You are on page 1of 24

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Programul de studii: MK-ZI

PROIECT STATISTIC LA
ECONOMIA SERVICIILOR

Coordonator:

Studenta:

Lector dr. univ. UNTARU Elena - Nicoleta

MUSEI Larisa - Mihaela
Anul: II
Grupa: 8142

2016

ANALIZA ȘI PREVIZIUNEA
SERVICIILOR DE TURISM ÎN
ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

1. Analiza evoluției serviciilor de turism

în perioada 2005 – 2014
1.1. Analiza numărului de turiști sosiți în România
Tabel 1.1. Numărul turiștilor în România
Turiști
români
(persoane)
4.375.185
4.836.196
5.420.968
5.659.416
4.865.545
4.726.414
5.514.907
6.030.053
6.225.798
6.551.339

An
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Turiști
străini
Total
(persoane) (persoane)
1.429.911 5.805.096
1.379.832 6.216.028
1.550.957 6.971.925
1.465.891 7.125.307
1.275.590 6.141.135
1.346.343 6.072.757
1.516.699 7.031.606
1.656.436 7.686.489
1.717.355 7.943.153
1.914.570 8.465.909

Tabelul 1.1. evidențiază o creștere de la an a numărului de turiști sosiți în România. Astfel,
de la un număr de 5.805.096 turiști în 2005, se ajunge, în 2014, la 8.465.909 de turiști.

Figura 1.1. Evoluția numărului turiștilor în România

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE TURIȘTI
Turisti romani

Turisti straini

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figura 1.1. evidentiază o creștere a numărului de turiști, însă nu în totalitate. După cum se
poate observa din grafic, perioda de criză s-a resimțit asupra turismului românesc, astfel că în 2009
numărul de turiști scade de la 7.125.307 la 6.141.135 ca mai apoi, în 2012, să ajungă la 7.031.606
turiști.

Tabel 1.2. Numărul unităților de cazare
An
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Nr. unități
de cazare
4.226
4.710
4.694
4.840
5.095
5.222
5.003
5.821
6.009
6.130

În Tabelul 1.2. este evidențiată o creștere a unităților de cazare din România. Numărul
unităților de cazare ajunge în 2014 la 6.130, față de 4.226 câte erau în 2005.
Figura 1.2. Evolutia numarului de unitati de cazare in Romania

NUMĂRUL UNITĂȚILOR DE CAZARE
7000
6000
5000

4000

4694

4840

5095

5222

4710

5003

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5821

6009

6130

2012

2013

2014

4226

3000
2000
1000
0
2005

Figura 1.2. evidențiază o creștere a unităților de cazare, cu o abatere in 2011 – an considerat
a fi provocator și complex pentru industria turismului marcat de criza economică prelungită.1 și o
scădere aproape insesizabilă în 2007.
Tabel 1.3. Ponderea turiștilor după naționalitate

An
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ponderea Ponderea
turiștilor turiștilor
români
străini
(%)
(%)
75,4
24,6
77,8
22,2
77,8
22,2
79,4
20,6
79,2
20,8
77,8
22,2
78,4
21,6
78,5
21,5
78,4
21,6
77,4
22,6

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

În Tabelul 1.3. este evidențiată diferența dintre totalul turiștilor români și totalul turiștilor
străini în perioada 2005 – 2014. Rezultatele nu sunt constante deoarece, dacă în anul 2005 ponderea
turiștilor străini în totalul turiștilor era de 24,6%, în 2014 această pondere ajunge la 22,6%, scăzând,
astfel, cu două procente.
O cauză a acestei scăderi a numărului de turiști străini poate fi explicată prin decizia
acestora de a vizita alte obiective turistice în afara celor românești.
În sens invers, ponderea turiștilor români crește cu două procente - de la 75,4% în 2005 la
77,4% în 2014.
În opinia mea, la baza acestei creșteri a ponderii turiștilor români a stat criza economică
financiară, și implicit, scăderea veniturilor populației, care au renunțat la vacanțele în străinătate în
favoarea celor autohtone.

1

http://www.foodandbar.ro/cum-a-aratat-turismul-in-2011/

Tabel 1.3. Indicatori absoluți, relativi și medii pentru numărul de turiști în
România

yi

∆i/1

∆i/i-1

Ii/1

2005

5805096

0

0

100

100

0

0

2006

6216028

410932

410932

107,08

107,08

7,08

7,08

2007

6971925

1166829

755897

120,10

112,16

20,10

12.16

2008

7125307

1320211

153382

122,74

102,20

22,74

2,20

2009

6141135

336039

-984172

105,79

86,19

5,79

-13,81

2010

6072757

267661

-68378

104,61

98,89

4,61

-1,11

2011

7031606

1226510

958849

121,13

115,79

21,13

15,79

2012

7686489

1881393

654883

132,41

109,31

32,41

9,31

2013

7943153

2138057

256664

136,83

103,34

36,83

3,34

2014

8465909

2660813

522756

145,84

106,58

45,84

6,58

Ii/i-1

Ri/1

Ri/i-1

Valori
absolute

Valori
relative 𝑦

̅

∆̅

̅
R

0,04

Ritmul de
creștere

1,04

Indicele
dinamicii

Indicatori medii

295.645,9

Indicatori relativi

6.945.940,5

Ani

Indicatori absoluți
Număr
total de Modificări absolute
turiști

Se observă din Tabelul 1.3. că numărul de turiști a crescut continuu până în anul 2009, când
criza economică începe să se resimtă în țara noastră. În anul 2009, numărul de turiști scade cu
984.172 față de anul precedent, 2008. În 2010, numărul de turiști continuă să scadă până în 2011.
Începând cu anul 2011, toate valorile sunt pozitive, având loc o creștere continuă.
Pe întreaga perioadă analizată se observă o creștere medie a numărului de turiști sosiți în
România de aproximativ 6.945.941 persoane. Sporul mediu calculat este de 295,645,9. Tot în acest
tabel, indicele mediu calculat al numărului de turiști este 1,04 (sau 104%), ceea ce o indică o
creștere medie anuală de 4% de la an la an.

Tabel 1.4. Indicatori relativi pentru numărul de unități turistice din România

Ani

Nr. unități
de cazare

Ii/1

Ii/i-1

Ri/1

Ri/i-1

2005

4.226

100

100

0

0

2006

4.710

111,45

111,45

11,45

11,45

2007

4.694

111,07

99,66

11,07

-0,34

2008

4.840

114,53

103,11

14,53

3,11

2009

5.095

120,56

105,27

20,56

5,27

2010

5.222

123,57

102,49

23,57

2,49

2011

5.003

118,39

95,81

18,39

-4,19

2012

5.821

137,74

116,35

37,74

16,35

2013

6.009

142,19

103,23

42,19

3,23

2014

6.130

145,05

102,01

45,05

2,01

În ceea ce privește numărul unităților de cazare, analizat în Tabelul 1.4., se observă o
creștere continuă, cu excepția anului 2007 când a avut loc o scădere insesizabilă de 16 unități,
respectiv cu 0,34% mai puțin față de 2006 și cu excepția anului 2011 când are loc o scădere de
4,19% față de anul precedent.
Pe parcursul perioadei analizate, valoarea medie a numărului de unități de cazare este de
5.175 de unități.
Cea mai mare creștere se înregistrează în anul 2012, când are loc o creștere de 16,35% față
de anul precedent. O explicație pentru acest fapt poate fi ieșirea parțială din criză a României, care
au încurajat construirea și constituirea de noi unități hoteliere.
O altă explicație poate fi atragerea de investitori străini care, aleg să investească în turismul
românesc, România fiind o țară foarte bogată în obiective turistice.

Tabel 1.5. Indicatori absoluți, relativi și medii pentru valoarea investițiilor (mil. RON) în
turismul românesc
Indicatori

Indicatori relativi

Indicele

Ritmul de

absolute

dinamicii (%)

creștere (%)

Valori

relative

Ri/1 𝑦

̅ ∆̅ 𝐼

̅

̅
R

1,00

0,00

yi

∆i/1

∆i/i-1

Ii/1

2005

936,6

0

0

100

100

0

0

2006

1.249,2

312,6

312,6

133,38

133,38

33,38

33,38

2007

1.600,9

664,3

351,7

170,93

128,15

70,93

28,15

2008

1.993,4

1.056,8

392,5

212,83

124,52

112,83

24,52

2009

1.353,3

416,7

-640,1

144,49

67,89

44,49

-32,11

2010

1.528,2

591,6

174,9

163,16

112,92

63,16

12,92

2011

1.134,2

197,6

-394

121,10

74,22

21,10

-25,78

2012

1.223,3

286,7

89,1

130,61

107,86

30,61

7,86

2013

872,7

-63,9

-350,6

93,18

71,34

-6,82

-28,66

2014

946,1

9,5

73,4

101,01

108,41

1,01

8,41

Ii/i-1

Ri/i-1

1,06

Modificări

Valori

absolute

medii

1283,79

nete

investițiilor

Ani

Valoarea

Indicatori absoluți

Tabelul 1.5. o creștere a investițiilor cu abateri în anii 2009, 2011 și 2013 când se
înregistrează valori negative.
Cea mai mare valoare a investițiilor se înregistrează în anul 2008, când valoarea acestora
crește cu 112,83% față de perioada inițială. În 2008, granițele României cu cele ale Uniunii
Europene s-au deschis, astfel că investitorii s-au grăbit să valorifice turismul românesc pentru a-i
atrage pe străini.

În 2009 are loc o scădere a investițiilor în turismul românesc cu 32,11% față de anul
precedent. Practic, valoarea investițiilor scade cu 640,1 mil. RON. Treptat, până în anul 2014,
valoarea investițiilor ajunge la o valoare apropiată față de cea initială, din 2005.
În perioada analizată, valoarea initială este de 936,6 mil. RON în 2005, iar în 2014 valoarea
investițiilor ajunge la 946,1 mil. RON. Deși valorile sunt apropiate, pe parcursul celor 10 ani,
investițiile cresc și scad, cunoscând multe fluctuații, care în opinia mea, nu sunt benefice pentru
industria turismului românesc.
În medie, pe perioada analizată, valoarea investițiilor a fost de 1.283,79 mil. RON. Sporul
mediu calculat este de 1,06. Tot în acest tabel este calculat indicele mediu care este egal cu 1%
(sau 100%) ceea ce înseamnă o valoare constantă a investițiilor, iar ritmul mediu de evoluție este
egal cu 0.

Figura 1.3. Evoluția numărului turiștilor în România

EVOLUȚIA INVESTIȚIILOR NETE IN TURISM
2500

2000

1993,4

1600,9

1500

1528,2
1353,3

1249,2
1134,2
1000

1223,3

936,6

872,7

946,1

500

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tabel 1.6. Mărimea absolută a populației ocupate în România, a populației ocupate în turism
și ponderea celei din urmă în mărimea celei dintâi

Ani

P.O. în
România

P.O. în turism

Ponderea
P.O. în
turism (%)

2005

8.390.400

132.800

1,58

2006

8.469.300

134.000

1,58

2007

8.725.900

155.500

1,78

2008

8.748.000

145.547

1,66

2009

8.410.700

151.210

1,80

2010

8.371.300

161.885

1,93

2011

8.365.500

169.153

2,02

2012

8.569.600

172.115

2,01

2013

8.530.600

175.006

2,05

2014

8.431.700

180.568

2,14

Tabelul 1.6. prezintă evoluția populației ocupate în turism respectiv, evoluția populației
ocupate în turism în raport cu populația ocupată din România. Astfel, de la un număr de 132.800
persoane ocupate în turism în 2005, se ajunge la un număr de 180.568 persoane în 2014. În privința
procentului, pe parcursul perioadei analizate, ponderea crește de la 1,58% în perioada inițială, la
2,14% în perioada finală.
De asemenea, se observă un traseu schimbător al populației ocupate în România, cel mai
probabil din cauza crizei economice, pe când populația ocupată în turism prezintă o creștere
constantă cu excepția anului 2008.

Figura 1.4. Evoluția P.O. în România în raport cu P.O. în turism

POPULAȚIA OCUPATĂ ÎN ROMÂNIA ÎN RAPORT CU
POPULAȚIA OCUPATĂ ÎN TURISM
P.O. in Romania

P.O. in turism

9000000
8900000
8800000
8700000
8600000
8500000

8400000
8300000
8200000
8100000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

În concluzie, toate aspectele analizate – numărul de turiști (români și străini), unitățile de
cazare, sumele investite, populația ocupată în turism – au cunoscut creșteri pe perioada analizată
dar și scăderi.
După analizele făcute, se constată că turismul românesc a cunoscut de-a lungul intervalului
de timp 2005 – 2014 perioade de expansiune, și perioade de recesiune.

2. Corelația între evoluția serviciilor de turism și
gradul economico-social de dezvoltare în România

Tabel 2.1. Corelația legăturii între Produsul Intern Brut în economie și populația ocupată
în turism.

PIB Ani

miliarde lei
-

P.O. în
turism

xi * yi

x2

y2

2005

288,9

132.800

38.365.920

83.463,21

17.635.840.000

2006

344,6

134.000

46.176.400

118.749,2

17.956.000.000

2007

416

155.500

64.688.000

173.056

24.180.250.000

2008

514,7

145.547

74.913.040,9

264.916,1

21.183.929.209

2009

501,1

151.210

75.771.331

251.101,2

22.864.464.100

2010

522,6

161.885

84.601.101

273.110,8

26.206.753.225

2011

557,3

169.153

94.268.966,9

310.583,3

28.612.737.409

2012

587,5

172.115

101.117.562,5 345.156,3

29.623.573.225

2013

777

175.006

135.979.662

603.729

30.627.100.036

2014

900

180.568

162.511.200

810.000

32.604.802.624

Total

5.409,7

1.577.784

878.393.184,3 3.233.865

251.495.449.828

În urma calculelor efectuate, s-a constatat că r este 0,89, ceea ce semnifică o legatură directă
și puternică între Produsul Intern Brut și populația ocupată în turism. Cu alte cuvinte, Produsul
Intern Brut influențează populația ocupată în turism, deoarece creșterea economiei, reflectată în
PIB, antrenează o dezvoltare a serviciilor în turism, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă.

Tabel 2.2. Corelația legăturii între Produsul Intern Brut în economie și volumul investițiilor
în turism

Investiții nete în
Ani

PIB
- mld. lei -

turism
-

xi * yi

x2

y2

mil. RON -

2005

288,9

936,6

270.583,74

83.463,21

877.219,56

2006

344,6

1.249,2

430.474,32

118.749,2

1.560.500,64

2007

416

1.600,9

665.974,4

173.056

2.562.880,81

2008

514,7

1.993,4

1026.002,98

264.916,1

3.973.643,56

2009

501,1

1.353,3

678.138,63

251.101,2

1.831.420,89

2010

522,6

1.528,2

798.637,32

273.110,8

2.335.395,24

2011

557,3

1.134,2

632.089,66

310.583,3

1.286.409,64

2012

587,5

1.223,3

718.688,75

345.156,3

1.496.462,89

2013

777

872,7

678.087,9

603.729

761.605,29

2014

900

946,1

851.490

810.000

895.105,21

Total

5409,7

12.837,9

6.750.167,7

3.233.865

17.580.643,73

În urma calculelor efectuate, s-a constatat că r este -0,33, ceea ce semnifică o legatură
moderată și inversă între Produsul Intern Brut și investițiile nete în turism. Cu alte cuvinte, dacă
valorile investițiilor cresc, valoarea Produsului Intern Brut scade deoarece investițiile în turism
reprezintă o sumă de bani, care se va aloca, într-o măsură, din Produsul Intern Brut.
Totuși, PIB-ul nu este afectat într-o măsura mare, ci într-o măsură moderată deoarece
investițiile în turism prezintă o parte mică din acesta.

Tabel 2.3. Calcularea coeficientului de corelație a rangurilor Spearman
Regiunea

Nr. locurilor
de cazare

Nr. turiști

Rx

Ry

d2

Nord-Vest

28.991

972.856

3

4

1

Centru

60.597

1.953.022

2

1

1

Nord-Est

26.055

812.880

6

5

1

Sud-Est

100.888

1.178.132

1

3

4

Sud-Muntenia

28.348

706.229

4

7

9

București-Ilfov

20.983

1.630.262

7

2

25

Sud-Vest Olteania

18.815

484.860

8

8

0

Vest

26.611

727.668

5

6

1
42
Spearman = 0,75

Tabel 2.4. Calcularea coeficientului de corelație a rangurilor Kendall
Regiunea

Nr. locurilor
de cazare

Nr. turiști

Rx

Ry

Pi

Qi

Nord-Vest

28.991

972.856

3

4

4

3

Centru

60.597

1.953.022

2

1

6

0

Nord-Est

26.055

812.880

6

5

3

2

Sud-Est

100.888

1.178.132

1

3

3

1

Sud-Muntenia

28.348

706.229

4

7

1

1

Bucuresti-Ilfov

20.983

1.630.262

7

2

2

0

Sud-Vest Olteania

18.815

484.860

8

8

0

1

Vest

26.611

727.668

5

6

0

0

19

8

Kendall = 0,39

La nivel regional, legătura dintre numărul locurilor de cazare și numărul turiștilor este
moderată, coeficienții de corelație a rangurilor Spearman și Kendall calculații fiind pozitivi.

3. ANALIZA COMPARATIVĂ A DEZVOLTĂRII
SERVICIILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA CU CELE DIN ALTE
ȚĂRI
Tabel 3.1. Numărul locurilor de cazare în diferite state
Anul/
Tara

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ROM

283.194

287.158

283.701

294.210

302.755

311.698

278.503

285.488

303.236

308.997

BUL

221.144

247.016

266.613

271.672

281.353

276.621

274.733

301.140

302.433

314.257

ESP

3.063.734

3.074.833

3.116.941

3.159.053

3.237.810

3.301.576

3.390.704

3.414.798

3.437.362

3.482.983

FRA

5.759.099

5.703.754

5.736.966

5.769.307

5.865.238

5.020.463

5.014.118

5.013.188

5.049.726

5.109.884

ITA

4.350.533

4.499.671

4.485.581

4.649.050

4.598.682

4.698.852

4.742.064

4.762.601

4.728.180

4.849.432

GER

3.326.540

3.329.191

3.210.413

3.270.770

3.231.019

3.286.962

3.323.998

3.326.576

3.326.821

3.318.592

AUT

926.078

934.671

948.960

958.484

964.567

959.779

981.301

979.329

981.070

993.554

NOR

487.197

493.126

498.363

499.349

511.897

511.546

510.316

516.243

573.070

575.295

GRE

777.610

786.891

790.956

804.429

1.094.718

1.125.758

1.111.242

1.204.845

1.207.394

1.238.586

Tabelul 3.1.evidențiază situația locurilor de cazare în diferite state europene cu diferite
situații economice în perioada 2005 – 2014.
Luând ca reper anul 2008, anul în care criza s-a resimțit cel mai puternic în întreaga Europa,
constatăm că în rândul țărilor analizate, România se află, din păcate pe penultimul loc, fiind
subclasată de Bulgaria. În altă ordine de idei, primul loc în oferirea locurilor de cazare îl ocupă
Franța.
Figura 3.1. Situația locurilor de cazare in anul 2007

NUMĂRUL LOCURILOR DE CAZARE ÎN ANUL 2007
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000

2000000
1000000
0
Romania Bulgaria

Spania

Franta

Italia

Germania Norvegia

Grecia

Tabel 3.2. Sosirile turiștilor în diferite state (milioane)

Anul/
Țara
România
Bulgaria
Spania
Franța
Italia
Germania
Austria
Ungaria
Grecia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,3
1,8
50,1
83,3
50,2
99
8,4
3,6
6

4,8
2,2
56,7
84,9
51,8
101,6
8,9
3,8
6,2

5,4
2,5
57,8
86,5
53,2
103,2
9,4
4
7

5,6
2,7
56,4
87,1
53,7
105,9
9,7
4,1
7,1

4,8
2,3
54,4
88,1
54,3
103,4
10
3,9
10

4,7
2,2
55,6
89,1
55
107,1
10,4
3,9
9,3

5,5
2,5
55,4
107,1
56,2
113,4
10,7
3,9
8,5

6
2,8
52,3
106,5
54,9
116,7
11,1
4,6
6,9

6,2
3
51,8
107,6
53,5
117,9
11,1
4,9
7,3

6,5
3,1
55,1
106,8
54,9
122
11,4
5,5
7,4

Tabelul 3.2. prezintă numărul sosirilor turiștilor în diferite state europene cu diferite situații
economice în perioada 2005 – 2014.
Luând ca reper anul 2014, constatăm că în rândul țărilor analizate, România este subclasată
de Ungaria și Bulgaria și se apropie de Grecia ca număr al sosirilor turiștilor. Primele locuri sunt
ocupate de Franța și Germania.
Figura 3.1. Situația sosirilor turiștilor în anul 2014 (milioane)
SITUAȚIA SOSIRILOR TURIȘTILOR ÎN 2014
140
120
100
80
60
40
20
0

4. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI SERVICIILOR
DIN ROMÂNIA
Previzionarea evoluției investițiilor în turismul românesc

I.

Tabel 4.1. Valoarea investițiilor în tusimul românesc

Valoarea investițiilor
Ani

nete în turism
- mil. RON -

2005

936,6

2006

1.249,2

2007

1.600,9

2008

1.993,4

2009

1.353,3

2010

1.528,2

2011

1.134,2

2012

1.223,3

2013

872,7

2014

946,1

Previzionarea prin metoda sporului mediu:
̅*t 𝑦
̃𝑖 = y1 + ∆
∆̅ =

yn -y1
n-1

Astfel: ∆̅ =

946,1-936,6
10-1

= 1,06 mil. RON,

ceea ce înseamnă că în perioada analizată (2005 – 2014), valoarea investițiilor a crescut, în medie
cu 1,06 mil. RON pe an.

Tabel 4.2. Ajustarea seriei de date și prognoza pentru perioada 2015 – 2017

Ani

Valoarea investițiilor
nete în turism
- mil. lei RON -

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

936,6
1.249,2
1.600,9
1.993,4
1.353,3
1.528,2
1.134,2
1.223,3
872,7
946,1

2015
2016
2017

-

t

̅*t 𝑦
̃𝑖 = 𝑦1 + ∆

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

936,6
937,66
938,72
939,78
940,84
941,9
942,96
944,02
945,08
946,14
947,2
948,26
949,32

Coeficientul de variație pentru această analiză este 0,14 ceea ce înseamnă că metoda
sporului mediu ajustează bine seria și poate fi folosită pentru previzionare.
II.

Previzionarea evoluției numărului de turiști în România
Tabel 4.3. Numărul de turiști din România în perioada (2005 – 2014)
Ani

Număr turiști

2005

5.805.096

2006

6.216.028

2007

6.971.925

2008

7.125.307

2009

6.141.135

2010

6.072.757

2011

7.031.606

2012

7.686.489

2013

7.943.153

2014

8.465.909

a. Previzionarea prin metoda sporului mediu:
̅*t 𝑦
̃𝑖 = y1 + ∆
∆̅ =

yn -y1
n-1

Astfel: ∆̅ =

8.465.909 - 5.805.096
10-1

= 295.645,9

∆̅ = 295.645,9 => în perioada analizată (2005 – 2014) numărul turiștilor a crescut, în medie cu
295.645,9 turiști pe an.

Tabel 4.4. Ajustarea seriei de date și prognoza pentru perioada 2015 – 2017

Ani

Nr.
turiști

t

̅*t
̃𝒊 = 𝒚𝟏 + ∆ 𝒚

2005

5.805.096

0

5.805.096

2006

6.216.028

1

6.100.742

2007

6.971.925

2

6.396.388

2008

7.125.307

3

6.692.034

2009

6.141.135

4

6.987.680

2010

6.072.757

5

7.283.325

2011

7.031.606

6

7.578.971

2012

7.686.489

7

7.874.617

2013

7.943.153

8

8.170.263

2014

8.465.909

9

8.465.909

2015

-

10

8.761.555

2016

-

11

9.057.201

2017

-

12

9.352.847

Pe baza ajustării cu metoda sporului mediu, previziunea numărului de turiști din România
în perioada 2005 – 2014 evidențiază creșterea în continuare a acestora (de la 8.761.555 turiști în
2015 la 9.352.847 turiști în 2017).

b. Previzionarea prin metoda indicelui mediu: 𝑦
̃𝑖 = y1 * 𝐼𝑡̅ 𝑖 𝐼
̅ = 𝑛

−1 𝑦𝑛

√𝑦

1

9

Astfel: 𝐼 ̅ = √

8465909
5805096

= 1,04 𝐼

̅ = 1,04 => în perioada analizată (2005 – 2014) numărul turiștilor a crescut, în medie de 1,04 ori.
Tabel 4.4. Ajustarea seriei de date și prognoza pentru perioada 2015 – 2017

.
Ani

Nr.
turiști

t

̃𝒊 = y1 * 𝑰̅𝒕𝒊 𝒚

2005

5.805.096

0

5.805.096

2006

6.216.028

1

6.037.300

2007

6.971.925

2

6.278.792

2008

7.125.307

3

6.529.944

2009

6.141.135

4

6.791.141

2010

6.072.757

5

7.062.787

2011

7.031.606

6

7.345.298

2012

7.686.489

7

7.639.110

2013

7.943.153

8

7.944.675

2014

8.465.909

9

8.262.462

2015

-

10

8.592.960

2016

-

11

8.936.679

2017

-

12

9.294.146

Pe baza ajustării cu metoda indicelui mediu, previziunea numărului de turiști din România
în perioada 2005 – 2014 evidențiază creșterea în continuare a acestora (de la 8.592.960 turiști în
2015 la 9.294.146 turiști în 2017).

c. Previzionarea prin metoda trendului linear 𝑦
̃𝑖 = a + b * tt
n * a + b * ∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖
a * ∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖 + b * ∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖2 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥 ∗ 𝑦

Tabel 4.4. Ajustarea seriei de date și prognoza pentru perioada 2015 – 2017
̃ 𝒊 = a + b * tt 𝒚

2

t i * yi

Ani

Nr. turisti

t

t

2005

5.805.096

-4,5

20,25

-26.122.932

6.527.781,0

2006

6.216.028

-3,5

12,25

-21.756.098

6.620.705,3

2007

6.971.925

-2,5

6,25

-17.429.812,5

6.713.629,7

2008

7.125.307

-1,5

2,25

-10.687.960,5

6.806.554,0

2009

6.141.135

-0,5

0,25

-3.070.567,5

6.899.478,3

2010

6.072.757

0,5

0,25

3.036.378,5

6.992.402,7

2011

7.031.606

1,5

2,25

10.547.409

7.085.327,0

2012

7.686.489

2,5

6,25

19.216.222,5

7.178.251,3

2013

7.943.153

3,5

12,25

27.801.035,5

7.271.175,7

2014

8.465.909

4,5

20,25

38.096.590,5

7.364.100,0

2015

-

5,5

30,25

-

7.457.024,3

2016

-

6,5

42,25

-

7.549.948,7

2017

-

7,5

56,25

-

7.642.873,0

Total

69.459.405

19,5

211,25

19.630.265,5

92.109.251,0

Pe baza ajustării cu metoda trendului liniar, previziunea numărului de turiști din România
în perioada 2005 – 2014 evidențiază creșterea constantă a acestora (de la 7.457.024,3 în anul 2015
la 7.642.873,0 în 2017).

Verificarea ajustărilor

a. Metoda sporului mediu

Ani

Nr. turiști

t

̃𝒊 𝒚

̃𝒊
y-𝒚

̃𝒊 )2
(y - 𝒚

2005

5.805.096

0

5.805.096

0

0

2006

6.216.028

1

6.100.742

115.286

13.290.861.796

2007

6.971.925

2

6.396.388

575.537

331.242.838.369

2008

7.125.307

3

6.692.034

433.273

187.725.492.529

2009

6.141.135

4

6.987.680

-846.545

716.638.437.025

2010

6.072.757

5

7.283.325

-1.210.568

14650474882.624

2011

7.031.606

6

7.578.971

-547.365

299.608.443.225

2012

7.686.489

7

7.874.617

-188.128

35.392.144.384

2013

7.943.153

8

8.170.263

-227.110

51.578.952.100

2014

8.465.909

9

8.465.909

0

0

Total

69.459.405 𝜎

=√ 𝜗

=

3100952052052
10

556862
69459405

3.100.952.052.052

= 556861

* 100 = 0,80%

Coeficientul de variație este mai mic decât 5%, ceea ce înseamnă că metoda sporului mediu
ajustează bine seria de date și poate fi folosită pentru previzionare.

b. Metoda indicelui mediu

Nr. turiști

t

̃𝒊 𝒚

2005

5.805.096

0

5.805.096

0

0

2006

6.216.028

1

6.037.300

178.728

31.943.697.984

2007

6.971.925

2

6.278.792

693.133

480.433.355.689

2008

7.125.307

3

6.529.944

595.363

354.457.101.769

2009

6.141.135

4

6.791.141

-650.006

422.507.800.036

2010

6.072.757

5

7.062.787

-990.030

980.159.400.900

2011

7.031.606

6

7.345.298

-313.692

98.402.670.864

2012

7.686.489

7

7.639.110

47.379

2.244.769.641

2013

7.943.153

8

7.944.675

-1.522

2.316.484

2014

8.465.909

9

8.262.462

203.447

41.390.681.809

Ani

Total 𝜎

=√ 𝜗

=

69.459.405

2411541795176
10

491075
69459405

̃𝒊 )2
(y - 𝒚

̃𝒊
y-𝒚

2.411.541.795.176

= 491.075

* 100 = 0,70

Coeficientul de variație este mai mic decât 5%, ceea ce înseamnă că metoda indicelui
ajustează bine seria de date și poate fi folosită pentru previzionare. Seria de date ajustate este
reprezentativă.

c. Metoda trendului linear 𝜎

=√ 𝜗

=

Ani

Nr. turiști

2005

5.805.096

6.527.781

2006

6.216.028

6.620.705

2007

6.971.925

6.713.630

2008

7.125.307

6.806.554

2009

6.141.135

6.899.478

2010

6.072.757

6.992.403

2011

7.031.606

7.085.327

2012

7.686.489

7.178.251

2013

7.943.153

7.271.176

2014

8.465.909

7.364.100

Total

69.459.405

92.109.251

92109251
10

3035
69459405

= 3.035

* 100 = 0,004

Coeficientul de variație este mai mic decât 5%, ceea ce înseamnă că metoda trendului liniar
ajustează bine seria de date și poate fi folosită pentru previzionare. Seria de date ajustate este
reprezentativă.