You are on page 1of 1

ozila s pravom prednosti prolaska

Na vozila službe hitne pomoći, vatrogasne službe, unutarnjih poslova i vojne policije, kad
posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe Zakona
o ograničenju brzine, o prednosti prolaska, o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone
vozila ili na pješačkom prijelazu ili prelaženju iz trake u traku, o zabrani presijecanja
kolone pješaka te obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom.

Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebito, a vodeći računa o sigurnosti drugih


sudionika u prometu, na vozila s prednošću prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani
kretanja vozila, uključivanju u promet i o zaustavljanju i parkiranju te polukružnom
okretanju.

Kad vozilo unutarnjih poslova i vojne policije upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz
jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega, vozači su dužni obratiti pažnju i
na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila
dok ta vozila ne prođu.

Glede međusobnog prava prednosti prolaska vozila hitne pomoći i vozila unutarnjih
poslova, važe odredbe Zakona o prednosti prolaska.

Iznimno, a vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila policije s


ugrađenim uređajima za utvrđivanje prekršaja u prometu, na kojima nema posebnih
uređaja za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, ne primjenjuju se odredbe Zakona o
ograničenju brzine i prelaženja iz trake u traku kada neposredno slijede vozilo kojim je
počinjen prekršaj.

Osobni automobili kojima se koriste istražni suci i državni odvjetnik za obavljanje


očevida povodom kaznenih djela te vozila ministarstva pravosuđa i uprave kojima se
prevoze uhićene ili osuđene osobe, kada posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne
znake, imaju prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila osim vozila pod pratnjom i
vozila hitne pomoći, vatrogasaca i vozila unutarnjih poslova.

Da bi omogućili prolaz vozilima pod pratnjom, pješaci su se dužni skloniti, a ostala


vozila propustiti i, prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prođu.

Uređaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju se ugrađivati i


upotrebljavati samo na vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju te na
vozilima s pravom prednosti prolaska. Na vozilima policije, osim uređaja, mogu se
ugraditi i uređaji na kojima se ispisuju zapovijedi i obavijesti vozačima koji se kreću
ispred ili iza policijskih vozila (obvezno zaustavljanje, stop policija, smanjite brzinu,
prometna nezgoda, opasnost na cesti i sl.). Vozila mogu imati više plavih rotacijskih
svjetala ugrađenih na najvišem dijelu vozila i uređaj za davanje znakova u nizu tonova
raznih visina.