You are on page 1of 2

LECTURA 2

El senyor Eloi isqué de casa com si tinguera un coet al cul.

_Se m’ha escapat la cotorra!- cridà.

La senyora Maria, que tornava de la farmàcia, preguntà per on havia fugit l’animalet.

Però Eloi, sense distraure’s en xamarretes, travessa el carrer i les cabussà dins del parc
que quedava davant de sa casa.

De seguida, aparegué el veí Isaac i preguntà quui havia cridat tan fort.

-Ha sigut Eloi. Se li ha escapat la cotorra i, perseguint-la, ha entrat dins del parc.

Isaac i Maria, per allò de la solidaritat entyre els veïns, creuaren el carrer i seguiren el
mateix camí a tota paleta.

Quatre xiquets, en veure com caminaven aquelles persones, preguntaren:

-Què passa?

La senyora Maria els explicà l’assumpte de la cotorra. Aleshores, un dels xiquets


exclamà:

-Una cotorra! Que bé! Jo també vaig a buscar-la.

Els altres tres seguiren els passos del company. Però, de seguida, s’hi presentà un
guàrdia municipal que duia uns mostatxos de pam.

-Alto! – El xiulet del guàrdia sonà amb tota la força.- Que hui no fan escola o què?

Un altre xiquet contestà:

-Busquem una cotorra que s’ha escapat...

Un mecànic escolta el comentari al xiquet i ho contà al taxista. El taxista referí la


qüestió a Remei, la perruquera... I deu minuts després, el parc semblava un carrer en
festes, de manera que la cotorra, atabalada pels comentaris, decidí enfilar-se a l’arbre
següent. Poc després, ja tenia el cap com un bombo.

-Caram! I diuen que les cotorres xarrem... – murmurà l’animalet mentre volava cap a
casa.

Calaixet. Projecte Aventura. Bromera.


ACTIVITATS DE LA LECTURA 2

1. Què significa que el senyor Eloi isqué com si portarà un coet al cul?. Marca
la resposta correcta.

□ Que aparegué amb tota la parsimònia del món.

□ Que isqué corrents de casa.

□ Que guaità a la porta llançant coets.

2. Completa les frases següents:

La senyora Maria, que tornava de la ___________, preguntà per on havia fugit


______________.

Però Eloi, sense distraure’s en xamarretes, travessa el _____________ i les cabussà


dins del _____________ que quedava davant de sa _____________.

Però, de seguida, s’hi presentà un guàrdia ___________ que duia uns


________________ de _____________.

3. Explica les raons per les quals els personatges següents anaren buscar la
cotorra.

El senyor Eloi:_______________________________________________________

Isaac i Maria: ________________________________________________________

Els xiquets: _________________________________________________________

4. Per què va tornar la cotorra a casa? Quin comentari va fer?