You are on page 1of 64

IDEMO U PROMJENU JELOVNIKA

www.hzt.hr, www.otrovno.com,
hzt@hzt.hr
1. Teme seminara se dogovara s nastavnicima ili
ih se predlaže. Na www.hzt.hr biti će dani neki
prijedlozi
2. Imate dodatnu literaturu na www.otrovno.com
3. Na adresi www.hzt.hr biti će dane sve važne
obavijesti (npr. sve moje power point
prezentacije ili tipična pitanja na ispitu).
4. Kucajte i otvoriti će vam se, a sve se ocijenjuje
uz prednost onima najboljima za ispit.

OVO SU NEKE OD TEMA ZA
SEMINARE

Triklosan i dvojbe oko njegovih opasnosti (Bojite li se otrova)
Salicilati kao onečišćenje iz domaćinstva (Bojite li se otrova)
Što je istina o Aspartamu? (Bojite li se otrova)
Zašto se ljudi boje formaldehida? (Bojite li se otrova)
A čišćenje odjeće? (Bojite li se otrova)
Bojite li se kemikalija vezanih uz auto? (Bojite li se otrova)
Zašto strepe proizvođači cementa? (Bojite li se otrova i konzultacije
u HZT)
Jesu li kućne plijesni opasne? (Bojite li se otrova i konzultacije u
HZT)
Jesmo li s pravom ponosni na Azitromicin? (Bojite li se otrova i
konzultacije u HZT)
Čime bi danas liječili Aleksandra Makedonskog? (Bojite li se otrova i
konzultacije u HZT)

Pogledajte više na www.hzt.hr i www.otrovno.com

-Methemoglobinemija zbog fiksiranja željeza u Fe3+ oblik. . -Smanjit će se razine te tvari u krvi i izostati će učinci. -Moguća eksplozija mozga zbog nakupljanja ove eksplozivne tvari u tom organu. 2. Što se događa kod otrovanja nitritima? -Sindrom smrdljivih nogu zbog ubrzanja oksidativne fosforilacije. Što bi se moglo dogoditi u slučaju proljeva za tvari koje podliježu enterohepatičkoj cirkulaciji? -Moglo bi doći do štetnih učinaka u debelom crijevu i/ili rektumu.TIPIČNA PITANJA NA ISPITU I KOLOKVIJU 1. -Vjerojatno će stvar proći do posljedica.

A TAKOĐER ŠTETNOM UTJECAJU NA LJUDSKO ZDRAVLJE. PROBLEMI U ONEČIŠĆENJU OKOLIŠA I NESELEKTIVNOM UBIJANJU BIĆA IZ PRIRODE. .PESTICIDI SREDSTVA PROTIV ŠTETOČINA ILI PESTI (Što ili tko su štetočine?) OSNOVNA PODJELA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA (Primjena u većim količinama i na golemim površinama pri proizvodnji hrane) I BIOCIDE (Prvenstveno komunalna higijena. ali također zaštita gotovih namirnica i drugo). ALI VRLO ČESTO SE ISTE KEMIKALIJE KORISTE U JEDNOM I DRUGOM PODRUČJU.

itd. crva. crvi) NEMATOCIDI (protiv parazita) DRUGI (protiv algi.. lupara. bakterija. a indirektno protiv ljudi). ptica. itd. riba. .PODJELA PESTICIDA • • • • • • • • • INSEKTICIDI (protiv kukaca) LARVICIDI (protiv larvi) HERBICIDI (protiv biljaka) FUNGICIDI (protiv gljivica) RODENTICIDI (protiv glodavaca) LIMACIDI (protiv puževa) AKARICIDI (protiv grinja.

itd. lipofilne i hidrofilne. specifične bakterije ili životinje poput riba – uglavnom bezopasni za čovjeka. gambuzije) .PESTICIDI PO SASTAVU • KEMIKALIJE RAZLIČITE PRIRODE (organske i anorganske.) • DRUGO (npr. • KEMIKALIJE S POSEBNIM SVOJSTVIMA (npr. itd. repelenti koji odbijaju.) KOJE UBIJAJU MANJE ILI VIŠE SELEKTIVNO. ali predstavljaju globalno onečišćenje –npr. ferohormoni ili druge tvari koji privlače u klopke. tvari koje mogu izazvati sterilizaciju štetočina.

PRIMJENA PESTICIDA
• RUČNOM ILI
STROJNOM
PRIMJENOM S TLA NA
SVE NAČINE
• PRIMJENOM IZ
ZRAKOPLOVA
• DOBRO EDUCIRANE
OSOBE

TEŽNJE U PRIMJENI PESTICIDA
• OTKRIVANJE ŠTO
JE MOGUĆE
SELEKTIVNIJIH
OTROVA ZA
ŠTETOČINE, KOJI
ĆE IMATI ŠTO JE
MOGUĆE MANJU
ŠTETNOST NA
OSTALA ŽIVA BIĆA I
IMATI SVOJSTVO
BRZOG RASPADA.

BEZ KOMENTARA!

OSNOVNA PRAVILA PRIMJENE
PESTICIDA

UNAPRIJED OBAVIJESTITI O
DOGAĐAJU SVE KOJI BI ZA
VRIJEME PRIMJENE MOGLI
IMATI BILO KAKVU ŠTETU
(razgovorom, pismenim
obavijestima, itd.).
KORISTITI PROPISANU
ZAŠTITNU OPREMU TE
PRIPREMITI SREDSTVA ZA
DEKONTAMINACIJU I
PRUŽANJE PRVE POMOĆI.
POŠTIVATI RADNU KARENCU
(Koliko dugo ljudi i/ili životinje
dugo ne smiju prići mjestu
primjene)
POŠTIVATI UPORABNU
KARENCU (Koliko dugo se
tretirano ne smije koristiti, npr.
voće).

Potrebno je dodati kada će se
raditi,
koliko dugo se ne smije prilaziti te
što učiniti u slučaju nesreće

Prikaz trovanja pesticidima u Hrvatskoj .

Podjela po spolu .

Prikaz trovanja po županijama .

Otrovanja pesticidima po mjesecima .

Prikaz umrlih po spolu .

komunalna higijena. a ima ih mnogo zbog brojnosti kukaca. KRUMPIROVA ZLATICA JE ZLO! ZA LARVU LARVICID! . kućanstva).MJESTO INSEKTICIDA • POTROŠNJA OGROMNA NA SVAKOM MOGUĆEM MJESTU (zaštita bilja.

A TJERAJU IH U LINDANSKE KUPELJI. TAKO STJEĆU OTPORNOST NA SVRAB I KRPELJE. PUNE SU IH POLOICE U DUĆANIMA .OPĆI PROBLEMI • NEMA DOBROG NADZORA UPORABE • KORISTE SE NA NEJVEROJATNIM MJESTIMA • LAKO JE DO NJIH DOĆI OVCE NITKO NE PITA.

PA ČAK BILJNI BOJITE LI SE NJIHOVE EVOLUCIJE? .KOLIKO IH IMA NITKO NE ZNA • ORGANOKLORNI • ORGANOFOSFO RNI • KARBAMATNI • PIRETROIDI • DRUGI RAZNIH STRUKTURA.

.NEKI ORGANOKLORNI INSEKTICIDI ZABRANJEN 1968. PRITISAK JAVNOSTI DA SE ZABRANI ZABRANJEN 2002.

a on je izrazito stabilan u okolišu (POP – postojani organski polutant) U masnom tkivu Eskima koncentracije (3.NEKI PODACI O DDT • • • • Vrlo lipofilan i apsorpcija iz probavnog sustava u normalnim uvjetima ekstremno slaba Metabolizam ekstremno spor Te >100 h) i on se duboko skladišti u mastima (Te iz masnog tkiva preko 20 godina) Globalno onečišćenje.8 ppm) ZAŠTO? .3 ppm) više nego PRIJENOS DDT S MAJKE NA POTOMKE kod Austrijanaca (1.

opasnost od teških oštećenja pri duljem izlaganju gutanjem. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka. otrovno ako se proguta.LINDAN (CAS 58-89-9) OZNAKE UPOZORENJA R20/21-25-48/22-64-50/53 (štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.

ZAŠTO JE LINDAN ZABRANJEN? • STRADAVANJE DIVLJIH ŽIVOTINJA (npr. ptice) • SPADA U POP KEMIKALIJE • TEŠKO ONEČIŠĆENJE I VELIKE ZALIHE OTPADNIH IZOMERA Otpadni lindan u Albaniji .

ENDOSULFAN CAS 115-29-7 OZNAKE UPOZORENJA R24/25-36-50/53 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) . nadražuje oči.

O ENDOSULFANU MASOVNO OTROVANJE • ZNAKOVI RADNIKA U BENINU OTROVANJA SASVIM NESPECIFIČNI • IZRAZITO SE ŠIROKO PRIMJENJUJE I TO BEZ NADZORA • MNOGO SLUČAJNIH ILI NAMJERNIH OTROVANJA .

ORGANOFOSFATI KLOROMEFOS DIKLORVOS Evo najčešće korištenih organofosfata kod nas. .

Općenito organofosfati • PROIZVODNJA JE IZRAZITO VELIKA. ALI UJEDNAČENA (kod nas pada promet. što je dobro) • TEŠKA OTROVANJA (godinama najveća učestalost s njima) • LAKO DOSTUPNI NEZNALICAMA U SVAKOM DUĆANU .

kašalj i edem pluća. • NIKOTINSKI: Trzanje i treperenje mišića.UČINCI ORGANOFOSFATA • MUSKARINSKI: Nespecifični GI. Usporen rad srca. Stezanje u grudima. . pad krvnog tlaka. Bljedilo. Uske zjenice. bronhospazam. grčevi. ponekad nejednake i smetnje vida. slabost mišića uključujući mišiće za disanje. ubrzan rad srca. Pojačano lučenje svih sluzi i ekskretornih tekućina.

PO POTREBI ANTIKONVULZIVI. • LIJEČENJE INTENZIVO UZ INFUZIJU VISOKIH DOZA ATROPINA DO HIPERATROPINIZACIJE (crvenilo kože i nemir – kažu ludilo) TE REAKTIVATORA ENZIMA I ANTIKONVULZIVA. . DAJE SE I DRUGA TERAPIJA SIMPTOMATSKI UKLJUČUJUĆI INFUZIJE FIZIOLOŠKE OTOPINE.ŠTO KOD ORGANOFOSFATA • KAO PRVA POMOĆ SIRETE ILI AUTOINJEKTORI S ATROPINOM ODNOSNO ATROPINOM I REAKTIVATOROM ENZIMA • HITNA POMOĆ – KISIK I DALJE DAVANJE ATROPINA I NEKOG OD REAKTIVATORA AUTOINJEKTOROM.

vrlo otrovno ako se udiše. vrlo otrovno za vodene organizme) .DIKLORVOS CAS: 62-73-7 OZNAKE UPOZORENJA R24/25-26-43-50 (otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

. vrlo otrovno za vodene organizme i može dugotrajno štetno djelovati u vodi.DIAZINON CAS: 331-41-5 OZNAKE UPOZORENJA R:22-50/53 (štetno ako se proguta.

KARBAMATNI INSEKTICIDI • ŠIROKO KORIŠTENI • MANJE OPASNI OD ORGANOFOSFATA IAKO IMAJU ISTI ALI REVERZIBILNI UČINAK NA ACETILKOLINESTERAZU CH3-NH-C-O-aryl : karbaril. propoksur . karbofuran.

vrlo otrovno za vodene organizme i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) .KARBOFURAN CAS:1563-66-2 OZNAKE UPOZORENJA R26/28-50/53 (vrlo otrovno ako se udiše ili ako se proguta.

PROBLEMI S KARBOFURANOM • POTROŠNJA VELIKA (270 t u Hrvatskoj godišnje) • NADZOR UPORABE JE SLAB I TROŠI SE ZA SVAČEGA (čak namjerno ubijanje neprijateljskih životinja) • PTICE SU OPĆENITO NAJNEVINIJI STRADALNICI PROTIV SVEGA NA TLU! KATASTROFA SA SUPOVIMA – UŽAS! .

.KARBOFURAN JE PRIMJER OPASNE TVARI ZA DIVLJE I DOMAĆE ŽIVOTINJE ZBOG IZUZETNO ŠIROKE PRIMJENE STRADAVAJU ONI KOJI NISU BILI CILJ TRETIRANJA S KEMIKALIJOM.

FUNGICIDI • GLIVICE UNIŠTAVAJU BILJKE • OŠTEĆUJU MATERIJALNA I KULTURNA DOBRA • NASELJAVAJU SE NA ŽIVE ORGANIZME • RAT PROTIV NJIH JE STALAN MI SMO VINOGRADARI. ZAR NE? .

ZNAČAJKE FUNGICIDA • KORISTE SE U OGROMNIM KOLIČINAMA • ZADNJIH GODINA PRAKTIČKI NEMA MEĐU NJIMA OPASNIJIH TVARI (95% su štetne tvari) OVAJ JE BAREM ZAŠTIĆEN! .

IMA IH IZRAZITO MNOGO • • • • • Bakrov hidroksid Pirazofos Propineb Karbendazim Trifenil-kositrov hidroksid • Endosulfan • Itd. itd. KARBENDAZIM TRIFENIL KOSITROV HIDROKSID .

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi. . može štetno djelovati na plod). može smanjiti plodnost. 2.kat.kat 2 OZNAKE UPOZORENJA R46-50/53-60-61 (može izazvati nasljedna genetska oštećenja.KARBENDAZIM CAS:10605-21-7 Muta. Repro.

ALI SE ŠIRE KROZ OKOLIŠ • PRIMJENJUJU SE SVAKAKO • DANAS UZ GMO USJEVE STRAŠE LJUDE I CVIJEĆE JE KOROV UMIJEŠAJ OD OKA! .HERBICIDI • NAJKORIŠTENICI PESTICIDI NA NAJVEĆIM POVRŠINAMA • UGLAVNOM DANAS PRIPADAJU ŠTETNIM TVARIMA (rijetki izuzeci).

HERBICIDA IMA RAZNIH • TRIAZINSKI • KVARTERNE AMONIJEVE BAZE • HALOGENIRANE AROMATSKE KISELINE • DRUGI DODATNA PRIMJENA U POLJU PAMUKA. .

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem. .ATRAZIN CAS:1912-24-9 OZNAKE UPOZORENJA R43-48/22-50/53 (u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

A SAD MOŽDA NESTANE. .PROBLEMI S ATRAZINOM • GLOBALNO ONEČIŠĆENJE (posebno problem voda za piće) • ENDOKRINI DISRUPTOR (žabe i drugi vodozemci) • ZABRANJEN I PRINCEZE SU JE LJUBILE.

2. štetno za vodene organizme i može dugotrajno štetno djelovati u vodi).4-D (diklorfenoksi octena kiselina).CAS:94-75-7 OZNAKE UPOZORENJA R22-37-41-43-52/53 (štetno ako se proguta. . nadražuje dišni sustav. opasnost od teških ozljeda očiju. u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

PROBLEMI S 2.4-D • DRUGI HERBICID PREMA KORIŠTENIM KOLIČINAMA U HRVATSKOJ • KOD LOŠE SINTEZE SADRŽI TCDD I DERIVATE • ČESTA SLUČAJNA OTROVANJA U RURALNIM ŽUPANIJAMA • NEMA NADZORA PRIMJENE .

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. Otrovno:opasnost od teških oštećenja zdravlja kod gutanja.50/53 (vrlo otrovno ako se udiše. nadražuje oči.PARAKVAT CAS:1910-42-5 OZNAKE UPOZORENJA R26-24/25-48/25-36/37/38. dišni sustav i kožu. .

PODACI O PARAKVATU • ZABRANJENA PRODAJA SELJACIMA ZBOG ČESTIH TEŠKIH OTROVANJA • KATALIZATOR PEROKSIDACIJE LIPIDA U PLUĆIMA – SPORA ALI SIGURNA SMRT • TOTALNI HERBICID I ZATO SE MORA NADZIRATI .

kat.ALAKLOR CAS 15972-60-8 Karc. ograničena saznanja o karcinogenim učincima. . vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi). 3 OZNAKE UPOZORENJA R:22-40-43-50/53 (štetno ako se proguta.

miševi i rođaci) PREDSTAVLJAJU GOLEMU PRIJETNJU LJUDSKOM ZDRAVLJU (prijenos bolesti) I PROŽDIRU ČOVJEKUVU HRANU. POSEBAN PROBLEM SU ŠTAKORI ZBOG INTELIGENCIJE I DOBRE ORGANIZACIJE PLEMENA. NEKI KAŽU DA JE PITANJE TKO ĆE KOGA OD NAS.RODENTICIDI • • • • • GLODAVCI (štakori. . RAZMOŽAVAJU SE GEOMETRIJSKOM PROGRESIJOM I MOŽEMO BITI SRETNI AKO ODRŽAVAMO NJIHOVU POPULACIJU NA NEKOM MINIMUMU. PRIRODA IM OGRANIČAVA POPULACIJU. NERASKIDIVO SU VEZANI UZ LJUDE I BEZ NJIH MOGU TEŠKO PREŽIVJETI.

IZBOR RODENTICIDA • SVAŠTA SMO KORISTILI. • ŠTAKORI PAMTE I ŠALJU DELTE PROBATI HRANU. OD ARSENOVIH SPOJEVA DO DANAS ORALNIH ANTIKOAGULANSA. PA ZATO MORAMO BITI OPREZNI I KORISTITI OTROVE S ODGOĐENIM DJELOVANJEM RAZLIČITI MAMCI .

itd. brodifakum. kumatetralil. klorfaciron. – sve organski antikoagulansi • Djelovanje otrova javlja se s odgodom od 7 ili više dana tako da štakor ne može povezati uzimanje hrane sa smrću • Smrt je tiha (iskrvarenje) ANTIDOT VITAMIN K Klorfaciron Brodifakum .ORALNI ANTIKIKOAGULANSI • Bromadiolon.

Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem.BRODIFAKUM CAS 56073-10-0 OZNAKE UPOZORENJA R27/28-48/24/25-50/53 (vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta. vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi). .

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi). .NATRIJEV FLUORACETAT CAS 62-74-8 OZNAKE UPOZORENJA R:26/27/28-50 (vrlo otrovno ako se udiše. u dodiru s kožom i ako se proguta.

LIMACIDI • PUŽEVI SU UGLAVNOM PROBLEM POLJOPRIVREDE. PUŽA GOLAČA NE VOLIMO MOŽDA I OVAJ ČINI ŠTETE ALI JE ZGODAN. . A INAČE IH VOLIMO JESTI.

ALI SPOMINJEM METILBROMID. METIOKARB I. METALDEHID. PO NARODNOM VJEROVANJU PIVO OBIČNO.KOJI SU NAJPOZNATIJI LIMACIDI IMA IH PUNO. VALJDA ZNATE ŠTO JE OVO? METIOKARB METALDEHID .

štetno ako se proguta) .METALDEHID CAS 108-62-3 OZNAKE UPOZORENJA R:10-22 (zapaljivo.

vrlo otrovno za vodene organizma i može ostaviti dugotrajne štetne posljedice u vodi) .METIOKARB CAS 2032-65-7 OZNAKE UPOZORENJA R:25-50/53 (otrovno ako se proguta.

CIJANOVODIK I FOSFIN NA SKLADIŠTU HRANE METIL BROMID U POLJU DENGUE VIRUS NA OTVORENOM . BAKTERIJA.FUMIGANTI • PROTIV GLJIVICA. GLODAVACA I SVEGA DRUGOGA • KORISTE SE NAJČEŠĆE METILBROMID.

AKARICIDI I NEMATOCIDI JAKO SU VAŽNI .

KLOHEKSETIN CAS:33089-61-1 OZNAKE UPOZORENJA R:22-43-48/22-50/53 (štetno ako se proguta-u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost-opasnost od oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem – vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i može dugotrajno štetno djelovati u vodi) .

vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi i dugotrajno štetno djeluje u vodi) .DAZOMET-NEMATOCID CAS:53374-4 OZNAKE UPOZORENJA R:22-36-50/53 (štetno ako se progutanadražuje oči.

PREMA BIOCIDNOJ SMJERNICI SU NJIH 4 SKUPINE • DEZINFEKCIJSKA SREDSTAVA I OPĆI BIOCIDNI PRIPRAVCI • SREDSTVA ZA ZAŠTITU MATERIJALA • SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD NAMETNIKA • OSTALI BIOCIDNI PRIPRAVCI .

akaricidi. itd. za suzbijanje člankonožaca –pauci i rakovi.) Što o tome misli on? .SKUPINA 3 • • • • RODENTICIDI AVICIDI (protiv ptica) MOLUSCIDI (protiv školjaka) SREDSTVA ZA SUZBIJANJE RIBA • OSTALI (insekticidi.

A ZA DETALJE IZVOLITE NA INTERNET.TEK TOLIKO DA VIDITE KOLIKO JE OVO ŠIROKO PODRUČJE. Možda se netko zainteresira za područje kolateralnih šteta? .

OVO JE MOJE ZADNJE PREDAVANJE NA FBF. ALI OSTAJEM NA RASPOLAGANJU .