You are on page 1of 2

Rusu Octavia-Andreea

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Domeniul de studiu: Sociologie
An 1, Seria 2, Grupa 3

Despre salariul minim pe economie
și necesitatea majorării acestuia
Salariul minim pe economie sau salariul de bază minim brut pe țară constă, conform
unui articol on-line1, în suma minimă pe care angajatorul este obligat să o garanteze în plată
pentru personalul angajat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă. În
ultimii 16 ani, salariul minim brut pe țară a suferit modificări anuale, în sens crescător, a șa
cum reiese dintr-un articol on-line2; astfel, începând cu anul 2000, salariul minim pe economie
a crescut de la suma de 45 lei, la suma de 1050 lei, sumă actuală anului 2016. La ora actuală
se discută atât în România, cât și în alte țări, despre o nouă majorare a salariului minim pe
economie, aspect în legătură cu care angajații și sindicatele sunt de acord, însă patronii și
asociațiile sunt împotrivă.
În primul rând, creșterea salariului minim pe economie este necesară, deoarece, așa cum
susține fostul Ministru al Muncii, Rovana Plumb într-un articol on-line3, contribuie la
diminuarea muncii la negru și îi încurajează pe oameni să muncească. Creșterea salariului
minim pe economie reprezintă, de asemenea, o motivație esențială pentru ca munca la negru
să fie diminuată, iar oamenii să fie interesați în a-și găsi locuri de muncă legale, și, de ce nu,
să beneficieze de măsuri legale de combatere a șomajului, asistență medicală și contribuții
pentru sistemul public de pensii.
În al doilea rând, Guvernul a luat decizia de a opri majorarea salariului minim de la 1050 lei la
1020 lei. În acest sens ”sindicaliștii susțin că înghețarea creșterii salariului minim brut pe
economie nu este echitabilă pentru angajații din privat, dat fiind faptul că de reducerea cu
cinci procente a contribuției la bugetul de asigurări sociale, în toamna trecută, au beneficiat
exclusiv patronii, iar pentru sectorul bugetar creșterea salarială a fost deja aplicată”, informații
apărute într-un articol on-line al ”Ziarului Financiar Eveniment”4.
Consider că poziția sindicaliștilor, precizată anterior, față de politica Guvernului
privind înghețarea creșterii salariului minim brut pe economie este corectă, deoarece pia ța
muncii, care se află într-o continuă expansiune, propune soluții către promovarea politicilor
1Detaliile citării și redactării referințelor sunt disponibile la adresa: http://www.conta.ro/dictionar_online_Salariul%20de
%20baza%20minim%20brut%20pe%20tara.html

2 Ivan, S. (2015). Cum a evoluat salariul minim, în România ultimilor 16 ani? [Online] Disponibil pe:
http://legestart.ro/cum-evoluat-salariul-minim-romania-ultimilor-15-ani/ [Accesat la data de 10.02.2016]

3 Societatea Academică din România, (s.a.). Pro sau contra majorării salariului minim pe economie [Online] Disponibil pe:
http://sar.org.ro/pro-sau-contra-majorarii-salariului-minim-pe-economie/ [Accesat la data de 10.02.2016]

4 Mirea C, Pascari M. (2015). Pro şi contra creşterii salariului minim. Blocarea salariului minim îi divizează pe protagonişti
ca în vremea discuţiilor despre reducerea TVA [Online] Disponibil pe: http://www.zf.ro/eveniment/pro-si-contra-cresteriisalariului-minim-blocarea-salariului-minim-ii-divizeaza-pe-protagonisti-ca-in-vremea-discutiilor-despre-reducerea-tva14912057 [Accesat la data de 10.02.2016]

1

Rusu Octavia-Andreea
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Domeniul de studiu: Sociologie
An 1, Seria 2, Grupa 3

care să încurajeze profiturile și acumularea de capital. Adoptarea acestor solu ții de către
angajatori nu face altceva decât să mărească numărul locurilor de muncă, dar și a salariilor.
De asemenea, sindicaliștii susțin că majorarea salariului minim pe economie afectează
sectorul privat, nu și pe cel bugetar, unde procentul de stabilire a unor remunerații egale cu
salariul minim brut pe țară este mic.
Un alt argument pro majorării salariului minim în România este acela că, la ora actuală,
România se află printre ultimele dintre țările Uniunii Europene în ceea ce privește salariul
minim pe economie, conform unui articol on-line 5. Conform aceluiași articol, ideea
introducerii unui salariu minim la nivel european a revenit în actualitate în anul 2014. În anul
2015, cel mai mare salariu minim exista în Luxemburg, fiind de aproximativ 1874 euro pe
lună, în România fiind de aproximativ 11 ori mai mic – 179 euro. Atât efortul depus de mediul
de afaceri în a susține financiar creșterea salariului minim brut pe țară, cât și punctele de
vedere pro creșterii salariului formulate și susținute de către marile confederații sunt benefice
salariaților.
Nu în ultimul rând, în contextul argumentelor menționate anterior, inclusiv ”Parlamentul
European a solicitat Comisiei Europene să acționeze pentru a pune în aplicare o legisla ție
privind stabilirea unui venit minim în statele membre ale Uniunii Europene a preveni sărăcia,
corupția, care afecteză zeci de milioane de oameni în spațiul comunitar.”, conform articolului
on-line5 menționat anterior.
În concluzie, mărirea salariului minim pe economie reprezintă un factor benefic pe
piața muncii, fiind în favoarea salariaților, motivându-i pe aceștia să muncească legal.
Totodată, un salariu minim brut pe economie atractiv conduce la diminuarea fenomenului
muncii fără forme legale, la combaterea evaziunii fiscale și la un nivel ridicat de satisfac ție pe
plan financiar al populației. De asemenea, ”creșterea salariului minim este benefică pentru
buget, iar relația este direct proporțională – pe măsura creșterii salariului minim crește și
impactul pozitiv net asupra bugetului general consolidat”, conform unui articol on-line al
BNS (Blocul Național Sindical)6.

5 Epure, A. (2014). Devine o realitate salariul minim la nivelul UE în 2015? [Online] Disponibil pe:
http://www.paginaeuropeana.ro/devine-o-realitate-salariul-minim-la-nivelul-ue-in-2015/ [Accesat la data de 10.02.2016]

6Blocul National Sindical, (s.a.). Scenarii privind impactul cresterii salariului minim [Online] Disponibil pe:
http://ftp.bns.ro/observator/studiu_salariul_minim.pdf [Accesat la data de 10.02.2016]

2