You are on page 1of 1

Intentieverklaring

Naar aanleiding van de presentatie van het project ‘Tram onder de Zon’
van leerlingen van het Caland Lyceum te Amsterdam

Amsterdam, 7 april 2010

Met veel interesse hebben de gemeente Amsterdam en GVB kennis genomen van de onderzoeksresultaten van het project ‘Tram
onder de Zon’ van het Caland Lyceum.

Openbaar vervoer levert in Amsterdam een belangrijke bijdrage aan een gezonde, duurzame stad voor inwoners en bezoekers. De
trams en metro’s van GVB rijden momenteel al op groene stroom van het Afval Energiebedrijf. GVB is echter een toekomstgerichte
organisatie die graag blijft meedenken over de mogelijkheden voor duurzame energie in de stad. Zonnepanelen zijn op dit moment
nog niet rendabel, maar zullen dat over een aantal jaar wel zijn. Gezien het eigen elektriciteitsverbruik en de fysieke aanwezigheid
van trams en metro’s in de stad, met alle bijbehorende infrastructuur, is GVB benieuwd naar de kansen die zonne-energie op
termijn biedt.

Ook de gemeente Amsterdam is blij met het initiatief van het Caland Lyceum. Door nu te beginnen met proefprojecten kunnen
bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente kennis en ervaring opdoen die straks goed van pas komt. De gemeente vindt het dan
ook belangrijk om te kijken of het proefproject dat de leerlingen voorstellen echt haalbaar is. Het gaat daarbij om een overkapping
bedekt met zonnepanelen boven de metro tussen station Lelylaan en de Heemstedestraat met een oppervlak van 0,5 ha. en een
verwachte opbrengst van 0,3 MW.

Om verder inzicht te krijgen in de technische, financiële en organisatorische aspecten van een dergelijke proef zegt de gemeente
Amsterdam vandaag graag toe om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren door een gespecialiseerd bureau. GVB stelt daarbij
haar kennis beschikbaar, het Klimaatbureau levert een projectleider en neemt de kosten van de studie voor haar rekening.
Stadsdeel Slotervaart wordt betrokken bij de studie vanwege de mogelijke locatie van het proefproject. De resultaten van het
onderzoek delen we in de zomer graag met leerlingen en docenten van het Caland Lyceum. Ook zullen we de studie aanbieden aan
de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam.

Namens GVB en de gemeente Amsterdam veel dank aan de leerlingen van het Caland Lyceum voor hun harde werk en hun
enthousiasme de afgelopen maanden!

Gemeente Amsterdam
Marijke Vos
Wethouder Milieu

…………………………………
GVB
Gertjan Kroon
Directeur

…………………………………
Klimaatbureau
Joost de Valk
Projectleider zon

…………………………………