You are on page 1of 26

tel.

: 01-46-41-369
fax: 01-46-41-368
email:franjo.plavsic@hzt.hr
www.hzt.hr
www.otrovno.com

ANALITIČKA TOKSIKOLOGIJA

SVE KNJIGE SU ZASTARJELE ČIM IZAĐU
• Plavšić F. i sur. Osnove kliničke farmakokinetike,
Školska knjiga, Zagreb 1993.
• Plavšić F. i Žuntar I., Analitička toksikologija,
Školska knjiga, Zagreb 2005.
• Duraković Z. i sur. Klinička toksikologija, Grafos,
Zagreb 2000.
• WHO IPCS (International Programme on
Chemical Safety) – više od stotinu knjiga
“Environmental Health Criteria” (pojedine tvari)
• Drugo (Plavšić, Bojite li se otrova. www.otrovno.
com)

.BAZE PODATAKA KOJE MI KORISTIMO • IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) • IRPTC (International Registry of Potentially Toxic Chemicals) • MEDITEXT® Medical Manangements • HAZARDTEX ® Hazard Manangements • HSDB (Hazardous Substance Databank) • IRIS (Integrated Risk Information System) • CCINFO (Canadian Centre for Occupational Health and Safety) • Itd.. itd.

Internet samo na pouzdanim adresama • • • • • • http://ecb.cfm/ www.worldlife.org/toxic/pubs.hzt.ilo/public/english/protection/safework www.it/existing-chemicals/ www.otrovno. www.hr.dehs. www.gov/oia/ www.jrc.epa.com) .umn-edu/safety/ Druge (npr.

• Teškim CMR i drugim učincima (npr. • Sve više vrsta izumire (pesticidi.ČEMU OVAJ KOLEGIJ? • Broj kemikalija raste (trenutno u EU više od 110. • Hrana i voda su sve više kontaminirani. alergogenost) raste učestalost eksponencijalno. • Sve više kemikalija predstavljaju globalno onečišćenje ili teško lokalno onečišćenje. • Itd. industrijske). .000 tvari s godišnjim količinama na tržištu više od 10 kg).

ŠTO JE TA. TKO JE TA TOKSIKOLOGIJA? TOKSIKOLOGIJA JE ZNANOST I STRUKA KOJA PROUČAVA RAZLIČITE ASPEKTE ŠTETNIH DJELOVANJA KEMIKALIJA NA ŽIVE ORGANIZME. .

Tko su oni?) . ali ih treba spomenuti.PRISTOJNA PODRUČJA TOKSIKOLOGIJE KAKO SE DIJELIMO I SPAJAMO? • PREMA PRISTUPU • PREMA MJESTU DJELOVANJA • PREMA PROFESIJI (Zanemarimo one zločeste ili čudne.

TOKSIKOLOŠKE GRANE PREMA PRISTUPU • DESKRIPTIVNA (npr. u okolišu ili organizmu) • MOLEKULARNA (na razini stanice ili molekule) . organska otrovnost) • ANALITIČKA (praćenje otrova. npr. testiranje otrovnosti.

TOKSIKOLOŠKE GRANE PREMA PODRUČJU RADA • FORENZIČKA (vezana uz policiju ili sudsku medicinu) • KLINIČKA (dijagnostika i liječenje) • EKOTOKSIKOLOGIJA (čovjek i okoliš) U sva tri slučaja nezaobilazna je analitička toksikologija. .

.PREMA PROFESIJI • DESKRIPTIVNA (u svim mogućim područjima bavi se samo opisom ili analizom) • MEHANISTIČKA (uglavnom u znanosti) • REGULATORNA (ne bi čovjek vjerovao koliko je danas moćna) Svagdje je analitička toksikologija prisutna.

Znate li čime se oni sve bave? .JESU LI I OVO TOKSIKOLOZI? Vojna toksikologija je vrlo široka struka.

Također na životinjama.EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLGOGIJA Znanstvena grana! Stanična i molekularna razina. .

Utjecaj opasnih tvari na biosferu.EKOTOKSIKOLOGIJA Vrlo široko područje rada. .

.FORENZIČKA TOKSIKOLOGIJA Najstarija grana! Pomoć policiji i sudstvu.

INDUSTRIJSKA TOKSIKOLOGIJA Neki to zovu medicina rada. a zapravo se radi o kroničnim učincima otrova. .

.KLINIČKA TOKSIKOLOGIJA Dijagnostika i liječenje otrovanja.

.REPRODUKTIVNA TOKSIKOLOGIJA Danas se sve više širi i počinju je zanimati ne samo učinci na čovjeka nego druga živa bića poput žaba.

.REGULATORNA TOKSIKOLOGIJA Danas najviše toksikologa radi na ovom području.

ITD. TOKSINI PAKIRANJA. . BAKTERIJSKI OTROVI. NEČISTOĆE.TOKSIKOLOGIJA NAMIRNICA DANAS U UBRZANOM RAZVOJU.. ITD. MIKOTOKSINI. ADITIVI.

ali stavlja u središte pozornosti životinje.VETERINARSKA TOKSIKOLOGIJA Ekvivalentna je kliničkoj toksikologiji. .

A POSEBNIH SPECIJALNIH PODRUČJA IMA NAPRETEK.USKA PODRUČJA TOKSIKOLOGIJE OVO JE KNJIGA O KRONOTOKSIKOLOGIJI. Primjerice voda za piće. Jeste li ikad razmišljali o vodi? .

IDEOLOŠKA TOKSIKOLOGIJA 1. . Velik utjecaj na javnost 4. Sestra homeopatije 3. a blizak sa šamanizmom. Religija Ekskalibur je rod ideološkoj toksikologiji. Dio New Age pokreta 2.

ANALITIČKA TOKSIKOLOGIJA TO JE NAŠA! ŠIROKA JE. . DUBOKA JEST! O DULJINI I NE SANJAJ.

• Istraživanje (od sinteze do testova). Zašto su stradavali bjeloglavi supovi? . • Sudbina otrova u živima i mrtvima. • Izradom i tumačenjem propisa. • Intervencije od radnog mjesta do okoliša.ČIME SE BAVI ANALITIČKA TOKSIKOLOGIJA? • Laboratorijska analitika na sve strane. • Ekspertize i svašta drugo. • Tumačenje nalaza svuda.

Ideološka ili nešto • Treće. ali vaše.TEME • • • • • • • • Plinovi Anorganski otrovi Industrijske kemikalije Pesticidi Vojna toksikologija Lijekovi Kod kuće je najgore Vaše teme (npr. Pogled iz zraka na Karlovačku pivovaru. .

a ispit će biti usmeni u obliku razgovora . koji će biti poslan svim polaznicima. Moguće i preko interneta uz sudjelovanje svih polaznika.KAKO ĆEMO? • Prvo obvezna predavanja uz sudjelovanje polaznika • Nešto po izboru • Vlastite teme i vlastita izlaganja (po mogućnosti power point) uz rasprave. • Konačni seminarski rad.