You are on page 1of 17

ISSN 1512-5785

Godina XVII
Vol.
XVII

TRANZICIJA / TRANSITION
Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest, januar - juni 2015.
Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest, January - Juny 2015.

UDK 330-142
Broj 35
No. 35

Stručni rad
Profesional paper
Arnela Nanić*, Amra Pjanić**

MARKETING PLAN KAO DIO BIZNIS PLANA PRIMJER PROIZVODNOG PODUZEĆA U BiH
MARKETING PLAN AS A PART OF BUSINESS PLAN CASE OF MANUFACTURING COMPANY IN BiH
Abstract
Business plan or biography of the company is one of the key documents that each
company represents, as their future employees and potential investors and the
general public. The business plan is actually our tool for public relations, very
powerful tool. The most important part of any business plan is the marketing
plan. Marketing plan, as part of the business plan of companies, is a precise plan
that defines the steps to be taken to the company achieve its marketing and
business objectives. In the business world everything starts from the idea.
Therefore, it is very important to present and explain our business idea in a
quality and detail way, and to explain step by step how the entrepreneur is
planing to realize his business idea. In addition to the business plan guiding the
operations of each manager, he also serves as a powerful tool for attracting
potential investors, and for "financing a dream come true". This paper will
present the purpose and structure, and the importance of a business plan for each
company, but also an example of business plan for the manufacturing company
created by authors, considering the recommendations of a number of authors
about how to create business plan. Also in this paper will be presented and
Primljeno: 06.07. 2015; Prihvaćeno: 20.07.2014
Recceived: 06-07-2015; Accepted: 20-07-2015
* Mr. Sc. Arnela Nanić, viši asistent, Univerzitet u Bihaću, Ekonomski fakultet Bihać,
arnela.nanic@gmail.com
**Amra Pjanić, bacc.oec., Bihać, amra.pjanic@gmail.com

169

potrebno je uspjeh planirati! Nema malih ideja – sve je moguće ako svoje znanje. odnosno za „finansiranje ostvarenja snova“. kao dio biznis plana preduzeća. Najvažniji dio svakog biznis plana je marketing plan. Plan marketinga.juni 2015. U poslovnom svijetu sve polazi od ideje. biznis plan je pažljivo pisan planski dokument. Keywords: Business plan. proizvodno poduzeće. 35 concise analysis of the financial reports for the same company.Juny 2015. Zato je vrlo važno poslovnu ideju kvalitetno i detaljno prezentirati i objasniti. predstavlja precizan pisani plan koji definiše korake koje treba poduzeti kako bi preduzeće ostvarilo svoje marketinške i poslovne ciljeve. rijetki su oni koji uspiju uštediti određenu sumu novca kojom bi mogli finansirati svoje poslovne ideje. nisku kupovnu moć. Neko je jednom rekao: „Da bi se uspjelo. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. Biznis plan nam ustvari daje odgovor na pitanja: šta planiramo da uradimo i kako to planiramo. posebno biti poduzetnik u „specifičnom“ poslovnom ambijentu kakav je u BiH. vještine i interese usmjerite u unaprijed određenom pravcu. odnosno značaj biznis plana za svako poduzeće. putokaz za uspješno poslovanje! Najjednostavnije rečeno. Procedure osnivanja poduzeća i vrijeme potrebno da se dobiju sve neophodne dozvole dosta su kompleksnije i dugotrajnije nego u ostalim zemljama. kako bi privukli investitore koji će uložiti u relaizaciju iste. UVOD Jasno je da nije lako biti poduzetnik. ali i konkretan biznis plan proizvodnog poduzeća kojeg su kreirali autori uzimajući u obzir preporuke brojnih autora za izradu biznis plana. Možemo reći da je biznis plan zapravo naš alat za odnose s javnošću.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. Ključne riječi: biznis plan. production company. Zbog svega navedenog. U ovom radu biće prikazana svrha i struktura. ali i sveobuhvatan biznis plan. 170 . BiH. Marketing plan. januar . January . Pored toga što je biznis plan vodilja u poslovanju svakog menadžera. također on služi i kao moćan instrument za privlačenje potencijalnih investitora. Sažetak Biznis plan ili biografija poduzeća jedan je od ključnih dokumenata kojim se svako poduzeće predstavlja. izrade kvalitetan. Pored svih osobina koje treba da krase jednog uspješnog poduzetnika važno je naglasiti da poduzetnik u BiH mora biti i izuzetno strpljiv i hrabar i svakako spreman da rizikuje. marketing plan. BiH. te koji je način finansiranja.” Upravo to i jeste biznis plan – ideja vodilja. S obzirom na nizak standard. koji detaljno prezentira našu ideju i plan za njenu realizaciju. veoma je važno da pojedinci koji imaju dobru poslovnu ideju. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. Također u ovom radu biće prikazana i sažeta analiza financijskih izvještaja za isto poduzeće. korak po korak objasniti kako poduzetnik planira svoju ideju pretvoriti u stvarnost. UDK 330-142 Broj 35 No. kako svojim budućim zaposlenicima tako i potencijalnim investitorima i javnosti uopšte. precizan.

XVII 1. januar . Primjenom poslovnog plana u kojem su jasno definisani ciljevi poduzeća i određen vremenski rok za realizaciju istih.Shepherd. proizvodni i plan o ljudskim potencijalima (Hisrich. 35 POJAM. Record (2009.. uz stručnu pomoć i savjete iz oblasti marketinga. interni dokument kojim se služe interni korisnici (poduzetnik.). dobavljači. Često je plan integracija funkcionalnih planova kao što su marketinški..P. biznis plan. Najčeće se biznis planovi koriste kako bi se ideja prezentirala budućim investitorima.. Na mnoge načine poslovni plan podsjeća na cestovnu kartu kazujući poduzetnicima kako na najbolji način doći od A do Ž. p. država). te se detaljno opisuju poslovni ciljevi i planovi poduzeća. Biznis plan je biografija poduzeća u kojoj se predstavlja poslovna ideja. računovodstva. kuda idemo – kakvi su nam planovi za budućnost. kupci. Kada govorimo o svrsi pisanja biznis planova. U razvijenim zemljama poslovni plan često ima i ulogu da privuče sposobne.Peters. zapravo nema jasno definisanog cilja i načina realizacije cilja. 2005.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.C. kako bi se pribavila potrebna financijska sredstva za realizaciju ideje. prava i dr. 2011. s jedne strane. Poslovni plan je pisana izjava koja opisuje i analizira poslovanje i daje detaljne projekcije o budućnosti poslovanja (McKeever. i kako ćemo stići na odredište.). R. Ako ne znamo kuda idemo gdje ćemo ustvari stići? Biznis plan nam govori gdje smo sada – koja je naša trenutna pozicija. D... finansija. unaprijed je osuđeno na propast. financijski. M. p. poduzetnik će lakše doći do konačnog cilja i ostvariti uspjeh u poslovanju. tj. Poslovni plan je pisani dokument koji priprema poduzetnik.P. zaposlenici) kako bi realizirali svoje ciljeve. January .. poslovni plan ili CV poduzeća predstavlja pisani plan poslovnih aktivnosti poduzeća u nekom budućem vremenskom periodu. p. N. Pored pribavljanja potrebnih financijskih sredstva biznis plan ima za cilj da predstavi naše poduzeće javnosti koja upravo na osnovu ovog dokumenta stiče prvi utisak o našem poduzeću.Juny 2015. SVRHA I STRUKTURA BIZNIS PLANA Sve definicije biznis plana zapravo se svode na isto – detaljno razrađen plan budućih poslovnih aktivnosti poduzeća. psihologije. bitno je naglasiti da je biznis plan. Zbog različitih oblasti koje obuhvata. Poduzeće koje nema poslovnog plana. M. a druge strane eksterni dokument putem kojeg poduzeće predstavlja svoju ideju i planove eksternim korisnicima (potencijalni investitori. biznis plan bi trebao pisati sam poduzetnik.A. investitor.. 1995.161. a koji opisuje sve važne vanjske i unutarnje elemente uključene u pokretanje poslovnog pothvata.1) navodi nekoliko osnovnih razloga za pisanje biznis plana:  ako pokrećete novi biznis potreban je plan da bi jasno procijenili svaki aspekt poslovanja i mogućnost uspjeha 171 . p. Biznis plan je smjernica za poduzetnike koja ih usmjerava ka projektovanom cilju. Dakle. poslovni partner. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest.1).D.199.. tj. Poduzetnici mogu misliti: zašto bih trošio vrijeme pripremajući poslovni plan? Odgovor je – ne mogu si priuštiti da ga ne načine (Siropolis. visokokvalificirane kadrove u menadžment poduzeća. Brojni su autori i stručnjaci iz oblasti menadžmenta i poduzetništva dali svoju definiciju i strukturu biznis plana.juni 2015. TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest.gdje želimo biti.. UDK 330-142 Broj 35 No.

1. analiza privredne grane i tržišta  Menadžment i organizacija poslovnog pothvata – tko čini menadžment poduzeća. poslovni partneri. mogli bismo izdvojiti četiri ključna dijela svakog biznis plana:  Opis ideje i poslovnog pothvata – gdje se daje detaljni opis same poslovne ideje. 2. stogo propisane forme za izradu biznis plana.. koji oblik organizacije i sl. 4. financijski izvještaji Tabela 1. 4P poduzeća. J. dobavljače i ostale aktivnosti. Plan vam omogućava lagano ubacivanje vašeg novca u akciju. te kako je organiziran poslovni pothvat. R.. Sadržaj marketinškog plana Dijelovi Izvršni sažetak Svrha Donosi kratak pregled plana kako bi ga uprava mogla brzo pregledati 172 . Svrha biznis plana je najčešće (Grozdanić. 3. plan otplate kredita.. januar . Na osnovu biznis plana naši potencijalni investitori. Plan vas vodi kroz more ekonomije u pravcu vašeg izbora. January .Juny 2015.201): 1..): (1) da se privuku banke i privatni zajmodavci ka poslovnom pothvatu i (2) da se koristi kao ključni dokument za kontiranje i upravljanje razvojem biznisa. navode se misija. odnosno kako stići od ideje do uspješnog poslovnog pothvata.  Marketing plan (tabela 1. Različiti autori navode različite metodologije i strukture biznis planova. 2007. Čitanjem detalja plana imate uvida u pravu situaciju vašeg biznisa. Najvažnije je to da vam daje put koji bi trebalo da slijedite. Plan može biti alat za komunikaciju kada je potrebno da orijentišete prodaju. kupci i ostali stiču prvi dojam o našem poduzeću. Poslovni plan donosi najmanje 4 koristi vlasniku firme (Dostić. Prema tome. Vesić. Plan vam može pomoći u razvoju vas kao menadžera. odnosno šta bi vi željeli da budete.. Plan vam formira budućnost. 35  ako kupujete već postojeći biznis trebate identificirati snage i slabosti kako bi odlučili možete li pretvoriti svoju ideju u uspjeh  ako biznis već postoji i potrebna su vam dodatna financijska sredstva trebat će vam plan da uvjerite potencijalne investitore u uspjeh svoje ideje  ako se prijavljujete za dobivanje sredstava iz jednog od postojećih grantova. banke. kakva je konkurencija. UDK 330-142 Broj 35 No..) – precizan plan koji definiše marketinške ciljeve i strategiju poduzeća (ko su kupci. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. Kada govorimo o strukturi biznis plana važno je napomenuti da nema neke jedinstvene.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. Moguća alternativa je lutanje i vjerovatno promašaj. Ako bismo posmatrali općenito. SWOT analiza)  Financijski plan – detaljan plan finansiranja poslovne ideje. M. M. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. 2002. vizija i ciljevi poduzeća. p. Radojčić. osnovna je svrha izrade biznis plana da nam pruži smjernice kako stići do željenog cilja. p.juni 2015. Također vam može pomoći prilikom iznalaženja rješenja u situacijama koje vam se mogu dogoditi u poslu.

al. poslovnoj naobrazbi i željama III..) prije nego što počnete sa izradom marketing plana trebate napraviti kritičku samoprocjenu vaše trenutne pozicije i pozicije na kojoj želite biti u budućnosti.5) naglašava da biznis plan mora biti koncizan. 68. tko će to učiniti. tržišnog udjela i dobiti. On sugerira 15 koraka koje treba preći u 16 sedmica (tabela 2) koje bi poduzetnici trebali slijediti kako bi izradili poslovni plan.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. Koraci za izradu biznis plana Korak I. str. odnosno uslugu koja najbolje odgovara vašim sposobnostima i željama IV. Prema Recordu (2009.163-165) navodi da bi poslovni plan trebao biti temeljita i objektivna analiza kadrovskih sposobnosti i poslovnih zahtjeva za određeni proizvod ili uslugu. Trenutna marketinška situacija SWOT analiza Ciljevi i problemi Marketinška strategija Programi aktivnosti Budžeti Kontrole UDK 330-142 Broj 35 No.Juny 2015. 35 Marketinška revizija koja donosi podatke o tržištu.. January . OPIS Opredijeliti se za pokretanje vlastitog poduzeća Analizirajte svoju snagu i slabost pridajući posebnu pažnju svom poslovnom iskustvu. organizacija. Odaberite proizvod. On zapravo opisuje stateške ciljeve poduzeća koji će se reačizirati pomoću marketing stategije.. ali istovremeno mora sadržavati što je moguće više informacija. Planiran račun dobiti i gubitka koji predviđa očekivane finansijske rezultate plana Naznačuje kako će se pratiti napredak plana Izvor: Kotler. te jasno definiasno vrijeme do kad se svaki korak treba završiti: Tabela 2. U okviru marketing plana potrebno je izraditi SWOT analizu koja predstavlja veoma važan poduzetnički alat. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. računovodstvo i finansije. Biznis plan treba biti napisan jasno i sažeto.juni 2015. et. proizvodu.: Osnove marketinga. MATE. Naime ona predlaže da se na kartici napišu sljedeće ključne riječi. i da nam ta kartica bude pri ruci kada pišemo biznis plan: Tko? Šta? Gdje? Kada? Zašto? Kako? Koliko? Jedinstveno? Kakva je korist za kupca? Marketing plan jedan je od najvažnijih dijelova biznis plana. kojim poduzetnik ima uvid u vlastite snage i slabosti koje dolaze iz samog poduzeća. II. p... januar . kao i prilike i prijetnje koje dolaze iz okruženja poduzeća. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. p. Trebao bi odrediti strategije za takve funkcije kakve su proizvodnja. te probleme koji će utjecati na te ciljeve Predstavlja široki marketinški pristup koji će se koristiti kako bi se postigli ciljevi plana Određuje što će se učiniti. kada će to biti učinjeno i koliko će koštati.41. marketing. p. konkurenciji i disribuciji Utvrđuje glavne snage i slabosti tvrtke. četvrto europsko izdanje. Zagreb. Pinson (2008. 2006. kao i glavne prilike i prijetnje s kojima se proizvod suočava. a ipak treba da sadrži sve potrebne informacije koje će pomoći budućem investitoru da se odluči finansirati upravo našu ideju. pravni aspekti. Siropolis (1995.P. odnosno uslugu 173 . Istražite tržište za vaš proizvod. Definira ciljeve tvrtke u područjima prodaje.

January . (7) menadžment i kvalifikacije menadžmenta. (5) analiza konkurenata. R. UDK 330-142 Broj 35 No. prema kojoj svaki biznis plan treba da bude sastavljen iz sljedećih dijelova: (1) zvodni dio poslovnog plana. Pored određenih preporuka kako napisati kvalitetan biznis plan važno je skrenuti pažnju i na određene greške koje se prave prilikom izrade biznis planova. (6) marketing strategija. XIII.. (11) financijski plan. (12) dodatak. (3) deficija prioritetnih aktivnosti i provizornog plana.): (1) uvodna stranica.. (7) marketinški plan. X. XVII V... XV.C. (5) organizaciona struktura.. 164-165. (9) prilozi.) daje određene preporuke kako ne napisati biznis plan. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. D.Juny 2015. p. p. naglašavajući njegovu svrhu i njegove izglede Izvor: prilagođeno prema Siropolis. E. (4) analiza tržišta.P i Shepherd. Za koju god od njih se odlučimo pri izradi biznis plana nećemo pogriješiti. Da bi biznis plan uspio u svojoj namjeni da poveća vrijednost novca on mora uvjeriti čitaoca da su četiri osnovna aspekta pravilno pokrivena. 210.Da će menadžment biti sposoban i efikasan .. Naime. (4) finansiranje i budžet. (6) rizici i pretpostavke. 35 Prognizirajte svoj udio na tržištu. plan marketinga i plan finansija. (9) organizacijski plan.28-30) predlaže sljedeću strukturu biznis plana: (1) sažetak. Blackwell tvrdi da biznis plan mora pokazati sljedeće: . TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest.. (3) analiza industrije. IX. (2) sažetak. Peters. Khera (2008. XI. p. Još jedna sveobuhvatna struktura biznis plana koja detaljno razrađuje svaki dio biznis plana zasebno podrazumjeva da svaki biznis plan treba da sadrži sljedeće dijelove: (Hisrich. (2) strateška vizija. i (7) prilozi. (2004. 2011. (2) profil poduzeća. str.A. (8) finansije. (5) plan proizvodnje.juni 2015.D. ako je moguće Odaberite mjesto za svoje poduzeće Izradite proizvodni plan Izradite plan marketinga Izradite organizacijski plan Izradite svoj pravni plan Izradite računovodstveni plan Izradite plan osiguranja Izradite računalni plan Izradite financijski plan Napišite uvodno pismo sažimajući svoj poslovni plan. (10) procjena rizika. (4) opis pothvata. januar .ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.cit. (3) ciljevi. (6) operativni plan.Da postoji potreba na tržištu na našim proizvodom/uslugom . N. VII. Jedna od priznatih metodologija izrade biznis plana u svijetu je metodologija prema UNIDO metodologiji.Da je proizvod ili usluga kvalitetan 174 . op. XIV. VI. Prema tome postoje različite strukture i metodologije za izradu biznis plana.127. VIII. ako smo svoju ideju uspješno prezentirali kroz nekoliko osnovnih podplanova: plan menadžmenta i organizacije. P. XII. Tako Blackwell.

iskustva i znanja u proizvodnji hladnjaka. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. energije što potvrđuje nedavno završen dizajn hladnjaka širine 60 cm i energetske klase A++ i njegova uspješna prezentacija na svjetskom sajmu tehnike i tehnički dostignuća IFA 2013.1.juni 2015. januar . KM .Ne postoji jasna linija razvoja. p. održan u Berlinu. pridobije nove kupce te da se proširi na trzište cijele Evrope. Svi ovi aparati posjeduje potrebne certifikate: RoHS. XVII - TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. u preko 36 zemalja EU. dodatno proširi postojeće kapacitete i u budućnosti zadrži postojeće kupce. Rusije. ● Finansije. Faure. EMC . niti prognoze o profitu .Juny 2015.Podnosioci biznis plana nisu dobro opisali tržište za svoj proizvod niti su zainteresirali potencijalne investitore 2. tako da preko 95% ukupne proizvodnje je plasirano na tržišta van BiH. Zbog izuzetnog geografskog položaja. Glavna orjentacija je OEM proizvodnja (original equipment manufacturer).. E. Končar. proizvodi Bira dd su izuzetno cijenjeni ne samo na prostorima zemalja bivše Jugoslavije već na proizvodima Bira dd možemo danas naći vodeće svjetske brendove kao što su: Electrolux. Poduzeće -opšte informacije o biznisu poduzeća Fabrika je osnovana i sagrađena 1982. Putem internacionalnog tendera 2004. LVD CB. ● Menadžment i organizacija 3.d. Misija kompanije je da nastavi trend razvoja. godine Bira je postala dio Robot grupacije u čijem sistemu i danas uspješno posluje.000 jedinica aparata godišnje.opšte informacije o biznisu preduzeća.Davanje previše tehničkih informacija od kojih će mali broj biti uistinu razumljiv za čitaoca .. Sjeverne Afrike i Bliskog istoka! Vizija kompanije: postati lider u proizvodnji hladnjaka na tlu Evrope. Birini proizvodi prate vodeće trendove u dizajnu i potrošnji el. U tom periodu pa do danas investirano je više od 30 mil. 35 Da će planirana financijska sredstva biti dovoljna da se ispune sve potrebne obaveze Najčešće greške koje se prave prilikom izrade biznis planova su (Blackwell. SA8000. Bira d.. Shaublorenz. January . UDK 330-142 Broj 35 No. zapošljava 300 radnika i ima proizvodni kapacitet od 600. Zanussi. BIZNIS PLAN NA PRIMJERU PROIZVODNOG PODUZEĆA BIRA DD BIHAĆ Biznis plan preduzeća Bira dd Bihać prikazan je kroz četiri cjeline: ● Poduzeće . godine kao integralni dio Gorenje grupacije.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. TUV.129. Haier. ● Marketing.): . dizajnirano i implementirano 2 različita ranga proizvoda (širine 54 i 60 cm). CE. 175 .

Prema Marušić (2006. U tom smislu marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti pridobijanja (osvajanja) novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća. odredi ciljna tržišta na kojima će preduzeće da posluje. cijena. January . vrijeme isporuke X X X X Nakon analize vanjskog okruženja i identificiranja osnovnih mogućnosti i prijetnji za poslovanje slijedi analiza internih sposobnosti poduzeća koja zajedno sa 176 . njihova očekivanja i razočarenja i (2) Upoznavanje svoje konkurencije – njihove jake i slabe strane. Tabela 3. Marketing plan Marketing plan je jedan od najvažnijih dijelova biznis plana. p. kanala distrubucije i promocije (marketing mix) kako bi preduzeće odgovorilo potrebama i željama kupaca. 35 3.juni 2015. utvrdi konkurentske prednosti preduzeća i na tim prednostima definiše tržišnu (marketing) strategiju. Marketing plan je plan svih marketing aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih proizvoda i usluga.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. što se postiže istraživanjem tržišta. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. Kina) X Lojalnost kupaca X Prepoznatljivost robne marke / brend X Tehnologija X Inovacija u proizvodnom procesu Kursna razlika (dolar / eur) X X Cijena repromaterijala I energenata Novi dizajn proizvoda / nova tržišta. Marketing plan u biznis planu treba da ostvari sledeće ciljeve: utvrdi potreba potrošača. Da bismo mogli planirati dalji razvoj posla moramo izvršiti analizu vanjskog i unutrašnjeg okruženja firme (tabela 3). UDK 330-142 Broj 35 No. inače nema svrhe da ga izrađuje.15) od plana marketinga poduzeće treba da ima neke koristi. Analiza vanjskog okruženja i identificiranja mogućnosti i prijetnji Vanjsko okruženje Pad kupovne moći stanovništva (recesija) Šansa Prijetnja X Konkurencija (Turska. kupci Nelojalna konkurencija Fizički faktori Infrastruktura. Fokusira se na potrošača i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe..Juny 2015. i pomogne u izboru najbolje kombinacije karakteristika proizvoda.2. Glavne zadaće uspješnog plana marketinga jesu: (1) Upoznavanje svojih potrošača/klijenata/korisnika – ono što im se sviđa i ne sviđa. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. januar .

jedinica / godišnje) te se lakše može adaptirati na nove tržišne uslove. Iako recesija predstavlja jednak problem i za njenu konkurenciju ipak. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. Tabela 4. January . Poznati su ogromni penali kod velikih sistema u slučaju kašnjenja što Biru čini superiornijom u odnosu na Turske i Kineske proizvođače na tlu Evrope. UDK 330-142 Broj 35 No. povoljni krediti. Primjera radi. Libher. konkurencija se uspjela brže oproraviti (subvencije države.Juny 2015. 177 . Jeftina i kvalitetna radna snaga je ono što Biru čini i dalje atraktivnom kao proizvođača. 2007 g Kina je ukupno proizvodila cca 30 mil. snaga Bire dd je njena veličina u poređenju sa velikim svjetskim proizvođačima (prosječni kapacitet je 1 mil. Candy). povoljne kursne razlike) i uzeti veći tržišni udjel na tlu Evrope (Kina) što predstavlja direktnu prijetnju Biri! Takođe porastom robne razmjene Evropa – Kina došlo je do enormnog pada cijene transporta (50%) što njihove proizvode čini konkurentnijim na tlu Evrope. Uglavnom se radi o “low cost “ proizvodima na kojima sve češće vidimo A brendove (Bosh. SWOT analize bez koje je nemoguće zamisliti poslovno planiranje. Primjetna je tendencija seljenja evropskih proizvođača / kupaca na tlo Kine odnosno porast učešća OEM proizvodnje u ukupnoj svjetskoj proizvodnji. Geografski položaj omogućuje nevjerovatno kratak period realizacije narudžbe od momenta njenog dobivanja do trenutka isporuke kod krajnjeg kupca. Indesit. januar . 35 eksternom analizom treba da pruži neophodne informacije za provođenje tzv.juni 2015. proizvoda za domaćinstvo. u proizvodnji Stepen zadovoljstva kupaca Kvalitet proizvoda Nivo profita koji ostvaruje posao Znanje i Iskustvo Snaga X X X X Stručna radna snaga Jeftina radna snaga Stepen iskorištenosti kapaciteta / produktivnost X X Slabost X X X Financijski resursi X Dostupnost dodatnih fondova Jak sistem prikupljanja kredita X X Analiza pokazuje da je Bira dd još uvijek pod utjecajem recesije koja je počela 2009 godine.identifikacija snaga i slabosti Interno okruženje Diferencijacija proizvoda Fleksibilnost. Cilj provođenja interne analize jeste otkrivanje faktora i karakteristika poduzeća koje predstavljaju snage. Zanussi. Danas učešće kineskih proizvođača je preko 60 mil. Electrolux. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. odnosno slabosti a od kojih će zavisiti mogućnost za uspješnu realizaciju poslovnog poduhvata (tabela 4). S druge strane. Mille. Analiza unutrašnjih faktora poslovanja.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.

Tabela 5.transport i komunikacije Segmentacija i analiza tržišta Veliki broj kupaca Geografski položaj Novi tržišni segmenti Diverzifikacija u nove poslove Slabosti Neiskorištenost proiz. Beko u Rumuniju. p. B-Čičić.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. EUR / USD Privredni bum Kine sa EU Relativno nepoznat vlastiti brend na tržištu EU Preseljenje konkurencije u zemlje sa jeftinom random snagom (Gorenje u Srbiju. Infrastruktura.M.Brkić. kao i prilike i prijetnje koje dolaze iz okruženja. i ova naliza pomaže strateškim menadžerima u donošenju odluka vezanih za uspostavljanje balansa između negativnih i pozitivnih trendova iz okruženja sa sposobnostima (nedostacima) preduzeća (Tihi. UNUTARNJA ANALIZA Snage Investije i moderna fabrika Fleksibilnost u isporukama Fleksibilnost u proizvodnji Stručna i jeftina radna snaga Kvalitet proizvoda Tradicija i znanje u proizvodnji Dobre reference (Electrolux) Širok proizvodni program Superiorna tehnologija Prilike Nova tehnologija Inovacija u proizvodnom programu.114). Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. 35 Pored toga. šanse (Oportunities) i prijetnji (Threats).kapaciteta Nedostupnost dodatnih fondova Financijski resursi / nepovoljni krediti Porast proizvodnih troškova Konflikti unutar organizacije Zaostajanje u istraživanju i razvoju Prijetnje Ekonomska kriza Velik broj konkurenata Nelojalna konkurencija Negativna kursna razlika. fleksibilnost u isporukama (MOQ – minimum order Qty).. odnosno napraviti SWOT analizu poduzeća. tržištu i konkurenciji (Renko..57). UDK 330-142 Broj 35 No. SWOT.juni 2015. p. te utvrditi vlastite snage i slabosti poduzeća. Osnovni je cilj SWOT analize da se iskoriste snage poduzeća kao i prilike koje nam dolaze iz vanjskog okruženja. geografski položaj (Lead time 3 dana za EU zemlje / kina 90 dana) je čini još uvijek interesantnom naročito u vreme sezone proizvoda koje proizvodi (April – August).. 2006. kvalitet proizvoda (Electrolux). Indesit u Tursku) Porast domaće konkurencije 178 . ali i da se minimiziraju slabosti poduzeća te izbjegnu opasnosti iz okruženja. širi aparati) što je čini konkurentnijom u odnosu na kineske i turske proizvođače. U isto vreme Bira radi dodatne investije na dizajn novih proizvoda što će omogućiti da u narednom period “pobjegne” u viši rang proizvoda (veći energetski razred. SWOT je akronim od riječi snage (Strenghts).N. Da bi se izradila kvalitetna strategija marketinga bilo kojeg poduzeća neophodno je napraviti kritičku samoprocjenu. januar . N. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest.Juny 2015. January . slabosti (Weaknesses). Bez obzira na to što je u strateškome upravljanju prisutna već desetljaćima njezina je važnost u oblikovanju pravilne strategije marketinga i dalje velika i to ponajprije zahvaljujući činjenici da je usmjerena prema analizi organizacije.

548.927 1. XVII UDK 330-142 Broj 35 No.548 30.518 421.761. E.990 4.087 35.259 1. s druge strane ostvareni rashodi su iznosili 15.302.458.241.204 0 6.272.724.200.888 1.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.754 24. kratkorocna potrazivanja Potrazivanja od kupaca Potrazivanja za PDV Aktivna vremenska razgranicenja 11.501 0 28. Financijska analiza je prvo pitanje na koje treba obratiti veliku pažnju kod izrade biznis plana.962 0 31. 35 TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest.247 2.083 6.697 23.215 0 1066 25.511 24. Prema bilansu uspjeha poduzeća Bira (tabela 7) u 2012 god ostvareni prihodi iznosili su 11.632 0 0 1.023 B.657.143 47.juni 2015. January .657.995 899.Juny 2015.895 19.906. C D.3.985.096 18.336.565.958 35. Bilans stanja AKTIVA A 2011 B 1 2 3 4 C.791 1.204 1.642. Tabela 6.074 KM.575.659.958 35.254 55.357.967 1.700.579.804 KM.215 28.241.204 0 11. najveći dio prihoda dolazi od poslovnog učinka odnosno od prodaje proizvoda.769 0 0 0 6.705. 1 2 3 4 5 KRATKOTRAJNA IMOVINA Zalihe Gotovina.103.886 0 38.249.121 2.273 KM. 1 NEUPLACENI 0 2013 POTRAZIVANJA ZA UPISANI KAPITAL DUGOTRAJNA IMOVINA Nematerijalna imovina Materijalna imovina Finansijska imovina Dugorocna razgranicenja A 1 2 3 4 A 2012 0 0 31.128 17. januar .958 35.063 1.614.657 35. Nepovljna vladina politika Usporen tržišni rast 3. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest.050 8.075 MANJINSKI INTERESI DUGOROCNA REZERVISANJA ZA RIZIKE DUGOROCNE OBAVEZE KRATKOROCNE OBAVEZE Obaveze prema dobavljacima 179 0 0 3.249.471.875.460.680.232. Ostvareni gubitak od poslovnih aktivnosti u ovom period iznosi 4.841.503.368 8.444.465 35.444.912 28.161 0 1809 28. Finansije U ovom dijelu urađena je financijska analiza poduzeća za period od 2011-2013.801.075 25. u strukturi rashoda najznačaniju poziciju zauzimaju materijalni troškovi u iznosu od 11.570 11.858. bilans uspjeha i "Cash flow" (protok gotovine).000 12.285.617.249.754 0 1066 .499 KM.150 9.873.782.858.505 9. Najvažniji segmenti financijske analize su: bilans stanja.329.024 22.692 D E UKUPNA AKTIVA IZVANBILANCNI ZAPISI PASIVA KAPITAL I REZERVE Upisani kapital Rezerve Nerasporedjena dobit Gubitak do visine kapitala 42.

496 0 2.sredstava Neto dobit neprekinutog poslovanja 180 2011 26.223 15.067 0 76.830 2.215.741 0 0 4.706 57.995 0 59 0 0 353.113.726 0 1.823 0 2013 13.625 184. Bilans uspjeha A.880 38.843.634 291.704.709 11.994 0 634.753 0 3.489.758 11.456.759 2.942 13. 35 TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest.460.938 0 3.073.132 19.035 429.594.845 0 78.346.362.921 337.820 2.949 42.374 0 905.Juny 2015.434 8.655 287.273 181.sredstava I Rashodi iz osnova uskladjivanja vrij.469 33.655 11.649 3.710 866.691.106. januar .304.400 550.956 31.218.524.764.891.368 40.905.141 194.943 935. XVII 2 3 UDK 330-142 Broj 35 No.550.905 427.875.095 2.370 24. Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 8. January .639 867 77.614.962 0 338.330 1 389. 1 2 3 4 5 6 POSLOVNI PRIHODI Prihodi od prodaje robe Prihodi od prodaje ucinaka Prihodi od aktiviranja ili potrosnje robe i ucinaka Ostali prihodi POSLOVNI RASHODI Nabavna vrijednost prodate robe Materijalni troskovi Troskovi placa Troskovi proizvodnih usluga Amortizacija Vrijednosno usklađivanje i rezervisanje 7 Nematerijalni troskovi 8.518 0 5.193 3.305 3.1.724.302.804 62.894 625. Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka Dobit od poslovnih aktivnosti Gubitak od poslovnih aktivnosti D.919 34.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.230 29.271 0 3.439 427.612.juni 2015.458. B.571.416.522 9.435.570 .2.430 10.872 29.455 1.462 194.200.095.042 18.361. UKUPNA PASIVA H IZVANBILANCNI ZAPISI Izvor: poslovna dokumentacija poduzeća 8.886 0 0 155. Kratkorocne finansijske obaveze Ostale kratkorocne obaveze 4 Obaveze za PDV F PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA G.501 0 Tabela 7.572 0 0 0 0 1.074 3.503.593.321 180.500 23.263.210 2.074 123.033.200 357.431 0 6.149 155.577 0 2012 11.257 26.400 27.070.480.875 0 833.165 0 5. FINANSIJSKI PRIHODI E FINANSIJSKI RASHODI Dobit od finansijske aktivnosti Gubitak od finansijske aktivnosti Dobit redovne aktivnosti Gubitak redovne aktivnosti F Ostali prihodi I dobici G Ostali rashodi I gubici Dobit po osnovu ostalih prihoda I rashoda Gubitak po osnovu ostalih prihoda I rashoda Prihodi iz osnova uskladjivanja vrij. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest.661 8.

udio kratkotrajne imovine se smanjuje. Udio zaliha u ukupnoj imovini za 2011 godinu iznosio je 20.895 1.336. Dugoročne obaveze se smanjuju.25% u 2011 godini. Kako dugotrajne za 2. Zalihe se smanjuju za 45. Osnovna je varijabla horizontalne analize vrijeme.657.od toga najvise kratkoročno finansijske obaveze.724.962 31.juni 2015.617. Što se tiče obaveza tu dolazi do smanjenje.godini i iznosi 21.84%. 74.378 1. Vertikalna analiza pokazuje postotni udio pojedinih pozicija u ukupnoj vrijednosti aktive.33%.86% tako i kratkotrajne.254 Horizontalna analiza u 2012 godini pokazuje smanjenje ukupne imovine za 9.995 6. Horizontalna analiza prati nastale vrijednosne promjene svih pozicija financijskih izvještaja za određeni vremenski period.godini se smanjuju za 53%. a u 2013 20.873.912 25.511 KRATKOTRAJNA IMOVINA 11.godini također dolazi do smanjenja ukupne imovine za 24%.000 0 KRATKOROĆNE OBAVEZE 9.659.103. Za razliku od dugotrajne imovine.90%.357.575.378 0 0 4.48%.761. Dugoročne obaveze u 2012. Horizontalna analiza bilansa stanja GODINA 2011 2012 2013 DUGOTRAJNA IMOVINA 31. 4.194.20%.700.247 8.42 %. kao i potraživanja od kupaca za 47.godini taj udio iznosi 79.738.888 POTRAŽIVANJA OD KUPACA 2.Juny 2015.61%.232. od toga najviše se odnosi na smanjenje dugotrajne imovine za 7.2%.886 38.86%. Tabela 8.570 0 Izvor: poslovna dokumentacija poduzeća U okviru analize financijskih izvještaja poduzeća Bira dd urađena je horizontalna i vertikalna analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha poduzeća (tabela 8).68%.738. Dok je kod vertikalne analize bilansa uspjeha ukupni prihod osnovna baza za poređenje. U 2013.329.285.194.58%. kako bi se odredio trend pojave kroz posmtarani vremenski period. January .875.51% u 2012.a potraživanja od kupaca se smanjuju za 34.990 UKUPNA IMOVINA 42.505 1.096 1.74%.518 28.050 6. a kratkoročne se takodjer smanjuju za 36. jer prati promijene u nekoliko vremenskih perioda.501 ZALIHE 8. u 2012. dok se taj udio povećao u 2012.657.642.460.368 9.036 4. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest.godini taj udio se smanjuje te iznosi 14.458.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.8%.godini iznosi 26.taj udio u 2011.036 4.967 12. januar .927 DUGOROČNE OBAVEZE 3. dugoročne iznose 0.godini 25.godini a u 2013. XVII J Neto gubitak neprekinutog poslovanja K Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak L UDK 330-142 Broj 35 No. U 2013. kao i smanjenje kratkotrajne imovine. Dugotrajna imovina se povećava.15%. tako 181 . udio dugotrajne imovine je iznosio 73.801.548.259 4.65%. Također dolazi do smanjenja zaliha za 2.dok se kratkoročne obaveze povećavaju za 29. 35 TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. odnosno pasive.

a u 2012.54 109. dok u 2013.78%. Ali neto gubitak se smanjuje 100% . Horizontalna analiza bilansa uspjeha Godina 2011 Prihodi 26.16%.46%. iz godine u godinu.724. u 2012.60 52.738.02%.66%. u 2012. Udio neto dobitka je u 2013.17 74.149 29. Neto gubitak u odnosu na 2011 godinu se povećao za 12.godini udio dugoročnih obaveza je 8.godini se smanjuju i udio kratkoročnih obaveza je 19.362. od toga najviše materijalni troškovi.juni 2015.47%.godini 0.godini iznosi 0%.67%.571. te iznosi 5.036 Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 2012 11. Rashodi su se smanjili za 47. January .25%. a u 2013. Potraživanja od kupaca u 2012. Razlog tome.18%. također i prihodi od prodaje robe za 38.98 83. Neto gubitak se povećava.378 0 2013 13.92%.23%.905.godini udio rashoda je 110%.godini je 41.4%. 35 u 2011.42%. Udio prihoda u 2011. dok u 2013.257 Rashodi 29.dolazi do povećanja.919 34. UDK 330-142 Broj 35 No.263.51%.taj udio kratkoročnih obaveza je 33. 182 .godini. Rashodi se povećavaju.godini u odnosu na 2011.72%.godini taj udio se smanjuje i iznosi 4.942 19.34 61. je prodaja stalnog sredstva (zgrade). a u 2013.godini 139.804 62.55%.godinu se smanjuju i iznosi 3. a u 2013.godini 12. januar . Kratkoročne obaveze se povećavaju u 2012.02 100 0 Dobici od prodaje stalnih sredstava 100 0 100 Horizontalna analiza bilansa uspjeha pokazuje da su se ukupni prihodi u 2012 godini značajno smanjili za 57.035.710 0 4.6%. Udio u 2011. dok u 2013.194.21%.97 2013 52. dok su se prrihodi od prodaje robe na stranom tržistu povećali za 9.03 66. taj udio se povećava naredne godine i iznosi 137.758 15. Također su se smanjili finansijski prihodi za 16. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. Tabela 9.074 Finansijski prihodi 40. Iz prikazanog bilansa uspjeha vidljivo je da preduzeće posluje sa gubitkom. U 2011.2%.godini dugorocne obaveze su izmirene.97%.455 Neto dobitak 0 Neto gubitak 4.503.godini je 0.570 0 8.706 Prihodi od prodaje robe 57. najviše prihodi od prodaje učinka.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol.godini je 0.33 0 112.godini je iznosio 15.Juny 2015. U 2013 godini ukupni prihodi su se također smanjili za 47.940 Godina Prihodi Prihodi od prodaje robe Rashodi Finansijski prihodi Neto dobitak Neto gubitak 2011 100 100 100 100 100 100 2012 42.97%.302.943 1. a neto dobitak povećava. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest.273 33.

Kada je u pitanju struktura biznis plana nema strogo propisane forme.Juny 2015. ali se 183 . Osnovna svrha biznis plana jeste da prezentiranjem svoje poslovne ideje ubjedimo potencijalne investitore da ulože svoj novac u realizaciju upravo naše poslovne ideje. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest.DIJELOVA SKLAD. stvara novu vrijednost uz pretpostavku rizika i neuspjeha.REPROMATER. Visoko stručni mladi inžinjeri svakodnevno skupljaju dragocjeno znanje i iskustvo od starijih kolega koji su u ovoj oblasti više od dvije decenije. DIREKTOR PROIZVODNJA UVOZ . koristi biznis plan kao instrument za realizaciju svoje poslovne ideje. januar . Biznis plan je interni i eksterni doment. UDK 330-142 Broj 35 No.4.IZVOZ SIROVINSKI POGON I LAKIRNICA IZOLIRANJE I PLASTIKA VAKUMIRANA NABAVA PRODAJA SKL. FINANCIJE PLAN I ANALIZA KONTROLA OBEZBEĐ. Na shemi 1 koja slijedi prokazan je organogram poduzeća Bira dd. jer ga koriste inetrni i eksterni stakeholderi poduzeća.juni 2015. 35 3. Kako bi zadržali konkurentnost ovo preduzeće je prinuđeno držati korak sa tehnologijom u ovoj oblast a zajedno sa tim i obučavati vlastiti kadar.d. Organogram poduzeća Bira d. January .: Shema 1. Menadžment i organizacija Zaposleni u Biri predstavljaju spoj mladosti i iskustva. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. DRUŠTVENI STANDARD ANALITIČAR UVOZA IZVOZA BRIZGANA PLASTIKA EPS PRIPREMA PROIZVODNJE ODRŽ. Poduzetnik – po definiciji osoba koja je inovator. uz pretpostavku da poduzeće raspolaže sa ograničenim resursima i naravno uz pretpostavku rizika.GOTOVI PROIZVODA MONTAŽA I MONTAŽA II RAZVOJ KONTROLA PRAVNA I OPŠTA SLUŽBA FINANSIJE RAČUN.zacrtanog cilja. U biznis planu detaljno se opisuje poslovna ideja i precizno se utvrđuje plan realizacije te ideje. I REZ.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. ENERGETIKE ALATNICA I TRANSPORT LABORATOIJA Izvor: Priredio autor ZAKLJUČAK Poslovni plan ili putokaz za poduzeće je pisani dokument koji pokazuje kako od tačke A – sadašnjeg stanja stići do tačke B .

januar . (2011). 5. London.. R. Ovo je jedan klasičan primjer kako uspješna poslovna ideja nije uspjela pronaći riješenje u promjenjenim tržišnim uvjetima i nedostatku poslovnog ambijenta zemlje u kojoj proizvodi. – Peters. J. (2006). posebno za proizvodna poduzeća. 35 uglavnom preporučuje da svaki biznis plan mora da sadrži: opće informacije o poslovnoj ideji. plan marketinga. te istovremena pojava drugih velikih proizvođača iz Kine i Turske pomognuti raznim izvoznim subvencijama svojih zemalja. Iako posjeduje proizvod koji je atraktivan za tržište. Po uzoru na gore navedeno Bira dd gradi svoj put ka poslovnom uspjehu. McKeever. tradiciju i kvalitet te sve druge tehničke pretpostavke. How to Write the Business Plan of Your Dreams. Bira je nažalost bila prisiljena odustati od svoje poslovne ideje i tridesetogodišnje tradicije u proizvodnji rashladnih aparata. Menadžment malog i srednjeg poduzetništva. REFERENCE 1. How to Write a Business Plan. R. UDK 330-142 Broj 35 No. D. M. Radojčić. Adeco. Plan marketinga. ovaj poslovni subjekt je bio prisiljen zaustaviti svoje proizvodne pogone.A. 7.. s naglaskom na nedovoljnu podršku države i podsticaje proizvodnji. Rusije i Sjeverne Afrike. 3.U isto vreme možemo vidjeti da i pored toga ovaj privredni subjekt nastavlja svoju poslovnu misiju a potvrda toga je prisutnost njenih proizvoda na preko 36 različitih zemalje Evrope. Biznis plan za početnike.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. Iz priložene analize može se vidjeti da određeni tržišni poremećaji izazvani sveopćom recesijom su u dobrom mjeri usporili razvoj ovog privrednog subjekta (operativni gubitak cca 4 mil. Vesić. MATE. R. Grozdanić. Dostić. Zagreb.P. (2004). M. Nakon šest godina teške borbe sa opisanim problemima i uz činjenicu da je u BiH još uvijek izuzetno nepovoljan poslovni ambijent. te financijski plan. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. M. Osnovni razlog za to je recesija koja je pogodila tržište na kojem nastupa poduzeće Bira. Blackwell. Tehnički fakultet u Čačku. Zagreb. Berkeley. 4. Khera Communicatons. M. plan menadžmenta i organizacije. (2008). Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest.Juny 2015.D. Khera. Ekonomski fakultet Sarajevo. CA Nolo. Najveći problem je svakako nekonkurentnost proizvoda na svjetskom tržištu i neiskorištenost proizvodnih kapaciteta što za rezultat ima izostatnak marže / profita i enorman rast direktni troškova proizvodnje u odnosu na proizvedenu količinu. 2. E..juni 2015. M.P. Business Enterprise Guide: How to Prepare a Business Plan. sedmo izdanje. Hirich. Kogan Page. 184 . (2005). drugo izdanje. –Shepherd. (2007). U takvim uvjetima proizvodnje Birinih hladnjaka nastao je ogromni financijski gap između troškova proizvodnje aparata i njegove prodajne cijene. Poduzetništvo. Marušić. January . KM). 6. (2002).

pdf (04. 7th Edition.http://www. B.. Record. Writing a Winning Business Plan. XVII TRANZICIJA / TRANSITION Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bukarest. UDK 330-142 Broj 35 No. treće izmjenjeno i dopunjeno izdanje. (2008). N. naklada Ljevak. N.Juny 2015. N.M. (2009). Renko. četvrto izdanje. Marketing. redaktori (2006).2015.) 14. (2009). January .02. Zagreb 12. 185 . Strategije marketinga 2.izdanje. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Poslovna dokumentacija poduzeća Bira dd. Sarajevo.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/Export_Consortia/Annex_7_Guide_to_the_ Business_Plan. MATE.juni 2015.C (1995). CA: out of Your Mind.Čičić. Tustin. M.. Menadžment malog poduzeća. L. 9. Pinson. Vitez-Tuzla-Zagreb-Beograd-Bucharest. Tihi. – Brkić. 13.unido. Siropolis. Zagreb 11. januar . Bihać.ISSN 1512-5785 Godina XVII Vol. Anatomy of a Business Plan: The Step-by-step Guide to Building Your Business and Securing Your Companys Future. Oxford: How to Books 10. 35 8.