1. Vilken bok har du läst? Titel och författare, gärna utgivningsår.

Var boken självbiografisk eller fiktiv/påhittad? 2. Vad handlade din bok om? Berätta ganska kortfattat, max en sida. 3. På vilket sätt anknyter din bok till världskrigen? 4. Tycker du att de händelser som skildras i din bok stämmer med hur du uppfattat dem i läroböcker, filmer, genomgångar, osv? 5. Tillförde din bok något nytt, tycker du; dvs fick du utökade kunskaper, större förståelse eller en bättre inblick i något som har med världskrigen att göra? Berätta VAD, i så fall! 6. Välj ett citat i boken som du tycker är centralt, citera det med tydlig citatmarkering ("…..") och förklara varför du valt det. 7. Berätta om huvudpersonerna - inre och yttre egenskaper, ålder, familjeförhållanden, "roll" i kriget. Är personbeskrivningarna bra gjorda? Motivera! 8. Utvecklas personerna i boken, kanske påverkade av yttre krigshändelser? Berätta och förklara på vilket sätt. 9. Hur var miljöbeskrivningarna, såg du miljöerna framför dig? Tag gärna exempel och citera ur boken. 10. Hur slutar boken - ger den hopp, förtvivlan, undran..? Hade du velat ha ett annat slut, om du fått skriva om det själv? 11. Nu ska du bedöma boken; handlingen, författarens sätt att skriva, valet av händelser som skildras, osv. Vad är det som gör att du tycker om eller inte tycker om den? Jämför gärna med andra böcker du läst eller något du själv varit med om. Detta är viktigaste punkten!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful