinkovit i jako skup. ali takođe mogu biti Antikonvulzivi (npr. 2. 6. a LD50 im je oko 1 g/kg. 5. Izrazito mali broj letalnih završetaka kod otrovanja samo benzodiazepinima. 4.

4. .TRICIKLIČKI I DRUGI ANTIDEPRESIVI 1. Nefrotoksični. neurotoksični i kardiotoksični. Velik volumen raspodjele i težak izbor optimalne tehnike izvantjelesne eliminacije. Dugo vrijeme za postizanje dinamičke ravnoteže kod kronične terapije (dva tjedna ili više). udarne doze s ili bez prethodnih simulacija) 3. pa se učestalo traže bolja rješenja (npr. Praćenje koncentracija u krvi u rutini nikad nije Zaživjelo i zapravo se koristi za procjenu težine otrovanja. 2. Neki od njih su otrovni s oznakom R25 (otrovno ako se proguta) ili R48/22 (Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem).

3. Puno nuspojava (nesanica. ali za sad nema ćvrstih dokaza u ljudi. anoreksija.FLUOKSETIN 1. Manje otrovan od tricikličkih antidepresiva s Oznakom R22 (štetno ako se proguta). pad libida odnosno potencije. . Najgore su sumnje u moguće teratogene učinke. 2. itd.).

LITIJ 1. Akutna otrovnost mu je relativno niska R22 (štetno ako se proguta 2. 4. Skoro 40 godina od kako se prate koncentracije 5. Kronično je nefrotoksičan i štetno djeluje na funkciju štitnjače. 3. . 6. Vrlo učinkovit kad se redovito uzima-problem compliance. Lijek za cijeli život Bipolarni afektivni poremećaj. Obvezno pratiti funkciju bubrega i štitnjače. a ima i oznaku R40 (ograničena saznanja o karcinogenim učincima).

a danas zbog trauma. .ANTIEPILEPTICI Bolest velikana.

2 R48/22-36 R23/24/25-45 valproična kiselina 99-66-1 T R22-37/38-61 fenobarbiton 50-06-6 T R25 etosuksimid 77-67-8 Xn R22 primidon 125-33-7 Xn R22 .TOKSIKOLOŠKE ZNAČAJKE NEKIH ANTIEPILEPTIKA antiepileptik CAS broj znakovi opasnosti oznake upozorenja karbamazepin 298-46-4 Xn R22 fenitoin 57-41-0 Xn T Karc. kat.

Težak terapijski problem zbog potrebe kombinacije s drugim antiepilepticima i stalnih promjena u brzini biotransformacije. Obvezno praćenje koncentracija u krvi posebno kod terapijskih problema. 5. 4. Brojne nuspojave (depresija SŽS i kožne nuspojave) 3. Česte interakcije. Teške kožne nuspojave. hipotenzija) 2. .KARBAMAZEPIN 1. Akutna otrovanja rijetka (npr.

2. indukcija enzima) 3. Obvezno je praćenje koncentracija u krvi. jer bez toga nema učinkovite terapije. Odnos između razina u krvi i učinka nije uvijek jasan. ali i brojnim problemima (posebno kod kronične uporabe). ali Interakcije su brojne (npr. Gingiva kod visokih doza fenitoina. Često se kombinira s drugim antiepilepticima. . s dobrom učinkovitošću. Lijek iz 1938.FENITOIN 1. 4.

Ni nuspojave mu nisu rijetke. 5. korišten za različite svrhe i kod raznih bolesti (Sjećate li se Marilyn Monroe?). potiskivanje s bjelančevina.) 4. kao na slici pored. posebno u kombinaciji s alkoholom. . itd. 3.FENOBARBITON 1. Najopasniji antiepileptik po akutnim otrovanjima. Prastari lijek iz 1912. 2. Izrazito često stupa u interakcije s drugim lijekovima (indukcija enzima. Jedino je povoljno što ga se može prilično dobro eliminirati iz organizma alkalnom forsiranom diurezom. ali ipak letalnih završetaka otrovanja ima.

3. Lako se uklanja iz krvi forsiranom alkalnom diurezom.VALPROIČNA KISELINA 1. 2. 4. Fetalni valproični sindrom. Akutna otrovanja nisu problem. . Brojne su interakcije (potiskuje druge lijekove s albumina i može inhibirati sintezu mikrosomalnih oksidaza. Najveći problem je u sumnji na teratogenost. Obvezno je praćenje njezinih koncentracija u krvi.

Terapija je vrlo složena i često neučinkovita 3. Najveći problem je što su bolesnici svjesni bolesti i mentalno u izvrsnom stanju JAČA OD ALIJA.Praktički nema akutnih otrovanja. . 6.ANTIPARKINSONICI 1. a nuspojave i interakcije su izrazito česte. ali vidnog napretka zapravo nema. U Hrvatskoj ima oko 20. Može se djelovati tek na simptome bolesti. 5. 4. Stalno se pojavljuju novi lijekovi.000 bolesnika 2.

NAJČEŠĆI ANTIPARKINSONICI lijek CAS broj znak opasnosti oznaka upozorenja levodopa 59-92-7 Xn R2236/37/38 triheksfenidil 144-11-6 Xn R22 difenilhidram 147-24-0 in Xn R22 benztropin 86-13-5 Xn R20/21/2240 amantadin 665-66-7 Xn R22 .

Tablete se mogu naći praktički u svakom džepu.ANALGETICI I ANTIPIRETICI 1. a broj analgetika je izuzetno velik. jer im jer čak status različit na raznim tržištima. Frodova bol. 2. Bol je sama po sebi česta i ne sasvim jasna pojava. Ni literaturnim podacima se ne može sasvim vjerovati što se tiče štetnih učinaka. .

TOKSIKOLOŠKE ZNAČAJKE NEKIH OD ANALGETIKA lijek CAS broj znak opasnosti oznake upozorenja acetilsalicilna 50-78-2 kiselina Xn R2236/37/38 paracetamol 103-90-2 Xn R22-37/38 diklofenak 15307-79-6 T R25-36/3863 Tu naravno nema onih moćnih poput derivata morfija. O njima na drugom mjestu. .

Akutna otrovanja se lako rješavaju alkalnom forsiranom diurezom. Navodno su za njezine ekstrakte znali Kinezi još prije 4. U Americi bilježe izrazito puno otrovanja. stoljeća. Nemamo puno akutnih otrovanja. a u Europi postoji iz 19. a u nas je rijetko uzrok akutnog otrovanja. 5.000 godina. 2. .ACETILSALICILNA KISELINA 1. a koristi se za razne svrhe (Opet postaje moderan lijek za zaštitu krvnih žila). Broj interakcija i nuspojava je izrazito velik 4. 3.

Možda zbog činjenice da kod nas ne dolazi u ovako velikim pakiranjima i ne može ga se kupiti u svakom dućanu. a mi nemamo otrovanja. kako kod akutnih otrovanja Tako i kod kronične primjene.PARACETAMOL 1. Glavni problem je hepatotoksičnost. Dolazi u stotinama kombiniranih preparata. 4. 2. Nema antidota niti jako dobre tehnike izvantjelesne eliminacije. Izrazito kontroverzan lijek. Amerikanci ga se boje i pišu svakakve strašne tvari. . 3.

2. 5. Brojne interakcije s drugim lijekovima ili tvarima (npr. Svi mogući pripravci. 4. Općenito teški apsorpcijski problem kao kiselina.Brojne nuspojave slično kao kod acetilsalicilne kiseline.VOLTAREN 1. . Sumnjiv zbog moguće teratogenosti. Tipičan predstavnik brojnih široko korištenih nesteroidnih antireumatika. alkohol) i drugim poput hrane. 3.

4. Ja osobno više volim janjetinu. Uzmimo svaki svoju dnevnu dozu i nastavimo živjeti kao do sad. Kažu da treba što manje jesti a što više se kretati. Znamo da Hrvati najčešće umiru od tih bolesti. Koliko se vi trošite a koliko sjedite? 3. ali to se danas više nikom ne da. . Ostaju nam brojni lijekovi za sve moguće probleme izazvane nezdravim životom.LIJEKOVI ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA 1. 2.

TOKSIKOLOŠKE ZNAČAJKE NEKIH OD LIJEKOVA ZA BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA lijek CAS broj znak oznake opasnosti upozorenja digoksin dizopiramid kinidin nifedipin nitroglicerin 20830-75-5 3737-09-5 56-54-2 21829-25-4 55-63-0 T+ Xn Xi Xn T+. E R26/27/28 R22-36 R36/37/38 R22 R3-26/27/2833-51/53 prokainamid propranolol 614-39-1 318-90-9 Xn Xn R22 R22 E. N. jesu različiti! .

Najčešća otrovanja biljkama nastala zbog raznih razloga. danas vole anititjela ili njihove fragmente. 4. itd. Otrovanja u pravilu terapijska (rijetki slučajevi zanimljivi za sud. medigoksin. proscilardin. 5. vrlo značajne razlike u kinetici. lantanozid C. Ima ih puno (digoksin. Usko terapijsko područje. česte nuspojave.GLIKOZIDI DIGITALISA 1. nesigurna korelacija između koncentracija u krvi i učinka.. Tehnike izvantjelesne Eliminacije nisu korisne. 3. digitoksin. itd. acetildigoksin.) 2. NEKROLIZA NA DIGITALIS .

Ima ih dosta (nitroglicerin.) 2. 6. Odnos koncentracija u krvi i učinka nije sasvim jasan niti što se tiče terapijskih učinaka niti nuspojava.ANTIANGINALICI 1. 3. itd. nifedipin – vidi dolje). Stariji vrlo otrovni kod akutnog unosa (nitroglicerin) a novi Problem zbog nuspojava (npr. Analitičke metode za mjerenje u krvi vrlo složene i često jako nepouzdane. Akutna otrovanja vrlo Rijetka i uglavnom slučajna. Obećavajući nifedipin . Methemoglobinemija sasvim beznačajna pojava kod predoziranja antianginalicima. 5. Najčešća primjena ispod jezika – valjda je jasno zašto. izosorbid dinitrat. nifedipin. 4.

4.ANTIARITMICI 1. dizopiramid. 2. I njih ima puno. pa na tržištu dolaze još uvijek većina od njih. bez obzira na starost i probleme. ali se još uvijek koristi. amjodaron. prokainamid. kao npr. 5. itd. a antidota nema. Otrovanja u pravilu terapijska. kinidin. 3. Različiti prema otrovnosti. Kinidinska trombocitopenija . dugotrajnim učincima i naravno farmakokinetici. Teško je izabrati pravi antiaritmik. verapamil. Preporučuje se mjeriti koncentracije u krvi pri individualizaciji terapije. 6. Tipičan primjer problema veže se uz prokainamid (lupus like sindrom).

5. itd. 4. 3. 6.ANTIHIPERTENZIVI 1. 2. . Velik napor farmaceutske industrije u izradi lijekova za neposlušne. diuretici. Težak problem suradnje s liječnikom u terapiji (nesuradnja). Najčešći lijekovi iz skupine. Brojne komplikacije poput npr. ali česti terapijski Problemi zbog brojnih razloga. a različiti po mehanizmu Djelovanja (npr. beta blokatori. Nema antidota niti su potrebni. Lijekovi za cijeli život. Akutna otrovanja praktički beznačajna. edema-totalni poremećaji farmakokinetike.

a otrovanja su izrazito rijetka. 4. 3. a da o ostalim plućnim bolestima ne govorimo. Kod nekih je izrazito važno pratiti terapiju mjerenjem koncentracija u krvi. . 2. Lijekova je naravno mnogo u raznim oblicima i s raznim Učincima. Glavni problem suradnja bolesnika s liječnikom. ali pretežno zbog postizanja učinka a ne zbog nuspojava. ali i područje je široko. Brojni činitelji mogu imati utjecaja na farmakokinetiku i učinkovitost (npr. Samo od astme boluje oko 4% pučanstva. edem) Astmatični napad u Bangoku. 5.PLUĆA NAŠA 1.

TOKSIKOLOŠKE ZNAČAJKE NEKIH OD ANTIASTMATIKA lijek CAS broj znakovi opasnosti oznake upozorenja dinatrijev kromoglikat 15826-37-6 Xn R22 hidrokortizon 50-23-7 Xn R20/22-33 salbutamol 18559-94-9 Xn R22 teofilin 58-55-9 Xn (T) R22-36 (R20/21-25) terbutalin 23031-25-6 Xn R22 .

6.TEOFILIN 1. Još uvijek se smatra važnim pratiti terapiju redovitim Mjerenjem koncentracija u krvi. A radova o njemu je napretek . Kroz godine su se stavovi izrazito mijenjali u odnosu na način primjene. pa je terapiju izrazito teško podesiti. Volite li čaj s teinom? 3. ali otrovanja su bila rijetka. 4. Farmakokinetika mu je izuzetno problematična i ovisna o stotinu činitelja. čija uporaba oscilira ovisno o propagandi kompanija. 5. Ksantinski antiastmatik. 2. Nema naročitih nuspojava.

pa su kod terapije astme izrazito važni pomoćni ili čak glavni lijekovi.KORTIKOSTEROIDI 1. 3. Smatra se potrebnim Pozorno pratiti sve bolesnike upravo zbog nuspojava. . od intravenske do inhalacijom. 2. Djeluju protualergijski i protuupalno. Nuspojava kortikosteroida. ali uvijek uz oprez zbog mogućih nuspojava. Primjena na različite načine. koje se povlaće prestankom terapije.

Obvezno praćenje koncenctracija. Lijekovi za cijeli život. . 4. Težak problem utjecaja lijekova na vlastitu farmakokinetiku – problem nuspojava ili štetnih učinaka. Za sad ciklosporin i takrolimusu. Postojeći imunosupresivi vrlo otrovni i imaju usku terapijsko Područje. Samo mozak ne presađuju. 2. a navodno talidomid ima velike šanse u budućnosti. 3. Izrazito važno držati koncentracije u području iznad minimalnih djelotvornih koncentracija zbog mogućnosti odbacivanja organa 5.IMUNOSUPRESIVI 1.

Ima ih dosta (npr. Individualizacija terapije obavlja se barem 25 godina kod nas i u svijetu. 3. a normalne stanice ostave na miru. preko užasnih mučnina do teških oštećenja organa poput jetre. Ključni problem je u nuspojavama (od bezazlenih poput opadanja kose. zračenje) Rak ne bira ni prema dobi. itd. za metotreksat. . Postoje posebni režimi doziranja npr. 5. cisplatinium. metotreksat. U pravilu se koriste kombinacije raznih tretmana (npr. Načini primjene su izrazito brojni uglavnom s namjerom Da se pogodi ciljni tumor. 2.. 4.CITOSTATICI 1.

A ipak treba ponoviti da smo mi Hrvati dali izrazito mnogo na proizvodnji i plasiranju lijekova za svoje i tuđe potrebe. 3. 6.DOSTA O LIJEKOVIMA 1. . Imali smo originalni postupak za proizvodnju C vitamina među prvima u svijetu. Danas pokojni znanstvenik je napravio drugi postupak za sintezu apaurina. 4. Moji prijatelji su prije 30 godina organizirali vlastiti postupak za proizvodnju penicilamina. Proizvodili smo acetilsalicilnu kiselinu prema vlastitom proizvodnom postupku. Je li to poticajno za mlade? Ugašeni pogon proizvodnje C vitamina. 5. 2.