You are on page 1of 1

‫החטיבה הצעירה‬

‫לחינוך והדרכה באתרי מורשת בישראל‬

‫"חלוץ המחר" בנתיבי ההעפלה–‬


‫מחנה המעפילים בעתלית‬
‫מחנה המעפילים עתלית הוקם על ידי השלטונות הבריטים עם פרוץ מלחמת העולם השנייה‪ ,‬במטרה לעצור מעפילים‬
‫בלתי לגליים‪ .‬במחנה נכלאו מעפילים שניסו להגיע אל הארץ‪ ,‬אם בדרך הים או דרך היבשה ופעילי הישוב היהודי‬
‫בארץ‪ ,‬שנאבקו בשלטון הבריטי‪ .‬בליל ה‪ 9-‬לאוקטובר ‪ 1945‬שוחררו עצורי המחנה בפעולה נועזת של לוחמי הפלמ"ח‪.‬‬
‫העצורים הועברו לקיבוץ בית אורן ומשם ליגור‪ .‬במבצע‪ ,‬על אף המשך קיומו של המחנה לאחריו‪ ,‬הופגנו תעוזה ועמידה‬
‫משותפת של הישוב במאבק על עלייה חופשית לארץ‪ .‬עם קום המדינה נפתחו שערי המחנה והוא הפך לאחד מאתרי‬
‫הקליטה לגלי העלייה ההמונית למדינת ישראל‪.‬‬
‫האתר המשוחזר מספר את סיפורם של המעפילים‪ ,‬כמו גם את סיפורו של הפלמ"ח והמוסד לעלייה ב'‪ ,‬שלקחו על‬
‫עצמם את המשימה הלאומית לפתוח את שערי הארץ לעם היהודי בגולה‪ ,‬בזמן השואה ולאחריה‪.‬‬
‫ְל ַחיֵּי ַה ְסּ ִפינוֹת ַה ְקּ ַטנּוֹת ‪,‬‬ ‫ֲלי ֶשׁ ֶכם‪.‬‬
‫נוֹשׂ ִאים ֶאת ַע ָמּם ע ֵ‬
‫ֵהם ְ‬ ‫חוּרינוּ סוֹד‪ֵ -‬ליל ַי ֲעטֹף‪,‬‬
‫ֲמל ַבּ ֵ‬
‫" ֶאת ע ַ‬
‫יטן!‬
‫ַק ִפּ ָ‬ ‫יתן!‬
‫ְא ָ‬
‫ְל ַחיֵּי זֶה ַה ַלּיְ ָלה ַה ַקּר ו ֵ‬ ‫אַך ָע ָליו נְ ָב ֵר ְך ְכּ ַעל ֶל ֶחם‪.‬‬
‫ְ‬
‫ְל ַחיֵּי ַה ְסּ ִפינוֹת ֶשׁ ַבּ ֶדּ ֶר ְך‬ ‫ְל ַחיֵּי ַה ִסּכּוּן ו ַ‬
‫ְה ֶפּ ֶר ְך!‬ ‫יצד ִמ ְסּ ִפינוֹת ֶאל ַהחוֹף‬
‫ית ֵכּ ַ‬
‫ֵהן ָר ִא ָ‬

‫מתוך השיר "נאום תשובה לרב חובל איטלקי"‪ /‬נתן אלתרמן‬


‫מטרות הפעילות‪:‬‬
‫‪ .1‬היכרות עם סיפורו של מחנה המעפילים עתלית‪ ,‬כחלק‬
‫מסיפור הציונות‪ ,‬ההעפלה והעלייה ארצה‪.‬‬
‫‪ .2‬החניכים יבינו את כוחה של קבוצה בצורה חווייתית‪ ,‬דרך‬
‫סיפורם של הפלמ"ח והמוסד לעלייה ב' וחלקם במפעל‬
‫ההעפלה‪.‬‬
‫‪ .3‬החניכים יתחברו לערכים – ציונות‪ ,‬חלוציות‪ ,‬חברות‬
‫ואחריות חברתית דרך סיפורי המורשת‪.‬‬
‫‪ .4‬חוויה חינוכית קבוצתית‪ ,‬מהנה ומגבשת‪.‬‬

‫מחנה המעפילים בעתלית פותח שער בזמן לתקופה בה שערי הארץ היו סגורים‪ .‬על חוף ימה של עתלית יפגוש חבר‬
‫המוסד לעליה ב' את המעפילים הצעירים ויחד נתחיל את מסענו במסלול רגלי בו נעפיל ארצה וניתפס ע"י הבריטים‪.‬‬
‫בתוך המחנה נתמודד עם הקשיים והחוויות שטמנו החיים במחנה למעפילים הרבים‪ .‬נעבור בצריף החיטוי‪ ,‬נצפה‬
‫בסרט המספר את סיפורו של האתר‪ ,‬נבקר בצריף המגורים ונראה כיצד קורת עץ אחת היא מדור חיפוש קרובים של‬
‫שמחות ואהבות‪ .‬נפגין נגד גזרות הספר הלבן‬
‫עם שלם‪ .‬נתנסה בהווי המחנה ונבין כי על אף כל הקושי היו גם ריקודים‪ָ ,‬‬
‫ונפגוש לוחמי פלמ"ח שיגייסו אותנו לשורותיהם‪ .‬כדי להיות מוכנים למשימה נצטרך לגבש את הקבוצה והאמון בינינו‬
‫בפעילות אתגרית‪ .‬נשתתף באימון שדה לשם הכושר‪ ,‬כל זאת ע"י משחק קבוצתי חוויתי ומהנה‪ .‬ניצור תרבות מקורית‪,‬‬
‫יחד עם פעילותנו בארגון "ההגנה" ונשמע סיפורי מורשת פלמ"חאית‪ .‬נכין סיכת פלמ"ח לבגד כמזכרת חלוצית אותה‬
‫ניקח לבתינו‪ .‬נצטלם בבגדים חלוציים וכמובן נפרוץ יחדיו את דרכינו לארץ ישראל בשמחה גדולה‪.‬‬
‫כל זאת ועוד‪ ,‬ביום של מפגש בין חלוצי האתמול לחלוצי המחר!‬

‫היום יעבור במבנה של קבוצות )כ‪ 20 -‬חניכים בקבוצה(‪.‬‬ ‫•‬


‫בברכה‪,‬‬ ‫כל קבוצה תודרך ע"י מדריך החטיבה הצעירה‪.‬‬ ‫•‬
‫סה"כ אורך הפעילות‪ 5 :‬שעות‪.‬‬ ‫•‬
‫צוות החטיבה הצעירה‬

‫מען למכתבים‪ :‬החטיבה הצעירה – גבעת הקיבוצים‪ ,‬רח' פייקס ‪ 1‬רחובות ‪.76326‬‬
‫משרד‪ ,08-9302617 :‬פקס‪ 072-2740674 :‬אינטרנט‪Email:hahativa@gmail.com www.shimur.org.il :‬‬