You are on page 1of 46

URTEKO PLANA

2009-2010 ikasturtea

1
AURKIBIDEA

Ikastetxearen ezaugarriak................................................................................3
1. Aurkezpena......................................................................................................................3
Ikastetxearen deskribapen fisikoa eta aipamen historikoa................................................3
2. Ikastetxearen eginkizuna..................................................................................................3
Parte hartze eta kudeaketa organoak..............................................................6
Ordezkaritza Organo Gorena (OOG)................................................................................6
OOGko Batzordeak..........................................................................................................7
Irakasleak.............................................................................................................................8
Ikastetxeko sailak eta osaketa...........................................................................................8
Pertsona bakarreko karguak..............................................................................................9
2009-10 ikasturteari buruzko datuak............................................................11
Ikasleen ordutegia .............................................................................................................11
Arloen orduen banaketa mailaz maila...............................................................................12
Aukerakoak........................................................................................................................12
Ezaugarriak:....................................................................................................................14
Hautazko irakasgaiak (4.mailakoentzat) ...........................................................................14
Tutoretzak..........................................................................................................................15
Ebaluazio datak..................................................................................................................16
Eskola elkartea informatzeko eta komunikatzeko plana...................................................16
Irakasleak eta gurasoentzako orduak.................................................................................19
Ekintza osagarriak..........................................................................................21
3. Ekintza Osagarrien programazioa ...........................................................................23
4. Eskolaz Kanpoko Ekintzak: Eskola kirola, dantza modernoa eta antzerkia...................29
Eskola kirola...................................................................................................................29
Dantza Garaikidea..........................................................................................................29
Antzerkia.........................................................................................................................29
Irakasleen formakuntza..................................................................................30
Hezkuntza jardueren egitaraua.....................................................................30
5. 2009-10 ikasturterako proiektu nagusiak........................................................................30
Hobekuntza Sistema. Kalitatea Hezkuntzan...................................................................30
Hizkuntza Normalizazio Plana. .....................................................................................30
PIEE/Hezkuntza Berariazko Esku-hartze Proiektua ......................................................31
IKT ikastetxe eredu proiektua........................................................................................31
Hizkuntza Trataera Bateratua. HTB...............................................................................31
Elkarbizitza Plana...........................................................................................................31
6. 2009-10 Helburu nagusiak eta ebaluazioa......................................................................32
Urteko kudeaketa plana..................................................................................45
Ikastetxearen ezaugarriak
1. Aurkezpena
Ikastetxearen deskribapen fisikoa eta aipamen historikoa
Landaberri institutua, institutu berria dela esan dezakegu, bere sorrera LOGSEri
lotua dago. Bere garaian OHOko ikastetxe bezala sortu zen, Ikastola pribatuen
eremuan. Publikotasunaren aukera eskueran jarri zenean, bere betiko bokazio
publikoaren erronkari heldu zion. Ondoren aurretik aipatutako lege organikoa abian jarri
zenean, institutu independiente izendapena eman zion, eta honekin batera, inguruetako
bi ikastetxeri ( Usurbilgo Agerialde eta Lasarte-Oriako Pablo Garaikoetxea)
Landaberrirekin lotzeko agindua eman zitzaien. Honen guztiaren ondorioz sortu zen
Landaberri BHI ikastetxea.

Lasarte-Oriako eskola eskaintza guztiz publikoa da, bertako hezkuntza eskaintza


honako hau da: Udal haurtzaindegia, LMHko bi ikastetxe, DBHko ikastetxe
independiente bat eta DBH/DOBHko beste ikastetxe bat.

Lasarte-Oriako herriaren erdigunean gaude kokaturik, beraz, ikastetxearen


kokalekua urbanoa da. Eusko Trenbideak geltokiaren aldamenean kokatuta
dago ikastetxea. Hemendik hurbil herriaren motorra den entrepresarekin egiten
dugu topo, Michelinekin, alegia.

Ikastetxearen deskribapen fisikoa: bi solairuko ikastetxea da.


1. Behe solairuan idazkaritza, zuzendaritza, orientatzailearen bulegoa,
liburutegia, gimnasioa, irakasleen mintegiak eta gela, musika gela,
pedagogia terapeutikoko gela, eta informatika 1 gela aurkitzen dira.
Gela hauetaz gain komunak eta igogailua.
2. Lehenengo solairuan 3. eta 4. mailako hiruna gela eta 2. mailako bi
gela, hauetaz gain plastika adierazpeneko gela, bertan argazki
laborategia kokatzen delarik eta natur zientzietako laborategia ditugu.
Solairuaren alde banatan nesken eta mutilen komunak.
3. Bigarren solairuan berriz, 1. mailako lau gela eta 2. mailako gela bi,
hauetaz aparte teknologiako bi gela, eta informatika 2. Solairuaren
alde banatan nesken eta mutilen komunak.

2. Ikastetxearen eginkizuna
Ondorengo orrian azaltzen dugu ikastetxearen eginkizunak zeintzuk diren.

3
Landaberri Institutuak ikasle gazteak etorkizunerako prestatu nahi ditu, ikasle bakoitzaren izaera eta egoera kontutan hartuta heziketa osoa emanez, eta
gizarteko beharrizanei erantzuteko prestatuz. Horretarako, ezinbestekotzat ditugu: hezkuntza komunitate osoaren parte-hartzea eta elkarlana, irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuan etengabeko hobekuntza programak ezartzea (ebaluazioa-berrikuntza), langileen formazioa eta lan baldintzak hobetzea, eta ikastetxearen autonomian
sakontzea.

1. HELBURUA 2. HELBURUA 3. HELBURUA 4. HELBURUA 5. HELBURUA


IKASLEAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEA, IKASLE HEZKUNTZA KOMUNITATE ETENGABEKO LANGILEEN FORMAZIOA ARLO PEDAGOGIKOAN,
BAKOITZAREN IZAERA KONTUAN HARTUTA, OSOAREN PARTE HARTZEA ETA HOBEKUNTZA SISTEMAK ETA LAN BALDINTZAK ANTOLAKUNTZAN ETA KUDEAKETAN
HEZIKETA OSOA EMANEZ ELKARLANA BULTZATZEA. EZARTZEA. HOBETZEA. AUTONOMIA HANDIAGOA
GEUREGANATU ETA GARATU.

1. estrategia: Gizartearen beharrei erantzungo dien 6. estrategia: Ikasle, guraso, irakasle 8. estrategia: Etengabeko 9. estrategia: Irakasleen eta
eskaintza akademiko sendoa eta zabala eskainiko eta langile ez irakasleen arteko hobekuntza sistemak ezarri, langile ez-irakasleen formazio 12. estrategia: Autonomiaren
dugu, ikasleen behar eta aniztasuna kontuan izanda, komunikazioa eta harremanak zaindu, bereziki ikaskuntza- beharrak identifikatu eta horiei garapena: hobekuntza planak
unibertsitaterako, batxilergorako eta erdi-mailako eskola komunitatea osatzen dugun irakaskuntza prozesuak erantzuteko baliabideak jarri;
zikloetarako prestatuz. Arreta berezia eskainiko zaie guztion iritziak aintzakotzat hartuz zainduz, autoebaluazioa besteak beste, ikaskuntza-
behar handiagoak dituztenei. dagokien organoa eta erabakietan; hori erabiliz, ikastetxean egiten irakaskuntza prozesuaren
ahalbidetuko duten bitarteko egokiak diren jarduera nagusien lagungarri diren modu didaktiko-
2. estrategia: Orientazio eta tutoretza zerbitzu erabiliz eta gutxien parte hartzen duten hobekuntza eta berrikuntza pedagogikoak jorratuz.
eraginkorrak eskaini eta indartu, kontuan hartuz: estamentuen, ikasleak eta gurasoak, lortzeko. 7. 13. estrategia: Institutuaren
1. Ikasleen heziketa prozesu eta formazio lan-moduak zainduz. antolakuntzan eta gestio
akademikoa. ekonomikoan, autonomia,
2. Ikasleak dituen gaitasunak eta dauden 7. estrategia: Hezkuntza Proiektua eta 10. estrategia: Lan eta lagun malgutasuna eta gardentasunik
ibilbideak. Curriculum Proiektua gauzatzeko, arteko giro ona landuko du, parte handiena lortu.
3. Banan banako laguntza eta jarraipena. irakasle eta mintegien arteko elkarlana hartze aktibo eta dinamikoa
eta koordinazioa indartu, “Mintegiak / bultzatuz, gure eguneroko lana
Pedagogia Batzordea / Klaustroa” koordinatuz, ezagutza eta ideeien
3. estrategia: Institutuan ikaskuntza-irakaskuntza zirkuluaz baliatuz. ekarpena eginez, arazoak
prozesuaren tresna nagusia euskara izanik, gizarte alkarbanatuz konponketa hobea
harremanetan euskararen berreskurapena bultzatuko lortze aldera, Institutuaren
dugu. Era berean, ikasle eleanitza sustatuko dugu, interesak bakoitzaren interesen
arreta berezia eskainiz hizkuntza ofizialei (euskara eta gainetik jarriz eta exijitzen dugun
gaztelania), eragozpen eta ezintasun bereziak beste eskainiz.
dituztenentzat plan bereziak prestatuz.

11. estrategia: Lan istripuen


4. estrategia: Institutuak lortu behar du gizarteko prebentzio plana eta segurtasun
beharrizanen aurrean ikasleek behar duten jakintza planak martxan jarri
bereganatzea eta bereganatutakoa bere jarrera eta
portaerak osatzeko erabiltzea. Horretarako:
• Kanpo harremanak eta elkarlana sendotuko
ditugu, herriko ikastetxeekin, hezkuntza
eragileekin (Administrazio, Berritzegune,
elkarte...), erakundeekin, enpresekin...

5. estrategia: Zentroan dauden ohiko baliabideak


ahaztu gabe, teknologia berriak ezarri irakaskuntza-
ikaskuntza prozesuetan, erabilera bultzatuz eta barne
eta kanpoko komunikazioetan erabiliz.

5. estrategia
ESTRATEGIAK GARATZEKO BERARIAZKO PROIEKTU, PROGRAMA ETA PLANAK.

• Proiektu curricularra. • Ikastetxeko • Plan estrategikoa • Irakasle eta langile • Kudeaketa


• Orientazio organoen osaketa eta Urteko Plana. ez-irakasleentzat ekonomikoaren
programa. eta antolaketa. • Kalitatea formazio planak. programa
• Euskararen • Ikastetxeko AJA. Hezkuntzan
Normalkuntza • Intraneta. proiektua. • Lan istripuen
Plangintza. • Web orria. prebentzioa.
• IKT ikastexe eredu. • Pedagogia
• Formazio planak. batzordea
• E-inika. • Mintegien antolaketa
• Baliabide eta koordinazioa.
teknologikoen
hornikuntza
• PIEE
• Elkarbizitza Plana

IKASTETXEA ETORKIZUNARI BEGIRA


Lasarte-Orian sustraitutako institutu publiko eta euskalduna izanik, gure helburua heziketa integrala eskaintzea da, ikasle autonomo, kritiko
eta konprometituak sustatuz.
Bertako gizartean nahiz mundu zabalean parte hartzeko gai izan daitezen.Ikastetxeak eredu izan nahi du ondoko arloetan:
 Euskararen erabilera sustatzen
 eskola komunitatea osatzen dugun partaideen arteko harremanetan
 emaitza akademikoetan
 etengabeko hobekuntzan
 ingurumen kudeaketan
 teknologia berrien erabileran
 zailtasunak dituzten ikasleei arreta berezia eskaintzea
Landaberri Institutuak bertako partaide izan diren guztiengan eragin atsegina izan nahi du.
Parte hartze eta kudeaketa organoak
Estamentu desberdinen esku hartzea Eskola Kontseiluaren bidez bideratzen da.
Beste honako hauek ere esku hartze-organoak dira: gurasoen biltzarra, irakasleen
klaustroa, ordezkarien bilera...

Ikastetxeak finantza-autonomia du. Egoera horrek baliabide ekonomikoen kudeaketa


arrazoizkoagoa egitea ahalbidetzen du.

Ikastetxearen jarduera IKASTETXEKO ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA


ARAUDIAN (AJA) jasota dago.

Ordezkaritza Organo Gorena (OOG)


Ordezkaritza Organo Gorena 30 partaidez osatua dago. Hauek dira partaideak:

• Zuzendaritzako partaideak:
- Abene Arriola: Zuzendaria.
- Lurdex Etxeberria: Ikasketaburua.
- Gemma Ucar: Idazkaria.
• Klaustroaren ordezkariak
- Loren Loidi
- Raquel Agirre
- Ana Etxeberria
- Pako Bergara
- Arantxa Loidi
- Asun Perez,
- Olga Iribar
- Santiago Sesma
- Julen Ollokiegi
- Joseba Urteaga
• Ikasleen ordezkariak
- Nagore Elola
- Oihan Agirretxe
- Intza Alkain
• Gurasoen ordezkariak
- Elena Miguel (4A)
- Paki Kamino (4B)
- Ernesto Lizarra (4B)
- Joxe Mari Agirretxe (4A)
- Imanol Rekondo (3A)
- Iñaki Arroyo (3B)
- Jaione Txapartegi. (4A)
- Iñaki Altuna Sáez (3B)
- Isabel Fernandez de Agirre (3B)
- Iñigo Bobillo (4A)
- Mª jose Argandoña(3B)
- Ana Zabaleta (3B)
• Langile ez irakasleen ord.: Edurne Martinez. Udalaren ord:
Fernando Eskoriaza

OOGko Batzordeak
Batzorde Iraunkorra
• Irakasleak: Asun Perez eta Olga Iribar
Ordezkoa: Arantxa Loidi
• Gurasoak: Jaione Txapartegi, Joxe Mª Agirretxe eta Imanol Rekondo
Ordezkoa: Paki Kamino, Elena Miguel
• Ikaslea: Oihan Agirretxe
• Batzorde-buru: Abene Arriola.
• Idazkaria: Gemma Úcar
• Udaleko ordezkaria: Fernando Eskoriaza
Batzorde Ekonomikoa
• Irakasleak: Raquel Agirre
Ordezkoa: Loren Loidi
• Gurasoak: Paki Kamino
Ordezkoa: Elena Miguel
• Batzorde-buru: Abene Arriola
• Idazkaria: Gemma Úcar
• Administraria: Edurne Martinez.
• Udaleko ordezkaria: Fernando Eskoriaza
Elkarbizitza Batzordea
• Irakasleak: Santigo Sesma eta Julen Ollokiegi
Ordezkoa: Ana Etxeberria
• Gurasoak: Iñaki Arroyo
• Ikaslea: Intza Alkain
• Batzorde-buru: Lurdex Etxeberria
• Idazkaria: Gemma Úcar
• Udaleko ordezkaria: Fernando Eskoriaza
Euskara Batzordea
• Irakasleak: Joseba Urteaga
• Ordezkoa: Pako Bergara
• Gurasoak: Ernesto Lizarra
• Ikaslea: Nagore Elola
• Batzorde-buru: Lurdex Etxeberria
• Idazkaria: Gemma Úcar
• Udaleko ordezkaria: Fernando Eskoriaza
Zuzendaritza
o Zuzendaria: Abene Arriola
o Ikasketaburua: Lurdex Etxeberria
o Idazkaria: Gemma Úcar
Pedagogi Batzordea
• Partaideak:
- Sailburu guztiak (9)
- Ikasketaburua
- Zuzendaria

Irakasleak
Guztira, 41 irakaslek osatzen dute institutuko klaustroa.
Ikastetxeko sailak eta osaketa
Lantzen dituen BILERA
SAILA PARTAIDEA irakasgaiak SAILBURUA EGUNA/ORDU
A
Montse Fabrega
Euskal Karlos Etxeberria Asteazkena
Karlos Etxeberria
hizkuntza eta Idoia Imaz Euskara 10:25-11:15
literatura Josune Iñarra
Maider Beitia

Abene Arriola
Gaztelania Elena Anso Ostirala
Gaztelera Elena Anso
eta literatura Ana Etxeberria 10:25-11:15
Maite Insausti

Julen Ollokiegi
Osteguna
Ingelesa Arantxa Loidi Ingelesa Raquel Aguirre
10:30-11:30
Rakel Agirre

Santiago Sesma
Gorputz Gorputz Ostirala
Jose Luis Madina Jose Luis Madina
Hezkuntza Hezkuntza 11:15-12:05
Jon Urkaregi

Maylo Agud
Gizarte-
Marijo Murua Maylo Agud Ostirala
zientziak Gizarte/Musika
Ana G. de Txabarri 09:20-10:10
Musika
Amaia Martin
Pako Bergara
Olga Iribar
Teknologia
Teknologia Iñaki Auzmendi Osteguna
Plastika Pako Bergara
Plastika Mª Pilar Soberón 09:30-10:30
Informatika
Olatz Sarria
Ibon Azpilikueta
Iñaki Bengoa
Gemma Ucar Osteguna
Matematika Matematika Iñaki Bengoa
Iñaxi Bengoetxea 08:30-09:30
Leticia Arteaga
Mikel Zabaleta
Natur zientzia
Mª Luisa Garmendia
Natur Fisika-Kimika Asteazkena
Mª Jose Yoldi Mª Jose Yoldi
Zientziak Biologia- 12:20-13:10
Amaia Uranga*
Geologia
Rosa Ortega
Asun Pérez
DC taldea*
Alaitz Agirre Astelehena
Orientazioa PT laguntza Rosa Ortega
Loren Loidi* 09:30-10:30
Orientazioa
Amaia Uranga*
Ixabel Iglesias

Liburutegia Joseba Urteaga Liburutegia

Pertsona bakarreko karguak

Proiektua edo jarduera Arduraduna


Kalitate arduraduna Santiago Sesma
IKT ikastetxe eredu proiektua Santiago Sesma
Elkarbizitza proiektua Lurdex Etxeberria
IRAKUTREZIN (aldizkaria) Montse Fábrega
Osasun eta segurtasun ar. Iñaki Auzmendi
Hizkuntza normalkuntza ar. Montse Fábrega
Ikasketa bidaia Loren Loidi
Liburutegia Joseba Urteaga
Premia Santiago Sesma
Zuzendaria Abene Arriola
Ikasketa burua Lurdex Etxeberria
Idazkaria Gemma Ucar
2009-10 ikasturteari buruzko datuak
Ikasleen ordutegia
DBHiko ikasleek 30 eskola-saio izango dituzte astean, astelehenetik
ostiralera.

1. zikloan 1. zikloan
Astelehena, asteartea, Asteazken/ostirala
osteguna
8:30-9:30 1. saioa 8:30-9:20 1. saioa

9:30-10:30 2. saioa 9:20-10:10 2. saioa

10:30-11:00 Atsedena 10:10-10:25 Atsedena

11:00-12:00 3. saioa 10:25- 11:15 3. saioa

12 :00-13:00 4. saioa 11:15-12:05 4. saioa

Bazkaria 12:05-12:20 Atsedena

14:30-15:30 5. saioa 12:20-13:10 5. saioa

15:30-16:30 6. saioa 13:10-14:00 6. saioa

2. zikloan 2. zikloan
Astelehena, asteartea, Asteazken/ostirala
osteguna
8:30-9:30 1. saioa 8:30-9:20 1. saioa

9:30-10:30 2. saioa 9:20-10:10 2. saioa

10:30-11:30 3. saioa 10:10-11:00 3. saioa

11:30-12:00 Atsedena 11:00- 11:30 Atsedena

12:00-13:00 4. saioa 11:30-12:20 4. saioa

Bazkaria 12:20-13:10 5. saioa

14:30-15:30 5. saioa 13:10-14:00 6. saioa

15:30-16:30 6. saioa
Arloen orduen banaketa mailaz maila
IRAKASGAIAK 1.ZIKLOA 2.ZIKLOA
1. MAILA 2. MAILA 3. MAILA 4.MAILA
Euskara 4 4 3 3
Gaztelania 4 4 3 3
Matematika 4 4 3 4
Ingelesa 4 3 3 4
Gizarte zientziak.Geografia 3 3 3 3
eta Historia
Gorputz Hezkuntza 2 2 2 2
Tutoretza 1 1 1 1
Natur zientziak 3 3 3 -
Teknologia 2 2 2 -
Plastika - 2 2 -
Musika 2 - 2 -
Etika - - - 1
Herritart. eta Giza
- - 1 -
eskubideetarako hezkuntza
Aukerakoa 1 2 2 -
Hautazkoa - - - 9
30 30 30 30

Aukerakoak

2. MAILAKO TAILERRAK (A2)


Irakaslea Aukerakoak Non
1 Montse Frantsesa 2 (H01) Musika/info2
2 Julen Ingelera (H03) Info2/musika
3 Iñaki A. Ikusentzunezkoak (H02) Informatika 1
4 Mª Jose Elikadura (H06) Laborategia
5 Ana G Historia eta Geografía tailerra (H05) 2.D

3. MAILAKO TAILERRAK (A3)


Irakaslea Aukerakoak Non
1 Montse Frantsesa 3 (H01) Liburutegia
2 Mª Jose Ikerkuntza zientifikoaren hastapenak (H02) Laborategia
3 Ainhoa Irratia Info1
4 Maylo Arte Garaikidea 3A
Ezaugarriak:

• Astean 2 ordu izango dira aukerakoetan jarduteko.


• Tailer edo aukerako irakasgai bakoitzaren iraupena 35 ordukoa izango da,
eta bi txanda emango dira; frantsesekoa izan ezik, berau 70 ordukoa izango
baita.
• Bigarren txandakoak otsailean hasiko dira.

Hautazko irakasgaiak (4.mailakoentzat)

Saioak Gaiak-ikasle kopuruak- Irakaslea - asteko ordu kopurua


Erdi mailako Aukera
Aukera zientifikoa
zikloak humanistikoa
Matematika BBio Matematika BTek Matematika A
Matematika 10 ikasle 10 ikasle 12 ikasle 4
Gemma Ucar Iñaxi Bengoetxea Leticia
Fis/Kim I Informatika II Latina
IBIL 1 Mª José Ikaki Auzmendi Maylo Agud 3
10 ikasle 14 ikasle 8 ikasle
Bio/Geo Fis/Kim II Plastika
IBIL 2 Amaia Uranga Mª José Yoldi Olga Iribar 3
10 ikasle 10 ikasle 12 ikasle
Informatika I Teknologia Informatika I
IBIL 3 Leticia Ikaki Auzmendi Leticia 3
14 ikasle 18 ikasle 14 ikasle
Tutoretzak

Tutoretzen b
Tutoretzak ban
nagusiki:
- Talde
- Gutxi
- Ahal
Ebaluazio datak

Ebaluazio eta

Ikasturte guztia
ebaluazio bako
Eskola elkartea informatzeko eta komunikatzeko plana
• Zuzendaritzak mailaz maila antolatzen
ikasturte berriari buruzko informazioa zabalduko du.
diren bileretan

da:
• Guraso eta tutoreen bilerak:

MAILA HILABETEA EGUNA ORDUA


1. DBH Urria 20, asteartea 18:00

2. DBH Urria 20, asteartea 18:45

3. DBH Urria 21, asteazkena 18:00

4. DBH Urria 21, asteazkena 18:45


Irakasleak eta gurasoentzako orduak
Zk. Irakaslea

1 Montse Fá
2 Lurdex Etx
3 Idoia Imaz
4 Karlos Etx
5 Josune Ina
Ekintza osagarriak
1.- Mintegi guztiek, kurtso hasieran, eskolaorduz kanpoko ekintzen plana prestatu
beharko dute, eta Zuzendariordeari eman.

2.- Plan honek ondoko puntu hauek izango ditu kontuan:

HELBURUAK MINTEGIAK OHARRAK


EKINTZA NOIZ NOLA TALDEAK
ETA
IRAKASLEAK

Ikastetxetik kanpo egingo direnak( Ekintza Osagarriak): Irteeretarako


irizpideak irakasleei dagokienez.

• Programazioarekin lotura duten irteerak (gaua


pasatzekoak ez direnak): mintegiek antolatutakoak.
Mintegiek antolatzen dituzten irteeretan irakasle bat mintegikoa izango da
nahitaez eta ordu gehien dituen irakaslea izango da bestea. Halaber, irteera
kopurua kontuan hartuko da txandakatu ahal izateko.Bestalde, irteerara ez
joateagatik libre geratzen diren irakasleek zaintzak egingo dituzte. Dena
den, mintegiek beharrezkoa ikusiko balute bi irakasleak mintegikoak izatea
onartuko da.

• Euskara jarduerarekin loturikoak: IHNP, e.a.


Ikasle taldeko irakasleen ardura izango da, eta goian aipaturiko irizpideak
erabiliko dira irakasleak aukeratzerakoan.

• Ekintza laburrak (zinea, antzerkia...)


Ordu batekoak edo bikoak izaten direnez ekintzok, ordu horretan eta
hurrengoan tokatzen diren irakasleek egingo dituzte zaintza lanak, txanda
eginez.

• Ikasketa bidaia.
Ikasketa bidaiara joango diren irakasleak ezin dira behartu horretara. Begi
bistakoa da ikasleentzat oso garrantzitsua dela ekintza hori, eta oso zaila
izango litzatekeela aurrera ateratzea irakasleon inplikaziorik gabe. Zentzu
horretan, eskolak hartzen du konpromisoa ikasketa bidaia aurrera
ateratzeko, irakasleon kolektiboaren multzo handi batek parte hartzen duen
heinean, eta urtero txandatzen badira ardura horiek.

• Gaua pasatzekoak diren irteerak


Klaustroak eta OOGak onarturiko jarduerak diren neurrian, irakasle guztion
elkarlana, konpromisoa eta borondatea da irtenbide bakarra. Zenbait
kasutan tutoreak izango dira zuzenean inplikaturik aurkituko direnak. Beste
zenbaitetan irakasle guztien inplikazioa beharrezkoa da. Beraz, inor behartu
gabe, ikasleentzat eta eskolarentzat jarduera oso baliagarriak diren heinean,
horiek aurrera ateratzeko konpromisoa hartu dugu Urteko Plana onartu
dugun unetik

• Prozedurari dagokionez:
Eskola ordu barruan antolatzen diren jardueren derrigorrezkotasuna bermatu
behar da, ohiko eskola ordutan hutsegiteak zuritzen diren modu berean.
3. Ekintza Osagarrien programazioa
Institutuan egingo direnak

Antolatzaile
Ekintza Taldeak Helburuak Noiz Aurrekontua
a
Urriaren 13an
Ttakun kultur taldekoekin: Euskararen erabilerari buruz Urriaren 14an
1. maila Ttakunek finantziatua
Lagunarteko hizketa kontzientzia hartzea Urriaren 15ean
Urriaren 16an
Abenduaren 14an
Ttakun kultur taldekoekin: Euskararen erabilerari buruz
2.maila Abenduaren 15ean Ttakunek finantziatua
Lagunarteko hizketa kontzientzia hartzea
Abenduaren 16an
1.maila
Idazleak ikastetxera: 2. maila Irakurzaletasuna bultzatzeko 1.Zikloa:
3. maila kanpaina 2.Zikloa: 50€
4. maila
IHNP
Euskararen eguneroko
Pertsonai euskaldun 1.zikloa eta
erabilera zabaldu motibazioan Finantziatua
ospetsuen emanaldiak 2.zikloa
eraginez.

Ikasle Euskal giroa Abenduaren 22an


Euskararen eguna
guztiak bultzatzea

Kurtsoan zehar
animatzaileak, ikasle Ikasle Euskal giroa Arratsaldez
taldeak: xake, mahai jokoak, guztiak bultzatzea zenbait asteartetan
kirolak patioan
Piano zuzenean ezagutu eta 1. Hiruhilabetean
Musika Xabier Lizaso pianojolea 1.maila Finantziatua
kontzertuaz gozatu urriaren bukaeran

23
2A-2B-2C Nerabeei garapen pertsonala Azaroaren 23-24-25
Sexu-heziketa ikastaroa Finantziatua
Orientazioa 4A-4B-4C garatzen laguntzea Abenduaren14,15,16.
Mintegia Nerabeei garapen pertsonala Azaroaren AGIPAD
Drogomenpekotasuna 3A,3B,3D
garatzen laguntzea 23,24,25,26 .Finantziatua

24
Ikastetxetik kanpo egingo direnak
1.MAILA

25
2.MAILA

26
3. MAILA

27
4. MAILA

28
4. Eskolaz Kanpoko Ekintzak: Eskola kirola, dantza modernoa
eta antzerkia

Eskolaz kanpoko ekintzak Landaberri Guraso elkarteak finantzatutako jarduerak


dira. Bestetik, finantzatzeaz gain, jarduera horiek antolatzen eta bideratzen parte-
hartze zuzena dute Guraso Elkarteko partaideek.

Eskola kirola
Eskola kirolaren koordinazio orokorra Ttakun kultur elkarteak hartu du guraso
elkartearekin egindako akordio baten ondorioz. Dena den DBHn Pepelu Madinak
jarraitzen du koordinazio lanetan Ttakun elkartearekin batera.

Saskibaloia Futbola Erresistentzi kirolak


Tenisa Atletismoa (mendi-bizikleta, krosa, duatloia)
Gimnasia erritmikoa Mahai tenisa Mendia: 7 irteera ikasturtean

Dantza Garaikidea

Antzerkia
Irakasleen formakuntza
1.- HTB proiektua bideratzeko lan plana. Gaia lantzeko antolatzen diren mintegietan
koordinatzaileak parte hartzea. Astean behin proiektuan parte hartzen duten
irakasleak bilduko dira lan ildoak zehaztu, aztertu, zailtasunei nola aurre hartu
erabaki, ...

2.- GARATU programaren eskaintza

3.- BERRITZEGUNEAK eskaintzen dituen mintegiak

4.- IKT formakuntza:


 Harrera planean ikastetxeko IKT oinarrizko funtzionamendua irakasle
berriei erakustea.
 Gelan irakasleen gaitasun digitalak sakontzea proiektua
 Irakaskuntza tresnak: Moodle - Access – Excell.
 Formazio monografikoa.

Hezkuntza jardueren egitaraua


5. 2009-10 ikasturterako proiektu nagusiak

Hobekuntza Sistema. Kalitatea Hezkuntzan.

Helburuak
Aurtengo ikasturtean PR02 “Irakatsi eta ikasteko prozesua” jarraitu eta nahiko
osatua uztea izango litzateke helburua. Aurrena, programazio-azpiprozesua
zehaztuko genuke.
Programazioak ikastetxean zehaztutako eredura egokituko ditugu eta bertan puntu
hauek zehaztuko ditugu: irakasgaiaren helburuak, edukiak eta aurreikusitako
jarduerak( sekuentziazioarekin, iraupenarekin, metodologiarekin eta baliabideekin)
eta ebaluazio irizpideak. Hau dena, irakaslearen koadernoan islatuko da.

Baita, tutoretza- eta orientazio-azpiprozesua

Hizkuntza Normalizazio Plana.

Helburua
Proiektu honen helburu garrantzitsuena euskararen ahozko zein idatzizko erabilera
institutuan bultzatzea eta hobetzea izango da. Euskara hizkuntza bizia izatea nahi
dugu, ez ikasteko bakarrik erabiltzen den tresna. Horretara bildu nahi ditugu
indarrak, komunikatzeko ezinbesteko baliabidea bihurtu dadin guztiontzat.
Jatorria
Hezkuntza Sailak 1997/1998 ikasturtean egin zuen deialdi publikoa lehen aldiz
Proiektu honetan parte hartzeko. Deialdi horiek urtero egiten dira eta 1999/2000
ikasturtean Proiektu honekin bat egitea erabaki zuenetik, beti hartu du parte
Landaberri Institutuak, ikasleen ikas-irakas prozesuan makulu eta aurrerapausoa
izango delakoan iritzita.

2009-2010 ikasturtea
Aurten lau urtetan aurrera eramango diren helburuak eta estrategiak diseinatu behar
ditugu eta horretarako Elhuyarren laguntza teknikoa izango dugu-. Lan horretan,
Ikastetxeko Hezkuntza Komunitate osoak parte hartu ahal izango du.

PIEE/Hezkuntza Berariazko Esku-hartze Proiektua

2. mailan ikasle batzuekin proiektu berri bat martxan jarriko da. Egitasmo honetan
hiru gai, matematika, natur eta teknologia proiektuetan oinarritutako metologiaren
bidez landuko dira.

IKT ikastetxe eredu proiektua

Hiru arlo landuko dira:


• Irakasleen formazioa.
• Azpiegituren hobekuntza
• IKTen erabilera gelan eta ikastetxearen funtzionamenduan.

Landuko diren hiru arlo hauek hobekuntza planean agertzen dira garatuak.

Hizkuntza Trataera Bateratua. HTB

Ikasturte honetan DBH 2. mailan eta ofizialak diren bi hizkuntzetan material


bateratuak erabiliko da.

Helburuak
• Hizkuntza batean (euskara-gaztelania) lortutako hainbat gaitasun eta
ezaguera beste hizkuntzara transferitu.
• Ikasleei hizkuntza horietan komunikazio aukerak eman.
• Oinarrizko hizkuntza gaitasunen garapena lortu.

Elkarbizitza Plana

Ikasturte honetan,2009-10, AJA berria egin beharrean aurkitzen garen honetan


ezinbestekoa dugu elkarbizitzaren gaia eskuartean hartzea, gogoeta egitea eta
prozesu berriak martxan jartzea. Baita orain artean indarrean genuen barne araudia
berritzea ere, 2008ko abenduan argitaratutako eskubide eta betebeharrei buruzko
dekretu berriak zaharkiturik uzten baitigu egun indarrean genuena. Aipatutakoa
aurrera eramateko ikasturte honetan Elkarbizitza proiektua ikastetxeak eskatu du.
Lan honetan ikastetxeko Hezkuntza Komunitate osoak parte hartuko luke.
6. 2009-10 Helburu nagusiak eta ebaluazioa
2008-09 ikasturterako helburu nagusiak, ildo estrategikoak eta horiek lortzeko
bideratuko diren ekintzak, horien plangintza eta ebaluazioa.

1. HELBURUA: IKASLEAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEA, IKASLE BAKOITZAREN


IZAERA KONTUAN HARTUTA, HEZIKETA OSOA EMANEZ.
1. Ildo estrategikoa: Eskaintza akademikoa sendotu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
1.2. Gainditugabeentzat eta behar Irakasle Gelen Gelako Ikasturtean zehar.
bereziak dituztenei errefortzu Orientatzaile bikoizketa eta jarduerekin.
jarduerak, batez ere Tutore PT gela.
instrumentaletan. PT
Eta ikasketa
burua
1.3. Jarritako indartzeen jarraipena Irakasle Indartze Bilerak eta Ezarritako
eta balorazioa. Orientatzaile saiotako erabakiak datetan.
Tutore irakasleen
PT ekarpenak
Eta ikasketa baloratuaz.
burua
1.4. Ebaluazio arteko bilerak Irakasle Ikasleei Bilerak eta Ezarritako
Orientatzaile buruzko erabakiak datetan.
Tutore informazioaren
PT elkartrukea.
Eta ikasketa
burua
1.5. Gela bikoizketak Zuzendaritzak Beharrak Baliabideen Ikasturte hasieran
detektatu antolaketa
1.6. Aukerakoen eskaintza beharrei Zuzendaritza Beharrak Txosten Maiatzean
erantzuteko planifikatu eta burutu. Orientatzailea aurreikusiaz, informatiboa
MIntegiak erabakiak
hartuaz eta
ikasleei
informazioa
emanez
1.7. DC gelaren jarraipena. Orientatzailea Informazioa Emaitzetan Astero
eta DC elkartrukatuaz eta
garapenean
irakasleak oinarritutako
bilera.
1.8. DCko balizko ikasleen 2. eta 3. Emaitzetan eta Behaketa 2. ebaluaziotik
jarraipena. mailako gaitasunetan zuzena eta aurrera.
oinarrituta. irakasleen
tutoreak eta balorazioa.
orientatzailea
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
1. HELBURUA: IKASLEAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEA, IKASLE BAKOITZAREN
IZAERA KONTUAN HARTUTA, HEZIKETA OSOA EMANEZ.
2. Ildo estrategikoa: Orientazio eta tutoretza zerbitzu eraginkorrak eskaini eta indartu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
2.1. Tutoretza saioak Orientatzailea Orientazio PR0205 Astero
Tutoreak planaren
arabera
2.2. Guraso-tutore bilerak egin Zuzendaritza Orientazio ER020509 Urrian Ebaluazio
Orientatzailea planaren ER020510 saioaren
Tutoreak arabera ondoren
2.3.Orientazio saioak: Orientatzailea Orientazio Martxotik aurrera
3. mailan ibilbideak hautatzeko. Tutoreak planaren
4. mailan Erdi Zikloko moduluak arabera
eta batxilergoen orientazioa.
2.4. Orientazio jardunaldiak Zuzendaritza Hitzaldiak eta Orientazio Aurrematrikulazi
gurasoentzat: Batxilergo eta Orientatzailea bisitak antolatuz Programa o aurretik
Lanbide Hezkuntza ikasketen Ikastetxeetako
berri eman. ordezkariak
2.5.Lehen Hezkuntzako Ikasketa buruak, Bilera Txantiloia Irailean
ikastetxeari gure ikastetxean 1 mailako (ER.......)
matrikulatu diren ikasleei tutoreak,
dagokien informazio Lhko 6 mailako
pedagogikoa eskatu. tutoreak,
Orientatzailea.
2.7.Heziketa afektibo Orientatzailea Hitzaldiak Jarritako datetan
sexualarekin jarraipena. Teknikaria Balorazioa
(sexologoa)
2.8.Drogomenpekotasunaren Orientazioa Hitzaldiak Jarritako datetan
prebentzio planaren jarraipena. AGIPADeko Balorazioa
teknikaria
2.9.PIEE programaren jarraipean Orientazio 2. eranskina Orientazio Aurrebaluazioa
mintegia programa Ebaluazio saioak
2.10.Ptko ikasleen jarraipen Orientazio 2. eranskina Orientazio Aurrebaluazioa
zuzena egin. mintegia programa Ebaluazio saioak
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
1. HELBURUA: IKASLEAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEA, IKASLE BAKOITZAREN
IZAERA KONTUAN HARTUTA, HEZIKETA OSOA EMANEZ.
3. Ildo estrategikoa. Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren tresna nagusia euskara
izanik, eleaniztasuna bultzatu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
3.1. Hizkuntz normalizazio planarekin Montse Estamentu Normalkun Ikasturtean zehar
jarraitu. Ikasleen parte hartzea guztiekin, tza
bultzatu bereziki, Plana
ikasleekin
3.2. Euskara, Ingeles edota Gelako irakas- Mintegietan Irakasleek Aurrebaluazioa
Gazteleraren arloan zailtasunak taldeak identifikatuz emandako saioak
dituzten ikasleak identifikatu eta informazio
laguntza berezituak erabaki mintegi a eta Ebaluazio saioak
bakoitzean eta ebaluazioetan irakasle
jarraipena egin. koadernok
o
erabakiak
3.3. Etorkinen euskara indartzearen Karlos Ebaluazioa Eguneroko Ikasturtean zehar
jarraipena. jarduna
3.4. Atzerriko egonaldiak (bekak) Ingeles eta Informazioa Deialdien Astu Santuaren
eskariak bultzatu. frantsesen zabalduz berri ondoren
irakasleak emanaz.
3.5. Ingeleseko aukerakoari jarraipena Ingeleseko Ebaluazioa Eguneroko Ikasturtean zehar
egin. irakaslea jarduera
3.6. Frantseseko aukerakoari Frantseseko Ebaluazioa Eguneroko Ikasturtean zehar
jarraipena egin. irakaslea jarduna
3.7. Ttakun lagun arteko hizkera HNTA Egoeren Normalkun Lehen
programarekin jarraitu. aurrean tza hiruhilabetea
ikasleak jarriz Plana
3.8. Antzerkia euskaraz eta erderaz Hizkuntza Ikustaldiak Antzezlana Jarritako datan
mintegia prestatu
3.9. Pelikulak euskaraz HNTA Pelikularen Normalkun Jarritako data
proiekzioa tza
Plana
3.10. Idazleak ikastetxean HNTA Idazleak Normalkun Jarritako data
ikastetxera tza
ekarriz Plana
3.11. Pertsonai ospetsuen HNTA Pertsonaiak Normalkun Jarritako data
programarekin jarraituz hitzaldiak ikastetxera tza
antolatu. ekarriz Plana
3.12. Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua BP Bilerak Diagnosia Ikasturtean zehar
eginez eta
plana
zehaztuz
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
1. HELBURUA: IKASLEAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEA, IKASLE BAKOITZAREN
IZAERA KONTUAN HARTUTA, HEZIKETA OSOA EMANEZ.
4. Ildo estrategikoa. Inguruko beharrizanen aurrean ( berdintasuna, elkartasuna, aniztasuna,
ingurumenaren babesa...) jarrera eta portaera gizatiarrak sustatu. Kanpo harremanak sendotu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
4.1. Eskolaz kanpoko jardueren plana Zuzendaritzak Mintegien Prozedura Iraila-Urria
egin eskaerak k
4.2. Euskara Maratoia HNTA Ekintzan Herri Urrian
parte hartuz ekimenez
4.3. IRAKUTREZIN aldizkaria Ttakun taldea Irakasle, Hiru ale: abendu,
ikasle, ... Aldizkaria Aste Santuan
amaieran
4.4. Baloreen inguruan formazio Rosa Tutoreen eta Tutoretza Ikasturtean zehar
berariazkoa egiten hasi. adituen saioak
laguntza
4.5.LHko ikastetxeetako irakasleekin Zuzendaritza Zuzendariekin Bilerak Ikasturtean zehar
harremanak etapa ezberdinak lotzeko Mintegiburuak harremanak
Mintegien
arteko
harremanak
4.6.Balioak eta bizikidetza proiektua Elkarbizitza AJA Dekretua Ikasturtean zehar
landu. batzordea eta
Orientatzailea
4.7. BiHerekin harremanak Zuzendaritza BiHe Bilerak Ikasturtean zehar
4.8. Beste erakunde batzuekin Zuzendaritza Beharren Deialdiak Ikasturtean zehar
harremanak: Udala, Ttxakun, HNTA arabera Bilerak
kiroldegia, beste ikastetxe
batzuk( Manex Erdozaintzi-
Etxartkolegioa), …
4.9. Hezkuntza Sailarekin harremanak Zuzendaritza Beharren Ikasturtean zehar
arabera
4.10. Lehen Hezkuntzako Zuzendaritza Zuzendariekin Aktak Ikasturtean zehar
ikastetxeekin harremanak izan ideia harremanak
nagusiak adosteko planifikatu
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
1. HELBURUA: IKASLEAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEA, IKASLE BAKOITZAREN
IZAERA KONTUAN HARTUTA, HEZIKETA OSOA EMANEZ.
5. Ildo estrategikoa. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan informazio eta komunikazio
teknologia berrien ezagupena, ezarpena eta erabilera bultzatu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
5.1. Formazioa burutu Santiago Sesma Formazio Ikastaroak Ikasturtean zehar
plana
kudeatu
beharren
arabera
5.2. IKT hornikuntzarekin jarraitu: Zuzendaritza Informea Premien eta Ikasturtean zehar
Gelak, mintegiak, liburutegia Informatika egin kontuen
ordenadoreak berritu arduraduna arabera
5.3. WEB orria etengabe gaurkotu Mintegiak WEB orria Agenda Ikasturtean zehar
IKT batzordeak egokitu eta Albisteak
IKT arduradunak eguneratu Web orri
Prozedurak interesgarria
zaindu k
5.4. Teknologia berrien erabilera IKT batzordeak Erabilera Ikastaro Ikasturtean zehar
sustatu gelan B.Pedagokikoa erakutsiz laburrak
Mintegiak Metodologia
Irakasleak egokitu
5.5. INTRANET osatu. IKT batzordeak Proiektua PC-Lanak, Ikasturtean zehar
IKT arduraduna jarraituz Portala
osatuz
5.6. Intranetari buruzko formazioa Zuzendaritza Intranetaren Ikastaro Ikasturtean zehar
eman eta erabilera bultzatu, batez IKT arduraduna berri laburra
ere irakasle berriei emanez
5.7. Arbel digitalaren erabilera IKT batzordea Interesak Ikastaro Ikasturtean zehar
sustatu. Zuzendaritza jaso laburra
5.8. Zaintza informatikoa: Premia Premia arduraduna Parke Premia Ikasturtean zehar
informatikoa arduradunar
erabilgarri en
izan une konponketa
guztietan txikiak
T system
5.9. Liburutegi proiektua IKT arduraduna Informatizat ABIES Ikasturtean zehar
Liburutegiko u eta Liburutegiko
arduraduna gestionatu proiektua
5.10.Web orritik liburutegiko IKT batzordea eta ABIES, Ikasturtean zehar
katalogoa kontsultatzeko bidea jarri liburutegiko Liburutegia
arduraduna
5.11. Institutuaren kudeaketa IKT arduraduna Dagoen Ikastetxeko Urria
sistema osoa DVD batean jaso material dokumentu
bildu eta eta
antolatu funtzioname
nduko
tresnak
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
2. HELBURUA: HEZKUNTZA KOMUNITATE OSOAREN PARTE HARTZEA ETA
ELKARLANA BULTZATZEA.
6. Ildo estrategikoa. Ikasle, guraso, irakasle eta langile ez irakasleen arteko
harremanak zaindu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
6.1. Eskola Kontseilua eratu Zuzendaria Bilerak deituzGurasoak Urriaren hasiera
6.1.1.Batzorde iraunkorra/ Elkarbizitza Irakasleak
6.1.2.Batzorde ekonomikoa Ikasleak
6.2. Irakasle klaustroa eta dagozkion Zuzendaritza AJAn eta ER010307 Uztaila-Iraila
lan-taldeak eta arduradunak izendatu: Klaustroa urteko ER-EE-1-1
6.2.1. Batzorde pedagogikoak antolamenduan EED-DAE
6.2.2. Mintegiak agertzen den
6.2.3. Zaintzako irakasleak moduan
6.2.4. Tutoreak
6.2.5. Kalitate batzordea
6.2.6. IKT batzordea
6.2.7. Euskara batzordea
6.2.8. Orientazio saila
6.2.9. Osasun eta segurtasun
arduraduna
6.2.10 Elkarbizitza batzordea
6.3. Ikasleen taldekatzeak eta Zuzendaritza AJA eta urteko AR010301 Uztaila-Iraila
ordezkariak: gelakoa, euskarakoa Tutoreak antolamenduar
Ikasleak en arabera
6.4. Gurasoen parte hartzea lortzeko OOGak Talde Zozketa Iraila
sistema planteatzen hasi. bakoitzeko bi
ordezkari
hautatu
6.5. Ikasleen parte hartzea lortu hiru HNTA Interesatuta Deialdiak Iraila-Urria
atal nagusitan: Ikasleen egon eta ahoz-
Hizkuntza normalizazioa Batzordea daitezkeenekin ahoko lana.
OOG eta batzordeak eta gelako hitz eginez Lan-plana
Ikasle ordezkarien batzordea ordezkariak
Irakutrezin
6.6. Gurasoen eta ikasleen Zuzendaria eta Gutxienez hiru Deialdiak 3 hilean behin
ordezkariekin bilera sistematikoak Ikasketa burua hilean behin eta bilerak
antolatu. eginez.
Informazio
deialdiak,
bilerak
6.7. Jaialdien antolaketa Irakasleak, Bilerak eginez Deialdia Gabonetan eta
LH+DBH ikasleak, HNTA ikasturtearen
DBH eta jaialdiko bukaeran
arduraduna
6.8. 4.mailakoei agurra Irakasleak Ekitaldia Diploma Ikasturte
banaketa bukaeran
Argazki
bilduma
6.9. Harrera egunak prestatu: Zuzendaritza Harrera AR020101 Irailaren
6.9.1. Ikasleena Kalitate azpiprozesuan AR050101 hasieran edo
6.9.2. Irakasleena arduraduna agertzen den RPR13 osatzen
6.9.3. Langile ez irakasleena Orientatzailea moduan garenean
6.10.Langile ez-irakasleen Zuzendaritza Beharren Planing-a Uztaila-Iraila
betebeharrak finkatu. analisia eginez eta
planifikazioa ordutegia
eginez
6.11. Zuzendaritza-taldearen Klaustroa eta Deialdia egiten
hausnarketa egin. Eskola denean
Kontseilua
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
2. HELBURUA: HEZKUNTZA KOMUNITATE OSOAREN PARTE HARTZEA ETA
ELKARLANA BULTZATZEA.
7. Ildo estrategikoa. Irakasleen eta mintegien arteko elkarlana eta koordinazioa
indartu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
7.1. Egiten diren bileren aktak jaso: Arduradunak Puntu Akta-eredua Ikasturtean zehar
Eskola Kontseilua garrantzitsu INTRANET
Klaustroa enak jasoz
Batzorde Pedagogikoa eta
Mintegiak Intraneten
Tutore bilerak zintzilikatuz
Ordezkariekin bilerak
7.2. Irakaskuntza-ikaskuntza Zuzendaritza Klaustroan Kudeaketa Ikasturte hasieran
prozesuaren berri eman eta Kal. Ardurad. eta sistemaren eta ikasturtean
jarraipena egiten hasi. Batzorde Batzorde dokumentua zehar
Pedagogikoa Pedagogiko k. Irakasle
an eta tutore
koadernoa
7.3. Urteko plana elaboratu eta onartu Zuzendaritza Proposame Urteko plana Irailean
Klaustroa na egin, dok.
Eskola eztabaidatu
Kontseilua eta onartu
7.4. Urteko memoria egin Zuzendaritza Txostena Urteko Ekainean
Klaustroa aurkeztu memoria
Eskola dok.
Kontseilua

7.5. Ikastetxearen antolakuntza eta Mintegiak Aditu baten LOE eta Ikasturtean zehar
jarduerak LOEra egokitu. Irakasleak hitzaldia oinarrizko
curriculumak
7.6. Mintegiak/Batzorde Pedagogikoa/ Dagokion Bilerak Aktak Ikasturtean zehar
Klaustroa/ komunikazio zirkulua arduraduna antolatuz
indartu eta
dinamizatuz
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
3. HELBURUA: ETENGABEKO HOBEKUNTZA SISTEMAK EZARTZEA
8. Ildo estrategikoa. Etengabeko hobekuntza sistemak ezarri.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
8.1 Institutuko hobekuntza sistema Kalitate Kalitatea Kalitatea Ikasturtean zehar
osatzen joan. arduraduna koordinatzeko Hezkuntza
taldea n
8.2. Irakaskuntza-ikaskuntza Elkarbizitza Ikasleen AIA Hamabostean
prozesuak hobetzeko taldea: AIAren taldea eskubide eta behin
berrikusketa. Balioak txertatu betebeharren
jakintzagai ezberdinetan dekretua
Elkarbizitza Plana
8.3. Komunikazio taldea IKT batzordea Proiektua Web-orria Astean behin
garatuz ...
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
4. HELBURUA: LANGILEEN FORMAZIOA ETA LAN BALDINTZAK HOBETZEA
9. Ildo estrategikoa. Irakasleen eta langile ez-irakasleen formazio beharrak
identifikatu eta erantzun.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
9.1. Euskara ikastaroen berri eman Zuzendaritza IRALE Programa Ikasturtean zehar
8.2. Hizkuntza Normalkuntzaren Montse Ikastaroa Programa Ikasturtean zehar
inguruko formazioa egin
9.3. Hobekuntza proiektua martxan Kalitate taldea Kalitate sarea Programa Ikasturtean zehar
jarri
9.4. GARATUko informazioa eman Zuzendaria Ikastaroak Programa Ikasturtean zehar
zintzilikatuz
9.5. IKT. Formazio plana antolatu eta IKT arduraduna Ikastaroak Programa Ikasturtean zehar
egin
9.6. eIKASTETXEA ikuspegitik IKT arduraduna Ikasleen Bitarteko Ikasturtean zehar
urratsak eman. Irakasleak txokoa informatiko
hornitu. ak
Irakasle- erabiltzen
koaderno ikasiz
elektronikoa,

9.7. INIKA datu berriak sartu, garatu IKT eta Edurne Ikastaroak Programa Ikasturtean zehar
eta formazioa jaso.
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
4. HELBURUA: LANGILEEN FORMAZIOA ETA LAN BALDINTZAK HOBETZEA
10. Ildo estrategikoa. Langileen profesionaltasuna laguntzeko baldintza eroso eta atseginak
jorratu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
10.1. Irakasle eta langile berriei Zuzendaritza Ikastetxearen Irakasle Kurtso hasieran
harrera egin. Mintegiburuak proiektu eta karpeta
laneko eren
berri emanez
10.2. Irakasleen arteko otorduak Denok Kurtso hasieran, Hamaiketako Ikasturtean
antolatu urtebetetze zehar
inguruetan
10.3. Harremanetan Denok Jarrera Harremanen Ikasturtean
elkarrenganako errespetua proaktiboak bidez zehar
zainduz landuz
10.4. Jarrera proaktiboak bultzatu Denok Norberaren Harremanen Ikasturtean
ekarpenak bidez zehar
eginez
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK

4. HELBURUA: LANGILEEN FORMAZIOA ETA LAN BALDINTZAK HOBETZEA


11. Ildo estrategikoa. Lan istripuen prebentzio plana eta segurtasun planak martxan jarri.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
11.1. Formazioa jaso Iñaki A.
11.2. Autobabeserako Josetxo Ikastaroa Ikasturtean
diagnostikoa zehar
11.3. Ikasleen osasun arazo eta Zaintzako Jardunbidea Protokoloa Ikasturtean
istripuen trataera. irakaslea osatu zehar
Idazkaritza jarraitzeko
11.4. Irakasleen osasun arazo eta Zaintzako Jardunbidea Protokoloa Ikasturtean
istripuen aurrean trataera irakaslea osatu zehar
Idazkaritza jarraitzeko

11.5. Laneko arriskuen Iñaki Auzmendi Sistema Protokoloa Urtean zehar


kudeaketa sistema aplikatzen aplikatuz osatu
joan. jarraitzeko
11.6. Igogailuaren erabilera Etxezaina Prozedura Urria
idatzi
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
5. HELBURUA: ARLO PEDAGOGIKOAN, ANTOLAKUNTZAN ETA KUDEAKETAN
AUTONOMIA HANDIAGOA GEUREGANATU ETA GARATU.
12. Ildo estrategikoa. Autonomiaren garapena: hobekuntza planak.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
12.1 Ikastetxearen antolakuntzan Zuzendaritza Proiektuen Ikasturtean
eta kudeaketan hobekuntza. Santi bidez zehar
Hezkuntza Proiektuan prozesu Irakasleak
berriak txertatzen jarraitu.
Kalitate prozesuak ezartzen
jarraitu.
Eskola Eredu proiektuarekin
jarraitu.

BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK


5. HELBURUA: ARLO PEDAGOGIKOAN, ANTOLAKUNTZAN ETA KUDEAKETAN
AUTONOMIA HANDIAGOA GEUREGANATU ETA GARATU.
13. Ildo estrategikoa. Institutuaren antolakuntzan eta gestio ekonomikoan,
autonomia, malgutasuna eta gardentasunik handiena lortu.
EGINKIZUNAK NORK NOLA ZEREZ DENBORA
13.1. Programa ekonomikoarekin Edurne Zuzendaritzar Programa Ikasturtean zehar
jarraitu ekin
13.2. Inbentarioa eguneratu Santi Datu basea Programa Ikasturtean zehar
Edurne eguneratuz
13.3.Mintegien erosketa-erregistroa Zuzendaritza, Zuzendaritzan Prozedura Ikasturtean zehar
hobetu prozedura argia jarriaz. Edurne aurrekontua
Mintegiburuak aurkeztuz

13.4. Bestelako erosketak Zuzendaritza Aurrekontua Prozedura Ikasturtean zehar


13.5. Instalakuntza eta altzarien Atezainak Bisita eginez Planoetan Uztailean
jarraipena eta
inbentarioa
n oinarrituz
13.6. Obrak eta mantenu beharrak Zuzendaritza Informea Ikasturtean zehar
Atezainak Aurrekontua eta Ekainean
13.7. Kudeaketa ekonomikoaren berri Zuzendaritza Klaustroa Aurrekontu Ikasturtean zehar
eman Eskola Konts. a Betetze
maila
13.8. Antolakuntza akademikoa: Zuzendaritza Gertuko Programa Ikasturtean zehar
PEÑALARA, INIKA, “zerrenda datu Santi, Edurne segimena
basea””Berandutzeak” egin
13.9. INTRANET Santi Proiektua Komunikaz Ikasturtean zehar
garatuz io taldea
13.10. WEB orria Luis Web orria Ikasturtean zehar
Mintegiburuek osatu
13.11. Mintegietan dauden liburuen Erregistro ABIES Ikasturtean zehar
erregistroa, garbiketa egin ondoren Mintegiburuek nagusira
pasatuaz
BALORAZIOA AURRERA EGITEKO PROPOSAMENAK
Urteko kudeaketa plana
i