You are on page 1of 1

Naam: ___________________________________________________________________

Datum: ___________________________________________________________________
Wat is de titel van het boek ?________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wie is de schrijver ?________________________________________________________
Wie is de illustrator ? ______________________________________________________
Wat is het aantal bladzijden ? ______________________________________________
Is het een A- B- of C- boek ? _________________________________________________
Wie is de hoofdpersoon ? ___________________________________________________
Zijn er nog andere belangrijke personen ? ____________________________________
__________________________________________________________________________
Wat is de oorspronkelijke titel ? _____________________________________________
Uit welk land is het boek afkomstig ? ________________________________________
Door wie is het boek vertaald ? ______________________________________________
Ken je nog meer boeken van deze schrijver ? __________________________________
__________________________________________________________________________
Kun je iets over de schrijver vertellen ?_______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wanneer speelt het verhaal zich af ? _________________________________________
Hoe vind je het uiterlijk van het boek en waarom ? ____________________________
__________________________________________________________________________
Welke tekening vind je de mooiste en waarom ? _______________________________
__________________________________________________________________________
Welk fragment spreekt je het meest aan ?_____________________________________
__________________________________________________________________________
Welk fragment zou je willen voorlezen _______________________________________
__________________________________________________________________________