You are on page 1of 1

RAPORTUL COMISIEI DE ANCHET PENTRU ELUCIDAREA MODULUI

DE ADMINISTRARE DE CTRE ORGANELE ABILITATE A


INCIDENTULUI DIN 23 DECEMBRIE 2012 CARE A AVUT LOC iN
REZERVAIA NATURAL PDUREA DOMNEASC"
I. CONTEXTUL GENERAL
LI. TEMEIUL LEGAL
Comisia parlamentar Comisia dc anchet pentru clucidarca
modului dc
administrare dc ctre organele abilitate a incidentului din 23
decembrie 2012 care a
avut loc in Rezervaia natural Pdurea Domneasc" " a fost
nfiinat prin
Hotrirca Parlamentului nr. 2 din 21.01.2013, n temeiul urt.
34 din Regulamentul
Parlamentului.
1.2. OBIECTIVELE COMISIEI l)F. ANCHET:
a)
Elucidarea modului in crc instituiile de stat au
administrat incidentul i
aprecierea aciunilor instituiilor n cauz;
b)
Identificarea cauzelor crc au dus la tinuirea crimei
fa dc societatc;
c)
Elaborarea recomandrilor pentru perfecionarea
legislaiei i neadmiterca pe viitor
a unor situaii similare.
1.3. MEMBRII COMISIEI DE ANCHET:
1.
Zagorodni AnaloliePreedinte
2.
ap Iuric- Vicepreedinte
3.
Goril AnatolieSecretar
4.
Apostolachi Iuric- Membru
5.
Cimbriciuc AlexandruMembru
6.
Muntcanu Valeriu- Membru
7.
Petkov AlcxandrMembru
8.
Petrenco Grigore- Membru
9.
Stoianoglo AlexandruMembru
I