You are on page 1of 7

Ștefan Laura

Sociologie, Seria 2,

Despre Mars
One
-Proiect din sfera privată
-Scop de a transforma
Marte în noua noastră casă
- selecția astronauților
Prin intermediul unui show
TV

• Obiective nerealiste
"Pentru mine ar fi un coşmar să fiu cumva legat de o astfel de farsă care ar
afecta percepţia publică asupra ştiinţei“ - Joseph Roche (2015)

• Câștigul financiar

• Instabilitate

• Transparența donațiilor
și a activității