You are on page 1of 15

PRILOG 1: TABELA 1 : UZGOJNO – TEHNIČKA KLASIFIKACIJA STABALA BUKVE

I KLASA - kriteriji za izdvajanje
Karakteris
tika
Porijeklo
Zdravlje
Lišće
Nadžilje

Deblo

Zakrivljen
ost
Usukanost
Rašlja

Debljinska klasa
5-10*, 10-15, 1520

20-30 i 30-50

50-80, 80>

Isključivo
Isključivo sjemensko
Isključivo sjemensko
sjemensko*
Zdravo
i Zdravo i normalno
Zdravo i normalno
normalno*
Zdravo i zeleno*
Zdravo i zeleno
Zdravo i zeleno
Zdravo
i Zdravo i deformisano do 2 m visine od Zdravo i deformisano do 2 m visine od
normalno*
panja
panja
Zdravo, pravno,
Zdravo, pravno, čisto i punodrvno veće od Zdravo, pravno, čisto i punodrvno >1/5 H;
punodrvno* do 1/2 1/5 visine stabla (H); ili ako ima takvu ili ako ima takvu minimalnu dužinu iznad
visine stabla.
minimalnu dužinu iznad deformisanog deformisanog nadžilja (do 2 m visine), ako
Čisto od grana u
nadžilja (do 2 m visine), ako nema indicija nema indicija da bi na tom mjestu moglo
donjoj trećini ili je da bi na tom mjestu moglo biti natrulo i sa biti natrulo i sa tolerancijama na tom
proces čišćenja u
tolerancijama na tom minimalnom dijelu:
minimalnom dijelu:
toku (grane se
zdrave grane do 3 cm
-zdrave grane do 3 cm,
suše) i očekuje se
po 1 zdrava grana manja od 0,15 d -po 1 zdrava grana manja od 0,15 d
njegov nastavak s
(prečnika debla), po 1m dužnom ili po
(prečnika debla), po 1m dužnom ili po
obzirom na
1 sljepica na 2 dužna metra,
1 sljepica na 2 dužna metra,
položaj stabla
po 1 zdrava grana >0,15 d1.3 ako se -po 1 zdrava grana deblja od 0,15 d, ako se
prema susjednim
izrezivanjem (dijela do 2 m) mogu
izrezivanjem (dijela do 2 m) mogu
stablima*
dobiti dva dijela ukupno  1/5 H a
dobiti dva dijela ukupno  1/5 H a
pojedinačno duža od 2 m
pojedinačno duža od 2 m
Ne toleriše se
jednostrana, visina luka manja od 3%
Jednostrana, vis. luka manja od 3% dužine
dužine(1/5 H), na deblu i višestruka iznad
(1/5H). na deblu i višestruka iznad 1/3
1/2 visine stabla
visine stabla
Ne toleriše se
Ne
Ne
Ne toleriše se
iznad 1/2 visine stabla, uz prethodne
Iznad 1/3 visine stabla, uz prethodne
kriterije
kriterije

čiji je broj manji od 1/10 svih živih grana svih živih grana Nadvišeno Ne od boljih stab. suhovrho ili zaraženo se ne toleriše ni u jednoj debljinskoj klasi Oštećenje krošnje Ne toleriše se * Ove karakteristike se odnose na debljinsku klasu 5-10 cm . čiji je broj manji od 1/10 dužine krošnje.* Ne od boljih stabala -Zastračeno.Žljebovito st Ozljeda debla Mrazopuci na Ne toleriše se Ne toleriše se Dubina žlijeba manja od 5% srednjeg prečnika debla Do 5 cm širine horizontalno Dubina žlijeba manja od 5% srednjeg prečnika debla Do 5 cm širine horizontalno Ne toleriše se Ne toleriše se Ne toleriše se Polomljene i suhe grane u gornje 2/3 Polomljene i suhe grane u gornje 2/3 dužine krošnje. prevršeno.

slijedi ugibanje (u narednih 10 godina) Natrulo Natrulo Granato do zemlje. žice manjim od 25% prečnika po dužnom metru Nema ni 2 m sa otkl. nije moguće u donjoj 1/5 H stabla izdvojiti dio debla od 2 m sa do 2 grane debljine < 0. bez čišećenja od grana niti se ono očekuje u narednoj deceniji* Izdanačko Loše formirano a zdravo Jako ozlijeđeno. 30-50 50-80. prorijeđeno. natrulo. 80> Porijeklo Izdanačko Loše formirano a zdravo* Jako ozlijeđeno. Svako natrulo deblo. natrulo ili bolesno Izdanačko Loše formirano a zdravo Jako ozlijeđeno. natrulo ili bolesno Blijedo. žice manjim od 25% prečnika po dužnom metru Šira od 10 cm horizontalno Šira od 10 cm horizontalno Sva stabla sa ovom greškom Sva stabla sa ovom greškom Dužina prelomljenog ovrška >1/5 dužine krošnje ili 1/10 H stabla Dužina prelomljenog ovrška >1/3 dužine krošnje ili 1/5 H stabla Zdravlje Lišće Nadžilje Deblo Zakrivlje nost Usukano st Ozljeda debla Mrazopu c Prevršen o Jednostrano do ½ H ali visina luka veća od 3% dužine ili višestruko zakrivljeno Usukano. prorijeđeno. U donjoj 1/3 visine nema ni 2 m debla sa visinom luka manjim od 5% dužine tog dijela debla Nema ni 2 m sa otkl. slijedi ugibanje (u narednih 10 godina) Natrulo ili deformisano više od 1m Granato do zemlje. slijedi ugibanje (u narednih 10 godina) Blijedo. 10-20 20-30.25 d). nije moguće u donjoj 1/3 H stabla izdvojiti dio debla od 2 m sa do 2 grane debljine < 0.PRILOG 1: TABELA 2: UZGOJNO – TEHNIČKA KLASIFIKACIJA STABALA BUKVE III KLASA .30 ds i tanje od 10 cm ili 2 sljepice (jednaka grani od 0. Svako natrulo deblo Udonjoj 1/3 visine nema ni 2 m debla sa visinom luka manjim od 5% dužine tog dijela debla Granato do zemlje. prorijeđeno. po jednom dužnom metru.kriteriji za izdvajanje Karakteri stika Debljinska klasa 5-10*.25 d). otklon žice veći od 10% prečnika po dužnom metru Sva značajno ozlijeđena i oboljela stabla* Sva stabla sa ovom greškom Da značajno . natrulo ili bolesno Blijedo.25 srednjeg prečnika i tanje od 10 cm ili 2 sljepice (jednaka grani od 0. po jednom dužnom metru.

Suhovrho Zaraženo Da značajno Da značajno Suhi vrh 1/10 dužine krošnje ili 1/20 visine stabla Da i predstoji ugibanje stabla * Ove karakteristike se odnose na debljinsku klasu 5-10 cm Sušenje u 1/5 dužine krošnje Da i predstoji ugibanje stabla .

pravno. ili visine) na kojoj se tolerišu: je proces . u srednjoj trećini od 2/3 H čaprljci i suhe grane tanje od 2 cm i žive grane tanje od 4 cm. Ne toleriše se Ne toleriše se Ne od boljih stabala* Zdravo i normalno Zdrave i zelene Zdravo i deformisano do 1. (grane se suše) i .5 m donjoj 1/3 H. 10-20 20-30. čisto i punodrvno >1/3 H Stablo koje ima takvu minimalnu dužinu iznad deformisanog nadžilja (do 1.na gornjoj trećini od 1/3 H po 1 pršljen grana tanje od 6 cm na 1 dužni metar. manje od 1/10 živih grana.*. U gornjoj ½ H Ne toleriše se Ne toleriše se * U gornjoj 1/3 H uz prethodne kriterije Do 5 cm širine horizontalno Iznad ½ H uz prethodne kriterije Do 5 cm širine horizontalno Najviše dvije polomljene i suhe grane u gornje 2/3 krošnje Ne toleriše se Polomljene i suhe grane u gornje 2/3 krošnje. 30-50 50-80. nema Stablo koje ima takvu minimalnu dužinu živih grana u iznad deformisanog nadžilja (do 1. Zdravo. čisto i punodrvno >1/3 H punodrv.5 m visine) na kojoj se tolerišu: na donjoj trećini od 1/3 H pokoji čaprljak <2 cm. prevršeno ili suhovrho se ne toleriše ni u jednoj debljinskoj klasi* Zaraženo Ne toleriše se . ali na vještičinim metlama) manje od 1/10 svih grana) Zastračeno. Ne toleriše se U gornjoj 1/3 H Zdravo.u srednjoj trećini od 2/3 H čaprljci i suhe očekuje se grane tanje od 2 cm i žive grane tanje njegov od 4 cm.na donjoj trećini od 1/3 H pokoji čaprljak čišćenja u toku <2 cm. 80> Zdravo i Zdravo i normalno normalno* Zdrave i zelene* Zdrave i zelene Zdravo i Zdravo i deformisano do 1 m normalno* Zdravo.5 m Tolerišu se najviše dvije grane sa imelom i Imela i “vještičine metle” se tolerišu. pravno. nastavak* . na gornjoj trećini od 1/3 H po 1 pršljen grana tanje od 6 cm na 1 dužni metar. pravno.PRILOG 1: TABELA 3: UZGOJNO – TEHNIČKA KLASIFIKACIJA STABALA JELE I SMRČE I KLASA -kriteriji za izdvajanje Karakteristik a Zdravlje Iglice Nadžilje Deblo Zakrivljenos t Rašlja Ozljeda debla Oštećenje krošnje Nadvišeno Debljinska klasa 5-10*.

* Ove karakteristike se odnose na debljinsku klasu 5-10 cm .

Na min. bolesno i trulo Blijede i prorijeđene Natrulo i trulo Blijede i prorijeđene Natrulo i trulo Granato do zemlje tako da nije moguće u donjoj 1/3 visine stabla izdvojiti dio debla od 4 m sa najviše 3 grane po dužnom metru. dužini od 3 m visina luka veća od 5% Šira od 10 cm horizontalno Ozljede na žilama zanemariti Ako je započelo blijeđenje iglica i njihovo prorjeđivanje (oboljelo stablo) Ako je dužina prelomljenog vrha > 1/10 dužine krošnje ili >1/20 visine stabla Suhi vrh > 1/10 dužine krošnje ili > 1/20 H Zdrav rak na više od ½ obima debla Svaki bolesni rak . dužini od 3 m >25% d po 1 metru Ako je započelo blijeđenje iglica i njihovo prorjeđivanje (oboljelo stablo) Ako je dužina prelomljenog vrha > 1/10 dužine krošnje ili > 1/20 visine stabla Sva stabla Sva stabla * Ove karakteristike se odnose na debljinsku klasu 5-10 cm Na min. luka >2% ili višestruko zakrivljeno Više od 10 % ds po tekuć. dužini od 3 m visina luka veća od 5% Granato do zemlje tako da nije moguće u donjoj 1/3 visine stabla izdvojiti dio debla od 3 m sa najviše 3 grane po dužnom metru. do 10 cm debljine. Svako natrulo deblo. bolesno i trulo Zdravo a loše formirano Jako ozlijeđeno. 30-50 50-80. metru Ako je od praktičnog značaja* Ako je od praktičnog značaja* Sva stabla Prevršeno Suhovrho Rak Sva stabla Ako je od praktičnog značaja* 20-30. vis. dužini od 3 m >25% d po 1 metru Šira od 10 cm horizontalno Na min. Na min. 80> Zdravo a loše formirano Jako ozlijeđeno.PRILOG 1: TABELA 4: UZGOJNO – TEHNIČKA KLASIFIKACIJA STABALA JELE I SMRČE III KLASA -kriteriji za izdvajanje Karakterist ika Zdravlje Debljinska klasa 5-10*. 10-20 Zdravo uz ostale nedostatke Ozlijeđena i oboljela* Iglice Nadžilje Deblo Zakrivljen ost Usukano Ozljeda debla Oštećenje krošnje Zdravo i deformisano >1 m Proces čišćenja nije započeo niti se očekuje* Deblo nepravilno* Jednostrano. do 10 cm debljine. Svako natrulo deblo.

.

na 1 dužni metar. zakrivljenost. visina luka manja od 2% U gornjoj 1/3 H Zdravo.5 m visine) na kojoj se tolerišu: na donjoj trećini od 1/4 H pokoji čaprljak do 2 cm debljine u srednjoj trećini od 1/4 H čaprljci i suhe grane do 2 cm i žive grane do 4 cm debljine na gornjoj trećini od 1/4 H po 1 pršljen grana tanji od 6 cm. visina luka do 2% U gornjoj 1/3 H uz prethodne kriterije Do 10 cm širine horizontalno. ili je proces čišćenja u toku (grane se suše) i očekuje se njegov nastavak* Zakrivljenos t Rašlja Ozljeda debla Oštećenje krošnje 20-30.TABELA 5: UZGOJNO – TEHNIČKA KLASIFIKACIJA STABALA BOROVA I KLASA .5 m Zdrave i zelene Zdravo i deformisano do 1.PRILOG 1. u gornjoj ½ visine stabla . čisto i punodrvno više od 1/4 visine stabla Stablo koje ima takvu minimalnu dužinu iznad deformisanog nadžilja (do 1.kriteriji za izdvajanje Karakterist ika Zdravlje Iglice Nadžilje Deblo Debljinska klasa 5-10*. čiji je broj do 1/10 od broja živih grana Iznad ½ visine uz prethodne kriterije Do 10 cm širine horizontalno Smolarena stabla na živo uz prethodne uslove Polomljene i suhe grane u gornje 2/3 krošnje.5 m visine) na kojoj se tolerišu: na donjoj trećini od 1/4 H pokoji čaprljak do 2 cm debljine u srednjoj trećini od 1/4 H čaprljci i suhe grane do 2 cm i žive grane do 4 cm debljine na gornjoj trećini od 1/4 H po 1 pršljen grana do 6 cm debljine. pravno. pravno. punodrvno Zdrave i zelene Zdravo i deformisano do 1. čisto i punodrvno više od 1/4 visine stabla Stablo koje ima takvu minimalnu dužinu iznad deformisanog nadžilja (do 1. 10-20 Zdravo i normalno* Zdrave i zelene* Zdravo i normalno* Zdravo. pravno. 30-50 Zdravo i normalno Da. na 1 dužni metar zakrivljenost. 80> Zdravo i normalno Nema živih grana u donjoj 1/4 visine stabla.5 m Zdravo. smolarena stabla ne Polomljene i suhe grane u gornje 2/3 krošnje. čiji je broj do 1/10 od broja živih grana Ne toleriše se Ne Ne* Ne 50-80.

prevršeno.Nadvišeno Ne od boljih Ne Ne stabala* Zastračeno. suhovrho ili zaraženo se ne toleriše ni u jednoj debljinskoj klasi * * Ove karakteristike se odnose na debljinsku klasu 5-10 cm .

PRILOG 1. dužini od 3 m visina luka veća 5% Granato do zemlje tako da nije moguće u donjoj 1/3 H izdvojiti dio debla od 3 m sa najviše 3 grane po m' do 10 cm debljine.TABELA 6: UZGOJNO – TEHNIČKA KLASIFIKACIJA STABALA BOROVA III KLASA -kriteriji za izdvajanje Karakterist ika Zdravlje Iglice Nadžilje Deblo Zakrivljenos t Usukano Ozljeda debla Oštećenje krošnje 5-10*. dužini od 3 m veća od 25% od prečnika. Svako natrulo deblo Na min. dužini od 3 m veća od 25% od prečnika. bolesno i trulo Jako ozlijeđeno. dužini od 3 m visina luka veća od 5% Ako je započelo blijeđenje iglica i njihovo prorjeđivanje . 30-50 50-80. Više od 10% ds po dužnom metru. Ako je od praktičnog značaja* Prevršeno Ako je praktičnog značaja* Sva stabla Suhovrho Sva stabla od Debljinska klasa 20-30. 80> Zdravo a loše formirano Zdravo a loše formirano Jako ozlijeđeno. po 1 metru dužnom Šira od 15 cm horizontalno (bijeli bor) Šira od 20 cm horizontalno (crni bor) Smolarena stabla na mrtvo Ako je dužina prelomljenog vrha >1/10 dužine krošnje ili >1/20 H Sva stabla Ako je dužina prelomljenog (ili suhog) vrha >1/5 dužine krošnje ili >1/10 H Suhi vrh duži od 1/5 dužine krošnje ili 1/10 H * Ove karakteristike se odnose na debljinsku klasu 5 -10 cm Na min. luka veća od 2% ili višestruko zak. bolesno i trulo Blijede i prorijeđene Natrulo i trulo Blijede i prorijeđene Natrulo i trulo Granato do zemlje tako da nije moguće u donjoj 1/3 H izdvojiti dio debla od 3 m sa najviše 3 grane po m' tanje od 10 cm. Ozlijeđena i oboljela* Zdrave Zdravo i deformisano >1 m Proces čišćenja nije započeo niti se očekuje* Deblo nepravilno* Jednostrano. po 1 metru dužnom Šira od 10 cm horizontalno (bijeli bor) Šira od 15 cm horizontalno (crni bor) Smolarena stabla na mrtvo Ako je započelo blijeđenje iglica i njihovo prorjeđivanje Na min. 10-20 Zdravo. vis. Svako natrulo deblo Na min.

NAPOMENA: Prikazana je klasifikacija za klasu 1 i klasu 3. klasificira se kao klasa 2. . Sve ostalo što prema kriterijima ne spada u prvu ili treću klasu.

zakrivljenost debla takva da je visina luka manja od 5 %. dio zdravog. kvaliteta koji odgovara drugoj tehničkoj klasi (trula i natrula debla). Pojedini komadi pri tome ne mogu biti kraći od 4 m. kvaliteta koji se traži za drugu tehničku klasu. ako su ispunjeni oni uslovi I UTK koji se odnose na deblo.5 m) može dobiti. 10-20 cm a) Sva stabla I uzgojno-tehničke klase. . punodrvan dio od bar 3 m * . iz cijela ili iz više komada (izrezivanjem dijela sa greškom). odnosno stabla iz čije a) Stabla III UTK za koja smo sigurni da se iz njihove donje ½ visine ne može dobiti komad minimalne donje 2/3 H ne možemo izdvojiti prav i dužine 3 m. pravnog i punodrvnog debla dužine H/3 i više. 50 – 80. 30 – 50. b) Stabla III UTK iz čije se donje ½ visine može izdvojiti komad dužine 3 m ili više. b) Stabla II i III UTK. a) Sva ostala stabla. neograničeno.J EL A a) Sva stabla I UTK.PRILOG 2: TABELA 1: TKK KRITERIJI TEHNIČKE KLASIFIKACIJE STABALA b) Sva zdrava stabla koja imaju pravno i punodrvno deblo do ½ visine stabla i više* 1 2 3 c) I SMRČA Debljinske klase 20-30. H – ukupna visina stabla 4 . preko 80 cm 5 –10. Pri tome se na dijelu debla minimalne dužine (H/3) tolerišu: u donjoj 1/3: pokoji suhi čaprljak tanji od 2 cm u gornje 2/3: suhe grane do 2 cm debljine i žive grane do 4 cm debljine. u gornjoj 1/3: jedna živa grana do 6 cm debljine po m' ili pršljen takvih grana. a) Stabla III UTK za koja nismo sigurni da se donje ½ visine može dobiti komad minimalne dužine 3 m (jer ne znamo da li greška zatvara). .maksimalno 3 grane na jednom metru dužnom tanje od 10 cm. Na njemu se tolerišu sljedeće greške: .za debljinsku klasu 5-10 cm. .usukanost žice debla manja od 25 % od prečnika po jednom metru dužnom. dijela debla sa zdravim rakom i sl. c) Stabla II i III UTK iz čije se donje 2/3 visine odbacivanjem ili izrezivanjem dijela debla do 1 m mogu dobiti dva pravna i punodrvna dijela debla sa ukupnom dužinom od najmanje H/2 ili većom. a) Preostala stabla II UTK. te da u odbačenom ili izrezanom dijelu greška sigurno «zatvara» a) Stabla II i III UTK koja u donje 2/3 visine imaju bar 3 m dužine pravnog i punodrvnog debla nakon odbacivanja ili izrezivanja natrulog ili ozlijeđenog dijela debla. Stabla II i III UTK iz čije se donje ½ ukupne visine (H). nakon odbacivanja deformisanog nadžilja (do 1.

H – ukupna visina stabla a) Stabla III UTK za koja smo sigurni da se iz njihove donje ½ visine ne može dobiti komad minimalne dužine 3 m. * . tanje od 10 cm. 3 a) a) Sva ostala stabla. b) Stabla III UTK iz čije se donje ½ visine može izdvojiti komad dužine 3 m ili više. Na njemu se tolerišu sljedeće greške: . c. 4 Stabla III UTK za koja nismo sigurni da se donje ½ visine može dobiti komad minimalne dužine 3 m (jer ne znamo da li greška zatvara). . b) Sva zdrava stabla koja imaju pravno i punodrvno deblo do ½ visine stabla i više b. c) 1 Debljinske klase 20-30. ako su ispunjeni oni uslovi I UTK koji se odnose na deblo.za debljinsku klasu 5-10 cm. tanji od 2 cm.PRILOG 2. Pri tome se na dijelu debla minimalne dužine (H/4) tolerišu: zakrivljenost: visina luka manja od 2 %. u gornjoj 1/3 jedna živa grana do 6 cm debljine po m' ili pršljen takvih grana. . nakon odbacivanja deformisanog nadžilja (do 1. kvaliteta koji odgovara drugoj tehničkoj klasi (trula i natrula debla). Stabla II i III UTK. neograničen broj. dijela debla sa zdravim rakom i sl. . 50 – 80. iz cijela ili iz više komada (izrezivanjem dijela sa greškom) dio zdravog.zakrivljenost: visina luka manja od 5 %. u gornje 2/3: suhe grane do 2 cm debljine i žive grane do 4 cm debljine.5 m) može dobiti. Sva stabla I UTK. u donjoj 1/3: pokoji suhi čaprljak. Pojedini komadi pri tome ne mogu biti kraći od 3 m. preko 80 cm 5 –10.maksimalno 3 grane po jdnom metru dužnom. 10-20 cm Stabla II i III UTK iz čije se donje 2/3 visine odbacivanjem ili izrezivanjem dijela debla do 1 m mogu dobiti dva pravna i punodrvna dijela debla sa ukupnom dužinom od najmanje H/2 ili većom. kvaliteta koji se traži za drugu tehničku klasu. 30 – 50.TABELA 2: KRITERIJI TEHNIČKE KLASIFIKACIJE STABALA . Stabla II i III UTK iz čije se donje 1/3 ukupne visine (H). pravnog i punodrvnog debla dužine H/4 i više. odnosno stabla iz čije donje 2/3 H ne možemo izdvojiti prav i punodrvan dio od bar 3 m.usukanost: manja od 25 % od prečnika na jednom metru dužine.B O R O V I TKK a) Sva stabla I uzgojno-tehničke klase (UTK) a. te da u dbačenom ili izrezanom dijelu greška sigurno «zatvara»nestaje - a) Preostala stabla II UTK 2 a) Stabla II i III UTK koja u donje 2/3 visine imaju bar 3 m dužine pravnog i punodrvnog debla nakon odbacivanja ili izrezivanja natrulog ili ozlijeđenog dijela debla.

po jedna zdrava grana tanja od 15 % prečnika debla po m' ili po 1 sljepica na 2 m' jedna zdrava grana deblja od 15 % prečnika debla. Pri tome se na dijelu debla minimalne dužine(H/5) toleriše sljedeće: zdrave grane debljine do 2 cm. 50 – 80. dio zdravog. ako se njenim izrezivanjem (dužina izreza max. dijela debla sa zdravim rakom i sl.B U K V A TKK 5 –10. iz cijela ili iz više komada (izrezivanjem dijela sa greškom).usukanost: manja od 25 % prečnika a) Stabla III UTK za koja nismo sigurni da se donje ¼ visine može dobiti komad minimalne dužine 2 m (jer ne znamo da li greška zatvara). 10-20 cm a) Sva stabla I uzgojno-tehničke klase. c) 1 Stabla II i III UTK iz čije se donje 2/3 visine odbacivanjem ili izrezivanjem dijela debla do 1 m mogu dobiti dva pravna i punodrvna dijela debla sa ukupnom dužinom od najmanje H/2 ili većom. 30 – 50. nakon odbacivanja deformisanog nadžilja (do 2 m) može dobiti. preko 80 cm a) Sva stabla I UTK b) Stabla II i III UTK ako su ispunjeni oni uslovi za I UTK koji se odnose na deblo c) Stabla II i III UTK iz čije se donje 1/4 visine. Na njemu se tolerišu slijedeće greške: .do 2 grane tanje od 30 % prečnika debla ili 2 sljepice po jednom metru dužnom. Debljinske klase 20-30. kvaliteta koji se traži za drugu tehničku klasu a) Stabla III UTK za koja smo sigurni da se iz njihove donje ¼ visine ne može dobiti komad minimalne dužine 2 m. H – ukupna visina stabla b) Stabla III UTK iz čije se donje ¼ visine može izdvojiti komad dužine 2 m ili više. kvaliteta koji odgovara drugoj tehničkoj klasi (trula i natrula debla). pravnog i punodrvnog debla dužine H/5 i više. b) Sva zdrava stabla koja imaju pravno i punodrvno deblo do ½ visine stabla i više. žljebovitost: ispod 5 % srednjeg prečnika.PRILOG 2 . 2 m) mogu dobiti dva dijela minimalnih dužina 2 m a ukupne dužine min.za debljinsku klasu 5-10 cm. 3 %.zakrivljenost: visina luka manja od 5 % . 1/5 visine stabla. . odnosno stabla iz čije donje 2/3 H ne možemo izdvojiti prav i punodrvan 4 dio od bar 2 m dužine. 3 a) Sva ostala stabla. jednostruka zakrivljenost debla ili dijelova debla: visina luka max.TABELA 3: KRITERIJI TEHNIČKE KLASIFIKACIJE STABALA . . a) Preostala stabla II UTK 2 a) Stabla II i III UTK koja u donje 2/3 visine imaju bar 2 m dužine pravnog i punodrvnog debla nakon odbacivanja ili izrezivanja natrulog ili ozlijeđenog dijela debla. * . te da u odbačenom ili izrezanom dijelu greška sigurno «zatvara».