You are on page 1of 10

UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”

(Casa da Cultura do Concello de Foz,


Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

PERFIL TIPO DO PARADO NOS CONCELLOS DO PACTO


TERRITORIAL DE EMPREGO DA MARIÑA

MARZO DE 2010

Fonte: Elaboración propia. Instituto Galego das Cualificacións

1
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE ALFOZ

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Administración Pública e defensa; seguridade social obrigatoria
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4 mercados. Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de
díxitos piso) e outros establecementos similares
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR EN XERAL. DEPENDENTE DE
no ámbito feminino a 8
COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

CONCELLO DE BARREIROS

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 40 a 44
Nivel Académico Ata Certificado de escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

2
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE CERVO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 25 a 29, 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns de industrias manufactureiras
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA, EN XERAL
díxitos

CONCELLO DE FOZ

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

3
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE XOVE

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 25 a 29
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e
no ámbito feminino a 4
outros establecementos similares
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns de industrias manufactureiras
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA, EN XERAL
díxitos

CONCELLO DE LOURENZÁ

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 25 a 29
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Albaneis e carpinteiros
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 ALBANEL
díxitos

4
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE MONDOÑEDO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e
no ámbito feminino a 4
outros establecementos similares
díxitos
Ocupación máis contratada
Outros diversos traballadores dos servizos de protección e
no ámbito masculino a 4
seguridade
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL
díxitos

CONCELLO DE MURAS

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 60 a 64
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Administración Pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria
CNAE
Tempo de busca de
Máis dun ano
emprego
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 4 Asistentes domiciliarios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 ASISTENTE DOMICILIARIO
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

5
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE OUROL

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home e muller
Grupo de idade 60 a 64
Nivel Académico Titulación Ensinanza Obrigatoria; Ata certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Administración Pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria
CNAE
Tempo de busca de
Máis dun ano
emprego
Ocupación máis contratada
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e
no ámbito feminino a 4
outros establecementos similares
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns forestais
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN FORESTAL
díxitos

CONCELLO DE A PONTENOVA

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 55 a 59
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Administración Pública e defensa; Seguridade Social Obrigatoria
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e
no ámbito feminino a 4
outros establecementos similares
díxitos
Ocupación máis contratada
Outros diversos traballadores dos servizos de protección e
no ámbito masculino a 4
seguridade
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL
díxitos

6
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE RIBADEO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

CONCELLO DE RIOTORTO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 35 a 39
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Industria manufactureira
CNAE
Tempo de busca de
Máis dun ano
emprego
Ocupación máis contratada
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e
no ámbito feminino a 4
outros establecementos similares
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Albaneis e canteiros
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 ALBANEL
díxitos

7
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE TRABADA

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Home
Grupo de idade 25 a 29
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Industria manufactureira
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e
no ámbito feminino a 4
outros establecementos similares
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

CONCELLO DE O VALADOURO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación
Construción
CNAE
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 4 Asistentes domiciliarios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns da construción de edificios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 ASISTENTE DOMICILIARIO
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
díxitos

8
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE O VICEDO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 35 a 39
Nivel Académico Titulación Ensinanza Obrigatoria
Sección da clasificación Comercio por xunto e polo miúdo; reparación de vehículos de
CNAE motor e motocicletas
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 4 Asistentes domiciliarios
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Albaneis e canteiros
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 ASISTENTE DOMICILIARIO
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 ALBANEL
díxitos

CONCELLO DE VIVEIRO

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata certificado de escolaridade
Sección da clasificación Comercio por xunto e polo miúdo; reparación de vehículos de
CNAE motor e motocicletas
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns forestais
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓN FORESTAL
díxitos

9
UPD: “Asociación Impulso Pacto Territorial de Emprego A Mariña”
(Casa da Cultura do Concello de Foz,
Avda. de Lugo número 1, C.P. 27780, Foz, LUGO.)

CONCELLO DE BURELA

DESCRICIÓN PERFIL TIPO


Sexo Muller
Grupo de idade 30 a 34
Nivel Académico Ata Certificado de Escolaridade
Sección da clasificación Comercio por xunto e polo miúdo; reparación de vehículos de
CNAE motor e motocicletas
Tempo de busca de
Menos de 6 meses
emprego
Ocupación máis contratada
Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e
no ámbito feminino a 4
mercados
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 4 Peóns de industrias manufactureiras
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito feminino a 8 DEPENDENTE DE COMERCIO, EN XERAL
díxitos
Ocupación máis contratada
no ámbito masculino a 8 PEÓNS DA INDUSTRIA MANUFACTUREIRA, EN XERAL
díxitos

10