You are on page 1of 19

UNIUNEA

EUROPEANĂ

de securitate şi militar. monetar. economic. cu competenţe suprastatale în domenii diverse.Uniunea Europeană Uniunea Europeană (UE) este o organizaţie internaţională de tip regional. fiind rezultatul unei evoluţii în construcţia europeană care a început în anul 1951 cu scopul de a se crea o piaţă economică unică a Europei occidentale. iar în ultimele decenii a evoluat spre o Uniune integrată şi lărgită. legislativ şi judiciar. precum politic. financiar. 2 . care să asigure totodată libera circulaţie a capitalului şi a forţei de muncă.

Toate acţiunile pe care le întreprinde se bazează convenit pe toate tratate. în mod voluntar şi democratic. Aceste acorduri sunt obligatorii din punct de vedere juridic şi stabilesc obiectivele UE în domeniile sale de activitate. cărora de au comun acord.Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. 3 . statele asupra membre.

Alături de aceste ţări. Germania. Ţările fondatoare ale UE sunt Franţa. Belgia. pe parcursul timpului. Italia. 4 . înfiinţată în anul 1951.Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică. respectiv Croaţia. Olanda şi Luxemburg. ultimele fiind România şi Bulgaria. în anul 2007. alte 22 de state. socială şi economică. au aderat. în anul 2013. care este compusă din 28 ţări.

considerată şi “veacul de aur al Comunităţii”  Tratatul de la Paris . Danemarca.25 martie 1957 .intrarea în vigoare a Politicii Agricole Comune (PAC)  1 iulie 1968 .constituirea Comunităţii Economice Europene(CEE) şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice(EURATOM)  Convenţia de la Stockholm - ianuarie 1960 - constituirea Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - membri - Marea Britanie.18 aprilie 1951 . Elveţia. Austria.mijlocul anilor ’70). Norvegia şi Portugalia  30 iulie 1962 .9-10 decembrie 1974 - adoptarea deciziilor cu privire la reuniunile sistematice ale 5 . Prima etapă (1951 .constituirea Uniunii Vamale  Summit-ul de la Paris .constituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)  Tratatele de la Roma . Suedia.

relansând construcţia europeană.semnarea acordurilor de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)  19 iunie 1990 .17-28 februarie 1986 – semnarea Actului Unic European (AUE).semnarea acordurilor Shengen  Consiliul European de la Maastricht .adoptarea deciziei privind crearea Uniunii Europene 6 .9-10 decembrie 1991 .începutul anilor ’90)  Summit-ul de la Bremen .Evoluţia Uniunii Europene  A doua etapă (mijlocul anilor ’70 .relansarea cooperării monetare prin crearea unui sistem monetar european (SME)  Luxemburg şi Haga . atât din punct de vedere economic.6-7 iulie 1978 . care modifică tratatele de bază ale CEE. care avea nevoie de un nou imbold. cât şi din punct de vedere instituţional  29 mai 1990 .

în contextul perspectivelor de extindere  Summit-ul de la Lisabona .  2 mai 1992 . A treia etapă (1992-2004)  7 februarie 1992 - semnarea Tratatului de la Maastricht. politică externă şi de securitate comună.adoptarea Agendei 2000. cooperare în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne.semnarea Acordului privind Spaţiul Economic European  16 iulie 1997 . prevede politici comune.23-24 martie 2000 adoptarea Strategiei Lisabona 7 . intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993  Tratatul formarea de la Uniunii Maastricht Europene cu (Tratatul piaţă UE) internă. uniune economică şi monetară. document fundamental în care Comisia Europeană propune direcţiile majore de reformă a politicilor comunitare.

semnarea noului Tratat al UE.prezent)  Roma .intrarea în circulaţie a monedei unice în cele 12 ţări participante la zona euro  23 iulie 2002 . 1 ianuarie 2002 .expirarea Tratatului cu privire la constituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). având ca principal obiectiv îmbunătăţirea gradului de transparenţă şi de eficienţă a deciziilor şi a acţiunilor comunitare  Lisabona . ca are ca obiectiv fundamental consolidarea capacităţii de funcţionare a Uniunii prin creşterea eficienţei 8 .29 octombrie 2004 .13 decembrie 2007 . încheiat pe o perioadă de 50 de ani  Consiliul European de la Bruxelles – 22-23 martie 2005 revizuirea Strategiei Lisabona  A patra etapă (2004 .semnarea Constituţiei Uniunii Europene.

promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă.17 iunie 2010 adoptarea Strategiei EUROPA 2020  Creştere inteligentă . socială şi teritorială  Iniţiativa „O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă” 9 .promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. în măsură să asigure coeziunea economică.Evoluţia Uniunii Europene  Consiliul European de la Bruxelles .dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi pe inovare  Iniţiativa „Uniunea Inovării”  Iniţiativa „Tineretul în mişcare”  Iniţiativa „O Agendă digitală pentru Europa”  Creştere durabilă . mai ecologice şi mai competitive  Iniţiativa „Resurse eficiente pentru Europa”  Iniţiativa „O politică industrială pentru era globalizării”  Creştere favorabilă incluziunii .

Polonia.1981 .Croaţia 10 .  Prima extindere .2004 .România.1996 . Spania  A patra extindere . Letonia. Ungaria  A şasea extindere .Grecia  A treia extindere . Finlanda. Bulgaria  A şaptea extindere – 2013 . Extinderea integrării europene (integrarea pe orizontală) reprezintă extinderea geografică şi constă în aderarea de noi membri  Etape ale integrării geografice (Valuri de aderare) Membri fondatori: 1957 . Lituania. Estonia. Malta.Austria.Portugalia. Germania. Slovenia. Cehia.Danemarca. Italia.2007 .1986 . Irlanda.Cipru.1973 .Franţa. Belgia. Slovacia. Olanda şi Luxemburg. Marea Britanie  A doua extindere . Suedia  A cincea extindere .

pe care statele membre decid să le îndeplinească. prin extinderea ariilor politicilor comune întărirea caracterului supranaţional al Comunităţii.Integrarea pe verticală (procesul de adâncire a integrării statelor în UE) a demarat în anii ’50 şi vizează două aspecte majore: creşterea progresivă a obiectivelor comune. prin utilizarea sistemului de vot majoritar şi prin creşterea rolului Parlamentului European (instituţie în care sunt reprezentaţi direct cetăţenii europeni) 11 .

în domeniile ce nu ţin de competenţa sa exclusivă.competenţele neatribuite Uniunii aparţin statelor membre  Principiul subsidiarităţii. care stă la baza delimitării competenţelor Uniunii . care stă la baza exercitării competenţelor Uniunii. potrivit căruia Uniunea acţionează prin conţinut şi forme care nu depăşesc ceea ce este 12 . utilizat în exercitarea competenţelor.Principii ale Uniunii Europene Principii fundamentale  Principiul atribuirii. dar prin intervenţia Uniunii obiectivele de amploare pot fi mai bine îndeplinite  Principiul proporţionalităţii.

politică de securitate comună)  Principiul dezvoltării durabile  Principiul “poluatorul plăteşte” daunele provocate mediului  Principii privind viaţa democratică a Uniunii Europene  Principiul egalităţii democratice  Principiul democraţiei reprezentative  Principiul democraţiei participative Principii bugetare şi financiare Principiul deschiderii în activitatea instituţiilor comunitare 13 . Principiul cooperării loiale între Uniune şi statele membre  Principiul solidarităţii reciproce în diferite domenii (politică externă.

Uniunea Europeană . scop. legislativ. monetar. financiar. de securitate şi militar 14 . economic. într-o manieră coerentă şi solidară.misiune. a relaţiilor dintre statele membre şi dintre popoarele acestora Scopul Uniunii Europene  crearea unei uniuni integrate şi lărgite în spaţiul european. judiciar. obiective Misiunea Uniunii Europene  crearea unei zone europene dezvoltate din punct de vedere economic şi social. care să contrabalanseze dezvoltarea şi influenţa mondială a SUA  organizarea. care să aibă competenţe asupra tuturor statelor în domenii diverse precum politic.

Uniunea Europeană . prosperitate şi libertate pentru cei peste 500 de milioane de cetăţeni ai săi într-o lume mai dreaptă şi mai sigură” Obiectivele specifice ale Uniunii Europene  Promovarea progresului economic şi social  Afirmarea identităţii Uniunii Europene pe scena internaţională  Dezvoltarea unei zone de libertate. scop.misiune. securitate şi justiţie  Existenţa şi consolidarea sa în baza dreptului comunitar 15 . obiective Obiectivul general al Uniunii Europene  “Pace.

simbol al Uniunii.începând cu 1 ianuarie 1999. Sigla monedei este inspirată de litera epsilon ( ɛ) a alfabetului grecesc şi de prima literă a cuvântului Europa. preludiul celei de a patra părţi a simfoniei a IX-a de Ludwig van Beethoven. Cele două linii paralele simbolizează stabilitatea. Fiecare stat membru îşi păstrează imnul naţional. 16 .Simboluri ale Uniunii Europene  Drapelul .  Ziua de 9 mai . adoptat ca imn european în anul 1985. formează un cerc. Euro a devenit moneda unică europeană.  Imnul . în cadrul Consiliului European de la Milano.ziua Europei. simbolizând popoarele Europei. din iunie 1985.  Moneda unică Euro . Bancnotele şi monedele Euro au fost puse în circulaţie începând cu 1 ianuarie 2002.“Odă bucuriei”. în amintirea declaraţiei Schuman din 1950. Numărul 12 este simbolic şi nu indică numărul de state membre.douăsprezece stele galbene pe fond albastru.

Domenii de activitate ale Uniunii Europene  Afaceri economice şi monetare  Afaceri instituţionale  Afaceri maritime şi pescuit  Agricultură  Ajutor umanitar  Audio-vizual şi mass-media  Buget  Cercetare şi inovare  Comerţ exterior  Concurenţă  Consumatori 17 .

formare.Domenii de activitate ale Uniunii Europene  Cultură  Dezvoltare  Drepturile omului  Educaţie. tineret  Energie  Extindere  Fiscalitate  Fraudă  Întreprinderi  Justiţie  Libertate şi securitate 18 .

Domenii de activitate ale Uniunii Europene  Mediu  Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale  Piaţa internă  Politica externă şi de securitate  Politica regională  Relaţii externe  Sănătate publică  Siguranţă alimentară  Societate informaţională  Transport  Vamă 19 .