You are on page 1of 59

SREDSTVA OVISNOSTI - DROGE

1.

POVIJEST IM JE DUGA, ALI U
ZADNJE VRIJEME
POTROŠNJA RASTE
2. NJIHOVO ŠIRENJE DONOSI
SILNE ŽRTVE
3. POTIĆE IH KRIMINALNI MILJE,
KOJI NA NJIMA ZARAĐUJE
ENORMNE SVOTE
4. SVE SU DOSTUPNIJA I MOŽE
IH RADITI SVATKO
(jednostavna izmjena znanja i
iskustava)
5. DRŽAVE NEMAJU
MEHANIZAMA ZA
ZAUSTAVLJANJE TOG ZLA

VELIKA LOVA U PITANJU.

KUĆNI LABORATORIJI
• LAKA DOSTUPNOST
LITERATURE
• DOBRO ŠKOLOVANI
MLADI LJUDI
• JEDNOSTAVNA I
LAKO DOSTUPNA
OPREMA
• TEŠKI NADZOR NAD
MLADOM
POPULACIJOM
• LAKI PRIJELAZ
GRANICA

KUHINJA – IDEALNI LABOS

JE LI OVO SLOŽENA OPREMA?

LITERATURA OPSEŽNA
• Pisani materijali (do
1968.)
• KNJIGE (Psychodelic
Chemistry, Drug
Production for Fun and
Profite, itd.) -osamdesete
• Baze podataka
(devedesete)
• E-mail (danas)

KUD TO IDE?
• SAMO U RIJETKIM
SLUČAJEVIMA
KONAČNI PRODUKT
JE KVALITETAN
• MAFIJA PREUZIMA
SVAKI IZGLEDAN
POSAO
• ŽRTAVA JE SVE
VIŠE
ŽRTVA KUĆNOG LABORATORIJA.

SREDSTVA OVISNOSTI PREMA
FARMAKOLOŠKOM DJELOVANJU

OPIJATI
HALUCINOGENI
STIMULANSI SŽS
HIPNOTICI I DEPRESORI
SŽS
DRUGI

OPIJATI PREMA PODRIJETLU • PRIRODNI (morfij i kodein) • POLUSINTETSKI (heroin) • SINTETSKI (fentanil. petidin) . meperidin.

poremećaji spavanja. crvenilo očiju. prekidanje prijateljstava. itd.UPORABU TEŠKO PREPOZNATI • Kronično uzimanje: gubitak apetita. gubitak interesa za školu ili posao. • Umire se obično zbog kome i zastoja disanja. česti kašalj. preosjetljivost na kritiku. . Heroinski orgazam.

.PROIZVODNJA PRIRODNIH I POLUSINTETSKI OPIJATA • IZ ZELENIH OPIJUM A IZ ZRELIH MAKOVICA MORFIJ OPIJUM SADRŽI 9-20% MORFIJA STRUGANJE SMOLE.

ZNAČAJKE MORFIJA • • • Apsorpcija preko probavnog sustava izvrsna. Eliminacija preko glukuronida. nalorfin) Tako je to izgledalo u 18. . Ne primjenjuju se tehnike ubrzane eliminacije nego daju protuotrovi (nalokson.2 l/kg. Vezanje za bjelačevine 35%. prolazi sve barijere. a u Kini je tako i sada. Depresija disanja kod 300 μg/l. Te 2-3 h. stoljeću po Europama. Enteralna reapsorpcija nije bitna. Raspodjela s Vd 3. Terapijske koncentracije 10-70 μg/l.v. ali zbog učinka prvog prolaska kroz jetra dospije u cirkulaciju samo kod predoziranja. Uglavnom se unosi inhalacijom opijuma ili kod morfija i.

PROTUOTROVI • NALORFIN I NALOKSIN • TREBA IH NA VRIJEME DATI (u Kini autoinjektori) • PROTUOTROVIMA PROBLEM NIJE RIJEŠEN .

) Vjerojatno prepoznajete Aziju? Vidite kakve razlike u kvaliteti? .HEROIN PROIZVODNJA ACETILIRANJEM OPIJUMA S ANHIDRIDOM ACETATNE KISELINE. šećer. kinin. NAKON TOGA PREKRISTALIZACIJA I TRANSPORT KUD VEĆ TREBA. PRIJE PRODAJE DODAJU MU SE RAZLIČITA PUNILA (npr. itd. manitol) I TVARI (npr. strihnin.

Letalna doza u nenaviklih 200 mg uz koncentracije više od 350 μg/l. (može i sublingvalno).v. Tipična primjena! .FARMAKOKINETIKA HEROINA APSORPCIJA: Svim putovima ali zbog učinka prvog prolaza daje se isključivo i. ELIMINACIJA: Kao morfij. ali problemi zbog brze deacetilacije s jednog od dušika (neurotoksičnost povećana) Koncentracije slične kao kod morfija. RASPODJELA: Veoma brz prodor kroz sve barijere.

PROBLEMI S HEROINOM • STALNO RASTE BROJ OVISNIKA. . • PROIZVODNJA U TAJNIM LABORATORIJIMA NADZIRANA ČESTO OD LOKALNIH MOĆNIKA. • BROJNI SU PUTOVI DOSTAVE NA TRŽIŠTE.

metadonski program). . • Brojni programi sprječavanja i liječenja ovisnika (npr.ŠTO S HEROINOM? • Već godinama smrtnost zbog otrovanja heroinom na trećem mjestu po učestalosti kod nas.

• RASPODJELA: Vezanje za bjelančevine 90%. a kasnije 13-55 (produženo djelovanje). Ovisnicima se daje isključivo na usta. Za eliminaciju kisela diureza. Svako dan u isto vrijeme. . Produkti se izlučuju bubregom. Kod prve doze Te 19-25 h. Prolazi sve barijere uključujući posteljicu (dokazana respiratorna depresija u plodu kod majke ovisnice) • ELIMINACIJA: Složena biotransformacija.FARMAKOKINETIKA METADONA • APSORPCIJA: Svim putovima – ne podliježe učinku prvog prolaska.

• MEPERIDIN: (petidin).DRUGI SINETSKI OPIJATI • FENTANIL: 200 puta učinkovitiji od morfija – priređen u kućnom laboratoriju. Može se uzimati na usta. Pad učestalosti smrti kad su proizvođači uspjeli s cijepanjem racemata. Brza biotransformacija u aktivne metabolite. .Također uzimanje preko probavnog sustava.

HALUCINOGENI KORIŠTENJE • POVIJESNO U MISTIČNIM OBREDIMA • ZBOG UŽIVANJA ILI ZBOG INSPIRACIJE UMJETNIKA • TRPLJENO KAO NUSPOJAVA U DRUGOJ VRSTI PRIMJENE (npr. kod psihostimulansa – vojska i rat) Idemo u Ogulin! .

HALUCINOGENI • • • • LSD DERIVATI AMFETAMINA DERIVATI TRIPTAMINA TETRAHIDROKANABIN OL • DRUGI (npr.) Slika je autentična! . ibotenska kiselina. panterin. meskalin. derivati atropina. itd.

Radi se u kućnim laboratorijma. Paper acid.000. Acid. Britanija –zapljena 1. Često je u kombinacijama s lijekovima i drugim sredstvima ovisnosti.000 tableta. . California Sunhsine. a dolazi na tržište pod nazivima kao npr.LSD Sinteza iz ergot alkaloid (Hofman 1943) uz biološki pokus.

.POSEBNO RAŠIREN MEĐU MLADIMA Dobar izvor dodatnih prihoda za starije studente.

Ekstremno niske doze.v. Nema iskustva s tehnikama ubrzane eliminacije.3 l/kg. • ELIMINACIJA: Intenzivna biotransformacija. • RASPODJELA: Vd 0. • Problem detekcije zbog niskih koncentracija. a opisana sublingualno (papir acid) te i.TOKSIKOKINETIKA LSD • APSORPCIJA: Preko probavnog sustava visokog obima. PAPER ACID Nevjerojatne halucinacije . Vezan za bjelanćevine 90%. Prolazi sve barijere. a kod predoziranja zasićenje nosača (slobodna frakcija penje se do 40%).

PODACI O LSD • NE STVARA SE NAVIKAVANJE • KOD PSIHIČKI LABILNIJIH OSTAVLJA TEŠKE POSLJEDICE • HALUCINACIJE MOGU DOVESTI DO TRAGIČNIH DOGAĐAJA (zamislio si da može letjeti i skočio kroz prozor) • PREDOZIRANJA NISU RIJETKA PODACI ZA AMERIKU. .

• Kod životinja najčešća smrt zbog prestanka disanja.OTROVANJE S LSD • Nema dokaza o letalnom završetku u čovjeka. barem ne izravno izazvanom s LSD. • U čovjeka zabilježeni hipertermija i krvarenje iz sluznica. • Kod životinja LD50 znatno veći od 1 mg/kg .

Dolazi u obliku suhih listova na zapadu te na istoku kao ulje (ekstrakt cvjetova ili listova konoplje. Hašiš. Velike rasprave o zabranama (osim uživanja pokušavaju se na tržište staviti različiti predmeti opće uporabe i hrana s dodacima THC) Zanimljiva neka korisna djelovanja. .TETRAHIDRO KANABINOL • IZVOR: Indijska konpolja.

15 mg THC). Samo 1% nepromijenjeno.TOKSIKOKINETIKA THC APSORPCIJA: Biološka raspoloživost preko probavnog sustava 3-6%. Te oko 30 h. Koncentracija u mlijeku 10 puta viša nego u krvi. Vezanje na bjelančevine 9499%. Iz cigarete ili nargile preko pluća biološka raspoloživost 10-50% (jedna cigareta 5. . Prolazi sve barijere. MARIHUANA. RASPODJELA: Vd oko 10 l. HAŠIŠ. ELIMINACIJA: Intenzivna biotransformacija.

MARIHUANU DANAS MOŽETE NAĆI SVAGDJE. OD ŠKOLE DO ZATVORA .

. MARIHUANA I EKSTAZI.PROBLEMI S THC KULTNO SREDSTVO – OGROMNA POTROŠNJA KOMBINIRA SE S DRUGIM SREDSTVIMA OVISNOSTI.

• RASPODJELA: Vd oko 6 l/kg.v. “Rocket fuel”. itd. • ELIMINACIJA: Intenzivna biotransformacija. Ubrzana eliminacija kiselom diurezom.FENCIKLIDIN (PCP) • SINTETIZIRAN KAO ANESTETIK I NAPUŠTEN ZBOG OVISNOSTI.. “Killer weed”. JEDNOSTAVNA SINTEZA DOVELA DO ČESTE PROIZVODNJE U KUĆNIM LABORATORIJIMA. Uzima se i. “Crystal joints”. Prolazi sve barijere. a dokazana apsorpcija preko kože. Biološka raspoloživost na usta 70%. Pušenjem s marihuanom biološka raspoloživost oko 25% (raspad). IMENA NA TRŽIŠTU POPUT “Angel dust”. • APSORPCIJA: Svim putovima. Vezanje na bjelančevina do 80%. Te 7-46 h. .

Samo korak do smrti! . porast tlaka.OTROVANJA • Blaga: mučnina i povraćanje. • Srednja: halucinacije. ubrzanje disanja i pulsa. grčevi • Teški: Koma i smrt. paranoja.

PROBLEMI S PCP • JEDNOSTAVNA SINTEZA U KUĆNIM LABORATORIJIMA • PROBLEM ČISTOĆE STUDENTSKIH PREPARATA NA TRŽIŠTU • STALNO POVEĆANJE POTROŠNJE .

.v. • Česta predoziranja u USA Ovako dolazi kao veterinarski preparat. • Danas se koristi uglavnom u veterinarskoj medicini i kao sredstvo ovisnosti • Laka sinteza u kućnim laboratorijima • Uzima se na usta ili i. Tipična dostava u suhom stanju.KETAMIN • Brzo djelujući anestetik uz djelovanja slična PCP uz mogućnost pojave delirija.

5dimetiloksi-4-metilamfetamin). itd.PRETEŽNO HALUCINOGENI AMFETAMINI PREDSTAVNICI: DOM (2. Nakuplja se u mozgu. pa se primjenjuje kisela forsirana diureza kod otrovanja. Izlućivanje mokraćom ovisno o pH. APSORPCIJA: Preko probavnog sustava izvrsno s vršnim koncentracijama 0.5-1 h. ELIMINACIJA: Biotransformacija N-dealkilacijom. PMA (p-metoksi amfetamin). plućima i bubregu. RASPODJELA: Vd 11-33 l/kg. . Umjetnost je možda dobila Ali umjetnici nisu. MDA (m-metoksi amfetamin).

PROBLEMI S AMFETAMINIMA JAVLJAJU SE TEŠKE OVISNOSTI. . ZBOG MIJEŠANJA STIMULTIVNIH I HALUCINOGENIH UČINAKA OVISNICI POSTAJU OPASNI ZA SEBE I DRUŠTVO (posebno na važnim poslovima poput prijevoza) A potrošnja samo raste.

• Opasni porast tjelesne temperature • Obilno znojenje • Točkice u vidnom polju • Moguć je srčani udar i koma • Konvulzije • Kardiovaskularni kolaps • Moguća smrt Učinkovito Razara mozak.OTROVANJA • Brzi i opasan porast tlaka. .

Ndipropil triptamin.PRETEŽNO HALUCINOGENI TRIPTAMINI PREDSTAVNICI: DMT (Ndimetiltriptamin). psilocibin. . Izlučivanje bubregom. ELIMINACIJA: Intenzivna biotransformacija. Krajnji rezultati užasni.. DPT (M. i. RASPODJELA: Prolaze kroz sve barijere. psilocin) APSORPCIJA: Inhalacija praha odnosno pušenje (obično se stave u duhan ili u marihuanu). i na usta za sintetske.m. iv.

.v. a sintetski se primjenjuje i.PSILOCIBIN – HALUCINOGEN I PSIHOSTIMULANS • Triptaminski derivat • Izoliraju se iz gljive psilocibe ili se rade sintetski • Najčešće uživanje suhih gljiva.

OTROVANJA • Nisu bilježena teža otrovanja kod ljudi • Blaga otrovanja: mučnina i žuto vidno polje s točkicama • Cirkulatorni distres Nekim umjetnicima daje inspiraciju. .

DRUGI HALUCINOGENI • MESKALIN (meksički kaktus – pada mu uporaba) • IBOTENSKA KISELINA (Dans macabre) • SINTETSKE KEMIKALIJE (npr.SLIKA PLES SMRTI . amil nitrit) • KOMBINACIJE LIJEKOVA ILI LIJEKOVA I ALKOHOLA PLES SMRTI .RELJEF .

MESKALIN • Vrh kaktusa pejot ima najvišu koncentraciju meskalina • Obično se uzima otopljen u vodi • Može se izraditi i sintetski • Vrlo snažan halucinogen • Tradicionalno korišten na indijanskim svečanostima .

.MESKALNI IMAJU ZANIMLJIVA SVOJSTVA Indijanska umjetnička djela pod utjecajem meskalina.

IBOTENSKA KISELINA I IBOTENIN • Sastavni dio gljive ludara • Često korištena u sjevernoj Rusiji • Ples smrti izgleda inspiriran otrovanjima ludarom .

PSIHOSTIMULANSI • VEĆINA LJUDI ŽELI RADITI IZNAD SVOJIH MOGUĆNOSTI (Čast iznimkama!) • KORISTE SE KROZ CIJELU POVIJEST • UZIMAJU SE NEKRITIČNO • ŠTETE SU U KONAČNICI VEĆE OD KORISTI ON MOŽE SVE! .

. ropska radna snaga) Set za Preživljavanje.TKO UZIMA PSIHOSTIMULANSE • TRADICIONALNO VOJSKA • ZNANSTVENICI I UMJETNICI • SPORTAŠI • OSOBE S VRLO ZAHTJEVNIM ZANIMANJIMA • RADI UŽITKA (posebno u novije vrijeme) • DRUGI (npr. U sportu su prvo davali konjima.

strihnin. pemolin) I na opijumu i na kokainu! . kofein.POZNATIJI PSIHOSTIMULANSI • KOKAIN (kralj droga) • AMFETAMINI • TRIPTAMINSKE TVARI • DRUGO (npr.

ZBOG NOVCA I POLITIČKIH RAZLOGA Na jednom mjestu suzbiješ. Zapljene nisu suzbile širenje kokaina. ALI KAO SREDSTVO OVISNOSTI TEK OD 19. STOLJEĆA • DANAS JE PROŠIREN PO CIJELOM SVIJETU IAKO DOLAZI ISKLJUČIVO IZ JUŽNE AMERIKE • NEMA SNAGE NI VOLJE PROMIJENITI STANJE NA MJESTU NASTANKA. a drugdje raste. .KOKAIN • KORISTI SE IZRAZITO DUGO.

Pogon za proizvodnju. Pakirnica kokaina.PROIZVODNJA KOKAINA Berba i sortiranje. Transport divljinom. .

v. Speedball) • SMJESA KOKAINA I HEROINA (za i. Tako se priprema ušmrkivanje. nose candy) • KOKAIN S ALKOHOLOM (liquid lady) • CRACK (loše pročišćena kokainska baza namijenjena inhalaciji).KAKO DOLAZI NA TRŽIŠTE • ČISTI KOKAIN (Gold dust. primjenu pod nazivom white girl. Green gold. .

. Može i na usta. Osobni pribor ovisnika.PRIMJENA KOKAINA • NAJČEŠĆE UŠMRKIVANJE • CRACK ZA UDISANJE • MOGUĆE I NA USTA UZIMANJEM PRIPRAVAKA • MIJEŠAJU GA S DRUGIM SREDSTVIMA Crack je za siromašne – prljav je.

v. Najčešće stradaju bogati. a kod predoziranja zasićenje enzima. Velike razlike u brzini eliminacije. RASPODJELA: Vd 1. . koji put s marihuanom ili duhanom. Često se uzima i. Dobro prolazi sve barijere i nakuplja se u mozgu. s ili bez heroina.2 do 2 l/kg. Slobodna baza se često uzima pušenjem.TOKSIKOKINETIKA KOKAINA • • • APSORPCIJA: Najčešći put ušmrkivanjem uz brzu i dobru apsorpciju. bubrezima i drugim organima. ELIMINACIJA: Intenzivna biotransformacija uz glavni produkt benzil ekgonin. a može bacanjem crack-a na vruću ploću i onda udisanjem. Na usta je biološka raspoloživost slaba. koji se može dokazati dugo nakon uzimanja kokaina.

OTROVANJA • Opasan ili fatalan porast tlaka • Grčevi koji se ponavljaju • Srčani udar • Oštećenje bubrega • Delirij • Smrt Obično umiru sami. .

JER POLITIČARI IMAJU KORISTI OD PROIZVODNJE. .ŠTO S KOKAINOM • POTROŠNJA NARAVNO RASTE • POKUŠAJI NAGOVARANJA SELJAKA NA PROIZVODNJU DRUGIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA BEZ REZULTATA • NADZOR ČESTO NAMJERNO SLAB.

. drugi zahtjevni poslovi. čak za stimuliranje radnih životinja) • Sinteza jednostavna i moguća u garažama ili kuhinjama. .AMFETAMINI I TRIPTAMINI • Najčešća primjena upravo kao stimulansa • Rašireni i koriste se u svim životnim područjima (sport. U Rusiji na veliko. uživanje itd. prijevoz. a nije moguće pratiti sve prekursore. Proizvodnja u garaži.

DANAS NAJČEŠĆI EKSTAZI • LAKO DOSTUPAN I RELATIVNO JEFTIN • BRZO SE APSORBIRA I DAJE UČINKE • RELATIVNO DUGO SE ZADRŽAVA • OTROVANJA NISU ČESTA NEGO STRADAVANJE OD ISCRPLJENOSTI • POSEBNO RAŠIREN U MLADOJ GENERACIJI. . I to može biti Dans macabre.

bubrega i mozga • Smrt Na putu do pakla! .OTROVANJA • Puls izrazito ubrzan i tlak povišen • Malaksalost i napadi panike • Grčevi • Hipertermija • Oštećenja srca.

PROBLEMI S EKSTAZIJEM • POSTAO JE KULTNA DROGA JEDNE GENERACIJE • UVOD U TEŽE OVISNOSTI • IZRAZITO TEŠKO NADZIRATI CIJELU GENERACIJU .

DRUGI PSIHOSTIMULANSI • KOFEIN I TEIN (svakodnevno. pimozid) Tipičan sport za kofeinsku stimulaciju. sport – posebno večernji) • PEMOLIN (sport) • STRIHNIN (ranije vrlo široka primjena svuda) • DRUGO (interakcije među lijekovima ili lijekova s alkoholom – npr. .

v. glazba) • Obično se uzimaju preparati na usta. • Stvara ovisnost Bobice Sv. . ali moguća primjena i. Ignacija Svladava napor a djeluje na koncentraciju.STRIHNIN • Ranije korišten kao stimulans u općoj populaciji • Danas se koristi u dopingu (sport.

ali Možete sresti i svog princa! . životinjski otrovi poput onih s kože krastače). amilnitrit) • Drugo (npr. s alkoholom).IMA LI TOGA JOŠ? • Vrlo često korištenje interakcija lijekova (npr. Ližući krastaču možete halucinirati. • Industrijske kemikalije (npr. • Oni koji kontroliraju zaostaju uvijek za onima koji koriste sredstva ovisnosti.

.NIKAD KRAJA OVISNOSTIMA ALI NEKE SE MOŽE ZANEMARITI.